Surfar nu: 548 www.apg29.nu

Om 1970- och 80-talsväckelser i Sverige

Ur-Baptistisk Pingst brev 135, 136. 

Av SIGVARD SVÄRD

Om 1970- och 80-talsväckelser i Sverige

En stor skara vandrade under stillhet ner till havet, sjungande Jesusfolkets hallelujasång: Vi har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå! Då de 15 dopkandidaterna vandrade ut i vattnet i sina vita dopdräkter, tillsammans med dopförrättaren Carl Jorsäter, var det som om himlen öppnades över oss. Glädjen visste inga gränser då ungdomarna döptes till Kristus i havets vågor.

Baptistpastorn/evangelisten Claes-Göran Bergstrand kom 2018 ut med boken ”Den Karismatiska väckelsen – vad hände?” (förlaget XP Media). Den behandlar senare delen av 1960-talet, 70-talet och några år in på 80-talet, i fråga om den s.k. Jesusrörelsen och den Karismatiska väckelsen i Sverige. I reportagets form beskriver Bergstrand detta andliga skeende utifrån minnesanteckningar såväl som tidnings- och bokcitat. Eftersom jag själv, både före min egen predikanttid såväl som i den, på skilda sätt var en del i bägge de andliga fenomenen.

Vad det gäller Jesusrörelsen var jag i kontakt med den bl.a. i Värnamo och Växjö hösten 1968-1974, under tiden jag bodde i Lammhult. I fråga om den Karismatiska väckelsen, så hörde jag hemma i den åren 1977-1982, då jag stod i pastorstjänst i Filadelfiaförsamlingarna Gnesta och Järna i Södermanland. Här ska jag nu låta Claes-Göran Bergstrand (med hans medgivande) få komma till tals med sina erfarenheter och sitt erkända engagemang i denna tidsepok i svenskt väckelseliv. Citerar i detta brev från sidorna 77-80:

”I slutet av juli (1973, min anm.) reste jag och min familj till Hudiksvall för en veckas evangelisation tillsammans med ett team bestående av fem unga kvinnor och sex unga män. Vi medverkade i tältmöten, besökte arbetsplatser och besökte fångvårdsanstalten i staden. En journalist på Hudiksvallsposten frågade vad Jesusfolket sysslar med, varpå Ulla Östersjö svarade: ´Vi går till fabriker och vittnar, sjunger och spelar. Men vi ägnar också mycket tid åt de nyomvända, att ge dem hjälp och utbildning som de behöver för att arbeta vidare för Jesusrörelsen.´ Journalisten skrev: ´De lever i storfamilj, har ett gemensamt hushåll uppe i pastorsbostaden i Elim, och anser att med den gemenskapen som grund går det mycket bra.´ Veckan avslutades med en oförglömlig dag vid baptistförsamlingens sommarhem utanför staden.

En stor skara vandrade under stillhet ner till havet, sjungande Jesusfolkets hallelujasång: ´Vi har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå!´ Då de 15 dopkandidaterna vandrade ut i vattnet i sina vita dopdräkter, tillsammans med dopförrättaren Carl Jorsäter, var det som om himlen öppnades över oss. Glädjen visste inga gränser då ungdomarna döptes till Kristus i havets vågor…Inför sista helgen i september (1973, min anm.) vallfärdade kristna ungdomar till Sundsvall. De kom från Skåne i söder till Norrbotten i norr för att vara med på den sjätte Jesuskonferensen med temat: ´Gå för den skull ut…!´ Några deltagare kom från Finland, Ryssland och USA…

Jesu missionsbefallning i Matteusevangeliets 28:e kapitel gick som en röd tråd genom konferensens bibelstudier och möten…På lördagen drog den obligatoriska Jesusmarschen fram genom staden bland shoppande stadsbor. Med Jesusplakat i händerna och med lovsång i struparna ringlade tåget fram. Vid en gatukorsning inträffade något oväntat.

En ungdomsmusikkår korsade Jesusmarschens väg, och i ett impulsivt beslut ändrade man marschväg och följde efter dem, vilket blev en god förstärkning för Jesusungdomarna. Vid det efterföljande torgmötet stod Sundsvallsbor och lyssnade till de ungas vittnesbörd om sin omvändelse och till lovsångerna: ´Vi för vår del kan inte låta bli, att tala om vad vi har sett och hört…´ och ´Herren är min starkhet och min lovsång, Han blev mig till frälsning, Herren är min starkhet och min lovsång.´ Ulla Östersjö och jag gav utmanande appeller och uppmanade människor att ta ställning för Jesus.´

Lördagskvällens väckelsemöte i Sporthallen, som fylldes till bristningsgränsen, hade som tema den urkristna bekännelsen ´Jesus är Herre!´ I inledningen förklarade Ulla Östersjö att Jesusfolket inte hade någon ledare utom den helige Ande. ´Ungdomar upplever livsförvandling och sprider detta i sin tur till andra som tar emot Jesus. På detta sätt kommer revolutionen i gång.´, sade hon. Berthil Paulson predikade på sitt tydliga och inträngande sätt, som fick åhörarna att spetsa öronen: ´Är Jesusrörelsen en vanlig religiös epidemi? Frågade Paulson. Svaret ligger dels i vem Jesus är, och han är ju Guds son, och dels i vad Jesu får bli i våra liv.´” (Hemmets Vän 11/10 1973)

När gospelkörerna ´Chapels´ och ´Glory´ sjöng var Sporthallen som ett gungande människohav. I mötets avslutning, samtidigt som man sjöng: ´Jesus kallar dig, kom nu till källan, kom nu till mig. Jag vet att du törstar, här finns vatten för dig´, rusade flera hundra ungdomar fram till podiet för att överlåta sig till Jesus. Därefter gick de vidare in i bönerummet för att få personlig förbön.”

Går vidare i den historiska väckelsetiden i Sverige utifrån Claes-Göran Bergstrands bok ”Den Karismatiska väckelsen – vad hände?” När jag väl skaffat mig nämnda bok, läste jag med igenkännandets upplevelse av kamp och härlighet. Men både Jesusrörelsen och den Karismatiska väckelsen, dog på sätt och vis ut småningom, eller om man säger, tog sig flera samtidiga lärofåror mer eller mindre bibliska. Bergstrand har genom boken gett oss en historisk överblick som saknar motstycke. Jag minns, mest med glädje och tacksamhet till Gud, karismakonferenser i Södertälje som jag var delaktig i, utifrån min pastorstjänst i Järna och Gnesta 1977-1981. Det gick åt rätt många ekumeniska sammanträden inför varje konferens, men stämningen oss emellan var god och förväntansfull – även om någon ville tillbaka till mer av Jesusrörelsen kännetecken, någon annan än mer åt Andens verk, och ytterligare någon annan åt starkare ledarskap. Här följer nu citat ur boken från sidan 146:

”Svenska kyrkans församlingar i Linköpings stift inbjöd till karismakonferens tillsammans med frikyrkoförsamlingar i samma område 25-29 augusti 1976. Det var en välplanerad och välbesökt konferens med omkring 3 000 deltagare. Konferensen tema var ´L76 Karisma till nytta´ med en särskild rubrik över förmiddagens bibelstudier och eftermiddagens sektionssamlingar. Bibelstudieledare var Göteborgsbiskopen Bertil Gärtner och docent Gösta Hök från Stockholm. Sektionerna leddes av rektor Bert Franzén, pingstpastorn Bo Hörnberg, kyrkoadjunkt Hans-Erik Lindström samt missionspastor Åke Hedström. Ämnen som behandlades var, `Församlingen och familjen`, `Församlingen och samhället` och `Församlingen och världen`…Ulla Östersjö-Jansson, som var med i konferensen, refererade i Veckoposten (9/9 1976):

Konferensen inleddes med en gudstjänst i Domkyrkan, som var fullsatt. Här talade biskop Ragnar Askmark och pingstpastorn Martin Thornell och domkyrkokören sjöng. På Gyllentorget fortsatte mötet där Frälsningsarmén spelade, sjöng och vittnade. På detta torg, mitt i centrum, hölls sedan varje dag `tolvsången`, då olika musikgrupper och sångare medverkade, och stora skaror samlades för att lyssna…Särskilt på söndagen förmärktes en mäktig andevåg, och ett stort antal begärde förbön…Besättningen på missionsbåten Elida, som dessa dagar befann sig på Göta kanal, var gäster på lördagskvällens `Öppet forum` i S:t Larsgården och gjorde en utomordentlig insats. I bönestunder dessa kvällar upplevde ungdomar frälsning. Konferensens tema ´Karisma till nytta´ har, som Hans-Erik Lindström sammanfattade: `två dimensioner som är intimt förknippade med varandra – Guds helige Ande och engagemanget och arbetsinsatserna för Guds rike. Det är inte grenen som ska synas utan frukten…Detta gick som en röd tråd genom konferensen… - Situationen bland människor i vårt samhälle och i världen gör behovet stort av levande församlingar med levande kristna. Den utrustning, som den helige Ande ger åt var och en, måste komma till nytta. (1 Kor. 12:7)…

Konferensen (Katarina kyrka i Stockholm, övergripande tema `En ny vision`, min anm.) pågick måndag 31 januari – torsdag 3 februari 1977, och kyrkan fylldes till bristningsgränsen varje dag, vilket innebar drygt 1 000 fasta deltagare…Pingstpastorn från Köpenhamn, Alfred Lorenzen, talade över temat `Vetekornets lag`, vilket också blev mycket uppmärksammat. På ett stilla och pregnant sätt utgick han från Joh. 12:20-30, där Jesus säger till sina lärjungar, om icke vetekornet faller i jorden och dör, så förblir det ett ensamt korn, men om det dör så bär det mycken frukt…Lorenzen menade att den kristna församlingen ofta förhållit sig teoretiskt till Bibelns sanningar, men då har man inte förstått dessa. Sanningen om det nya livet förstås inte förrän det upplevs, menade han. Man måste bli född på nytt, som Jesus sade, för att förstå Guds rike. Lorenzen fortsatte att betona betydelsen av att ha ett levande förhållande med Jesus, och visade med exempel från sitt eget liv. Felet som kristna ofta begått är att man har överfört teoretiska sanningar från det ena huvudet till det andra, och det ger ingen andlig växt, menade han och fortsatte:

Vad är Andens frukt annat än Jesu eget liv uppenbarat genom oss? Vad är Andens gåvor annat än Jesu tjänst uppenbarad genom oss? Låt oss understryka att Jesu liv som uppenbaras är Andens frukt och icke vårt eget verk. Jesu tjänst är Andens gåvor icke vår egen duktighet eller ansträngning…Jesus sätter likhetstecken mellan sig själv och oss. Han säger efter uppståndelsen: `Såsom Fadern har sänt mig, så sänder jag också er.` Det är då han andas på dem och säger: `Tag emot den helige Ande.` Han uppenbarar sig själv genom oss…

Liksom förra hösten (1977 min anm.) arrangerades en ekumenisk karismakonferens i Södertälje 26-29 oktober, denna gång i pingstkyrkan. Med konferenstemat `Fri att leva – Karisma -78` välkomnades man till en fest inför Herrens ansikte! Kallad talare var Johannes Facius och Ylva Eggehorn, och sångerskan Chesne Ryman ledde lovsången tillsammans med Karismakören. Året därpå arrangerades ytterligare en ekumenisk karismakonferens i Södertälje 25-28 oktober -79, denna gång i S:t Ragnhilds kyrka. Till samma tema som förra året, `Fri att tjäna – Karisma 79`, inbjöd man till en fest inför Herrens ansikte. Medverkande talare var pastor Sven Levin, USA, och Erik Ewalds, Finland. Musikledaren Eva Berg från Stockholm ledde lovsånger tillsammans med Karismakören. Två år senare inbjöd Södertälje pingstförsamling till en karismakonferens. Därmed var nog Södertälje den plats där man arrangerat flest karismakonferenser så tätt inpå varandra.”


SIGVARD SVÄRD

Ur-Baptistisk Pingst brev 135, 136. 


Tack för att du läser Apg29. DELA gärna till dina vänner. Du kan också stödja Apg29 genom att sätta in en valfri GÅVA på BANKKONTO 8169-5,303 725 382-4. På internetbanken går det att ställa in så att du automatiskt ger en summa varje månad. Men om du hellre vill kan du SWISHA in en frivillig summa på 070 935 66 96. Tack.


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades torsdag 13 juni 2019 17:44 | #sigvard svärd #väckelse #ur-baptistisk pingst | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

1 kommentarer

Bengt 14/6-2019, 00:06

Tack sigvard

Underbart att läsa om detta

Svara


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?

Din kommentar kan deletas om den inte passar in på Apg29 vilket sidans grundare har ensam rätt att besluta om och som inte kan ifrågasättas. Exempelvis blir trollande, hat, förlöjligande, villoläror, pseudodebatt och olagligheter deletade och skribenten kan bli satt i modereringskön. Hittar du kommentarer som inte passar in – kontakta då Apg29.


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 29, söndag 21 juli 2019 kl. 10:56

Jesus söker: Johanna!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
lördag 20 juli 2019 23:11

Be för svår situation i en bostadsfråga, Herren vet hur AKUT läget är.

Morsan reklam


Aktuella artiklar


Senaste kommentarerSTÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp