649 online! | Sidvisningar idag: 101 403 | Igår: 236 231 |

www.apg29.nu


Om judafolket

Läsarmejl av Sigvard Svärd 

Israel - judafolket

Kan föreställa mig hur tolkningsivriga de skulle ha varit om de levt idag, inför USA:s flytt av sin ambassad i Israel till Jerusalem.

Något om Israel/judafolket – del 1

Min pappa Ruben och min farbror Egerths stora bibelintresse, inte minst när det gällde judarnas historia och det profetiska om den yttersta tiden rörande Israel och Jesu tillkommelse – har satt tydliga trons spår i mitt liv. De kunde exempelvis säga om en händelse eller om en viss uppkomling på den politiska världsarenan: ”Det/den ska vi följa med stor uppmärksamhet.” Kan föreställa mig hur tolkningsivriga de skulle ha varit om de levt idag, inför USA:s flytt av sin ambassad i Israel till Jerusalem.

Att de båda i sin tur var påverkade av en del kristen undervisning i ämnet, till exempel av vad Lewi Pethrus hade sagt i en predikan i Filadelfia Stockholm 1912: ”Judarna ska få tillbaka sitt land Israel”, om det råder det ingen tvekan. Att Lewi Pethrus som 28-åring hade mött motstånd och förakt av somliga i församlingsledningen för sitt till synes omöjliga påstående, det medförde inget tvivel för Ruben och Egerth – snarare tvärtom i denna sak.

Biblisk förståelse

Jag vänder mig särskilt till kristenheten i ärendet, eller till den som kanske har ett mer allmänt intresse i sammanhanget, när jag här och nu vill sätta fokus på och väcka till biblisk förståelse för Israel/judafolket. Jag utgår således inte från ett speciellt judiskt-teologiskt förhållningssätt, eller från ett filosofiskt judiskt tänkande i min framställning. Sekulära eller mystiskt kabbalistiska idéer lämnar jag helt utanför.

Men min framställan behöver inte betyda att det i varje stycke förekommer en konflikt mellan judisk-ortodox bibelsyn och kristen evangelisk/karismatisk sådan. Och när man som hednakristen (jfr. Apg 11:19-26) ger sig i kast med att tala om och försöka förklara olika ting i fråga om Israel/judafolket utifrån Bibeln, får det inte ske utan stor respekt för dem det handlar om. Somligt är likt oavsett om man är Guds folk enligt Gamla förbundet eller man är det enligt Nya förbundet.

Men visst uppfattas och tolkas profetior i Bibeln (se GT) olika mellan en judisk rabbin och en pingstpastor, mellan en Messiaslängtande jude vid klagomuren i Jerusalem, och en Jesustroende jude vid samma mur. En är där och bönekämpar för att Messias ska komma för första gången, en annan är där som Jesus- Messias- Kristus- troende och tackprisar att han redan har kommit första gången – men ber att han ska uppenbaras till sin andra tillkommelse.

Och i den stund vi utifrån kristen tro ger oss till att studera detta ämne i Bibeln, får vi absolut räkna med att hela Bibeln, både GT och NT, behöver användas. Och de måste då och då brukas samtidigt för förståelsens skull. Bildligt sett: Tryck på ett ställe i Bibeln och det ”rör” sig på flera andra ställen samtidigt. Från Bibelns början till dess slut, hittar den sökande läsaren spår av, profetior om och möten med Israel/judafolket.

Syndernas förlåtelse

Och Guds ord tar då inte endast fram händelser och sanningar av positiv art, utan också negativa sådana. Skriften håller med Israel/judafolket när den ska det, men säger ifrån på skarpen vid andra tillfällen. Guds ord manipulerar aldrig bort en osann företeelse, allra minst om den hittas hos dem Gud själv har utvalt och utrustat. Dock är Herren barmhärtig och nådig, går inte ständigt till rätta och behåller inte alltid sin vrede (jfr Ps 103:8-9). Men att omvända sig och be om syndernas förlåtelse om synd har blivit begången, är ofrånkomligt om Israel/judafolket i sådant läge vill upp på banan igen. Fast det gäller ju för övrigt lika mycket även oss som kristna och den hednakristna församlingen.

Vi får komma ihåg att Gud inte har överseende med pågående otro, villfarelse, ogudaktighet, synd, egenrättfärdighet, falskhet, avfällighet. Men å andra sidan tar han inte i första taget tillbaka det han har gett: ”Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse”, som det heter i Rom 11:29 – vilket särskilt markeras i texten här rörande Israel/judafolket. Det berättar för oss hednakristna att vi aldrig, inte i någon tid, ska frestas till att ersätta dessa Guds utvalda. Vi hednakristna måste därmed i alla lägen förhålla oss bibliskt rätt, sant, och sunt till Guds folk Israel/judafolket. Vi ska hålla med Gud, om hans folk, mot fiender av alla de slag.

Men vi ska även stå på Guds sida, när hans folk väljer att gå sin egen väg. Ja, vi ska vara ense med Skriften om Guds vilja och plan med Israel/judafolket i alla väder, och inte överdriva och romantisera till deras fördel om biblisk täckning för det saknas. Precis innan Jesu himmelsfärd, frågade lärjungarna honom (Apg 1:6-7) en liknande fråga, som något kravfullt ställs av somliga kristna idag, och svaret blir närmast detsamma: ”Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel?” Han svarade dem: ”Det är inte er sak att veta tider och stunder som Fadern i sin makt har bestämt.”

Resa i bibeln

Så låt oss göra en resa i Bibeln (GT och NT) och studera ett antal viktiga ting om Israel/judafolket. Och då får vi starta redan i början av Bibeln och komma in i Edens lustgård precis när Adam och Eva har begått synden och strax blivit drabbade av en följdverkan: ”Då öppnades ögonen på dem båda, och de märkte att de var nakna och de fäste ihop fikonlöv (fikonträdets blad avsöndrar en klibbig vätska som går att svagt fästa vid varandra) och gjorde sig höftskynken.” (1 Mos 3:7) Något profetiskt tror jag sker här, när Adam och Eva tar fikonlöv och försöker dölja sin synds nakenhet med.

Det ena är att Israel/judafolket, skulle i den yttersta tiden med Jesu återkomst, liknelseprofetiskt framställas just som ett fikonträd, under det att andra folk och nationer profetiskt skulle liknas vid andra träd (Matt 24:32-33, Luk 21:29-31): ”Lär er av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta, att han är nära och står för dörren.” ”Sepå fikonträdet och på alla andra träd. När ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. På samma sätt vet ni, när ni ser detta hända, att Guds rike när nära.”

Så i hänseende av dessa profetians ord: Låt oss som kristna ha en övervägande koll på vad som sker med judafolket och vad som händer i landet Israel, med tanke på tiden för Jesu andra tillkommelse. Det finns inget starkare och tydligare bibliskt tidstecken än Israel. Jesus (på både hebreiska och grekiska betyder namnet ”frälsning”) tittade en gång upp i ett fikonträd och sa: ”Sackeus, skynda dig ner, för idag måste jag gästa ditt hem.” (Luk 19:5)

Vi får nog titta illustrativt omvänt nu: Se på ”fikonträdet Israel”, för snart ska Jesus Messias (på hebreiska ”smord”/”den smorde”) komma ”hem” till sitt folk. Om Jesus används, av språknaturliga skäl i hednakristna förhållanden, mestadels ”kröningsnamnet” Kristus, vilket är grekiska och också betyder ”smord”/”den smorde”.

Ett annat profetiskt ljus, rörande att Adam och Eva försökte skyla nakenskammen inför Gud med löv, är kanhända att judafolket/Israel gång på gång i historien från dags dato till nu, uppträtt egenrättfärdigt och självfrälsande. Den 40-åriga ökenvandringen hade sin grund i detta (4 Mos.32:13): ”Så brann Herrens vrede mot Israel, och han lät dem irra omkring i öknen i fyrtio år tills hela släktet var borta som hade gjort det som var ont i Herrens ögon.”

Jesaja profeterade om folkets egenrättfärdighet (64:6): ”Vi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en fläckad dräkt. Vi vissnar alla som löv, och som en vind sveper våra missgärningar bort oss.” Redan i Dom 7:2 står det att läsa: ”Herren sade till Gideon: ´Folket är för många för att jag skulle vilja ge midjaniterna i deras hand. Israel kan då berömma sig, mot mig och säga: Min egen hand har frälst mig.´”

Ej tolkningsföreträde

I sammanhanget bör det inte förbigås, att Israel/judafolket på grund av att man ansåg sig ha tolkningsföreträde av Herrens ord, misstog sig så grundligt att när Messias Jesus framträdde bland folket och i landet, togs han inte emot som Frälsaren eftersom han t.ex. hade växt upp i Nasaret: ”Kan något gott komma från Nasaret?” (Joh 1:46) och det ur en vanlig hantverksfamilj: ”Är det inte snickaren, Marias son?” (Mark 6:3), samt att han inte uppträdde med kungligt våld mot den romerska ockupationen, utan yttrade: ”Mitt rike är inte av den här världen.” (Joh 16:36) Och den andliga situationen i Israel, trots profetord efter profetord under tusentals år, drog mer åt fel ställda förväntningar om Messias och hårdhet i fråga om profetiorna. Det rådde stor Messiasfeber, men tolkningen av profetiorna bottnade i misstro.

Inte minst kännetecknade detta fariséer och skriftlärda, präster och leviter (diakoner), allt-så den religiösa makten. Det andliga rotsystemet var skadat, den andliga marken var torr och svårbrukad, som det står i Jes 1:1 och 53:1-2: ”Men ett skott ska skjuta upp ur Ishais (kung Davids far, min anm.) avhuggna stam, en telning från hans rätter ska bära frukt.” ”Men vem trodde vår predikan? För vem blev Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord.”

Stolthet, egenförmåga, och en uppfattning om att ha ett företräde inför Gud, kan komma att bli Israel/judafolket till fall även nu i de yttersta dagarna. För hur kan det bli möjliggjort här framöver – att Antimessias/Antikrist ”förödelsens styggelse” som profeten Daniel framåtsyftande talar om (kap.11), ska komma att stå ”på helig mark” i Jerusalem, ”stå där den inte får stå” (Matt.24: 15, Mark. 13:14)…”…motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud” (2 Tess. 2:4) – om inte genom ett insläpp i templet utifrån självtillräcklighet och teologisk missbedömning.

Edens/paradisets lustgård

Också platsen Eden (persiska, Paradiset), med dess lustgård och med de två träden mitt i lustgården har måhända en profetisk dimension som samspelar med Israel/judafolket: ”Herren Gud planterade en lustgård i Eden, österut, och satte där människan som han hade format…Mitt i lustgården satte han livets träd och trädet med kunskap om gott och ont. Från Eden gick det ut en flod som vattnade lustgården…” (1 Mos 2:8-10). Likt hur Herrens tempel i Jerusalem bestod av tre delar: den yttre förgården, det heliga och det allra heligaste – så bestod ”Herrens trädgård” av området Eden, lustgården och de två träden i lustgårdens mitt.

Här kan det illustrativt tillföras att när Gud skapade människan, gjorde han henne till kropp (förgård), själ (det heliga) och ande (det heligaste), jfr. 1 Tess 5.23. Kanhända hade Gud sin himmel till förlaga för både Eden, människan och templet i Jerusalem, för Paulus skriver i 2 Kor 12:2-4 att han en gång i kroppen eller utanför kroppen blev uppryckte ända till ”tredje himlen”/”paradiset”. I 5 Mos 10:14 heter det: ”Se, himlarna och himlarnas himmel…tillhör Herren din Gud.”

Det är närmast möjligt att platsen Eden/Paradiset, profetiskt var förlagd till mitt på jorden (se del 2) utifrån Guds perspektiv på sin skapelse och utifrån sin kommande mening med Israel/judafolket. Efter syndafallet i lustgården hände bl.a. följande med Adam och Eva: ”Och Herren Gud skickade bort dem från Edens lustgård för att bruka jorden som de hade tagits ifrån. Han drev ut människan, och öster om Edens lustgård (de kan således fortfarande ha varit kvar i området Eden) satte han keruberna och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd (alltså det andra trädet i lustgårdens mitt, min anm).” (1 Mos 3:23-24)

Om brodermördaren Kain, står det att han drog sig självmant iväg, t.o.m. bort från området Eden: ”Så gick Kain bort från Herrens ansikte och bosatte sig i landet Nod, öster om Eden.” (1 Mos.4:16) Fortsättningen på markfrågan (Eden), är att det underbara landet småningom, om dylik ”upplösning” av Eden/Paradiset ägde rum som fysisk plats och uppgått i en andlig/himmelsk dimension (jämför med det Jesus kom att säga till den botfärdige rövaren på korset (Luk 23:43): ”Idag ska du vara med mig i Paradiset”), skulle komma att övertas av främst folkslaget kananéer, efter mannen Kanaan som var sonson till Noas tredje son Ham, och därifrån kommer alltså uttrycket ”Kanaans land”.

Just här är det läge att lyfta in Adam och Evas tredje son Set, som är början på Israel/judafolkets linje: ”Adam låg återigen med sin hustru, och hon födde en son som hon gav namnet Set. Hon sade: ´Gud har gett mig en annan avkomling i stället för Abel, eftersom Kain dödade honom. Och Set fick också en son och han gav honom namnet Enosh. Vid den tiden (Set var då 105 år, 1 Mos. 5:6) började man åkalla Herrens namn.” (1 Mos 4:25)

Set är ett intressant och märkligt namn, som i hebreiska språket kan ges två grundläggande betydelser som kopplar ihop varandra: 1. ”satt att ersätta (släktet som förlorats)”, 2. ”rot-skottet/telningen (till ett nytt folk)”. Så snart sonen Enosh är född, börjar man hålla ”bönemöten”. Och fram i Sets släktträd kommer småningom alltså arkbyggaren Noa i syndaflodstiden och dennes son Sem. Det hebreiska namnet Sem är säkert profetiskt laddat, då det just betyder bara ”namn”, ungefär som vi tänker oss att namnet ännu inte är ifyllt (liksom ej ifylld namnunderskrift). Vad kan det vara för ett namn som saknades? Återkommer om ett svar i del 2.

Mot Kannans land

Då bibelläsaren går vidare på ”rotskottets”/”telningen” Sets släktled och vidare genom Sem (”semiter”, jfr. ”antisemitism”), heter det i 1 Mos 11:10: ”Detta är Sems fortsatta historia. När Sem var 100 år blev han far till Arpakshad, två år efter floden”. Snart är vi i denna släkthistoria framme vid Abram (”fader (till några)”), som har vuxit upp hos sin far Tera i kaldeiska Ur (nuvarande Iran/Irak), något österut från f.d. Edens lustgård räknat, men måhända fort-farande inom det ”gamla” området Eden och har kallats för ”den fruktbara halvmånen” efter sin geografi och bördighet.

Och Bibeln säger (11:31-32, 12:1-9): ”Och Tera tog med sig sin son Abram och sin sonson Lot…och sin sonhustru Saraj, som var hustru till hans son Abram. De drog tillsammans ut från det kaldeiska Ur för att bege sig till Kanaans land – som Mose av Herren längre fram i tiden, under Israels/judafolkets fångenskap i Egypten, fick höra (2 Mos 3:7-8): ”Jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten …Därför har jag kommit ner för att rädda dem från egyptierna och föra dem ut ur landet upp till ett gott och rymligt land, ett land som flödar av mjölk och honung…”. Men när de kom till Harran bosatte de sig där. Teras ålder blev tvåhundrafem år, och Tera dog i Harran.

Herren sade till Abram (i Harran): ´Gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska väl-signa dig och göra ditt namn stort, och du ska bli till en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade.´ Abram gav sig iväg som herren hade sagt till honom, och Lot gick med honom. Abram var sjuttiofem år när han lämnade Harran. Han tog med sig sin hustru Saraj och sin brorson Lot, alla ägodelar och allt det folk de skaffat sig i Harran och gav sig av mot Kanaans land.

Framkomna

När de (från Österns länder, norrifrån kom in, min anm. – passa på att tänka in just här vad som hände när Jesus 1.900 år fram i tiden var född (Matt 2:1-2): ”När Jesus var född i Betle-hem i Judeen på kung Herodes tid, då kom vise män från Östern till Jerusalem och frågade: ´Var är judarnas nyfödde kung?´”) kom till Kanaans land fortsatte Abram in i landet ända till Shekems område, till Mores terebint. På den tiden bodde kananéerna i landet. Och Herren uppenbarade sig för Abram och sade: ´Åt dina efterkommande ska jag ge detta land.´ Då byggde han ett altare åt Herren som hade uppenbarat sig för honom. Därifrån drog han vidare till berget öster om Betel och slog upp sitt tält med Betel i väster och Ai i öster. Där byggde han ett altare åt Herren och åkallade Herrens namn. Sedan bröt Abram upp därifrån och drog sig allt längre söderut.”

På detta följer att Abram (Saraj och Lot) på grund av svält i landet flyttade ner till Egypten för att bo där som främling. Men efter en tid lämnar Abram och Saraj Egypten och kommer upp i Kanaans land sydväst ifrån (i Negev). Därifrån beger Abram sig tillbaka i landet norrut till Betel igen. På det följer skilsmässan från Lot, som med sin familj väljer att dra österut och bosätta sig i den bördiga lustgårdsliknande Jordanslätten, nära städerna Sodom och Gomorra.

Överlämnat land

Abram som bor kvar i Kanaans land får höra Herren tala (13:14-16): ”Herren sade till Abram efter att Lot hade skilt sig från honom: ´Lyft din blick och se dig omkring från de plats där du står, mot norr och söder, öster och väster. Hela det land som de ser ska jag ge åt dig och dina efterkommande för evig tid. Och jag ska låta dem bli som stoftet på jorden. Om någon kan räkna stoftet på jorden ska också dina efterkommande kunna räknas. Bryt upp och vandra omkring i landet i hela dess längd och bredd, för jag ska ge det åt dig´.

Abram flyttade så sina tält och kom till Mamres terebintlund vid Hebron. Då bosatte han sig där och byggde ett altare åt Herren.” På denna händelse inträffar det att Abram dras in i ett krig för att rädda Lot som blivit tillfångatagen i Sodom av fyra kungar med gemensam krigsmakt. Abram med sitt folk besegrar fienderna, befriar Lot och fienderna förföljs ända upp till (det som skulle komma att bli området för en av de tolv stammarna) Dans mark i norr.

Nu sker ett möte mellan de räddade kungarna och Abram i Shavedalen (därefter även kallade Kungadalen och småningom också Kidrondalen) öster om staden Salem: ”Och Melkisedek, kungen i Salem (sedemera Jerusalem, min anm.), lät bära ut bröd och vin. Han var präst åt Gud den Högste, och han välsignade Abram…och Abram gav honom tionde av allt.” (14:18-20)

Märk väl, att när Jesus red in i Jerusalem och folket ropade Hosianna, lade ut palmkvistar och mantlar framför honom på vägen (Matt 21:1-11), då kom Jesus in i Jerusalem österifrån via just Kidrondalen.


Sigvard Svärd

LäsarmejlSkriv ut


Publicerat av Christer Åberg lördag 9 december 2017 13:53 | Direktlänk | Nyhetsbrev | RSS


STÖD APG29.NU


20 kommentarer

OBS: Läsarmejl, artiklar, kommentarer och video som är skrivna och gjorda av andra än mig, (Christer Åberg, grundaren till Apg29), kan ha åsikter som jag inte delar.

J.J.

Mycket läsvärt! Tack så mycket. Väntar med spänning på nästa del.

G v d!

Svara -   - 9/12-17 07:42 -


JL

https://www.youtube.com/watch?v=CtN8LxIFYLU&;feature=youtu.be

Dessa verkar ha sin tolkning klar i alla fall i Israel-frågan

Svara -   - 9/12-17 11:52 -


Tomas N

Tack för ett innehållsrikt inlägg i den här stora frågan. Jag för min del söker och studerar vidare och söker visdom i detta. Det är viktigt att kunna förmedla evangeliet och bedöma rätt även när omständigheterna och konflikterna blir allt svårare i världen.

Det är viktigt att kunna förstå och se länkarna mellan gamla och nya förbundet. Och som icke-jude så är det viktigt att förstå att man är en del av Guds folk och en del av löftet som gavs till Abraham (se Galaterbrevet) . Viktigt också att se och förstå de stora löftena om Jesus och Guds rike till alla folken som återfinns ofta i Jesaja 40-66.

Vi skall inte upphöja människor och folk och lägga en snara runt deras fötter. Johannes i Uppenbarelseboken blir tillrättavisad när han vill falla ned på knä inför en ängel.

Även om det är kontroversiellt så tror jag Darby/Scofield har påverkat förståelsen lite åt fel håll och förmodligen drivits av en politisk agenda. Abram fick ett stort och svårt uppdrag och behövde förstå att Gud skulle strida för honom.

Israelstatens bildande är en politisk produkt och har många inslag som inte alls är i harmoni med Gud t ex den ockulta sexkansstjärnan på flaggan. Det finns också frågetecken kring expantionella ambitioner av högerkonservativa i Israel.

Därtill kan funderas över det faktum att det finns en hel del kristna bland arabfolken som är grannar till Israel. Jag har svårt att se att det finns någon annan huvudagenda än att leva som en rättfärdiggjord Jesusföljare som vittnar för människor och den enda konflikten som betyder något är konflikten mellan synd och renhet,mellan Gud och djävul och denna världen och evigheten.

Eftersom konflikten nu blossar upp mellan Zionism och islamister så kan man hoppas på att några även gräver i djupet på denna konflikt för att kast ljus på detta. Vi har orden som uttalades över Ismael att hans barn skulle vara emot alla.

Jag tror själv att det finns nycklar till konflikten i Muhammeds eget liv.hans äktenskap med Khadija en judisk änka och hans funderingar kring observationer hos judar som fortsatte enligt traditionerna 500 år e k r . Han såg nog en öppning i att judarna levde i verklighetsförnekelseblandat med urgammalt hämndbegär emot judar som är rotat i GT,serövringskrig och Ismaels öde . Kanske också en blandad reskpekt och förakt emot den nytestamentliga kyrkan som spred sig vid denna tiden.

Låt oss vara ett verkligt ljus i denna tid och stå emot förförelser ,vrede och konflikter för att istället arbeta vidare i lärjungakallelsen.

Svara -   - 9/12-17 13:51 -


Sam G Ö

Är Davidsstjärnan ockult?

Svara -   - 10/12-17 16:00 -


sigvard svärd

Svar till Sam G Ö.

När det speciella "hexagrammet" om symbol för judiskhet blev till, förekommer det ett antal uppfattningar om. Ingen kan idag fastställa en absolut historik kring ursprunget. Samma blir det när frågan om betydelsen kommer upp på bordet. Skulle en kristen gå emot Israels flagga utifrån en åsikt om att den aktuella symbolen är tveksam, är risken stor att det blir mer ansett som antisemitism än som ett stöd för Guds sak med sitt utvalda folk. Osäkerheten om symbolens tillkomst och dess ursprungliga mening, ger inte den kristne tillräckligt med kunskap för att framföra en sann kritik. Men att vara i bön om Herrens plan med och hans beskydd för Israel, judafolket och Jerusalem - oavsett område, vad som än kan ges namn åt - kan varje kristen vara aktiv i med förväntan om bönesvar.

Svara -   - 10/12-17 23:02 -


sigvard svärd

Svar till sigvard svärd .

Om de två sammansatta trianglarna kommer att vara Israels flagglogga när hedningarnas tidsålder är avslutad och det Messianska fridsriket har påbörjats, det kan man bara spekulera i. Men i mitt välsignade över Israel tar jag in även dess "sexkantiga stjärna" i en pågående "avbön" från något som eventuellt inte är gott. Jag ser under bön de två trianglarna som: 1. olivberget innan Jesus stigit ner på det, 2. olivberget rämnat och delat. Som sagt, Gud vakar över sitt folk.

Svara -   - 11/12-17 08:47 -


Lars Enarson

Tack för ett fint och balanserat inlägg!

En liten korrigering angående påståendet: ”Jesus (på både hebreiska och grekiska betyder namnet ”frälsning”)”
På grekiska betyder namnet/ordet ”Iesos” från vilket vi härrör den svenska varianten ”Jesus” inte frälsning. Det ursprungliga hebreiska namnet Jeshua betyder däremot ”frälsning” eller mer exakt ”HERRENS frälsning”, se Matt 1:21. Men Iesos är en grekisk translitetering av det ursprungliga namnet och betyder inte ”frälsning”.
Jag är tveksam till tolkningen att den 40-åriga ökenvandringen berodde på egenrättfärdighet. Bibeln är ju helt klar över att den berodde på otro. Dessa synder är ju förvisso besläktade men det är väl tveksamt om man kan sätta likhetstecken mellan de båda.

Svara -   - 11/12-17 15:38 -


Lars Enarson

Jag har också en allvarlig och rannsakande fråga angående meningen:

”Och den andliga situationen i Israel, trots profetord efter profetord under tusentals år, drog mer åt fel ställda förväntningar om Messias och hårdhet i fråga om profetiorna.”
Det är lätt att med facit i hand vara efterklok. Men det är med stor bävan och våndan jag undrar hur många kristna idag som på grund av högmod och självhävdelse är blinda inför alla profetiorna angående Jesu återkomst?

Svara -   - 11/12-17 15:46 -


Lars Enarson

En sista kommentar angående meningen:

"För hur kan det bli möjliggjort här framöver – att Antimessias/Antikrist ”förödelsens styggelse” som profeten Daniel framåtsyftande talar om (kap.11), ska komma att stå ”på helig mark” i Jerusalem, ”stå där den inte får stå” (Matt.24: 15, Mark. 13:14)…”…motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud” (2 Tess. 2:4) – om inte genom ett insläpp i templet utifrån självtillräcklighet och teologisk missbedömning."
Den tydligaste förebilden till denna profetias uppfyllelse finns i den Högtid som börjar i morgon kväll och som även Jesus firade, nämligen Tempelinvigningens högtid, see Joh 10:22. Både Matt 24:15, Mark 13:14 och 2 Tess 2:4 hänvisar tydligt till det som hände i samband med denna Högtid och som det även profeteras om i Daniel 11. Där har vi den tydliga förebilden till hur detta också kommer att gå till i den yttersta tiden.
Det handlade delvis om ett avfall i Israel, vilket hjälpte Antiokus i hans framfart. Men den främsta anledningen var Antiokus Epifanes judehat, maktlystnad och ogudaktiga uppror mot Gud. Antiokus Epifanes är den tydligaste förebilden vi har på antikrist i den yttersta tiden, vilket även hans namn: Antiokus "gud uppenbarad" visar. Paulus skriver om antikrist: "motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.” Det var precis detta som Antiokus Epifanus gjorde, i uppfyllelse av profetian hos Daniel, som Jesus hänvisar till: "När ni då ser 'förödelsens styggelse', som profeten Daniel talar om, stå på helig plats- den som läser detta bör noga lägga märke till det." (Matt 24:15) Detta skedde första gången inte i första hand p g a av det judiska folket inbjöd Antiokus att göra detta. Det handlade om ett brutalt intrång i Templet.
Låt oss ivrigt studera det profetiska ordet och ta varning så att vi inte dras med i det antikristliga avfallet som nu pågår för fullt runt omkring oss. Det är min fasta övertygelse att den vita hästen av bedrägeri (som liknar ryttaren på den vita hästen i Upp 19 men är en falsk kopia) är redan lös och snart kommer att följas av den elddröda. Paulus beskriver också ryttaren på den vita hästen med orden:
"Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten." (2 Tess 2:9-12)

Svara -   - 11/12-17 16:58 -


Tomas N

Svar till sigvard svärd .

Tack för ett svar på frågan som dök upp efter mitt inlägg. Ingen vill bli kallad antisemit,så är det verkligen. Och du ger ett exempel på en hållning som en kristen kanske bör ha gentemot det hela.

Jag tänker mera utifrån att bemöta alla typer av pålästa eller intresserade människor i denna informationsålder utifrån hållningen att sanningen och det Gud håller för heligt håller för prövning och kommer bevisas i alla typer av test och prövning.

Efter vad jag läst mig till så har jag är min bedömning såhär.

Hexagrammet /stjärnan är amma som refereras till i Bibeln som Remfas stjärna som Israels folk använde under avfällighet och är österländsk och ockult till sin natur. Den benämns också som Salomos sigill och han avföll också till ockultism och Kabbalism.

Att man valde denna symbol verkar inte Rabbiner helt säkert kunna svara på idag,men man verkar hänvisa till att det blev en symbol som användes. Det kan nog inte anses vara en alltför konspiratorisk gissning eller antisemitisk att Rotshildklanen som varit finansiärer och är inflytelserika har påverkat så att statens flagga är en variant av deras familjesköld.

En annan symbolik som finns är de två linjerna som kan symbolisera floderna Eufrat och Nilen och därmed vara en symbol för ett stor-israel.

En sak som jag tycker en kristen på något sätt borde veta och ha kännedom om är att David som ju är en stor förebild även för hednakristna aldrig använde hexagramet/stjärnan,men den har någon gång i historien fått hans namn på sig.

Nu spelar kanske allt detta en mindre roll i det stora hela med tanke på hur en kristen skall leva och förhålla sig till Israel. Jag tror att förutom att be för Guds vilja över Israel och judars frälsning att det gäller samma regler gentemot landet och folket i Israel som med alla andra nationer och ideologier/andligheter. Nämligen att inte ingå oheliga förbund,inte gå i ok med ofrälsta och inte ta del av andras synder.

Jag förstår att frikyrkan i stort har en tradition av att stå bakom Israel. Jag tänker på att kunna bemöta alla dessa från olika läger (muslimer,agnostiiker,skeptiker och politiskt/samhällsengagerade människor)att Guds evangelium är för dem också och att inte bara nåd och syndernas förlåtelse och evigt liv kan fås genom Gud utan även sanningen som är dyrbar i dessa tider.

Jag känner en viss disharmoni i att antisemitism är det allra mest tabubelagda och det "feltänkande" som idag och som det verkar alltmer som det som kommer bestraffas mest som politiskt förbjudet och det faktum att kyrkan/församlingen sägs vara emot denna värld och att Jesu efterföljare kommer bli hatade och framöver bli utsatta för förföljelser och lida martyrskap.

Judar och Israel skyddas extremt av åsiktslagar,men kristna kommer lida för bekännandet av Jesus och det lidandet skall vara ett vittne till de som inte tror.

Jag ser en disharmoni här.

Men vi får hoppas på det bästa. En sak är säker,ingen kommer komma undan den här frågan med tanke på vad som sker i världen.

Så bön och studier rekommenderas.

Med Guds hjälp skall kristna församlingen bedöma och agera rätt i den här frågan. Kanske skall man inte dekorera med Israelflaggor och Kristi kors jämte varandra,men det är ju min bedömning

Jesu frid

Svara -   - 11/12-17 19:30 -


Lars Enarson

Svar till Tomas N.

Visst finns det helt klart en ockult användning och bakgrund till den sexuddiga stjärnan. Men både korset och sexkantiga "davidsstjärnor" används i ockulta sammanhang. Vi ska varken belasta kristna eller judar för detta. Även korset har som symbol en hednisk tradition från avgudadyrkan före Golgata, den s. k. Tau symbolen som grekisk ortodoxa kyrkan fortfarande använder sig av.

Den sexkantiga davidsstjärnan är även en naturlig konstellation som förekommer i skapelsen. Bl a kan man tydligt se mönstret i cellerna till den växt i öknen i Israel som tål mest torka. Gud är knappast ockult. Symbolen finns i skapelsen.
Vid ruinerna till synagogan i Kapernaum från Jesu tid förekommer också davidsstjärnan på stenpelarna där så den är en väldigt gammal symbol i dessa sammanhang.
Vi ska vara frimodiga att använda israelsflaggor i kristna sammanhang. Den symboliserar Guds egendomsfolk och en början till uppfyllelsen av profetiorna om Israels upprättelse. Vi ska stå på Guds sida.

Svara -   - 11/12-17 21:37 -


Lars Enarson

Jag lägger upp mitt tidigare inlägg igen eftersom det blev svårläst förra gången av någon anledning.

En kommentar angående meningen:

"För hur kan det bli möjliggjort här framöver – att Antimessias/Antikrist ”förödelsens styggelse” som profeten Daniel framåtsyftande talar om (kap.11), ska komma att stå ”på helig mark” i Jerusalem, ”stå där den inte får stå” (Matt.24: 15, Mark. 13:14)…”…motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud” (2 Tess. 2:4) – om inte genom ett insläpp i templet utifrån självtillräcklighet och teologisk missbedömning."En kommentar angående meningen:

Den tydligaste förebilden till denna profetias uppfyllelse finns i den Högtid som börjar i morgon kväll och som även Jesus firade, nämligen Tempelinvigningens högtid, see Joh 10:22. Både Matt 24:15, Mark 13:14 och 2 Tess 2:4 hänvisar tydligt till det som hände i samband med denna Högtid och som det även profeteras om i Daniel 11. Där har vi den tydliga förebilden till hur detta också kommer att gå till i den yttersta tiden.
Det handlade delvis om ett avfall i Israel, vilket hjälpte Antiokus i hans framfart. Men den främsta anledningen var Antiokus Epifanes judehat, maktlystnad och ogudaktiga uppror mot Gud. Antiokus Epifanes är den tydligaste förebilden vi har på antikrist i den yttersta tiden, vilket även hans namn: Antiokus "gud uppenbarad" visar. Paulus skriver om antikrist: "motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.” Det var precis detta som Antiokus Epifanus gjorde, i uppfyllelse av profetian hos Daniel, som Jesus hänvisar till: "När ni då ser 'förödelsens styggelse', som profeten Daniel talar om, stå på helig plats- den som läser detta bör noga lägga märke till det." (Matt 24:15) Detta skedde första gången inte i första hand p g a av det judiska folket inbjöd Antiokus att göra detta. Det handlade om ett brutalt intrång i Templet.
Låt oss ivrigt studera det profetiska ordet och ta varning så att vi inte dras med i det antikristliga avfallet som nu pågår för fullt runt omkring oss. Det är min fasta övertygelse att den vita hästen av bedrägeri (som liknar ryttaren på den vita hästen i Upp 19 men är en falsk kopia) är redan lös och snart kommer att följas av den elddröda. Paulus beskriver också ryttaren på den vita hästen med orden:
"Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten." (2 Tess 2:9-12)

Svara -   - 11/12-17 21:46 -


Lars Enarson

Svar till Tomas N.

"Jag känner en viss disharmoni i att antisemitism är det allra mest tabubelagda ...Judar och Israel skyddas extremt av åsiktslagar."

Ge exempel på ett annat folk som har gått igenom lika mycket lidande som judarna eller där två tredjedelar utplånats enbart p g a deras ras! Jag tror inte du kan hitta ett liknande exempel och det kanske kan hjälpa dig att förstå varför antisemism är tabubelagt idag.
Å andra sidan lever judehatet kvar precis lika starkt idag som det alltid har gjort trots dessa lagar. Det är bara det att hatet har tagit en annan form. Före upplysningen förföljdes och mördades judarna för deras religion framför allt av kyrkan. Efter upplysningen gick inte det längre så då började de förföljas och utplånas på grund av deras ras. Efter Förintelsen så går det inte längre att förfölja judar av "rasbiologiska skäl" så nu förföljs de för deras stat. Men det underliggande judehatet är detsamma och lever kvar trots alla lagar mot antisemitism. Orsaken till detta är att judehatet har ett sataniskt ursprung. Låt oss inte vara blinda för detta. De som hatar Israel idag för vidare nazisternas judehat.
Detta är Guds Ord till det judiska folket:
"Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbliva över dig." Jer 31:3

Svara -   - 11/12-17 22:00 -


Tomas N

Svar till Lars Enarson.

Korset har sedan Jesus korsfästelse inte använts i något annat syfte av kristna och symbolen lånades inte in utifrån.

Sioniströrelsen som Herzl ledde såg förmodligen folkets historia som helhet ,där traditionen(Talmud) ,kabbalism,babyloniska fångenskapet och diasporan e kr (där lidandet inte var för Jesu namns skull) är en del av nationens /folkets historia. Davids och Salomos era är kanske höjdpunkten på nationens historia.

Det är för en icke-dispensationalist svårt att fullt omfamna och gå i förbund med hela Israelsstatens nuvarande värderingar och agendor och se hur Jesu kyrka och staten Israel är enade enligt nya förbundet. Å andra sidan tror ju inte ni det heller om jag förstått rätt.

Talmud ,ortodox judendom och många andra judiska fraktioner finns och är ganska långt ifrån kristen tro. Jag ser inget i Bibeln som varnar en troende från att reservera sig emot främmande religioner inklusive judiska trosuppfattningar. Vi skall ju även se upp för kristna villoläror.

Vad skall en kristen göra om Netanyahu angriper Syrien eller Iran,?Jubla och be om en fullständig seger ,eller bedöma situationen som alla andra länder,så gott det går med dagens mediasituation.

Vad gäller antisemitism,så ser jag att du inte ser min poäng,men jag hoppas och är övertygad om att andra gör det. Vi lever i en märklig och splittrad tid där allt är sjukligt fritt och utan normer,men med starka förbud och med bakaomliggande"sjukdomsdiagnoser" när det gäller antisemitism,rasism,homofobi,islamofobi etc i nämnd rangordning.

Det vore bättre att straffa uppvigling och våld,men tillåta en respektfull åsikts och yttrandefrihet,men vi går alltmer pot 1984 samhället.

I sann"demokratisk värdegrund" kommer alla som ifrågasätter Israels utrikespolitik få bära samma straff som militanta palestinier som ändå har något slags anledning till fientlighet mot Israel,men kanske läst mein kampf och rört ihop saker.

I slutändan så är det problematiskt för en kristen som inte har den dispensationella pro-israel teologin med sig i bagaget att förena lärjungakallelsen med att också var en sann Israelvän . Jag vet inte hur man skall komma dit eller om man ens bör det.

Men det är bra att evangeliet sprids i Israel och församlingar byggs.Mycket glädjande

Det är ganska tydligt att vi lever i de tiderna som nämns i Bibeln av konflikter och lögner och det gäller att hålla sig ren och vaken. Och att inte ha någon annan röst och vägledare än Jesus .Det kommer bli svårt oavsett,men det är enda vägen till slutmålet.

Svara -   - 11/12-17 22:50 -


Lars Enarson

Svar till Tomas N.

Hej Thomas!

Jag märker att en viss positiv förändring i ditt skrivande vilket gläder mig. Jag förmodar att du är ganska ung och relativt ny på vägen och vi gör alla misstag.

Så till några saker som behöver påpekas. 1. Jag är INTE dispensionalist! Där har du helt fel.

2. Att se Guds hand bakom staten israels upprättelse som Lewi Pethrus profeterade om redan på 1920-talet betyder inte att man sätter enhetstecken mellan församlingen och staten Israel. Däremot kommer Jesus tillbaka för att upprätta riket åt Israel när Israel välkomnar honom tillbaka. Sak 12:10-12 Då blir vi ett!!

3. Du skriver: "I sann"demokratisk värdegrund" kommer alla som ifrågasätter Israels utrikespolitik få bära samma straff som militanta palestinier."

Hur kan du har blanda ihop begreppen så totalt? Har du inte ögon att se med? Det finns absolut INGET som helst hinder att kritisera eller demonisera Israel hur mycket som helst i dagens Sverige. Här finns inga spärrar och inget hot. Eller hur?

Om du däremot börjar säga sanningen om palestinierna och deras agenda så får du det garanterat hett om öronen.

Må Gud öppna dina ögon!

Svara -   - 12/12-17 08:42 -


Tomas N

Svar till Lars Enarson.

Jag ber om ursäkt om jag använt en benämning på din tro och ståndpunkt som inte stämmer. Hela ämnet är ganska nytt i Sveerige och jag vill ge en ny dimension i tänkandet. Dispensation syftar på olika tidsperioder och det jag menar är de som tror på en tidsperiod som är Israels regeringstid på jorden.

Eftersom de flesta som tagit ställning i frågan tror på denna tidsperiod,så är det kontroversiellt att ifrågasätta detta. Anledningen är att jag gör det är att jag ser problem och risker att den tidsperioden redan nu förbereds i Israel genom olika konflikter och genom ett land/folk som inte är heligare än något annat .

Dessa frågor borde kunna leda till en uppenbarelse om sanning utan tvång.

Den som inte tror på pre-trib rapture är välsignad i att vara förberedd för prövningar och befriad från den passivitets som det medför,så det glädjer mig om du tillhör dem.

Det jag skrev om den "demokratiska värdegrunden" är att jag ser hur tokigt det blir när man blir indelat i samma kategori som helt andra grupper. Palestinier och andra araber är ofta emot både Sverige/väst och judar. Jag vill inte dela det med dem lika lite som jag som man kan bära ett kollektivt ansvar med hur män från mellanöstern ofta behandlar kvinnor.

Man läser ofta om hur antisemitismen ökar och förutom en försvinnande del nynazism så beror detta på den invandring vi har. Det är tillåtet att yttra sig ja,men det innebär död åt all kredibilitet för den som gör det. Det höjs röster för hårdare straff.

Jag försöker hålla en neutral syn på hela situationen,men de allra flesta är antingen för eller emot.Även den som är väldigt mycket för ena sidan bör sträva efter att åtminstone kunna se objektivt och inte dras in den känslofyllda och djupa konflikten.

T ex så beskrivs Palmes och hans efterföljares linje(Margot Wallström etc) som antisemitisk,när det egentligen handlar om en överdriven pro-palestinsk linje. Vilket ur en pro-israelisk syn anses vara antisemitism. Frågan är var ribban läggs och vilken utgångspunkt man tänker sig.

Vi skall ju älska Gud av hela vårt hjärta och Jesus talade om att hata sina familjemedlemmar i jämförelse med Jesus. Kanske är det den kärleken vi skall ha till Israel och då har jag som du säger ett behov att öppna mina ögon. Idag har jag och jobbar på att ha den kärleken till den kristna gemenskapen och därefter till alla människor så gott det går och ett hat mot ondska som inte är av kött och blod.

Jag tror det är viktigt att kristna förmedlar Guds hjärta ,syn och värderingar i denna konfolt som nu flammat upp. Det kommer bli en utmaning för alla.

Gud bestämmer,men det är väldigt mycket ett test för varje människa att göra rätt,för vi har fri vilja som inte Gud kör över och ondskan är verkligen aktiv på många sätt..

Jesus seger över ondskan är en verklighet,men i dessa tider är så stora saker med på spelplanen att man kan även förvänta sig oväntade prövningar och lifdande ,då Guds planer och tankar är så mycket större än människans

Svara -   - 12/12-17 09:45 -


AnnMarie

Jag kanske har fel men jag tror att den kallelse som ett prästerskap judarna har i framtiden (vi är kanske snart där)betyder mer vad beträffar frälsningen av alla människor än vi förstått.

Många sionister har vad jag kan se begränsat detta till en liten skara av en rest av judafolket och även av övrigt folk som är frälsta.

Kanske det är därför det hela blir så infekterat.Jag kan heller inte förstå upprördheten över vår utrikesministers erkännande av Palestina då hon förmodligen inte på något sätt blir välsignad av detta eftersom hon inte är frälst efter den måttstock många sionister har(Hon är ju enligt dem redan dömd och evigt förlorad)och vad har hon då att förlora med sitt erkännande när hon redan är förlorad?

Blev kanske lite rörigt men hoppas att den som läser detta förstår vad jag menar.Det vore speciellt av intresse om Lars Enarsson kan förklara hur han ser på detta .

Svara -   - 12/12-17 10:26 -


Karin

Tack , Sigvard för din undervisning!

Svara -   - 12/12-17 10:57 -


sigvard svärd

Svar till Lars Enarson.

Jag håller före, Lars, att det blir överkurs till ingen verklig nytta om språken hebreiska och grekiska ska föras i konflikt med varandra rörande om Jesus betyder "frälsning" eller inte. Svensk översättning av Matt 1:25 stannar vanligtvis vid: "Du ska ge honom namnet Jesus (grek. Iesous), för han ska frälsa sitt folk från deras synder." Att det är överfört från profetiska "räddare" av Israel/judafolket med namn som Josua, Ishai, Jesaja m.fl., ligger inte i strid med namnet Jesus utan snarare grundar och bekräftar det. Intressant är i sammanhanget är texten som Pilatus lät sätta upp på korset (Joh 19:19-20): "Jesus från Nasaret, judarnas kung. Anslaget lästes av många judar, eftersom platsen där Jesus blev korsfäst låg nära staden och texten var skriven på hebreiska (möjligen med en tendens åt arameiska, min anm.), latin och grekiska."

Svara -   - 12/12-17 12:32 -


Tomas N

Svar till AnnMarie.

Du kanske får en förklaring på detta,men egentligen kan nog ingen säga helt säkert och jag tänker att det viktigaste är att leva i den Prästerskapskallelsen som troende har ärvt idag som nämns i Petrusbrevet.

Jesus nämnde aldrig något som indikerar att stafettpinnen skall lämnas över.

Hans förbund och undervisning gäller alla både judar och hedningar som kallas lärjungar.Instruktionen var att följa hans bud och hålla ut till slutet.Om nu min förståelse är begränsad och trångsynt så hänvisar jag till Jesus undervisning.

Vill man ha mera spännande vsioner får man gå förts via Uppenbarelseboken och sedan tillbaka till profeterna och tolka dem på visst sätt.

Men då förblir man också oviss och även om det kan vara spännande ,så tycker jag nog också att det öppnar dörrar för att bli vilseledd.

Men vi fortsätter att löpa detta lopp och bygga vidare tills slutet oavsett

Svara -   - 12/12-17 14:20 -


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?”Små flickor ger glädje”, säger 60-årige muslimske mannen om sin 12-åriga fru

13-årig fru.

Bild: Expressen. 

60-åriga muslimen Ahmad som är gift med tolvåriga Sohaila, säger att det är en glädje till män när flickorna är väldigt små. Sohaila var tvungen att gifta sig, annars hade hennes föräldrar dödat henne. Hon vill ta sitt eget liv.

13

Läs allt!


Väntar du på Antikrist?

Ett aktuellt livebudskap med Christer Åberg. Han talar och spelar om Jesus och berättar hur man blir frälst!

13

Läs allt!


AI - artificiell intelligens - uppfyllelsen av Bibelns ord för 2000 år sedan

Läsarmejl av nils 

AI - artificiell intelligens

Det som nu sker i rasande fart är AI, artificiell intelligence, (konstgjord intelligens), och man har redan utvecklat talande och tänkande robotar. Skriver ej detta för att skrämma, utan för att vi må Inse hur Långt den för 2000 år sedan i Bibeln förutsagda tekniska utvecklingen har gått, så vi rätt kan tyda tiden!

19

Läs allt!


Himlen TV7 intervjuar Christer Åberg

Christer är en känd bloggare bland både kristna och icke-kristna i Sverige. Han erbjuder Jesus som svar på aktuella samhälleliga och personliga problem. Programledare är Daniela Persin.

3

Läs allt!


FN:s förrädiska pakt godkändes igår

FN:s migrationsavtal möjliggör fri invandring

Bild: Fria tider. 

Igår godkändes migrationspakten  i FN som i princip öppnar ländernas gränser för fri invandring. Men eftersom Nobelfesten rådde i går så försvann det historiskt allvarliga FN-avtalet i mediernas brus.

42

Läs allt!


En vision om den sista frukten av kunskapens träd

Kunskapens träd

Läsarmejl av nils

Detta kan låta dystert, men detta är det starkaste Nutida Tidstecknet vi läser om i Visionen här och i Bibeln, och måste få oss att rätt kunna Tyda Tiden!

11

Läs allt!


Korsfäst, korsfäst honom!

Korset försonar människan och Gud

Läsarmejl av David B Utan tvekan kommer folkhopar att ropa: Korsfäst, korsfäst!, mot Jesu efterföljare och det Jesus står för. De kommer så förlora sitt förstånd att de inte inser att de skjuter sig själva i foten.

11

Läs allt!


70 nationer är inbjudna till invigning av altaret till det tredje templet

70 nationer är inbjudna till invigelse av altaret till det tredje templet

Av Mikael Walfridsson Den senaste nyheten som kommer från Israel, handlar om att Sanhedrin, det som i Bibeln beskrivs som ”Stora rådet”, har inbjudit 70 nationer, för att deltaga i invigningen av själva altaret som nu är klart för det tredje templet.

6

Läs allt!


Islam sprider ut sig med hjälp av Svenska kyrkan

Christer Åberg går igenom en del dagsaktuella nyheter. Det är ingen tvekan att vi lever i den sista tiden då man tar del av dessa nyheter.

43

Läs allt!


Insändare i Hallmedia om firandet av världens Frälsare

Av Holger Nilsson 

Insändare i Hallmedia om firandet av världens Frälsare

Allt grundas på en enda person – Jesus, världens frälsare föddes i Bethlehem.     Denna insändare har varit publicerad i några av Hallmedias tidningar.

5

Läs allt!


Domedagsmänniskor

Av Holger Nilsson 

Domedagsmänniskor

Med ovanstående uttryck skulle man kunna kalla alla dessa som tror att undergången är nära och att man tar konsekvenserna av det.

32

Läs allt!


De tre himlarna i Bibeln

De tre himlarna i Bibeln

I bibelns första vers står det i grundtexten att Gud skapade himlarna och jorden. Gud skapade alltså flera himlar.

1

Läs allt!


Bevis: Koranen skrevs före Muhammed blev född

Världens äldsta koran som finns i Birmingham har daterats till 568-645. Detta betyder att Koranen skrevs före Muhammed blev född.

8

Läs allt!


Bjud in Jesus i ditt hjärta

Ett aktuellt livebudskap med Christer Åberg. Han talar och spelar om Jesus och berättar hur man blir frälst!

3

Läs allt!


Den sista generationens vittnesbörd

Av Mikael Walfridsson

Den sista generationens vittnesbörd

Vi är den utvalda skara, som kommer att få se Gudsriket, millenniet, bli fysiskt upprättat, med Jesus sittandes på sin rättmätiga tron i Jerusalem.

19

Läs allt!


Prenumera på Youtubekanalen Apg29.nu

Fortfarande i lager: Christer Åbergs starka bok Den längsta natten

Den längsta natten - 150 kronor

Natten till den 22 december, den natt med flest mörkertimmar 2008, genomlider Christer Åberg Den längsta natten i sitt liv, då han på ett mycket traumatiskt och oväntat sätt mister halva sin familj.

1

Läs allt!


Extra: Christer Åbergs bok fortfarande i lager

Upprop för Christer Åbergs bok Den längsta natten. Och du kan även ge ditt stöd till bloggsajten Apg29.nu.

0

Läs allt!


Sverige kontantfritt inom tre till fem år - Bibelns profetia uppfylls

kontantfritt

"Sverige kommer troligen bli 'kontantfritt' inom tre till fem år", sade vice riksbankschefen Cecilia Skingsley vid en bankkonferens i London.

24

Läs allt!


Under vilken lag lever du och jag?

Läsarmejl av nils 

Lagen

Rom.8:1-2, säger: "Så finnes nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty Livets andes Lag har i Kristus Jesus gjort mig Fri från Syndens och Dödens Lag."

1

Läs allt!


Kristna TV-kanaler i Sverige

Kristen TV i Sverige

Det finns många bra svenska kristna tv-kanaler i Sverige. Både som går på satellit, kabel och webben! Här listas alla kanaler.

3

Läs allt!


Jesus har kommit och skall komma igen

Advent

Vi väntar på Jesus andra ankomst, inte den första. Och den här ankomsten kommer inte att dröja så länge till. Men då Jesus kommer tillbaka till jorden kommer han ha med sig någonting som han inte hade den första gången som han kom. Vet du vad det kan vara för någonting?

2

Läs allt!


Jesus kommer - är du frälst?

Ett aktuellt livebudskap med Christer Åberg. Han talar och spelar om Jesus och berättar hur man blir frälst!

0

Läs allt!


Transpersoner befriade av Guds kärlek

En mycket stark dokumentär om transpersoner som har blivit befriade av Guds kärlek.

5

Läs allt!


Dagens ord

Vecka 50, fredag 14 december 2018 kl. 13:11

Jesus söker: Sten Sixten!

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? - Be den här bönen:

Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som min Herre och Frälsare. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Jag ber om förlåtelse för alla mina synder. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!

Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. - Joh 3:16Dagen då Jesus visar fram sin brud

Av Mikael Walfridsson 

Dagen då Jesus visar fram sin brud

Vid avslutningen av de 7 dagarna, så kommer brudgummen att ta ut sin brud från brudkammaren och visa fram henne, nu utan slöja så alla kan se vem hans brud är. Kristus kommer på samma sätt vid slutet av vedermödan att visa fram sin brud vid hans synliga återkomst, så att alla kan se vem hans brud är.

2

Läs allt!


Christer Åberg sjunger: Vem är Kungen i djungeln?

Måste bara ses! Christer Åberg sjunger och spelar ukulele sången: Vem är Kungen i djungeln? 

3

Läs allt!


Tommy Dahlman intervjuar Christer Åberg i Kanal 10

Tommy Dahlman intervjuar Christer Åberg i Kanal 10 om hans frus och lille sons död två dagar innan julafton för snart tio år sedan.

2

Läs allt!


Senaste kommentarer

Rolf: ”Små flickor ger glädje”, säger 60-årige muslimske mannen om sin 12-åriga fru

Lenny: Väntar du på Antikrist?

Kaj : ”Små flickor ger glädje”, säger 60-årige muslimske mannen om sin 12-åriga fru

AnnMarie: FN:s förrädiska pakt godkändes igår

JL: FN:s förrädiska pakt godkändes igår

AnnMarie: ”Små flickor ger glädje”, säger 60-årige muslimske mannen om sin 12-åriga fru

Bengt: ”Små flickor ger glädje”, säger 60-årige muslimske mannen om sin 12-åriga fru

Kaj : ”Små flickor ger glädje”, säger 60-årige muslimske mannen om sin 12-åriga fru

Bengt: ”Små flickor ger glädje”, säger 60-årige muslimske mannen om sin 12-åriga fru

Mikael: ”Små flickor ger glädje”, säger 60-årige muslimske mannen om sin 12-åriga fru

Roger T. W.: Väntar du på Antikrist?

Bengt: FN:s förrädiska pakt godkändes igår

Bengt: ”Små flickor ger glädje”, säger 60-årige muslimske mannen om sin 12-åriga fru

Mikael: ”Små flickor ger glädje”, säger 60-årige muslimske mannen om sin 12-åriga fru

Jessica: ”Små flickor ger glädje”, säger 60-årige muslimske mannen om sin 12-åriga fru

David Ström: ”Små flickor ger glädje”, säger 60-årige muslimske mannen om sin 12-åriga fru

Nils: AI - artificiell intelligens - uppfyllelsen av Bibelns ord för 2000 år sedan

Andreas: FN:s förrädiska pakt godkändes igår

Bengt: ”Små flickor ger glädje”, säger 60-årige muslimske mannen om sin 12-åriga fru

Niklas Jönsson: Väntar du på Antikrist?


En gång frälst, alltid frälst?

Läsarmejl av nils

Kalvanistpstorn Pastor John Loopez fick av Herren se hur felaktig denna lära är.

52

Läs allt!


Musikfest i Advent med Lindbergarna - Del 1

Lindbergarna, Nenne Lindberg, Bosse & Anita, Thomas & Anita Granath, Rolle Pettersson, Siwert Lindberg, Martin Lindberg, Benny Jonsson, Stefan Lindberg, Lars-Uno "Bolmsö" Åkesson.

0

Läs allt!


Rysslands spel med krig som insats

Av Holger Nilsson 

Rysslands spel med krig som insats

Ryssland under Putin förnekar sig inte – vi kan räkna med nya provokationer – även i Östersjöområdet.

36

Läs allt!


Jordbävning i Alaska - Jesus profetior går i uppfyllelse

Jordbävning i Alaska - Jesus profetior går i uppfyllelse

Bild: Expressen. 

Alaska har drabbats av två mycket kraftiga jordskalv. Går väl när den har utlyst katastrof beredskap. Jesus tala om stora jordbävningar skall ske. Låt oss be för då drabbade.

12

Läs allt!


Profetia om uppryckandet och den stora vedermödan

Raket

Bibeln profeterar om att en gång ska uppryckandet ske och de frälsta gå in i kamrarna medan vedermödan pågår på jorden.

3

Läs allt!


Jesus är inget fake news

Ett aktuellt livebudskap med Christer Åberg. Han talar och spelar om Jesus och berättar hur man blir frälst!

0

Läs allt!


Bilderbergarnas mål avslöjat av David Rockefeller

Det verkar som att Annie Lööf följde instruktioner som hon fått från Bilderbergarna då hon splittrade  Alliansen för att inte bli beroende av Sverigedemokraterna. 

38

Läs allt!


Hon är förlovad med en ljuskrona

Amanda, 34, är förlovad med sin ljuskrona

Bild: Expressen. 

Amanda Liberty är förlovad med en ljuskrona som hon ”älskar att pussas och mysa med”.

17

Läs allt!


Unika dopfilmer

Unika dopfilmer - Studio Apg29 med Christer Åberg. Christer Åberg talar om dopet och visar fantastiska dopfilmer.

2

Läs allt!


Forskare vill prata med utomjordingar

Stjärnhimlen

Hela universum består av ett par hundra miljarder galaxer. I vår galax Vintergatan finns hundratals miljarder stjärnor. Men var är utomjordingarna då?

20

Läs allt!


Sista tidens tidslinje

En enkel illustration av Christer Åberg med en tydlig tidslinje vad som kommer att ske i den sista tiden.

14

Läs allt!
Apg29 har tusentals bloggartiklar! Gå vidare till fler artiklar:

NÄSTA


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 54 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 34 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 17 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 12 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 10 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Sedan 23:42 2013-08-16 har det varit 458 250 014 sidvisningar på Apg29! Apg29 har just nu 17 055 bloggartiklar, 92 256 kommentarer och 60 471 bönämnen.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp