488 online! | Sidvisningar idag: 79 671 | Igår: 141 053 |

www.apg29.nu


Live Apg29 | Biblar | Bönesidan | Dagens ros | Date29 | Christer Åberg | Sök | Kontakt

Några sanningar om islam

Läsarmejl av Sigvard Svärd 


Gud älskar muslimer men inte islam. Gud kommer aldrig att erbjuda islam åt någon människa. 

Men ”sanningskornen” i islam, kan precis som i fråga om andra falska andligheter, faktiskt bli ”bron” både till samtal om och omvändelse till kristen tro.

Denna artikel om islam, tar av utrymmesskäl inte upp mer en del av det som kan skrivas, och jag håller mig inte heller till punklighet rörande om ämnen och rubriker. Men säger redan från början här, att på säkra grunder, med utgångspunkt från kristen tro, är islam den mest krigiska och fruktade villolära/falska religion som uppstått. Vilket i sig innebär att kristen mission har det som trögast och lever som farligast i mötet med islam/muslimer. 

  1. Islam är till brädden och under längst tid religionsblandad.  
  2. I alla sammanhang missionerande och respektkrävande.
  3. Lämnar aldrig ”missionerat” folk och ”tagen” mark. 
  4. Kan vara sluttidens främsta religionsfiende till Gud/Jesus.

För en muslim är islam ett komplett system som täcker alla delar av samhället. Muslimerna försäkrar att den islamiska lagen möter inte bara de religiösa och moraliska behoven i ett samhälle, utan också de politiska, ekonomiska och etiska. Islam är en totalreligion. Mycket av islams lära återspeglar 600-talets arabiska kultur och samhälle. Många riter och seder som införts av islam kan spåras tillbaka till de förislamiska Arabien. Det arkeologiska och språkliga arbete som utförts från senare delen av 1800-talet har lämnat överväldigande bevis för att Muhammed konstruerade sin religion och Koranen, oavsett sina så kallade uppenbarelser, utifrån redan befintligt material inom gammal arabisk kultur. Islam har under hela sin historia visat sig ha liknande natur och karaktär som den gamla dyrkan av Baal. Många riter som praktiseras inom islam liknar baalsdyrkan. Ta bara tillbedjan av solen, månen och stjärnorna. Halvmånen, som var symbolen för måndyrkan, är också symbol för islam. Den förekommer på många islamiska länders flaggor och placeras också på toppen av minareter och moskéer. Allah (Al-Ilah) är faktiskt ett förislamiskt namn på ”den högste guden”, motsvarande det babyloniska Bel (Baal). Ismaels (1 Mos.21:20) folk, som det hänvisas till, är i grunden semiter, efter Sem son till Noa. Men islams religiösa väg kommer via Ham (son till Noa) och det hedniska beduinspåret. Inte genom Sem och tron på ”Abrahams Gud”, vilket man gör gällande.      

MUHAMMED

Muhammed (som betyder prisad) föddes år 570 e.Kr. I staden Mecka i Arabien, enligt legenden om hans födelse. Vid 25 års ålder gifte sig Muhammed, som tillhörde en mycket mäktig släkt/stam, med en förmögen änka i Mecka och kom genom detta att lära känna viktiga personer från inflytelserika kretsar i staden. Han satte sig också väl in i landets religiösa och politiska liv. I Arabien tillbad människor ett antal gudomar. Mecka var en helig stad, där Kaba, en kubisk byggnad som kallades Allahs hus, låg. Muslimerna tror att detta hus byggdes av Abraham och hans son Ismael. Kaba innehöll en mängd bilder av ”lägre” gudar och gudinnor, bl.a. Tre gudinnor som kallades ”Allahs döttrar”. De pilgrimer som kom till Mecka hade för sed att motsols gå runt Kaba sju gånger och kyssa eller röra vid den svarta stenen. Den svarta stenen var en meteorit som ansågs ha stor religiös betydelse. Denna hedniska sedvänja inlemmades senare av Muhammed i den islamiska vallfärden hadj. Denna vallfärd innebär bl.a. Att springa mellan två kullar i närheten av Kaba och erinra sig den egyptiska slavkvinnan Hagars (Ismaels mor) desperata sökande efter vatten åt sin son. Enligt Koranen var det just här ”Gud” hjälpte henne att finna vatten. 

KORANEN

Muhammed och andra som sökte ”Gud”, brukade ofta gå till en grotta på sluttningen av Hiraberget, några kilometer norr om Mecka, för att meditera. Omkring år 610, då Muhammed var 40 år, sägs det att han fick besök av en ängel, som han trodde var ängeln Gabriel (Djibril). Ängeln sa åt honom läsa upp. När han frågade: ”Vad då?”, svarade ängeln: ”Läs upp i din Herres namn som skapat, som skapat människan av stelnat blod! Läs upp! Ty din Herre är den nådigaste, han som har undervisat med pennan, som undervisat människan om vad hon ej visste” (Sura 96:1-5). Muhammeds, dåvarande enda fru, försäkrade att han nu var utvald till profet, rasoul sändebud av den, i arabiska föreställningar, högste guden Allah. Efter två år började sedan andra uppenbarelser komma till honom i olika former. Ibland såg han en ängel, ibland hörde han bara en röst, och ibland kom budskapet i en dröm. När en uppenbarelse kom till honom brukade han falla till marken och tugga fradga. Budskapet kom till honom på det arabiska språket, och Muhammed talade på ett poetiskt och litterärt sätt ut de ord han tog emot. Dessa skrevs sedan ned av dem som hörde honom, på löv, torkade benbitar, pergamentbitar och så vidare  Muslimerna tror inte att Muhammed kunde läsa och skriva. De tror därför att dessa uppenbarelser, som senare kallades koranen (vilket betyder att recitera eller att läsa upp), inte var Muhammeds ord utan ”Guds” sanna ord. Muslimerna tror sålunda att koranen är ett ”Guds” under, för att en outbildad man kan bara inte skriva en sådan bok. Under 22 års tid kom dessa budskap till Muhammed vid skilda tillfällen och under olika omständigheter.  

Efter Muhammeds död uppstod stor förvirring kring dessa fragment med nedtecknade ”uppenbarelser”. Men muslimer idag menar att ”Muhammeds koran”, som 650 fastställdes till en bok av kalifen Utheman, är fullständigt i överensstämmelse med ”Urkoranen” – en ”himmelsk” skrift som påstås alltid ha existerat. Denna ”himmelska” text har genom Muhammed transformerats till en ”arabisk koran”. Därför får inget ändras i Boken, och arabiskan är ett heligt språk för muslimer. I muslimska skolor formas fortfarande det arabiska språket efter Koranen. Koranen innehåller 114 suror eller kapitel, vilka börjar med den längsta suran och slutar med den kortaste. De följer alltså inte den historiska/kronologiska ordning som de skulle ha getts åt Muhammed. I koranen finns en mängd uppenbarelser som klart motsäger Bibeln och Bibelns Gud. I koranens ”himmel” finns också djinner. Det är andar utöver ”änglarna”. Dessa andar kan vara både goda och onda. Så koranen inte bara förnekar och ifrågasätter Bibelns grundläggande sanningar, den innehåller också motsägelser och många fel och tidsomkastningar om personer, platser och historiska händelser i GT och NT.

Koranen tillåter en man att samtidigt ha upp till fyra hustrur. Muhammed hade så småningom nio stycken, åtminstone en av dessa var ett barn i ålder räknat. Tilläggas kan i sammanhanget att ingen manlig arvinge överlevde Muhammed. Vissa muslimer, kallar koranen för det Tredje Testamentet (Bibelns GT och NT ses alltså utifrån denna lära, som Första- och Andra Testamentet), och därmed det senaste och slutgiltiga. Erkännandet av judar och kristna som att också vara ”Bokens folk”, faller platt till marken när det samtidigt framförs att Bibeln är överträffad och ersatt med koranen. 

MECKA 

Snart började Muhammed predika att det inte finns någon annan gud än Allah, och att han var Allahs profet. Han manade folk att upphöra med att tillbe andra gudar och i stället vända sig till Allah. Hans första anhängare kom från hans egen familj, senare anslöt sig ytterligare c:a 100 personer till rörelsen, mest människor av enkelt ursprung. När Muhammed började attackera gudarna i Kaban blev han snart förföljd av ledande personer i staden. Ur stånd att göra framsteg i Mecka bestämde han sig för att flytta till Jatrib, en stad 45 mil norr om Mecka, som senare kom att kallas Medina (”profetens stad”). Denna utvandring, kallad hijra på arabiska, ägde rum i juli månad 622. Detta markerar starten för islam, och den muslimska kalendern börjar med detta datum. Islam betyder inte ursprungligen underkastelse, utan mer manlig heroiskhet (i strid). Ordet muslim kommer av samma språkrot som islam. Under andra året i Medina hamnade Muhammeds följe i ekonomiska svårigheter. Vid den tidpunkten kom en uppenbarelse till Muhammed: ”Profet, bekämpa de otrogna och de tvehågsna och var sträng emot dem” (Sura 9:74). Med gudomligt godkännande började Muhammed anfalla sina fienders karavaner. En stor seger vid en plats som hette Badr kom att få stor betydelse. Den gav Muhammed visshet om att Allah var med honom. Han började nu också attackera judiska stammar, som led stora förluster i dessa strider, vid ett tillfälle dödade de muslimska styrkorna omkring 1.000 judiska män. Deras kvinnor och barn såldes som slavar och deras egendom delades mellan de muslimska soldaterna. År 628, slöts en pakt mellan ”överklassfolket” i Mecka och Muhammed och hans anhängare. De kunde nu besöka Mecka igen. Detta blev möjligt eftersom Muhammed hänvisade till en uppenbarelse han fått, som sade att man kunde vända sig till de ”tre döttrarna” som förebedjare, alltså ”lägre” gudar i syfte att påverka ”den högste guden”. Men ett år senare bröt Muhammed pakten och anföll Mecka med en styrka på 10.000 man och tog kontroll för staden. Muhammed gjorde klart för alla i Mecka att den tidigare uppenbarelsen om ”döttrarna” var från Satan och att den inte var hämtade från den ”himmelska Koranen”. Därför står det i sura 53 att Gud absolut inte har några döttrar. Salman Rushdies bok ”Satansverserna” grundar sig på dessa Muhammeds svängningar i läran, mellan tro på en enda ”Gud” (monoteism) och (panteism) tro på många gudar. Har Satan genom Muhammed verser i Koranen?, frågar Rushdies och fick för denna sin ”hädelse” en evig dödsdom (domsfatwa) över sitt liv. Som markering mot ”den tidigare uppenbarelsen”, förstörde Muhammed alla bilder och avgudar i Kaba och avrättade en del av invånarna i Mecka. 

Muhammed hade nu blivit den oomstridde politiske och religiöse ledare i Arabien och Mecka som islams centrum. Sedan Muhammed mottagit en ändrad uppenbarelse, från ”Det finns inget tvång i religionen” (Sura 2:257) till ”Döda månggudadyrkarna, varhelst ni finner dem!” (Sura 9:5), kunde många stammar i Arabien inte längre stå emot honom utan tvingades kapitulera, omvända sig och underordna sig islam och dess profet Muhammed. De fick välja omvändelse till islam eller döden. Islam utvecklades från en liten sekt till en viktig arabisk maktfaktor. En generation senare hade den blivit ett vidsträckt arabrike, och efter ytterligare två till tre generationer hade islam övergått till kosmopolitisk civilisation, som sträckte sig över tre kontinenter, Mellanöstern, Afrika och Asien, och anammade arvet från många olika kulturer. År 632 dog Muhammed. Efter hans död följde en maktkamp bland hans anhängare som ledde till splittring och krig bland muslimerna. Flera skilda sammanslutningar uppstod inom islam. Shiamuslimerna och sunnimuslimerna blev de två stora grupperna. På 700-talet uppstod en mystisk och asketisk riktning som kom att kallas Sufism. Namnet har att göra med den klädnad av grovt ylle (suf ) som dessa anhängare bar. Deras fromhet präglades av försakelse, meditation och dhikr, ett upprepande av ”Guds” namn. Målet är försvinnande i ”Gud” och förblivande i hans verklighet. Sufism finns idag bland både shiiter och sunniter. Muslimska samhällsledare efter Muhammed kallas kalifer. De är mer politiker än andliga ledare. Närmast hit hör också shejker, vilka fungerar både som stamhövdingar och drivna företagare. Böneledare, lärofäder och präster kallas imamer, mahdier eller mullor. 

PLIKTER

Många muslimer har aldrig läst Koranen. Unga muslimer har bara andrahandsinformation. De ”tror” att de vet vad som står i Koranen. Det flesta muslimers tro baseras alltså mer på den sociala kulturen i deras samhälle, än på islams grundelement. Om det samhälle de lever i är starkt påverkat av islamisk lag och dess regelverk, så är dessa muslimer med alla sannolikhet av den fanatiskt/extrema/”fundamentalistiska” sorten. Den arten av muslimer, ställer idag till med fruktansvärda våldsdåd och terrorhandlingar. Mot dessa hjälper det inte ens att själv sig vara muslim. I dessas ögon är den stora massan muslimer inte tillräckligt muslimska. Allt umgänge med ”otrogna” utan syfte att det ska leda till att dessa omvänder sig till ”godkänd” form av islam, är av ondo och bör bekämpas. När jag i slutet på 1990-talet hade kommit överens med fängelseledningen på Skogome om att ha Alfakurs inne på en viss avdelning, stoppade intagna islamister, på ett hotfullt sätt, de muslimer bland fångarna som hade börjat delta. På grund av den oro som detta ledde till på avdelning, beslöt fängelseledning att jag inte fick fortsätta med studierna. I andra fall finner man att muslimerna följer en tradition från sina förfäder, och att deras tro är en blind tro på en religion och en gud det vet mycket lite om. Det sägs att när Alexandria intogs år 641, skrev den segerrike arabiske befälhavaren till kalifen Omar i Medina och frågade vad han skulle göra med det berömda biblioteket. Han fick svaret: ”Om böckerna stämmer med Koranen är de onödiga och kan förstöras, och om de motsäger Koranen är de farliga och bör absolut förstöras.”

En muslim är skyldig att be fem gånger om dagen vänd mot Mecka. Detta kan göras i ett invigt tempel (moské), i en vanlig lägenhet eller ute i det fria med hjälp av en bönematta. Mattan är då moskén. Ordet betyder ”plats där man kastar sig till marken”. När utrop genom högtalare har rätt kalla till bön i en nation eller i en stad, betraktas detta som taget ”fäste” för islam. Religionens absoluta plikter; de ”fem pelarna”, är: trosbekännelsen, bönen, fastan, allmosan och vallfärden. I islam talas bara om gärningssynder. Frälsningen är suveränt förutbestämd av Allah. Det viktigaste är att muslimen underkastar sig Allah helt och fullt och överlåter allt åt honom - ”Gud är större” (Allahu Akbar). Sedan får man hoppas på det bästa - ”Om Gud vill” (Insha’Allah). Tron på att Allah som härskare är närvarande överallt, en allvetande domare som tronar över världen, gör muslimen osårbar för alla ”ödets slag” och bevarar från avfällighet. Muslimen kan frälsas från helvetet och räddas till Paradiset, där han evigt kommer att skåda Allah. Det förekommer 99 olika s.k. ”sköna” namn på Allah. Tron på fler gudar kallas för shirk, vilket är en oförlåtlig synd. Inför livet efter detta, hålls Muhammed för att vara den högste förebedjaren. 

MAKTANSPRÅK

Islam tvingar sina anhängare att följa Muhammeds tänkesätt och hans uppenbarelser. Den första bekännelsen i Koranen lyder: ”Det finns ingen Gud utom Allah, och Muhammed är hans profet.” Idén om ”en enda Gud”, kan mycket väl också ha lånats från (förstärkts av) judarna och de kristna. Islams historia visar att detta uttalande inte är något alternativ, utan snarare ett tvingande direktiv. Bekännelsen ska tolkas så här: ”Man får inte tillbe någon annan gud än Allah, och alla måste följa Muhammed och hans lära.” I de islamiska länderna saknar andra religioner egentligen friheten att existera. Och om det i dessa länder finns några små gemenskaper med andra religionsutövare, utsätts de för omfattande förföljelse och förtryck. I stort sett kräver islam total underkastelse, inte endast av sina anhängare, utan också av alla som lever i ett samhälle med islamiskt styre. Islamisk lag (sharia) tillåter ingen kritik av koranen och islam. I muslimländer finns ingen religionsfrihet, ej heller frihet från religion. Där existerar ingen sekulariserad sfär. Enbart i demokratiska länder i Väst, är det möjligt att forma om islam något. I Sverige pratar ledande muslimer om ”svenskt islam”. Idag ”vinner” muslimerna årligen omkring 50 miljoner människor för islam, antingen med svärdets makt, eller genom politisk och social ”mission”. Sex månader efter sin triumfartade återkomst till Iran 1979, efter femton år i exil i Frankrike, förklarade Ayatollah (”Guds tecken”) Khomeini (kallad ”Ruhollah”, ”Rohe Allah”, vilket betyder Allahs ande): ”Regeringarna i världen bör veta att islam inte kan besegras. Islam skall segra i alla världens länder, och Islam och Koranens lära kommer att utbreda sig över hela världen.”

Den sista hälsningen från en ung iransk soldat som dog i kriget mot Irak speglar det islamiska tänkandet och hopplösheten i denna religion: ”Mitt bröllop är vid fronten och min brud är martyrskapet. Ceremonin uttalas av kanondundret. Jag skall ikläda mig mitt eget blod för denna ceremoni. Min brud, martyrskapet, skall föda min son, friheten. Jag lämnar denne son i din trygga vård. Vårda honom väl.” Khomeini gav löfte om ”Paradiset” till tolv- tretton år gamla pojkar när de med sina kroppar ”röjde” väg för kriget. Som symbol för detta falska löfte gav Khomeini dem en nyckel att hänga om halsen – med den kunde de öppna porten till ”himlen”. Där i Paradiset väntade ett stort antal ”villiga” kvinnor på dem, oskulder som dessa skulle få förlusta sig med. Dessa löften känner vi igen från kalifatet Islamiska Statens (IS) propaganda idag. Den obegripliga, respektlösa och förnedrande inställningen till kvinnan inom islam, att hon som en ”dyrbar pärla” ska döljas så mycket som möjligt för att inte locka till sexuella tankar hos män - vilket medför att kvinnor bör hålla sig hemma, och vistas de ändå ute är klädedräkt som helst skyler alla kvinnlighet och hud (burka eller niqab), den som sträng islamism förespråkar och kräver - samtidigt som män uppmuntras till att just erotiskt tråna efter unga flickor. Hederskulturen inom islam, blir utifrån denna uppmuntran, fullständigt oförsvarlig, inhuman och fruktansvärd. 

FÖRNEKELSE

Muslimer hålls i ett starkt grepp av en religion som förnekar sanningen om Jesus (Isa-Mashee) och hans sanna karaktär, en religion byggd på fruktan och hat. Frågan måste också ställas om denne Isa-Mashee i koranen verkligen är identisk med Jesus Kristus i Bibeln? 

Enligt Bibeln är Muhammed inget annat än en falsk profet och islam en falsk religion, ja, fullt ut antikristlig. Islam förnekar Jesu gudom, död och uppståndelse; förnekar Jesu utgjutna blod liksom återlösningen och syndernas förlåtelse genom detta blod. Islam placerar Jesu person på en lägre plats än Muhammed. I Sura 5:79 står det: ”Kristus Marias son, var blott en apostel.” Som bäst betraktas Jesus som den näst störste profeten. Muhammed hävdas vara ”sigillet”, bekräftelsen av/på alla tidigare profeter. Från somliga muslimer väntas det med intresse på ytterligare en Muhammed, kallad för ”den store Al-Mahdi”. Med honom inträder domedagen. Muhammed erkände både GT och NT, men presenterade samtidigt en gudsbild som stod direkt i strid med Bibelns Gud. Islam motsäger många av Bibelns fakta och sanningar. För muslimer står Koranen alltid högre än Bibeln. I koranen finns det en mängd ”uppenbarelser” som klart går emot Bibeln och Bibelns Gud. 

Då islam menas vara religionernas fullbordan, blir kontentan att alla människor i praktiken är muslimer och måste vara det, och att varje nation och all jordisk yta i praktiken är islamisk.  

Krig med svärd eller med ”ord” mot i synnerhet judar och kristna (USA och västvärlden) kallas ibland för lilla jihad. En muslims andliga ”kamp” mot sitt eget hjärta, kallas då för stora jihad. Men jihadister bland muslimer, är inte de som i första hand jobbar med sig själva, utan de som utövar terror och krig mot andra. När koranen och den muntliga traditionen av islam genom Muhammed, kallad Hadith, ställs mot varandra inom den muslimska världen, gäller den muntliga traditionen före koranen. Den muntliga traditionen visar sig vara större än den skrivna ”uppenbarelsen”. Man kan säga att koranen inte skyddar mot islam. Den människa/kristne som inte vill erkänna islam som en falsk religion, blir själv grundlurad och riskerar också att förföra andra. Men som kristen behöver man samtidigt komma ihåg, att skillnaden mellan islam och muslimer, är som skillnaden mellan synd och syndare i sett i ett bibliskt perspektiv. Gud älskar muslimer men inte islam. Gud kommer aldrig att erbjuda islam åt någon människa. Men ”sanningskornen” i islam, kan precis som i fråga om andra falska andligheter, faktiskt bli ”bron” både till samtal om och omvändelse till kristen tro. Och Gud vill alla människors frälsning, och har av bara nåd försonat hela världen med sig själv, genom sin son Jesus Kristus. En sanning värd att lida och dö för - om det behövs.


Sigvard Svärd 

Läsarmejl


Skriv ut


Publicerat av Christer Åberg måndag 22 februari 2016 18:54 | Direktlänk | Nyhetsbrev | RSS

STÖD APG29: Swisha: 070 935 66 96 • Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 • Paypal: https://www.paypal.me/apg29/


26 kommentarer

OBS: Läsarmejl, artiklar, kommentarer och video som är skrivna och gjorda av andra än mig, (Christer Åberg, grundaren till Apg29), kan ha åsikter som jag inte delar.

Thomas P

Själv ser jag inte Islam som det främsta hotet. Det är bara ett verktyg för de egentliga krafter som styr världen. Att enbart fokusera på Islam, är att gå denna elits ärenden, likaså främjar man den politiska sionismens ambitioner och intressen. Notera att Vatikanen har solhjul, med solstod (obelisk) på St Petersplatsen. Även FN har en halvmåne (två olivkvistar) med en solstråleformad centrum. Solen och månen gär tillbaka till Egypten och fram till vära ockulta dagar. Frimurarna har två pelare, en med månen och en med solen. Frimurarna låg bakom franska revolutionen och ryska revolutionen - som inte var folkliga uppror. Kommunismen, Sovjet, gulags, massmorden, tortyren, Kinakommunismen - orkestrerat av frimurare. Likaså är USA skapat genom frimurare. Men minnet är kort? Att Islam skulle vara största hotet och inte nämna övriga maktspelare/faktorer/fakta/händelser är för mig irriterande då det blir missvisande. Mörka krafter, satans hantlangare har bjudit in muslimer till Sverige. Vilka är dessa? Googla Barbara Spectre på Paidea, hon påstår sig veta. Så, hela världen är i den ondes våld, som denne toppstyr. Islam är inte från Gud. Just nu hetsas det mångkulturella väst, mot det sönderkrigade arabvärlden. Ett tredje världskrig orkestrerat och dokumentat sedan många år tillbaka. Googla Albert Pike, frimurare som står staty i Washinston DC. Där finns även världens största obelisk. Fler obelisker finns i Paris ch London, ja i varje större stad.

Islam är inte det största hotet och inte slutmålet för satan och hans hantlangare. Det är ett verktyg för att slå sönder två stora religioner och ödelägga västvärlden, så att satanister kan föra in deras "ljus". Håller med att muslimer är oerhört hjärntvättade att tro på Koranen och Islam, och dess frukt är inte trevlig att skåda. Men muslimer är inte fienderna! T o m vår egen Bibel säger att våra fiender är inte av kött och blod. Jag räknar med att kunna läsa flera inlägg här, hur farligt Islam och muslimer är. Och knappast ett enda inlägg som kan lägga ihop 2+2.

Svara -   - 22/2-16 22:26 -


Thomas P

För övrigt håller jag med Sigvard Svärd. Det är en välskriven artikel och underbyggda fakta. Jag delar även samma upplevda erfarenheter med muslimer. Vill bara poängtera att mörka krafter i väst/världen, använder Islam och muslimer som brickor. Det lär eskalera i oro, våldsamheter, hat och krig. Något mörkrets krafter önskar, för att installera en kommunistisk världsregering. Men klippas ska falla och slutligen krossa fötterna på staty (se Daniels drömtydning).

Svara -   - 22/2-16 22:51 -


Anders Ideström

I Allahs namn har mer än 270 miljoner människor dödats och miljoner kvinnor flickoe och barn har sålts på slavhandel, och detta görs fortfarande idag i Allahs namn,huvudsakligen som sexslavar.Största marknaden Saudiarabien

Svara -   - 23/2-16 03:48 -


Bertil

Islam är en falsk religion och Muhammed en blek kopia av Jesus. Allt detta är ett bländverk av Satan som har plågat världen ända sedan sin tillkomst. Jesus varnade oss för falska läror och profeter. I vår protestantiska del av världen uppstod för ca 100 år sedan en liten antikrist som hette Nathan Söderblom. Han gick Satans ärende när han införde ekumeniken, att alla religioner är lika bara med andra namn och seder. Det grus i det svenska kristna maskineriet som ekumeniken skapat har nu slagit ut i full blom. Idag förnekar många präster öppet att de inte tror på Gud, Jesus eller den helige Ande. Att uppståndelsen aldrig inträffat och att nattvarden är en efterkonstruktion med syfte att umgås och enas inom församlingarna. Speciellt utbredd är avfallet inom de unga prästerna och framförallt kvinnorna som i feminismens namn har svårt att underordna sig äldre manliga präster, biskopar och i förlängningen Jesus.

Jag hörde allt detta så sent som i söndags av ledande företrädare från teologiska institutionen i Uppsala. Samtidigt gjorde man en liten reflektion över det faktum att enligt Försäkringskassans analyser av sjukfallsstatistiken, är kvinnliga präster överrepresenterade när det gäller psykisk ohälsa. Det är så man undrar om ordspråket, tar man Satan i båten får man själv försöka ro honom i land.

Det är inte utan att man känner sig lurad. Här har man gått i kyrkan i alla år för att söka Guds ord och värme och lite kristen gemenskap. Så visar det sig att företrädarna är helt falska och opålitlig. Är vi nu i den tiden när vi får lämna församlingarna för att själva söka Gud på våra kammare enskilt? Har för mig att det står så i Bibeln. Trist utveckling i så fall men det är väl bara att anpassa sig eller gå under.

Svara -   - 23/2-16 07:30 -


Sarah

Jag vet här och nu hur farlig islam är. Men jag dör hellre än ger upp min absoluta övertygelse om att Gud är kärlek och att Jesus är vägen till Fadern! Det är så uppenbart att det ÄR värt att dö för. Ge Jesus och Guds Kärlek till Alla! Amen

Svara -   - 23/2-16 09:41 -


Sarah

Svar till jon.

Om du har läst Nt så vet du att ingenting där uppmanar till våld. Tvärtom! Och har du läst koranen och berättelserna om muhammed så vet du att han mördade människor och att islam uppmanar till mord Det är det som är det avgörande. Människorna är alla älskade av Gud, men islam är antikrist!

Svara -   - 23/2-16 09:44 -


Sigvard Svärd

Under mina år som pingstpastor från 1977 räknat, har jag av bara Guds nåd fått vara med och till Jesus vinna flera muslimer här i Sverige. Inte minst under min tid i Valdemarsvik, 1982-1989, kom flera muslimer som bodde på den vid denna tid stora flyktinganläggningen där till tro och lät döpa sig i Pingstkyrkan. Ett antal av omvändelserna skedde i vårt hem. Men jag har på grund av samma nåd, hållit en dopförrättning i mitten på 1990-talet inne på Skogomefängelsets uteområde, då en nyomvänd muslim döptes. Dopet skedde i en portabel dopgrav med ispolat kallt vatten. Dåvarande fängelsechefen stod bredvid och såg på. Ja, det var lite väckelsehistorik från nutid. Sigvard Svärd

Svara -   - 23/2-16 11:00 -


Thomas P

Svar till Sigvard Svärd.

När jag är ute och evangeliserar, så märker jag hur svårt det är att konfrontera muslimer. Försöker undvika diskussioner och vill helst förklara gospeln, och den röda fråden genom Bibelns alla böcker. Helst av allt vill jag be för dem; att de ska känna helig Andes kraft. Antingen de är oroliga, stressade eller har smärta och sjukdomar. För det är Andens svärd som skär genom ben och märg.

Svara -   - 23/2-16 11:51 -


Pertti Niva

Islamer hädar den Helige Anden, när dom förnekar Jesus!

Svara -   - 23/2-16 11:57 -


Hebr. 11 ; 35.

Svar till Thomas P.

under 70-90 talet var det helt annorlunda mot idag, tror jag, att evangelisera bland dessa 'flyktingar'. Daa var dom inte alls saa maanga och daermed mer fogliga och beskedliga. Ju fler dom blir desto kaxigare och mer hotfulla. Idag maaste man nog taenka sig foer ordentigt innan man nalkas dem med det glada budskapet, annars kan det kanske sluta riktigt illa.

Svara -   - 23/2-16 12:51 -


Hebr. 11 ; 35.

man laeser ofta i Dagen hur flera kyrkor tagit emot och doept maanga araber. varfoer kan inte dessa likt MONA WALTER gaa ut och i klarspraak tala om foer muslimer och svenskar skillnaden mellan islam och kristendom, mellan moerker och ljus, mellan satan och GUD.

Svara -   - 23/2-16 13:02 -


Sarah

Svar till Hebr. 11 ; 35..

Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. (Matt 10:28)

Svara -   - 23/2-16 13:09 -


Sarah

Var alltså inte rädda för dem. Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras, och inget gömt som inte ska bli känt. Vad jag säger till er i mörkret ska ni säga i ljuset, och vad ni hör viskas i ert öra ska ni ropa ut på taken.

(Matt 10:26-27)

Svara -   - 23/2-16 13:15 -


Christer Åberg

Jag har nu skrivit en rykande färsk aktuell artikel om nekrofili, Muhammed och LUF. www.apg29.nu/a/77r

Svara -   - 23/2-16 13:28 -


Hebr. 11 ; 35.

Svar till Sarah.

ja, men man faar inte vara dumdristig. baettre daa att vara listig som en orm, menloes som en duva. - inte saa ofta kanske att en person blir ledd av Gud att liksom Mose traeda upp mot Farao

Svara -   - 23/2-16 13:41 -


Hebr. 11 ; 35.

Svar till Hebr. 11 ; 35..

...eller som Jona, till slut, med kraft fraan Gud, traeda upp i Nineve foer att Varna.

Svara -   - 23/2-16 13:46 -


Conrad Olsen-Utvåg

Mycket bra läsning om denne förfärdeliga doktrin - Vi har väl i dag minst två fronter en Kristen måste vara redo att kämpa på; Mot Islam och mot RKK (Romersk Katolska Kyrke) - Vem av dessa två man skall mäst varna för, är svårt att säga - Det vi kan säga, är att båda dessa läror förer till Avfall och förtappelse.

Svara -   - 23/2-16 15:03 -


Thomas P

Svar till Conrad Olsen-Utvåg.

Bra där, vi är attackerade från flera håll. Själv tror jag mer på detta scenario http://www.apg29.nu#k26369 Googla gärna Albert Pike's three world wars. Där frimuaten Albert Pike förklarde nödvändigheten med tre världskrig, där det sista och mest förödande kriget skulle stå mellan politisk sionism och den arabiska världen. Döm själv.

Svara -   - 23/2-16 15:22 -


Daniel

Var är "sanningskornen" i islam som artikeln inleds med?

Det finns ju ingenting som är sant i den religionen. Allt är byggt på lögner. Det är inte ens säkert att muhannad existerat för det finns då inga "arkeologiska" bevis för det. Läs Robert Spencer bok "did muhannad exist?".

När man skriver en sån här artikel så borde man lika väl hålla sig uppdaterad om vad "arkeologin" har kommit fram till för enligt de senaste rönen så är det otänkbart att muhannad (om han existerade) har något med koranen att göra. Världens äldsta koran (Birmingham koranen) är nämligen daterad före muhannads födelse. Folket runt 570 när åbäket skall ha blivit född hade redan koranen och den användes då i arabvärlden för politiska syften. Den där muhannad är en myt.

Svara -   - 23/2-16 18:13 -


Hebr. 11 ; 35.

Svar till Daniel.

ha, ha. jag laeste ocksaa nyligen en liten pytteartikel om att Koranen fanns redan innan en paastaadd Muhammed. aer det bevisat? om saa, varfoer faller daa inte hela Loegnhaervan Islam? operation moerklaeggning fraan ALLA haall?

Svara -   - 23/2-16 18:54 -


Hebr. 11 ; 35.

Svar till Hebr. 11 ; 35..

googla paa 'did muhammad exist'. mycken obskyr laesning erbjudes.

Svara -   - 23/2-16 19:13 -


Johan

Mohammed var pedofil, nekrofil, krigsherre och villolärare mm.

Hans avgud allah, för vilken han är profet, är en demonfurste och kan omöjligt förväxlas med Jahve, för den som inte är totalt andligt och intellektuellt blind.

Svara -   - 23/2-16 20:08 -


Hebr. 11 ; 35.

visst aer likheten mellan katolisism och islam slaaende. baegge bygger paa myter, hoersagen,'uppenbarelser' och 'kaerringfabler'. Baegge har lika skraemmande och blodig historia. ; KK saeger sig grundad paa Petrus, 'den foerste paaven', vars benknotor dom saeger aer begravda under 'Petruskyrkan'. problemet : Petrus besoekte Aldrig Rom.

Svara -   - 23/2-16 20:37 -


Peter Hall

Svar till Sigvard Svärd.

Du har hållit en dopförrättning i mitten på 1990-talet, då en nyomvänd muslim döptes. Fick han den Helige Ande som gåva när han döptes, eller var det endast en ceremoniell åtgärd, för att uppfylla all rättfärdighet enligt Jesu bud?

Om man inte ser, att man har fått den Helige Ande som gåva, vadtill gagnar då dopet? Man kan då inte bli övertygad, att man har blivit frälst.

Svara -   - 24/2-16 14:29 -


Sigvard Svärd

Visst saknas det "sanningar" i mitt läsarmejl om islam, vilket framgår redan av rubriken. Här vill jag för sammanhangets skull göra ett tillägg: Värst för kvinnor är det inom salafism, av al-salaf, som betyder "förfäder", ursprungligen de tre första generationerna muslimer. Den moderna salafismen anknyter till äldre erkända företrädare, exempelvis Muhammad ibn Abd al Wahhab (1703-1792). Denne Wahhab har gett namn åt wahhabismen som står för en sträng syn på hur islam ska utövas. Wahhabismen kan ses som en del av salafismen. Tillsammans driver det en militant jihad-islamism, i den mån förstås den uppfattningen drivs fullt ut, annars kan de faktiskt strida mot varandra. Hit hör bl.a. al-Qaida, Boko Haram och kalifatet Islamiska Staten (IS). Vissa anhängare av dessa extrema grupper islamister, kallar sig också för muwahhidun ("bekännare av Allahs enhet"). Sigvard Svärd

Svara -   - 6/3-16 21:10 -


Sigvard Svärd

En ytterligare komplettering. Kalifatet Islamiska Staten benämns ju både med IS, Isis och Isil. Men också som "Daesh", vilket är en arabisk förkortning av den aktuella jihadistgruppen i Irak och Syrien. Sigvard Svärd

Svara -   - 17/4-16 15:03 -


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?Föräldrar 1 och 2 breder väg för Antikrist framträdande

Mamma pappa barn

Enligt en lagändring ska i Frankrike ska föräldrar inte längre kallas. För "mamma" och "pappa" utan "förälder 1" och "förälder 2".

18

Läs allt!


Då du tar emot Jesus föds du av Gud - Christer Åberg

Christer Åberg predikar kort i Åsljunga att man blir född av Gud då man tar emot Jesus.

2

Läs allt!


Domen över Jehovas Vittnens grundare

Läsarmejl av NILS 

Jesus Kristus visar en man domen över Jehovas Vittnens Grundare.

36

Läs allt!


ICA är klokare än församlingen

Läsarmejl av DAVID BILLSTRÖM 

25

Läs allt!


Kristna TV-kanaler i Sverige

Kristen TV i Sverige

Det finns många bra svenska kristna tv-kanaler i Sverige. Både som går på satellit, kabel och webben! Här listas alla kanaler.

34

Läs allt!


Inga andra gudar, del 2: Påven, Islam, Brödraskapets ark - Per-Arne Imsen

Per-Arne Imsen talar om nya boken "Inga andra gudar". I denna del tar Imsen upp senaste nytt där påven träffade ledare för islam och andra religioner och arbetar för att samla alla religioner i en ark likt den på Noas tid. 

4

Läs allt!


Brändes hon ihjäl efter kristet bönemöte?

Flicka mördad men inte i Indien

Jag har från flera personer fått en chockerande video sänt till mig på Messenger som visar en 16-årig flicka bli misshandlad och bränd levande till döds av en lynchmobb. 

8

Läs allt!


Avfällingen - Frank Mangs

Lyssna på den här starka predikan av evangelisten Frank Mangs. Den kan förändra ditt liv.

3

Läs allt!


Likt Adventisterna var det fel datum för Jesu återkomst som födde Jehovas Vittnen

Läsarmejl av NILS

Hur en rörelse föds avgör om dess Framtida lära blir Sanning eller Lögn! Samma stötesten som Adventisterna om Jesu återkomst datum, födde Vakttornet och Jehovas Vittnen!

16

Läs allt!


Inga andra gudar, del 1: Katolsk mysticism - Per-Arne Imsen

Per-Arne Imsen talar om sin bok "Inga andra gudar" i Vetlanda friförsamling. Han tar upp händelser i världen - katolska kyrkan med påven i spetsen går med snabba steg mot att göra Agenda 2030 till verklighet. En världsreligion under påven.  

95

Läs allt!


Underbar frid

Läsarmejl av David Billström 

2

Läs allt!


Den oönskade - Del 21

Den oönskade

Min fortsatta och gripande berättelse om mig som en liten oönskad pojke. 

3

Läs allt!


Christer Åberg: Det största miraklet jag varit med om

Christer Åberg berättar om det största mirakel som han har varit med om.

0

Läs allt!


Månens baksida och jorden på samma bild

Månen och jorden

Den kinesiska satelliten Longjiang-2 har fotograferat månens baksida och jorden på en och samma bild.

83

Läs allt!


Den oönskade - Del 20

Den oönskade

Fortsättningen av den skakande berättelsen om min barndom som ett oönskat barn.

5

Läs allt!


Prenumera på Youtubekanalen Apg29.nu

De troendes uppryckande - Del 5

Christer Åberg intervjuar hemma hos Holger Nilsson om de troendes uppryckande. Del 5 av 10.

3

Läs allt!


Himlen TV7 intervjuar Christer Åberg

Christer är en känd bloggare bland både kristna och icke-kristna i Sverige. Han erbjuder Jesus som svar på aktuella samhälleliga och personliga problem. Programledare är Daniela Persin.

3

Läs allt!


Ellen Whites svar visar adventisternas villolära

Läsarmejl av NILS 

Nils listar sakligt och tydligt vad sjunde adventisternas falska profet Ellen White lärde.

43

Läs allt!


En frälsningsarmé

Läsarmejl av DAVID BILLSTRÖM 

Varje troende är kallad att ge evangelium till människor. Kön, ålder, utbildning spelar ingen roll. Du kan be, predika och tro på Gud och se underbara saker ske. Det behövs en frälsningsarmé idag och du kan utgöra en del av den.

18

Läs allt!


Internet förenar världen under Antikrists system

Internet

Av HOLGER NILSSON 

Ett elektroniskt nät kommer att omsluta jorden. Det kommer att förena hela världen under antikrists system av sluttidens Babylon. 

27

Läs allt!


Transpersoner befriade av Guds kärlek

En mycket stark dokumentär om transpersoner som har blivit befriade av Guds kärlek.

5

Läs allt!


Dagens ord

Vecka 07, söndag 17 februari 2019 kl. 12:30

Jesus söker: Alexandra, Sandra!

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? - Be den här bönen:

Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som min Herre och Frälsare. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Jag ber om förlåtelse för alla mina synder. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!

Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. - Joh 3:16Jesus avslöjar sjundedagsadventismens villfarelse

Läsarmejl av nils

Adventismen började med att en man från Baptistsamfundet, W. Miller räknade ut Jesu återkomst till oktober 1844 från Daniels profetior.

23

Läs allt!


Christer Åberg sjunger: Vem är Kungen i djungeln?

Måste bara ses! Christer Åberg sjunger och spelar ukulele sången: Vem är Kungen i djungeln? 

3

Läs allt!


Tio år sedan min fru Marie och vår son Joel dog

För tio år sedan den 21 december dog min fru strax innan klockan 12 på natten och vår nyförlöste son Joel dog sedan halvfemtiden på morgonen den 22 december.

2

Läs allt!


Senaste kommentarer


SD-politiker skrev hatiska inlägg om muslimer och homosexuella

SD-politiker: Muslimer ska brinna i helvetet

Bild: Expressen.

Tidningen NSD skriver att SD-politikern Patrik Svanberg i Kalix kommun, har skrivit hatiska och nedsättande inlägg om muslimer, homosexuella och kvinnor på Facebook.

57

Läs allt!


Till minne av Ulla Gabay

Ulla Gabay

Bildkälla: ullagabay.com. 

Av Sigvard Svärd Tron på Gud är en betydande hjälp i livet, till ande, kropp och själ – och den tron hade Ulla Gabay.

10

Läs allt!


Nationella SD blir globalistiskt?

Nationella SD blir globalistiskt?

Bild: SVT.se. 

Sverigedemokraterna kommer inte längre att driva frågan att Sverige ska folkomrösta om att lämna EU. Är detta det första steget på att sverigedemokraterna kommer att bli globalistiskt?

77

Läs allt!


Kvinna kastade ut sitt barn

Vad är det som gör att en del kastar ut sina barn? För inte vill man väl kasta ut sitt eget barn? Eller...?

11

Läs allt!


HBTQ-skola lär ut att vara den man inte är

HBTQ-skola lär ut att vara den man inte är

Nya Dagbladet. 

Sveriges första HBTQ-folkhögskola ger ettårig utbildning för HBTQ-personer och feminister i att bryta normer. 

22

Läs allt!


Ett krig mot Israel närmar sig

Ett krig mot Israel närmar sig

Bild: Twitter. 

Läsarmejl av nils  Nyligen firades minnesdagen av Förintelsen utöver världen den 27 januari, då fångarna i Auschwitz befriades 1945.

30

Läs allt!


Gräv upp brunnarna

Brunn

LÄSARMEJL av Marit Bergfors Vi läser i 1 Mosebok 26:1-25 om hur Isak är på flykt undan hungersnöden och hur Herren uppenbarar sig för honom. Denna text ger flera tankar och funderingar.

4

Läs allt!


Kvinnor kan nu göra abort under hela sin graviditet i New York

Som det var i Noas dagar...

AV MIKAEL WALFRIDSSON  Samma dag, som blodmånen lyste på himlen över New York, vidtog staden, att man nu kan genomföra en abort som gäller i kvinnans hela graviditet.

45

Läs allt!


Nåd mitt i en Guds straffdom – Del 1

Nåd

Läsarmejl av Sigvard Svärd Man kan mänskligt sett tycka att Gud borde ha skickat iväg Kain utan något skydd. För Kain var ju en ond brodermördare, och att skydda honom verkar både ofattbart och orättvist. 

20

Läs allt!


Rädda en ödla genom att dela denna video

Frågan blir denna: Felöversatte även den Islamiske guden Allah när han uppenbarade denna historia?

1

Läs allt!
Apg29 har tusentals bloggartiklar! Gå vidare till fler artiklar:

NÄSTA


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Sedan 23:42 2013-08-16 har det varit 469 036 583 sidvisningar på Apg29! Apg29 har just nu 17 168 bloggartiklar, 94 187 kommentarer och 61 946 bönämnen.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp