Surfar nu: 576 www.apg29.nu


ສາດສະຫນາຈັກ Handbook ການບິດເບືອນມິດຕະພາບໃນພຣະ

gayäktenskap

ສາດສະຫນາຈັກປື້ມຄູ່ມືໃຫມ່ເປັນການບິດເບືອນເລື່ອງພຣະຄໍາພີເພື່ອປະກອບມີການຮັກຮ່ວມເພດຢູ່ໃນພາກທີ່ກ່ຽວກັບການແຕ່ງງານ. ພວກເຂົາເຈົ້າອ້າງວ່າມິດຕະພາບລະຫວ່າງດາວິດແລະ Jonathan ແລະລຶດແລະນາໂອມີກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນ gay ໄດ້.

ເລື່ອງຂອງດາວິດແລະ Jonathan ແລະລຶດແລະນາໂອມີໃນສັນຍາເກົ່າໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໂດຍ theologians queer ການໂຕ້ຖຽງວ່າພະຄໍາພີໄດ້ຢືນຢັນການຮັກຮ່ວມເພດ.

ຄວາມຈິງໃນພຣະຄໍາພີແມ່ນການບິດເບືອນ

ວິທີການໃຊ້ສາດສະຫນາຈັກແມ່ນເອກະສານທີ່ສໍາຄັນຕາມສະຖານທີ່ນະມັດສະການສາດສະຫນາຈັກຊູແອັດຂອງ, ສາດສະຫນາສາດແລະການປະຕິບັດ. ໃນເພດດຽວກັນແລະການແຕ່ງງານກັບເພດກົງຂ້າມມີເທົ່າທຽມກັນຫມົດແລະໃນຄູ່ມືສາສນາຈັກໃຫມ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຫນຶ່ງ, ດຽວ, ຄໍາສັ່ງຂອງການແຕ່ງງານ. 

ສົນທະນາກ່ຽວກັບມີການບິດເບືອນຄວາມຈິງໃນພຣະຄໍາພີ. ວິທີການຫນຶ່ງສາມາດໄປມາເຖິງຕອນນັ້ນເປັນທີ່ຈະເຮັດແນວນີ້? ມີພຽງແຕ່ຫນຶ່ງຄໍາອະທິບາຍແມ່ນ. ພວກເຮົາກໍາລັງດໍາລົງຊີວິດໃນເວລາທ້າຍແລະວົງການ raked Antichrist ໄດ້.

ກະສັດດາວິດໄດ້ເປັນພັນແມ່ຍິງ

ຄູ່ມືການສາດສະຫນາຈັກແມ່ນບາງບົດເລື່ອງ biblical ສະເຫນີທີ່ຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄວບຄູ່ໄປກັບ wedding ໄດ້. ເຄື່ອງມືທີ່ເປັນສາສນາຈັກຊູແອັດໃນປັດຈຸບັນການປະຕິບັດທັງເລື່ອງຂອງດາວິດແລະ Jonathan ແລະລຶດແລະນາໂອມີ.

ແຕ່ມີໃຜຜູ້ທີ່ reads ພະຄໍາພີໄດ້ສາມາດເບິ່ງວ່າ Naomi ແມ່ນແມ່ Ruth ຂອງ! ລຶດແລະນາໂອມີໄດ້ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ມີຄູ່ຜົວເມຍ gay! ນອກຈາກນີ້ Naomi ຊ່ວຍລູກສາວ Ruth ແຕ່ງງານຫຼັງຈາກນາງໄດ້ກາຍເປັນແມ່ຫມ້າຍ (Ruth 4:13), ແລະດາວິດຊົງແຕ່ງງານກັບຈໍານວນຫຼາຍແລະມີ concubines ຫຼາຍ. 

ອີງຕາມການພະຄໍາພີໄດ້, ກະສັດດາວິດໄດ້ເປັນ harem huge ອັນເຕັມທີ່ຂອງພັນລະຍາ. ພຣະອົງໄດ້ເຈັດຮ້ອຍພັນລະຍາແລະສາມຮ້ອຍ concubines. ຫຼັງຈາກນັ້ນເຮັດໃຫ້ມັນແນ່ໃຈວ່າເຂົາມີຄວາມສໍາພັນຮັກຮ່ວມເພດກັບ Jonathan, ໃນເວລາທີ່ເຂົາໄດ້ມີ ການແມ່ຍິງພັນ  ຕົກລົງກ່ຽວກັບໂງ່ຂອງຕົນເອງ. 

ຜົວຂອງຫນຶ່ງພັນລະຍາ

ແຕ່ນີ້ບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າມັນເປັນສິດທິທີ່ເຂົາຈະມີພັນແມ່ຍິງ. ພຣະຄໍາພີໃຫມ່ເວົ້າວ່າເປັນຜູ້ນໍາຄຣິສຕະຈັກຄວນເປັນຜົວຂອງຫນຶ່ງພັນລະຍາໄດ້.

A ອະທິຫຼັງຈາກນັ້ນຈະຕ້ອງບໍ່ມີຄວາມຜິດ, ຜົວຂອງຫນຶ່ງພັນລະຍາ, sober, ມີເຫດມີຜົນ, ກຽດຕິຍົດ, ໂຮງຫມໍແລະຄູອາຈານທີ່ດີໄດ້. (1 ຕີໂມທຽວ 3: 2)

David ແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນພັນລະຍາ - ແຕ່ 700 ແລະຍັງ 300 concubines. ນອກເຫນືອໄປຈາກນີ້, ພຣະອົງຍັງໄດ້ສະເຫນີສໍາລັບພັນລະຍາຂອງຜູ້ຊາຍຄົນອື່ນທີ່ມີຊື່ Bathsheba ທີ່ທ່ານຄໍາຫມັ້ນສັນ  ຍາ adultery ກັບ, ແລະຂ້າສາມີຂອງນາງ . ບາບນີ້ຕໍ່ມາເຂົາໃຫ້ອະໄພໂດຍພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ (2 ຊາມູເອນ 12:13) ໃນເວລາທີ່ເພິ່ນໄດ້ກັບໃຈແລະຮ້ອງຂໍໃຫ້ສໍາລັບການໃຫ້ອະໄພ (ເພງສັນລະເສີນ 51: 1-19).

ຫຼາຍກ່ວາຜູ້ຍິງຮັກ

ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມສຸກສໍາລັບທ່ານ, Jonathan ອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ໄດ້ດີ, ທ່ານມີລົດຫວານຫຼາຍ. ຄວາມຮັກຂອງທ່ານແມ່ນຂ້າພະເຈົ້າສິ່ງມະຫັດ, ຫຼາຍກ່ວາ ແມ່ຍິງຮັກ . (1 ຊາມູເອນ 1:26)

ດັ່ງນັ້ນ, ຄົນເຮົາບໍ່ສາມາດເວົ້າວ່າກະສັດດາວິດໄດ້ກັນໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ຊາຍທີ່ມີການທັງຫມົດຂອງແມ່ຍິງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ບໍ່ເມື່ອທຽບໃສ່ມິດຕະພາບຂອງຕົນທີ່ມີ Jonathan ກັບແມ່ຍິງຮັກ.

ຂໍ້ເທັດຈິງ

ສອງໃນສາມຂອງບົດເລື່ອງຕ່າງໆທີ່ຄໍາພີໄບເບິນລວມຢູ່ໃນຄໍາສັ່ງສາດສະຫນາຈັກຊູແອັດຂອງການແຕ່ງງານຢູ່ໃນສາດສະຫນາຈັກ Handbook ໃຫມ່:

"ບ່ອນທີ່ທ່ານຈະໄປ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄປຫາ, ແລະບ່ອນທີ່ທ່ານຢູ່, ຂ້າພະເຈົ້າຢູ່. ປະຊາຊົນຂອງທ່ານຈະເປັນປະຊາຊົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ແລະພຣະເຈົ້າຂອງທ່ານພຣະເຈົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ບ່ອນທີ່ທ່ານຈະເສຍຊີວິດ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະເສຍຊີວິດ, ແລະມີຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການຝັງ. ຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນຫຍັງ - ແຕ່ການເສຍຊີວິດ separates ທ່ານແລະຂ້າພະເຈົ້າ "(Ruth 1: 16-17).

"ດັ່ງນັ້ນ Jonathan ໄດ້ຢືນຢັນອີກເທື່ອຫນຶ່ງຮັກລາວສໍາລັບ David ກັບບານ, ເພາະວ່າພຣະອົງຊົງຮັກເຂົາໃນລະດັບສູງເປັນຊີວິດຂອງຕົນເອງ. [ ... ] 

ໃນເວລາທີ່ເຂົາໄດ້ຫມົດ, David ລຸກຂຶ້ນຈາກສະຖານທີ່ເຊື່ອງການຂອງຕົນຢູ່ໃນເຂດພູດັ່ງກ່າວແລະໄດ້ຫຼຸດລົງກັບໃບຫນ້າຂອງຕົນຢູ່ໃນໂລກ, ແລະການຕ້ອນຮັບ Jonathan ສາມຄັ້ງ. ພວກເຂົາຈຸບກັນແລະກັນກັບນ້ໍາຕາແລະໃນທີ່ສຸດ David ຮ້ອງໄຫ້ຮຸນແຮງ. 

Jonathan ກ່າວແກ່ເພິ່ນວ່າ 'ລາກ່ອນ. ພວກເຮົາທັງສອງໄດ້ປະຕິຍານຄໍາສາບານຕໍ່ກັນແລະກັນໃນພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ: ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະດູແລພັນທະສັນຍາລະຫວ່າງຂ້າພະເຈົ້າແລະທ່ານແລະລະຫວ່າງລູກຫລານຂອງພວກເຮົາຕະຫຼອດໄປ ' "(1 ຊາມູເອນ 20: 1741 to 42).

ວົງຢືມຄໍາພີໄບເບິນປະຕິບັດຈາກການແປພາສາພະຄໍາພີໃນປີ 2000.

"ລະຫວ່າງລູກຫລານຂອງພວກເຮົາ," Jonathan ກ່າວ. ດັ່ງທີ່ໄດ້ຮູ້ຈັກ, ບໍ່ສາມາດມີຊາຍສອງຄົນ gay ມີເດັກນ້ອຍຮ່ວມກັນ. ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສ່ວນຄໍາພີໄບເບິນທັງຫມົດແມ່ນກ່ຽວກັບບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຂ້ອນຂ້າງແຕກຕ່າງກັນຈາກຄວາມສໍາພັນຮັກຮ່ວມເພດ.

ນາຍແປພາສາອາດຈະບໍ່ອອກໄປຈາກຄໍາພີໄບເບິນ

ມັນເປັນ strange ເປັນຄວາມຈິງທີ່ໃຜຜູ້ຫນຶ່ງສາມາດມີການບິດເບືອນຄໍາຂອງພະຄໍາພີໄດ້, ສະນັ້ນຫຼາຍດັ່ງນັ້ນທ່ານໄດ້ຮັບມັນກັບຫມາຍຄວາມວ່າອັນໃດນອກຈາກສິ່ງທີ່ມັນກໍ່ແມ່ນ. 

ແຕ່ມັນເປັນວິທີການທີ່ຈະ sow ຄວາມສັບສົນແລະສ້າງ heresies. ມັນແປໄປບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ວາສິ່ງທີ່ຕົວຈິງແລ້ວມັນແມ່ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານສະເຫມີຄວນຈະສັງເກດເບິ່ງສໍາລັບຜູ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ຕີຄວາມຫມາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ. 

ການຕີລາຄາບໍ່ຄວນອອກຈາກຄໍາພີໄບເບິນໄປໃນປັດຈຸບັນວ່າ ສາສນາຈັກຊູແອັດ ໃນສາດສະຫນາຈັກຄູ່ມືໄດ້ວ່າມີຄວາມຜິດຂອງ.

ພຣະເຢຊູຄຣິດ

ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຫຼາຍກ່ວາເຄີຍທີ່ຈະແຈ້ງແລະງ່າຍດາຍປະກາດພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະເຢຊູແລະວິທີການໄດ້ຮັບການບັນທຶກໄວ້. ພຣະເຢຊູໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງສໍາລັບການທັງຫມົດປະຊາຊົນໃນເວລາທີ່ເຂົາໄດ້ເສຍຊີວິດສໍາລັບການ sins ຂອງພວກເຮົາເທິງໄມ້ກາງແຂນຂອງ Calvary ໄດ້. 

ໃນເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບພຣະເຢຊູທ່ານຈະໄດ້ຮັບການບັນທືກແລະບາບທັງຫມົດຂອງທ່ານໄດ້ຖືກອະໄພ!


Tack för att du läser Apg29. DELA gärna till dina vänner. Du kan också stödja Apg29 genom att sätta in en valfri GÅVA på BANKKONTO 8169-5,303 725 382-4. På internetbanken går det att ställa in så att du automatiskt ger en summa varje månad. Men om du hellre vill kan du SWISHA in en frivillig summa på 070 935 66 96. Tack.


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades torsdag 1 januari 1970 01:00 | | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

18 kommentarer

Tommy Sat, 15 Dec 2018 07:55:08 +010

Enligt David Wilkersons. Synen. Skulle väl det också bli mer "Mega Stora Kyrkor, Rikedom Lyx" Homosexualitet som de lär ut och uppmuntrar. Jag kan ibland reflektera fler gånger. Det skrev han ju långt innan, någon ens kunde tänka sig Homo skargången i Kyrkan, som verkar helt vedertaget idag?. Vart barkar det hän tro, det här.

Svara


nils Sat, 15 Dec 2018 08:31:28 +010

Detta visar vikten av att vi själva läser och studerar Bibelordet så vi inte skall blir Bedragna och Förvillade,vilket Jesus varnade för som ett allvarligt tidstecken i Matt.24.
¤¤¤
Orkar,Vill vi "offra" tid för vårt livs Viktigaste frågor eller låter vi stressen och välfärden förkväva ordet som Herren varnade för?
"Och att ordet såddes bland törnen,det är sagt om dem som väl hör ordet,men låter tidens omsorger och rikedomens bedrägliga lockelse förkväva det,så att han bliver utan frukt." Matt.13:22
Jag prövar mig själv inför detta,i denna Tidens förfall och Avfall!

Svara


Svenne Sat, 15 Dec 2018 09:38:24 +010

Jag har - Gud vare lov! - utträtt ur Svenska kyrkan för flera år sedan, för att inte "komma vid vad orent är".

Svara


Tomas N Sat, 15 Dec 2018 11:01:24 +010

Tack Christer för att du lyfter upp det här uttalandet som är ett i ledet av många attacker och vilseledning av tro i godhetens och modernitetens namn.

Var och en måste ta ansvar för sig själv och inte andras. Medveten om risken om förtal och guilt by association så vill jag ändå påminna om släktskapet till Micael Grenholm .

Kung David liksom Gideon och fleta andra ledare i GT var dåliga förebilder när det gäller kvinnor

Det finns mycket djup i livet kring Kung David.Äktenskapet Sauls dotter Mikal verkar vara politiskt och inte fruktbart.

Även har jag hört teorier om att Jonathan inte odelat var Davids vän utan delvis konspirerade mot honom.

Det finns mycket lärdom kring kung Davids liv,men denna attack på Kung Davids karaktär av SVK /Grenholm är hädelse av liknande sort som mot Jesus själv på samma område.

Helt enkelt därför att Gud själv genom sitt ord och profeterna kallar kung David för en föregångare och skuggbild av kung Jesus.

Svara


Lasse Präst Sat, 15 Dec 2018 11:46:21 +010

Texten som är helt frivillig används givetvis inte av bibeltroende präster när dom viger man och kvinna till äktenskap i biblisk mening - alltså det som Kristi Kyrka tror och bekänner och alltid har gjort om äktenskapet.Däremot är ju texten med för att den "upplevs" som att den bekräftar enkönade relationer och framför allt för jämställa dessa(en och samma ordning alltså ) Mer om detta i Världen Idag.Tack Anders Gerdmar !

F.ö : Reilly "Making Gay Okej " en katolsk skarp analys av hur detta tänkande fått sådant totalt genomslag.

Svara


Bengt Sat, 15 Dec 2018 12:23:17 +010

Det är fel att skriva det man gjort ändå

Svara


Lasse Präst Sat, 15 Dec 2018 13:26:30 +010

Svar till Bengt.

Helt överens med Dig !

Svara


Lena Henricson Sat, 15 Dec 2018 13:30:54 +010

Fick en chock! Det är ju ofattbart att Svenska kyrkan använder Guds eget Ord till att förvränga Sanningen!

Själv gick jag ur Svenska kyrkan i samband med att jag lät döpa mig och gick in i en Pingstkyrka.

Men det finns fortfarande verkligt troende och bibeltrogna präster i svenska kyrkan.

Svara


nils Sat, 15 Dec 2018 14:18:34 +010

Det var ej David,utan sonen Salomo som hade 700 gemåler 0ch 300 bihustrur. "Dessa förledde hans hjärta till avfall." 1Kon.10:3. I kyrkohandboken år det dessvärre Herdarna som förleder fårentill avfall,ett allvarligare brott mot Guds Ord.

Svara


SH Sat, 15 Dec 2018 14:38:39 +010

Fruktansvärt! Man blir både arg och ledsen. Är det inte dags att ryta ifrån -
ni modiga Herrens tjänare menar jag. Att ha barn i denna världen gör att man inte kan ställa sig på barrikaderna, tyvärr. Men har jag fel - är det Herrens vilja att vi bara ser på??

Svara


Kattis Sat, 15 Dec 2018 15:37:16 +010

Jag är med i Vallhamra kyrkan i Sävedalen. Jag gick ur svenska kyrkan förra året. Min peng går istället till pingst. Det som Svenska kyrkan fick förut på skatten! Det känns skönt. Ibland får jag åka till Svenska kyrkan som aktivitet när jag jobbar, för jag gör det för brukaren som har det som aktivitet i sin Genomförande plan på Boendet där jag jobbar. Jobbar man i en grupp, så faller det på mig att göra den gruppens aktiviet som är just den dagen.

Svara


Bengt Sat, 15 Dec 2018 15:42:53 +010

På västkusten är det mer bibeltroende i

Svenska kyrkan

Svara


AnnMarie Sat, 15 Dec 2018 16:04:11 +010

Svar till SH.

Varför kan man inte stå på barrikaderna när man har barn?? Då finns det ju verkligen anledning att stå där!!

Svara


Thomas Sat, 15 Dec 2018 16:26:31 +010

Svar till Tomas N.

Jag håller med dig Thomas, speciellt när det gäller släktskapet Grenholm. Den familjen har gjort mer skada än nytta i Jesu kyrka.

Relationen David/Jonathan är omstrid, men att använda det som en förevändning för homovigslar är absurt.

Svara


SH Sat, 15 Dec 2018 20:55:46 +010

Till Kattis
Jag menar barn, alltså inte vuxna barn. Lidande får man räkna med, speciellt om man är salt i förruttnelsen, för det hatar vår fiende. Så hur mycket mer om du blir en känd person? Barnen skulle antagligen bli mobbade, utfrysta m m.

Svara


AnnMarie Sat, 15 Dec 2018 21:53:40 +010

Svar till SH.

Du skrev svar till Kattis men förstår att det var till mig.

Ja man får alltid beräkna kostnaden då man sticker ut näsan eller står på barrikaderna.Är det värt alla eventuella påhopp??Dessutom har man ju andra att ta hänsyn till då man har barn.Jag har både barn och barnbarn och har många gånger tigit för deras skull så jag förstår hur du tänker.Det är verkligen en balansgång även för oss kristna.

Svara


Kattis Sat, 15 Dec 2018 22:52:09 +010

Svar till AnnMarie.

Jag fattade inte vad SH menade! Men det var till dig då Ann-Marie?!

Svara


Kattis Sat, 15 Dec 2018 22:52:15 +010

Svar till AnnMarie.

Jag fattade inte vad SH menade! Men det var till dig då Ann-Marie?!

Svara


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?

Din kommentar kan deletas om den inte passar in på Apg29 vilket sidans grundare har ensam rätt att besluta om och som inte kan ifrågasättas. Exempelvis blir trollande, hat, förlöjligande, villoläror, pseudodebatt och olagligheter deletade och skribenten kan bli satt i modereringskön. Hittar du kommentarer som inte passar in – kontakta då Apg29.


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 29, onsdag 17 juli 2019 kl. 21:01

Jesus söker: Bruno!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
onsdag 17 juli 2019 19:23

Jesus, Jesus, känner mig förtvivlad. Möt mig nu i kväll. Låt mig känna mig lugn och få en fin morgondag. Allt vilar i dina barmhärtiga händer. Jesus,välsigna alla som ber här.Tack!

Morsan reklam


Aktuella artiklar


Senaste kommentarerSTÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp