157 online! | Sidvisningar idag: 123 913 | Igår: 195 434 |

www.apg29.nu

Annons

Lever du under lagen eller nåden?

Syndarna lever under lagen - de frälsta lever under nåden!

En syndare lever under lagen som dömer honom.

En frälst är räddad från lagens dom.

Är du en syndare eller frälst?

Ta emot Jesus så kommer du in under nåden!


submit to reddit
Skriv ut Mejla Skriv läsarmejl

SWISHA: 070 935 66 96 - DÅ STÖDER DU APG29!


Publicerat av Christer Åberg mndag 5 februari 2018 11:05 | #lagen #nåden #frälst | Direktlänk | Nyhetsbrev | RSS


15 kommentarer

Johnny Haglund

Har jag missförstått?

En lag kommer inte till för att straffa. Den kommer till för att hjälpa människor att leva tillsammans.

Lagens förbund, gav alla samma krav. Nåden gav en individanpassad.

Det tio budorden gäller säger Jesus, och många använder dem i syfte att visa vad Gud vill.

Men Jesus sade också jag kommer med ett nytt förbund, Nåden. Då måste vi väl försöka se, hur lagens mening är kvar i nådens förbund.

Älska Gud av hela ditt hjärta, hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa såsom dig själv. Då uppfyller du lagen. (lagens mening).

Vi måste väl då se hur lagen finns i dessa ord. Älska Gud av hela ditt förstånd, betyder väl då att förstå, varför jag ska älska Gud. Därför att Gud skapat mig, han gav mig livsanden från honom och den är evig. Gud är allsmäktig, han styr allt som sker. Gud är kärlek, allt han gör det gör han av kärlek. Gud vet allt, och använder det i sina beslut. Gud vet bättre än jag själv, vad jag behöver.

Av hela din kraft. Betyder väl håll fast vid din tro. Låt ingen få dig att tro annat än du själv är övertygad om. Väg och se om det du hör stämmer med din tro.

Av hela ditt hjärta. Betyder väl att man älskar någon för att man ser att allt som görs, görs av kärlek och omsorg av mig. Bara sanning kommer till mig. Det finns alltid en hjälpande hand.

Såsom dig själv. Betyder väl då, Behandla andra som du själv vill bli behandlad. Tillrättavisa andra som du själv vill bil tillrättavisad. Ge andra det du själv vill få. Men det ställer också ett krav till. Inse att alla inte vill bli behandlad på samma sätt. Därför finns nyansskillnader. Se på systrarna, och det Jesus visade på. Den ene serverade mat och gav vad vi kallar markservice. Därför att det var så hon ville bli behandlad själv, men trodde att alla andra ville det också. Medan den andre systern, satt hos Jesus och lyssnade, Hon ville umgås och höra på gästerna, och antog att alla ville samma sak. Maten och markservisen kom i andra hand. Medan den första hade umgänget i andra hand. Det är bara nyansskillnader, med kan starta krig mellan syskon. Båda trodde på Jesus. (samma grundtro).

Så det finns ingen skillnad mellan Lag och Nåd om hur de hålls. Däremot finns en stor skillnad, Vad gäller att följa. Lagen är tvingande och ger straff vid avvikelse från den. Nåden är förlåtande och kan ge straffrihet vid överträdelse. Så använd inte lagen vid tillrättavisning. Använd Nåden det förbund som gäller i dag, och är hedningarnas enda förbund.

Svara -   - 5/2-18 11:45 -


Lysell

Bästa Johnny

Ur den meningen du framför dina skäl är de rätt, fast inte preciserade fullt ut .

Det nya förbundet du talar om är kanske inte så kategoriskt. Vi måste skilja på troende kristna och ej troende människor. Lagen gäller för de som ej tagit emot nåden, det vill säga omvänt sig till Jesus Kristus. För de heliga är den en "likriktare" som ger oss som söker rättfärdigheten ett rättesnöre i livet. Vi söker Jesu rättfärdighet, inte vår egen.

Rubriken har en välformulerad frågeställning tycker jag. Den gyllene regeln du antyder är ju en sammanfattning av en del av de tio budorden. Inget "nytt bud" utan ett nytt sätt att se buden på enligt Nya Testamentet. Det är en vanlig spridd missuppfattning som vilseleder många människor. Det är inte meningen att vi skall behandla alla lika ur synpunkten med synd. ( De tre första är förhållandet till Gud, och de andra sju förhållandet människor emellan.)

Hälsar Lysell

Svara -   - 5/2-18 18:02 -


kaj

Svar till Lysell.

Varför kallas denna tid för laglöshetens tid ? Det var ju på grund av Laglösheten som kärleken kallnade hos de flesta . Vem riktar sej dessa ord till ? Var det Hedningen i första hand eller de som sade sej var troende ?
Annanias var en from man efter lagen och hade nådegåvan , Annanias bad för Paulus då fick han igen sin syn.
Lagen är ju en uppfostrare till Kristus .
Lagen råder över människan så länge hon lever, till dess vi har helt dött bort från oss själva . Precis som Paulus säjer Nu lever inte jag längre !
Lagen är både Andlig och Helig och God , om den brukas på rätt sätt , alltså till mej själv i första hand och inte pekar finger till någon annan ! Annars blir det lagiskt , eller med andra ord vad bekommer det dej om den eller den står eller faller , se till hur du själv vandrar .

Svara -   - 5/2-18 21:52 -


Rolf

På Jorden lever vi under ett lands lagar. Efter döden eller på domens dag döms vi enligt Guds lag. Jordiska lagar är subjektivt lagda efter en politisk agenda.

Rättvisa likaså och nåd ges om det finns sådan i denna annars inte. Orättvisa domar kan ske då människor dömer. Oskyldiga kan dömas skyldiga. Men Guds lag kan ge nåd till den som ber om förlåtelse för sina synder och här kommer inte oskyldiga att dömas skyldiga.

Något mänskliga lagar och domare inte ger om det inte finns i det lands domstolsväsende som dömer. En rättvis dom kan ingen få i mänskliga domstolar enbart Guds dom ger detta en gång. Men likväl behövs människans domstolar för att inte kaos ska råda på Jorden.

Ovanstående är min tro på domar här och i framtiden. Jag tror detta men vet det inte.

Svara -   - 5/2-18 22:17 -


Lysell

Tack för den välkomponerad Rubriken Christer.

Den skapade flera fina och ödmjuka kommentarer utan känslostormar.

Det är så vi troende skall närma oss varandra. Vi är ju i samma träd.

Dock får vi inte glömma den andliga aspekten i sammanhanget.

Barmhärtighet överträffar lag.

GVE

lysell

Svara -   - 5/2-18 23:52 -


kaj

Det jag skrev tidigare är något som jag våndats över länge , för om jag riktar lagen mot någon utan att den fått göra sitt verk i mej först ,då är jag bara en skriftlärd Farisé ! därför vill jag inte fälla någon dom över någon ! Men däremot , vill jag göra som ordet lär :

1 Kor 11:31

Om vi ginge till doms med oss själva, så bleve vi icke dömda.

Rom 2:3

Men du som dömer dem som lever så och ändå själv gör samma sak, inbillar du dig att just du skall undgå Guds dom?

Rom 13:9

Gal 5:14

Hela lagen sammanfattas i detta enda bud: Du skall älska din nästa som dig själv.

Svara -   - 6/2-18 00:33 -


nils

Viktigt att inse att det handlar om 2 Olika förbund;Lagens och Nådens förbund.G.T.+N.T.

Dess syften gällde i första hand den i G.T. viktigaste frågan;Hur blir man Rättfärdig?
Att räknas rättfärdig betyder att jag fullkomligt hållit Guds bud och därmed blivit Friförklarad från Skuld inför Gud.
Nu har denna fråga fått en annan lösning i det Nya förbundet,där Gud själv skaffar människan en rättfärdighet kallad;Guds Rättfärdighet.Rom.3:21-22.
Det sker genom att vi Syndare Tillräknas en Annans förvärvade Rättfärdighet,vi Tillräknas Jesu egen fullkomliga rättfärdighet.Amen Halleluja.
Jesus är nu Min och alla troendes Rättfärdighet,då Han i vårt ställa Fullkomligt har uppfyllt alla Lagens krav!!
Därmed har också källan till all vår Egen Stolthet och Berömmelse också Eliminerats.
Att Nåden tar bort grunden för All människans egen Berömmelse inför Gud,är ju också det att Lika stort under,så att Gud allena all Ära skall ha.
Därefter blir Nåden vår Vägvisare enl.Titus 2:11-12,"Ty Guds Nåd har uppenbarats till Frälsning för alla människor.Den Fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet och Alla världsliga begärelser och till att leva tuktigt och rättfärdigt och Gudfruktigt i den tidsålder som nu är."
Nu blir lagen genom Nåden, en Vägvisare till att leva ett Heligt Liv under Andens Nya liv,då ju D.H.Ande är den Inneboende Nåden som ger oss glädjen att följa Lagen.

Svara -   - 6/2-18 08:55 -


Lysell

Tack Nils

Det var så bra formulerat att jag måste dra ut det på skrivaren.

Just att det är en skillnad mellan förbunden. "En annan lösning säger du", "En annan synvinkel sade jag". Du åskådliggör det så fint i ditt stycke. Det är många som inte hänger med på detta, och som Rubriken ställer frågan till. Underbart att slippa alla hårklyverier dessutom. Det andra stora du nämner här är ju VEMS, rättfärdighet vi skall söka. Många år tar det att hitta nycklarna till dessa passager i Bibeln och känna dess djup. Tack igen.

GB

Lysell

Svara -   - 6/2-18 09:21 -


Johan

Svar till nils.

Det många har missat är att bägge förbunden, både det gamla och det nya, betonar lydnad.

Skillnaden är att det gamla förbundet innehöll 'lagens förbannelse', d v s den människa som inte höll allt vad Lagen påbjöd stod under förbannelse. Endast en kunde klara av att hålla hela Lagen, utan att synda, nämligen Jesus Kristus Guds Son.

Tack vare det så vann Han rättfärdighet åt alla dem som omvänder sig och tror på Honom. Därmed står vi inte under Lagen, utan under nåden, som ju fostrar till lydnad (Tit 2:11-13), vilket du skrev.

Gud vill alltså fortfarande att vi ska lyda, och lära oss att lyda i det Nya Förbundet (Mt 28:20). Det är så vi följer och älskar Jesus (Joh 14:15; Mk 12:29-31)! Jesus själv talar om vikten av att lyda Honom, och Han var varken lagisk (även om Han stod under Lagen) eller farisé.

I det Nya Förbundet har vi nåden, som gör att vi får förlåtelse när vi kommer till korta. Om vi blir kvar i nåden, så att vi är iklädda Kristi rättfärdighet, så erhåller vi frälsning istället för förbannelse. Det är alltså inte hur väl vi lyckas med att lyda (även om vi varken får leva i synd eller synda med vett och vilja), som är avgörande för vår frälsning, utan att vi som sagt blir kvar i nåden (det innebär att när och om man faller, så bekänner man det, ber om förlåtelse, har inställningen att man aldrig vill falla på det sättet igen, och så fortsätter man att följa Jesus)

Det här behöver många fatta, vilka har missförstått Evangeliet, så att de tror att alla som talar om vikten av lydnad är lagiska och fariséer!

Svara -   - 6/2-18 13:07 -


Tomas N

Väldigt viktigt ämne. Det behövs flera röster som undervisar om detta.Att det är svårt vet vi just därför att så många av de som både leder och följer hamnar i antingen lagiskhet eller nåd som innehåller för lite lydnad.

Utan att gå in på för mycket på Israel och judar så vill jag nog säga i tron att det skall hjälpa alla att lagen inte gäller för dem heller. Bibeln säger ju att Gud har gjort ett folk i det nya förbundet.

Hedningarna fick inte Modse lag,men enligt Romarbrevet 1 så kan alla människor veta något om Gud och Guds ordning ,för Gud har skapat alla till sin avbild.

Och eftersom nya förbundets lag inte är bunden av alla de specifikationer (Mose lag) som enligt Bibelns egna ord inte var till nytta och hjälp och hedningarna både haft Guds skapelseordning och Paulus och apostlarnas undervisning till grund så kan alla Guds folk stå på en lagens grund ,men leva i det nya förbundet av nåd.

Utan lydnad så faller man till slut bort från Gud och håller inte ut till slutet

Det 10 buden och Jesus bergspredikan och ytterligare undervisning räcker väldigt långt,särskilt eftersom det är hur man lever som räknas och inte bara förståelse och kunskap

Svara -   - 6/2-18 14:30 -


David Billström

Svar till Johan.

Bra Johan.

Jesus tom skärpte lagen "Ni har hört....Men jag säger er" Matt. 5 (Bergspredikan). Men i NT så hjälper nåden från Gud oss att leva ut Kristi lära.

Ang. lydnad "För er som tror är han alltså dyrbar, men för dem som inte är lydiga, har stenen som byggnadsarbetarna förkastat, blivit huvudhörnstenen och en sten som man stöter sig på, och en klippa till anstöt. De stöter sig på ordet eftersom de är olydiga. Till det var de också bestämda." 1 Petr. 2:7-8

Vi är kallade att förbli i Kristi lära, alltså Jesu undervisning i evangelierna "Var och en som överträder och inte förblir i Kristi lära, han har inte Gud. Den som förblir i Kristi lära, han har både Fadern och Sonen." 2 Joh. 9

En del säger slarvigt ibland, 'äh vi lever ju under nåden så var inte så lagisk'. Titus 2:12 är testet på om vi lever i nåden för isåfall så lever vi anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt.

För det finns en fara "som förvränger vår Guds nåd till ett liv i skamlös synd" Judas 4

Genom Guds underbara nåd så får vi förlåtelse och kraft till att göra Faderns vilja och inte bara säga Herre, Herre.

Mycket viktigt att reda ut dessa begrepp.

Svara -   - 6/2-18 17:03 -


nils

Rom.7:2 ger en bra förklaring av Hur Gud har löst människans Träldom under Lagen.

Det skedde genom Jesu Kristi Ställföreträdande död på korset,för Dig och Mig!
"Eller vet ni icke...att lagen Råder över en människa för så lång tid,som hon Lever?"
V 4."Så har också ni mina bröder,genom Kristi Kropp Blivit Dödade FRÅN LAGEN,för att tillhöra en Annan,nämligen Honom som har uppstått från de döda,på det att vi må bära frukt åt Gud."
V 2+3 förklarar att det är först genom Döden, när mannen dör som hon blir Fri från sin Stränga och fordrande man som är Lagen.
Sker Ej detta Först är hon en äktenskapsbrytare,om hon ger sig till en annan,dvs.om hon ger sig till Jesus Kristus!
Detta visar att vi Ej kan leva under både Lagen och Jesus kristus,för då är vi ju andliga äktenskapsbrytare!!
Nu vet vi att lagen Aldrig Dör,men V 4 förklarar att det är det Kvinnan som Dör,vilken innebär att det är du och jag som genom Kristi Kropp dör.
När Jesus dog på korset då Dog både du och jag,för vi var inneslutna i Herren Jesu Kropp,så Hans Död ÄR vår redan Fullbordade Död! Amen Halleluja!
"Vi vet ju detta,att vår gamla människa Har blivit Korsfäst med Honom,för att Syndakroppen skall Göras om intet,så att vi icke mer tjäna Synden."säger Rom.6:6
Det är D.H.Ande som Uppenbarar denna andliga sanning för din inre människa om du desperat längtar Efter sann andlig frigörelse från lagen och Synden!
Det är värt allt av både nöd och bedrövelse att finna denna befrielse i sitt Hjärta,och då helt tillhöra "en annan",nämligen Jesus Kristus! Mvh/nils

Svara -   - 6/2-18 17:13 -


David Billström

Svar till nils.

på det att vi må bära frukt åt Gud.

Det är detta som sker genom nåden som flöder genom våra liv. Också genom Kristi inneboende liv "Jag är korsfäst med Kristus och jag lever, men inte längre jag, utan Kristus lever i mig." Gal. 2:20

Och "Men om ni dödar kroppens gärningar genom Anden, så ska ni leva" Rom. 8:13

"För Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, efter sin goda vilja" Fil. 2:13

Vi lever i ett kraftfullt förbund, det nya förbundet som är bättre än det gamla. Men det fungerar inte av sig självt, automatiskt.

Men det är nyttigt att lära känna "livets Andes lag".

Och när vi ser detta så blir det svårt att hålla tyst om Jesus.

Svara -   - 6/2-18 19:31 -


Tomas N

Jag vill tipsa om en bra lärare/undervisare i ämnet . Robert Morris Gatewaychurchtv

overwhelmed by grace . Det verkar inte gå att länka. Men han är riktigt bra i detta och många andra ämnen

För övrigt så tror jag den största skillnaden ligger i sinnelaget(mindset) och hur hjärtat är ställt och hur hjärnan fungerar i levandet och bedömningen av Guds rike,synd och omvändelse.

Nåden manar lika kraftfullt till lydnad,men utan lagiskhetens pekpinnar och självrättfärdighet. Lagen är som sagts en lärare och en slags polis om vad Guds vilja är och vad som är rätt och fel. Men förutom att ingen kan uppfylla lagen,så skapade lagen hårda hjärtan och ett vi och dom liksom ögontjäneri. Allt detta manifesterades av fariseerna som kommit till vägs ände. Det fanns mera fel än lagiskhet som de hade hamnat i,men evangelierna är tydliga om vilka negativa aspekter som lagiskheten leder till.

Jag tror även att det finns andemakter inblandade. Tycker man ser det i dagens kristenhet,men i Bibeln så är steningen av Stefanus det tydligaste exemplet

Så länge som man strävar efter trons lydnad och helgelse så är det helt och fullt i sin ordning att predika ett evangelium som lyfter fram och fokuserar på kärleken.

Gud är kärlek och allt Han gör är rotat och grundat i kärlek. Att synda,vilket alla tyvärr gör ibland är att tjäna djävulen vilket Johannesbrevet handlar om.Det låter hårt,men synden skiljer oss ifrån Gud och smutsar ned. Även om det är mänskligt ,så kan det vara bra att tänka på lagen här ,för att förstå storheten i den nya förbundet

Med det perspektivet och med Guds lag skrivet i hjärtat kan den pånyttfödde kristne fullfölja Guds lag och vilja

Svara -   - 7/2-18 10:13 -


kaj

Vi lever i Nådens tid tacka vare Jesus ! Vi i talar ofta att vandra i Anden , Men handen på hjärtat och det förståndet vi fått i ärlighetens namn Jesus , Var är då KRAFTEN som ska åtfölja ANDENS VERKNINGAR vi som är troende !

Vad kan detta bero på? Är Herren inte i form just i vår tid att dela ut nådegåvorna ? Har vi blåst upp oss i likt en padda och talar och talar något som vi vill ska ske men inte sker , på grund av fel insikt om Guds vägar ?

Många talar om bli döpt i HELIG ANDE , men ytterst sällan om ELDEN som förtär mitt gamla jag liv !

Matt 3:11

Jag döper eder i vatten till bättring, men den som kommer efter mig, han är starkare än jag, och jag är icke ens värdig att bära hans skor; han skall döpa eder i helig ande och eld.

Svara -   - 7/2-18 14:18 -


Din kommentar

NYTT! Ditt namn och mejladress måste godkännas innan kommentaren publiceras. Efter godkännande måste du alltid ha samma namn och mejl nästa gång du postar en kommentar, annars godkänns inte kommentaren.


Kom ihåg mig?Christer Åberg intervjuar Karin Hansson Lindgren från Kristna Värdepartiet

Gäst i Apg29! Christer Åberg intervjuar Karin Hansson Lindgren från Kristna Värdepartiet.

16

Läs allt!


Matteus, Markus och Lukas samstämmighet om församlandet

Läsarmejl av nils 

Har vi bortsett från Matteus, Markus och Lukas samstämmighet om församlandet?

7

Läs allt!


Missionärsuppdrag i Filippinerna i september

Läsarmejl av Jörgen Milton 

När jag för sex år sedan första gången besökte Ati-folket Filippinerna kunde jag inte ana den kärlek jag skulle få till dessa människor. 

0

Läs allt!


Gud har skapat människan till att vara människa

Människan är en människa och ingenting annat än en människa

1 Mos 1:27: "Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem."

1

Läs allt!


Människa, du är ingen gris!

Kommentar av Katrina 

Människa, du är ingen gris!

Bild: Aftonbladet. 

Människan härstammar från gris, det måste vara sant för det står i Aftonbladet.

3

Läs allt!


En föraning till vedermödan

Av Mikael Walfridsson 

Solur i sanden

När vi talar om födslovåndor, är det egentligen en förberedelse och en varsel till det som uppenbarelseboken förutser. 

5

Läs allt!


Gud har skapat människan, men människan gjorde sig själv till en apa

Människan gjorde sig till apa

35

Läs allt!


Bilbränder, Mr Spock, Runar Sögaard med Jimmie Åkesson på väckelsemöte

Apg29 med Christer Åberg. Bilbränderna, Tionde, Mr Spocks hemliga tecken och Runar Sögaard bjuder in till väckelsemöte med Jimmie Åkesson.

17

Läs allt!


Bolmsöfestivalen 2018 med Lindbergarna

Bolmsöfestivalen 2018

0

Läs allt!


100 bilar brann i flera städer - terrorbrott

Bilbränder i Göteborg

Frölunda torg i Göteborg på måndagskvällen. Bild: Zagros Hama. 

Bilar sattes i brand på flera ställen i Göteborgsområdet, men även i Trollhättan, Lysekil och Falkenberg. Cirka 100 bilar har brunnit i regionen.

83

Läs allt!


Pride bejakar våld, sadism och droger

Hundar i Pride

Pride bejakar våld och sadism, och man uppmanar besökarna: ”Njut av närhet och distans, ömhet och sadism, estetik och dominans.”

21

Läs allt!


Med evig kärlek - Christer Åberg

En mycket viktig video med Christer Åberg där han talar om Guds eviga kärlek och hans förblivande nåd!

4

Läs allt!


Ingvar Harknäs syn om eldsvågen

Läsarmejl av nils 

Vulkan - lava

"Men de himlar och den jord som nu finnas de hava i kraft av samma ord blivit sparade åt eld, och de sparas nu till domens dag då de ogudaktiga människorna skola förgås. " 2 Pet. 3:7.

30

Läs allt!


Varför ska man gifta sig?

Varför aka man gifta sig?

Varför ska man gifta sig? Är det för att kunna ha sex eller finns det något större syfte?

15

Läs allt!


Hund fick paket - var tvungen att skriva under och legitimera sig

En hund fick ett paket från Postnord

Bild:Aftonbladet. 

Hunden Chaya fick ett paket på posten från England. Men för att få ut paketet var hunden själv tvungen att hämta det, legitimera sig och skriva under med sin tass som hade blivit färgad med en stämpeldyna.

30

Läs allt!


Christer Åberg ryter till om Helvetet

Christer Åberg ryter till om Helvetet. Och förklarar även en viktig sak om Himlen.

38

Läs allt!


Annons


Fem uppfyllda profetior som pekar på Jesu tillkommelse

Av Mikael Walfridsson 

Israels flagga

När det gäller ändetiden, så lyser det profetiska ordet klart på den profetiska himlen. När vi ser dessa profetiors uppfyllande, gör det att vi kan känna och förstå tiden, och veta att vi lever i den tid där vi kan förvänta Jesu återkomst och början på Jakobs nöd.

17

Läs allt!


Människa, du är ingen katt!

Katt

För några år sedan såg jag på Aftonbladets webb-tv en ung kvinna som trodde att hon var en katt. 

10

Läs allt!


Dagens ord

Vecka 33, fredag 17 augusti 2018 kl. 15:39

Jesus söker: Verner, Valter!

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? - Be den här bönen:

Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som min Herre och Frälsare. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Jag ber om förlåtelse för alla mina synder. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!

Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. - Joh 3:16


Ramadan 2018

Så här många muslimska attentat och mord har det skett hittills under Ramadan 2018.


Vänd inte åter till Sodom

Sodom och Gomorra

Lot blev räddad från syndens stad Sodom då han fördes bort av krigshärar. Men efter att Abram har gripit in och befriat Lot och hans familj och folket så återvände de till syndens stad. Min vän: Du ska inte vända åter till Sodom efter att du har blivit frälst. 

21

Läs allt!


Senaste kommentarer

Leif Boman : Gud har skapat människan, men människan gjorde sig själv till en apa

Lasse: Christer Åberg intervjuar Karin Hansson Lindgren från Kristna Värdepartiet

Alf: Christer Åberg intervjuar Karin Hansson Lindgren från Kristna Värdepartiet

Nils: Matteus, Markus och Lukas samstämmighet om församlandet

Lena Henricson: Christer Åberg intervjuar Karin Hansson Lindgren från Kristna Värdepartiet

Bengt: Christer Åberg intervjuar Karin Hansson Lindgren från Kristna Värdepartiet

Lasse: Christer Åberg intervjuar Karin Hansson Lindgren från Kristna Värdepartiet

Karl Håkan Sandell: Gud har skapat människan, men människan gjorde sig själv till en apa

Karl Håkan Sandell: Gud har skapat människan, men människan gjorde sig själv till en apa

Karl Håkan Sandell: Gud har skapat människan, men människan gjorde sig själv till en apa

Lars Bråmå: Gud har skapat människan, men människan gjorde sig själv till en apa

Jessica: Christer Åberg intervjuar Karin Hansson Lindgren från Kristna Värdepartiet

Karl Håkan Sandell: Matteus, Markus och Lukas samstämmighet om församlandet

Kalle: Christer Åberg intervjuar Karin Hansson Lindgren från Kristna Värdepartiet

Bertil Rosenius: Matteus, Markus och Lukas samstämmighet om församlandet

Bengt: Christer Åberg intervjuar Karin Hansson Lindgren från Kristna Värdepartiet

Bertil Rosenius: Matteus, Markus och Lukas samstämmighet om församlandet

Nils: Matteus, Markus och Lukas samstämmighet om församlandet

Lasse: Christer Åberg intervjuar Karin Hansson Lindgren från Kristna Värdepartiet

Mikael W: Christer Åberg intervjuar Karin Hansson Lindgren från Kristna Värdepartiet


Dödsskjutningar i Sverige

Dödsskjutningar i Sverige

Hittade den här statistiken på Facebook om antal dödsskjutningar i Sverige från 2006 till 2017. Det har ökats drastiskt!

24

Läs allt!


Chockvärmen - Det brinner i luften

Idag när jag steg ut från min svala lägenhet blev jag chockad. Vilken värme som slog mot mig! Trots att det blåser så var det som att det brann i luften. 

27

Läs allt!


Katastrofal kursändring - Del 10

Av Holger Nilsson 

Uppryckandet

Detta är en avslutande artikel i denna serie om kursändringen som skett på eskatologins område.

6

Läs allt!


Bok som avslöjar katolska kyrkan passar inte in i Livets Ords katolskt influerade bokhandel

Läsarmejl av Pelle Lind 

Inga andra gudar av Per-Arne Imsen

Livets Ords bokhandel tar inte emot Per-Arne Imsens bästsäljande bok som avslöjar katolska kyrkan. 

Boken ”Inga andra gudar” har sålts mer än jag hade kunnat drömma om. Första upplagan håller nu på att ta slut. 

39

Läs allt!


Vem kommer med i uppryckandet?

Av Mikael Walfridsson 

Vem kommer med i uppryckandet?

På samma sätt som när vi talar om olika tidpunkt för uppryckandet, så finns det också olika syn på själva deltagande i uppryckandet. Där finns det olika syn på vem som egentligen får följa med när Jesus kommer tillbaka för att hämta sin församling. Det finns två olika tolkningar, där vi skiljer på delvis (partiell) och en fulltalig bortryckande.

8

Läs allt!


Katastrofal kursändring - Del 9

Av Holger Nilsson 

Uppryckandet

Denna kursändring som har skett kan till en stor del tillskrivas teologerna.

6

Läs allt!


Han fick se Stephen Hawking i helvetet och demoners angrepp på pastorer

Läsarmejl av nils 

Helvetet

Morgonen 15 April 2018 började jag, Cesar Sandova Honduras, tillbedja Herren och kl. 12 såg jag Herren började visa mig nya saker. Tänkte att Herren skulle fortsätta visa mer av himmelriket, men det var ej så. Då tog Herren min ande ut från kroppen, men denna gång till platsen av plågor.

146

Läs allt!


Baby profeterar om uppryckandet och att Jesus kommer

Detta måste du se! Oerhört gripande och starkt. Det lilla barnet Lily profeterar om uppryckandet och att Jesus - Kungen - kommer! 

29

Läs allt!


Pride, hatet och Guds kärlek

Christer Åberg talar om Pride, hatet och Guds kärlek och visar tre uppskakande videoklipp.

10

Läs allt!


Förbjud leksaksvapen

Förbjud leksaksvapen

Bild: Aftonbladet. 

Efter den tragiska dödsskjutningen på den förståndshandikappade 20-åringen som bar ett leksaksvapen uppmanar nu leksaksbranschen att ta bort realistiska vapen.

11

Läs allt!
Apg29 har tusentals bloggartiklar! Gå vidare till fler artiklar:

NÄSTA


Artiklar Kommentarer Bönesidan Fråga Christer Kontakt

STÖD APG29

Du kan ge på tre olika sätt:

  • Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4
  • Swish: 070 935 66 96
  • Paypal

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 54 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 34 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 17 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 12 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 10 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Sedan 23:42 2013-08-16 har det varit 435 379 877 sidvisningar på Apg29!

Apg29 har just nu 16 773 bloggartiklar, 87 218 kommentarer och 57 613 bönämnen.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

MediaCreeper

Besök också Apg29 på:

Facebook | Twitter | Youtube | Vimeo | Instagram | Gab | SoundCloud

TA EMOT JESUS!

↑ Upp