Surfar nu: 227 www.apg29.nu

Rakt på sak om demoner - Lester Sumrall

Demon.

Vem är djävulen och vad är demoner? Ur boken Rakt på sak om demoner av (Lester Sumrall).

Mörkrets furste stiger ner Hotande och vred; Han rustar sig förvisst Med våld och argan list Likväl vi oss ej frukta.Jag känner mycket starkt att djävulen gör sitt sista försök att erövra planeten Jorden. När jag läste om Howard Hughes sista dagar smärtade det mig att se att han dog som ett djur. Han var så fylld av fruktan att han hade handskar på sig hela tiden för att han inte skulle dra på sig någon sjukdom. Hans privatbil var försedd med bakteriesäkra luftfiltersystem som kostade ca 120.000:-. Han renade källvattnet till sin privata golfbana så atthan inte skulle bli smittad av bakterier när han spelade golf. Alla hans pengar kunde inte befria honom från hans fruktan. Det finns människor i Hollywood, har jag hört, vars liv är så fulla av fruktan och plåga att de lever helt onaturliga liv. Deras tillstånd orsakas av Djävulen. Fruktan underhålls av en ond ande.

Den nu avlidne påven Paulus VI sade: "Hela samhället har fallit under djävulens makt Sex och narkotika ger öppningar för Satans infiltration bland människor. Ett av vår tids stora behov är ett försvar mot den ondska som vi kallar Djävulen. Vi är alla under ett dolt inflytande. Detta kommer från Satan, denna världens furste, fienden nummer ett". Det var bara för några år sedan som de som tog ställning mot onda andar blev kritiserade.De blev inte trodda. Nu är den tiden förbi. Kristna vill ha information om hur man känner igen demonisk kraft. De vill veta hur man befriar människor från onda andar och hur man håller människor fria från sataniska krafter. Djävulens bästa försvar har varit att han framgångsrikt bedragit mänskligheten till att tro att han inte existerar i verkligheten. Om vi sväljer den lögnen bevisar vi bara hur smart han är och hur otroligt naiva vi människor är.Satan skapades till en ärkeängel, en av de högsta i rang i Guds skapelse. Den här beskrivningen i Hesekie1 28:14 kan bara tillämpas på en överjordisk varelse, inte en människa som regerade i Tyrus.

Jes 14:12-14 Och en strid uppstod i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken; och draken och hans änglar stridde mot dem, men de förmådde intet mot dem, och i himlen fanns nu inte mer någon plats för dem. Och den store draken, den gamle ormen, blev nedkastad, han som kallas Djävul och Satan och som förvillar hela världen; han blev nedkastad till jorden, och hans änglar kastades ned jämte honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: 'Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans Smordes; ty våra bröders åklagare är nedkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud ... ve dig, du jord, och dig, du hav! Ty Djävulen kommit ned till er i stor vrede, eftersom han vet, att den tid han har kvar är kort.

Upp 12:7-10,12 Satan var inte nöjd med att vara en vacker och intelligent varelse i Guds skapelse och att tillhöra den högstas ortens änglar; han strävade efter en position jämlik med Gud. Hans strid verkar på ett mycket tydligt sätt ha varit med Jesus Kristus, fastän hela Gudomen var utmanad. Denna konflikt har pågått tidsåldrarna igenom och kommer inte att fullständigt upphöra förrän Satan för alltid kastas i eldsjön.

Satans Makt!Djävulens titlar, förmågor och inflytelsesfär är tydligt angivna. I tabernaklet och i templet i Jerusalem i Hesekie1 28:14 kallas han för "vittskuggande kerub". Keruberna var på den allra heligaste platsen för tillbedjan under Gamla Testamentets tid. Två guldbevingade keruber formade en del av nådastolen eller locket till den heliga förbundsarken, som var symbolen för Israels heligaste tillbedjan inför Jehova. Den vittskuggande keruben hade att göra med Guds egen helighet.

Satan var vacker!Han var kanske den mest praktfulla skapelsen av alla. Hans gestalt var täckt med guld och de mest kostbara ädelstenar. Han var förnämst bland härliga skapelser.

Melodi & musik!

Satan var tydligen den först skapade varelsen. Beskrivningen i Hiesekiel 28:13 innehåller en syftning till musikinstrument -tamburiner och flöjter (eng. övers.) och visar att han hade förmåga att skapa underbar musik. Några tror att han före sitt fåll ledde lovprisningen till Gud med musik. Det är uppenbart , att Satan idag på ett oerhört inflytelserikt sätt använder sig av musik.

Från en ängel till Satan!Satan föll först och främst på grund av högmod över sin egen skönhet. Hans girighet och begär efter fysiska och materiella ting undanträngde hans andliga tjänst inför Jehova. Det talas om honom att han hade"många missgärningar'' som fick honom att bli full av våld (eng. övers.). Kanske är det här en hänvisning till att han söker efter allting oberoende av vem han skadar under jakten. De här egenskaperna - högmod och girighet har varit hans förnämsta redskap i att fresta människan att synda alltsedan dess. Hur många av oss syndar på grund av högmod över vad vi äger eller högmod över hur vi ser ut? Om de sakerna kunde skapa ondska i den "vittskuggande keruben", hur lätt skapar de inte ondska i ett syndfullt kött som vårt!

Satan är fortfarande en dignitet!I Judas brev läser vi att ärkeängeln Mikael, en ängel med stor makt och hög position i himlen, "dristade sig inte att över honom (Satan) uttala någon smädande dom, när de tvistade över Mose kropp. Till och med som fallen, är Satan en av de mest intelligenta och kloka personligheter som Gud någonsin skapat.

Lucifer, Djävulen, Satan är en verklig person!Djävulen är inget inflytande eller någon idé eller någon abstrakt konstruktion. Han är en person. Han har fått personliga namn och

titlar. Han beskrivs med personliga handlingar och egenskaper. Jesus tog itu med Djävulen som en person och krigade mot honom som mot en person. I sina brev beskrev Paulus den troendes kamp mot Satan som mot en verklig person. Man talar om att han har personliga egenskaper - hjärta, högmod, tal, kunskap, makt, önskan och begär.

Vad är demoner?

På många ställen talar Skriften om änglar som är lierade med djävulen. I det mest kända stället om himmelriket, i Matteus 25:31-46, talar Jesus om "den eviga elden, som är tillredd åt djävulen och hans änglar. Den tydligaste beskrivningen finns i Uppenbarelseboken. Johannes får i en syn se "ett annat tecken ... i himlen ... en stor röddrake. Ärkeängeln Mikael och hans änglar gav sig i strid med den här ormen, "och den store draken, den gamle ormen, blev nedkastad, han som kallas Djävul och Satan och som förvillar hela världen; han blev nedkastad till jorden, och hans änglar kastades ned jämte honom. Samma stycke talar om att draken drog med sig en tredjedel av himlens stjärnor med stjärten, och många författare till bibelkommentarer tolkar stjärnor som änglar - att Satan fick en tredjedel av himlens härskara att göra uppror tillsammans med honom när han i högmod försökte bli lik Gud. Eftersom änglarna är oräkneliga, "... tio tusen gånger tio tusen och tusen gånger tusen, så överstiger det exakta antalet av Satans änglar vår fattningsförmåga. Dessa änglar är de demoner eller onda andar, som Bibeln talar om. Deras namn kommer från det latinska ordet daemon betyder ond ande och från det grekiska ordet daimon, en gud.

Demoner åldras aldrig!Utifrån Bibeln förstår vi att ett stort antal onda andar rör sig på jorden och i luften. Eftersom de inte dör har de varit i världen sedan tidernas begynnelse.

Demoner är personligheter!Demonerna är personligheter utan kroppar och de är välorganiserade. I egenskap av fallna andar vill de bo ien kropp för att kunna manifestera sig själva. De är arga på Gud på grund av sitt fallna tillstånd; deras främsta syfte är att förstöra det som Gud älskar eller skapar - framförallt människan. På våra resor har vi hört om onda andar som utgett sig för att vara Napoleon, Alexander den store, Hitler och andra världs ledare. De berättar ofta namnen på de personer som de har levt i tidigare. När någon som är besatt av en demon dör, så söker anden omedelbart bostad i en annan människa. Han kan inte bara kliva in i vilken människas liv som helst han måste hitta en med en öppen dörr. Om han är en lust ande så söker han efter en människa full av lusta. Om han är en vredes ande så letar han efter att besätta en människa som har dålig kontroll över sitt humör. En vansinnes ande försöker komma in i en människas förnuft.

Paulus varnade för demonisk kraft! Paulus brev till efesierna: "Ty den kamp vi har att utkämpa är en kamp inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råder här i mörkret, mot ondskans ande makter i himlarymderna" (Ef 6:12). I himlarymderna bor Satan och hans demonänglar och där är deras operationsbas.

Jesus kastade ut demoner!

Jesus tog för givet att demoner existerade. Han tog hela tiden itu med dem och kastade ut dem ur människor och gav sina lärjungar makt att befria människor.

Apostlarna trodde på demonernas existens!Apostlarna trodde fullt och fast att demoner existerade. Matteus antydde deras organisation under Satan och talade om deras slutliga dom. Lukas beskrev deras natur, hur de drevs ut ur människor och var de vistades.Johannes berättade också om deras boningsort, deras verksamhet och förklarade deras existens. Paulus skrev till Timoteus och varnade honom för onda andars läror.

Demonerna namnger sig själva!Mycket ofta namnger demoner sig själva. Bibeln ger flera exempel. En berättade för mig att han var en "ormande"och en annan sade högt "jag är ängeln över blod". Andarna i den demonbesatta mannen från gerasenernas land kallade sig själva "Legion".

Demoner är lögnare!Vi måste emellertid inse att demoner är lögnare och kanske inte säger sanningen om sina namn, antal eller styrka. Tydligen så varierar de i ondska; några kan vara "ondare" än andra.

Demoner har olika kraft!De skiljer sig också i kraft och de verkar veta namnen på dem som näpser dem och kastar ut dem. I Apostlagärningarna sade en ond ande: "Jesus känner jag, Paulus är mig ock väl bekant, men vilka är ni?"

Demoner tror och bävar!Demoner är lika litet döda människor som änglar är förhärligade troende som har dött och kommit till himlen. Demoner tror på Gud, och Jakob sade, då "bävat"de (Jak 2:19). Deras tro är inte en tro av förtröstan och överlåtelse; det är snarare en tro baserad på kunskap.

Demoner har viljekraft!Demoner har viljekraft och de bekämpar de heliga och har läror, och de förblir inte i sanningen (Joh 8:44). Men det viktigaste vi alla behöver komma ihåg är att de är underkastade - de är under - Herren Jesu Kristi herravälde.Petrus påminde första århundradets med troende om detta när han skrev om Jesus: "Han som har farit upp till

himlen och som nu sitter på Guds högra sida, sedan änglar och väldige och makter i andevärlden har blivit honom underlagda.

Dagens sanning om Satans inflytande! ( Berättelse av Lester Sumrall ur boken Rakt på sak om demoner ).Fast jag är uppvuxen i en pingstförsamling kommer jag inte ihåg att jag hört mycket predikande om befrielse från demonisk kraft Jag kan inte komma ihåg att jag någonsin hört en hel predikan om djävulen, vem han är och omhans gärningar. Ifall de pratade om honom, så kallade de honom "gamla bockfoten" och sade att han hade horn och svans. Och om de näpste Djävulen befallde de att han skulle återvända till helvetet, när han i själva verket inte är i helvetet och aldrig har varit där. Det här verkar mycket ovanligt idag, men det skulle också ha varit mycket ovanligt då för en predikant att ha hållit en hel predikan om onda andar. När jag var nyss fyllda tjugo år började jag tjäna tillsammans med Howard Carter från London, och vi reste i åratal genom många länder och undervisade och evangeliserade.

Vi tillbringade tre månader på Java i Indonesien, där jag hade mitt första möte med en demonbesatt människa. Hon var en ung flicka på tolv eller tretton år och satt på första raden i mötet där jag skulle tala. Under lovsången gled hon av bänken, började slingra sig som en orm på golvet. Frånstötande grön fradga kom ut ur hennes mun. Hon såg fruktansvärd ut och jag kände mig fruktansvärd. Den javanesiske predikanten brydde sig emellertid inte om det, utan fortsatte med mötet. När jag reste mig för att tala var det något inom mig som upprördes.Jag var djupt indignerad. Fast jag inte hade någon erfarenhet av något sådant här sade jag bestämt:"Gå tillbaka och sätt dig". Den indonesiska flickan förstod inte engelska, men tydligen gjorde demonen i henne detta. Omedelbart gick hon tillbaka till sin plats och satt kvar där utan att röra sig under cirka fyrtio minuter medan jag predikade. Efteråt bad jag från predikstolen om hennes befrielse i Herren Jesu Kristi namn.

Det var ingen kamp. Hon blev omedelbart helad. Tydligen visste demonen vid mina första ord från predikstolen att jag (genom Kristus) hade auktoritet över honom. Medan jag gick in i en kyrka i en annan del av Indonesien kom en kvinna emot mig. Hon tittade på mig och sade: "Du har en svart ängel i dig och jag har en vit ängel i mig".Guds kraft verkade i mig och istället för att fortsätta gå i riktning mot predikstolen sade jag omedelbart till henne: "Nej, du har en svart ängel i dig och det är djävulen. Jag har en vit ängel i mig, Herren Jesus Kristus.

Och eftersom min ängel är starkare, så befaller jag den här svarta ängeln att komma ut ur dig, och att du blir fri". Kvinnan kom omedelbart in i en sorts kramp, men efter några ögonblick blev hon så normal hon någonsin varit. Från detta ögonblick var hon fri. Hon bekände att hon varit bunden av en häxdoktor under många år. Nu hade Kristus gjort henne fri. Jag blev inte undervisad i den här sortens tjänst. Jag hade inte läst några böcker i ämnet, förutom Bibeln, men när jag mötte fienden, så rörde sig anden i mig, och mitt hjärta gick ut i de plågade för att hjälpa dem och ge dem tillbaka deras hälsa.

När vi tjänade över hela ön Java mötte jag djävulen många gånger. Det viktigaste jag lärde mig var att jag inte personligen var i striden. Det var Kristus i mig. Och ändå, att det inte var människan, som orsakade striden, utan djävulen i honom eller henne. Jag upptäckte att det inte fanns någon anledning att vara rädd. Jag fann att även om de skrek och rev sig själva, så försökte de inte skada mig eller röra mig. Jag var fullständigt säker när jag kastade ut demoner. Jag fann att i de flesta fall ville demonerna springa bort och undvika att möta mig. De sade ofta: "Vi är inte här, vi har gått. Lämna oss ensamma". De talar inte sanning.

När jag försökte få den här tjänsten bekräftad av Guds ord, blev min grund vår Herre Jesu missionsbefallning där han befallde sina lärjungar att kasta ut onda andar. Det verkar som om jag nästan varje dag får telefonsamtal från någon i USA som kämpar mot en ond ande och söker hjälp. Nästan varje dag får jag brev från dem som plågas av Djävulen. Efter att ha varit gäst i Pat Robertsons TV-program "700-klubben" fick jag omkring 2.500 brev från lyssnare - de flesta frågade angående befrielse. Dessa människor behövde befrielse. Filosofi kan inte fria dom. Själavård av en pastor kan inte fria dom, psykiatri kan inte befria dem. En psykiatriker frän Chattanooga tog en gång med sig fyra av sina patienter till mitt kontor. Han hade inte kunnat bota dem och han ville att jag skulle lägga händerna på dem och be för dem. Kyrkan har försökt tabubelägga tjänsten att driva ut onda andar. Förkunnare har försökt vända ryggen åt situationen och har överlämnat sjuka människor till mentalsjukhus från att glömma dem. Ändå finns det ett ständigt växande behov för tjänsten att befria människor - i Anden.Den som leder Jesu Kristi arme behöver inte bara kunna be för de sjuka, utan de måste också kunna nå in i en människas ande och befria henne från ondska, bryta Satans makt i hennes ande och sinne. Men innan de kan göra detta måste de veta hur man urskiljer andar och känner igen deras närvaro.

Där Satan bor!

Lämna ingen obevakad plats, ingen svaghet i själen, ta varje förmåga, varje nåd, och befäst det hela. Fortsätt från styrka till styrka, brottas och kämpa och be, trampa ner alla mörkrets makter och vinn den väl strida dagen.(Charles Wesley "Kristi soldater, stå upp").

Man kan inte hoppas att ta itu med ämnet demonisk kraft utan att förvänta sig en fråga framför alla andra: Kan en kristen ha en demon? Kan en ond ande komma in i och besätta en troende? Det här är en omstridd kontroversiell fråga som har att göra med en teori om erkännande och definition. Vem är kristen? Vad kan hända i hans liv`?Bibeln säger uttryckligen i Jakob 4:7: "Stå emot djävulen, så skall han fly bort ifrån er". Det här är den pånyttfödda troendes position. Jesus Kristus sade i sitt sista uppdrag till församlingen: "...genom mitt namn skall de driva ut onda andar..:" (Mark 16:17). Den kristne skall inte vara rädd för djävulen; han skall kasta ut honom, avsätta honom, driva ut honom. Det är emellertid så att en människa som identifierar sig själv som kristen och går till spågummor, spelar psykograf bord och är beroende av horoskop för ledning, är en öppen dörr för den onde att komma in. Alla tillbedjare och överstepräster i häxkraft i Brasilien kommer att säga till dig att han är kristen.

Först skall vi granska "demonernas boningsort", vilken det inte råder några stridigheter om. Satan själv och demonerna som tjänar

honom bor i den här världens nationer och försöker dominera dem. Han kallas på goda grunder för "denna tidsålders gud". Hans andar, som ingen kan räkna, har sin hemvist i planeten Jordens atmosfär. Hans närvaro kan nästan ses och kännas på platser på den här jorden där Jesu Kristi evangelium ännu inte kommit för att utmana hans territorium. Bibeln säger att det forntida Babylon hade blivit "en boning för onda andar, ett tillhåll för alla slags orena andar". I Jesajas målande beskrivning av djävulens ursprung, anklagades djävulen för att vara "folkens förgörare". Lucifer, som han kallas i det här stycket kom jorden att darra och riken att bäva.

Satans första önskan!Satan önskade att bli lik Skaparen. Hans högsta ambition var att ersätta Gud i himlen. För att göra detta började han ett uppror mot Gud i himlarna och fortsatte med detta när han kastades ner på jorden, före skapelsen. Människans historia allt ifrån begynnelsen tills nu är genomsyrad av konflikter och kriser i vilka Satan försvagar riken genom krig, pest, svält, moraliskt förfall och med alla tänkbara medel. När vi ser vår moderna värld är det inte svårt att illustrera hur Satan får jorden att darra. Modern historia om Auschwitz, nazisternas bombräder och massutrensningarna under Stalin håller redan på att blekna i ljuset av mer aktuella illdåd.

Kambodja!

Vi har hört av ingen mindre än Chang Song, informationsministern i den förra kambodjanska regeringen, att under de tre åren sedan 1975 har omkring 2,3 miljoner invånare i detta land dödats. Det är en tredjedel av landets befolkning! De gudlösa röda khmerernas arme genomdrev en total evakuering av Kambodjas ledande städer närde kom till makten. Landet påminner mer om en öken än om den trädgård det en gång var. Men medan Röda khmererna verkar vara mördarna där, så är den verklige mördaren Lucifer.Jesaja profeterade om Lucifer att han förvandlade jordkretsen till en öken och förstörde dess städer" (Jes 14:17). (Lester Sumrall).

Uganda!

Mardröm var det enda lämpliga ordet på tillståndet i den här afrikanska republiken när Idi Amin utövade makt över dess tio miljoner människor. En ugandier som lämnade landet sade: "Det är inte bra. Det är Amin själv. Han har ett psykiskt problem och man vet aldrig när man kommer att dö... Armén kan ingenting göra ...Nu är de lika rädda för honom (Amin) som civilbefolkningen. Han har dödat skoningslöst där... Vem dödar åt honom? Ungdomar han valt och tränat och de dödar vem som helst, var som helst, för skojs skull, och de mördar på hans befallning"'. Jag tror inte att Amin skulle kunnat göra det han gjorde i detta land - med blodflödet där - om han inte varit besatt av Satan. Författaren Gwyn hänför själv "dödandet utan urskillnad" till "någonting som inte helt kan förklaras av Amins eget patologiska exempel och inflytande". Gwyn förenar användandet av magi och häxkraft med morden. "Det är sant" säger han, "att Amin kraftigt förlitar sig på magi". Han fortsätter: "Det sägs ofta om dessa trupper att 'deras ögon har blivit vansinniga av blod och att det är magi som råder' ".

Jag påminns om Adolf Hitler och Benito Mussolini. Det har sagts att Mussolini förklarade: "Jag skulle skaka hand med djävulen om han ville hjälpa mig att få mitt hjärtas önskan". Många av hans generation darrade inför den mannens överdrifter. Ingen insåg att han redan hade skakat hand med Satan! Kristna missionärer har länge varit bekanta med det faktum att vissa nationer på ett unikt sätt är djävulens territorium. Tills för bara några år sedan har de flesta berättelser om demonbesättelse, voodoo, utdrivning av onda andar och häxkraft kommit från länder i Asien, Latinamerika, Afrika och Oceanien. (Lester Sumrall).

Indonesien!

Indonesien var det första icke-kristna land i vilket jag tjänade, när jag som tjugoettårig evangelist började predika utomlands. Under de tre månader jag var där, och under alla mina resor sedan dess, har jag aldrig sett så mycket demonisk kraft och så många häxdoktorer någonstans som jag gjorde i Indonesien. (Lester Sumrall).

Indien!

Inget land gör mitt hjärta så bedrövat som Indien. Under många år har västerlandets nationer försökt hjälpa Indien att resa sig upp och utveckla förmågan att föda sitt myller av folk. Men fortfarande är det en kamp med nederlag. Jag bedömer att landets problem aldrig kommer att lösas innan Indien vänder sig bort från sin tretusenåriga tillbedjan av 300 miljoner avgudar och vänder sig till den levande Guden. Denna nation är verkligen under Satans dominans.

Tibet!

Alldeles på andra sidan Indiens norra gräns ligger Tibet, ett urgammalt och isolerat land där Satan har varit den allenarådande härskaren under generationer. Tillsammans med pastor Howard Carter reste jag in i Tibet under 1930-talet. Vi kunde känna den främmande kraften av Satan där. Smutsen och orenheten och stanken var nästan överväldigande. Karaktäristiskt för lamatemplen i detta bergsland är de hundratals groteska avgudarna - i själva verket avbilder av demoner - som skulpterats in i innerväggarna i templen. Under vår vistelse där sov vi i hednatemplen (det fanns ingen annanstans att sova) och lyssnade till märkliga berättelser om demonisk kraft.En missionär berättade för oss att han hade bevittnat hur en tibetansk munk, i ett raseri i mystisk kraft, vridit ett svärd av stål tills dess det såg ut som en korkskruv.

Guyana!

I november 1978, i Jones Town i Guyana, överlämnade Jim Jones, ledaren för Folkets Tempel, fullständigt sin ande och sitt förstånd till Djävulen och begick ett av historiens största massmord.

Amerika!

Demonisk kraft har dominerat nationer i det förflutna, och det hotar att göra så i Amerika idag. Häxkraft, det ockulta och sensuell ondska har aldrig varit så högröstade i Amerika som just nu. Vi lever i en tid när Satan försöker erövra Amerika. Om vår generation misslyckas med att ta auktoritet över Satan och hans demoner, så kan våra barn och deras barn få leva i ett land som är förtryckt av en demonbesatt diktator, en Adolf Hitler eller en Josef Stalin.När Herren Jesus Kristus uppenbarade sig för Johannes på ön Patmos gav han ett budskap till församlingarna i sju nyckelstäder i Asien. Ingenting skulle mer åskådligt kunna visa på den betydelse han lade vid världens städer.Och på samma sätt väljer Satan att verka från nyckelstäder. Pergamus var en av de städer som nämndes av vår Herre. "Jag vet, var du bor", sade han till församlingen i Pergamus, där var Satan har sin tron. Och dock håller du fast vid mitt namn; och tron på mig förnekade du inte ens på den tid, då Antipas, mitt vittne, min trogne tjänare, blev dräpt hos er - där var Satan bor. Antika Babylon var en stad under Satans kontroll, som vi skall se.Några som studerat häxeri har spårat häxkraft ända tillbaka till den gamla världens stora världscentrum.

Himmelsk strid!

Under sin exil i Babylon fick profeten Daniel en vision (kapitel 9 och 10) som förklarade varför han inte fått svar på sina böner som varat i mer än tre veckor (Dan 10:2). En ängel visade sig för honom och informerade honom om atten som var känd som "fursten för Persiens rike" hade stått i vägen för Daniels böner. Ängeln sade att så fort som han lämnat Daniel skulle han (ängeln) igen vara tvungen att kämpa mot den här anden och en annan som kallades "fursten för Javan" (Grekland) (vers 20), men att "Mikael, er furste" (vers 21) skulle hjälpa honom i den striden.Vad vi ser här är den himmelska striden mellan Satans änglar (eller demoner) och Guds härskara. Furstarna över Persien och Grekland var utan tvivel höga officerare i djävulens världsrike.

Djävulen har inte förändrats!Djävulen var mycket verklig för Martin Luther, och ett brev som reformatören skrev 1524 innehåller den kraftiga raden: "Jag har en fruktansvärd tid med Alstedts Satan" (Alstedt var en saxisk stad) 2 . Vissa städer är idag djävulens boningsorter. En av de mest deprimerande städer i världen är Calcutta, en stad som fått namn efter en gudinna. Kali, den fula avguden med stickande ögon, får tillbedjan och blodsoffer i templen där. En missionär berättade en gång för mig att när han befriade en indisk kvinna som varit besatt av en demon, sade den onde anden till honom: "Jag är från Kali i Calcutta". När missionären frågade anden hur den hade kommit in i kvinnan, svarade den: "Hon tillbad i ett av våra tempel i Calcutta". Missionären svarade: "Kom ut ur henne, i Jesu namn",och den kom ut, högljutt gråtande och sade "nu måste jag tillbaka till Calcutta för att hitta någon annan att bo i".

Förlorade åt Djävulen!

Onda andar verkar dras till städerna. Eftersom de tydligen inte är nöjda förrän de bor i en människokropp samlar de sig på platser där det finns många människor. Deras styrka är mest tydlig i städer som, av någon orsak,har litet av evangeliets ljus. Paris, New York, Hollywood - dessa städer tror jag är under djävulens utövande makt. Det sägs att en fransman kan leva hela sitt liv i en liten stad eller på ett jordbruk och förbli ren och oförvitlig,men ge honom två dagar i Paris och han kommer att förlora sin renhet. Staden New York gör detta med oräkneliga unga människor varje år - människor som åker dit för att söka livets goda. En ande av girighet kontrollerar denstora världsstaden, och om bara våra ögon var i stånd att se dem, skulle vi se svärmar av onda andar som har gjort denna stad till sin boningsort. Vi borde gråta över våra städer, som Jesus gjorde för Jerusalem,så att de inte blir tronrum för Satan. En orsak till att ondska blir koncentrerad till storstäder är att dessa är fulla av spåmän, spågummor som tittar i kristallkulor, siare, spiritualistiska massmedia och alla sorters kulter.

Människo- och djurliv - djävulens boningsplatser!

Djur kan också bli besatta av demoner. Jesus stötte på det här fenomenet när han, i det välkända fallet med den gadarenske besatte (Matt 8:28-32) skickade legionen andar in i traktens svinhjord. Dessa grisar blev omedelbart galna och fyllda med en självmords ande som är abnorm för djur. De rusade ner i sjön och drunknade. För en eller två generationer sedan när amerikaner hade en mycket närmare kontakt med djur, blev vissa djur ofta besatta.Jag har sett hästar som löpt amok och som man var tvungen att döda. Deras ägare kallade dem "galna hästa?'. Hundar har också plötsligt blivit abnorma och ilskna. Djur är mycket medvetna om demoners närvaro.När en ond makt håller sig dold blir de nervösa och ibland högljudda. Å andra sidan gensvarar de till kärlek, ömhet och vänliga ord. Genom att ta emot tillgivenhet kan de skyddas från onda makter.

Delar av en människokropp kan bli demoners bostäder. Många gånger kastade vår Herre ut dövstumsandar från människor. Han kastade också ut sjukdoms andar (eller svaghets andar). Francis Mac Nutt säger att han har erfarenhet av att sjukdoms andar flyttat sig från en del av kroppen till en annan - för att försöka undvika att ge upp sin plats i en människas kropp - när en kristen befaller dem att försvinna. Tydligen tar en ond ande över en speciell kroppsdel och lämnar den inte förrän någon näpser den med gudomlig auktoritet. Precis som den helige Ande söker efter att fullständigt bo och ha kontroll över en kristens liv, så söker också onda andar efter att fullständigt äga någon. Jesus träffade på detta omedelbart efter det att han börjat sin tjänst. En människa som läser de allra första kapitlen av Markusevangeliet kommer att bli förbluffad över hur ofta Jesus mötte människor som behövde befrielse. Författarna till de synoptiska evangelierna beskriver dessa möten på ett faktamässigt sätt, eftersom de var vanliga företeelser. (Se Luk 4:33, 4:41, 8:2, 9:1, Matt 12:22, Mark 1:23, 1:32, 1:34, 1:39, 3:11 och 3:22).

Den mest avslöjande befrielsen i Bibeln är helandet av den demonbesatte mannen från Gadara (redan nämnd

flera gånger). De onda andarna i den här stackars mannen berättade för Jesus att de var "Legion", det vill säga de var mellan två tusen och fem tusen till antalet! Men de lydde alla och lämnade mannen från Gadara på Jesu befallning, för att aldrig mer plåga mannen. Många - till och med predikanter och lärda religiösa professorer - försöker idag förklara bort demonbesättelse. De hänför avvikelser och sjukdom till mentalsjukdom eller fysiska orsaker. I många fall ifrågasätter jag inte detta, men detta tar inte bort huvudorsaken till dessa ofta hemska tillstånd: Onda andar förtrycker och besätter många tusen människor idag. De behöver inte medicin eller psykoanalys; de behöver att någon av Kristus troende barn ber en enkel bön för dem och gör anspråk på auktoritet över andar som har tillskansat sig Guds plats av ära och välsignelse.

Under kriser i det förflutna har en ovanlig förekomst av änglamakter följts av en ovanligt stor aktivitet från demoners sida. Sådana fenomen var väl dokumenterade under Jesu Kristi jordeliv. Fler änglar var närvarande från meddelandet om hans födelse till hans himmelsfärd än under hela Gamla Testamentets fyratusenåriga historia. Samtidigt var demonisk kraft mer närvarande under den perioden än under någon tidigare.

Den slutliga krisen?

Många bibeltroende kristna är övertygade att vi nu lever i mänsklighetens slutkris. Ironin och tragedin är att ju mindre församlingen undervisar om demonisk kraft, ju mer kontroll tar Satan över samhället. Halva världen är besatt av Satan och den andra halvan tror inte att djävulen existerar -- och Satan ser till att de två aldrig möts!Under de senaste åren har ett halvdussin utmärkta böcker om djävulen och demonisk kraft publicerats och de är skrivna utifrån en konservativ evangelisk synvinkel. Jag tar detta som ett uppmuntrande tecken till att Herren förbereder sitt folk för striden i dessa yttersta dagar. För att vi inte skall slåss mot väderkvarnar och söka demoner i varje hus och hem så visar vi hur demonisk kraft kan kännas igen i samhället i dag.

Brott!

Jag börjar med brott av uppenbara orsaker. Demonisk kraft kan ses lättast och oftast i brott mot personer,egendom och samhälle än någon annanstans. Detta kommer inte som någon överraskning för dem som kan Bibeln. Jesus sade att Satan är en tjuv vars trefaldiga arbete är att "stjäla, slakta och förgöra. Till sin generations otroende judar sade Jesus: "Ni har Satan till er far, och vad er far har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från begynnelsen, och i sanningen står han inte när han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. Jesaja skrev under gudomlig inspiration och beskrev de förhållanden som rådde på hans tid - förhållanden som fortfarande är sanna idag. "Ty era händer är fläckade av blod och era fingrar av missgärning, era läppar talar lögn, och er tunga frambär orättfärdighet Ingen höjer sin röst i rättfärdighetens namn, och ingen visar redlighet i vad till rätten hör. De förtröstar på idel tomhet, de talar falskhet, de går havande med olycka och föder fördärv.

Var och en som betänker mängden av brott i Amerika idag tvingas erkänna att demoner är en drivande kraft närJesus förklarade att i de sista dagarna skall "laglösheten förökas" talade han i vidare termer än människans omänsklighet gentemot andra människor. Satan, som vet att hans tid är kort, har släppt lös sina demontrupper för att skapa våld och ta bort friden från jorden. Nästan varje dag har dagstidningarna och nyhetstidskrifter kriminalreportage som trotsar all beskrivning - gärningar som bara kan göras genom demonisk kraft.En mamma stryper sitt lilla barn till döds och erkänner senare för polisen: "En röst sade åt mig att göra det". Djävulens röst sade åt henne att förgöra sitt barn. De stora städerna i Amerika har blivit osäkra, ganska många har blivit terroriserade av en eller flera galningar. Boston hade sin strypare, Los Angeles sin Mansonmördare och "Hillside strypare" och New York "Sams son", 44-kalibermördaren. Den dömde dråparen "Sams son" vittnade under rättegången att han på order av en hund gick ut och mördade unga kvinnor i New York 1977 och 1978.

Under en väckelseserie nyligen i Manilla besökte jag dr Mariano Lara igen och Bilibid fängelset. Efter ett hjärtligt välkomnande sade han: "Herr Sumrall, jag önskar verkligen att ni hade varit här en dag tidigare". När jag frågade varför tog han mig till bårhuset och visade mig de stympade kropparna av två små barn. Han förklarade attf öräldrarna till de här barnen hade kommit hem från ett spiritistiskt möte, påverkade av häxkraft, och inbillat sig att barnen i själva verket var demoner. Föräldrarna tog tag i sin lilla son och dotter och stack saker ner i struparna på dem, upp i deras näsor och i ögonen och öronen. Barnen skrek av smärta tills de dog.När polisen kom sade föräldrarna att de hittat två demoner hemma hos sig. "Men de är era egna barn",sade polisen. "Nej", insisterade föräldrarna. "Vi hittade två onda andar i vårt hus och försökte besegra dem". Det olagliga och kriminella användandet av droger har bidragit till den nuvarande dramatiska ökningen av alla sorters brott. Det utbredda bruket av narkotika som ger hallucinationer har skapat "beatgenerationen" som utmynnat i hippiekulturen, och lovat dem stora fördelar. Bortom den omedelbara känslan av bekymmerslös extas fanns det nya horisonter för själen, en utvidgning av medvetandet, och kontakt med evigheten. Men allt detta var en lögn från Satan själv.

Det är sant att dessa droger verkligen gav omedelbara genombrott, men med omätbara skador för dess användare. Konstigt nog fortsätter användandet av tung narkotika trots en intensiv upplysningskampanj från regeringen, kyrkan, massmedia och sådana kristna grupper som Teen Challenge. Politiker har kompromissat så mycket att många inte längre kan skilja det som är rätt från det som är fel; de fortsätter att ge efter för trycket att legalisera "mindre skadliga" droger. (Med vår nations oförsvarligt slappa attityd mot alkohol och tobak är det faktiskt dålig logik att sätta igång en kampanj mot möjligheten att få tillgång till marijuana, heroin och kokain). I ett av CBS program, "60 minutes'' visades de oförutsägbara och skadliga effekterna av ett narkotiskt ämne som är känt som "PCP". Två unga män som intervjuades i programmet berättade ohyggliga berättelser om mord de begått när de varit "höga" på PCP. Satan har en väldig makt att fresta människor med narkotika, och i våra dagar har detta blivit ett förfärligt vapen.

Hela scenen - innehållet i narkotika och dess tomma anspråk, tillsammans med samhällets oförmåga att kontrollera dem - har demoniskt ursprung. Allteftersom vi närmar oss tidsålderns slut kommer brotten att bli mer fasansfulla och människohjärtat att bli hårdare.

Fast det är sant att människor alltid varit moraliskt försumliga, så närmar vi oss en tid när världen kommer att vara under ett kraftigt angrepp av omoraliska andar. Vi kan förvänta oss att hem i Amerika kommer att fortsätta att upplösas. Med den hastighet som djävulen arbetar nu, kommer det snart inte att finnas några anständiga hem kvar - hemliv som vi har känt det i det förflutna. Människor kommer att leva djuriskt, och byta hem varje kväll. Satan har bestämt sig för att "Hollywoodisera" hemmen i Amerika. Äktenskapsbrott är en ande. Människor har sagt mig: "Jag skulle ge bort vad som helst i världen om jag kunde sluta mitt omoraliska liv, men jag kan inte". Omoral har ett märkligt grepp om dem. En sådan människa är besatt av en äktenskapsbrotts ande. Sodomi är en ande. Det är onaturligt för en man att ha ett sexuellt förhållande med en annan man eller för en kvinna att ha det med en annan kvinna. Det måste komma från en ond ande. Denna hemska synd skapar bestörtning världen över.

Psykiatri kan inte befria en människa; enbart Kristi kraft kan göra henne fri. Församlingen har infiltrerats av denhär anden. Under de senaste åren har vi bevittnat en beklagansvärd sak - stora samfund har gjort av med stora summor av människors tionde och gåvor för att förbereda en redogörelse över vilken ställning homosexualiteten har. Jag är för de försök vi i församlingen kan göra för att ha en öppen, medlidsam, kärleksfull attityd gentemot de homosexuella som människor, men det borde vara mycket klart att Bibeln fördömer anden och bruket av homosexualitet Att det nu finns en stor församling i Los Angeles med tjugo tusen öppet homosexuella medlemmar är bara ett exempel på uppfyllelsen av det Paulus skrev i Romarbrevets första kapitel. Han visade att när människan inte ville tro på ljuset från den gudomliga uppenbarelsen och lyda evangeliet,så "prisgav Gud dem i deras hjärtans begärelser åt orenhet, så att de med varandra skändade sina kroppar åt skamliga lustar, deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt, sammalunda övergav också männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till varandra och bedrev styggelse,man med man. Så fick de på sig själva uppbära sin villas tillbörliga lön" (Rom 1:24, 26-27). Pornografi och oanständiga filmer är ondska från helvetets hålor. Kanske tillräckligt har skrivits om dem för att klarläggaderas natur. Men den "respektabla" moraliska synden girighet, rasism, stor apati gentemot de fattiga, och förtröstan på militärmakten istället för på Gud är också symtomatiska för en ond ande i vår tid.

Kärleken till pengar!

När Paulus skrev till församlingen i Kolosse varnade han dem för begär och girighet, vilket han jämställer med avgudadyrkan. Och i 1 Kor sätter han likhetstecken mellan avgudar och demoner. Omåttligt begär, kärleken och lusten efter pengar är utan tvivel en ande; detta är ett annat område där vi kan förvänta oss en ökad demonisk kraft under kommande dagar. Bibeln säger att penningbegäret är roten till allt ont. Någon kanske säger: "Jag kan inte se demonisk kraft när det gäller pengar". Men många människor är förgiftade av pengar, girighet är lika mycket narkotika för dem som heroin för knarkaren. Och det är av Satan. På grund av pengar misshandlar människor sina familjer, bedrar och ljuger, och säljer sitt anseende lika väl som sina kroppar och själar.I själva verket kan nästan all ondska i världen spåras till kärleken och lustan efter pengar. Den har sönder hem, får människor att råna och döda och förstör de goda sakerna i livet. Alltför många amerikaner har tillåtit dollarn att bli deras herre.

En man kom till mitt kontor i South Bend och frågade om han kunde få prata med mig om sina äktenskapsproblem. Han hade hört mig predika på radio. Han berättade för mig om sitt spruckna äktenskap. "Jag har arbetat som en slav hela mitt liv", sade han. "Under många år hade jag två arbeten - jag arbetade sexton timmar per dag.Jag byggde ett vackert hem i South Bend och hade en tomt vid sjön, En bil av senaste årsmodell. Jag trodde att jag gjorde allt det här Rör min fru. Jag trodde att hon ville ha det, också. Men så en dag när jag var på arbetet så kom en försäljare till mitt hus. Min hustru lät honom demonstrera sin sopmaskin och innan han gick hade hon begått äktenskapsbrott. Han utnyttjade min frånvaro och återvände till mitt hem gång på gång,och rätt ofta brukade de två gå ner till sjötomten för att synda". Han snyftade fram sin historia och gjorde uppehåll ibland för att kontrollera sina känslor. "Jag är så nedbruten av sorg att jag inte vet vad jag skall göra", fortsatte han. "Jag trodde inte att det skulle kunna hända mig. Jag förstår nu att om jag inte varit så girig efterpengar och materiella saker så skulle jag fortfarande ha haft min hustru kvar. Jag satte pengar i första rummet och henne i andra. Jag var aldrig så kärleksfull som jag borde ha varit. Nu har jag förlorat min hustru, för hon har övergett mig för den här andre mannen. Hon berättade för mig att hon hellre skulle bo i en enrumslägenhet med någon som älskade henne än med en gammal girigbuk som arbetade sexton timmar om dagen. Jag försökte säga henne att jag gjorde allt det här bara för henne, men hon bara skrattade åt mig och sade att hon aldrig fått något av det".

Kärleken efter pengar kan bli och blir verkligen en ond ande. Den kan få en man i New York att stjäla sju miljoner kronor på börsen, bara för att senare bekänna: "Varför i all världen gjorde jag det?" Han gjorde det därför att han var besatt av en ande och tappade kontrollen över sitt liv. I Joseph Borkins bok: Den korrumperade domaren (The Corrupt Judge, Clarkson N. Potter, 1962) berättar en Washingtonadvokat om tre mycket respektabla federala domare i New York och Pennsylvania som, under en period på tjugo år, köpte och sålde "rättvisa"i lokala konkurs- och förskingringsmål. I det stora område den federala domarkåren har, försökte en av domarna att skapa sig ett bolagsimperium på "lån", "förskottsbetalningar på kontrakt" och rena mutor som togs emot från människor som inställde sig i hans appellationsdomstol.

En annan domare tog ofta emot betalningar i pengar i hoprullade tidningar i den federala domstolsbyggnadens mörka entre, medan en tredje domare terroriserade alla advokater i sitt distrikt under tjugo år tills han slutligen greps av USA:s justitiedepartement. Några allmänna tjänstemän är ärliga och anständiga, ändå tränger den här sortens korruption

igenom på alla nivåer inom statsförvaltningen, affärslivet och samhället i Amerika. Det hotar att förstöra nationen.

Depression!

En man kom till mitt kontor en dag och sade: "Om inte du kan hjälpa mig skall jag ta livet av mig'. Han erkände att han inte kysst sin hustru på tio år. Han kunde gå i månader utan att prata med henne. Han kom hem på kvällen och läste tidningen medan han åt. Sedan reste han sig upp från bordet, tog tidningen med sig till sovrummet, låste dörren och gick till sängs. Morgonen därpå åt han frukost, läste igen, och gick sedan ut för att arbeta.Att se på den här mannen var som att se på döden. Lester har aldrig sett en mer deprimerad man. Lester lade händerna på honom i Jesu namn och bad en bön om befrielse för honom. Ögonblickligen lämnade ett moln hans sinne. Glädjen kom in i hans hjärta. Han gick hem och blev försonad med sin hustru. Han blev en ny skapelse. Han började arbeta för Jesus. Den depression som den här mannen levde under var inte mänskligt uthärdlig.Han hade beslutat sig för att det var bättre att vara död än att leva och var redo att begå självmord. Kristus bröt depressionens slaveri och gjorde honom fri. Det är sorgligt att se det stora antal människor i Amerika idag som är deprimerade. En människa är nedtryckt tills hennes ande är krossad. Att förbli deprimerad under lång tid är av djävulen och är inte naturligt i livet. Gud vill inte att någon skall vara deprimerad eller bedrövad.

Djävulen utnyttjar de här människorna och flyttar in med stridigheter och förvirring som förstör deras glädje,deras hem, deras affärsverksamhet, och kanske till och med deras liv genom självmord. Tradition kan bidra till depression. En kristen kvinna som var djupt deprimerad över att hon förlorat sin man sex månader tidigareberättade att hennes man varit en fin kristen affärsman och att hon själv var en mycket duktig affärskvinna. Hon hade inga ekonomiska problem, men i enlighet med traditionen hade hon klätt sig i svart från huvudet till fötter. Varje dag under mer än sex månader hade hon sörjt. Jag kunde se att hon bar depressionens börda. "Varför är du svartklädd?", frågade jag henne. 'Äh", sade hon, "jag sörjer min döde man". "Var han en syndare?" 'Äh, nej!", utropade hon. "Varför ser du då så ledsen ut över att han gått till himlen?" Det var första gången någon hade sagt sanningen till hennes melankoli. Jag frågade henne om hon trodde att de var svartklädda i himlen. Hon svarade: "Nej, jag tror de har vita. Sen den dagen bar hon aldrig mer svarta kläder.

Denna text hämtad ur boken Rakt på sak om demoner av Lester Summrall.

Tack för att du läser Apg29. DELA gärna till dina vänner. Du kan också stödja Apg29 genom att sätta in en valfri GÅVA på BANKKONTO 8169-5,303 725 382-4. På internetbanken går det att ställa in så att du automatiskt ger en summa varje månad. Men om du hellre vill kan du SWISHA in en frivillig summa på 070 935 66 96. Tack.


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades torsdag 3 april 2014 01:00 | #rakt på sak om demoner #lester sumrall #demoner #djävulen #befrielse | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

2 kommentarer

Pekka Kallio 3/11-2017, 12:42

Är mycket musik i dagens samhälle skapad av Djävulen?

Svara


Svenne 3/11-2017, 20:54

Svar till Pekka Kallio.

Naturligtvis, Pekka Kallio. Läs Holger Nilssons inlägg "djävulens hantlangare" här på apg29.

Svara


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?

Din kommentar kan deletas om den inte passar in på Apg29 vilket sidans grundare har ensam rätt att besluta om och som inte kan ifrågasättas. Exempelvis blir trollande, hat, förlöjligande, villoläror, pseudodebatt och olagligheter deletade och skribenten kan bli satt i modereringskön. Hittar du kommentarer som inte passar in – kontakta då Apg29.


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 34, torsdag 22 augusti 2019 kl. 04:49

Jesus söker: Henrietta, Henrika!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
onsdag 21 augusti 2019 23:06

Be att Jesu ska hela allt som gått sönder, Herren vet och kan göra allting nytt.


Morsan reklam


Aktuella artiklar


Senaste kommentarer


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp