833 online! | Sidvisningar idag: 18 337 | Igår: 336 277 |

www.apg29.nu


Platt jord är obibliskt

Platt jord är obibliskt

Läser man Bibeln så ser man tydligt att jorden är rund. Om jorden inte är rund då skulle Jesus ha tagit grundligt miste då han säger att att det både är dag och natt på jorden när han hämtar hem alla de frälsta till himlen.

Härom dagen publicerade tidningen Dagen en gedigen artikel på sex sidor av Jonatan Sverker om konspirationsteorier. Bland annat intervjuade han mig i artikeln.

Sverker tog också upp konspirationsteorin om att jorden är platt och inte rund. Detta ämne har jag tagit upp flera gånger på Apg29.

Det finns kristna som tror att jorden är platt och jag har till och med fått både mejl och brev hemsänt till mig där man har försökt att få mig tro på en platt jord.

Men ska man tro på en platt jord med utgångspunkt från Bibeln måste man rycka loss bibelord, ge dem en annan tolkning och förneka vad Bibeln verkligen säger.

Jesus talar om en rund jord

Läser man Bibeln så ser man tydligt att jorden är rund. Om jorden inte är rund då skulle Jesus ha tagit grundligt miste då han säger att att det både är dag och natt på jorden när han hämtar hem alla de frälsta till himlen.

Om någon den dagen är uppe på taket och har sina tillhörigheter i huset, skall han inte gå ner och hämta dem. På samma sätt skall den som är ute på åkern inte vända tillbaka hem. [...] Jag säger er: Den natten skall två ligga i samma säng. Den ene skall tas med och den andre skall lämnas kvar.

Luk 17:31,34

Då Jesus hämtar hem de troende till himlen råder det både dag och natt på jorden. Och det kan det bara göra om jorden är rund. På den ena sidan av jorden är det dag medan den andra sidan är det natt.


Förminskar Gud

Om man tror att jorden är platt, då förminskar man Gud. Plattjordarna tror nämligen inte att stjärnorna och rymden finns.

De förnekar alltså att Gud är så mäktig och så stor att han har kunnat skapat världsrymden och galaxerna. Men min och Bibelns Gud är så stor så att han har skapat allt detta!

I begynnelsen skapade Gud himlarna och jorden.

1 Mos 1:1

Vetenskapen motbevisar teori

De som tror att jorden är platt avfärdar foton av planeten från rymden som ett bevis för att jorden är rund. Men även utan bilder finns det många bevis för att jorden i princip är klotrund..

Förmörkelser har rund skugga

Vid en månförmörkelse kastar jorden sin skugga på månen, eftersom jorden står mellan solen och månen. Detta är en omöjlighet med en platt jord.

Dessutom är jordens skugga på månen tydligt cirkelformad, vilket tyder på att jorden är rund. Den enda form som alltid kastar en rund skugga oavsett vinkel är ett klot.

Antarktis är en kontinent

Plattjordarna menar att Antarktis inte finns utan att det är en hög mur av is. Men fakta pekar på att Antarktis är en kontinent. Forskare har flera gånger seglat runt Antarktis.

Massor av bilder har tagits av kontinenten från flygplan. Dessutom har åtskilliga expeditioner till fastlandet visat att Antarktis inte är någon hög mur av is.

Jorden blockerar stjärnor

Samma stjärnor syns inte från alla delar av jorden. Det är ett fenomen som bara kan förklaras med att jorden är rund. Jordens krökning gör att vi inte kan se vissa delar av himlen.

Om jorden är en platt skiva skulle samma stjärnor synas oavsett varifrån himlen betraktades.

Nu har vi tittat på lite vetenskapliga argument som avslöjar tydligt att jorden är rund. Låt oss gå tillbaka till Bibeln för att se vad den har att säga om ämnet.

Först ska vi titta på det intressanta med årstiderna, vilket avslöjar otvivelaktig att jorden är rund.

1492677166-gud-skapar.jpg

Årstiderna bevisar en rund jord

1 Mos 8:22 Så länge jorden består ska sådd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra.”

Bibeln talar om att årstiderna aldrig ska upphöra så länge som jorden består. Årstiderna avslöjar en rund jord.

Jorden snurrar inte bara runt sin axel som en snurra. Den kretsar också kring solen i en stor cirkel som kallas omloppsbana. Jordens bana runt solen, samt jordaxelns lutning, gör att vi får fyra årstider. Vintertid lutar Sverige och norra halvklotet bort från solen.

Orsaken till att årstiderna växlar är jordens lutning. Samtidigt som jorden rör sig runt solen, roterar den också runt sin egen axel, som lutar cirka 23,5°. På grund av denna lutning turas det norra och södra halvklotet om att vara riktat mot solen under jordens varv runt solen. Det är detta vi upplever som årstider.

När jorden befinner sig i den del av sin bana då det norra halvklotet vetter mot solen, får vi fler soltimmar under dygnet. Den extra solenergin värmer upp jorden och luften – det blir vår och sommar.

Ett halvt år senare har jorden kommit på solens andra sida, och då är det södra halvklotet som vetter rakt mot solen, medan det norra halvklotet ligger i skugga. Därför blir det vår och sommar i till exempel Australien och Sydamerika, medan vi har höst och vinter på vår del av klotet.

Skapelsen visar en rund jord

1 Mos 1:14 Gud sade: ”Varde på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten!” De skall vara tecken som utmärker särskilda tider, dagar och år, 15 och de skall vara ljus på himlavalvet som lyser över jorden.” Och det skedde så.

16 Gud gjorde de två stora ljusen, det större att härska över dagen och det mindre att härska över natten, likaså stjärnorna. 17 Han satte dem på himlavalvet till att lysa över jorden, 18 till att härska över dagen och natten och till att skilja ljuset från mörkret. Och Gud såg att det var gott.

Vi ser här i texten att Gud har satt tecken som utmärker särskilda tider, dagar och år. Och det är solen och månen. De olika tider som till exempel årstiderna avslöjar tydligt att bi har en rund jord! Och det är Bibeln som lär oss detta!

Tar vi reda på de plattroendes argument så stämmer de inte med Bibeln. De säger att solen och månen är lika stora. Att månen skulle vara lika stor som solen stämmer inte eftersom i 1 Mos 1:16 står det:

Gud gjorde de två stora ljusen, det större att härska över dagen och det mindre att härska över natten, likaså stjärnorna.

Här står det klart och tydligt att solen är större än månen! För att få svar som stämmer med verkligheten: Läs Bibeln och tro på den!

Jesaja talar om en rund jord

Förstår ni inte, hör ni inte? Har det inte sagts er från begynnelsen, har ni inte vetat det sedan jordens grund blev lagd? Han tronar ovan jordens rund, de som bor på den är som myror. Han breder ut himlen som en duk, spänner upp den som ett tält att bo i. – Jes 40:21-22

Texten handlar om Gud och är ingen vetenskaplig avhandling, men Jorden nämns som rund (sfär, glob) som i förbifarten – som om det är en självklarhet som inte behöver förklaras närmare.

Jorden hänger fritt i rymden

Jorden hänger fritt i rymden

I Jobs bok kan vi också läsa att Jorden hänger fritt i rymden – på samma vis som Solen och Månen.

Han spänner ut himlen i norr över det tomma, han hänger upp jorden på intet. - Job 26:7

Lägg märke till att här står det inte att Jorden ligger på pelare. Jorden hänger på intet i rymden!

Välvd horisont

Vid havet kunde man till och med se att horisonten är välvd, precis som det står i Jobs bok, som är en av Bibelns allra äldsta böcker:

En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret. - Job 26:10

Solförmörkelse

Att Jorden är rund har man kunnat se i alla tider. Till exempel har man kunnat se det vid månförmörkelser (skuggan som Jorden kastar på Månen) men även vid solförmörkrlse.

När Jesus hängde fastspikad på avrättningsredskapet korset på Golgata blev det en stor solförmörkelse. Till och med Jesu kors bevisar en rund jord.

Mark 15:33 Vid sjätte timmen [kl 12.00] kom över hela landet ett mörker som varade till nionde timmen [kl 15.00].

När Jesus hängde på korset täcktes hela landet av mörker i tre timmar. Detta profeterade Amos om. Läs den otroliga profetian:

Amos 8:9-10 Det skall ske på den dagen, säger Herren, Herren , att jag skall låta solen gå ner vid middagstid och lägga landet i mörker mitt på ljusa dagen. 10 Jag skall förvandla era högtider till sorg och alla era sånger till klagovisor. Jag skall klä allas höfter med säcktyg och göra alla huvuden skalliga. Jag skall låta det bli som när man sörjer ende sonen och låta det sluta som en bitter dag.

Även den romerske historikern Phlegon nämner en stor solförmörkelse vid tiden för Jesu korsfästelse. Origen av Alexandria (182-254 e.Kr.), i Against Celsus (. Bok II, kap XIV) skrev att Flegon, i hans "Chronicles", nämner Jesus:

"Nu Flegon, i det trettonde eller fjortonde bok, tror jag, för hans krönikor, inte bara tillskriver Jesus kunskap om framtida händelser (även falla i förvirring om några saker som hänvisar till Petrus, som om de hänvisas till Jesus), men också vittnade om att resultatet motsvarade hans förutsägelser."

Han hänvisade till en beskrivning av Flegon av en förmörkelse tillsammans med jordbävningar under regeringstiden av Tiberius (förmodligen att 29 AD): att det var "en stor solförmörkelse” och:

”Det blev natt i sjätte timmen på dagen [dvs kl 12.00] så att stjärnorna även dök upp i himlen. Det fanns en stor jordbävning i Bithynia, och många saker välte i Nicaea.”.

Solförmörkelse inträffar då månen passerar mellan jorden och solen, och dessa ligger i en rät linje, varvid solen helt eller delvis blir skymd för betraktare från jorden.

Medeltiden - Platt jord en myt

Uppfattningen att kyrkan under medeltiden trodde att jorden var platt är en lögn från evolutionister

Det skrivs fortfarande böcker som påstår att medeltidens människor trodde att jorden är platt.

Det är lätt bevisat att åtminstone de lärde under medeltiden visste att jorden var rund.

Den svenske historieprofessorn Dick Harrison säger:

Sanningen är att ingen misstrodde Columbus och att nästan ingen medeltidsmänniska trodde att jorden var platt. Det fanns ända sedan antiken en djup och vida spridd övertygelse i hela det bildade Europa, som gick ut på att jorden var sfärisk. Nästan samtliga västeuropeiska författare med allmänt geografiska teman på sin repertoar [några av dem räknas upp] var alla rörande överens om att jorden var rund.

Faktoid

De flesta nutida historieforskare menar att det bara är en myt att kunskapen om jordens form glömdes bort under medeltiden och att detta är ett exempel på en faktoid.

En faktoid är föreställningar som hålls för sanna, men som i själva verket är felaktiga.

Predikade en rund jord

Predikningarna på medeltiden hölls tvärtemot vad många tror inte på latin, utan på folkspråken. Och i predikningarna behandlades skapelsens ordning, däribland jordens sfäriska form.

Den norska Konungaspegeln från 1200-talet är en folklig skrift som omnämner jordens form och pedagogiskt förklarar för läsaren att denne ska tänka sig jorden som ett äpple som hänger fritt. Om man sedan för ett ljus runt äpplet, så förklaras dag och natt samt klimatskillnader mellan Norden och länderna kring ekvatorn.

Petrus de Dacia, som brukar anges som Sveriges förste författare, var en gotländsk dominikanermunk. I hans skrifter är jordens bollform självklar.

Lögn från evolutionister

Under mitten och slutet av 1800-talet rasade en vetenskaplig strid mellan darwinister och teologer om evolutionsläran. Myten om den platta jorden blev ett argument mot kyrkan och användes för att visa att kyrkan även hade fel i denna fråga.

Lögnen fick spridning och började uppfattas som sanning.

Missförstådda bibelord

Missförstådda bibelord

Matteus 4:8 Därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. 9 Och han sade: ”Allt detta vill jag ge dig, om du faller ner och tillber mig.”

Rent logiskt förstår vi att djävulen inte bokstavligt kunde ta Jesus upp på ett högt berg för att visa alla riken eftersom sådana höga berg inte finns. Vi måste förstå texten andligt. Djävulen kom med olika frestelser i Jesu sinne.

När Bibeln talar om att jorden skulle ha hörn, till exempel i Job 38:13, så är det bildspråk. Detta ser vi tydligt om vi läser versen i sitt sammanhang och inte bara gör ett lösryckt citat. Regeln nummer ett är att alltid läsa saker och ting i sitt sammanhang.

Job 38:9-18 Vem satte dörrar för havet när det bröt fram ur moderlivet, 9 när gav jag moln åt det att klä sig i och lät tjockt mörker bli dess linda, 10 när bestämde jag dess gräns och satte bom och dörrar för det, 11 och sade: "Hit får du komma, men inte längre, här skall dina stolta böljor lägga sig"? 12 Har du, sedan dina dagar började, befallt dagen att gry och anvisat morgonrodnaden en plats 13 där den kunde fatta jorden i dess hörn, så att de ogudaktiga skakades bort från den? 14 Då ändrar jorden form som leran under sigillet, och allt träder fram som i ny dräkt. 15 Då berövas de ogudaktiga sitt ljus, och den arm som lyfts bryts av. 16 Har du stigit ner till havets källor och vandrat på djupets botten? 17 Har dödens portar uppenbarats för dig, har du sett dödsskuggans portar? 18 Har du kunnat se utöver jordens vidder? Låt mig veta,om du har insikt i allt detta.

En annan vers som också brukar förklaras felaktigt att jorden är platt och har fyra hörn är Uppenbarelseboken 7:1.

Upp 7:1 Sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn och hålla tillbaka jordens fyra vindar, så att ingen vind skulle blåsa över jorden eller över havet eller mot något träd.

Men detta är ju helt enkelt en beskrivning av jordens fyra väderstreck. Norr, syd, öst och väst. Varför läsa in något som inte finns i texten? Det står till exempel ingenting om att jorden skulle vara platt här.

Dessutom får vi inte glömma bort Upp 7:1 beskriver en syn - en vision - vilket betyder att det behöver inte bokstavligt se ut så eftersom den har en poäng och vill illustrera - uppenbara en sanning.

Hur ofta säger vi inte att "solen går upp" när vi vet att solen inte kan "gå" eftersom den inte har några ben! Till och med SMHI talar om "Solens upp- och nedgång" trots att de om några borde väl veta att det är jorden som kretsar runt solen!

Den engelska sidan AnswersInGenesis förklarar jättebra olika bibelord som ofta missförstås över att jorden skulle vara platt.

I det här sammanhanget måste jag också ta upp kung Nebukadnessars drömsyn i Danielsboken kapitel fyra:

Dan 4:7-8 Detta var den syn jag hade på min bädd: Jag såg i min syn ett träd stå mitt på jorden, och det var mycket högt. 8 Trädet var stort och väldigt och så högt att det räckte upp till himlen och syntes till jordens ände.

Detta brukar också tas upp som ett argument över att Bibeln talar om en platt jord eftersom trädet "syntes till jordens ände". Men detta är åter igen en syn - dessutom en dröm - och drömmar belyser ju inte alltid hur det ser ut i verkligheten. Och för det andra är det ett bildspråk som dessutom Daniel behövde uttyda, vilket vi ser senare i kapitlet! Regel nummer ett: Läs alltid allting i sitt sammanhang!

Står jorden på pelare?

Innan vi går vidare i det här intressanta ämnet så måste jag bara nämna något om huruvida jorden skulle stå på pelare, vilket du ser på bilden högst upp. Stämmer detta verkligen med Bibeln?

Job 38:4-7 Var fanns du när jag lade jordens grund? Svara, om du har så stort förstånd. 5 Vem har bestämt hennes mått- du vet! Och vem spände mätsnöret över den? 6 Var fick hennes grundpelare sina fästen? Vem lade hennes hörnsten, 7 medan morgonstjärnorna tillsammans sjöng och alla Guds söner ropade av glädje?

Åter igen är detta bildspråk. Här talas det om att "morgonstjärnorna tillsammans sjöng", vem har sett en stjärna sjunga? Det talas om "mätsnöre" och "hörnsten". Detta är bilder som talar om Guds storhet och suveräna skaparmakt. Alltså: Job beskriver inte att jorden skulle stå på pelare som bilden högst upp i den här artikeln illustrerar.

Himlens stjärnor

Vad är Himlens stjärnor?

Upp. 6:13 Himlens stjärnor föll ner på jorden, som när ett fikonträd fäller sina omogna frukter, när det skakas.

Vi vet att stjärnor är solar. Om stjärnor faller på jorden skulle jorden förintas direkt. Med andra ord kan det inte vara stjärnor som vi tänker dem som Bibeln beskriver. Vad är det då?

Vi ser i Bibeln att när Satan kastades ut ur himlen tog han med sig en tredjedel av himlens stjärnor med sig i sitt fall. Stjärnor i det här sammanhanget är änglar. Satan fick med sig en tredjedel av himlens änglar i sitt fall.

När det då står att himlens stjärnor föll ner på jorden så var det himlens änglar som föll ner på jorden.

Detta lär oss att ska vi förstå vissa bibelord då måste vi låta text förklara text och läsa det i sitt sammanhang. Annars kan vi komma fel som också de plattroende har gjort då de har ryckt bibelverser och detaljer ur sitt sammanhang.

Bildspråk

När Bibeln talar om att jorden skulle ha hörn, till exempel i Job 38:13, så är det bildspråk. Detta ser vi tydligt om vi läser versen i sitt sammanhang och inte bara gör ett lösryckt citat. Regeln nummer ett är att alltid läsa saker och ting i sitt sammanhang.

Job 38:9-18 Vem satte dörrar för havet när det bröt fram ur moderlivet, 9 när gav jag moln åt det att klä sig i och lät tjockt mörker bli dess linda, 10 när bestämde jag dess gräns och satte bom och dörrar för det, 11 och sade: "Hit får du komma, men inte längre, här skall dina stolta böljor lägga sig"? 12 Har du, sedan dina dagar började, befallt dagen att gry och anvisat morgonrodnaden en plats 13 där den kunde fatta jorden i dess hörn, så att de ogudaktiga skakades bort från den? 14 Då ändrar jorden form som leran under sigillet, och allt träder fram som i ny dräkt. 15 Då berövas de ogudaktiga sitt ljus, och den arm som lyfts bryts av. 16 Har du stigit ner till havets källor och vandrat på djupets botten? 17 Har dödens portar uppenbarats för dig, har du sett dödsskuggans portar? 18 Har du kunnat se utöver jordens vidder? Låt mig veta,om du har insikt i allt detta.

En annan vers som också brukar förklaras felaktigt att jorden är platt och har fyra hörn är Uppenbarelseboken 7:1.

Upp 7:1 Sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn och hålla tillbaka jordens fyra vindar, så att ingen vind skulle blåsa över jorden eller över havet eller mot något träd.

Men detta är ju helt enkelt en beskrivning av jordens fyra väderstreck. Norr, syd, öst och väst. Varför läsa in något som inte finns i texten? Det står till exempel ingenting om att jorden skulle vara platt här.

Dessutom får vi inte glömma bort Upp 7:1 beskriver en syn - en vision - vilket betyder att det behöver inte bokstavligt se ut så eftersom den har en poäng och vill illustrera - uppenbara en sanning.

Hur ofta säger vi inte att "solen går upp" när vi vet att solen inte kan "gå" eftersom den inte har några ben! Till och med SMHI talar om "Solens upp- och nedgång" trots att de om några borde väl veta att det är jorden som kretsar runt solen!

Den engelska sidan AnswersInGenesis förklarar jättebra olika bibelord som ofta missförstås över att jorden skulle vara platt.

I det här sammanhanget måste jag också ta upp kung Nebukadnessars drömsyn i Danielsboken kapitel fyra:

Dan 4:7-8 Detta var den syn jag hade på min bädd: Jag såg i min syn ett träd stå mitt på jorden, och det var mycket högt. 8 Trädet var stort och väldigt och så högt att det räckte upp till himlen och syntes till jordens ände.

Detta brukar också tas upp som ett argument över att Bibeln talar om en platt jord eftersom trädet "syntes till jordens ände". Men detta är åter igen en syn - dessutom en dröm - och drömmar belyser ju inte alltid hur det ser ut i verkligheten. Och för det andra är det ett bildspråk som dessutom Daniel behövde uttyda, vilket vi ser senare i kapitlet! Regel nummer ett: Läs alltid allting i sitt sammanhang!Källa:


Skriv ut


Publicerat av Christer Åberg måndag 12 november 2018 18:10 | Direktlänk | Nyhetsbrev | RSS


STÖD APG29.NU


23 kommentarer

OBS: Läsarmejl, artiklar, kommentarer och video som är skrivna och gjorda av andra än mig, (Christer Åberg, grundaren till Apg29), kan ha åsikter som jag inte delar.

Tomas N

Med tanke på artikeln i Dagen.se som hade en stor "platt jord "bild som bakgrund och som i korthet målade upp alternativmedia som knäppskallar och där denna bloggen apg29 figurerade i framkant,så undrar åtminstone jag över syftet och effekten med ännu en artikel i denna debatt.

Vem sätter agendan och har bollen så att säga. ? Jag har tidigare skrivit om detta och hävdar att det verkar ganska uppenbart att de som tror att jorden är platt gör så inte som en produkt av bibelläsning,utan av olika artiklar som de läst och hanat på detta spår.

Eftersom man inte kan hindra eller göra något för de som är inne på plattjordteorin och inga bibelverser verkar övertyga dem,så skulle jag använt strategin att inte ge dessa teorier något utrymme.

Främst för att alternativ media är så viktigt för högsta möjliga flöde av sanningar och varför självmant använda fiendens främsta vapen som drabbar en själv istället.

Biebtexterna som beskriver jorden pekar i huvudsak på att jorden är rund,men kan inte användas som vattetäta bevis. Här spelar den symboliska hebreiska texten in och det har vi också sett i många andra profetiska tolkningar. Bibeln är ingen geografi/fysikbok utan handlar om Gud och människan och livet . Det ser vi också på att först när världsomseglingar gjorts,astronomi och annan vetenskap först på 15-1600talen bekräftade med säkerhet att jorden är rund. Tidigare fanns en viss ovisshet.

Kampen mot tron som vidskeplig och ovetenskaplig har pågått under upplysningstiden och in i den moderna och industriella tiden och har nog gjort vad den kunnat för att applicera olika försök som baserat på att vissa kristna tidigare kan ha trott att jorden är platt utan att ens fundera på att hedningar nog inte var visare på detta område.

Jag vet inte exakt hur dessa moderna teorier uppstått,men det är ju rent snurrigt minst sagt. Inte minst tar det tid och fokus bort från viktigare saker.

En viktig andlig och allmänmänsklig sanning är att om man går ut med ett statement och för att bryta mark och ta en seger,så måste man ha rejäla argument,annars bjuder man in sina motståndare till att ta för sig.

Plattjordsförespråkarna kommer att argumentera emot vissa bibeltexter och kunna ha vissa poänger eftersom det inte är bibeltexterna i sig som är beviset.

Bevisen ligger i det enkla och självklara som t o m mindre begåvade och barn förstår. Plattjordsteoriernas andra argument är också svåra att argumentera i eftersom det är olika märkliga matematiska och fysiska fenomen som de argumenterar för.

Nej,jag hade stängt dörren till dessa diskussioner och vänligt men bestämt hänvisat till andra forum för detta. Det finns så mycket annat som är viktigt där människors liv står på spel.

Och dessutom,vem vill prata om viktiga och allvarliga frågor,men ständigt ha en löjets ryggsäck som överskuggar allt som är viktigt nog att lägga tid och energi på

Svara -   - 12/11-18 21:31 -


Leif

Svara -   - 12/11-18 21:40 -


Roger T. W.

Jorden är förstås rund, men jag varnar för att låta Bibeln förklara vetenskapen eller vetenskapen Bibeln. Bibeln är andlig på hög nivå medan vetenskapen är abstrakt. Jag kan med en gammal teori om en platt jord som solsystemets centrum beräkna var planeterna befinner sig om två år. Det kostar datorkraft, men kan göras någorlunda exakt. Jag kan också hemma vid datorn mäta avståndet till solen någorlunda bra för att bevisa att jorden inte är centrum. Sedan kan jag bestämma avståndet till andra planeter. Vi skippar plattjorden för att våra nya teorier är enklare. Occams rakkniv. Vetenskap.

Sedan blir det svårare. Några akademiker är plattjordare. De avfärdar jordens krökning med egna observationer och måste bemötas på sitt eget territorium. Tyvärr är det så att nästan ingenting jag här läser får dem mer än att fnysa. Istället för att kalla plattjordare för foljehattar bör man bemöta dem på deras eget område. Jag ser det inte göras.

Svara -   - 12/11-18 21:41 -


Steven

Varför är alla bilder på jorden animerade? Borde man inte vid detta laget skickat ut en rymdsond som kan fotografera hela jordklotet, det borde väl ändå vara något eftersträvansvärt för forskarna på NASA?

Svara -   - 13/11-18 00:06 -


Christer Åberg

Svar till Steven.

Varför är alla bilder på jorden animerade? Borde man inte vid detta laget skickat ut en rymdsond som kan fotografera hela jordklotet, det borde väl ändå vara något eftersträvansvärt för forskarna på NASA?

Jag hade på känn att någon skulle ställa den retoriska frågan. Jag kunde ha valt att inte ha några bilder alls som illustrerar artikeln. 

Läser du artikeln behövs det inga bilder för att bevisa att jorden är rund.

Svara -   - 13/11-18 11:57 -


Eva

Detta är väl inte ngn avgörande fråga för frälsning antar jag? Vill bara tala om att för ett antal år sen läste jag om ngn vetenskapsman som hävdade att jorden mer såg ut som ett "liggande" ägg ungefär. Alltså inte helt klot-runt som en fotboll. Sfäriskt men inte helt runt eller platt. Själv vet jag inte riktigt hur jag tror i frågan. Eller om det är viktigt för Gud hur jag tror om just Jordens form.

Svara -   - 13/11-18 18:48 -


Roger T. W.

Svar till Eva.

Nej, det är inte en frälsningsfråga. Jorden ser delvis ut som ett päron, hävdar några. Vad ska vi veta och tro på? Herren och Hans verk. Det spelar ingen roll att vi inte vet eller förstår allt annat. Jag förstår inte allt i Uppenbarelseboken, men huvudbudskapet förstår jag. En enkel tro räcker hela vägen fram.

Svara -   - 13/11-18 22:39 -


Leif

Svar till Eva.

Det är inte det viktigaste att veta vilken form jorden har men, jag har då aldrig genom den skugga som jorden speglar på månen sett att den skulle vara det minsta ägglik, och rundningen ser man tydligt med egna ögon, dels när jag flög till Kreta sist så koncentrerade jag mig verkligen för att se om det syntes och det gick inte att ta miste på. Likaså vid öppet hav, när t.ex båtmasterna närmar sig och stiger upp ur horisonten.

De kristna som håller på och strider om denna fråga är mest lurade av den onde till att tappa fokus på Jesus, evangelium och syskonkärleken som är så viktig för att Guds liv skall kunna spridas som Gud vill.

Vi ser flera sådana liknande dilemman som smyger sig in för att förvirra, försvaga och splittra Guds folk. Det senaste har ju varit politiken som splittrar så oerhört, de kristna strider helt felaktiga strider och tycker sedan illa om varandra pga just detta, tänk så lättlurade vi är!

Svara -   - 13/11-18 22:50 -


Kalle

Svar till Steven.

Det är dom inte.

Svara -   - 13/11-18 23:00 -


Kalle

Svar till Eva.

Problemet är att när kristna far med osanning och hävdar att jorden är platt, så skadar det evangeliets trovärdighet. Tänk om någon misstror det glada budskapet av en så onödig anledning.

Svara -   - 13/11-18 23:03 -


Eva

Till er som svarat. Ni kanske missuppfattade liknelsen om det "liggande" ägget. Då menar jag ett kokt eller okokt ägg med skal som ligger på sidan. Det är ju rundat även om det inte är klot-runt. Men det är alltså inget jag hävdar är sant. Ville bara visa att det funnits fler teorier om Jordens form än helt runt eller platt.

Svara -   - 14/11-18 00:00 -


Leif

Svar till Eva.

Angående en oval eller helt rund form så har redan mätningar av jordens omkrets från diverse håll gjorts ett antal gånger, så den frågan är redan avklarad!

Det skiljer endast ca 7 mil som högst runt hela jorden beroende på var man har mätt, från öst till väst eller från syd till nord. Så i perspektivet av hela jordens omkrets ca 4000 mil så är ju 7 mil en spottstyver, dvs nästan ingenting. Så, jorden är alltså i stort sett helt rund.

Det var väl skönt att vi har avklarat den biten👍

Svara -   - 14/11-18 05:10 -


Thomas

Som barn så satt vi framför vår s/v TV och med stora ögon beundrade månlandningarna. Jag var helt uppslukad av astronomi, drömde om stjärnor och planeter, läste SF till tonåren.

Jag erkänner att jag på denna blogg argumenterat häftigt mot ”plattjordarna”, som du kallar dem, Christer. Det ber jag nu om förlåtelse för :(

Vi är alla en produkt av våra samhällen och jordgloben är väl ett av de första begreppen som vi får till oss som barn.

Men, som det står någonstans, att även om alla är lögnare så är Gud sanning. Därför bör vi vara försiktiga med vad vi tror på.

Personligen har jag varit tvungen att omvärdera min inställning i frågan pga att jag inte kunnat bevisa att jorden verkligen är en snurrande boll genom världsrymden.

Men, jag tror inte heller på att vi lever på en rund skiva omringad av Antarktisk, som de flests ”plattjordare” hävdar.

Artikeln här tolkar dock Skriften totalt omvänt i frågan. Tvärtom finns det inga bevis alls i Bibeln för ett snurrande klot i ett för evigt expanderande universum med svarta hål, svart energi och svart materia, big bang, osv.

Svara -   - 18/11-18 23:30 -


Thomas

När det gäller Luk.17 så är det ingen geologilektion om himlakroppars former, utan handlar om vilken som ska ”ryckas bort”, dvs dö och vilken som ska leva. Det framgår tydligt i sammanhanget.

Jesus växte upp som snickarson och vad jag kommer ihåg så höll han aldrig några geologilektioner för lärljungarna.

Den vedertagna uppfattningen var i det judiska samhället att Genesis skapelseberättelse var sann.

Svara -   - 18/11-18 23:41 -


Thomas

1 Mos 1-2 beskriver hur skapelsen gick till och Gud nämner en jord, inte triljoner som ”vetenskapen” hävdar.

Är det inte rimligt att anta att Gud skulle nämnt detta om så var fallet?

Tvärtom vad artikeln hävdar så förminskas vår roll till ingenting i ett oändligt stort universum. Dessutom så måste vi erkänna möjligheten till livsformer på andra världar, ja tom evolutionsteorierna blir då rimliga.

Svara -   - 18/11-18 23:51 -


Thomas

När det gäller månförmörkelser så finns det flera dokumenterade förmörkelser när både solen och månen är samtidigt är synliga på himlen, vilket givetvis är omöjligt.

Flera ggr om året kan vi notera både solen och månen högt upp i skyn och ofta stämmer inte belysningsvinkeln från solen mot månen. Jag har själv tagit sådana bilder som bevisar att månen har sitt eget ljus, vilket är exakt vad Skriften säger.

Svara -   - 18/11-18 23:59 -


Thomas

Varje barn kan ungefärligt uppdkatta storleken på våra ögon och vi som inte sovit oss igenom vår skolgång vet att det finns något som heter perspektkv och vinkelupplösning, dvs den maximala upplösningen (0.02 grader) som ögonen kan uppfatta, just pga dess storlek.

Bara av dessa två anledningar kan vi inte se hur långt som helst. Dessutom tillkommer alla atmosfäriska förhållanden, jmf de dagliga höstdimmorna.

Klassiska segelbåten som ”försvinner” över horisonten har alltså att göra med dessa fenomen.

Vinkelupplösningen gör att om man står på marken så ser man ca 5 km. Skulle båten försvinna så snabbt då bor vi på en mycket liten jord!

Svara -   - 19/11-18 00:12 -


Thomas

Om vi verkligen snurrar runt vår egen axel med 400m/s, så hur kan det komma sig att vi varken kan notera det med båra sinnen och än mindre känna av centrifugalkraften som motsvarar mer än 20 ton på jordytan?

Inte heller kan vi observera rörelserna i atmosfären som måste röra sig med än större hastighet ju högre upp man kommer. Tvärtom, så rör sig molnen oftast i helt olika riktningar i förhållande till jordrotationen.

Svara -   - 19/11-18 00:26 -


Thomas

Varför går inte var och en själv ut med papper och penna och notera bevisen för att vi snurrar runt med 400 m/s och många ggr fortare runt solen som i sin tur snurrar ännu snabbare runt Vintergatan som försvinner snabbare än Stålmannen bort mot oändligheten. Det borde gå att samla in tonvis med bevismaterial för dessa extraordinära fenomen.

Svara -   - 19/11-18 01:03 -


Tomas N

Thomas

Det låter som du blivit snärjd i att försöka besvara frågor från plattjordsteoretiker.

Ibland så är teorierna och frågorna både många och knepiga att svara på ifrån de rörelser som har fel. Då skall man göra som Jesus att svara med en motfråga eller lämna platsen. Lögnerna och förvirringen kam vara väldigt stark och förförisk.

Folk skrattar åt plattjordsteoretiker och kristna språkrör som kallar sig "ekosocialister" får vatten på sin kvarn i att förfasa sig över konspirationstroende kristna.

Vi måste välja vad vi lägger vår tid på och omvända oss vartefter det behövs.

Begreppet "konspirationsteorier" och det löjets skimmer som lurar över begreppet är ett egfektivt sätt att styra media,historia och kunskap om världen och allt som sker.

Om en händelse eller organisation eller fenomen i världen blivit stämplad som sanning av systemmedia eller konspirationsteori så är minorna utlagda och majoriteten undviker minorna.

Att ägna tid åt de fällor som systemmedia lagt ut ger mera kraft åt dem.

Jorden är rund och skulle det finnas de som tror annorlunda så borde det inte förknippas med kristen tro eller de som har urskiljning och vishet nog att se att det finns lögner och mörkläggnimg av saker i stor skala för en dold agenda

Svara -   - 20/11-18 23:51 -


Thomas

Svar till Tomas N.

Visst, Tomas N, säg det till Jesus sen, när du blickar ner på jorden; "-Kanske är det som så Jesus, att jorden ändå är rund, fast den ser platt ut härifrån. Alla vetenskapsmännen på jorden sa ju så, då måste du ju vara sant, eller hur Jesus?"

Nej, det är precis tvärtom om Tomas, Skriften är mycket tydlig i frågan, dvs inget snurrande klot i ett oändlig expanderande universum. Så, Tomas, bevisa ditt påstående!

När det gäller att var en dåre för världen, behöver jag knappast rada upp alla Skriftställen, eller...?

Visserligen är det så att vår världsbild inte är någon frälsningsfråga, det är inte ens avgörande för vår vandring med Jesus, men grejen är att jag nu tagit upp vad som de facto står i Skriften och då kommer saker och ting i ett annat läge.

Svara -   - 21/11-18 21:32 -


Tomas N

Som jag har skrivit och som flera andra också skrivit så finns det ingen Bibeltext som exakt slår fast att världen är vare sig rund eller platt med 100 % tydlighet. Bibeln är ju ingen vetenskapsbok. Det lite yviga hebreiska språket med många liknelser från det jordnära livet som herdar,krigsmän och jordbrukare skall inte misstas som vetenskapliga beskrivningar av vår värld och planet.

Om man har seglat runt jorden eller kan flyga rutter som är baserade från jordgloben så räcker väl de som bevis liksom vattnet i världshaven,dragningskraften och tidszonerna där natt och dag varierar mellan t ex Sydney L A ,Dehli och London.

Jag har liksom ingen lust att debattera detta. Det enda som gör mig ledsen är att folk kommer använda plattjordteorin för att vägra förstå vissa andra saker som döljs och som är allvarliga

Kristna skall enligt Guds design vara mera visa än andra. Om vi då är lurade hur skall de som inte tror ha någon respekt för kristen tro. Dårskapen ligger endast i miraklet att Jesus dog för våra synder och det är i sig en dårskap som är svårt att förstå sig på.

Även de överaturliga sakerna är en dårskap,men det finns ett syfte med allt för att Gud hjälper sitt folk och gör under för att befria ifrån ondskans övernaturliga effekter och för att förhärliga sig själv. Det övernaturliga är en dårskap för den som inte tror.

Men annars är Gud ordningens Gud och Guds barn skall vara dem som bäst förstår skapelsen och lever i harmoni med den. Det är inte likställt med att ha mest teknologska färdigheter. För hög teknologi kan även den onda sidan prestera och har så gjort

Jag menar verkligen att det rent principiellt är så att man kan konfronteras av avancerade påståenden och beräkningar som kan vara svåra att motbevisa och man kan vara ledd av Anden att undvika dessa snaror precis som Jesus gjorde

Artikeln i Dagen.se visar ju att det blivit exakt så som jag skriver. Att fokus hamnar bort ifrån sanningen . Men de som vill motverka konspirationsteorier med krass vetenskapstro och vill skärskåda människans tankeverksamhet ifrån ett teknoligiskt/matematiskt perspektiv är väl på samma sida som de som räknat ut teorierna om att jorden skulle vara platt.

Min önskan är att fokus skall hamna på viktiga saker och att man har kurage och vishet att ägna sig åt rätt saker.Villospår är ofta designade av någon som har tänkt ut något som leder fel och till ett dåligt resultat

Frid!

Svara -   - 21/11-18 22:42 -


Thomas

Svar till Tomas N.

Tack för ditt ärliga, men motsägelsefulla svar, Tomas!

Givetvis är det meningslöst att kasta argument fram och tillbaka om vi gräver ner oss i skyttegravar, men jag anser att det är av stor vikt att vi som kristna inte sätter "vetenskapen" överordnad Skriften.

Påståenden att hebréerna inte kunde bedöma sin omvärld lika väl som våra "vetenskapliga beskrivningar" är minst sagt uppseendeväckande. De hade visserligen varken internet, mobiltelefoner, surfplattor eller SVT, men de hade rätt mycket tid att betrakta Guds skapelse, dessutom betydligt närmare skapelsedatumet än vad vi gör nu (jmf Jobs bok).

Genom hela Skriften finns det inget som talar för den världsbild som "vetenskapsmännen" formulerar idag, tvärtom hundratals skriftställen bekräftar motsatsen. Så vad är nu sant, det som "vetenskapen" av idag formulerar eller vad Guds Ord säger, eller var kanske hebréerna bara lite "otydliga"? För det är ju rätt stor skillnad mellan en stationär fast förankrad jord mellan två vatten och ett snurrande vattenklot som rusar genom ett evigt expanderande universum i minst fem olika riktningar.

Gud har givit oss ytterst sofistikerade sinnen och ett extraordinärt intellekt, just för att kunna analysera och bedöma Hans skapelse, för att komma till insikt att Han har skapat det och att det inte blivit till av det som är till (orkar inte referera till alla bibelställen).

Om du går ut och tittar dig omkring, eller känner efter var du står, snurrar vi då med ca 900 km/h? Och när du bär vattenglaset till bordet, vad händer då med vattnet?

Slutligen, som jag redan påpekat, vi vinner inga segrar för att vi följer världens agenda, eller söker världens vishet, utan Gud bedömer oss istället i både smått och stort (mera bibelställen).

Svara -   - 22/11-18 00:46 -


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?AI - artificiell intelligens - uppfyllelsen av Bibelns ord för 2000 år sedan

Läsarmejl av nils 

AI - artificiell intelligens

Det som nu sker i rasande fart är AI, artificiell intelligence, (konstgjord intelligens), och man har redan utvecklat talande och tänkande robotar. Skriver ej detta för att skrämma, utan för att vi må Inse hur Långt den för 2000 år sedan i Bibeln förutsagda tekniska utvecklingen har gått, så vi rätt kan tyda tiden!

2

Läs allt!


FN:s förrädiska pakt godkändes igår

FN:s migrationsavtal möjliggör fri invandring

Bild: Fria tider. 

Igår godkändes migrationspakten  i FN som i princip öppnar ländernas gränser för fri invandring. Men eftersom Nobelfesten rådde i går så försvann det historiskt allvarliga FN-avtalet i mediernas brus.

23

Läs allt!


En vision om den sista frukten av kunskapens träd

Kunskapens träd

Läsarmejl av nils

Detta kan låta dystert, men detta är det starkaste Nutida Tidstecknet vi läser om i Visionen här och i Bibeln, och måste få oss att rätt kunna Tyda Tiden!

10

Läs allt!


Himlen TV7 intervjuar Christer Åberg

Christer är en känd bloggare bland både kristna och icke-kristna i Sverige. Han erbjuder Jesus som svar på aktuella samhälleliga och personliga problem. Programledare är Daniela Persin.

3

Läs allt!


Korsfäst, korsfäst honom!

Korset försonar människan och Gud

Läsarmejl av David B Utan tvekan kommer folkhopar att ropa: Korsfäst, korsfäst!, mot Jesu efterföljare och det Jesus står för. De kommer så förlora sitt förstånd att de inte inser att de skjuter sig själva i foten.

6

Läs allt!


70 nationer är inbjudna till invigning av altaret till det tredje templet

70 nationer är inbjudna till invigelse av altaret till det tredje templet

Av Mikael Walfridsson Den senaste nyheten som kommer från Israel, handlar om att Sanhedrin, det som i Bibeln beskrivs som ”Stora rådet”, har inbjudit 70 nationer, för att deltaga i invigningen av själva altaret som nu är klart för det tredje templet.

4

Läs allt!


Islam sprider ut sig med hjälp av Svenska kyrkan

Christer Åberg går igenom en del dagsaktuella nyheter. Det är ingen tvekan att vi lever i den sista tiden då man tar del av dessa nyheter.

41

Läs allt!


Insändare i Hallmedia om firandet av världens Frälsare

Av Holger Nilsson 

Insändare i Hallmedia om firandet av världens Frälsare

Allt grundas på en enda person – Jesus, världens frälsare föddes i Bethlehem.     Denna insändare har varit publicerad i några av Hallmedias tidningar.

5

Läs allt!


Domedagsmänniskor

Av Holger Nilsson 

Domedagsmänniskor

Med ovanstående uttryck skulle man kunna kalla alla dessa som tror att undergången är nära och att man tar konsekvenserna av det.

32

Läs allt!


De tre himlarna i Bibeln

De tre himlarna i Bibeln

I bibelns första vers står det i grundtexten att Gud skapade himlarna och jorden. Gud skapade alltså flera himlar.

1

Läs allt!


Bevis: Koranen skrevs före Muhammed blev född

Världens äldsta koran som finns i Birmingham har daterats till 568-645. Detta betyder att Koranen skrevs före Muhammed blev född.

8

Läs allt!


Bjud in Jesus i ditt hjärta

Ett aktuellt livebudskap med Christer Åberg. Han talar och spelar om Jesus och berättar hur man blir frälst!

3

Läs allt!


Den sista generationens vittnesbörd

Av Mikael Walfridsson

Den sista generationens vittnesbörd

Vi är den utvalda skara, som kommer att få se Gudsriket, millenniet, bli fysiskt upprättat, med Jesus sittandes på sin rättmätiga tron i Jerusalem.

19

Läs allt!


Sverige kontantfritt inom tre till fem år - Bibelns profetia uppfylls

kontantfritt

"Sverige kommer troligen bli 'kontantfritt' inom tre till fem år", sade vice riksbankschefen Cecilia Skingsley vid en bankkonferens i London.

24

Läs allt!


Under vilken lag lever du och jag?

Läsarmejl av nils 

Lagen

Rom.8:1-2, säger: "Så finnes nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty Livets andes Lag har i Kristus Jesus gjort mig Fri från Syndens och Dödens Lag."

1

Läs allt!


Prenumera på Youtubekanalen Apg29.nu

Fortfarande i lager: Christer Åbergs starka bok Den längsta natten

Den längsta natten - 150 kronor

Natten till den 22 december, den natt med flest mörkertimmar 2008, genomlider Christer Åberg Den längsta natten i sitt liv, då han på ett mycket traumatiskt och oväntat sätt mister halva sin familj.

1

Läs allt!


Extra: Christer Åbergs bok fortfarande i lager

Upprop för Christer Åbergs bok Den längsta natten. Och du kan även ge ditt stöd till bloggsajten Apg29.nu.

0

Läs allt!


Jesus har kommit och skall komma igen

Advent

Vi väntar på Jesus andra ankomst, inte den första. Och den här ankomsten kommer inte att dröja så länge till. Men då Jesus kommer tillbaka till jorden kommer han ha med sig någonting som han inte hade den första gången som han kom. Vet du vad det kan vara för någonting?

2

Läs allt!


Jesus kommer - är du frälst?

Ett aktuellt livebudskap med Christer Åberg. Han talar och spelar om Jesus och berättar hur man blir frälst!

0

Läs allt!


Kristna TV-kanaler i Sverige

Kristen TV i Sverige

Det finns många bra svenska kristna tv-kanaler i Sverige. Både som går på satellit, kabel och webben! Här listas alla kanaler.

3

Läs allt!


Dagen då Jesus visar fram sin brud

Av Mikael Walfridsson 

Dagen då Jesus visar fram sin brud

Vid avslutningen av de 7 dagarna, så kommer brudgummen att ta ut sin brud från brudkammaren och visa fram henne, nu utan slöja så alla kan se vem hans brud är. Kristus kommer på samma sätt vid slutet av vedermödan att visa fram sin brud vid hans synliga återkomst, så att alla kan se vem hans brud är.

2

Läs allt!


En gång frälst, alltid frälst?

Läsarmejl av nils

Kalvanistpstorn Pastor John Loopez fick av Herren se hur felaktig denna lära är.

52

Läs allt!


Transpersoner befriade av Guds kärlek

En mycket stark dokumentär om transpersoner som har blivit befriade av Guds kärlek.

5

Läs allt!


Dagens ord

Vecka 50, onsdag 12 december 2018 kl. 01:59

Jesus söker: Alexander, Alexis!

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? - Be den här bönen:

Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som min Herre och Frälsare. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Jag ber om förlåtelse för alla mina synder. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!

Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. - Joh 3:16Musikfest i Advent med Lindbergarna - Del 1

Lindbergarna, Nenne Lindberg, Bosse & Anita, Thomas & Anita Granath, Rolle Pettersson, Siwert Lindberg, Martin Lindberg, Benny Jonsson, Stefan Lindberg, Lars-Uno "Bolmsö" Åkesson.

0

Läs allt!


Christer Åberg sjunger: Vem är Kungen i djungeln?

Måste bara ses! Christer Åberg sjunger och spelar ukulele sången: Vem är Kungen i djungeln? 

3

Läs allt!


Tommy Dahlman intervjuar Christer Åberg i Kanal 10

Tommy Dahlman intervjuar Christer Åberg i Kanal 10 om hans frus och lille sons död två dagar innan julafton för snart tio år sedan.

2

Läs allt!


Senaste kommentarer


Rysslands spel med krig som insats

Av Holger Nilsson 

Rysslands spel med krig som insats

Ryssland under Putin förnekar sig inte – vi kan räkna med nya provokationer – även i Östersjöområdet.

36

Läs allt!


Jordbävning i Alaska - Jesus profetior går i uppfyllelse

Jordbävning i Alaska - Jesus profetior går i uppfyllelse

Bild: Expressen. 

Alaska har drabbats av två mycket kraftiga jordskalv. Går väl när den har utlyst katastrof beredskap. Jesus tala om stora jordbävningar skall ske. Låt oss be för då drabbade.

12

Läs allt!


Profetia om uppryckandet och den stora vedermödan

Raket

Bibeln profeterar om att en gång ska uppryckandet ske och de frälsta gå in i kamrarna medan vedermödan pågår på jorden.

3

Läs allt!


Jesus är inget fake news

Ett aktuellt livebudskap med Christer Åberg. Han talar och spelar om Jesus och berättar hur man blir frälst!

0

Läs allt!


Bilderbergarnas mål avslöjat av David Rockefeller

Det verkar som att Annie Lööf följde instruktioner som hon fått från Bilderbergarna då hon splittrade  Alliansen för att inte bli beroende av Sverigedemokraterna. 

38

Läs allt!


Hon är förlovad med en ljuskrona

Amanda, 34, är förlovad med sin ljuskrona

Bild: Expressen. 

Amanda Liberty är förlovad med en ljuskrona som hon ”älskar att pussas och mysa med”.

17

Läs allt!


Forskare vill prata med utomjordingar

Stjärnhimlen

Hela universum består av ett par hundra miljarder galaxer. I vår galax Vintergatan finns hundratals miljarder stjärnor. Men var är utomjordingarna då?

20

Läs allt!


Sista tidens tidslinje

En enkel illustration av Christer Åberg med en tydlig tidslinje vad som kommer att ske i den sista tiden.

14

Läs allt!


Unika dopfilmer

Unika dopfilmer - Studio Apg29 med Christer Åberg. Christer Åberg talar om dopet och visar fantastiska dopfilmer.

2

Läs allt!


Kristna TV-kanaler i Sverige

Kristen TV i Sverige

Det finns många bra svenska kristna tv-kanaler i Sverige. Både som går på satellit, kabel och webben! Här listas alla kanaler.

3

Läs allt!


Nej till att släppa in mörkret

Läsarmejl av Sigvard Svärd 

Lampa i mörkret

I min utåtriktade tjänst för Gud därefter, har det handlat om flera allvarliga situationer där både min kropp och min själ har varit i fara. Dödshotad av nynazister för att jag stått upp för och gömt flyktingar, mycket nära gäng- och sexkriminalitetens mörker via övervakningsärenden, besvärjd och utmanad till andlig tvekamp av ockultister.

74

Läs allt!
Apg29 har tusentals bloggartiklar! Gå vidare till fler artiklar:

NÄSTA


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 54 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 34 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 17 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 12 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 10 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Sedan 23:42 2013-08-16 har det varit 457 671 794 sidvisningar på Apg29! Apg29 har just nu 17 053 bloggartiklar, 92 183 kommentarer och 60 435 bönämnen.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp