Surfar nu: 652 www.apg29.nu


Lewi Pethrus: Att vinna en och en

Tre månader före sin död, den 12 juni 1974 håller Lewi Pethrus sin sista predikan på Nyhemsveckan.

Se, hör och läs hela Lewi Pethrus berömda sista predikan på Nyhem: "Att vinna en och en".

Profetisk och aktuell

Lewi Pethrus sista predikan är något av ett testamente som han lämnar vidare. Predikan är mycket profetisk och väldigt aktuell i våra dagar - trots att den hölls för över 40 år sedan.

Här har jag skrivit av hela den berömda predikan av Lewi Pethrus. Du kan alltså nu både ta till dig filminspelningen i ljud och bild här ovan och texten i original här nedan. Rubrikerna har jag gjort i texten.Att vinna en och en

Av Lewi Pethrus kvällen 12 juni 1974Det är en stor glädje för mig att jag kommit så långt så jag får tillfälle att stå här inför er ikväll för att tala Guds Ord.

Det är över 50 år som har förflutit sen första gången jag stod i dessa trakter och förkunnade evangelium.

Så jag tänkte att från den psalm som har lästs i den femtonde psalmen hämta en av mina texter. Den sjunde versen [Lukas 15].

Jag säger eder att likaså bliver mer glädje i himmelen över en enda syndare som gör bättring, än över nittionio rättfärdiga som ingen bättring behöva.

Och i Matteus evangelium det sextonde kapitlet och den tjugosjätte versen:

Och vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa giva till lösen för sin själ?

Tack Herre att du välsignar ditt ord i Jesu namn, amen.

Själens värde

Själens - människans värde inför Gud, det är ett stort ämne. Vi lever i inflationens dagar. Människovärdet är utsatt för inflation. Det betyder inte mycket den enskilde. Det är kollektivet som nu betyder.

I världen går människovärdet ner allt mer och mer. Abortfrågan är ett slående exempel på. Dödshjälpen är ett annat tecken där på. Vikten är att församlingen håller uppe människovärdet.

Men hur mycket betyder det till exempel att en pastor vid årsskiftet redovisar en enda syndares frälsning? Eller vad betyder det i en kampanj - i en väckelse kampanj - att man rapporterar att en enda syndare har blivit frälst? En sån evangelist han blir gärna inte kallad att leda kampanjer.

Numera så räknar man även i Guds rike med kollektivet med massan man räknar inte så mycket med den enskilde. Man läser heller inte i Bibeln om någon massväckelse. Jesus han talar här i denna liknelse om en syndare, en borttappad penning och en förlorad son. Det gäller att lära sig att vinna en och en.

Massorna

I den stora andliga besökelse som går över världen idag räknar man med massorna. Jag tror på kampanjer. Billy Graham är en av mina vänner. Han har de största kampanjer någon har. Men då jag är i Amerika lyssnar jag alltid till hans möten i radio och han talar till alltidid till en syndare. Även om han talar till tio, tjugo, trettio tusen så talar han till en syndare och talar om för en syndare hur det går till att bli frälst.

När Jesus började sin verksamhet så tog han en syndare i sänder. Han gick till en synderska vid Sikars brunn. Han gick till en syndare vid Kapernaums port. Efter en väldigt stor dag då han tog en liten kvällspromenad tillsammans med Petrus och Andreas innan han gick till vila så fann han en publikan och till honom sa han "följ mig" och när han slutade sin välsignelserika missionsgärning så frälste han en syndare på korset.

Handplockad frukt

Vi lever i inflationstider även inom kristendomen. Man talar om stora väckelser. Predikanterna har ofta den uppfattningen att de måste ha hjälp av en evangelist. De står och predikar år ut och år in och människorna mognar till frälsning men han måste ha någon som kommer och hjälper honom och skaka ner de mogna frukterna.

Det var någon som frågade mig vad jag tror om pingstväckelsens framtid, jag sa jag tror den kommer att bestå. Jag känner inte landet men jag känner Filadelfiaförsamlingen i Stockholm och det är mest handplockad frukt. Och ni vet att den står sig. Det är inte så med den man skakar ner. Den som kallar evangelister stora starka ena som kan ta om träden och skakar ner hundratal och så har vi dem som har lärt hur vi ska ta hand om fallfrukten och få in dom i församlingen.

Men jag känner pingstvännerna, jag har rest sextio sjuttio år i Sverige, men jag känner bäst till Filadelfia i Stockholm, och det vet jag, det är mest handplockad frukt. Det är en hel del vinterfrukt, och ni vet att den smakar bäst på våren. När det träd blommar om igen som var förlidet år. Det är sådan frukt som står sig. Om dessa står det att "tusen ska falla vid din sida och tio tusen vid din högra sida men till dig ska det icke nå".

Personlig frälsning

Herren vill ge dig en personlig frälsning som håller i alla väder. Då jag var i Amerika sist så var jag ute för en liten händelse. Det blev omtalat för oss att en av våra vänner hade varit och köpt så väldigt bra kostymer för så billigt pris. Och Ingemar och jag vi fick adressen och vi for dit och köpte vi också.Och jag gjorde det jag aldrig har gjort: jag köpte två kostymer.

Men när vi kom hem och såg på dem så sa fruntimmerna att de här måste nog ändras i alla fall. Och mina blev nerpackade och följde med hem, och för åtta dar sen var jag hos min skräddare som brukar pressa mina kläder och laga och ändra om det behövs. En fin man som har lärt yrket från barndomen.

Jag tog på min blåa armerikanska kostym. Jag tycker om färger, det gör Gud också. Se på liljorna här... Jag tog på mig min blåa kostym och han gick runt mig och tittade och tittade flera gånger runt mig. Och till slut sa han "det här behöver mycket ändras. Det är för mycket vadd i axlarna, och den är för stor i halsen och det är andra fel. Det här kommer bli en dyr ändring", sa han, "det här kommer att kosta hundra kronor". "Ja", sa jag, "jag har gett bara 50 dollar", det är lite över två hundra kronor . Så här kostar kostymerna, vad är det, fyra, fem sex hundra kronor? Så jag sa: "Jag betalar gärna hundra kronor." "Ja, det kommer att dröja också", sa han. "Det är efter midsommar." "Jag går med på det också." Och han åtog sig att ändra.

Det finns mycket kristendom det som är konfektionssydd. Det är samma slags frälsning för allihop. De är lika dana, men hos Jesus får vi en kostym för oss själva. Han ger oss en frälsning som passar . Om jag får använda uttrycket: Vi får en "skräddarsydd frälsning". Som passar precis och som vi trivs i. Vi har inte alla begått samma synder. Vi har inte samma fel, vi har inte samma frestelser, vi har inte samma problem. Och tänk att han värderar syndare så han gör en frälsning åt var och en för sig. En individuell frälsning.

Det man inte får med den där konvenssionsfrälsningen det brukar vara så till att där samlas stora skaror så säger man "kom fram ni som vill bli frälsta" och man kommer fram till första bänken, botbänken också, är det riktigt fint och riktigt ordnat så har man skolat en skara människor som ska komma och bedja för de här och ta vara på fallfrukten och få in den i församlingen. Men när du kommer till Jesus så får du en frälsning som passar. Han ger dig en frälsning som du trivs med och som duger till alla väder. Pris ske hans namn!

Det kan hända att du finns här som har en sån där konvenssionssydd frälsning. Jag klandrar inte kampanjer men jag vill att varje enskild person skall föras fram till frälsning.

Gud använder en och en

O jag kommer ihåg mina 47 år i Filadelfiaförsamlingen, och jag kommer ihåg alla bröderna, ja systrarna, jag kan namnge dem, och ser hur de kom gången upp med en syndare i sällskap och gick in i värnerummet och kämpade med dem. Jag har aldrig haft några sådan där stora som skulle ta hand om de nyfrälsta. För jag har ansett att de som vinner själarna är de bästa själavårdarna. De är fäderna och mödrarna i församlingen och det är en frälsning som består under alla väder.

Det är en sida av saken. Gud frälsar en och en. Och för att riktigt understryka att det är en så säger han "en enda syndare". Men han har beslutat att frälsa världen genom en och en också. Det är fantastiskt för Gud använder en och en.

Och jag har många exempel på det. För Gud använder en människa. När Jesus hade vunnit synderskan vid Sikarsbrunnen så vann hon hela Sikar. När han hade vunnit Matteus - tänk hur många tusen han har vunnit genom sitt evangelium. Och rövaren på korset, tänk vad den berättelsen har vunnit många syndare för Gud. Jag kunde berätta från Filadelfia många många exempel.

En dag jag hade predikat och kom ner på gången så kom en syster där och tog mig i armen och sa: "Broder Pethrus, kom och hjälp mig och be för den här Signe". Ja, jag gick med in och det var en syndare i stor nöd och vi bad till Gud för henne. Och när det var gjort så reste vi oss, och systern som hade kommit med syndaren, hon berättade "att då jag var här i förmiddags på mötet och hörde broder Pethrus tala om själars frälsning så blev jag så gripen., och jag kom ihåg den här vännen", sa hon, "hon har tillhört vår församling här för många år sen. Så gifte hon sig med en ofrälst, kom bort från Gud, varit borta i många år, för jag kom ihåg henne och jag gick direkt från mötet hem till henne", sa hon, "Och jag har varit där hela dan, och jag blivit bjuden på middag, och nu lovade hon följa med mig hit, och nu har hon blivit frälst! " sa hon. "Och nu är hon lycklig." Jag kan se denna syster, hon var väldigt lytt, hon haltade väldigt djupt, men när hon gick ut ur bönerummet och viftade med armen och prisade Gud. En själ hade blivit frälst. Så har våra medlemmar i Stockholm.

Många har tyckt att jag har varit en väldigt framgångsrik predikant som vann så mycket människor. Det är väldigt få jag har vunnit. Det har våra vänner gjort. Det har församlingsmedlemmarna gjort. De har frälsat en och en. Pris ske Gud.

Håll på och plocka den mogna frukten

Och jag ska till slut berätta en av världshistoriens märkligaste händelser i det här sammanhanget. Det var en församling i Skottland i sekelskiftet mellan 17- och 1800-talet. Det var en predikant som samlade berättelsen för årets verksamhet och rapporterade och det var bara en syndare som hade blivit frälst, och en enda tillökning i församlingen. Och det var bara en pojkvasker som var en son till ett par församlingsmedlemmar. Men den pojken växte till och han var en intelligent pojke. Han hette Robert Moffat. Han blev utskickad som Storbrittanniens första Afrika-missonär. Och han omvände stammarna och gjorde de blodtörstiga stammarna till civiliserade och fina människor. Han skrev också, han lärde folket språk, han skrev deras grammatik, han översatte hela Bibeln till deras språk, och han gjorde vissa resor och upptäckter i det då oupptäckta Afrika. Och så arbetade han där i många år.

I Skottland när årsberättelsen hade upplästs så sa äldstebröderna och diakonerna till predikanten "Vi måste ha en annan predikant så vi får fart på verksamheten". Och de gav honom silkessnöret och han slutade som misslyckad och dog snart.

Moffat fortsatte sitt arbete. Efter någon tid så fick han, ja han hade gjort mycket arbete, så fick han en ny medarbetare som hette David Livingstone. Och han överlämnade till honom sina upptäckter han hade gjort. Han hade i sin tur gjort upptäckter och skickade hem till de geografiska sällskapen i Skottland och England och han gav David Livingstone alla sina uppslag och reste därifrån.

Och ni vet att David Livingstone genomkorsade Afrika och upptäckte Afrika egentligen och i hans fotspår följde tusentals missionärer och hela kontinenten förändrades genom evangelium. Innan något av detta hann att inträffa så dog predikanten i Skottland utan att veta vad som hade hänt. Men det som hade hänt, det var att den där pojkvasken som var alldeles för liten att räkna med han hade blivit redskapet till Afrikas - inte bara upptäckt - men civilisation och evangelisering.

Ni predikanter som står i era församlingar och inte kan skriva såna storslagna berättelser i årskifterna utan hålla förgäves småsakerna: Håll på ni och plocka den mogna frukten! Kom ihåg bröder: Gud sätter aldrig segerkronan på fel huvud. Han vet vem som gör arbetet. Vad vi behöver i denna förnyelsens och vederkvickelsens tid det är att vi går in för bibelns frälsningsmetod. En enda syndare och att vi tror på väckelse genom ett Guds barn, genom en enda syndare. Det är inte den som ropar till Gud efter väckelse och har kampanjer och beder om väckelse. Mina vänner: Vi har väckelse! Vi upplever förnyelsens tider över hela världen. Och detta är sättet.

Tecknet på väckelse

Det finns de som skriver och säger att tecknet på väckelse är fulla lokaler. Det är fel. Jag har varit med i begynnelsen på väckelse. Jag var med i Oslo när Barrat kom hem och väckelsen började - pingstväckelsen - och Barrat predikade kväll efter kväll för halvsatta lokaler. Men människor blev frälsta och andedöpta.

Mina vänner, det som jag tröstade mina vänner med under min verksamhetstid det var detta: Att där det finns en syndare som vaknar över sin synd och söker Gud, där är det väckelse! Tack och lov. Och den väckelsen har vi. Pris ske Herrens namn, amen.Läs också: 

Herren vill ge dig en personlig frälsning 

Källa: 

Arbetarsonen som skrev svensk historia

Tack för att du läser Apg29. DELA gärna till dina vänner. Du kan också stödja Apg29 genom att sätta in en valfri GÅVA på BANKKONTO 8169-5,303 725 382-4. På internetbanken går det att ställa in så att du automatiskt ger en summa varje månad. Men om du hellre vill kan du SWISHA in en frivillig summa på 070 935 66 96. Tack.


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades sändag 10 januari 2016 13:20 | #lewi pethrus #nyhem #predikan #skräddarsydd #frälsning #1974 #olof sundby #väckelse | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

0 kommentarer

Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?

Din kommentar kan deletas om den inte passar in på Apg29 vilket sidans grundare har ensam rätt att besluta om och som inte kan ifrågasättas. Exempelvis blir trollande, hat, förlöjligande, villoläror, pseudodebatt och olagligheter deletade och skribenten kan bli satt i modereringskön. Hittar du kommentarer som inte passar in – kontakta då Apg29.


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 33, söndag 18 augusti 2019 kl. 09:00

Jesus söker: Ellen, Lena!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
söndag 18 augusti 2019 00:30

till tandläkare akut har inga pengar bett att jag får pengar är orolig har inget spar el buffert sålt det mesta i bostaden pga flytt blev lurad förfärligt😢ber om hjälp!Önskar en livskamrat vän


Morsan reklam


Aktuella artiklar


Senaste kommentarer


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp