Surfar nu: 580 www.apg29.nu


Nåd mitt i en Guds straffdom – Del 2

Läsarmejl av SIGVARD SVÄRD 

I den stund Adam och Eva tvingades lämna Edens lustgård på grund av sitt syndafall, då satte Herren Gud särskilt utsedda keruber ”med flammande svärd” att vakta ingången tillbaka.

Till nytta för tron är om vi utifrån Bibeln och med den helige Andes hjälp, tänker oss in i att Gud växelvis ser på hela tillvaron utifrån ett/sitt profetiska örnperspektiv. Det ena ger då att Herren ser uppifrån sin himmelska position i gränslös vidvinkel, djupens vidd inräknade. Alltså, det handlar i detta om hans stora planer/”stråk” och hans uppfyllelse av dessa. Gud har full koll på världs- och evighetshistorien. Det andra är att Herren ser avsmalnande/inzoomande de mindre sammanhangen/”stigarna”, och därmed den enstaka människan - sin kallelse till henne här i tiden och hennes personliga behov i vardagen. M.a.o., du och jag och allt det som kan beröra oss, är känt av Gud. Han går/vill gå vid vår sida.

LUCIFERS FALL

Bibeltexterna i Jes 14:11-15 och Hes 28:11-17 synes beskriva hur en änglafurste i den himmelska miljön, faller i högmodssynd och gör uppror mot Gud, i syfte att bli som Gud eller att ersätta honom på tronen. Lucifer, om vi låter kalla keruben för det, på grund av att han på hebreiska språket omnämns som ”den strålande morgonstjärnan” – vilket på latin benämns just ”Lucifer” – skrivs i texterna upp som den kanske högste ängeln i himlen, skapad med uppdrag av Gud att vaka över det himmelska, som det heter i texterna: ”Du var en smord, beskyddande kerub.” Vid sitt fall, får han över en tredjedel av himlens änglar (Upp 12:3-4a) på sin sida, vilka tillsammans med honom kastas ut och ner till lägre dimensioner/regioner, och förändras; graderas till onda andar; demoner. Han som tidigare bl.a. betecknades som ”en mönsterbild av fullkomlighet, full av visdom” – blev istället Satan, Djävulen, Draken, Ormen – i Bibeln t.ex. kallade ”lögnens fader” samt en ”mördare från början” (Joh 8:44).

LISTIGHET

Och just i en orms skepnad uppträdde han därefter, med Guds tillåtelse, i det fysiska Paradiset/Eden och dess lustgård. Den bibliska beskrivningen lyder (1 Mos 3:1-2a): ”Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud har gjort.” Vi kan nog utgå ifrån att Ormen inte började umgås med Adam och Eva utifrån sin fallna existens; som en fiende till Gud och hans skapelse. Nej, han visar sig troligtvis som ”Ljusets ängel” (2 Kor 11:14), kanske med ett varmt syfte att ”beskydda” lustgården. Människoparet verkar inte ha varit rädda för honom, snarare tvärtom. Och nära Ormen frestar dem till synd mot Gud, likt hur han gjort med änglavärlden i himlen, är de inte uppmärksamma utan faller in i högmod. I Ef.6:11 kopplar Paulus tillbaka till Ormens list och formulerar följande efter Andens inspiration: ”Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.” De änglar, nu onda andar/demoner, som blev nedkastade från himlen ihop med Satan, sin ledare och despotiske härskare – de märktes inte av i Edens lustgård, vilket i och för sig inte heller Guds änglar gjorde. Oavsett vilken änglahär som vi kan läsa om i Bibeln, god eller ond – verkar de utifrån skilda grader av storhet och makt. Därför existerar det oerhörda Guds änglar i storlek och kraft, men även mäktiga demoner; ”furstar och väldigheter” (Ef 6:12).

TILLSATTA KERUBER

I den stund Adam och Eva tvingades lämna Edens lustgård på grund av sitt syndafall, då satte Herren Gud särskilt utsedda keruber ”med flammande svärd” att vakta ingången tillbaka. Att keruberna kan ha varit två antalet är ingen omöjlighet, eftersom det var ett sätt som Gud skulle komma att bruka sig av längre fram i historien. Inte alltid var det måhända överänglar, men likväl två och två i vissa viktiga och dramatiska situationer. Så exempelvis hade Herren med sig två änglar då han (1900 f.Kr.) mitt på dagen uppenbarade sig för Abram (Abraham) vid Mamres terebintlund (1 Mos 18). Och samma änglar besökte Lot på kvällen den dagen (kap. 19), för att se efter om det fanns rättfärdiga i antal i städerna Sodom och Gomorra – för att Herren skulle skona städerna från en förberedd dom. När Maria från Magdala lutade sig in i Jesu grav på tredje dagen efter hans dö, fick hon se två änglar sitta där Jesu kropp hade legat, ”den ene vid huvudändan och den andre vid fotändan” (Joh 20:12). Bland Israels folk på Mose tid (1400 f.Kr.) formades i Tabernaklet två guldkeruber som skydd av nådastolen och förbundsarken med ”Herrens vittnesbörd” (2 Mos 25:18). Till tempelbygget i Jerusalem på kung Salomos tid (900 f.Kr.), gjordes två beskyddande keruber av olivträ till koret på altaret (1 Kung 6:23). Det är inte otänkbart att de änglar som fick uppdraget att bevaka ingången till Edens lustgård – så länge den förblev i fysiskt/synligt måtto; alltså innan lustgården övergick i enbart andligt/osynligt förhållande – var änglakeruberna Mikael och Gabriel.

ÖSTERUT

När Herren Gud, från början alltså, planterade en lustgård i Paradiset/Eden åt Adam och Eva österut ut – sett från sin egen position, bestämde han möjligen läget profetiskt/geografiskt, till den plats som i kommande dagar skulle bli staden Salem/Jerusalem. Och kanske stod Herren då exakt där templet långt in i framtiden (900 f.Kr) kom att byggas: ”Salomo började bygga Herrens hus i Jerusalem på Moria berg, där Herren hade uppenbarat sig för hans far David, på den plats som David hade ställt i ordning, jebusiten Ornans tröskplats” (2 Krön 3:1). I den öster ut (från ”tronen” i Eden) planterade lustgården syndar Adam och Eva mot Gud. De skickas därmed ut till öster om lustgården. Således: 1) Gud planterar i sin godhet en lustgård något öster om sin ”tron” i Eden, 2) I sin rättfärdighet körde Gud ut syndarna ur lustgården åt öster till (öster om lustgården satte han keruberna att bevaka vägen in igen).

GETSEMANE ÖRTAGÅRD

Med dagens mått mätt kan öster om lustgården, strax syd om Olivberget, vara ungefär där Getsemane (hebr. ”oljepress”) örtagård ligger, och därmed platsen för Jesu oerhörda kamp mot synden: ”När Jesus hade sagt detta, gick han med sina lärjungar (österut, min anm.) över till andra sidan Kidrondalen. Där låg en trädgård som hans lärjungar gick in i.” (Joh 18:1) Inte omöjligt att det var just här som Adam och Evas förste son Kain, i sin synds ondska slog ihjäl sin yngre bror Abel. Om den senare händelsen läser vi: ”Sedan gick Jesus med dem till en plats som kallas Getsemane, och han sade till lärjungarna: ´Sätt er här medan jag går dit bort och ber.´ Han tog med sig Petrus och Sebedeus båda söner, och han greps av sorg och ångest och sade till dem: ´Min själ är djupt bedrövad, ända till döds (”hans svett blev som blodsdroppar som föll ner på jorden”, Luk 22:44). Stanna här och vaka med mig.´ Han gick längre fram, föll ner på sitt ansikte och bad: ´Min Far! Om det är möjligt, så låg den här bägaren gå förbi mig. Men inte som jag vill, utan som du vill.´ Han kom tillbaka till lärjungarna och fann att de sov. Då sade han till Petrus: ´Så ni kunde inte vaka en enda timme med mig? Vaka och be att ni inte kommer i frestelse, Anden är villig, men köttet är svagt.´” (Matt 26:36-41) Passar på att skjuta in här: Låt oss vara vakna över Bibelns profetiska laddning, så att vi inte blir offer för världens och bibelkritikens otro!

HELA STRÄCKAN

Åter till 1 Mosebok och då kapitel 4 vers 16, för där skrivs det: ”Så gick Kain bort från Herrens ansikte och bosatte sig i landet Nod öster om Eden.” Eller m.a.o., Kain bosatte sig på en plats öster om Eden, vilken allt eftersom blev en storskalig historisk/geografisk knutpunkt (Nod) för människor, nationer och världsvälden. Då får vi fram följande tre steg med ökad sträcka österut: 1) Gud planterade i sin godhet en lustgård österut (räknat från sin ”tronplats” i Eden), 2) Gud skickade i sin rättfärdighet ut Adam och Eva ur lustgården österut (se den bevakade ingången) som det verkar, 3) Kain drog i sin orättfärdighet bort från Herrens ansikte och bosatte sig öster om Eden i landet Nod. Det är just i detta läge, vi bör låta tankarna gå iväg in i den gudomliga och profetiska verkligheten, att Gud hade sina kärleksfulla vakande ögon och vinkande händer kvar över och till Kain och hans kommande släktled – på syndens färdsträcka dit och livet i Nod. För Gud ville frälsa och rädda; förlåta, famna, upprätta, återföra och ge nåd åt de som i synd som gått bort från honom. Ps 103:12 kan spela på temat att Gud är kvar i ”väster” (inte Västvärlden), eller om man säger: När de i Österns Nod tittade bakåt mot Eden/Jerusalem stod Herren där i väster med Golgata kors och syndaförlåtelse: ”Så långt som öster är från väster, så långt avlägsnar han våra synder från oss.” Om man tar några sträckor bokstavligt, men naturligtvis i bildlik betydelse, kan det fågelvägen räknat och enligt svenskt längdmått bli: Bagdad i Irak-Eden/Jerusalem 90 mil, Teheran i Iran-Eden/Jerusalem 150 mil, Kabul i Afghanistan-Eden/Jerusalem 300 mil. Gud avlägsnar synder så radikalt efter annan översättning, att ”allt mellan öster och väster” kommer med. Men lägg märke till att det inte handlar om att människor från det här aktuella ”Östern”, ska göra en geografisk resa tillbaka till Jerusalem. Däremot en andlig överlåtelse åt (”resa till”) Gud genom Jesus Kristus.

FLER EXEMPEL

I Jesu liknelse om den förlorade/återvunne sonen (Luk 15), blir sonen förlåten av sin far både för att han krävde ut sin del av arvet i förväg, att han drog i väg till ett främmande land, samt att han där förslösade alla sina tillgångar – och droppen på det: han tog ”slavtjänst” hos en svinägare (illustrativt djävulen och hans demoner). Men allt blev förlåtet, från början till slut – Faderns nåd gällde hela ”sträckan”.

Hur blev det inte för predikanten/profeten Jona tidigare i Bibeln. När han efter sin flykt från Herrens kallelse att predika omvändelse för folket i Nineve, ligger inslukad i den stora fiskens buk (bildlikt ”uppäten” av djävulen), då ber han till Herren en löftesbön i tro om att få bli frälst/räddad från sin synd – vilket var både flykten ner till Jafo och därifrån med båten till Tarshish, ”undan Herrens ansikte”, men även ”undan” Ninevefolkets väckelsebehov. Texten lyder: ”´Men jag ska offra till dig med tacksägelse, det jag har lovat ska jag uppfylla. Frälsningen finns hos Herren!´ Och Herren talade till fisken, och den kastade upp Jona på torra land.” (Jona 2:10-11) Eller som det heter i Nubibeln: ”Då gav Herren fisken en befallning, och den spydde upp Jona på land.”

MIN AVFÄLLIGHET

När jag 1963 som 17-åring bröt upp från Guds kallelse för att jag själv ville råda över mitt liv, så förde det mig inte bara ut i avfällighet, utan också in i syndiga gärningar och eländes tomhet. Då jag den 23 september 1968, 22 år fyllda, hade kommit till vägs ände med att vilja bestämma själv och nu befann mig inför att be Jesus om förlåtelse, fanns det en särskild kontext som i illustrativt syfte är meningsfullt att ta med. Där mitt föräldrahem låg i Lammhult på en höjd mot Värnamohållet till, hade det för längesedan funnits ett par som faktiskt hette Adam och Eva och området gick under namnet Paradiset. Kvar på höjden var en del fruktträd och stenlämningar efter en husgrund. Riksvägen som passerade rätt över höjden ner mot centrum av Lammhult, kallades i folkmun för ”Adams backe”. Åt andra hållet mot Värnamo, fanns en mindre men djup vattensamling som i gången tid använts att stjälpa avfall i. Den hade talande nog fått namnet ”Adams göl”.

Jag startade min beslutade omvändelse och återkomst till Gud vid 23.30 på kvällen. Efter att först ha släppt av en kompis, kom jag körande i bilen till backens början. På resan upp för backen kastade jag ”ut min synds hela historia” in i skogen, både fysiskt synligt som bildlikt osynligt. Jag erkände hela ”sträckan” av flykt och dåligt liv på min färd upp till toppen av Adams backe några hundra meter från hemmet. Däruppe på kullen vände jag bilen så jag hade Adams göl bakom mig, stannade, samt knäppte mina händer över ratten och bad högt Jesus om förlåtelse. Det visade sig finnas nåd för varje synd jag gjort, oavsett vad för något och vad det skett någonstans. För att riktigt markera min nya hemkomst till Gud, vände jag mig om i bilen mot Adams göl och talade med kraft ut ”avskedsord” till Satan.

STADEN ADAM

Den finns en för ändamålet illustrativ händelse i Jos 3:14-17. Israels barn skulle vid tiden för skörd gå över floden Jordan, och prästerna som bar förbundsarken gick framför folket. Jordan svämmade över alla sina bräddar vid skördetiden på året, vilket medförde att det inte gick att ta sig över floden. Hela området var täckt av vattenmassorna. Hela flodsträckan var ”förstörd”. Men när prästerna som bar förbundsarken satte ner sina fötter i vattenbrynet, då stannade allt vatten av tre mil upp vid en stad som hette ”Adam”, att rinna vidare nedåt. Vattnet blev stående uppe vid Adam som en mur. Och vi läser: ”Prästerna som bar Herrens förbundsark stod stadigt (där nere, min anm.) på torr mark mitt i Jordan. Och hela Israel gick över på torr mark (under det att de tittade upp mot Adam, min anm.) tills allt folket hade kommit över Jordan helt och hållet.”

VÄCKELSER

Hela den bortgående avfälliga vägsträckan österut för Kain och hans släktled, hade trots allt och genom allt, Guds omsorg och förlåtelse över sig. På grund av denna verklighet, inträffade det ”väckelser” då och då i den historiska Nod-utvecklingen. Den 1:a ”väckelsen” blev till i samband med att Adam och Evas tredje son Set (hebr. ersättning/rotskott) själv blev pappa (i Nod-området, min anm.) – och som det skrivs i 1 Mos 4:20: ”Också Set fick en son och gav honom namnet Enosh (hebr. mänsklig/dödlig). Vid den tiden började man åkalla Herrens namn.” (Återkommer om dessa väckelser i ämnets del 3.) Idag kommer skaror av människor från Österns gamla Nod-länder till Gud. Jag tolkar det som så, att detta är i överensstämmelse med en Guds särskilda plan i den yttersta tiden. Att många judar i Israel/Jerusalem blir Messiastroende, är så klart ett annat profetiskt tecken. Men som jag skrev i ämnets del 1, det är inte endast fikonträdet (Israel) som ”blommar” i betydelsen ett tecken på Jesu nära återkomst. Utan även ”andra träd” (nationer) finns det anledning att studera i sammanhanget (Luk 21.29). När major Amanda Sandberg inom Frälsningsarmén skrev en sång 1914, valde hon (kanske profetiskt) att låta sångens refräng inledas med: ”De kommer från öst…” (Segertoner 323). Utmärkande för Guds ”tidsur”, är att ingen kan stoppa hans det! Det kan verka som att det gudomliga segar, men plötsligt är tiden inne – och då kan det gå häpnadsväckande fort enligt mänskligt tidsbegrepp! Låt oss som kristenhet samverka med Herren, i att hans utväljelser inför Jesu tillkommelse förverkligas!


SIGVARD SVÄRD

Läsarmejl


Läs också:

Tack för att du läser Apg29. DELA gärna till dina vänner. Du kan också stödja Apg29 genom att sätta in en valfri GÅVA på BANKKONTO 8169-5,303 725 382-4. På internetbanken går det att ställa in så att du automatiskt ger en summa varje månad. Men om du hellre vill kan du SWISHA in en frivillig summa på 070 935 66 96. Tack.


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades sändag 17 februari 2019 23:11 | #sigvard svärd #läsarmejl | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

0 kommentarer

Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?

Din kommentar kan deletas om den inte passar in på Apg29 vilket sidans grundare har ensam rätt att besluta om och som inte kan ifrågasättas. Exempelvis blir trollande, hat, förlöjligande, villoläror, pseudodebatt och olagligheter deletade och skribenten kan bli satt i modereringskön. Hittar du kommentarer som inte passar in – kontakta då Apg29.


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 34, söndag 25 augusti 2019 kl. 00:05

Jesus söker: Lovisa, Louise!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
lördag 24 augusti 2019 17:00

JESUS HJÄLP M ATT HON BLIR FRÄLST OCH TAR EMOT DIG OCH HELAD ,FÖR LÄKARNA VET INTE VAD DET ÄR FRÅGAN OM NGT I HENNES HJÄRTA MEN TACK JESUS DU KOMMER ATT GÖRA MÄKTIGA TING VID M.


Morsan reklam


Aktuella artiklar


Senaste kommentarer

Jessica: Nytt muslimskt parti vill arbeta mot islamofobi men påstår att det inte är ett uttalat muslimskt parti

Lena Henricson: 29 minuter - Om du inte tror på uppryckandet får du ändå vara med om du tror på Jesus

Jag: Korset i Sveriges flagga tas bort?

Jean: 29 minuter - Om du inte tror på uppryckandet får du ändå vara med om du tror på Jesus

Jean: 29 minuter - Om du inte tror på uppryckandet får du ändå vara med om du tror på Jesus

SA: 29 minuter - Om du inte tror på uppryckandet får du ändå vara med om du tror på Jesus

AnnMarie: 29 minuter - Om du inte tror på uppryckandet får du ändå vara med om du tror på Jesus

SA: 29 minuter - Om du inte tror på uppryckandet får du ändå vara med om du tror på Jesus

Leif Boman : 29 minuter - Om du inte tror på uppryckandet får du ändå vara med om du tror på Jesus

SA: 29 minuter - Om du inte tror på uppryckandet får du ändå vara med om du tror på Jesus

Stefan Jonasson : Nytt muslimskt parti vill arbeta mot islamofobi men påstår att det inte är ett uttalat muslimskt parti

AnnMarie: Nytt muslimskt parti vill arbeta mot islamofobi men påstår att det inte är ett uttalat muslimskt parti

AnnMarie: Nytt muslimskt parti vill arbeta mot islamofobi men påstår att det inte är ett uttalat muslimskt parti

Roger T. W.: Kristofobi i spåren av nya Netflixserien ”The family”

Roger T. W.: 29 minuter - Om du inte tror på uppryckandet får du ändå vara med om du tror på Jesus

Erik S: Nytt muslimskt parti vill arbeta mot islamofobi men påstår att det inte är ett uttalat muslimskt parti

Steven: 29 minuter - Om du inte tror på uppryckandet får du ändå vara med om du tror på Jesus

Lena Henricson: 29 minuter - Om du inte tror på uppryckandet får du ändå vara med om du tror på Jesus

Lukas: Nytt muslimskt parti vill arbeta mot islamofobi men påstår att det inte är ett uttalat muslimskt parti

Tommy: 29 minuter - Om du inte tror på uppryckandet får du ändå vara med om du tror på Jesus


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp