1 861 online! | Sidvisningar idag: 63 657 | Igår: 495 583 |

www.apg29.nu

Annons

Menyn är högst upp till vänster!
Prenumerera gratis på Apg29:s nyhetsmejl:

Ryssland anfaller Israel - Gog/Magog kriget

Av Mikael Walfridsson

/bild2.php?w=644&h=75&src=img/1485197256-soldat.jpg

Gog/Magog Kriget – ett kommande ryskt anfall mot Israel.

I Juni 2012 såg vi Kina, Ryssland och Iran hålla den största militärövning någonsin i mellanösterns historia. Cirka 90 000 soldater, 400 flygplan och 900 stridsvagnar blev sänt till Syrien för att hålla gemensam övning. Det var första gången någonsin som Kina och Ryssland samlade några av sina militära styrkor för att hålla en gemensam övning i mellanöstern. Kinesiska fartyg anlände till Syrien tillsammans med ryska atomdrivna ubåtar, hangarfartyg och jagare samt iranska stridsflyg. Det pekar på en tydlig upptrappning i mellanöstern, i den redan allt spända situationen runt omkring Israel. Samtidigt kan man tydligt se vilka framtidens fiender är för Israel, vilket också är helt i linje med Guds ord.

Vi tar utgångspunkt i den 2600 år gamla profetia som vi hittar i Hesekiels bok, och som de flesta är eniga om att den fortfarande väntar på att bli uppfylld. När samtidigt upplever tecken i världen som tyder på att vi allt mer närmar oss det som kallas ändens tid, och när vi i dag kan se den dramatiska utväckling i mellanöstern, samt Rysslands allt mer framträdande roll, då kan vi ana att vi börjar närma oss uppfyllelsen av Gog kriget och Hesekiel 38.

Tidspunkt för Gog kriget.

Hesekiels profetior är skrivna i kronologisk ordning, och vi hittar Gog/Magog kriget mitt i mellan Israels ”pånyttfödelse” (Hes 36-37), och det messianska riket beskrivelse (Hes 40-48). Det betyder att vi kan förvänta oss att Gog kriget utspelar sig någon gång mellan 1948 och den stora nödens slut, alltså precis innan 1000 års rikets start.

Hesekiel 37-39 beskriver en tid där Israel har blivit upprättat i sitt land, men kommer att få uppleva en invasion från bland annat länder från nord efter att Gud har satt krokar i deras käftar. Till skillnad från Harmagedon kriget, som står beskrivet på flera ställen i bibelen, så är Gog kriget bara utförligt beskrivet i Hesekiel. Många olika länder drar upp mot Israel för att invadera landet, men Gud bevisar sin makt och beskyddar Israel från deras fiender.

Det som gör det svårt att placera exakt tidspunkt för God kriget är att vi inte helt tydligt kan se detta krig beskrivet i Uppenbarelse boken, som i sin tur är en detaljerad beskrivning av den sista årsveckan, eller vedermödan. Därför finns det tolkningar som pekar på att detta krig kan utspela sig utanför den sista årsveckan, det vill säga antingen före eller efter vedermödans tid. Andra menar att kriget kommer att utspela sig under själva vedermödan, och att Harmagedon och Gog är två olika krig.

En del tecken kan tyda på att Gog kriget är förbundet med det 6 sigillet i uppenbarelseboken och alltså inne i vedermödan. Vi ser bland annat en stor jordbävning i förbindelse med Gog kriget som kan vara den samma som vi ser i Upp 6:12.

En tredje åsikt går på att Gog kriget och Harmagedon är samma krig och som kommer att få sin uppfyllelse precis i slutet av vedermödan, innan Jesu synliga återkomst till Israel. Jag menar inte att Gog kriget och Harmageddon kriget är samma krig, och kommer senare att visa på några argumenter för att visa att det finns tydliga skillnader på dessa två händelser.

Hes 38:14 – På den tiden, när mitt folk Israel åter bor i trygghet, skall du veta det.

Det finns olika tolkningar för vad man ska lägga i det att bo i trygghet, men ”åter bo” är ett verb som också kan översättas ”skall bo”, alltså något som hör framtiden till, och kan vara en häntydning till 1000 års riket. King James är en av dem som använder denna översättning. Det vill säga ”shall dwell”.

Gog kriget – ett mirakel

Hes 38:7 – Jag skall göra mitt heliga namn känt bland mitt folk Israel, och jag skall inte mer låta mitt heliga namn bli vanhelgat. Folken skall inse att jag är HERREN, den Helige i Israel.

Det är inte bara Israel som kommer att bli påverkad av detta krig. Hesekiel talar om att frukten av detta krig kommer att utlösa både ett uppvaknande både bland judar och hedningarna. Gog kriget kommer på ett mycket tydligt sätt att visa på Herrens beskyddande hand över Israel. Det sätt som Israel kommer att vinna seger på kommer att vara ett så stort och ett så tydligt tecken på att Gud är med Israel, att det kommer att utlösa en väckelse runt om på jorden. Det kommer inte längre att vara något tvivel om att Herren är med Israel.

Ett möjligt scenario kan vara att det just är detta krig som för allvar kommer att få judarna att åter vända hem till Israel igen, och kanske är det just denna händelse som kommer få Antikrist till att upprätta ett förbund med Israel, och i sin tur ger judarna lov till att bygga ett tempel, vilket får Israel till att införa tempelgudstjänsten igen med offrande. Det gör att vi för allvar går mot den stora nöden som inleds med att Anrikrist bryter förbundet med Israel och avskaffar offrandet.

Israel kommer i detta krig att ha alla odds imot sig. Fursten över Gog (möjligtvis Putin) kommer att dra upp mot Israel med alla sina allierade, för att invadera Israel. När vi studerar Hesekiel kan vi se att Magog (det moderna Ryssland) lång i från är ensamma om att anfalla Israel.

Vem är Magog och deras alllierade?

Det finns olika tolkningar om vilka Magog och de allierade är, men de mest vanliga tolkningarna är följande:

 • Magog – Också kallat skyter. Alla historieböcker placerar de skytiska stammarna inom Ryssland. Vi hittar Magog i 1 Mos kap 10 och är ett av Noas barnbarn, som är son av Japeth. Över 130 olika referencer pekar på att Magog är fader till dagens Ryska folk.
   
 • Rosh – Ryssland heter Rossia på ryska. Dr Gesenius nämner i sitt Hebreiska lexikon att ”Ros eller Rus”var beteckningen på stammarna, som då bodde norr om Taurusbergen i grannskapet till Volga.

 • Mesek – Många menar att det hebreiska namnet Mesek är ursprunget till namnet Moskva. Det kan också omfatta den sydliga delen av Ryssland vid Svarta havet, samt Georgien och Armenien.

 • Tubal – Mesek och Tubal var två bröder till Magog, och är tillknytet samma område men troligtvis är det en också del av Ryssland mellan det Svarta havet och det Kaspiska havet. Det omfattar också Ukraina, Kasakhstan, möjligtvis också Georgien och Azerbadjan.
   
 • Perser – Det vi känner som Iran
   
 • Nubier – Är ibland översatt som Etiopien, och representerar den svarta delen av Afrika.
   
 • Puteer – Put var son till Ham och Mizraim. Förut kallades Libyen ”Put”. Put representerar den nordliga delen i Afrika.
   
 • Gomer – Många menar att Gomer bosatte sig på nordsidan av Svarta havet och spred sig sedan söderut och västerut till Europas yttersta gräns. Med andra ord: goter. Många menar att det Talmud betecknar Gomer som Germani/Germany. Avser sannolikt de västereuropeiska folken.
   
 • Togarma – Det kan omfatta Armenien, många tror också att det omfattar Tyrkiet.
   
 • Många (eller nationer) med dem – det kan vara länder som är allierade med Rusland, som inte är beskrivet

Guds dom över Ryssland

Hes 38:3 – Se, jag är emot dig Gog, du storfurste över Rosh, Mesek och Tubal

På grund av Rysslands många synder genom tiderna, och jag kan gissa, genom deras sätt att behandla judarna genom historien kommer Ryssland att bli dömd av Herren, och Ryssland kommer för alltid mista den position av stormakt som dom har haft. Gud kommer att använda det här kriget, till dels för att döma Israels fiender, men också för att bevisa sin härlighet för sitt utlovade folk.

Motivet för Gog kriget

Man kan fråga sig vad motivet kommer att vara för att Ryssland att anfalla Israel. För det första så visar ordet att Ryssland motvilligt kommer att dra mot Israel.

Hes 38:3 – Så säger HERREN, HERREN: Se, jag är emot dig Gog, du storfurste över Rosh, Mesek och Tubal. Jag skall föra dig omkring och sätta krokar i dina käftar. Jag skall föra dig ut med hela din här, hästar och ryttare, alla klädda i full rustning, en enorm skara, beväpnade med stora och små sköldar, och alla med svärd i hand.

Ryssland vet att om de skulle dra mot Israel kommer det att utlösa en större dominoeffekt, som kan resultera i ett världskrig med atomvapen. När vi studerar dessa kapitel så ser det också ut som att just atomvapen blir använt i detta krig. Men det är Gud som lockar och har satt en krog i Rysslands käftar. Herren kommer att tvinga Ryssland till att inleda kriget även om det bara är motvilligt.

Utrycket ”krok i dina käftar” syftar på ett speciellt sätt som man tyglar en vild häst för att göra den uppmärksam på ägarens kommando. Gud kommer att befalla och ge Ryssland kommando att anfalla Israel med dess allierade, och på trotts av att Ryssland vet att konsekvensen kan vara katastofal. Rent symboliskt betyder det att Herren använder Ryssland för att få genomfört sina planer och sin vilja.

Men det finns också andra motiv som kan göra sig gällande för Magogs anfall på Israel. Några av de motiver kan vara antisemitism och antisionism. Vi ser ett växande jude hat över hela världen. Det kommer att accelerera och Antikrist kommer under den stora nöden att vara drivkraften bakom detta. Ett annat motiv kan vara Isreals fantastiska naturrikedomar och deras upptäckter när det gäller både olja og gas. Herren frågar Gog om han har kommit för att plundra och för att ta stort byte (Hes 38:13)

Hes 38:7-9 – Rusta dig och gör dig redo med alla de skaror som har samlats hos dig och tag befäl över dem. Efter lång tid skall du kallas till tjänst. I kommande år skall du tåga in i ett land som har fått ro från svärdet. Det som bor där har samlats från många folk upp till Israels berg som länge legat öde. De har förts ut från folken, så att alla nu bor där i trygghet. Dit skall du dra upp. Du skall komma som ett oväder och vara som ett moln som täcker landet, du med alla dina härar och med de många folk som följer dig.

Gör er redoRedan för 2600 år sedan så varnade Herren Israel för detta kommande krig. Ett ord som ännu inte har gått i uppfyllelse, men som väntar på sin fullbordan.

Efter lång tid skall du kallas till tjänst. I kommande år skall du tåga in i ett land som har fått ro från svärdet –

Hesikel pekar på att detta krig kommer att utspela sig i efter många år. Det är cirka 2600 år sedan att denna profetia kom, och det är i sig själv lång tid. Andra översättningar säger ”i de sista dagarna”. I följe NT så sträcker sig de sista dagarna sig från Jesu första komma till Jesu återkomst. I GT så är de sista dagarna ett utryck för Messias komma, tiden för ändens tid och det messianska riket. I kommande år kan också vara en referens till Israels missgärnings år som i följe Hesekiel är 430 år. 430-70=360 x 7 = 2520 år.

Ett folk som har samlade från många nationer –

I dag bor cirka 6 millioner judar i Israel. Många av dom har blivit församlade från cirka 120 olika länder. Gud som spridde ut dem över jorden är också den som församlar Israel till sitt land igen. Ryssland är ett av de länder som många judar har emigrerat ifrån. Från Guds löften vet vi att alla judar ska hem till Israel. När 1000 års riket startar så är alla judar församlade i Israel. Då kommer judarna att vara ett folk och kommer aldrig mer att delas i två riken. Jesus Kristus kommer att vara konung över dem.

Ett folk som lever i trygghet –

Gog kommer till ett land som lever i trygghet. Vi ser också att Israel på detta tidspunkt är ett land utan bommar och murar. Det kan låta konstigt med tanke på den konstanta militära beredskap som Israel lever i, men det kommer alltstå att finnas en viss form för trygget på detta tidspunkt som gör att Gogs angrepp på Israel kommer väldigt överranskande. En del menar att Psalm 83 kommer att få sin uppfyllelse innan detta krig, och kommer att vara det som gör att Israel kommer att vara invaggande i en form för falsk trygget.

Psalm 83 talar också om ett angrepp mot Israel, men som har helt andra aktörer i förhållande till de länder som är med i Hes 38. Psalm 83 talar om ett angrepp från Isreals grannländer som försöker att få bort Israel från världskartan. Det kan vara det krig som gör att Israel upplever en form för trygghet, och gör att det inte längre är behov för bommar och murar.

Islam är känt som svärdets religion, och det kan vara en häntydning till att Israel har blivit befriat från arabernas svärd. Bara efter upprättelsen av staten Israel har vi haft 4 stora krig som Herren har beskyddat Israel igenom. 1948, 1956, 1967 och 1973 – På samma sätt som Herren har beskyddat Israel under dessa krig, kommer han också att göra det under Gog kriget.

Ordet trygghet i grundtexten kan också betyda ”carelessly”, som kan betyda att de tror att de är trygga, men inte är det egentligen. Dom håller garden nere utan att försvara sig.

Gog kommer som ett oväder och som ett moln –

Det betyder att detta angrepp kommer att ske snabbt. Det kommer att vara som en storm, och att de kommer att täcka landet som ett moln. Vi kan förstå att det för det första är väldigt många soldater, men också att det kan komma fällskärmssoldater från flyg.

Herrens seger över Gog

Hes 38:22 – Jag skall gå till doms med honom med pest och blod. Slagregn och hagelstenar, eld och svavel skall jag låta regna över honom och hans härar och över de många folk som följer honom.

På ett övernaturligt sätt griper Herren in och låter det regna eld och svavel över Gogs soldater. Herren sender eld över Magog, och över kustländerna. En del tolkar det som blir beskrivet som ett kärnvapen krig, som också är beskrivet i Upp 8:10-11. Israel kommer att använda 7 månader på att rena och rensa landet efter detta krig, och i hela 7 år kan de använda Gogs vapen och krigsmaterial som bränsle och energi källa.

Skillnader på Harmagedon och God Magog kriget

Det finns åsikter om att Harmagedon kriget och Magog kriget är det samma krig som kommer att utspela sig precis innan Jesu synliga återkomst till Israel. Även om det finns många likheter mellan dessa båda krig, så finns det ändå skillnader som gör att det mesta pekar på att det är två olika krig som kommer att utspela sig under vedermödan.

De länder vi blir präsenterade för i Hes 38 är inte samma länder som i Sak 14:2. Det är sant att Gog och Magog är nämnd i Uppenbarelseboken 20, men att det i detta sammanhang tyder på att det på detta tidspunkt är hela jorden som drar mot Jerusalem. Utrycket jordens fyra hörn pekar på en samlad värld som går mot Israel, i det sista slaget mot Gud och Israel. Det är ett slag som utspelar sig efter 1000 års riket, precis innan vi går in i evigheten. Andra skillnader som vi kan se mellan Gog kriget och Harmagedon är:

 • Gog består av en allians av stater medans Antikrist angrepp är från alla värdens nationer.
   
 • Gog är en regional och begränsad krig medans Harmagedon är en Global krig.
   
 • Gog kommer inte att lyckas att inta Jerusalem, det kommer Antikrist att göra.
   
 • Gogs motiv är strategi och rikedomar medans Antikrists motiver är en ”helig/andlig” krig.
   
 • Gog går till grund på grund av olika naturkatastrofer. Vid Harmagedon är det Herren själv som besegrar Antikrist.
   
 • Gog blir begravd i Israel medans Antikrist kastas levande i eldsjön.
   
 • Israel kommer att bo i trygghet när Gog anfaller. När Harmagedon infinner sig så har världen gått igenom den stora nöden som är långt ifrån en fredstid.
   
 • Vid Gogs anfall upplever vi en rad naturkatastrofer som orsakar mycket död. Det vill det bli i en ännu större grad vid Harmagedon.
   
 • Gog går motvilligt mot Israel. Antikrist går fullt och fast om Herradömet i världen och för att utplåna Israel och judarna.
   
 • Efter Gog kriget får vi ingen uppståndelse från de döda eller Dom över levande människor. Det sker det i förbindelse med Harmagedon.

Gud har allt i sin hand

Efter den ”arabiska våren” har vi sett tydliga förändringar ibland annat Turkiet. Då vi kan se att Turkiet är ett av de länder som kommer att gå i mot Israel, tillsammans med Iran och Ryssland så kan vi se att ändetidens nyckelspelare är på väg att inta sin roll och sin position.

En sak som vi kan vara helt säkra på är allt Herren har allt under kontrol. I Johannes Uppenbarelse boken kan vi se att det är Jesu egna ord som lägger grundlaget för det som Johannes delar med oss. Därför att vi vara trygga vid att Gud har allt under kontroll och han kommer att leda slagets gång i ändetiden.

Vid syndafloden när allt såg som mest kaotiskt ut, och när allt utifrån ett mänskligt synsvinkel såg allra mest kaotiskt ut, så är vittnesbördet om Herren att han satt på sin tron. Även på detta mörka tidspunkt i mänsklighetens historia så hade Gud allt under kontroll. Att Herren satt på sin tron är ett symbol på att han även i denna stund hade allt under kontroll, och allt i sin hand. Oavsett när vi kommer att se Gog kriget utspela sig, eller några av de andra våldsamma domar som kommer att gå ut över världen, så vet vi att Herren har allt under kontroll, och att det till sist blir som Herren vill.

God Bless!

Mikael Walfridsson


Skriv ut Bädda in Mejla


Publicerat av Christer Åberg mndag 23 januari 2017 19:48 | #mikael walfridsson #profetia #tidstecken #gog/magog kriget #ryssland #israel | Direktlänk | Nyhetsbrev | RSS

APG29 NÅR TUSENTALS VARJE DAG!
Gillar du Apg29?
Swisha en peng till: 070 935 66 96


18 kommentarer

AnmMarie

Gog/Ryssland är motvilligt till detta krig men Gud tvingar dem....... Gud sänder eld och svavel över soldaterna som inte ville kriga mot Israel....

Märkligt och har de inte en fri vilja då de inte vill???

Svara -   - 23/1-17 20:37 -


BrorK

Fast Gud säger ju i Jeremia 23:3 att han själv ska samla ihop sina får.

Jag skall själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag har drivit bort dem och jag skall föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där skall de bli fruktsamma och föröka sig.

Svara -   - 23/1-17 21:24 -


Tomas N

Några av er har allt uträknat till punkt och pricka och känner ingen sorg över krig och konflikter och utgår ifrån profetior mera än att se på världens skeenden. Hoppas ni har rätt i allt och hjälper/vägleder de som som vill göra rätt för Guds skull och för att nå slutmålet. För dem som tror mera på att utgå ifrån verkligheten och hålla sig till Jesus befallningar i nya förbundet så är jag en röst för dem ,så att ingen skall känna sig bunden till att förbereda sig genom att kunna tyda Hesekiel och andra profetior.

Var redo och behandla folk enligt Guds vilja och avstå från att vara en krigshök/hetsare .

Det finns en stor sorg åtminstone för mig att inte rättfärdighet och ordning längre skall räcka,men Gud har bestämt ett slut på allt,så håll i hatten

God bless!

Svara -   - 23/1-17 21:34 -


AnmMarie

Tomas N

.....känner ingen sorg över krig och konflikter...... Nej inte så länge det inte drabbar Israels folk utan annat folk tex soldaterna som tvingas kriga fast dom inte vill !! Skulle det vara så här så används de ju som marionetter

Svara -   - 23/1-17 21:48 -


Michael Häggqvist

Få talar om den stora utvandringen FRÅN Israel till andra länder.

ca 30% av den stora judiska grupp som lämnade frankrike för Israel har nu flyttat tillbaka till Israel. källa Le monde

Många unga judar flyttar till Berlin där det är lättare att få jobb, eller Usa.

Just i Usa bor det nu 120 000 Israeliskt födda judar enligt us decenial census. Det antalet ökar kraftigt.

Israeliska centralbyrån sägar att ca 6000 judar varje år lämnar Israel. Ca 4000 flyttar till Israel.

ca 2 tredjedelar flyttar till Usa.

Hög arbetslöshet, konflikten med Palestinier är en orsak till utflyttning av judar till andra länder.

För att judarna ska lämna Usa krävs att det blir mycket tuffare för judar att bo där.

Svara -   - 23/1-17 21:59 -


Peder Eriksson

Hej Läs gärna Walid Shoebat's bok: "Gods war on terror" Islam prophhecy and the BIBLE. Mycket intressant. Han har en mycket annan syn på vad som kommer hända. Han menar att det är de muslimska folken som kommer anfalla Israel. Ankara ligger norr om Jerusalem, inte Moskva.

Shalom Peder Eriksson

Svara -   - 23/1-17 22:09 -


Christer Åberg

Svar till Peder Eriksson.

Hej Läs gärna Walid Shoebat's bok: "Gods war on terror" Islam prophhecy and the BIBLE. Mycket intressant. Han har en mycket annan syn på vad som kommer hända. Han menar att det är de muslimska folken som kommer anfalla Israel. Ankara ligger norr om Jerusalem, inte Moskva.

Åter igen: Vad säger Bibeln? Det är inte intressant vad "den och den" säger, utan vad Bibeln säger!

Svara -   - 23/1-17 22:20 -


Thomas P

Svar till Tomas N.

Denna killen, David, har jag lyssnat på i 4 videos. Just nu kör han en serie om Uppenbarelseboken. Han är påläst, är tydligen en sjundedagsadventist, och de utmärker sig att de är bibeltrogna samt lägger stor vikt av profetior inför Jesus ankomst. Denna handlar om de fyra ryttarna från Uppembarelse boken kap 6: https://youtu.be/fWeN-3qmL2k Korsreferens är Sakarja 1-6 som talar om att vi kristna, de utvalda, inte vill lämna vår trygghet i Babylon. Vi har TV, mat, trygghet o s v, men våra själar mår inte bra av att vistas som slavar, och Gud vill att vi ska dra oss ur Babylon. Men eftersom vi inte lyssnar, och inte vill lämna, så kommer ett dubbeleggat svärd, där vi tvingas lämna nordlandet p g a oroligheter, blodbad, krig. Men det ör för vprt egna bästa! För fler kommer söka sig till Gud och komma närmare Honom, och lämna det gamla bakom sig, för att stå redo att träda in i det spirituella Jerusalem (oss själva) och träda in i Templet (in till Gud). Intressant är det iaf. Och det är i samklang med att Lot tvingades lämna Sodom och Gomora, och vi lever i högmod och inbillad trygghet (vilket Jesaja kallar Sodoms syster) samt; den norska damens profetia återigen, säger att Gud kommer se hur vi lever i synd, och låta den stora olyckan komma över oss; ett fruktansvärt krig i de rika länderna (norra halvklotet) så att det inte längre går att bo kvar. Vi tvingas fly ut ur Babylon, men andra länder ska inte vara inställsamma att ta emot oss. Där ute i vildmarken, säger David som kör Omega Apostasy kommer vi finna tillbaka till Gud igen och göra oss redo. Och jag som alltid sagt, att det måste komma en nöd över Sverige, för att folk ska inse att det ÄR GUD SOM GÄLLER och inte vara upptagna av fåfängliga ting. Må Herrens nåd vara med oss!

Svara -   - 23/1-17 23:39 -


Vanessa

Svar till Thomas P.

härligt att se att bröder från min kyrka har videos som är uppskattade :)

Svara -   - 23/1-17 23:43 -


Leif Boman

Svar till Vanessa.

Kan du Vanessa berätta lite för oss som är dåligt pålästa om sjundedagsadventister och vad som är de stora skillnaderna mellan oss.

Jag misstänker väl att sabbatsdagen är en av detaljerna eller?

Du måste förstås inte om det kanske kan upplevas vara lite känsligt. Jag är bara lite intresserad syster!

Talar man om frälsningens och pånyttfödelsens nödvändighet, och talas det i tungor?

Tycker man om Andens dop?

Angående barndop?

Har man styrelser eller äldstekår?

O.s.v.

Jesu frid...

Svara -   - 24/1-17 00:40 -


Harriet Bouvin

Ja men dåså - för om vi verkligen tror att "Gud har allt i sin hand" så får kanske långa utlägg av det här slaget uppfattas som överflödiga.

Svara -   - 24/1-17 02:37 -


Karl Håkan Sandell

Gog Kriget är inte ett krig som vi skall gå och vänta på och säga snart kommer det. Nej det har varit igång nu sedan 1948.

Gog Kriget i Hes 38 och 39 är ett samlingsnamn på alla de krig som varit och kommer att vara mellan Israel och deras Fiender, fram till det att Gud helt har befriat Israel och gett dem sitt område i Fred.

Idag är vi i Hes 39:11. Där står att God skall få ett område till Grav som är öster om havet och det som det talas om här är Gaza remsan. Och det skedde 2005.

Då var vi alltså här i profetian. Och vi är inte riktigt framme på slutet än.

Vi kan läsa i den vanliga översättningen om 7 år. Och det kan översättas med 7 omgångar. Och det är 7 krig som varit hittills, och krig av olika omfattningar.

Vi kan också lästa om 7 månader. Och månad kan också översättas med ny och det är alltså förutom de 7 krigen tidigare, 7 nya gånger som det skall äga rum.

Men Gud skall ge seger vid alla tillfällen precis som vi sett.

Och idag är vi någon stans på slutet av de 7 Nya gångerna. Och snart är Israel helt fritt och Gud visar hela tiden att det är han som bestämmer och Gog sätts på plats gång efter gång. Precis som profetiorna säger.

Så är det.

Gud och Jesus är vår säkra hamn och kommer så att förbli. Det är det Gud vill säga Världen med det här som vi ser med Israel idag.

Karl Håkan www.minJesus.blogspot.se

Svara -   - 24/1-17 06:18 -


Tomas N

Svar till Thomas P.

Tack för länktipset. Jag får kolla upp det.

Jag instämmer i en del du säger,men är lite reserverad för vissa saker

Varför? Jo jag tror och baserat på erfarenhet att man påverkas av dn grund man står på. Har inte gått på djupet in angående SDA,men tittade på ett kort klipp nu ikväll. Frukten man kan se är som du säger en respekt för bibelkunskap . Men jag anar en lagiskhet och gissar mig till att en lära där fel finns inbyggda blir en lära där anden saknas och då måste det kompenseras med något annat ,vilket ofta blir lagiskhet.

Jag säger inte att den här killen du länkade till är dålig,men jag lyssnar bara på de som jag märker har rätt lära. Ett exempel jag kan ge på det är Calvinister som är väldigt kunniga och bibliska,men om det bidrar till en torrhet och lagiskhet,så genomsyrar det mycket. Exempel på det t ex John McArthur. Otroligt kunnig och passionerad,men finns en del dålig frukt.

Det finns tillräckligt många bra förkunnare och lärare för att man skall nöja sig med någon som man vet följe en lära som har brister . För när det gäller svårare områden så vet man inte om man hamnar snett. Sedan är jag inte så mycket för att lägga fokus på profetior. Jag tror förresten många som är åt det lagiska hållet eller har stort fokus i GT har en tendens att göra för stora paralleller till Israels situation då , dvs ett förhållande som inte gäller i det nya förbundet. Jag tänker på hur Gud styrde sitt dåvarande förbundsfolk med ett särskilt uppdrag med fast hand för sitt eget namns skull. Ingen nation eller folk idag hamnar under samma dom som Guds egen nation gjorde då. Men givetvis finns konsekvenser för handlande.

Rikedomar , materialism och själviskhet är allvarligt och måste omvändas ifrån. Här blir en utmaning för prosperitylinjen. Men extremism pt andra hållet är inte heller lösningen. Inte ännu i alla fall,men tror det blir tuffa tider vramöver.

Babylons fall och alla som tagit del av hennes rikedomar och köpenskap enligt uppenbarelseboken är något som talar till mig i alla fall.

Må Gud leda oss alla i förståelse för de svåra utmaningar som ligger framför oss redan nu och i ökande takt

Svara -   - 25/1-17 00:00 -


Thomas P

Svar till Tomas N.

Bra inlägg! Instämmer. Håller på och lyssnar på första delen av Omega Apostasy; del 1 https://youtu.be/8fBy5nGi1oA Här tar David upp allmänna saker om Upprnbarelseboken, Bibeln, profetior. Han säger som du också är inne på, att vi ska vara vaksamma på de som tolkar Bibeln. Låt Bibeln tolka sig själv, genom Helige Ande samt bl a skrifterna i NT ska ha korsreferens i GT. I min Bibeln står det Sakarja som korsreferens till Upp boken 6. När jag läser om den röda hästen och ryttaren, som verkar vara den händelse som kommer med vedermödan, så får den en djupare förklaring i Sakarkja 1-7. De som bor i Babylon anser sig ha det bra där de är. Men Gud har sagr till oss att dra ut ur Babylon, så vedermödan är för vårt egna bästa, vi tvingas fly ur Egypten för att söka och vara med Gud i öknen, väntandes på brudgummen, och att kunna tåga in i det spirituella och förlovande landet. Rättfärdighet kommer väl inte bara av tro, utan en TRO som ger FRUKT, en förvandling. Vissa kan se det som lagiskhet, andra som att den nya inre människan söker sin rätta plats. Historiker och teologer brukar vara lite torra av sig. David tror jag har ett ömt hjärta, "trots sitt intellekt". Många kloka saker i detta klipp som sagt, vissa nya uppenbarelser, några bekräftelser. Jesus kommer sällan till de med dålig attityd, utan söker upp de med rätt inställning i hjärtat; framför allt de ödmjuka. Gud välsigne!

Svara -   - 25/1-17 12:50 -


Janne O

"Israel kommer i detta krig att ha alla odds imot sig. Fursten över Gog (möjligtvis Putin) kommer att dra upp mot Israel med alla sina allierade, för att invadera Israel."

"Möjligtvis" är det ord jag tar till mig mest av denna artikel. Så här har ju Dispensionalism-teologi låtit i ca 40 år. Men ni erkänner inte det! Märkligt att en viss teologi kan lägga beslag på allting i profetior.

Vi behöver inte grandiosa slutledningar ur böcker, utan verktyg att förstå Guds ord - ord för ord.

Det går att hitta paralleller som är hållbara. Hans ord är ju sant.

Putin är en Boogie man i politiken har man förstått. Kanske SVD och DN hets mot Ryssland ligger nära Bibeln? Eller kanske inte.

Turkiet ligger väl mycket närmare attack på Israel? Magog Gog Meshek Tubal - Rätt nära Turkiet.

Svara -   - 25/1-17 13:09 -


Lars-Erk Molin

Det verkar vara mer komplicerat än så. Chuck Missler har påpekat att Gog/Magog-kriget inte är det som är att vänta först:

http://khouse.org/articles/2010/911/

I Ps 83 beskrivs ett krig där de omgivade arabstaterna försöker utrota Israel. Vad beträffar Gog/Magog handlar det om ett krig där mer avlägna fiender anfaller och där motivet inte är att utrota Israel utan om att ta rov. Det verkar alltså som om Israel vid det tillfället har besegrat araberna och lever i avspänning och säkerhet.

Svara -   - 25/1-17 13:17 -


Janne O

Chuck Missler är en riktigt bra bibellärare som man kan lära sig mycket av. Jag tycker han är riktig upplyftande att lyssna på!

Men han sitter inte inne med FACIT för hur framtiden ska se ut. Det gör ingen människa, utom Gud själv. Vad är det som gör att vi tror att GOG är Putin tex? Verkar ordet likt på något sätt?

Det är rejält mycket bedrägeri och konspirationer i världspolitiken. Den styrs ju mer av mammon än av demokrati, om man säger så. Och man kan inte enkelt säga vilka som är på vilken sida. Det vänder som kappan efter vinden.

Turkiet verkar ha stött ISIS under flera år. Och Israel är mot Hezbollah. Ryssland vill ha gas och utlopp i Medelhavet.

Huvudsaken är att Israel blir frälst, inte vilken supermakt som anfaller landet, ett folk som mestadels är utan Messias, Jesus.

GVD

Svara -   - 25/1-17 13:50 -


Anders Ideström

Det finns inga belägg i bibeln att Ryssland kommer att anfalla Israel.Gog och Magog Meshek och Turbal är gamla namn på Turkiet

Svara -   - 27/1-17 04:58 -


Din kommentar

NYTT! Ditt namn och mejladress måste godkännas innan kommentaren publiceras. Efter godkännande måste du alltid ha samma namn och mejl nästa gång du postar en kommentar, annars godkänns inte kommentaren.


Kom ihåg mig?Hur ljuvligt namnet Jesus är

Christer Åberg talar och sjunger om frälsningen i Jesus Kristus.

0

Läs allt!


Såsom i Lots dagar

Av Lewi Pethrus ur boken Jesus kommer. 

Jesus kommer

Det heter: »I den stund då I icke vänten det skall Människosonen komma.» När alla ropar och säger: »Han kommer!», då har man anledning tro, att han ännu dröjer något, men när alla tiger om saken och just ingen tänker därpå, då kan man vara viss om att han är nära.

5

Läs allt!


När hämtar Jesus sin församling?

Av Mikael Walfridsson 

Blåser i basuner

Med jämna mellanrum kommer ofta argument och frågeställningar från människor som inte tror på ett uppryckande före vedermödan. Jag har försökt att sammanställa några av de frågeställningar som nämns. 

2

Läs allt!


Sebastian Stakset Predikade om Jesus för politikerna i Almedalsveckan

Läsarmejl av R.S 

Denna frimodige man, Sebastian Stakset, ställde sig under Almedalsveckan och predikade om Jesus för politikerna. 

10

Läs allt!


Du är så god och underbar mot mig

Christer Åberg sjunger och spelar ukulele kören Du är så god och underbar mot mig.

1

Läs allt!


Vart tog jublet vägen?

Läsarmejl av David Billström

Var är nu er saligprisning? Jag kan vittna om att ni då hade rivit ut era ögon och gett dem åt mig, om det varit möjligt.” Gal. 4:15

0

Läs allt!


Annons


1 miljon muslimer fyllde gatorna för att höra om Jesus

Läsarmejl av nils 

- Jag vill säga dig något: Ingen kanske känner ditt namn men Jesus känner ditt namn, predikade Marilyn Hickey för en miljon muslimer i Pakistan.

19

Läs allt!


Dagens ord

Vecka 04, tisdag 23 januari 2018 kl. 03:04

Jesus söker: Frej, Freja!

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? - Be den här bönen:

Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som min Herre och Frälsare. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Jag ber om förlåtelse för alla mina synder. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!

Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. - Joh 3:16


What a Day That Will Be - Vilken dag det ska bli

Guy Penrod, David Phelps sjunger What a Day That Will Be (Vilken dag det ska bli) från Bill & Gloria Gaither.

2

Läs allt!


Senaste kommentarer


Vedermödan - Holger Nilsson

I Radio Full Gospel redogör Holger Nilsson på ett tydligt sätt den bibliska vedermödans ohygglighet och om uppryckandets tidpunkt.

3

Läs allt!


Dödsskjutningar har ökats med 500 procent i Sverige

Pistol

Antal dödsskjutningar i Sverige har på tolv år ökat med 500 procent. Sverige behöver verkligen frälsningen och räddningen i Jesus Kristus! Vill du vara en av dem som berättar om Jesus för ett förlorat folk?

3

Läs allt!


AktuelltApg29 har tusentals bloggartiklar! Gå vidare till fler artiklar:

NÄSTA


Artiklar Kommentarer Bönesidan Fråga Christer Kontakt | Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 54 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 34 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 17 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 12 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 10 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Sedan 23:42 2013-08-16 har det varit 360 753 711 sidvisningar på Apg29!

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

MediaCreeper

Besök också Apg29 på:

Facebook | Twitter | Youtube | Vimeo | Instagram | Gab

TA EMOT JESUS!

↑ Upp