Surfar nu: 490 www.apg29.nu

New Age banar väg för Antikrist

New Age banar väg för Antikrist

Av Holger Nilsson 

Under 1980-talet har vi mer och mer stött på uttrycket ”New Age”. Fortfarande så står dock många frågande inför vad New Age är för något, detta trots att miljontals världen över har blivit berörda, påverkade och indragna i denna strömning som nu sveper fram. 

Vid t ex årsskiftet 1986-87, på nyårsafton, så var det miljontals av människor som gick in i meditation, trancetillstånd och rituella handlingar. Det var ingen tillfällighet att så skedde utan det var en samordnad satsning av New Age-människor över hela världen.

VÄRLDSOMSPÄNNANDE NÄTVERK

Aktionen blev känd över världen genom'olika namn: ”World Instant of Co-operation” eller ”World Healing Day”. För många verkade denna aktion vara att betrakta som en gigantisk, världsvid fredssatsning. Men John Randolp Price, huvudman i ”The Planetary Commission” och den som först fick idén om den här ”Världshelandets dag”, säger så här: ”Kommissionen är inte som Fredsrörelsen eller Anti-kärnvapenrörelsen, eller något annat slag av rörelse. Vi protesterar inte mot något, och vi motsätter oss inte något... Den 31 december 1986 kommer män och kvinnor av Kärlek och Ljus över hela världen att samlas i anden och i en samtidig handling på en bestämd tid, och förlösa så mycket Kärlek, Ljus och Andlig energi i rasens sinne att den hypnotiska förtrollningen för majoriteten av människosläktet kommer att bryta upp som smältandet av en frusen sjö på våren. Och det skall bli den sanna början av New Age...

Ja, vi har inträtt i New Age, men nu har vi ansvaret, skyldigheten att skapa bildningen av Aqurarian Age (Vattumannens tidsålder). Det är vårt syfte. Det är vårt uppdrag, ditt och mitt.”

Vad är då New Age?

Man skulle kunna tala om att det är ett världsomspännande nätverk som når in i stort sett alla områden, det handlar om människor i alla samhällsskick och grupper, politiska till ockultister. De är drivna av en tanke att få se en ”ny tidsålder” bryta in, vilket New Age betyder. De väntar också att en som de kallar ”Kristus-Maitreya” skall framträda. Man talar om gruppmeditation som skall framkalla denne ”Kristus-Maitreya”. Med det i tanken kanske vi kan betrakta den världsomfattande meditationen vid detta års inbrytande.

Den ”nya tidsåldern” är Antikrists tid det handlar om, och framträdandet är Antikrists! Vi har nu hunnit så långt i det profetiska ordets förutsägelser, det som man tiderna igenom har kunnat läsa om i vår bibel. Det är i sanning hög tid att vi som kristna vaknar upp! Medan detta nätverk har byggts upp och samordnats över hela världen, så har många kristna varit intet ont anande, och när man hör ordet ”New Age”, så frågar man sig: ”Vad är det för något?”

En tankeställare

En viss tankeställare var det nog många som fick, och kanske man anade att det var något i görningen när man söndagen den 25 april 1982 tog Dagens Nyheter i sina händer. Där kunde man i en annons som var uppslagen över en helsida läsa med fet stil: KRISTUS NU HÄR.

Nu var det inte bara i Sverige man kunde läsa den här annonsen, utan man uppger i annonsen följande: ”Detta meddelande publiceras samtidigt i alla världens större städer.”

Man kunde i annonsen bl a läsa om denne ”hela mänsklighetens läromästare” att: ”Vi kommer att känna igen honom genom hans utomordentliga andliga kraft.”

Bibeln säger om Antikrist: ”honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under." 2 Tess. 2:9. Vidare kunde man läsa att man skulle känna igen honom genom ”hans universella synvidd och hans kärlek till hela mänskligheten”. Bibeln säger: ”Därigenom att han är så klok, så skall han lyckas med sitt svek...” Dan. 8:25. Annonsen uppger vidare: ”Han kommer inte för att döma, utan för att hjälpa och inspirera”, men Bibeln säger: ”Därför sänder ock Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätta tro till lögnen, för att de skall bli dömda alla dessa som icke hava satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten”. 2 Tess. 2: 1 1-12. Det heter också i annonsen: ”Hans tillvaro i världen garanterar att det inte kommer att utbryta något tredje världskrig.” I Bibeln läser vi: ”...han skall föresätta sig stora ting, oförtänkt skall han fördärva många." Dan. 8:25.

Annonsen uppger också att han skall ”tillkännage sin identitet och under loppet av de närmaste två månaderna kommer att tala till mänskligheten i ett världsomfattande televisions- och radiobudskap” . Detta skedde som bekant inte, och vi kan här tänka på vad vi läser i 2 Tess. 2:6, ”Och I veten, vad det är, som nu håller honom tillbaka, så att han, först när hans tid är inne, kan träda fram”.

Försöket att få fram ”Världsläraren Lord Maitreya”, som.man benämnde honom i annonsen, misslyckades den gången. Var den världsomfattande meditationen vid detta års ingång, att se som ett nytt försök?

Man skrev i annonsen: ”På samma sätt som kristna väntar på Kristi återkomst, väntar judarna på Messiah, buddisterna den Femte Buddha, muhammedanerna Imam Madhi, och hinduerna Krishna. Allt detta är namn för en och samma person.”

Det är riktigt att som vi kristna väntar på Jesu tillkommelse, så finns det i världsreligionerna en föreställning om en ny uppenbarelse. Många har nog funderat över hur Antikrist skall kunna vid sitt framträdande bli accepterad över hela världen i de olika religionerna. Nu kan vi börja förstå hur det skall gå till när Antikrist skall bedraga människor över hela världen. Man presenterar honom i de olika länderna som den som man i den religionen går och väntar på!

Bibelns varning blir högaktuell: ”Låten ingen bedraga eder, på vad sätt det vara må”!

DEMONLÄROR

Det är intressant att se lite på bakgrunden och utvecklingen inom New Age-rörelsen. Gör vi det så kan vi förstå lite grann vad det handlar om.

Går vi tillbaka i tiden så kan vi inte komma ifrån namnet Alice Bailey, i det här sammanhanget. Hon levde mellan 1880-1949 och hon har utövat en stor påverkan genom de böcker som hon skrivit. Ja, det är inte riktigt att såga att hon själv skrivit dessa böcker, hon säger nämligen själv att böckerna skrevs genom ”mental telepati”. Hon blev överskuggad av ”Mästaren Djwhal Khul”, och förmedlade dessa läror från denna andliga varelse, eller för att tala med_Bibeh1& §pLá.k;_lä_ror från endemon eller_ande?.1rste.

Vi vet ju att Bibeln nedtecknades av människor som drivna av den helige Ande nedtecknade vad som gavs dem från Gud. Här kan man tala om en satanisk motsvarighet. Hennes förlag, som böckerna kom ut på, hette Lucifer Trust. (Lucifer är som bekant ett namn på djävulen.) Det är mycket betecknande och avslöjande, även om man nu har ändrat namnet till Lucis Trust. Hon skrev ett 20-tal böcker och den som väl har haft den största betydelsen för New Age-rörelsen är ”Discipleship in a New Age” (Lärjungaskap i den nya tidsåldern).

David Spangler

I hennes spår har följt lärjungar. En av dessa är David Spangler, han är idelog och talesman för New Age. Han har skrivit boken ”Reflection of Christ” Han skriver i denna bok: ”Lucifer arbetar inom varenda en av oss för att föra oss till helheten, och då vi går in i en ny tidsålder, vilken är en tid av människans helhet, varenda en av oss är på något sätt förd till den punkt vilken jag kallar den Luciferiska Invigningen, den särskilda invigning genom vilken den enskilde måste passera om han skall komma helt in i närvaron av hans ljus och hans helhet.

Lucifer kommer för att ge oss den slutliga gåvan av helhet. Om vi accepterar det, så är han fri och vi är fria. Detta är den Luciferiska invigningen. Många har genomgått den, och många kommer att genomgå den i kommande dagar, för detta är invigningen i New Age.”

Acceptera aldrig detta!

Detta är avslöjande nog för vad det handlar om. Acceptera aldrig detta! Låt dig aldrig charmas av New Age och talet om denna nya tidsålder. Det är Antikrists tidsålder det handlar om och bakom dessa strömningar står Satan. Han förbereder Antikrists inträde i världen och detta gör han medan många kristna sover, man vill inte inse vilken tid vi lever i. Därför är det så tyst med förkunnelsen om Jesu tilkommelse idag. Antikrist och vedermödan skall man inte tala om, det kan ju skrämma någon!

Denna tystnad och avsaknad av väckelsemöten i många församlingar, är just i den tid som New Agerörelsen slår sitt grepp över världen. Där är man medveten om vilken tid det är och man är i full färd med att slutföra allt efter en tidsplan och strategi som man kan se i boken ”The Rays and Initiations” av Bailey/ Tibetanen: ”Den undervisning som planerats av Hierarkin att föregå och bestämma den nya tidsåldern faller i tre kategorier: 1. Förberedande, given 1875-1890.

2. Mellanliggande, given 1919-1949. 3. Uppenbarande, framträdande efter 1975.

Öppet till väga

Från 1975 går man nu öppet till väga. Vad innebar den samlade satsningen där man räknade med att miljontals var i trancetillstånd och meditation vid ingången till 1987? John Randolp Price, upphovsman till satsningen, sade angående detta: ”...det skall bli den sanna början av New Age Ja, vi har inträtt i New Age, men nu har vi ansvaret, skyldigheten att skapa bildningen av A-quarian Age (Vatttumannens tidsålder). Det är vårt syfte. Det är vårt uppdrag, ditt och mitt.”

Vårt uppdrag

Detta är inte de kristnas uppdrag, vi har fått ett annat, nämligen att förkunna evangelium. Ändå dras kristna bort ifrån det och dras in i detta; i USA, ”kristna New Age kyrkor”, i Sverige finns det kyrkor som mer och mer talar om fred och miljö, mindre och mindre om människans personliga behov av omvändelse och frälsning.

Fred, miljö och skapandet av en ny tidsålder är New Age-evangelium som drar människor till rörelsen. De kristna har dock ett annat evangelium; Jesus Kristus som korsfäst och uppstånden, världens frälsare och Guds son. Ska vi byta bort det? Vad blir ditt svar? Vad väljer Du?

VATTUMANNENS TIDSÅLDER

New Age, Ny Tidsålder, är det en god tidsålder eller en ond?

Låt oss först konstatera att man också benämner den ”Vattumannens tidsålder”. Enligt astrologin så är vi i övergången in till den och vi lämnar fiskens tidsålder. (Som bekant är fisken en symbol för kristendomen.) Vi har all anledning att vara observanta för vad som nu kan stå för dörren.

Stora saker ärnu i görningen, allt efter planer som uppgjorts. Redan i början av detta århundrade skrev Alice Bailey: ”Den offentliga kampanjen för New Age får vi inte sätta i verket förrän 1975. Då kan vi börja gå öppet tillväga för då har nätverken byggts upp så starkt i hela världen att vi kan börja att visa oss öppet.”

Regnbågen som symbol

Man gav instruktion om att man skulle använda regnbågen som tecken och idag kan vi konstatera att den är en symbol som New Age använder. Den amerikanske författaren Constance Cumbey skriver i förordet till sin bok ”The Hidden Dangers of the Rainbow”: ”Enligt Bibeln symboliserar regnbågen Guds eviga förbund, att han aldrig mer skall förstöra jorden genom en flod.

New Age-rörelsen, emellertid, använder regnbågen för att avbilda sitt byggande av 'regnbågsbron' (antahkarana) mellan människor och Lucifer som -- enligt vad de säger är över-själen. New Agesympatisörer sätter små regnbågs-dekaler på sina bilar och i bokhandlarna som en signal till andra i rörelsen.”

Gud säger om regnbågen till Noa: ”Detta skall vara tecknet till det förbund som jag har upprättat mellan mig och allt kött på jorden.” 1 Mos. 9:17. Ett förbund mellan Gud och människan, men nu har alltså New Age börjat använda samma tecken, men nu handlar det om ett förbund mellan Lucifer och människan!

Bokutbudet

Som vanligt när en rörelse skall sprida sitt budskap, så är boken av största betydelse och över världen idag öppnas bokförsäljning på den ena orten efter den andra. ”Regnbågen” är namnet på en bokhandel, ”Vattumannen” heter en annan, och i skyltfönstret kan man läsa ”New Age Bookshop”.

Bortsett från några få undantag i utbudet av böcker, så kan den kristne se direkt vad det handlar om ”onda andars läror”. Österländsk religionsmystik, magi, reinkarnation, yoga, astrologi, spådom, shamanism, osv. Uttryckssätten är många, går inte människan på det ena, så kanske det är något annat som kan intressera... Källan är dock densamma, mörkrets makter opererar och står bakom kulisserna - och MedelSvensson är intet ont anande!

Utbudet är lockande, spännande för den nyfikne, tilltalande för den på materialismen trötte, utmanande för sökaren...

I skyltfönstret skulle det kunnat stå att läsa: Lämna kristendomen och det kristna arvet, pröva något nytt! Nu står det istället ”New Age Bookshop”. Det gäller att locka in människor i en ny sfär, in i en ny tidsålder, den kristna skall lämnas, man skall gå in i en ny New Age.

Ridån skall gå upp

Ridån skall gå upp, publiken förbereds, sinnena bearbetas, spänningen stiger - det kommer en ny tidsålder. Vem skall träda fram på världsarenan? Ridån går upp och på scenen står den djävulska inkarnationen Antikrist!

Föreställningen kan börja. Vilddjuret, Antikrist skall hyllas. Ingen i publiken får vara passiv, alla skall deltaga. Deltaga eller dö! ”Och det fick makt att giva ande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och kunde låta döda alla som icke tillbådo vilddjurets bild.” Upp. 13:15.

Den som har velat komma undan Guds kallelse genom att säga att man väljer att vara neutral, varken motståndare eller efterföljare, kan inte längre balansera på denna omöjliga lina, situationen har blivit ohållbar. Guds kärleksfulla och milda kallelse har förbytts till djävulens iskalla befallning - tillbed! Ännu så kallar dock den kärleksfulla rösten på Dig, ”honom som kallar eder till sitt rike och sin härlighet”. 1 Tess. 2:12.

Vad är ditt svar?

NEW AGE OCH LUCIFER

”Sökaren” är en tidning som nu har lagt 25 årgångar bakom sig. Man presenterar sig själv som en ”oberoende tidskrift för livssynsfrågor”. För den kristne står det dock klart att det handlar mycket om ockultism och nyandliga rörelser. New Age-tänkande hyllas och lyftes fram i denna tidning.

Det är säkert en hel del människor som i sitt andliga sökande, söker vägledning i denna skrift. Om man söker efter att komma i gemenskap med Gud, så är man dock inne på fel spår om man studerar denna tidning. Den som söker här kommer i stället i kontakt med djävulens grumliga källor men dessa är mer eller mindre förklädda så att sökaren inte skall ana det. Eftersom vi lever i en tid som präglas av andlig desorientering, så är det inte så förvånansvärt att så många hamnar i andliga surrogat. Man saknar helt enkelt den andliga insikt som behövs för att genomskåda de olika rörelserna, och blir på så sätt ett offer för de garn som satan lagt ut för att fånga sökare. Att den kristne och tidningen Sökaren kommer fram till helt skilda uppfattningar om vad New Age är, det är nog inte så konstigt. Man förstår ganska väl att vi ser helt annorlunda på avgörande frågor, när man i ett nummer av Sökaren skriver så här:

”Nya tidsåldern

Några iNew Age-rörelsen talar om Lucifer. Detta är ingen benämning på satan, utan det latinska ordet Lucifer: ljusbringaren, morgonstjärnan, namnet på den klara lysande härold som bebâdar dagen! ”

Bebådar dagen

För det första så är det inte Lucifer som ”bebådar dagen”, det är det profetiska ordet: ”Så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet; och I gören väl, om I akten därpå såsom ett ljus, som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr och morgonstjärnan går upp i edra hjärtan." (2 Petr. 1:19. 1917 års övers.)

Hade man studerat det profetiska ordet så hade man istället kunnat avslöja den antikristliga New Agerörelsen, och insett att den nya tidsålder man ser fram emot är Antikrists tid, då Lucifer, satan kommer att verka genom en personifierad gestalt, Antikrist. Morgonstjärnan

För det andra så är inte Lucifer ”morgonstjärnan”. Jesus säger: ”Jag är den klara morgonstjärnan.” (Upp. 22:16) Lucifer, djävulen är den fallna ängeln som gjorde uppror mot Gud och som förvandlades till Guds motståndare. Han beskrivs som den fallna morgonstjärnan: ”Huru har du icke fallit ifrån himmelen, du strålande morgonstjärna! Huru har du icke blivit fälld till jorden, du folkens förstörarel” (Jes. 14: 12)

Ljusbringaren

För det tredje är inte Lucifer ”ljusbringaren”, som bringar ljus till människan, som New Age-anhängare tror och som en av deras talesmän, David Spangler, lär. Han säger: ”Den varelse som hjälper människan att nå denna punkt, 'Solar Logos', där han blir upplyst, är Lucifer, det är vad han vill. Han är mänsklighetens utvecklingsängel. ”

Bibelns avslöjande beskrivning på honom är ”folkens förgörare”, och inte någon ”mänsklighetens utvecklingsängel”!

Till sist kan sägas att ingen bör förvånas över att man så kan förvända Lucifer från att ”detta är ingen benämning på satan”, till att han skulle vara ”ljusbringaren”. Kom ihåg vad Bibeln säger: ”Och detta är icke att undra på. Satan själv förskapar sig ju till en ljusets ängel.” 2 Kor. 11:14.

ANTIKRISTS FRAMTRÄDANDE

När Antikrist framträder i världen kan man se tydliga paralleller med Jesu inträdande i denna värld. Denna gång är det mörkrets rike som är i aktion. Det är inte Gud som sänder sin enfödde son till världen nu, det är djävulen som skickar sin representant till människorna - Antikrist.

Det kommer också att finnas en motsvarighet till den tredje personen i gudomen, den helige Ande, då djävulen verkar genom den falske profeten. Den helige Ande förhärligar Jesus (Joh. 16:14), den falske profeten förmår jordens innebyggare att tillbedja Antikrist. Upp. 13:12. 

Det kan finnas de som undrar över om verkligen folk kommer att förledas till att ge Antikrist sin hyllning. Historien har dock visat folks benägenhet att se upp till och följa stora ledare och personligheter. Det är inte många årtionden sedan som en despot som Hitler kunde förleda folk så att man i stora massmöten kunde ropa: ”Heil Hitler.” Då var ändå Hitler en krigshetsare, en galning som förde fram tanken, och började verkställa den; att utrota Guds egendomsfolk, judarna. '

Antikrists uppträdande

Antikrists uppträdande kommer att präglas av klokhet, men det handlar om svek. Det handlar inte om makten över en nation, det gäller större ting, kontrollen över världens befolkning. Antikrist kommer att gå längre än att bekämpa Guds egendomsfolk, han sätter sig upp mot Herren själv, men då möter han sin överman. ”Därigenom att han är så klok, skall han lyckas så väl med sitt svek; han skall föresätta sig stora ting, oförtänkt skall han fördärva många. Ja, mot furstarnas furste skall han sätta sig upp; men utan människohand skall han då varda krossad.” (Dan. 8:25)

Har mäktiga ledare kunnat samla folk för krigets sak, hur mycket mer kommer då inte Antikrist att kunna samla mäniskorna för att sluta upp för freden i världen, fast man vet inte om att det handlar om en falsk fred.

Finns det något som skulle kunna förena människor och göra att de sluter upp bakom en världsledare så är det just kring fredens sak. Människor lever i ångest och fruktan för ett nytt världskrig, därför så går det fram en stark rörelse i vår tid - Fredsrörelsen. Den är ett uttryck för människornas längtan efter fred och trygghet, men den starke ledaren saknas, den som inte bara talar om fred men som också sluter starka fredsavtal. Men han kommer - Antikrist. ”Och han skall med många sluta ett starkt förbund. ..”(Dan. 9:27)

Antikrist mottages

Att Antikrist verkligen kommer att bli mottagen vid sitt framträdande, ser vi av Jesu egna ord: ”Jag har kommit i min Faders namn, och I tagen icke emot mig; kommer en annan i sitt eget namn, honom skolen I nog mottaga.” (Joh. 5:43)

Jesus kom och talade om att han var från Gud, öppet gick han tillväga för att vägleda människor tillbaka till Gud. När djävulen sänder sin representant till världen, så kommer inte han att presenteras som sådan, då skulle han vara avslöjad. Inte heller kommer han att framträda under benämningen ”Antikrist”, utan under ett vanligt namn, i sitt eget namn uppträder han. 

Han kommer inte för att vägleda människor, utan för att vilseleda, dock blir han mottagen, villfarelsens makt är verksam: ”...så att de sätta tro till lögnen.” (2 Tess. 2:11)

Antikrist förbereds

Vid tidpunkten för Jesu kommande i världen, så var hans framträdande förberett genom den rörelse som uppstod vid Johannes döparens förkunnelse. Det var en väckelserörelse som förberedde människorna för att mottaga Jesus. Johannes var den profet som skulle komma och han blev redskapet för att människor skulle ta emot den kommande Messias.

I vår tid, före Antikrists framträdande, har en rörelse uppstått som får tjäna som ett redskap för att förbereda Antikrists framträdande. Människor träder upp som språkrör för denna rörelse i allt större flertal, och man talar om att man skall gå in i en ny tidsålder New Age.

En av förespråkarna för denna New Age-rörelse är Marylin Ferguson. Hon har gett ut boken ”The Aquarian Conspiracy” (Konspiration i Vattumannens tecken), eller som boken heter på svenska ”Mot en ny tidsålder”.

Här talas bl a om en ny mänsklig dagordning. Det kanske i denna ordning snart blir aktuellt att välja en ledare, för man skriver att man är ”ett ledarlöst men mäktigt nätverk”. Ledaren kommer kanske nog snart att träda fram, Antikrist, och då kommer man att rösta ”ja” till honom.

Smått profetiskt, utan att vara medveten om det, återges i bokens inledning, ett citat av Wallace Stevens där han säger: ”När vi till slut har sagt nej för sista gången kommer ett ja och det är på detta ja som världens framtid hänger.”

För sista gången har människor sagt nej till Jesus Kristus som sin personlige Frälsare, då kommer ett ja till djävulens Antikrist, ett ja som berör mer än världens framtid, det avgör den enskilda människans tillvaro i evighet.

Ditt livs viktigaste val är om Du nu skall välja Jesus!

ANTIKRIST OCH 666

Talet 666 har bara på det senaste årtiondet på ett särskilt sätt setts i olika sammanhang. Bl a har det förekommit på flera av hårdrockskivorna, och för övrigt finns det en skiva med namnet ”Vilddjurets tal”. Flera andra exempel kunde ges där just 666 förekommer. På detta sätt bearbetas folks sinnen så att de blir vana vid detta tal.

Talet 666 dyker inte bara upp här och där, utan det används också och har en speciell betydelse. Enligt Alice Bailey så ger det signaler ut i rymden för att påskynda att, såsom man säger, ”Kristus” skall komma. Den det verkligen handlar om är Antikrist och hans framträdande, och signalerna är i så fall riktade till ”ondskans andemakter i himlarymderna”. (Ef 6: 12)

Antikrist och 666

Den som läst Bibelns profetior vet att 666 är det tal som kommer att vara förknippat med Antikrist vid hans framträdande: ”Här gäller det att vara vis; den som har förstånd han räkna ut betydelsen av vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sex hundra sextiosex.” (Upp 13: 18)

Den kristne vet alltså att 666 är förknippat med det onda och Antikrist. Men idag sprids en annan version av New Age-folk. De menar att det är en lögn från judiskt-kristet håll, att det skulle vara något ont med det talet. Alice Bailey kallar det för ett ”heligt” tal. Man förvränger vidare bilden av Antikrist, och menar att han är en aspekt av Gud. Tala om att göra svart till vitt! Vi lever verkligen i förvillelsens tid.

Meditation

Ett sätt att påskynda denne falske ”Kristus”, är genom meditation. Alice Bailey lär att genom att man gruppvis samlas till meditation blir energi frigjord som påskyndar framträdandet. Det är också vad som sker över världen. Vi har kunnat konstatera att man vid årsskiften i jättelik omfattning, det rör sig om miljontals, varit samlade till meditation kring det nya årets inbrott. 

Den 17 augusti 1987 var också ett datum då man samlades till meditation i ett andligt nätverk över jorden. I Norden var man också med, New Age-folk sökte upp gamla kultplatser, och målsättningen var att inbjuda den nya tidsåldern.

Den nya tidsåldern benämns ”Vattumannens tidsålder”, och man lämnar ”Fiskens tidsålder”. Med kristet uttryckssätt kan man tala om att gå in i Antikrists tidsepok och lämna den kristna (fisken är ju en symbol för kristendomen).

För en tid sedan kunde man läsa om filmskaparen Kenneth Angers planer på en film: ”Lucifer rising” (Djävulens återkomst), den skulle handla om övergången mellan fiskens och vattumannens tidsålder. Det kan inte sägas tydligare vad det handlar om! Förberedelserna är i full gång för ett välkomnande av djävulens sändebud, Antikrist.

Invigning

Detta sker i folks sinnen genom meditation och vad man kallar för ”initiation”, invigning. Denna invigning är bara en förberedelse för en större satanisk invigning. Hur uppenbart är det inte när vi betänker vad David Spangler skriver: ”Lucifer kommer för att ge oss den slutliga gåvan av helhet. Om vi accepterar det, då är han fri och vi är fria. Detta är den Luciferiska invigningen. Många har genomgått den, och många kommer att genomgå den i kommande dagar, för detta är invigningen i New Age.”

Det är hög tid för den som vill undkomma detta att viga sitt liv åt Jesus Kristus!

KONFRONTATION

Vi har på olika områden sett att det som berör Sverige har tidigare berört Amerika. Som svallvågor från det stora landet i väst har det kommit in över vårt land. Likadant är det när det gäller New Age-rörelsen. Denna rörelse breder idag ut sig i USA och vinner ett allt större inflytande för varje dag som går. V

Det kan vara intressant att begrunda det som händer i USA, och vi skall ta del av hur man där kan se på New Age-rörelsen. Joseph Cambers skriver i ”The End Times” så här: ”Från den opolerade guru som vi kom att känna som Bhagwan (Mohan Chandra Raineesh) till de mer hyfsade förespråkarna av 'Unity School of Christianity' . . . , New Agers tar Amerika med storm. De har blandat topp-försäljare med en ändlös lista av metafysisk smörja och frambringat en ny religion. Jag kallar det religion och i verkligheten är det det; en falsk brand, men det är också mycket mer. New Agerörelsen omfamnar och påverkar allting från religiös tro till undervisningsinstitut, till världspolitik. Deras program är att påtvinga en metafysisk, sinnemedvetenhets erfarenhet på hela den religiösa och profana världen. De tror uppriktigt att såvida ej de kan förändra Världs-medvetandet kommer världen att tillintetgöra sig själv.

Faktiskt, de är så övertygade av detta att de redan utformat planer att få bort dem av oss som vägrar vad de kallar 'massans språng till nästa fas av utvecklingen”. Barbara Marx Hubbard, som var nominerad som en möjlig vice-presidentkandidat för det Demokratiska partiet i USA 1984, har följande att säga 'i sin kommentar till Uppenbarelseboken. Hon skriver det här till sin ande-guide (demon):

'Mänskligheten kommer inte att kunna frambringa övergången från bara jord- till universellt liv förrän agnarna har blivit åtskilda från vetet Ingen världslig fred kan råda förrän de egocentriska medlemmarna av denna jordiska kropp antingen förändras eller dör. .. Det är ett fritt val. Utvecklingen är bra men det är inte trevligt. Bara de bra kan utvecklas... Den här handlingen är så ryslig som dödandet av en cancercell. Den måste bli gjord för den framtida sakens helhets skull. Så är det; var förberedd för urvalsprocessen som nu börjar ...' ” Slut citat.

Uttalat hot

Att man inte skall ta lätt på det hot som vi kan utläsa här står klart, när man ser till andra uttalanden som gjorts av New Ages ledare. De har påbjudit att de som inte vill acceptera deras världsreligion måste dödas, den som vägrar att acceptera deras världsfrälsare skall skaffas bort!

Hur otroliga deras uttalanden än kan låta i våra öron, så låt oss inte glömma hur för endast några årtionden sedan det var judarna som skulle bortskaffas från denna jord. Då var det Tredje riket som skulle upprättas av en förebild till Antikrist. Denna gång är det frågan om antikrists rike och Antikrist själv. Den antikristliga förebilden, Hitler, hade i sinnet att utrota Guds egendomsfolk judarna, det folk som Gud slöt ett förbund med. När det antikristliga riket skall upprättas blir det en konfrontation med Gud själv och med dem som bekänner sig till honom.

Förföljelse

Det kommer kanske i början att gestalta sig som en förföljelsekampanj som består av ord: ”Och det fick en mun som skröt och hädade ...” (Upp. 13:5) Sedan kommer det att gå från ord till handling: ”Och de fick rätt att strida mot de heliga...” (Upp. 13:7)

Det kristendomsfientliga hatet som redan kommit till uttryck från New Ages håll, och som många bär på, kommer att samordnas under Antikrists ledning och innebär en konfrontation med den antikristliga makten och Guds rike. När den slutstriden utkämpats skall det visa sig att Guds rike består och att slutsegern är Hans. Till dess är vi uppmanade att hålla ut och bevara tron: ”Här behövs de heligas uthållighet och tro." (Upp. 13:10) ”Här behövs uthållighet hos de heliga, hos dem som bevarar Guds bud och tron på Jesus.” (Upp. 14:12)

Till varje bekännande kristen går nu budskapet ut: ”Här gäller det...” Håll ut och livets krona skall bli din!

Till alla som tvekat att bekänna sig till Jesus gäller det: Välj sida nu så att du kommer att befinna dig på rätt sida - Guds sida!

EN NY VÄRLDSRELIGION

Vi har fått en ny världsreligion - New Age. Dess ledare, frälsare, har ännu inte framträtt. Inom New Age-rörelsen har man under senare år förberett och väntat på att det skall ske. Hans framträdande kommer att ackompanjeras av tecken och under, allt för att övertyga världen om att han är den store världsledaren. Det kommer att bli ett framträdande som kommer att imponera: ”Och hela jorden såg med förundran efter vilddjuret.” (Upp 13:3)

Benjamin Creme, New Age-talesman, beskrev på en presskonferens i San Francisco om hur denna falske ”Kristus” skall göra sig känd:

”Samtidigt över hela världen kommer det att ske hundratusenden av spontana helbrägdagörelser som bevis på att det är Kristus själv. Denna dag kommer att vara den största begivenheten i vår tidräkning. På den dagen kommer radio- och TV-verksamheten att vara sammankopplad. Vi kommer att se detta extraordinär ansikte på våra TV-skärmar. Men han kommer inte att säga något. Hans ord vill sjunka ned i våra sinnen på vårt eget språk. Han kommer att skapa en ny stor världsreligion.”

Hur otrolig än Cremes beskrivning av detta framträdande kan låta för oss, så skall vi komma ihåg att Bibelns beskrivning av Antikrists framträdande är i linje med detta. Det kommer att bli övernaturliga inslag som världen kommer att förvånas över. Människor kommer att bli tagna med överraskning, och en förvillad värld kommer att ta emot världsledaren Antikrist. N

Ockulta krafter

Hur kan detta övernaturliga framträdande ske, och vad ligger bakom det? Svaret är: genom ockulta krafter och bedrägeri. Vi kan se detta vara den bakomliggande förklaringen när vi läser i 2 Tess. 2:9-10. ”Den Laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster, som bedrar dem som går i fördärvet - de har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem.” r

Vidare nämnde Creme om att ”hans ord vill sjunka ned i våra sinnen på vårt eget språk”. Vi skall komma ihåg att många New Age-anhängare har förberett sig för en ny tidsålder genom bl a meditation. Detta kan ha gjort deras sinnen förberedda för ockulta fenomen av olika slag. När så Antikrist framträder kan mörkrets krafter få ett gensvar hos dessa människor. Genom ockult utövning kan man ha blivit förberedd för mottagandet av förförelsens budskap. Att det inte är frågan om någon liten skara förstår vi. Vi tänker t ex på då man har varit miljontals som varit i meditation vid samma tidpunkt världen över. New Age-anhängare tror att sådant skall införa New Age-ordningen och uppenbara New Age Messias.

Men hur skall Antikrist försöka lyckas med att övertyga alla människor att acceptera honom. I 2 Tess. 2 läste vi också om ”bedrägliga konster”. Enligt New Age-talesmannen David Spangler har man placerat laserstrålsprojektorer på stora kyrkor i Amerika, inklusive en berömd kyrka i New York. I denna kyrka har man också givit Spangler plattform att tala.

Enligt ljusexperter så är det några fenomenala tricks som man kan utföra med dessa. Bl a kan man projektera bilder i skyn och på så sätt ge bilden av att det faller eldsflammor ned från skyn. Dessa tredimensionella bilder kan sedan med hjälp av TV-satelliter visas upp fören hel värld samtidigt. i

Tanken går till vad Bibeln sagt skall ske vid Antikrists framträdande: ”Och det gör stora tecken, det låter till och med eld falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn.” (Upp. 13:13)

Syftet med detta är att förvilla människor att ta emot Antikrist, vilket vi kan se av nästa vers: ”Och det förför jordens invånare med de tecken som det fått rätt att göra i odjurets åsyn.”

Jesu ord i Matt 2424 upplevs högaktuella: ”Se till att ingen förvillar er! ”

DEN NYA VÄRLDSBÖNEN

Konturerna av den nya världsreligionen blir allt skarpare ju längre tiden går. Idag bearbetas miljontals människor i sina sinnen inför denna. Detta sker bland annat genom en bön, ”Den stora bönen” eller som den också kallas ”Den stora invokationen”. Benjamin Creme, som bl a stod bakom den stora annonskampanjen i världspressen ”Kristus nu här”, har sagt att efter det att ”Maitreya-Kristus” har framträtt så skall det bli den nya världsbönen.

Från Ljusets punkt i Guds Sinne låt ljus strömma in i människornas sinnen. Låt ljus strömma ned över Jorden. Från Kärlekens punkt i Guds hjärta låt kärlek strömma in i människornas hjärtan. Må Kristus återvända till Jorden. Från det centrum där Guds Vilja år känd låt människornas små viljor ledas av ett högre syfte det syfte som Mästarna känner och tjänar. Från det centrum som vi kallar mänskligheten låt Kärlekens och Ljusets Plan ta form och må den försegla dörren till det onda. Låt Ljus, Kärlek och Kraft återupprätta Planen på Jorden.

Vackra ord

Så här är denna världsbön utformad. För många kan det säkert verka vara en from och fin, ja ”en gudfruktig bön”. Talet om ljus och kärlek och andra vackra ord i bönen, verkar säkert tilltalande för många godtrogna människor. Även för kristna kan bönen ljuda vackert i öronen, det talas ju om Gud och Kristus. Det är dock frågan om vad New Age-rörelsen lägger för betydelse i orden, det är någonting helt annat än vad den kristne vid första anblicken tror att det handlar om. När man talar om Kristus så skiljer man på Jesus och Kristus. Man menar att Jesus och Kristus är två personer. När man så förnekar att Jesus är Kristus, så har man också avslöjat sig själv. Bibeln säger: ”Vilken är 'Lögnaren', om icke den som förnekar, att Jesus är Kristus? Denne är antikrist, denne som förnekar Fadern och Sonen.” (1 Joh. 2:22)

När de talar om ”Gud”, så är det också något helt annat än det vi menar med Gud. Man talar om ”Sanat Kumara” som Gud. Helena Blavatsky och Alice Bailey skriver om denne Sanat Kumara som Venus. I ockulta skrifter är Venus och Lucifer samma personlighet. Det är alltså Satan det handlar om! Tala om förnekelse och förförelse!

Man talar vidare om ”Mästarna” i bönen. Det är uttryck för ockult tro på att vår planet har en ”Mästarnas hierarki”. Från biblisk synpunkt så bör vi snarare se på dessa i ljuset av Ef. 6:12: ”... furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna. ”

Antikrists rike

I bönen talas det om en ”Plan”. Helt kort kan det sägas att det handlar om att upprätta Antikrists rike på jorden. Det innebär en världsregering och en ny världsreligion. Arbetet pågår, och man arbetar med hast för att detta skall bli en verklighet. I detta ingår att man vill få så många som möjligt att vara med och bedja i ”Den stora invokationen”, för att genom detta påskynda Antikrists framträdande.

Man gör allt för att arbetet med detta skall ske så effektivt som möjligt. Det finns en speciell distributionshandbok för hur ”Den stora invokationen” skall spridas. Översättningen av denna bön var redan i början på 1980-talet gjord till ett 50-tal språk. Det finns traktater, bönekort, broschyrer, häften, posters, gratulationskort, annonsmaterial och annat, varigenom denna bön sprids. Och allt fler människor är med och beder bönen. Detta sker i en tid då bönemötet i många av våra kristna församlingar har avskaffats!

Det är tid att vakna upp så att inte en sovande kristenhet blir tagen på sängen. Villfarelsens makt är stor och här gäller det att vara på sin vakt så man inte dras med. Denna varning är inte minst på sin plats när man vet att ”Den stora invokationen” har blivit utsänd till de kristna samfundsexpeditionerna. Det pågår försök ”...för att om möjligt förvilla jämväl de utvalda”. (Matt. 24:24)

JESUS KRISTUS ELLER ANTIKRIST

I världen idag så pågår en sammanbindning av människor. Det är människor som börjar att tänka på ett nytt sätt, man talar om en ny tidsålder och förbereder sig för en sådan, en gemenskapskänsla har uppstått. Man talar i New Age-rörelsen om ett världsomspännande nätverk. V

Parallellt med denna formering, så finns det en annan; nämligen ”Kristi kropp”. Bibeln talar om den kristna församlingen som en kropp, ”församlingen, ty den är hans kropp”. (Ef 1:23) Kristus är alltså huvudet för denna sin kropp.

Denna kropp skall få möta sitt huvud: Jesus Kristus. De kristna längtar efter denna förening med honom. I 1 Tess. 4:16-17, kan vi läsa om hur detta kommer att ske: ”Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först skola de i Kristus döda uppstå; sedan skall vi som då ännu leva och hava lämnats kvar bliva jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes; och så skola vi alltid få vara hos Herren.”

Den som sammanbinder och förenar alla pånyttfödda kristna över hela världen, är den helige Ande. ”Ty i en och samme Ande äro vi alla döpta till att utgöra en och samma kropp...” 1 Kor. 12:13.

Bibeln talar även om en annan ande som är verksam: ”den andemakt, som nu är verksam i de ohörsamma.” (Ef. 2:2) Det talas här om de som inte vill hörsamma evangeliet och inordna sig i Kristi kropp och låta honom bli huvudet. Denna skara är den andra ”kroppen” av människor som finns i världen. Den skall också få sitt huvud, ledare; nämligen Antikrist. Eftersom man inte bejakat Kristus kommer man att få ta emot dess motsats; Antikrist.

Två händelser ligger framöver i tiden; Antikrists framträdande på jorden, och Jesu tillkommelse på himmelens skyar. En skara kommer att välkomna Antikrist, den andra Jesus Kristus.

Det nätverk som idag finns i världen, har blivit som ett nät som många fångats av. Vi vet hur det är med en spindel, hur han spänner ut sitt nät för att fånga byten i detta. Om man betraktar dessa spindelnät en morgon när daggen ligger kvar, så är det förtjusande vackert, och i regel ser man inte till någon spindel. På liknande sätt är det människor som låtit sig tjusas och tilltalas av New Age-rörelsen, man ser den som något attraktivt och har dragits in i detta. Ännu har inte ”spindeln”, Antikrist, trätt fram för att ta sitt byte, men den tiden kommer. Det är verkligen att beklaga att så många godtrogna människor fångats upp i detta New Age nätverk utan att förstå den sataniska strategin som ligger bakom. De bibliska profetiorna vill ge upplysning om vad som är för handen och förståndig är den människa som vänder sig till Guds ord för vägledning. Den som gör det ser att det finns räddning undan den förförelse från Satan, som denna bok handlar om - Jesus är denna räddning.

Jesus kom för att föra människan i gemenskap med Gud och rena oss från våra synder, då blir vi rättfärdiggjorda inför Gud och Jesus blir vår frälsare. Då väntar vi inte på Antikrist, utan på Jesus Kristus, och vårt hjärterop blir den bön som vi finner på Bibelns sista blad: ”Amen, kom, Herre Jesus!”


HOLGER NILSSON


New Age banar väg för Antikrist av Holger Nilsson

Texten i den här artikeln är från Holger Nilssons första bok "New Age banar väg för Antikrist" utgiven av evangeliepress år 1990.

Tack för att du läser Apg29. DELA gärna till dina vänner. Du kan också stödja Apg29 genom att sätta in en valfri GÅVA på BANKKONTO 8169-5,303 725 382-4. På internetbanken går det att ställa in så att du automatiskt ger en summa varje månad. Men om du hellre vill kan du SWISHA in en frivillig summa på 070 935 66 96. Tack.


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades sändag 20 januari 2019 00:38 | #holger nilsson #profetia #new age #antikrist | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

44 kommentarer

SAS 20/1-2019, 09:05

Vi kan med se New ages framträdande i falska rörelser som bland annat trosförkunnelsen som inte predikar Jesus kommen i köttet. Här behövs det andlig klarsynthet för att se. Tyvärr har flera kristna Idag inte insikt i ordet och har därmed inte den andliga klarsynthet som behövs för att avslöja antikristliga läror som har kommit in i våra församlingar. Profetrösterna har somnat in...

Svara


SAS 20/1-2019, 09:28

Vi ser med hur New Age förekommer i förkunnelsen i våra församlingar. Framgångsteologin som trosrörelsen förkunnar är en antikristlig förkunnelse där Jesus kommen i köttet inte blir förkunnat. När jag formas efter hans Sons bild, uppenbaras Kristus i köttet. Det är enkelt att förstå att Satan är emot detta. Han vill vara ensam om att bli uppenbarad i köttet. Vi ser ju honom också uppenbarad överallt. När människorna blir uppretade, förnärmade, giriga, egoistiska, oroliga, avundsjuka, osv, så är ju det Satan uppenbarad i köttet. Nu är Guds kallelse till oss att vi ska frälsas från allt detta, och att Jesus ska uppenbaras i oss istället.Johannes brann extra för att vi inte skulle bli förförda, och därför är hans brev som det skarpaste av tveeggade svärd. De som arbetar i Antikrists ande förnekar inte Jesu namn. Nej, de fortsätter verksamheten för Gud. Men vi kan känna igen de som är i denna ande på om de bekänner Kristus kommen i köttet. Jesus ger oss några exempel: “Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen.” 1 Joh 1:6. “Den som säger: “Jag känner honom” och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom.” 1 Joh 2:4. Och han ger flera exempel i tillägg till sitt första brev. De som bär goda frukter (Gal 5:22-23) – Kristus uppenbarad i kött – är i Guds Ande. De som bara har ett präktigt yttre, men som inte bär frukt, är i Antikrists ande.

Öppna dina ögon och pröva andarna, så kommer du att få skåda något fruktansvärt. Ja, det är så förfärligt att de flesta inte vågar se på det. De blundar och säger: “Vi ska inte döma, vi är ju bara människor”, och så leds de viljelöst vidare av dessa “antikrister”.Johannes brann extra för att vi inte skulle bli förförda, och därför är hans brev som det skarpaste av tveeggade svärd. De som arbetar i Antikrists ande förnekar inte Jesu namn. Nej, de fortsätter verksamheten för Gud. Men vi kan känna igen de som är i denna ande på om de bekänner Kristus kommen i köttet. Jesus ger oss några exempel: “Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen.” 1 Joh 1:6. “Den som säger: “Jag känner honom” och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom.” 1 Joh 2:4. Och han ger flera exempel i tillägg till sitt första brev. De som bär goda frukter (Gal 5:22-23) – Kristus uppenbarad i kött – är i Guds Ande. De som bara har ett präktigt yttre, men som inte bär frukt, är i Antikrists ande.

Öppna dina ögon och pröva andarna, så kommer du att få skåda något fruktansvärt. Ja, det är så förfärligt att de flesta inte vågar se på det. De blundar och säger: “Vi ska inte döma, vi är ju bara människor”, och så leds de viljelöst vidare av dessa “antikrister”.

Svara


AnnMarie 20/1-2019, 09:58

Svar till SAS.

Ordet döma använder en del för att försöka lägga skuld på dem som ifrågasätter.Ett bra exempel på detta är det som handlar om de 380 pastorerna som i din tur dömer/ifrågasätter oss som inte håller med dem men det vill många inte se.

Svara


JL 20/1-2019, 11:24

Om mellan 10-20 år så kommer Sverige vara ett muslimskt land. Inte ett new age land. New age är bara en flumrörelse utan kraft. Påminner lite om frikyrkligheten i många aspekter med självutnämnda gurus som spretar åt alla håll.
Kristenheten behöver gå tillbaka till när den fungerade. Man kan se på länder som Ungern och Slovakien för att förstå hur kristendomen är tänkt att fungera.
Nej, new age är inte det antikristna systemet, men det är en irrlära som bryter ner kristendomen och skall därmed hållas borta med alla medel. Upprätta det första budet.

Svara


Johanna 20/1-2019, 12:10

Så bra skrivet Holger Nilsson! Jag blev frälst från new age för 1,5 år sedan ungefär. Allt vad du skriver är sant. Jag har själv varit med i dessa universella gruppmeditationer fast nu på senare tid, då jag är född 96. Det är en förrädisk trosrörelse som lurar, fann aldrig någon sann frid och ville bara känna mig hemma någonstans. Dom lockar väldigt med tomma löften, frid och färger. Det är tilldragande för den ofrälstae som inte kan genomskåda lögnen. För att göra en lång historia kort så fräste Jesus mig! Jag har varit en sökare och sökt i allt. Men tack och lov att Jesus sökte också mig trots jag vänt ryggen gång på gång till denna förrädiska demon läran. JESUS är Kristus, Jesus är herre och vägen hem till faders armar. Till Sann frid, glädje och gemenskap. Helige Ande är sann andlighet, det var det jag längtade efter att bli beröd och hjälpt på djupet. Jag har sätt saker som inte är från Gud, och det är en demoksik lära. Herren kommer snart, stå fasta och orubblig i tron.

Svara


Johanna 20/1-2019, 12:10

Så bra skrivet Holger Nilsson! Jag blev frälst från new age för 1,5 år sedan ungefär. Allt vad du skriver är sant. Jag har själv varit med i dessa universella gruppmeditationer fast nu på senare tid, då jag är född 96. Det är en förrädisk trosrörelse som lurar, fann aldrig någon sann frid och ville bara känna mig hemma någonstans. Dom lockar väldigt med tomma löften, frid och färger. Det är tilldragande för den ofrälstae som inte kan genomskåda lögnen. För att göra en lång historia kort så fräste Jesus mig! Jag har varit en sökare och sökt i allt. Men tack och lov att Jesus sökte också mig trots jag vänt ryggen gång på gång till denna förrädiska demon läran. JESUS är Kristus, Jesus är herre och vägen hem till faders armar. Till Sann frid, glädje och gemenskap. Helige Ande är sann andlighet, det var det jag längtade efter att bli beröd och hjälpt på djupet. Jag har sätt saker som inte är från Gud, och det är en demoksik lära. Herren kommer snart, stå fasta och orubblig i tron.

Svara


Bengt 20/1-2019, 14:45

Är inte säkert jl

New age är inte bara en fluga

Även fn kan vara involverat

Och det är kanske dubbelt så många som

Håller på med new age som med islam

Och Sverige måste inte bli muslimskt

Det finns tre saker och skäl som kan hindra

Att det blir så

En omfattande stor väckelse bland muslimer

Många är trötta på islam

En stor politisk förändring

Och inbördeskrig

Tyvärr känns det sista troligast

Men vi får inte ge upp

Du får ge upp om du vill

Jag gör inte det

Svara


Bengt 20/1-2019, 14:58

Och det finns ännu en möjlighet

Att en stor del återvänder till sina hemländer

Om det blir bättre och lugnare där

Svara


Jessica 20/1-2019, 15:06

Svar till Bengt.

De stackars människor som har levt i ett ”helvete” med krig i sitt hemland, kan säkert vilja flytta tillbaks.

Men de som kommit hit av ekonomiska skäl, ca 60% vill nog med all säkerhet vara kvar.

Svara


Bengt 20/1-2019, 16:30

Jo dom flesta

Men det beror ju också på hur det utvecklar

Sig i sverige

Svara


Niklas jönsson 20/1-2019, 17:28

svar till JL Det gör inget om Sverige skulle råka vara ett muslimskt land om 10-20 år som du skriver för då är vi frälsta ändå inte kvar på denna jorden i vilket fall som helst för senast 2030 troligen ännu tidigare har ju vedermödan startat på denna jorden och då ska vi enligt bibeln fira brölloppet i himlen då, möjligen att det kan bli ett sista odemokratiskt val inget att se fram emot med olika sorters fusk hit och dit 2022.

Svara


Bengt 20/1-2019, 17:36

Sen kan Gud hjälpa oss

Om vi som land och kristenhet vänder om

Gud är oändligt stor

Med hans hjälp kan islamiseringen både

Avstanna och minska

Svara


Bengt 20/1-2019, 17:38

Alla folk kan bli frälsta

Alla muslimer kan bli frälsta

Svara


Niklas jönsson 20/1-2019, 18:17

svar till Bengt Det hoppas jag att så hade blivit, ju fler frälsta ju bättre samhälle att leva i medan vår väntan på messias uppryckande inför brölloppsfesten och det eviga livet i guds stora familj tillsammans i paradiset med enbart lyckliga tider framöver.

Svara


JL 20/1-2019, 18:46

Svar till Niklas jönsson.

Det gör inget om Sverige skulle råka vara ett muslimskt land om 10-20 år som du skriver för då är vi frälsta ändå inte kvar på denna jorden

Frikyrkliga i ett nötskal. Ni ska till himlen om sedan ett helt land faller in i mörkret spelar ingen roll. Du bryr dig inte, men jag bryr mig.

Svara


JL 20/1-2019, 19:00

Svar till Bengt.

Men vi får inte ge upp

Du får ge upp om du vill

Jag gör inte det

Att vara uppgiven är inte samma sak som att ge upp. Jag kommer inte vika mig en tum, men jag inser ju att den kristendom vi har praktiserat fungerar inte. Den har istället medverkat till att islamisera landet. Detta verkar ju väldigt få människor vilja inse.

Frikyrkan sig själv att skylla, den har konsekvent vägrat att följa det första budet. Frikyrkan vill vara en del av världen, men det går inte som kristen. Som kristen blir man hatad av världen, se på Orban med flera. Finns nog knappt några mer hatade människor på jorden. Många frikyrkliga har en väldigt självcentrerad kristen syn med. Man skall till himlen och har en 100% rätt tolkning av bibeln. Det är det som gäller. Att den inte sedan fungerar verkar inte spela någon roll.

Jag ser den här new age grejen som något som det första budet skulle tagit hand om. Om kristna nu skulle följt det första budet.

Svara


Bengt 20/1-2019, 21:33

Det finns kristna som följer det första budet

Även i frikyrkan

Svara


Bengt 20/1-2019, 21:35

Du har rätt i en del

Fel i en del

Svara


Leif 20/1-2019, 21:55

Det är tydligt att många inte förstår allvaret kring new age. Inom denna breda rörelse existerar oerhörda andliga manifestationer vilket jag sällan hör inom våldets religion islam även om den också förstås är demonisk.

Jag har tidigare berättat om arbetskamrater som utövar new age i olika former. Dagligen förekommer det kraftöverföring som lindrar smärtor på arbetsplatsen. Jag vet om en känd sångare som tillsammans med sin bästa vän utövade yoga till den grad att kompisen på riktigt svävade över marken.

En dag för ett par år sedan ringer en man till mig och vädjar om hjälp. Han hade under en tid verkligen sökt andliga krafter inom någon new age gren. Det blev så till sist att han under någonslags meditation öppnade sig för den andevärld som new age erbjuder och någonting flyttade in i honom. Han insåg senare att Jesus var det rätta och att detta andra var något ont, och försöker nu bli kvitt det här.

Nu var bara problemet det att ingen kristen förmådde hjälpa honom. New age demonerna nonchalerades, liksom av vissa här, och man trodde knappt på vad denne broder berättade. Det hade nu blivit så att det titt som tätt kröp såsom en stor orm i ryggraden och han kände sig i desperat behov av hjälp. Det är givetvis onda new ageandar som denne broder hade släppt in.

Jag tappade tyvärr kontakten med denne broder bl.a eftersom vi bodde ganska långt ifrån varandra, och idag vet jag inte hur det gick för honom.

Min bön och önskan är att Jesu kraft har trängt bort djävulens närvaro ur denne okände vän...

Svara


Bengt 20/1-2019, 22:15

Jo men det är farliga saker

Mycket farligt

Svara


Katrina 20/1-2019, 22:26

Svar till Leif.

Låter som kundalina yoga han hålligt på

http://www.kundalini.se/artiklar/om-det-farliga-hathayoga-och-kundaliniyoga

Svara


Katrina 20/1-2019, 22:30

se even

http://www.bibelfokus.se/yoga

Svara


Stefan Jonasson 20/1-2019, 22:55

Leif Den mannen som var under inflytande av new age andar du kallar honom broder.... Jag undrar om han visste till slut att JESUS var rätt.. Då blev han antagligen frälst..... När man blir frälst och tar emot JESUS då flyttar DEN HELIGE ANDEN in i den människan och förseglar frälsningen till förlossningen dag... DEN HELIGE ANDEN lämnar ingen plats för någon annan ande... Det är den rätta doktriner om att en pånyttfödd människa inte kan vara besatt av en ond ande... New age andemakterna kan påverka en frälst människa utifrån genom att projicera lögnaktiga tankar om den andliga verkligheten... Och förleda till falska läror som utblandar evangelium.. Men en kristen pånyttfödd människa kan inte bli besatt... Men kan bli förledd om hon inte är vaken och håller bibelns sanning högst av allt... Men den som inte har DEN HELIGE ANDEN.. dvs en ofrälst människa kan bli besatt och bunden av lögnens andemakterna.. Ocultism är mycket farligt.. Ve den människa som går den vägen.. Men evangelium är GUDS KRAFT till frälsning för var och en som tror... Vi talar sanningen och förkunnar evangelium och GUDS ANDE bryter förbannelsen och sätter fången fri..

Svara


SA 20/1-2019, 23:20

Det är oxå skrämmande , att många tagit bort korset i kyrkor ,hög musik ,,öronproppar erbjuds ,och all sjöns smörja ,själv lämnat en sådan kyrka, ska inte kyrkan vara en helig plats för Gud ?

Svara


Leif 20/1-2019, 23:34

Svar till Stefan Jonasson .

Ja, jag kallar honom broder även om han var alldeles i starten av sitt livsval, och det är inte alldeles så enkelt alla gånger som du vill göra det gällande!

Jag har sagt detta förr men upprepar!

Jag vet om speciellt ett kristet fall, där jag är ganska övertygad om har kvar minst en ond ande, där flertalet andar under nyfrälsningens dagar drevs ut en gång men som sagt, någon blev kvar. Denne kristna person blev med allra största säkerhet också pånyttfödd och fick den Helige Ande under denna tid. Så jag är inte helt enig med dig i den frågan även om jag absolut oftast tror ungefär som du menar.

Svara


Leif 20/1-2019, 23:36

Svar till Katrina.

Ja, det är mycket möjligt att det var något liknande Katrina!

Svara


Leif 20/1-2019, 23:42

Svar till Stefan Jonasson .

Sen vill jag bara göra ett inlägg till angående besättelsen. Jag tror nämligen att en ond ande endast kan besätta människans själ medan Guds Ande vid pånyttfödelsen tar sin boning i människans ande!

Svara


Stefan Jonasson 21/1-2019, 00:44

Jag förstår hur du menar.. Dokrinen om att en frälst människa kan bli besatt är fel... I samma stund vi blir frälst blir vi frälst från mörkrets välde in i hans älskade sons rike *kol1:13*friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.... Eller som efesierbrevet 1:13 säger sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja i honom har också ni sedan ni kommit till tro tagit emot DEN HELIGE ANDEN som ett sigill en underpant på vår förlossning... FRÄLSNINGEN FÖRSEGLAS TILL FÖRLOSSNINGEN DAG... Vår position i Kristus räddade... Men kommer vår erfarenhet och vår upplevelse där är vår vandring med GUD.. Vi är fri från mörkrets välde men vår syndanatur är fortfarande verksam i vår själ vår syndanatur är redan DÖMD i KRISTI KROPP *Rom 8:3*sen är det komplicerat att förstå relationen ande själ och kropp.. Hörde en förklaring av en pastor... Att själen är vår vilja och den vi är.. Den är som en mittpunkt i vårt väsen som har förbindelse med den andliga världen vår ande och GUDS ANDE.. ANDE SJÄLEN som är vårt eviga väsen det som går till GUD när vår kropp går ner i mullen... Sen har vår själ del i den materiella världen genom vår kropp känslor drifter behov osv... Jag tror inte att en demon kan bli kvar i en frälst människas själ när GUD har öppnat vår själ för DEN HELIGE ANDEN och vi har gemenskap med GUD.. nu vart det invecklat för mig.. Ungefär så är det tror jag.. Jag vet inte allt men så har jag läst i bibeln... Det finns två sätt att se på det jag har en relation till GUD genom KRISTI FÖRSONING ett GUDS BARN släktskap som aldrig förändras... Men sedan kan jag ha en gemenskap med GUD som i en vanlig familj leva i gemenskap och umgänge med JESUS *min själs frälsning målet för min tro* av hela mitt hjärta längtar jag att bli en andlig man och leva ett rättfärdigt liv i KRISTI KÄRLEK men jag ser något annat i mina lemmar mig det vill säga i mitt kött viljan finns hos mig men att göra det goda förmår jag inte.. Som paulus beskriver i *Rom 7:14-24*men den rättfärdige faller sju gånger och reser sig upp(tecknet på andlighet) med tiden och vandringen och gemenskapen med JESUS tynar syndanaturen bort.. Den är ju faktiskt fastnaglat på korset i JESUS KRISTI KROPP och kommer inte undan sin död... Det är vår frälsning och vår uppståndelse..

Svara


Andreas 21/1-2019, 08:35

Jag skrev tidigare här att jag tror att New age profeten Maytreiya är antikrist. Han ska komma som allas profet och tala via meditation telepati via tv. För kristna och judar kommer han som Jesus för muslimer på som den tolfte imam Mahdi för buddister som Buddha och hinduer som Shiva. Varför jag tror det är av tre anledningar.
1. Alla svenskar, kändisar i Hollywood och överallt i tidningar så pratar man om yoga exakt den ande som rör sig New age kretsar.
2. Maytreiya kommer som allas världsfrälsare och hans fred och ekonomiska tal är 666
3. Newage är kopplat till New world order. Titta själv sammankoppling ordet New. New menas ny alltså en ny religion eller som Alice Bailey talade om den nya värld ordningen.
4. Alice Bailey skola hette Lucifer Trust.
Ställ dig själv frågan varför praktiserar var och varannan svensk yoga och inte ber? Av en ända anledning. För att kristna världen förberedes för antikrist och när han kommer tala på tv meditation och telepati så är alla toga fantaster lurade att han är frälsaren.
Jag uppmanar alla kristna att vittna emot yoga(antikrist ande).

Svara


Andreas 21/1-2019, 08:39

Jag tror inte Islam är största hotet utan newage och yoga.

Svara


Johanna 21/1-2019, 09:13

Det finns verksamma krafter i new age, och det är inget man ska ta lätt på. Och det smyger sig in i frikyrkan också. Jag har hört flera stycken som sysslar med detta. Det finns en annan öppenhet idag och vi blir så påverkade av allt det vi ser och hör. Jag fördömer allt inom new age, allt från astrologi till yoga, healing och kundalini. Också chi gong och likande kampsporter. Det är djävulens verk, och det kan verka oskyldigt ibörjan men om du fortsätter gå den väg så sjunker du bara djupare och djupare och du blir mer indragen i mörkers krafter. Jesus har satt mig fri och han kan sätta vem som helst fri. Men det är inget att leka med. Man kan inte hålla en han med djävulen och en hand med Gud. Det är sorgligt att det finns folk som utövar detta även i kyrkan, och jag berättar för dom om mina upplevelser när jag stöter på sådana människor, men om inte Gud uppenbarar för dom så kommer dom aldrig förstå. Jag tror mågna kyrkor kommer falla i denna sista tid. Dom som utövar ockultism kommer aldrig in i himlen, det står så. Det är ont och är inte av Guds verk. Jag kan känna när jag kommer i närheten av folk som håller på med new age och är så glad att Gud satt mig fri. Tala sanning till dom i din församling om du hör någon som välkommna detta in i sitt liv. Det är flummerier ja, men det är forfande verksamma andemakter och är inget att ta lätt på, såna människor behöver mycket förbön. Jag fördömer inte människan i sig utan det mörkert, man vet inte bättre jag var själv helt blind innan Gud visa mig sitt sanna ljus. Och jag önska att folk sagt till mig tidigare för jag hade ändå stött på kristna människor innan jag blev frälst, men Gud visa mig själv. Tack och lov.

Svara


Leif 21/1-2019, 10:16

Svar till Andreas.

Håller helt med dig Andreas. Islam är av ondo men den är ju enkel att se hårdheten och falskheten i medan new age är mer som luriga ljusets änglar.

New age är mycket lurigare för både de kyrkliga och hela det svenska folket.

Svara


JL 21/1-2019, 10:24

Svar till Bengt.

Det finns kristna som följer det första budet

Även i frikyrkan

Men det är inte det som lärs ut. Istället lärs en globalkristendom ut där vi skall blandas med allt och alla. Det fungerar inte. Men ja, det finns många kristna som vill följa det första budet, det är ju vad det står i bibeln. Men visa mig en enda ledare inom pingst som vill upprätta det första budet. Jag tror du hittar exakt noll st.

Svara


Bengt 21/1-2019, 11:09

Jag tror ändå du har fel j l

Visst finns det flera ledare inom pingst som

Vill upprätta det första budet

Märkligt vore det ju annars

Svara


Jessica 21/1-2019, 11:10

Svar till Bertil Rosenius.

Ett boktips angående new age är Ellen Perssons bok Livsåskådning i skola och samhälle. En bok för Sveriges framtid.

Den är utgiven 2007 av bokförlaget Atremi( www.atremi.se)

Det är emellanåt riktigt otäcka berättelser ifrån människor som hamnat i klorna på New age.

Boken skickades ut till skolor i Sverige och till Sveriges riksdag.

Exempel ifrån boken 1. Den konfessionella kommunala skolan. 2. Andevärlden. 3. Islam 4. Religionssammanblandning.5. Hinduism- yoga/TM

Det är en mycket lättfattlig och lättläst bok. Alla kristna borde läsa den.

Svara


Niklas jönsson 21/1-2019, 12:20

Svar till Jl jag bryr mig visst då och måste man inse att det är över då även om man som du JL inte vill det och inse faktum, men vi frälsta kommer inte att komma tillbaka till Sverige sen och de som inte är frälsta de stannar ju i kvar i Sverige( Helvetet) och det kan man ju börja undra om du är en av dom som kommer att göra det efter som du värnar om Sverige då när herren har hämtat hem de som tillhör honom??

Svara


Andreas 22/1-2019, 16:51

Instämmer Leif. New age och specifikt yoga är mer förförisk som du beskriver kommer som mjuk present till mänskligheten istället som Islam där man se på ytan där ondskan manifesterar lättare genom terrorism, kvinnoförtryck och allmänt hat mot kristna och judar. New age låter så fint hitta din inre balans, positivt tänkande och kom i kontakt med inre själ. De luriga är att den fått sådan acceptans både inom sjukvården, psykratin och inom hälso och träningsbranchen. Istället för att erbjuda kristen bön och själavård så erbjuder dom yoga. Islam är specifikt för muslimer men New age innefattar alla religioner. Jag pratade med en kristen i min församling och vi kom in på ändens tid och antikrist detta var någonstans 2004-2005. Då vet jag han nämnde om den falske profet Maytreiya när jag sökte fakta så stämde alla tecken in på honom om på vem antikrist är precis som Holger Nilsson beskrivit. Jag har noterar och sett hur frimurarna och makteliten jobbar fram den globala politiska, ekonomiska och maktapparaten New world order. Detta innebär den slutliga världsregeringen den plattform antikrist(Maytreiya) kommer utöva sin makt på. Maytreiya freds nummer eller ekonomiska tal är 666. Bibeln talar om både en andlig dyrkan men även ett märke på handen eller pannan för att kunna köpa och sälja. Maytreiya sägs när han kommer komma till makten ska komma under en svår tid och han kommer stifta fred men även resa upp världsekonomin han är svaret på fattigdomen. De som inte accepterar den globala New world order eller hans religion New age kommer bli dödade. Holger Nilsson har beskrivit även denna del väl. Man arbetar redan nu för att ta fram en världspolis tillsammans med robotar som är framforskafe via artificiell intelligens som ska kontrollera världens befolkning denna polismakt och robotsystem kommervändas emot oss när antikrist intar världsscenen. Samtidigt som new world order sakta byggs upp så jobbar Newage anhängarna på de religösa området. Något som jag noterat är hur ofta tecknet 666 används i yoga utövningen. Notera där man manifesterar antikrist dyrkan där man för med handen 666.
Se bilden nedan

Svara


Andreas 22/1-2019, 17:09

Yoga=666 och förberedelsen för newage profeten antikrist Maytreiya.

Yoga och dess ande är vår motsvarighet till den heliga anden.

https://m.youtube.com/watch?v=GrJtgtoEJd8

Svara


Andreas 22/1-2019, 17:21

Länk varför yoga är 666 och förberedelsen för antikrist Maytreiya

https://www.google.se/amp/s/heiscomingblog.wordpress.com/2015/02/23/priest-warns-yoga-subjects-believers-to-satan-and-fallen-angels/amp/

Svara


Stefan Jonasson 22/1-2019, 17:24

Vadå första budet.. Har man sagt ja till JESUS är man frälst och har bekännt den ende GUDEN....

Svara


Leif 22/1-2019, 18:40

Svar till Stefan Jonasson .

Ja, han förstår inte det pga han förmodligen ännu inte har mött Jesu kärlek! Det är just Jesu kärlek som öppnar ögonen på oss och hjälper oss att förstå Guds oerhörda nåd.

Han kallar mig för att vara dömande medan han själv gång efter gång dömer ut hela frikyrkligheten som om han känner till verenda kristens gärningar och åsikt. Nu tycker han t.o.m att kristna kan få döda i Herrens namn!

Det kanske inte är något att skratta åt men jag kan knappt låta bli😂!

Svara


Leif 22/1-2019, 18:53

Angående newage!

https://www.jesus.se/livsberattelser/helens-resa-i-nyandlighet-var-nara-att-kosta-henne-livet/

Svara


Katrina 23/1-2019, 00:03

Svar till Tomas N.

När jag läste ditt inlägg här kom tankarna in i Matteus evg.

Ett rike som är splittrat blir ödelagt, och en stad eller en familj som är splittrad kommer inte att bestå.

så man skapar kaos och då är lätt för en tyrann att ta över, ingen protesterar och alla bli lyckliga (falsk lycka)

Svara


Tommy 11/2-2019, 23:52

Tankar. När folk får vara med om Andliga händelser i Livet, så kanske, denna Sökare varit med om riktigt torra saker i kyrkorummet, mer bänk nötare vart, och aldrig fått känt något av Djup beröring av Gud. Men en dag så finner det sig, den har fått en Andlig Upplevelse. "Blir en ärlig Sökare" Det är där någonstans Kristna skulle komma in mer i Bilden. Ande fyllda människor. För om den bara känner ett minsta uns, om att det här kommer jag aldrig kunna tala om i Kristna led, utan att bli påhoppad, eller rent av trackasserad, """ Där den absolut borde kunna just tala om Andlig Upplevelse." Det kan vara Gud som sagt något.
kanske då kommer in i något totalt annat Andligt sökande än vad det var tänkt ifrån början, därför att "Köttsliga Kristna egentligen hindrat vägen" och mer skrämt bort människan, och kanske t.om. förlöjligat deras djupa Andliga händelser, så kommer den förmodligen söka, den känner något Gensvar i Hjärtat. Jag tänker på Ärliga Sökare. Även om jag själv är Kristen. Jag menar de söker ju mer ett väldigt djupt svar.

Svara


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?

Din kommentar kan deletas om den inte passar in på Apg29 vilket sidans grundare har ensam rätt att besluta om och som inte kan ifrågasättas. Exempelvis blir trollande, hat, förlöjligande, villoläror, pseudodebatt och olagligheter deletade och skribenten kan bli satt i modereringskön. Hittar du kommentarer som inte passar in – kontakta då Apg29.


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 34, onsdag 21 augusti 2019 kl. 12:11

Jesus söker: Jon, Jonna!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
onsdag 21 augusti 2019 11:29

Så nära en frontalkrock igår.Tack gode Gud för räddning.
Ber om beskydd idag. Led mig 😇
Tack för apg29 och att denna bönesida finns😇


Morsan reklam


Aktuella artiklar


Senaste kommentarer


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp