Surfar nu: 438 www.apg29.nu

Sven Reichmann: Andlighet - Kärlek och sanning

LÄSARMEJL. 

Sven Reichmann: Andlighet - Kärlek och sanning

"Den dagen sanning o kärlek kommer på kollisionskurs så är det verkligen kris. Det är så att båda de här delarna hör till Guds hjärtelag. En kärlek som inte tål sanning har den med Gud att göra?"

Texten är av SVEN REICHMANN inskickad som läsarmejl. 

2Jn 1:1 Den äldste hälsar den utvalda frun och hennes barn, vilka jag i sanning älskar, och inte jag allenast utan ock alla andra som har lärt känna sanningen. 2 Vi älska dem för sanningens skull, som förbliver i oss, och som skall vara med oss till evig tid. 3 Nåd, barmhärtighet och frid ifrån Gud, Fadern, och ifrån Jesus Kristus, Faderns Son, skall vara med oss i sanning och i kärlek. 4 Det har gjort mig stor glädje att jag har funnit flera av dina barn vandra i sanningen, efter det bud som vi har fått ifrån Fadern. 5 Och nu har jag en bön till dig, kära fru. Inte som om jag skrev för att ge dig ett nytt bud det gäller allenast det bud som vi hava haft från begynnelsen: att vi ska älska varandra. 6 Och däri består kärleken, att vi vandra efter de bud han har givit. Ja, detta är budet, att I ska vandra i kärleken enligt vad I har hört från begynnelsen. 7 Ty många villolärare har gått ut i världen vilka inte bekänna att Jesus är Kristus, som skulle komma i köttet en sådan är Villoläraren och Antikrist. 8 Ta er till vara så att I inte förlorar det som vi med vårt arbete har kommit åstad, utan fån full lön. 9 Var och en som så går framåt att han inte förblir i Kristi lära han har inte Gud den som förbliver i den läran, han har både Fadern och Sonen. 10 Om någon kommer till eder och inte har den läran med sig, så ta inte emot honom i era hus, och hälsa honom inte. 11 Ty den som hälsar honom, han gör sig delaktig i hans onda gärningar. 12 Jag hade väl mycket annat att skriva till er, men jag vill inte göra det med papper och bläck. Jag hoppas att i stället få komma till er och muntligen tala med er för att vår glädje skall bli fullkomlig. 13 Din utvalda systers barn hälsa dig.

Johannes har något viktigt att säga oss för sanning har ju med kärlek att göra. En andlighet som inte gör oss till kärleksmänniskor är ganska ointressant. Den kärlekens förutsättning är alltså sanningen, ja det är märkligt av ordet sanning förekommer i detta lilla brevet. Vi som är så trötta på alla lärostrider är det verkligen så noga med sanningen? Är det inte bättre att bara börja älska varandra i stället eller?

Jag är övertygad om att om detta brev skulle ha sänds till olika kristna tidskrifter idag så skulle 7 av tio inte ta in brevet. Man skulle säga att det här är för kritiskt och dömande. Nu skall vi bara älska varandra så att världen kan se att vi är överens. Nej så lätt slipper vi inte undan sanningen. Johannes säger att det som är förutsättningen för den andligheten som kallas för kärlek grundar sig bara på sanningen.

Den dagen sanning o kärlek kommer på kollisionskurs så är det verkligen kris. Det är så att båda de här delarna hör till Guds hjärtelag. En kärlek som inte tål sanning har den med Gud att göra? Skriften säger att kärleken kommer bara då vi är genomimpregnerade av sanning. Det här ser vi bättre i hebreiskan än i svenskan. Det hebreiska ord som vi ofta översätter med tro står ofta som trofasthet. Och detta ord betyder egentligen att vara helt präglad av sanningen. Det är därför Jesus säger till Pilatus att var och en som är av sanningen han hör min röst.

Sanningen gör alltså sitt verk i våra liv och befriar oss och förlöser oss att bli kärleksmänniskor. Men så kommer också ordet lära in här. Den som inte förblir i Kristi lära utan går andra vägar. Det är ju här våra dåliga erfarenheter om sanningen börjar eller hur? Lärostrider det är ju någonting som vi nästan får utslag av bara vi hör ordet. Därför tenderar vi ofta att vingla mellan 2 diken. Det ena diket är att tjata om läran läran och åter läran. Det är läran som skall föra till kärleken. Sanningen som gör oss till kärleksmänniskor. Om vi använder läran på ett sånt sätt så att den inte leder till kärlek så är vi illa ute. Det andra diket kommer vi till när vi tror oss vara så kärleksfulla att vi inte kan tala om sanningen. Då riskerar man att gömma allt under mattan.

Rom 6:17 Men Gud vare tack för att den tid är förbi, då I var syndens tjänare, och för att I haven blivit av hjärtat lydiga, så att I följen den lära som har givits er till mönsterbild 18 och för att I, när I nu har gjorts fria ifrån synden har blivit tjänare under rättfärdigheten

Därför kan vi inte säga att det bara är kärlek utan lära. Nej det är istället en kärlek som bygger på en lära. Vi ska inte förstå ordet lära bara som dogmer och teorier. Men vi behöver en lära för att kunna tolka våra liv. Gud är med dig både i svåra dagar och i glada dagar men du kan alltid lära dig något av de ljuvaste framgångar och de bittraste förnedringar. Och av allting du möter kan du ju bli formad till en kärleksmänniska. Frågan är om du har nyckeln att kunna se ditt eget liv ifrån Guds perspektiv. Därför behöver vi en lära så vi kan förstå vad som händer i våra liv. Men du blir inte en kärleksmänniska bara igenom att sitta och plugga.

Rom 16:17 Men jag förmanar er, mina bröder att ha akt på dem som vålla tvedräkt och kunna bli er till fall, i strid med den lära som I har inhämtat dra er ifrån dem.

Här ser vi åter igen hur viktig läran är.

Ef 4:11 Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare. 12 Ty han ville göra de heliga skickliga till att utföra sitt tjänarvärv, att uppbygga Kristi kropp, 13 till dess att vi allasammans komma fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till manlig mognad, och så bli fullvuxna, intill Kristi fullhet. 14 Så skulle vi inte mer vara barn, icke såsom havets vågor drivas omkring av vart vindkast i läran, vid människornas bedrägliga spel, när de illfundigt söka främja villfarelsens listiga anslag. 15 Nej, vi skulle då hålla oss till sanningen, och i alla stycken i kärlek växa upp till honom som är huvudet, Kristus. 16 Ty från honom hämtar hela kroppen sin tillväxt, till att bliva uppbyggd i kärlek, i det att den sammanslutes och får sammanhållning genom det bistånd var led ger, med en kraft som är avmätt efter var särskild dels uppgift.

Här slutar det med kärlek igen men vad börjar det med? Tjänstegåvorna har här tydligen fått ett uppdrag från Gud. Jo dom skall undervisa folk så att dom på egen hand kan förstå och tillgodogöra sig sanningen. Det är någonting som är större än att sitta och korvstoppa folk med lära.

Nej de skall föra människor in i en full mognad. Alltså till en bedömningsförmåga som gör att de själva skall kunna urskilja vad som är sant. Så den kristna enheten beror på att var och en självständigt kan avgöra vad som är sanning. Den bygger inte på att en säger att det här är sant och så antar man bara detta som sanning. Vi måste komma till den urskiljningen för då har kärleken så lätt för att kunna flöda. Kärleken och sanningen är ju bara 2 aspekter av Guds ljus.

Så där sanningen får regera där finner också kärleken utvägar till att ge och att ta emot. Hur är det då med lärostriderna? Kanske det är så att vi har en orealistisk dröm om att vi kan bygga en perfekt kristen gemenskap på att vi i alla delar tänker och gör precis lika. Att vi har samma teologi om allting. Det får vi nog bara när vi kommer fram. All erfarenhet säger oss att det får vi inte uppleva på den här sidan. Låt oss börja med att titta vad Paulus skriver i 1 Kor 13

1Kor 13:4 Kärleken (Agape) är tålig och mild. Kärleken avundas inte, kärleken förhäver sig inte den uppblåses inte. 5 Den skickar sig inte ohöviskt, den söker inte sitt, den förtörnas inte, den hyser inte agg för en oförrätts skull. 6 Den gläder sig inte över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen.

Men det står något viktigt i 9 versen nämligen att vår kunskap är begränsad.

1Kor 13:9 Ty vår kunskap är ett styckverk, och vårt profeterande är ett styckverk

Många lärostrider igenom kyrkohistorien har sett ut ungefär så här. Pettersson har fattat ena hälften och Andersson har fattat andra hälften. Sen bråkar dom med varandra om vem som har rätt. Båda har rätt men det är bara det att bådas kunskap var begränsad. ingen förstod att helheten var större än de båda delar var och en hade fattat.

Vi måste lära oss att leva med att vi har lite olika teologier. Men det betyder inte alls att vi skall kasta oss in i en ekumenik. Nej man skall aldrig söka gemenskap på minsta gemensamma nämnare. Men man kan gå och lyssna till varandra för att berikas. Vad är förutsättningen för en sann gemenskap? Jo att vi lyssnar till varandra.

Vi måste kunna skilja på sak och person när vi diskuterar och vi måste kunna diskutera med varandra vad som är rätt och fel utan att ta det personligt. Jag lider när jag ser att man för kärlekens skull försöker att förtiga sanningen. Det skall ju istället vara så i Guds församling att vi kan känna oss så trygga att vi verkligen skall börja tala om vad som är sant.

2Kor 10:3 Ty fastän vi vandra i köttet, föra vi dock icke en strid efter köttet. 4 Våra stridsvapen äro nämligen icke av köttslig art de är tvärtom så mäktiga inför Gud, att de kunna bryta ned fästen. 5 Ja, vi bryta ned tankebyggnader och alla slags höga bålverk, som uppresas mot kunskapen om Gud, och vi taga alla slags tankefunder till fånga och lägga dem under Kristi lydnad.

Många gånger när lärofrågor ska tas upp så blir det just strid och då får vi kanske ha en beredskap om hur den konflikten skall föras. Vi får uttrycka oss på ett sådant sätt att det inte blir en strid efter köttet. För om det nu blir det så lägger vi ner det till ett annat tillfälle. Men sanningsfrågan kan inte bordläggas utan den måste återkomma för att det är genom att växa i sanningen som vi får möjlighet att kunna växa i kärleken.

Visste du det att din kropp byts ut på 7 år så fungerar livsprocessen den är i 7 års cyklar. Likadant tror jag det är med sann kunskap den måste utsättas för påfrestningar för att växa upp igen. Det som har liv bryts ständigt ner och byggs ständigt upp igen.

2Jn 1:7 Ty många villolärare hava gått ut i världen, vilka inte bekänna att Jesus är Kristus, som skulle komma i köttet en sådan är Villoläraren och Antikrist.

Det måste någonstans finnas en gräns där sanningen liksom överträds och Johannes försöker här att markera en slags gräns. Han säger att bortanför den gränsen kan inte sanningen finnas. Jag tror att det är lärarens uppgift i församlingen att vaka över den där gränsen (eller vägen)

Det handlar inte om att smågneta med småsaker utan det här gäller en klar gräns och där kan man ibland få i uppdrag att hissa en varningsflagga när en del är på väg att överträda den gränsen. Johannes säger att när Antikrist 


SVEN REICHMANN

Texten är av SVEN REICHMANN inskickad som läsarmejl.

Tack för att du läser Apg29. DELA gärna till dina vänner. Du kan också stödja Apg29 genom att sätta in en valfri GÅVA på BANKKONTO 8169-5,303 725 382-4. På internetbanken går det att ställa in så att du automatiskt ger en summa varje månad. Men om du hellre vill kan du SWISHA in en frivillig summa på 070 935 66 96. Tack.


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades torsdag 25 april 2019 20:00 | #läsarmejl #sven reichmann #kärlek #andlighet #sanning | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

22 kommentarer

Eva 26/4-2019, 01:37

Älskade Sven Reichman som lämnade oss för inte så länge sedan. Tack för allt! Hade så gärna velat höra/läsa dig många gånger ännu. Inte bara för dina kloka förkunnelser utan även all humor du ofta vävde in i dina tal och böcker.

OBS! Se gärna Lars Enarson bli intervjuad i svensk webb-teve. Intressanta och skrämmande tankar om den kristna utvecklingen i våra kyrkor, kanske särskilt Svenska Kyrkan som infiltrerats av politik som är fientlig mot den kristna rena läran.

Svara


Björn 26/4-2019, 10:33

Har inte varken läst eller lyssnat så mycket på Sven. Men det jag hört och läst har varit mycket bra.

Svara


SAS 26/4-2019, 10:51

Sven Reichman undervisning har hjälpt många 🙂🙏🏽💖
http://uttrycket.se här finner du mycket Andlig mat

Svara


AnnMarie 26/4-2019, 13:44

Jag blev glad av denna text.

Tänk om vi kunde förstå att vi inte förstår allt!

Svara


SAS 26/4-2019, 16:41

Svar till AnnMarie.

Är glad att Gud berörde dig AnnMarie. Jag vill vara en kärleksmänniska inte en religös farisé som bara ser fel. Bra att vår käre broder Christer la upp det här🙂💖

Svara


AnnMarie 26/4-2019, 18:23

Svar till SAS.

Jag har nog läst och lyssnat på det mesta av SR men det var ett tag sen.Ska ta fram någon av hans böcker och läsa igen eftersom jag har rätt gott om tid som nybliven pensionär!😀

Svara


Bengt 26/4-2019, 20:28

Då kanske jag får lov att gratulera annmarie

Svara


SAS 26/4-2019, 20:29

Svar till AnnMarie.

Jag har med läst och lyssnat mycket på SR. Är så tacksam till hans undervisning.

Svara


AnnMarie 26/4-2019, 23:08

Svar till Bengt.

Tack Bengt!

Svara


Peter 27/4-2019, 19:27

Har faktiskt enbart hört gott om Sven Reichmann och hans undervisning och böcker. Och det är ju inte så vanligt.

Svara


Katrina 27/4-2019, 19:57

Jag kan säga bara gott och nyttigt om Sven Reichmann undervisning och hans böcker

Svara


Tommy 30/4-2019, 03:10

Sven var mycket bra, så att inte Kristna skulle falla offer för Sekter. Samt en mycket intressant titel på en Bok "GUD MAKT och PENGAR". Han lyfte fram den Kristna att inte hamna under Aktoritär felaktig förkunnelse, och på något förunderligt sett hade en förmåga att framföra Nåden av Gud så bra. Samt talade om och Kring och Förklara ISRAEL. Hur detta hänger ihop. Själv hade han väl varit och jobbat med människor, inom Psykiatrin tror jag, och hade kunnande därifrån med människor också. Och vittna också om ett Helande över rygg Att Gud en gång Helade honom också. Han talade sakligkt aldrig aldrig brusa upp, så det var nästan också en fin gåva han hade ur sin mun .

Svara


AnnMarie 30/4-2019, 09:41

Svar till Tommy

Ja Sven kunde verkligen undervisa så att man förstod och pusselbitar föll på plats.Att det var hans kall att undervisa är det ingen tvekan om!

Finns en och annan som inte håller med men lyssnar man på dem och detas lära förstår man varför.(nämner inga namn)

Svara


SH 30/4-2019, 21:01

Jag sällar mig också till hyllningskören av Sven R. Har lyssnat på det mesta och spelat in på CD-skivor. Förstår att Gud låg bakom detta att jag fick tag i hans undervisning. För risken var stor att jag hade gett upp när trosrörelsen infiltrerade församlingen. Mådde pyton i flera år men tack vare Svens bibelundervisning förstod jag att det inte var fel på mig och min övertygelse att hålla fast "vid det som jag lärt mig ...".

Svara


Bengt 1/5-2019, 13:41

Det var bra att du fick hjälp av.dom

Svara


AnnMarie 1/5-2019, 15:09

Jag har nu under förmiddagen lyssnat på undervisning av Sven Reichmann under ämnet själavård.Perfektionism och Negativism och till sist Dubbla budskap.Kan verkligen rekomendera alla att lyssna till hans undervisning!Man förstår verkligen varför man reagerar negativt på alla måsten i all lagisk lära !!

Svara


SAS 2/5-2019, 07:58

Svar till SH.

Det är många som fått hjälp av Sven R undervisning och börjat genomskåda den falska trosförkunnelsen som påverkat många troendes hjärtan.

Svara


SAS 2/5-2019, 08:03

Svar till AnnMarie.

Tackar AnnMarie jag ska lyssna på det idag🙂. Här har ni andra som med vill lyssna länkarna så kan ni med ta del av undervisningen.

http://www.kristenmp3.se/SvenReichmann/Sjalavardskurs_4/12.%20Negativism.mp3

http://www.kristenmp3.se/SvenReichmann/Sjalavardskurs_4/11.%20Perfektionism.mp3

http://www.kristenmp3.se/SvenReichmann/Sjalavardskurs_4/30.%20Dubbla_budskap.mp3

Svara


AnnMarie 2/5-2019, 12:58

Svar till SAS.

Jag får faktiskt ett annat "tänk"när jag lyssnar på Sven R.Jag ser en del sammanhang på ett annat sätt och så hör jag varningsklockorna tydligare.Förstår att det är viktigt att lyssna på den sunda läran och inte ta in en massa "skräpmat"som serveras lite här och där.

Naturligtvis måste man äta själv också och inte "kolla med SvenR" i allt men den som vill förstår nog vad jag menar.Det finns så många som vill vara lärare, ser syner profeterar mm fast de inte borde det!

Svara


Leif 4/5-2019, 10:21

Svar till helene moller.

Tack Helene, jag har lyssnat lite till Amir och han verkar ha väldigt mycket gott att ge👍

Svara


AnnMarie 4/5-2019, 10:50

Svar till helene moller.

Nej Sven R trodde inte på något uppryckande före vedermödan.

Han jämförde det med en barnaföderska som när värkarna kommer reser på semester för att komma tillbaka när förlossningsarbetet är över och barnet ligger där och ler.

En bra jämförelse tycker jag!🙂

Svara


Roger T. W. 4/5-2019, 21:43

Kloka ord av Sven. Jag vet inte mycket om den moderna kristendomen, men desto mer om den gamla. När vi inte har ljus, sanningar, vandrar vi i mörker. Den andliga solen går upp och vi slutar snubbla. Jaså, nu ser jag vart jag ska gå! Då kommer kärleksverken och gärningarna får kraft. En kristen ledare, en kung eller president, kan göra avtryck som varar i sekler.

Som det är nu saknas kraften. Kyrkor och frikyrkor når inte massorna, eftersom de inte står på rätt grund. Det finns undantag. Lars Enarson når de helt försummade svenska nationalisterna. De gör reklam för hans videor på sajt efter sajt och de tänker. Lars leder dem på rätt väg. Utan tro har de inte kraft i sina gärningar. Jag ser en ny typ av väckelse i sin ringa begynnelse. De som håller på med politik behöver ledas rätt. Fortsätt att be för Sverige och svenska folket. Lars fick veta att det står och väger, men jag tycker att det börjar tippa över åt rätt håll. Herren hör våra böner, fick han också veta. Herren arbetar alltid från botten och verkar nu i vårt land. Är du på botten? Då är Han nära, om du ser efter.

Nu är det lättare att sjunga, spela och vittna för djuren än för människorna. De vet inte mycket, men så nyfikna de är. Jag minns när Christer underhöll kossorna. "Kuddorna, kuddorna, kom!"

ANIMALS and POWER OF MUSIC

https://www.youtube.com/watch?v=_2raNqztPX0

Svara


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?

Din kommentar kan deletas om den inte passar in på Apg29 vilket sidans grundare har ensam rätt att besluta om och som inte kan ifrågasättas. Exempelvis blir trollande, hat, förlöjligande, villoläror, pseudodebatt och olagligheter deletade och skribenten kan bli satt i modereringskön. Hittar du kommentarer som inte passar in – kontakta då Apg29.


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 38, måndag 16 september 2019 kl. 03:57

Jesus söker: Dag, Daga!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
söndag 15 september 2019 23:57

Be läkedom för mig så att en fettsamling på halsen Gud tar bort, att de illasinnade som förföljt mig, ovärdigt, ojuste förfördelats pga fasansfull, rykte, förlöjligat mig i slutna rum men också öppet


Morsan reklam


Aktuella artiklar


Senaste kommentarer


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp