Surfar nu: 518 www.apg29.nu


Sambo är synd mot Gud

Hustak

Det är en skymf och förnedring mot din partner att du bara vill ha sex och bo sambo, men inte gifta dig med henne. Dessutom är det en synd mot Gud. 

Jag har stött på fenomenet att sex jämförs med ett ingående av äktenskap. Då hänvisar man till bibeln och menar att det inte var som idag att man skulle gifta sig inför pastorn eller prästen. Detta är naturligtvis en villfarelse. Bibeln talar mycket om bröllopsfester. Inte minst Jesus själv hänvisar till bröllop när han talar om Guds rike och frälsning.

En annan sak som har smugit sig in i kristna led är sambo, men sambo är absolut inget äktenskap. Man kan inte säga att "egentligen är vi gifta" och ändå inte vill gifta sig. För varför gifter ni er inte då om ni "egentligen är gifta"? Sanningen är den att ni är lika mycket gifta som att Kalle Anka skulle vara min moster!

Sambo innan vigseln 

Ytterligare en märklig sak har jag stött på i kristna led: Det finns de som har bestämt sig för att gifta sig. Bröllopsdatumet är bestämt och inbjudningarna är utskickade, men för att lösa bostadsfrågan strax innan bröllopet så flyttar de ihop i den nya lägenheten som de ska ha tillsammans. Mycket märkligt befaringssätt eftersom detta är ingenting annat än en synd.

Sambor gifter sig 

Det finns kristna som flyttar ihop och bor sambo. En del upprörs över detta men de bryr sig inte. Efter ett tag så gifter de sig med varandra och alla blir glada eftersom de nu inte längre bor sambo och "lever i synd". Men bara att gifta sig är inget tecken på att man har omvänt sig från synden! Faktum är att omvänder man sig inte och ångrar sig så tar man synden in i äktenskapet! Du måste alltså omvända dig från synden och inte bara överskyla den!

Dessutom vet vi att många ofrälsta är gifta, så ett giftermål är inget tecken på att man är frälst. Till sist i den här korta inledningen vill jag också nämna om borgerlig vigsel. Detta fenomen har jag också stött på i kristna led. Borgerlig vigsel är skapad för dem som gör uppror mot Gud och inte vill ha med honom att göra. Hur kan kristna anamma detta system? Borgerliga äktenskap är ingenting annat än sambo!

Borgerligt äktenskap är Sambo

Naturligtvis kan ett kristet par gifta sig borgerligt på grund av den juridiska delen och redan samma dag gifta sig på ett riktigt sätt inför pastorn eller prästen! Så har många par gjort när inte pastorn har haft vigselrätt. Jag var på ett bröllop i Vitryssland en gång som hade detta befaringsätt. Först gifte de sig borgerligt och sedan i baptistkyrkan. På det sättet är det helt riktigt. Vi behöver alltså ha den juridiska delen men också ha med den andliga!

Ingen tom ritual

Att gifta sig är ingen tom ritual. Det händer någonting verkligt. Man blir sammanklistrad och ett. Detta fick jag själv uppleva när jag gifte mig i Bjärka Säby 2004. Det skedde verkligen någonting. Detta hade jag aldrig upplevt innan. Vi blev ett - ja till "en kropp", (ett kött), som bibeln säger!

Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt. (Matt 19:6).

Sambo är inget äktenskap

En del jämför sambo med äktenskap. Detta är en lögn och villfarelse eftersom sambo är som det låter: "sambo". Jag träffade nyligen ett par som väntade barn och hade köpt ett hus. En man skämtade lite med dem och sa att han hade hört att de skulle gifta sig. Men si det skulle de inte göra, men att skaffa sig barn och hus och bo sambo, det kunde de! Mycket knepigt tillvägagångsätt. Snacka om att leva i en illusion och låtsasvärld.

Visste du att sambo rekomenderas inte av bankfolk? Då tänker de på den ekonomiska delen, men du borde också tänka på ditt andliga väl och ve. Synden har mer förödande konsekvenser än vad du kan ana.

Jesus jämför inte sambo med äktenskap. Han mötte en gång en kvinna som levde i ett samboförhållande med en man. Hon hade varit gift fem gånger, men den som hon nu levde med räknade Jesus inte som hennes man!

- Fem män har du haft, och den du har nu är inte din man. Det du sade är sant. (Joh 4:18).

Du ska kalla saker och ting för vad de är och inte vad de inte är! Det är att skylla ifrån sig och förneka sin synd genom att säga "Ja, men egentligen är vi gifta". - Ni är inte gifta om inte Gud har fogat samman er!

Sex är inget ingående av äktenskap

Ytterligare en villfarelse som jag har stött på är uppfattningen om att sex skulle vara ingåendet av äktenskap, eftersom man blir "ett" med den man har sex med.

Eller vet ni inte att den som förenar sig med en sköka är en kropp med henne? Det heter: De två skall bli ett kött. (1 Kor 6:16).

Men i det sammanhanget menas det att man blir ett med den prostituerade, eller om du så vill: med synden. Det handlar alltså inte om ett äktenskap i Guds mening. Du måste kalla saker och ting för vad de egentligen är!

Men Dina, den dotter som Lea hade fött åt Jakob, gick ut för att träffa flickorna i landet. Sikem som var son till hiveen Hamor, fursten i landet, fick se henne och tog henne till sig. Han låg med henne och förnedrade henne. Men hans hjärta fäste sig vid Jakobs dotter Dina. Han älskade flickan och talade vänligt med henne. Och Sikem sade till sin fader Hamor: "Skaffa mig den flickan till hustru." (1 Mos 34:1-4).

Sikem träffade Jakobs dotter Dina. De hade sex med varandra. Efteråt gick mannen till sin pappa och begärde att få gifta sig med Dina. Varför behövde han göra det om själva sexet räknade som ett ingående av äktenskap? Sanningen var den att de inte var gifta trots att de hade haft samlag. Detta visste mannen och nu ville han gifta sig med henne. Men vi vet hur det senare gick i berättelsen. Den unge mannen liksom många andra till fick sätta livet till på grund av att Dinas bröder dödade alla män i staden!

Man skall gifta sig

Dessutom uppmanar Paulus i Korintierbrevet att man skall gifta sig. Det är bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär. Äktenskap skyddar dig allstå från att vara upptänd av begär!

Men om de inte kan leva avhållsamt skall de gifta sig, eftersom det är bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär. (1 Kor 7:9).

Lägg märke till att det står "om de inte kan leva avhållsamt", så ska de gifta sig. Paulus jämför alltså inte sexet med ett ingående av äktenskap eller att de skulle vara gifta. Sex och äktenskap är faktiskt två skilda saker, men sex ska användas i äktenskapet och ingen annanstans. Dessutom avslöjar orden "gifta sig" att det är någonting åtskilt från sexet. Det är inte samma sak, eftersom gifta sig gör man inför prästen eller pastorn! Eller som det egentligen är: inför Gud som sammanfogar dem och gör dem till ett!

Bröllopsfesten

Vi ser i berättelsen om Jakob som gifte sig med rakel och Lea att de hade en bröllopsfest som varade i 7 dagar!

Fullfölj nu Leas bröllopsvecka. Sedan skall vi ge dig den andra också mot att du arbetar åt mig i sju år till. (1 Mos 29:27).

Det var alltså inte bara att "gå in till varandra". Nej det rörde sig om en lång ceremoni. Jesus gjorde sitt första under på en bröllopsfest. Där gjorde han vatten till vin. Denna händelse pekar på en större händelse som skall ske: Nämligen det himmelska bröllopet.

Då ska de kristna som kallas för bruden skall föras fram inför Jesus som är Brudgummen inför Gud Fadern i himlen! De kristna är bjudna till denna fest och bröllop samtidigt som de själva är bruden!

Vi ser alltså att det jordiska bröllopet är en profetisk förebild som skall ske i det himmelska bröllopet mellan bruden, dom är de frälsta, och inför Guds Son Jesus Kristus. Så det är inte konstigt att djävulen är vred på det jordiska bröllopet eftersom det pekar på Jesus. Djävulen har i åratal försökt smutskasta, föringa, förvränga, förlöjliga och utrota äktenskapet mellan man och kvinna.

I brokigt vävda kläder förs hon till konungen. Jungfrur, hennes väninnor, följer henne, de leds in till dig. Under glädje och jubel förs de fram, de tågar in i konungens palats. (Ps 45:15-16).

Men det finns än idag människor som vill leva ett rent liv inför Jesus och gifta sig.

Sexuella synder är allvarliga

Innan vi går in för avslutningen här vill jag bara nämna om varför det är en sådan allvarlig synd enligt bibeln att ha sex med varandra innan man är gifta. En del som vill lev i sexuella synder säger att det finns så många andra synder som folk lever i. Detta säger de eftersom de vill skylla ifrån sig och inte omvända sig.

Men bibeln säger att sexuella synder är allvarliga eftersom man syndar mot sin egen kropp! Alla andra synder lämnar kroppen utanför. Därför är sexuella synder så allvarliga.

Fly bort från otukten! All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men den otuktige syndar mot sin egen kropp. (1 Kor 6:18).

Dessutom visar exemplet på Josef när Potifars hustru försökte förleda honom att det skulle vara en synd mot Gud.

Här i huset har han inte större makt än jag, och ingenting annat än dig har han förbehållit sig eftersom du är hans hustru. Hur skulle jag då kunna göra så mycket ont och synda mot Gud? (1 Mos 39:9).

Sambo är synd mot Gud

Detta ser vi också i berättelsen om David och Batseba. David konstaterade att när hans äktenskapssynd och dessutom mord på grund av att han brann av åtrå, hade blivit avslöjad av profeten Natan, att han hade syndat mot Gud.

Då sade David till Natan: "Jag har syndat mot HERREN." Natan sade till David: "Så har också HERREN förlåtit dig din synd. Du skall inte dö. (2 Sam 12:13).

Det är intressant att lägga märke till att bekännelsen och syndaångern var att han hade syndat mot Herren och inte mot människor!

Skymfen mot din partner

Jag tycker att det är en skymf och förnedring mot din partner att du bara vill ha sex och bo sambo, men inte gifta dig med henne. Det är alltså ett tecken på utebliven sann kärlek! Ibland vill den ena parten gifta sig men inte den andra. Men om han inte vill gifta sig med dig då är han faktiskt ingenting att ha!

Hade min fru velat ha haft sex med mig innan vi var gifta så hade vi aldrig gift oss. Men jag är glad att hon var väldigt noga med att leva rent inför Gud. Det är det vi ska vara: Noga. Vi ska inte forska i hur nära den syndiga gränsen vi kan gå innan det blir en synd. Nej, vi ska leva nära Jesus i ett fullt överlåtet liv.

Då kommer det gå bra och då lever man också rent!

Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött. (1 Mos 2:24).submit to reddit


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades sändag 17 juni 2018 16:32 | #sex #äktenskap #sambo #predikan | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

74 kommentarer

Tobias Sun, 17 Jun 2018 18:57:51 +020

Stämmer att sambo är synd enligt Gud och kristen tro.

Tyvärr lever många så.

Min egen bror gifte sig borgligt men före det levde han minst fyra år sam sambo vilket gör mig orolig. Han är inte troende utom på det ytliga sätt som tyvärr många är - de tror på Jesus - men struntar blankt i hans vilja och hans lag. En gång när jag nämnde hans samboskap som synd sa han om Gud själv uppenbarade sig och sa att det var synd skulle han tro det annars inte.

En fråga som själv pockar på mitt medvetande - är det synd att som kristen gå på en otroendes borgliga eller annan religions ordnade bröllop om man blir bjuden.

Själv ser jag så mycket annan synd i mig som jag inte vet hur jag ska sluta med då de handlar mer om hur jag är än vad jag gör att jag snart inte ser någon mening med att leva rent på det sexuella området. Jag har inte begått otukt än mest eftersom jag inte hittat någon flicka som vill det än även om jag sökt på datingsidor. De flesta vill chatta länge innan så det är väl bara tur att jag inte begått denna illgärning än. Jag borde lämna dessa sidor men min oro och uppgivenhet över andra synder som gör mig viss om att jag är förlorad ändock gör att det inte känns som någon mening såvida inte Gud visar mig sanningen om omvändelse och befriar mig från fruktan för de lagiska predikanternas förkunnelser. Sedan bland de som söker lösa förbindelser har jag lärt mig en hel del - har alltid varit nyfiken på varför vissa människor vill begå äktenskapsbrott eller överge sin käraste. Vissa av dessa anledningar är förståliga även om de som all otukt förblir syndiga och uppror mot Gud - att maken själv varit otrogen och man vill hämnas genom att vara det själv, att maken inte alls är intresserad av det sexuella och helt struntar i sin hustrus behov, att de är oförmögna att genomföra akten rent fysiskt pga av skada eller sjukdom. Till rent själviska att man inte vill överlåta sig och binda sig. En ville överge sin käraste bara för att denna ville leva rent och avhålla sig från sex utanför äktenskapet medan hon själv ville ha sex innan.

Jag erkänner sex utanför äktenskapet som synd men är själv bered att begå det då jag inte ser något hopp för mig utan bara synd och en fruktansvärd väntan på den dag då jag går till helvetet.

Svara


Kalle Sun, 17 Jun 2018 19:02:20 +020

Svar till Tobias. Det finns hopp för dig. Jesus räddar dig. följ honom och lämna helvetet bakom dig.

Svara


Evangelisten Sun, 17 Jun 2018 19:07:53 +020

Vad med att tillfälligt bo i en lägenhet, i olika rum, under en kortare period av 2-3 veckor?

Svara


David B Sun, 17 Jun 2018 21:28:01 +020

Svar till Tobias.

Kära Tobias.

Jesus levde ett felfritt liv för dig och tog vårt straff på korset. Det räcker inför Gud och tillräknas dig genom tro.

Jesus frälser syndare, inte självrättfärdiga (som också är syndare).

Synden tappar sin kraft över våra liv när vi tar emot Guds nåd. Men håller vi fast vid lagen så har synden makt över oss.

Se tex Rom.5:17, 21 och Rom. 6:14

även 2 Kor. 5:17, 21

Är du i Kristus (genom tro) så tillräknas Guds rättfärdighet dig. Nästan för bra för att vara sant men sant ändå. Du är ett Guds barn och därför lever vi så. Inte att du ska leva som ett Guds barn för att bli ett Guds barn. Det handlar om vem/vad vi är i Kristus genom pånyttfödelsen.

Svara


Lasse Sun, 17 Jun 2018 21:35:15 +020

Svar till David B.

Bra skrivit David B 😍 Jesus älskar dig Tobias ☝💟 han lämnade de 99 fåren och hämtar dig och mig, så mycket älskar han oss och alla andra människor, sök Jesus med ett ärligt hjärta 💗 och vila i hans kärleksfulla famn 🙏 önskar er båda allt gott och en fortsatt trevlig kväll 😊 Lasse

Svara


Bengt Sun, 17 Jun 2018 21:55:50 +020

Ha en bra och välsignad vecka allihop

Svara


Ulf S Mon, 18 Jun 2018 01:14:26 +020

Svar till Tobias.

Hmmm.... tycker mig känna igen din text från andra inlägg på apg29....

Verkar för mig bara vara ett sätt att diskutera eller sprida oro... det är något dom inte stämmer med "Tobias" eller?

Annars är det en alldeles sund och biblisk ståndpunkt av Christer. Att leva rent är viktigt för Gud, inte alltid lätt men alltid rätt...

///Ulf

Svara


Roger T. W. Mon, 18 Jun 2018 02:38:50 +020

Äktenskapet är en plantskola för Himmelen. Jag tycker dock att vissa kristna gör fel när de fördömer de som tvingas till skiljsmässa. En man förlorade sitt arbete när hans hustru ville ha skiljsmässa. Han fick skulden och straffet. Det ledde till att han lämnade församlingen.

En annan man träffade en utländsk kvinna. De kunde inte kommunicera bra och kände inte varandra, men de lärde sig och gifte sig. Första och enda gången de besökte församlingen fick de konstiga blickar. Den som är utan synd kaste första stenen.

Svara


Lasse Mon, 18 Jun 2018 08:11:41 +020

Svar till Roger T. W..

Tack för att du återspeglar verkligheten Roger med det du skriver Roger, tror att en del hade stenat mig om möjligheten hade getts, önskar dig allt gott och en Välsignad dag 😊 Lasse

Svara


AnnMarie Mon, 18 Jun 2018 08:23:53 +020

Svar till Roger T. W..

En del kristna anser dessutom att vi ska se dessa "vissa kristna"som syskon vilket jag tycker är skrämmande.

Svara


Leif Boman Mon, 18 Jun 2018 09:43:39 +020

Svar till AnnMarie.

En del kristna anser dessutom att vi ska se dessa "vissa kristna"som syskon vilket jag tycker är skrämmande.

AnnMarie! Du och några andra verkar inte riktigt ha förstått vad som är ett kristet syskon? Det är inte i huvudsak pga av olika beteenden man är ett Guds barn, inte om man beter sig bättre eller sämre, utan det handlar om man har blivit född på nytt eller ej!

Även en människa som är född på nytt beter sig väldigt olika emellanåt och har olika åsikter, det ser vi ju oerhört tydligt bara här inne. Här blir man ju också kallad för både det ena och det andra mörkret av just andra syskon, vilket inte betyder att de inte är syskon..Syskon är man för att man har tagit emot Jesus Kristus i sitt hjärta och valt att följa Honom så gott man förstår och klarar av, inte pga av gärningar alltså!

Även JL ser jag som ett syskon även om denne gör allt annat än att vara trevlig. Det har alltså inte med gärningar att göra utan om man har valt att följa Jesus även med våra brister...

Svara


Jessica Mon, 18 Jun 2018 10:21:07 +020

Svar till Leif Boman.

Tack och lov hänger inte vår frälsning på VÅRA gärningar.

Jag kan ärligt säga, att ju äldre man blir, ju mer inser man det!

Ingen människa på jorden skulle kunna bli frälst om det hade varit så.

Vi som är frälsta syndar ju ändå ibland, genom tankar ord och gärningar, trots att vi inte vill det!

Svara


Lukas Mon, 18 Jun 2018 10:52:23 +020

Bland oss kristna verkar det som nästan allting på relationsområdet utanför de etablerade ramarna är synd! Men hur ska det bli något om ingen tar ett initiativ? Det här med ofrivilligt celibat är ett jätteproblem eftersom människan (speciellt män) är gjord för ett sexuellt förhållande. Jag försökte under många år få ihop det inrikes utan att lyckas men fick till slut till det med en filippinska. Också några av mina vänner gifte sej med utländska kvinnor.
Tänk på Jesus och den samaritiska 5-mänskvinnan, inte visade han väl bort henne för att hon inte levde rätt?
Efterlyser lite mer konstruktivitet :-)

Svara


Ann-Marie A. Mon, 18 Jun 2018 11:50:18 +020

Svar till Bengt.

Tack, det samma Bengt. :-)

Svara


Bengt Mon, 18 Jun 2018 12:35:12 +020

Tack

Svara


Sam G Ö Mon, 18 Jun 2018 19:12:23 +020

Varför skall man kalla det sambo? Det verkar så afrikanskt! Kalla det vad det betyder, nämligen sammanboende. Enligt SAOL betyder sambo en avkomlig av neger och indian.

Svara


Bengt Mon, 18 Jun 2018 21:29:01 +020

Det är väl det att ordet sambo är kortare

Svara


Nisse Tue, 19 Jun 2018 19:20:00 +020

Juholt var kulbo.

Svara


Bengt Wed, 20 Jun 2018 11:23:47 +020

Inte bra att Carola sätter gränsen för förlovning när det gäller att bo ihop med

Sin pojkvän

Svara


Mikael W Wed, 20 Jun 2018 11:52:38 +020

Svar till Bengt.

Carola är en gammal tant....

Svara


Jessica Wed, 20 Jun 2018 13:24:15 +020

Gud har designat Äktenskapet, som den enda samlevnadsformen, även för gamla tanter😄

Svara


Jessica Wed, 20 Jun 2018 13:32:45 +020

Svar till Bengt.

Bengt, det är bättre att bara läsa vad Blbeln säger i frågan. Carola har tex också sjungit på Pridefestivalen i Stockholm och på en gayklubb i Malmö för några år sedan.

Svara


Ann-Marie A. Wed, 20 Jun 2018 17:44:52 +020

Ja Jesus var på fest hos tullindrivare, umgicks med prostituerade och andra som misslyckats. Carola och vi andra gamla tanter måste också få vara lite överallt ibland när Gud vill det. :-)

Svara


Jessica Wed, 20 Jun 2018 19:34:50 +020

Svar till Ann-Marie A..

Tyvärr har Carola svängt i frågan om homosexualitet.

På youtube kan du se klippet från

4 aug 2013. Cirkus Sclager och Carola.

Svara


Jessica Wed, 20 Jun 2018 20:30:14 +020

Svar till Jessica.

Cirkus Schlager och Carola, ska det vara.

Innehållet lämpar sig inte att beskriva här. För mig är det en gåta hur man som kristen vill vara en del av detta.

Svara


Ann-Marie A. Wed, 20 Jun 2018 20:58:06 +020

Svar till Jessica.

Det var ledsamt, hoppas hon ändrat sej nu.

Svara


Jessica Wed, 20 Jun 2018 21:29:23 +020

Svar till Ann-Marie A..

Ja det är ledsamt! Alla kända artister har snart uppträtt på pridefestivalen i Stockholm. Sen skojade jag lite med det som Mikael skrev. Det var han som kallade henne för tant! Jag själv är ju 2 år äldre än vad hon är, så jag hamnar i samma kategori! 😄

Svara


Bengt Wed, 20 Jun 2018 22:23:42 +020

Då är jag en gammal gubbe

Jag är snart 56

Svara


Bengt Wed, 20 Jun 2018 22:25:07 +020

Jag menade inte att Carola tänker rätt

Svara


Martin Wed, 20 Jun 2018 22:45:22 +020

Svar till Jessica.

Paulus skrev att han var den störste av syndare (1 Tim 1:15). Det här är inte riktat mot dig men ofta uppfattar jag att kristna tittar ner på bögar och transor. Som att de inte är lika rättfärdiga som de själva är. Men ska vi nå dom tror jag vi måste komma underifrån. Så ni tror att NI är syndare?? Självrättfärdigheten måste brännas bort från oss.

Svara


Ann-Marie A. Wed, 20 Jun 2018 23:07:29 +020

Svar till Jessica.
Ja jag hakade också på hans skämt. Är lite äldre än både dej och farbror Bengt. :-) Sjunga kan hon, "tant" Carola!

Svara


Bengt Thu, 21 Jun 2018 10:07:39 +020

Samtidigt är det viktigt att betona att

Homosexuell utlevnad är synd

Svara


Jessica Thu, 21 Jun 2018 12:28:18 +020

Svar till Martin.

Du har rätt Martin! Vi får inte se ner på människor som är homosexuella eller transor, som du skriver. Jag har tänkt mycket på det där. Vi måste se på alla mänskor som Jesus gör, och han älskar ju de människorna också.

Men, samtidigt måste man ju kunna stå för att en utlevd homosexuell livsstil är synd.

Svara


Ann-Marie A. Thu, 21 Jun 2018 14:36:26 +020

Svar till Martin.

Ja kunde och kan han älska mej och alla oss andra här, med alla våra fel och brister så älskar han förståss alla andra med! :-)

Han letar efter alla sina bortsprugna lamm, förlorade söner och gamla tanter med ljus och lykta. Han som älskar varje människa mest.

Svara


Jessica Thu, 21 Jun 2018 14:40:32 +020

Svar till Ann-Marie A..

Du har så rätt Ann-Marie!

Ingen av oss är felfri!

Svara


Bengt Thu, 21 Jun 2018 14:50:05 +020

Och Gud vill och kan ge kraft till att leva rätt också

Svara


Ann-Marie A. Thu, 21 Jun 2018 14:53:47 +020

Svar till Jessica.

Men ändå så älskade!

Svara


Ann-Marie A. Thu, 21 Jun 2018 14:56:39 +020

Svar till Bengt.

Ja när man upplever hans kärlek så förandlas man sakta men säkert. I himlen blir vi perfekta. :-)

Svara


Ann-Marie A. Thu, 21 Jun 2018 16:16:16 +020

Förvandlas gör man. En glad och välsignad Midsommar önskar jag er alla!

Svara


Jessica Thu, 21 Jun 2018 16:23:05 +020

Svar till Ann-Marie A..

Detsamma Ann-Marie!🌸

Svara


Martin Thu, 21 Jun 2018 17:22:30 +020

Svar till Ann-Marie A..

Tack Jessica och Ann-Marie att ni förstår vad jag menar. Jag tror att om dom fattar att vi och framför allt Jesus älskar dom så går det bra :)

Svara


Nina😄 Fri, 22 Jun 2018 20:33:08 +020

Svar till Mikael W.

Vadå tant hehehe

Svara


Mikael W Fri, 22 Jun 2018 21:00:35 +020

Svar till Martin.

Men ska vi nå dom tror jag vi måste komma underifrån

Martin, jag tror bögar och transor helst vill att vi närmar oss dem bakifrån.....

Svara


Martin Fri, 22 Jun 2018 21:53:15 +020

Svar till Mikael W.

Haha :)

Svara


Monika Sat, 23 Jun 2018 20:17:46 +020

Hur kan man påstå att ett borgerligt äktenskap är detsamma som att leva sambo. Man har gift sig inför vittnen och fått vigselbevis. Om man är den enda som är kristen i äktenskapet så kan man själv be om Guds Välsignelse över äktenskapet, det behöver inte vara en präst eller pastor. Vem vågar gifta sig i svenska kyrkan i dag där många präster lever själva i synd t ex genom att viga homosexuella vilket även sker i en del frikyrkor.

Svara


Bengt Sat, 23 Jun 2018 22:02:28 +020

Jag känner till en evangelist som skrivit

Att borglig vigsel gäller lika mycket som

Kyrklig

Svara


Mikael W Sun, 24 Jun 2018 12:30:48 +020

Svar till Bengt.

Bengt, jag tycker denne Evangelist har rätt. Det finns ingen instruktion i bibeln för hur man gifter sig, så det kan göras lite hursomhellst.....inte så noga. Alla kulturer har sitt sätt att gifta sig på, så Svenska Pingstvänners sätt att gifta sig på är knappast någon gyllene standard.

Steg ett är väl att hitta någon att gifta sig med.....någon som har mycket pengar.... eller gillar att städa :)

Svara


Leif Boman Sun, 24 Jun 2018 12:53:33 +020

Jag vill bara mitt i allt äktenskapsprat av hela mitt hjärta tacka min Brudgum Jesus Kristus.

Han är hur fantastisk som helst, Han visar dag efter dag hur kärleksfull Han är. Att få vandra hand i hand med sin älskade slår allt annat i denna värld, halleluja!

Att ha fått sigillet, såsom också vigselringen på fingret kan vittna om, evigt Hans, är hur ljuvligt som helst, men!

Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.

(Efesierbrevet 4:30)

Vårda ditt äktenskap och var rädd om varandra! Ibland kan man liksom uppleva att man tappat denna ring pga olika anledningar, men åkalla Brudgummen så fort det bara går så återställer Han allt. Vårda ditt äktenskap och var rädd om varandra! Ibland kan man liksom uppleva att man tappat denna ring pga olika anledningar, men åkalla Brudgummen så fort det bara går så återställer Han allt.

Jesu Kristi frid...

Svara


Bengt Sun, 24 Jun 2018 13:07:43 +020

Det där var väl humor Mikael W

Det sista

Svara


Mikael W Sun, 24 Jun 2018 13:50:22 +020

Svar till Bengt.

....försökte svara men blev cencurerad...

Svara


Mikael W Sun, 24 Jun 2018 13:56:12 +020

Svar till Bengt.

....eller så tryckte jag på fel knapp.... hursomhelst så är vi ju alla olika....och smaken är som baken Bengt....

Svara


David Ström Sun, 24 Jun 2018 14:04:44 +020

Har man gift sig i kyrkan och fått äktenskapet välsignat av Gud och välsignat av en av Guds heliga som Paulus kallar sin församling, så är det naturligtvis en skillnad. Man gifter sig borgerligt därför att man vill hålla sig till det juridiska och skriver ett avtal där man lovar att dela allt som man och hustru. Man blandar inte in Gud och ber heller inte om Guds välsignelse över äktenskapet. Man kan tycka att det är ett fattigt bröllop för dem som inte vill dela sin glädje utan gifter sig i smyg. Finns fler sätt att snika i väg till giftemål. Det är att gifta sig på ett skepp och låta kaptenen förrätta äktenskaps ceremonin. Inget att rekommendera. Släkt och vänner blir troligtvis väldigt besvikna. Man har dessutom tagit ifrån bruden hennes största ögonblick innan hon fått sitt första barn.

Svara


Bengt Sun, 24 Jun 2018 14:10:39 +020

Då är det bättre att gifta sig i las Vegas

Men jag har inte gjort det själv

Svara


Mikael W Sun, 24 Jun 2018 14:24:07 +020

Svar till Leif Boman .

ABC biblar för barn dustribueras i morgon till hundratals barn i Pakistan.

Det tog lite extra lång tid eftersom du hittade ett fel. Efter ytterligare granskning hittades ytterligare fel och boktrycksprocessen avbröts. Någon rackare hade pillrat in i boken att det även finns en drottning i himlen. Detta är ju fel. Det vet till och med jag. Det finns bara en Konung..... konungarnas Konung, vars sigill vi ska värdera mycket högt

Så, stort tack broder Leif för att du är så observant, men även för att du gjort det möjligt att i praktiken nå förhoppningsvis tusentals fattiga barn runtom i världen med lite grunder om bibelns innehåll.

Nästa steg är att distribuera denna barnbok till barn i Indien och Filippinerna.....och varför inte även i Sverige (på svenska). Hör bara av er om ni vill ha några exemplar.

www.kkc.n.nu

.....och du....varför ska vi tänka smått när vi tillhör en Konung som tänker stort

Svara


Leif Boman Sun, 24 Jun 2018 14:29:45 +020

Svar till Mikael W.

Vi får verkligen önska och tro att dessa barnböcker kommer att leda många fler emot himlens ljuvliga salar...

Svara


Mikael W Sun, 24 Jun 2018 15:22:51 +020

Svar till Leif Boman .

1 Kor. 15:58

Svara


Mikael W Sun, 24 Jun 2018 15:29:23 +020

Svar till David Ström.

David, var i i bibeln, lite mer specifikt, finner du stöd för vad du skriver...?

Svara


Monika Sun, 24 Jun 2018 17:43:28 +020

Alla ni som tycker att ett borgerligt äktenskap inte räknas utan är att likställa med att leva sambo. Det kan ju faktiskt vara att ingen av dom var kristen när dom gifte sig och sedan blir en av dom kristen efter många års äktenskap. Jag tror att Gud välsignar det äktenskapet ändå om den som blivit kristen ber om Guds välsignelse över äktenskapet

Svara


Ann-Marie A. Sun, 24 Jun 2018 19:41:20 +020

Svar till Monika.

Tror också att Han gärna gör det. Man vet ju så lite om varför andra gör eller har gjort som de gör.. Gud vet allt om oss men älskar oss ändå. Han är helig och sann och ska döma alla människor rättvist en gång. Vi som är förlåtna syndare - av bara nåd - får tack vare att Jesus tog straffet för våra synder på sej, ett evigt liv och ett evigt hem i himlen!

Svara


Bertil Rosenius Sun, 24 Jun 2018 22:15:42 +020

Jag tror det är dags att svensk kristenhet börjar se skillnad på frälsning och efterföljelse. Frälsning är Guds nåd att få börja om - vi föds på nytt! Efterföljelse är ngt helt annat - det är vårt sätt agera - vårt svar - på den Guds nåd som getts oss.

När vi säger oss tro, innebär det att vi tror inte bara på vem Jesus är utan också på vad Jesus säger.

Självklart kan vi säga att Bergspredikan, "...bara är ett sätt att visa att vi alla är syndare". Men det är en liberal och förrädisk tolkning av Jesus ord, som öppnar upp för att inte på allvar ta tag i vår efterföljelse. Vi skapar själva en uppsjö av ursäkter för att inte i grunden omvända oss, utan leva kvar som vi alltid gjort och enligt normer som inte är Guds Ordets normer, utan världens.

Gång på gång hör man hur frikyrkan går kräftgång. Är det konstigt att den gör det, när man låtit saltet mista sin sälta, när ngt för och efter frälsningen inte längre existerar. När kyrkan i allt skall vara så världstillvänd som det bara går och ständigt tänja på gränserna för hur Ordet skall tolkas till kötts fördel, på bekostnad av Andens.

Svara


Ann-Marie A. Sun, 24 Jun 2018 22:23:17 +020

Svar till Mikael W.

Det var bra, om det var fler konstiga krav på en ev. fru. Då hade du bränt alla dina skepp.

Svara


Mikael W Sun, 24 Jun 2018 22:35:19 +020

Svar till Ann-Marie A..

....förlåt

Svara


Lasse Sun, 24 Jun 2018 22:38:08 +020

Svar till Mikael W.

Fotomodell glömde du ju 💝 vältränad ochså 😊 kommer du på nåt mer ? Mikael 💟

Svara


Ann-Marie A. Sun, 24 Jun 2018 22:46:32 +020

Svar till Bertil Rosenius.
Ja någon förändring i en människas liv efter frälsningen måste synas. Gud var stenhård när jag blev en kristen för några år sedan. Fick ingen frid innan jag gjort upp med mitt förflutna.
Växte upp med syndakatalog och förkastelse, har förlåtit dem, men ingen har hört av sej för att säga ett förlåt till oss som for illa och tvingades lämna för att inte gå under. Tror det är hög tid för många "gamla" kristna och kyrkor att rannsaka sej och lyssna till vad Gud vill att de ska göra. Då kan många själar vinnas, och det blir ringar på vattnet.

Svara


Lasse Sun, 24 Jun 2018 22:46:55 +020

Svar till Ann-Marie A..

Ann Marie A Mikael har glimten i ögat och skojar med oss ibland och jag med honom 😊 ha en god nattsömn Ann Marie och Mikael kramar från Lasse 😊🙏

Svara


Tomas N Sun, 24 Jun 2018 22:50:36 +020

Svar till Mikael W.

Det är bra med humor. Jesus har nog humor också,men frågan är om han skulle ge en high five i denna typ av humor. Jag är tveksam till under bältet humor och tror att man får lämna det på hednaförgården.

Man blir inte nödvändigvis likstel eller dödligt snustorr för det

Svara


Ann-Marie A. Sun, 24 Jun 2018 22:54:15 +020

Svar till Lasse.

Nu är gubbmaffian på gång, orkar inte läsa mer.

Sov gott på er gubbar.

Svara


Ann-Marie A. Sun, 24 Jun 2018 23:01:58 +020

Svar till Lasse.
Ja det förstår jag, är inte dum och utan humor. Morrar bara lite när det går över styr på riktigt. Haha. :-)

Svara


Lasse Sun, 24 Jun 2018 23:05:57 +020

Tack kära du, det viktigaste är ju att ha Jesus i hjärtat, ha det riktigt gott Ann Marie 😊

Svara


Lasse Sun, 24 Jun 2018 23:07:56 +020

Svar till Ann-Marie A..

https://youtu.be/juViMYTZEWA

Svara


Lasse Sun, 24 Jun 2018 23:16:29 +020

Svar till Ann-Marie A..

https://youtu.be/d2H4PfywsqQ

Svara


Lasse Sun, 24 Jun 2018 23:20:29 +020

Svar till Mikael W.

https://youtu.be/tlmyvUyA59E

Svara


Mikael W Mon, 25 Jun 2018 11:11:12 +020

Svar till Tomas N.

https://m.youtube.com/watch?v=eh9YYoN3v6M

Svara


Bengt Thu, 28 Jun 2018 09:57:35 +020

Ja vi ska ju göra människor till lärjungar

Inte bänknötare

Inget fel att gå på Gudstjänster ofta

Men det är ju inte bara det som gäller

Kanske någon slags lärjungaskola vore

Något

Svara


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 21, söndag 26 maj 2019 kl. 04:53

Jesus söker: Vilhelmina, Vilma!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
lördag 25 maj 2019 23:32

Bed för vännen! Har misst sin far, hustru, själv sjuk, bytt knä, sjukskrivning med utförsäkring! Börjar arb. Med gamla jobbet! Insjuknar med 41 gr. feber, vill ge upp! Helt ensam! Jag finns bara!!Tack

Aktuella artiklar


Senaste kommentarer


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp