Surfar nu: 620 www.apg29.nu


Om judafolket del 2 - Sigvard Svärd

Läsarmejl av Sigvard Svärd 

Om judafolket

Han sade: ´Du ska inte längre heta Jakob utan Israel, för du har kämpat med Gud och med människor och segrat” (kan översättas: ”kämpar med Gud” eller ”regerar med Gud”).

NÅGOT OM ISRAEL/JUDAFOLKET – DEL 2

Texterna i Bibeln om Israel/judafolket kan i flera fall ”överföras” på den hednakristna församlingen, i meningen här finns exempel på Guds underbara handlande, men också på avfällighet från Guds väg – med stora negativa konsekvenser som följd. Händelserna kan tjäna oss kristna både som uppmuntrande och förmanande förebilder, mitt under det att vi inte gör några som helst försök att ersätta eller ställa oss före Israel/judafolket inför Herren Gud. Ett 3:e läsarmejl visade sig bli nödvändigt för att nå fram till en bättre helhet av ämnet.

FRÅN FÅ TILL MÅNGA

Abram som namn (se del 1) betyder alltså fader (”till några”). Men Abram och Saraj var fortfarande barnlösa långt upp i åldrarna. Dock vi läser (1 Mos 17:1-8): ”När Abram var nittionio år uppenbarade sig Herren för honom och sade: ´Jag är Gud den Allsmäktige. Vandra inför mig och var fullkomlig. Jag ska upprätta ett förbund mellan mig och dig och jag ska föröka dig mycket.´ Då föll Abram ner på sitt ansikte och Gud sade till honom: ´Se, detta är mitt förbund med dig: Du ska bli far till många folk. Därför ska du inte mer heta Abram, utan ditt namn ska vara Abraham (”fader till många”), för jag har gjort dig till far för många folk. Jag ska göra dig mycket fruktsam och folkslag ska komma från dig, och kungar ska utgå från dig. Och jag ska upprätta ett förbund mellan mig och dig och efterkommande från släkte till släkte, ett evigt förbund. Jag ska vara din Gud och dina efterkommandes Gud. Det land där du bor som främling (nu, min anm.), hela Kanans land, ska jag ge åt dig och dina efterkommande som egendom för evigt. Och jag ska vara deras Gud.´”

NAMNET ISRAEL

Och ett under sker. Förutsättningarna var egentligen över för länge sedan för Saraj att bli havande, men hon blir ändå havande och ”löftessonen” Isak föds. Isak i sin tur gifter sig med Rebecka och ett nytt under sker. För hon som inte kunde få barn föder plötsligt tvillingar. En av dem gavs namnet Jakob utifrån att han höll den först födde Esau i hälen. Namnet har betydelsen ”den som håller i hälen” – ungefär för att komma först – ”den som bedrar”. Något som skulle visa sig stämma mer än en gång i Jakobs liv. Men Herren hade en avgörande kallelse för Jakob, och en natt var måttet rågat för Gud i fråga om Jakobs manipulationer och lögner.

Till en biflod som rann från Jordan, i höjd med Sekem, fanns ett vadställe med namnet Jabbok. Skriften avger följande (32:24-28): ”Och Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom ända tills gryningen kom. När han såg att han inte kunde övervinna Jakob, slog han honom på höftleden så att höften gick ur led medan han brottades med honom. Och han sade: ´Släpp mig för gryningen är här.´ Men Jakob svarade: ´Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig.´ Då sade han till honom: ´Vad är ditt namn?´ Han svarade: ´Jakob.´ Han sade: ´Du ska inte längre heta Jakob utan Israel, för du har kämpat med Gud och med människor och segrat” (kan över sättas: ”kämpar med Gud” eller ”regerar med Gud”).

IFYLLT NAMN

Se där, nu med Israel är det saknade ”tomrummet” i namnet Sem (hebr. ”namn”, se del 1) till hälften ifyllt med Guds härlighet. Men det återstår en avgörande del till för att namnet ska vara gudomligt fullmatat. Och det kommer nu: Jakob fick tolv söner, en av dem fick heta Juda. Därmed har det profetiska ”namn-tomrummet” Sem, blivit helt uppfyllt genom namnet Israel och Juda(folket). Första gången benämningen ”Israels barn” återfinns i Bibeln, är 2 Mos 1:7 då judafolket i Egypten ännu inte blivit slavar: ”Men Israels barn var fruktsamma och blev fler, de förökade sig och blev mycket talrika så att landet blev uppfyllt av dem.” Benämningen ”Israels barn”, blev en generationsfortsättning på ”Israels söner”, d.v.s. Jakobs 12 söner. Varje son kom att utgöra en stam; Israels 12 stammar.

Detta folk med eget land, blev utvalda av Herren på vissa premisser och med särskilda mål, som det lyder i 3 Mos 20:24: ”Jag är Herren er Gud, som har avskilt er från andra folk.” Samt i 2 Mos.19:6: ”Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk.” Vidare i 5 Mos.7:7: ”Det var inte för att ni var större än alla andra folk som Herren fäste sig vid er och utvalde er, ni var tvärtom mindre än alla andra folk.”

Bilderna på Herren och Israel/judafolket som en enhet, en gemenskap, far och son, är flera i Bibeln: ”Du (Mose) ska säga till farao: ´Så säger Herren: Israel är min förstfödde son, och jag har sagt till dig: Släpp min son, så att han kan hålla gudstjänst åt mig.´” (2 Mos 4:22)

HERRENS ÖGONSTEN

Herrens skydd och trofasta omsorg om Israel/judafolket är förtröstansfull mitt i lidande och nöd, t.ex. den 430-åriga fångenskapen i Egypten och de 40 ”vandringsåren” i öknen: ”Han fann honom i öknens land, i ödslig, tjutande ödemark. Han omslöt honom och tog honom i sin vård, han bevarade honom som sin ögonsten (i betydelsen: ”en liten ovärderlig - att vara extra rädd om”). Som en örn väcker upp sitt bo och svävar över sina ungar, så bredde han ut sina vingar och tog emot honom och bar honom på sina fjädrar.” (5 Mos 32:10-11)

Och det här i ett framtidsperspektiv: ”Du ska inte mer kallas ´den övergivna´, ditt land ska inte mer kallas ´ödemark´, utan du ska heta ´min kära´ och ditt land ´den äkta hustrun´, för Herren har dig kär, ditt land har fått sin äkta man.” (Jes 62:4)

Man kan fundera på vad som egentligen är ”gömt” av Herren i landet i Israel för att hittas i sinom tid. När den persiske kungen Koresh, som ett Guds verktyg, besegrade Babel på 500-talet f.Kr. och befriade de judiska fångarna där, så talade Herren till kungen (Jes 45:3): ”Jag ska ge dig skatter som är dolda i mörkret och hemliga rikedomar…” Får nog säga att jag med Bibeln i hand håller det för troligt att kung Koresh inte hittade allt eller kom över allt. Tror alltså att det finns mer; att det ska komma fram mer ur Herrens ”gömmor” i landet – sparat som välsignelser åt Israel/judafolket, och för övrigt åt alla som bor och lever i landet.

Tre gånger har Gud kallat ut sitt folk under begreppet ”son” ur Egyptens land. För det första när Abram återkom från Egypten efter att med Saraj ha rest ner dit på grund av svår svält i Kanaan. Vidare Israels barns uttåg ur Egypten, och slutligen, det vi läser i Matt 2:13-15: ”När de vise männen hade rest i väg, då visade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef och sade: ´Stig upp och ta med dig barnet och dess mor och fly till Egypten! Stanna där till jag säger till dig, för Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det.´ En lång och strapatsrik resa tur och retur väntade.

Josef steg då upp och tog samma natt med sig barnet och dess mor och gav sig av till Egypten. Där stannade han tills Herodes hade dött, för att det som Herren hade sagt genom profeten (Hosea 11:1, min anm.) skulle uppfyllas: Ut ur Egypten kallade jag min son.”

Men Israel/judafolket är nog också den omnämnda ”kvinnan” i Upp.12:13-17:”När draken såg att han var nedkastad på jorden, förföljde han kvinnan (Israel, min anm.) som (i Juda land, min anm.) hade fött Sonen (Jesus, min anm.).” Och här mitt i ett sammanhang, rör sig den profetiska tidsaxeln och bibelläsaren idag flyttas från 2000 år tillbaka i tiden, till det som kan benämnas med orden ”den yttersta tiden” och Guds skydd åt Israel/judafolket då, vilket kan vara snart: ”Men kvinnan fick den stora örnens båda vingar för att flyga ut till sin plats i öknen, där hon skyddad från ormen får sitt uppehälle under en tid, tider och en halv tid. Ormen sprutade då vatten ur sin mun som en flod efter kvinnan, för att svepa bort henne med floden. Men jorden hjälpte kvinnan, den öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutade ut ur sin mun. I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot hennes övriga barn (de hednakristna, min anm.), dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd.”

Det är intressant och spännande med uttrycket ”men jorden hjälpte kvinnan”. Att Gud gör bruk av sin skapelse för Israel/judafolkets skull, är endast ett sätt på vilket Gud utför både vägledning, varningar och skydd. Många exempel kan tas, allt från växt- och djurriket, berg, vatten – och exempelvis från varierande väderleksförhållanden och tidsförskjutningar. Här kan räknas upp: torka, svält, stormar, eld, moln, solförmörkelse och tidsförskjutningar. En stillastående sol i Gibeon och likaledes måne i Ajalons dal (Jos 10:13). En stjärna som stiger upp i Östern (Matt 2:1-2).

JERUSALEM OCH SION

1948 utropade Israel sig som en egen nation igen (nästa år 2018, firas 70 år), efter att judarna hade varit förföljda och förskingrade i stora delar av världen, ända sedan år 70 e.Kr. med romarnas förstörelse av Jerusalem – vilket kulminerade i ”Förintelsen” under 2:a världskriget. Men i slutet på 1800-talet här i Europa så började man bland troende judar att ”väckelsepropagera” med orden ”Nästa år i Jerusalem”. M.a.o. för ett återvändande till Sion, vilket i en vidare bemärkelse betecknar hela Jerusalem som Guds heliga stad, eller kung ”Davids stad” (1 Kung 8:1).

”Sionister”, som de kom att kallas för, hade inte som mål att enbart ta sig till berget Sion. Nej, ”hemkomsten” skulle inbegripa hela Jerusalem, geografiskt, andligt, kulturellt och folkligt. Alltså inte endast berget Sion (eller ”Sionbergen”, Ps 133:3), då det skulle bli dags att ånyo i Jerusalem hålla Herrens högtider. ”Jungfrun, dotter Sion” och ”Sions döttrar” (Jes 37:22, HV 3:11) är i GT brukliga sammansatta begrepp om Jerusalem och dess invånare.

Hör här om Sion (Ps 48:1-3). ”Stor är Herren och högt lovad i vår Guds stad, på sitt heliga berg. Skönt höjer det sig, hela jordens fröjd, Sions berg längt upp i norr, den store kungens stad. Gud bor i dess borgar, känd som en tillflykt.” Och nog är det spännande att se i Skriften, med koppling till lustgårdens centrum i Eden, var Sion är placerad i Jerusalem: ”Så säger Herren: Jag ska vända åter till Sion för att bo mitt i Jerusalem, och Jerusalem ska kallas ´sanningens stad´ och Herren Sebaots berg ´det heliga berget´.”

När Jesus dog på korset i Jerusalem, då var inte korset rest på berget Sion i Jerusalems mitt, inte heller skedde korsfästelsen innanför stadens murar (Joh 19:20). Märk väl att Jesus dog ”utanför lägret” som det lyder i Hebr 13:12. Tar vi och använder oss av templet som en illustration: 1. det heligaste, 2. det heliga och 3. förgården dit också hedningar var välkomna. Då kan vi säga att Jesus inte endast dog i det judiska eller för judar, utan att han faktiskt dog utanför det ansedda och heligt godkända. Jesus dog på hednisk ”gård”, därför att frälsningen inte endast skulle omfatta judar. Jesus dog för hela mänskligheten. Koppla ihop det med Hebr 6:30 – 7:1-28 där kungen och prästen Melkisedek i Salem (se del 1), beskrivs som en förebild på Jesus bl.a. i meningen att han var historielös: ”Han står där utan far, utan mor och utan släktregister. Hans dagar har ingen början och hans liv har inget slut.” Visst yttrade Jesus dylikt om sitt ”ursprung” här på jorden – vilket är det, vilka är de? Inget folk ensamt ”äger” Jesus. Var och en som söker honom med sitt hjärta, får del i honom på ett lika avgörande sätt som någon annan.

PROFETER OCH PROFETIOR

Profeten Hesekiel som var en av fångarna i Babel, fick i en av sina profetiska framtidssyner (Hes kap. 47), se hur i Jerusalem en ”tempelkälla” springer upp och som en ”dubbelström” flyter ut och rinner ner i landet både väster ut till Medelhavet och sydost ner till Döda Havet. Ja, vad kan inte hittas och grävas upp, vad kan inte komma fram i detta historiskt laddade landskap. Om det nu stämmer, så har judiska arkeologer exempelvis sagt att de har hört bruset av vatten under Sionbergen.

När vi är inne på bibliska profetior, får vi som sagt var inte föreställa oss att vi har fullt koll på det. Det bör vi i ödmjukhet erkänna, trots att vi har tillgång till den helige Andes hjälp att tyda biblisk text och bibliska profetior. I flera avseenden verkar uppfyllelse ske först i vår tid, när de faktiskt gick i uppfyllelse vid ett långt tidigare tillfälle i historien.

Och de kan t.o.m. peka bakåt till händelser innan ens biblisk historik blev ned-skriven. Profetiornas uppfyllelse i tid kan liknas vid hur svårt det är att även på nära håll se om siffror ligger i ordning i ett lager av plast. Så man bör allt vara något återhållsam med att fastslå en viss tolkning av en viss profetia i Bibeln. Det säkraste är när Skrift får förklara Skrift.

Det ordnas nu för ett framtida tempelbygge i Jerusalem, det tredje efter 1) ”Salomos tempel” 900 å f.Kr, och sedan 2) ”Serubabels tempel” 500 år f.Kr. Tyvärr blir detta ”det tredje templet” andligt skadat under en tid, precis som det andra en gång blev, när nu Antimessias/Antikrist kommer att sätta sig i det som ”en förödelsens styggelse på helig mark” (se Dan 11.31, 12:11).

Den första andligt liknande skadan uppstod år 167 f.Kr. då den grekiske kungen av Syrien, Antiokus IV Epifanes – inne i templet byggde ett altare till den grekiske guden Zevs (Jupiter) över det heliga brännoffersaltaret, genom att offra ett svin där. Men efterhand återkommer den förlorade heligheten till det tempel, som således ännu inte är byggt, och blir platsen för att avskilt gudstjänstliv under det tusenåriga fridsriket (satan är bunden för 1000 år, Upp.20:1-2). Då har av allt att döma det hänt att hedningarna ”i fullt antal” har kommit till tro, och ”hela Israel” har blivit frälst” (Rom 11: 25-26).

Tänk när det också inträffar, alltså än mer än vad som redan nu sker i Israels land: ”Öknen och ödemarken ska glädja sig, hedmarken fröjda sig och blomstra som en lilja.” (Jes 35:1) Ja, då händer förunderliga och häpnadsväckande ting i Israel/Jerusalem: ”Det ska ske på den dagen att hednafolken ska söka Ishais rot där han står som ett baner för folken, och hans boning ska vara härlig.” (Jes 11:10)

Och ytterligare: ”Så säger Herren Sebaot: På den tiden ska tio män av alla språk och folk ta tag i manteln på en judisk man och säga: ´Låt oss gå med er, för vi har hört att Gud är med er.´” (Sak 8:23) Vidare: ”Ingenstans på mitt heliga berg ska man göra något ont eller förstöra något, för landet ska vara fullt av Herrens kunskap som vattnet täcker havet.” (Jes 11:9)


Sigvard Svärd

Läsarmejl


Läs också:


Tack för att du läser Apg29. DELA gärna till dina vänner. Du kan också stödja Apg29 genom att sätta in en valfri GÅVA på BANKKONTO 8169-5,303 725 382-4. På internetbanken går det att ställa in så att du automatiskt ger en summa varje månad. Men om du hellre vill kan du SWISHA in en frivillig summa på 070 935 66 96. Tack.


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades onsdag 13 december 2017 11:49 | #sigvard svärd #judarna #israel | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

3 kommentarer

Per 13/12-2017, 14:54

Rörande Jes 45:3, ”Jag ska ge dig skatter som är dolda i mörkret och hemliga rikedomar…”, kommer här ett översatt tidningsreportage från April 2017:

Israels naturgastillgångar är en avgörare

"Ryssland stänger av gasen och Europa huttrar", rapporterade New York Times den 6 januari 2009, efter att Ryssland stängt av gasexporten till Europa på grund av en prissättningskonflikt med Ukraina. Från Frankrike till Turkiet blev nationer över hela Europa utan makt - och händelsen underströk Rysslands omfattande grepp på europeiska gasleveranser.

Spola fram till nästan ett decennium senare, och Europa ligger på gränsen till lättnad tack vare en osannolik källa: Israel.

Medan cirka 60 procent av världens oljereserver finns i Mellanöstern, finns ingen av dem i Israel. Israel har strävat i årtionden för att minska sitt beroende av utländska energikällor, genom att utveckla kärn- och solteknik, bland andra metoder.

Därefter kom spelväxlaren: upptäckten av naturgasfälten Tamar och Leviathan utanför Haifa-kusten under 2009 och 2010. De var bland de största offshorefynden i världen.

Tamar-fältet har producerat naturgas för den israeliska marknaden under de senaste åren och naturgas uppfyller nu 60 procent av Israels energibehov, med kol och diesel stående för resten. Men när fältet Leviathan kommer i drift år 2019, kommer det att hjälpa Israel att uppnå en nivå av energioberoende som den judiska staten aldrig tidigare har erfarit.

Israels energiminister Dr. Yuval Steinitz, som kommer att tala i New York den 7 maj, har formulerat ett mål för naturgas som slutligen skall uppfylla 80 procent av landets elbehov. Kanske viktigare är att Israels nya gasfält gör den judiska staten till en global energispelare för första gången i sin historia, vilket väsentligt förändrar dess politiska och ekonomiska position i hela Mellanöstern och Europa. Steinitz har sagt att han ser att det östra Medelhavet blir det nya Nordsjön.

Jordanien har redan tecknat ett $10 miljarders avtal för att importera israelisk gas, och Europa är nästa. Israel, Cypern, Grekland och Italien enades nyligen om en plan på 6,4 miljarder dollar för att bygga världens längsta undervattensrörledning, vilket skulle släppa in Israels naturgas till den europeiska marknaden. Affären stöddes av EU:s klimat- och energikommission, som sa att det skulle bidra till att begränsa beroendet av ryska gasleveranser.

Fördelarna med Israels nya energisektor kan också sträcka sig bortom det ekonomiska. Kommer Israel att se mer politiskt stöd i Europa på grund av gasavtalet? Kommer europeiska regeringar dra tillbaka sitt stöd av bojkott av Israeliska företag?

Tiden kommer att utvisa, men som andra energiexportörer kan Israel nu äntligen få den hävstång som de behöver för att få den rättvisa behandlingen som de förtjänar.

https://www.algemeiner.com/2017/04/10/israels-natural-gas-supply-is-a-game-changer/

PS. Man kan ju fundera på om detta allvarligt kommer att försämra Rysslands relation till Israel, och om därmed Ryssland representerar Gog och Magog. Ryssland möttes ju nyligen i en närmast osannolikt vänskapsmöte med både Iran och Turkiet! .DS

Svara


Prinsen 13/12-2017, 15:00

Ja är det inte underbart att Gud gett oss kristna en fristad undan Rom och konventikelplakat, bannlysning, spöstraff, bålbränning, fängelser och förföljelser - och gett oss jord (plats) där vi i frihet kan utöva vår tro som gjorde Abraham rättfärdig, så att vi genom tal, sång och läsning kan växa i Anden och ge Kristi församling frukt?
När allt såg som mörkas ut, fanns dock en rest kvar; Wyclife, Tyndale, Hus, Luther, Calvin, Valdeserna, Hugenotter m fl, som gömde sig i hem på landsbygden, i skogen, i bergen, i grottor, i katakomber. Ja även under den första kristna epoken gav Gud dem plats för tillbedjan undan draken och slakten på Koleseum.
Men tydligaste var nog när européer flydde sina länder för att kunna utöva sin tro. Amerika som ny jord öppnade upp sig. Hugenotterna for dit. Metodisterna. Herrnhutarna. Anabaptister. Flera svenskar tog båten över på 1800-talet p g a religiösa skäl.
Även SydAfrika tog emot europeiska kristna som flydde förföljelser.
Nu finns ingen knappast ingen mer jord, nation eller land att fly till. Satans snara blir allt tajtare. Allting styrs, kontrolleras och övervakas.
Fler och fler lämnar landsbyggen för att bo i städer.
Ingen kan föddas utan ett födelsenummer, ingen kan leva eller arbeta utanför systemet. Ingen kan försörja sig helt på en gård/jord, alla är beroende av Egypten och vi är alla dess slavar.
Men Jesus ska sätta oss fria, Han ska både ropa och leda oss ut ur Egypten, där satan är den översta stenen i pyramiden (se dollarsedeln med inskriften ”i gud vi förtröstar”, ja litar vi på Gud eller mer på mammon?).
”Och kvinnan flydde ut i öknen, där hon har en plats sig beredd av Gud, och där hon skulle få sitt uppehälle under ett tusen två hundra sextio dagar.” ‭‭Uppenbarelseboken‬ ‭12:6‬
Gud har berett en plats. Gud har förberett allting. Invänta nu med tålamod, Gud är med oss. Vaka och gör inte din Ande slö eller trött. Lyft blicken bort från denna värld. Gud har många rum som Jesus har gjort i ordning.
Just nu mäter Herren upp hur stor den underbara Staden Jerusalem ska vara. Är ditt namn med i Livets Bok? Se då till att den inte suddas ut!
Snart kommer en tidpunkt när inga fler namn tillkommer, när det fulla antalet är nått. Då är offertjänsten till ända, och Översteprästen går in i det Allra Heligaste, inför Guds tron ska Han presentera de utvalda.

Svara


Roger T. W. 14/12-2017, 19:37

Tack, Sigvard. Vi kan läsa Bibeln hur mycket som helst, men vi saknar viktiga nycklar och missar nyanser. Det där med nycklar känner vi igen, eller hur?

Min första snubbeltråd var referenserna till Pauli brev. Så småningom stod det klart att de refererade till Septuaginta, som Vulgata översattes från.

Alla förstår huvudbudskapet, tro och bättring, men den som vill gå på djupet behöver extrahjälp. Jag vågar inte säga mycket om Daniel och Uppenbarelseboken. Jag ser hur tolkningarna går isär och ställer mig vid sidan om. Tids nog får jag veta, när och om det behagar Herren.

Svara


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?

Din kommentar kan deletas om den inte passar in på Apg29 vilket sidans grundare har ensam rätt att besluta om och som inte kan ifrågasättas. Exempelvis blir trollande, hat, förlöjligande, villoläror, pseudodebatt och olagligheter deletade och skribenten kan bli satt i modereringskön. Hittar du kommentarer som inte passar in – kontakta då Apg29.


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 29, söndag 21 juli 2019 kl. 04:05

Jesus söker: Johanna!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
lördag 20 juli 2019 23:11

Be för svår situation i en bostadsfråga, Herren vet hur AKUT läget är.

Morsan reklam


Aktuella artiklar


Senaste kommentarerSTÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp