Surfar nu: 453 www.apg29.nu

Mannen som dödade Guds röst - Del 4: Guds röst

Av Hans Jansson, Uppsala

Johannes döparen var Guds röst till i första hand judafolket, men också till den enskilde Herodes Antipas. Han sade ju också om sig själv: ”Jag är rösten som ropar i öknen”.

Han var inte bara kallelsemedveten, utan också medveten om vem som kallat honom. Därför säger han också med tanke på vem Jesus var: ”Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa sade till mig: Den som du ser Anden komma ner och bli kvar över, han är den som döper i den helige Ande”. Gud, som sände Johannes till att döpa, hade talat till honom.

Det fanns alltså en levande kommunikation mellan Gud och hans vittne. Och det är kännetecknande för den som skall vara en Guds röst i tiden.

Johannes döparen var en Guds röst till Guds folk Israel inför Jesu Kristi första ankomst. Och likaså skall vi som i dag vill vara röster från Gud, förbereda människor inför Jesu andra ankomst till jorden. Då han skall komma i majestät och ära.

Men vi har även sett hur Johannes döparen på ett särskilt sätt fick vara en röst till den personliga individen. Och min innerliga önskan är att enskilda personer genom dessa sidor skall uppleva Guds röst.

Herodes Antipas upplevde detta. Men hans hårdhet och tvehågsenhet gjorde att han inte tog ställning för vad Guds röst sade honom. Den härskarlystne och tämligen fega landsfursten väntade med beslutet till dess han plötsligt överraskades av syndens makt så Guds röst tystnade i hans liv. Under hans tid som landsfurste över Galileen och Pereen, verkade först Johannes döparen nära Jordans utlopp i Döda havet. Men strax efter det att Herodes låtit halshugga Johannes, spred sig ryktena om Jesus från Nasaret, som man kallade honom.

Man talade under denna tid överallt om hans underbara gärningar bland de sjuka och andligt nödställda människorna. Få visste emellertid vid den tiden att han verkligen var Messias, Guds Son, som kommit för att frälsa människorna.

Men hans namn var välkänt och ryktena om honom trängde ända in i landsfurstens palats och man undrade mycket över vem han var. En av dem som undrade var landsfursten själv. Men då Herodes Antipas fick höra talas om Jesus, gav sig den ömma nerven i hans samvete till känna. Och han utbrast: ”Johannes, han som jag har halshuggit, har uppstått".

Jesus är högaktuell även i vår tid därför att han uppstod från det döda och lever och verkar genom sin Ande även i dag. Därför är hans namn välkänt. Men som det var på bibelns tid är det även nu, det uppstod delade meningar om honom. Var man inte för, så var man emot honom. Men i båda fallen blev hans namn omtalat. Och så är det även i dag.

Man kan till och med säga att det inte finns något annat namn som är så omtalat som Jesu namn även i vår tid. Globalt sett så har heller aldrig tidigare så många blivit frälsta genom tron på Jesus, som i våra dagar. Det pågår en vittomfattande evangelisk väckelse över stora delar av vår värld. Men det tragiska är att denna väckelse inte ännu nått oss i Europa och Norden. Därför behöver vi bedj a med i en bönesångs text: ”När åt andra nåd du skänker gå ej oss förbi.”

Då Jesus gick här på jorden i människogestalt så var tecken och under knutna till hans närvaro. Men även hans lärjungar gav han makt att utföra under. Och det står i evangeliet att Jesus gav dem makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar. Men det underbara är att även i dag har han gett sina lärjungar denna utrustning genom den helige Ande, som han utgjuter över oss som tror på honom. Det är också hemligheten till att vi kan få vara Guds röst, som Jesu efterföljare.

Trots att även Herodes Antipas insett att Johannes döparen var en mäktig profet, som han ofta lyssnade till, gjorde han sitt hjärta hårt inför profetens budskap. Många gör så även i vår tid. Då Guds Ande avslöjar synden i en människas liv, finns det bara två vägar att välja på. Den ena är frälsningens väg. Den andra är förtappelsens väg.

Att bara ha hört Guds röst och blivit väckt över sin synd är fruktansvärt. Därför är det viktigt att låta själens mästerkírurg, Jesus, få fullfölja den andliga operationen till läkedom för våra eviga själar.

I mitt föräldrahem hade vi en gång en grannfru som berättade för min mor om hur hon och hennes man i ungdomsåren ofta lyssnat till den då välkände väckelseförkunnaren Frank Mangs. Men då de träffats av budskapet om att lämna synden fattade de beslutet att aldrig mer lyssna till sådan förkunnelse.

jag minns än i dag hur hon sa: ”vi beslöt oss för att aldrig gå på sådana möten.” De hade gått på väckelsemöten där Guds ord talat till dem om att få syndernas förlåtelse i Jesu namn. Men de valde att göra sitt hjärta hårt för det budskapet. Har man upplevt vilken nåd från Gud det är att ta emot frälsningens budskap, så sörjer man över att höra om ett sådant tragiskt beslut.

Herodes Antipas beslutade sig dock inte för att vända Johannes döparen ryggen. Nej, det står i bibeln att han blev betänksam i många stycken då han hörde honom och han hörde honom gärna. Han slutade inte med att lyssna på profetens predikningar i den stora väckelsen där vid Jordans strand. Men då han såg hur mängder av människor tog bättringens dop i Jordans vatten, knöt han sitt hjärta och vände hem. Säkert var det inte många som anade hur landsfursten brottades med Gud. Men utåt sett fortfor han att vara den hårda hedningen som älskade den romerska äran med sitt moraliska förfall. Dessutom hatade Herodias Johannes döparen av hela sitt onda hjärta.

Hon fick Herodes att fängsla mannen som hon upplevde som den stora faran. Och hennes stora bekymmer var hur hon skulle kunna gå vidare och beröva profeten livet. Vi skall vara vakna över att det finns människor som medvetet eller omedvetet villigt utför onda gärningar för att få oss på fall. De drivs av sin egoismen och maktbegär, precis som Herodias. Herodias väntade i kulisserna. Hon väntade på ett lägligt tillfälle. För henne räckte det inte med att Johannes fängslats i Herodes källarvalv. Guds ord från profetens mun irriterade henne fortfarande.

I själva verket är det Guds nåd att få höra Guds röst, så vi får klart för oss Guds vilja med våra liv. Och när Gud talar behöver man inte tveka och ifrågasätta om det är Guds röst man nåtts av. Guds Ande, som är Sanningens Ande, överbevisar oss nämligen om att det är Guds röst som talat. Därför är det så svårt för en människa att gå emot sanningens röst. Det var tydligen vad både Herodias och Herodes Antipas upplevde. Fast på olika vis.

Men Gud har givit människan en fri vilja. Och tyvärr väljer många syndens mörker i stället för Guds ljus. Jesus talar därför om att trots evangeliets ljus i världen, väljer människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar är ondaz.

Men lika visst som Gud talar genom människor, talar också djävulen genom människor. När som exempel en gång Adolf Hitler lät sin röst lik en förtärande kulspruta smattra ut genom högtalarna och radioapparaterna, var det ondskans röst som talade. Han var en röst som ledde miljoner i fördärvet. Det kommer oss att tänka på Jesu ord om att djävulen har kommit för att stjäla, slakta och döda3.

Men jag läste om en troende kvinna i Norge som var mycket invalidiserad. Hon satt och skruvade på sin radio och sökte ett radioprogram. I sina försök att få in rätt program kom hon att få in en engelskspråkig predikan. Hon kunde inte engelska men uppfattade Jesusnamnet som ständigt återkom i predikan. Det berättas att hon då helt naivt lade sina händer på sin radioapparat och anropade Jesus om helande. Och omedelbart skedde undret. Den helande kraften genomströmmade kvinnan och hon var botad från den stunden. Detta är ett påtagligt exempel på hur vi människor också kan få vara förmedlare av Guds röst till andra människor.

Här behövdes bara en hälsning om Jesusnamnet och det blev genklang i den troende kvinnans hjärta. Predikan behöver alltså inte vara lång alla gånger för att vara en Guds röst som når människohjärtat. Det var heller ingen lång predikan som berörde Herodes Antipas hjärta då Johannes döparen förmanade honom om hans synd. Men det räckte för att gå till historien som ett varnande exempel.

Predikan är en form av Guds röst. Ursprungstanken med predikan är att den skall vara en form av profetia. Ett exempel är aposteln Petrus predikan på Pingstdagen i Jerusalem. Den var i högsta grad profetiskt undervisande om frälsningens Väg. Och när folket hörde detta står det att det: ”högg till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna; bröder, vad skall vi göra?”4

Det utlöste också den första stora väckelsen då tre tusen människor blev både frälsta och döpta samma dag och antalet frälsta ökade sedan dag efter dag.

Av detta ser vi att det är den profetiska förkunnelsen som utlöser den väckelse vi så väl behöver även i vårt land i dag. Det är viktigt att vi som predikanter ber om den helige Andes inflytande för att få vara en Guds röst. Då blir vi sådana budbärare som profeten Jesaja talar om då han skriver:

”Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning”.

Herodes Antipas föraktade inte Guds röst öppet. Men han gjorde det indirekt genom att skjuta den ifrån sig. Det hjälpte inte att han fick den största respekt för predikanten och gärna hörde honom, då det inte skedde någon sinnesändring. Det hjälper heller inte dig att du besöker väckelsemöten eller andra gudstjänster om du inte överger din synd. Det är nämligen villkoret för att du skall få den glädje som Guds evangelium, som betyder glädjebudskap, erbjuder.

Personligen satt jag en gång för många år sedan, som fjortonåring, i en kyrka på söder i Stockholm och lyssnade till en gammal predikant. Med åldrad stämma och tårar som sökte sig nerför de fårade kinderna, talade han om sin nöd för människors frälsning.

Jag minns inte hans ord, men jag minns hans nöd för människors frälsning. Och det var denna hans nöd och gripenhet som talade och väckte mitt unga hjärta. Och genom detta talade Gud till mig så tydligt som om jag skulle ha hört hans röst med min naturliga hörsel.

Gud sade: ”Hans, det är sant att Jesus lever och vill frälsa dig. Du behöver inte tvivla längre.” I ett nu fick jag klart för mig att sanningen om Jesus var det enda som kunde frälsa min själ från evig förtappelse.

Guds röst genom den gamle predikanten väckte mig med en sådan nöd för min själs frälsning. Jag skyndade mig hem till mina föräldrar efter den gudstjänsten. Och där fick de be för mig till dess jag fick frälsningsvisshet. Detta ledde mig in till ett meningsfyllt och välsignat liv där fortfarande efter femtio år mitt liv vilar i Jesu händer för tid och evighet.

Det starkaste vittnesbörd vi har är vår personliga upplevelse om hur vi kom till tro. Genom värt personliga vittnesbörd får vi vara röster från Gud som kallar människor till Jesus. Tänk aldrig att ditt vittnesbörd är för enkelt och inte kan jämföras med de som kommer från de grövsta syndernas sammanhang. Det är samma gudomliga under som sker i varje människas liv som tar emot frälsningens stora gåva från Gud. Vårt personliga vittnesbörd förmedlar kallelsen till de som hör det och väcks till att komma till tro. Här får vi alla vara med ty Guds ord säger i Bibelns sista kapitel:

”Anden och bruden säger: Kom.” Guds Ande kallar genom oss ”bruden” (ett bibliskt ord för de frälsta.) ”Den som hör det må säga kom.”

Den som hör det bär vittnesbördet vidare:

”Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet”6.

Noter: 1) Mark.6:16. 2) Joh.3:19. 3) Joh.10:10. 4) Apg.2:37. 5) Jes.52:7. 6) Upp.22:17.

Tack för att du läser Apg29. DELA gärna till dina vänner. Du kan också stödja Apg29 genom att sätta in en valfri GÅVA på BANKKONTO 8169-5,303 725 382-4. På internetbanken går det att ställa in så att du automatiskt ger en summa varje månad. Men om du hellre vill kan du SWISHA in en frivillig summa på 070 935 66 96. Tack.


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades lördag 12 januari 2019 11:00 | | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

0 kommentarer

Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?

Din kommentar kan deletas om den inte passar in på Apg29 vilket sidans grundare har ensam rätt att besluta om och som inte kan ifrågasättas. Exempelvis blir trollande, hat, förlöjligande, villoläror, pseudodebatt och olagligheter deletade och skribenten kan bli satt i modereringskön. Hittar du kommentarer som inte passar in – kontakta då Apg29.


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 34, torsdag 22 augusti 2019 kl. 11:46

Jesus söker: Henrietta, Henrika!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
onsdag 21 augusti 2019 23:06

Be att Jesu ska hela allt som gått sönder, Herren vet och kan göra allting nytt.


Morsan reklam


Aktuella artiklar


Senaste kommentarer


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp