701 online! | Sidvisningar idag: 25 767 | Igår: 164 011 |

www.apg29.nu


Sverige 7:14 - En uppmaning till bön för Sverige inför valet 2018

Ett böneupprop av Lars Enarson 

Sverige 7:14 -  En uppmaning till bön för Sverige inför valet 2018. Morgonen den 12 januari väckte Guds Ande mig med följande oerhört allvarliga ord till Sverige: ”Det som sker nu i Sverige ingår i en medveten strategi att bryta ner samhället för att kunna införa antikrists diktatur.”

Denna medvetna strategi att bryta ner samhället kommer inte ursprungligen från människor, utan från ”härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens barn.” (Ef 2:2) ”den gamle ormen som kallas Djävul och Satan och som förleder hela världen.” (Upp 12:9) En liknande utveckling pågår mer eller mindre i alla länder över hela världen för att bereda vägen för antikrists världsvida maktövertagande. Men händelseförloppet har förmodligen gått längre i Sverige än i något annat land. Allt står inte väl till. Sverige befinner sig just nu på randen till en avgrund.

Nedbrytningsprocessen har pågått under en längre tid i vårt land, men har nu nått en kritisk brytpunkt. Om inte en radikal förändring snart äger rum kommer den totalitära, antikristliga diktaturen inom kort att vara ett etablerat faktum i Sverige. Anarkins våld kommer att lägra sig som ett tjockt mörker över landet och sedan kommer myndigheternas tvångströja med ogudaktiga lagar att dras åt så hårt att ingen längre kan verka fritt. Höstens val kan vara den sista chansen vi har kvar att rädda Sverige från att gå under.  

Efter två eller tre vittnens ord ska varje sak avgöras säger Guds Ord. 2016 fick en profet i norra Sverige frambära följande varningsord, som på flera sätt bekräftar det Gud talade till mig på morgonen den 12 januari, 2018:

 ”Så säger Herren, Sverige kommer snart att besudlas. Fienden äger tronen i Sverige, i media och i politiken. Sverige gör vad Satan anbefaller om. Detta innebär att Sverige drar Guds dom över sig. Sverige kommer att falla hårt och det sker snart. Många av Mitt folk kommer inte att förstå varför olyckan drar in.  

Sverige har skenet av att vara ett gott land. Men det är bara på ytan. Var på er vakt, säger Herren. När Min dom kommer så kommer Jag också att visa på en väg ut. En del av er kommer Jag att flytta till andra nationer. Andra kommer Jag att ge nyckelroller. Väckelse kommer, men först kommer straffet. Jag är Sveriges domare. Jag ensam avgör om Sverige ska bestå som land eller om ni ska ingå i ett kommande Ryssland. Amen.” 

Det är min övertygelse att denna dom hänger över Sverige just nu . Det enda som kan hålla tillbaka domen är ett andligt uppvaknande och en radikal omvändelse bland Sveriges kristna. Guds Ord säger:  

”Ena gången talar jag om ett folk och ett rike att jag tänker rycka upp, bryta ner och förgöra det. Men om folket som jag talat om vänder om från sin ondska, ångrar jag det onda som jag hade tänkt göra mot dem. En annan gång talar jag om ett folk och ett rike att jag tänker bygga upp och plantera det. Men om de då gör det som är ont i mina ögon och inte hör min röst, då ångrar jag det goda som jag hade sagt att jag skulle göra mot dem.” (Jer 18:7-10)  

Som troende är det inte meningen att vi bara ska stå och se på den nedbrytande utvecklingen i Sverige. Vi är kallade att be! Det står skrivet:  

Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till HERREN. När det går väl för den, går det också väl för er.” (Jer 29:7)

Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen.” (1 Tim 2:1-4)

Gud har också lovat:

”[Om] mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.” (2 Krön 7:14)

Vad ska vi då göra?

Om Sverige ska kunna räddas som nation krävs det att det reser sig en bedjande gräsrotsrörelse bland Guds folk som ropar till Allsmäktig Gud om nåd till omvändelse. Sedan jag fick tilltalet på morgonen 12 januari, har jag själv börjat be som jag aldrig gjort tidigare i hela mitt liv. Jag ber om en bönerörelse över landet som jag skulle vilja kalla för ”Sverige 7:14” utifrån löftet ovan i Andra Krönikeboken 7:14.

Jag uppmanar var och en att varje dag använda minst 7 minuter på knä inför Gud i ivrig, hängiven bön för landets räddning! Somliga kan använda 14 minuter, andra 21 minuter eller mer.

Alla kan ta 7 minuter till bön varje dag. Jag utmanar dessutom alla som kan, att be tre gånger om dagen som både David och Daniel gjorde (Ps 55:17-18 och Dan 6:10; 9:3). Detta är dessutom en urgammal kristen tradition. Vissa historiska kyrkor har efter detta utvecklat sju bönestunder om dagen, men den ursprungliga bibliska seden som judar än idag följer är att be tre gånger per dag. Om miljontals judar idag kan be tre gånger om dagen och ännu fler muslimer kan be fem gånger om dagen, bör inte kristna vara mindre överlåtna till att be.

Enligt Andra Krönikeboken 7:14 finns det fem förutsättningar för att rädda Sverige: 

  1. mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn Gud kallar på sitt folk att stå upp och ta sitt ansvar. Sverige har varit en av världens mest gudfruktiga nationer där lagstiftningen utgick från Tio Guds Bud. Det är församlingen i Sverige som är den främsta orsaken till den katastrofala utvecklingen i landet och det är bara församlingen som har nyckeln till att förändra situationen. Gud använder politiska partier, men inget politiskt parti är lösningen på problemet Sverige nu befinner sig i. Ansvaret vilar på Guds folk.

  1. ödmjukar sig Det första steget vi måste ta är att ödmjuka oss inför Gud. Att böja sina knän inför Gud är ett bibliskt sätt att visa ödmjukhet. Paulus sa: ”Därför böjer jag mina knän inför Fadern.” (Ef 3:14) Daniel böjde knä tre gånger om dagen i bön till Gud och skakade hela den tidens världsimperium. Gud hör när vi ber vare sig vi sitter eller står, men att böja knä när man ber uttrycker ödmjukhet och får himmelens uppmärksamhet på ett speciellt sätt. ”Gud står emot de högmodiga men ger nåd åt de ödmjuka. Ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand, så ska han upphöja er när tiden är inne.” (1 Pet 5:5-6)

  1. ber Uthållig, ivrig bön är nyckeln till förändring. ”Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda, som ropar till honom dag och natt?” (Luk 18:7) ”Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön.” (Jak 5:16) Gud plus en är majoritet när vi ber efter hans vilja! John Knox, reformatorn i Skottland, ropade dagligen till Gud: ”Gud, ge mig Skottland annars dör jag!” Det berättas att Drottning Mary i Skottland utbrast: ”Jag fruktar John Knox böner mer än hela Englands armé!” Det är sådana bedjare vi behöver nu i Sverige.

  1. söker mitt ansikte Att söka Guds ansikte är att söka hans närvaro i tillbedjan (Ps 100:4), att ropa ut sin nöd till honom (Jer 33:3), att vänta uthålligt på honom (Ps 40:2) och vaka inför honom för att höra hans röst (Kol 4:2). ”Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.” (Jer 29:13) Men att söka Guds ansikte handlar också om att ivrigt rannsaka Skrifterna för att kunna förstå hans vilja. Daniel gjorde bådadera. Jag vill uppmana alla att utöver bön också avsätta tid till daglig, disciplinerad bibelläsning!

  1. omvänder sig från sina onda vägar Det är bristen på helgelse och omvändelse från synd i församlingen som orsakat det katastrofala tillståndet i landet. Ingen är utan skuld. ”Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg.” (Jes 53:6) Vi måste omvända oss från våra egna vägar och i ödmjukhet börja vandra på HERRENS vägar genom att leva i lydnad för Guds Ord. Det är bara då vi kan få se en varaktig förvandling av vårt land.

då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.” Politikerna kan inte hela vårt land. Men Gud kan och församlingen har ansvaret. Gud är fortfarande på tronen och svarar på bön. Han vill bota och läka vårt land och frälsa människor. Ingenting är omöjligt för honom! Gud har sagt profetiskt: ”Jag är Sveriges domare. Jag ensam avgör om Sverige ska bestå som land eller om ni ska ingå i ett kommande Ryssland.” Just nu hänger landet i vågskålen.

Den politiska situationen i Sverige inför valet 2018

Som kristna är vi kallade att i första hand be och arbeta för Guds rikes utbredande. Men Guds Ord uppmanar oss också att ta ett ansvar för landet genom att be för personer i ledande ställning och söka den stads och lands bästa där Gud har placerat oss. Det är bibliskt att vara politiskt engagerad på olika sätt och det bör vi uppmuntra till. Däremot är det viktigt att församlingen som sådan står fri från partipolitik. Den levande Gudens församling på jorden är inget ett politiskt parti!

Gud visade mig 1977 att Sverige har en kallelse att vara ett ledande missionsland i det avkristnade Europa. Många har fått samma uppenbarelse. Fienden fruktar denna kallelse och har arbetat för högtryck för att stoppa den. Frågan är om han kommer att lyckas eller om vi reser oss upp och ber nu innan det är för sent.

Det politiska läget är nu mycket mörkt i Sverige. Socialdemokraternas tidigare ledare, Håkan Juholt, sa i höstas: ”Demokratin i Sverige är utdöende, och därefter väntar en teknokrati eller diktatur.” Detta är den skakande verkligheten idag i vårt land. En av regeringen tillsatt enmansutredare la nyligen fram ett lagförslag att en svensk journalist som kritiserar Sverige utomlands kan dömas för spioneri till 8 års fängelse. Detta är inte bättre än kommunistdiktaturen i f.d. Sovjetunionen. Gud talade till mig redan i januari 1982 om att något värre än diktaturen i Sovjetunionen är på gång i vårt eget land. Nu börjar detta visa sig.

Det är viktigt att förstå att den s.k. DÖ uppgörelsen som gjordes mellan sju av riksdagspartierna i december 2014 efter förra valet, har gjort alla riksdagspartierna (utom Sverigedemokraterna) delaktiga i den utveckling som nu pågår. Under de senaste tre åren har alliansen haft många tillfällen att fälla vänsterregeringen om man verkligen velat ändra den politiska kursen i Sverige. Men man har valt att inte göra detta, vilket är en katastrof för vårt land och ett stort svek mot väljarna.

Följden av detta är att det enda politiska parti som idag utgör ett alternativ till den oroande utvecklingen mot en antikristlig diktatur i Sverige är Sverigedemokraterna. SD är inget kristet parti och många kristna är väldigt kritiska till SD. Man har fått höra att ”SD är ett rasistiskt parti” och att ”som kristen kan man inte rösta på SD”.

Det märkliga är att Sverigedemokraterna själva vill att Sverige ska vara ett kristet land och Jesus sa till sina lärjungar: ”Den som inte är mot oss är för oss.” (Mark 9:40) Men Sveriges kristna ledare har tackat nej till SDs erbjudan. Jimmy Åkesson bekänner sig inte som kristen, men är den enda partiledare som offentligen har uppmanat alla att be till Gud för landet. Kristenheten i stort har gensvarat med att förbanna och förlöjliga honom för detta, i stället för att tacka Gud och bejaka hans vädjan.

Det är min övertygelse att Guds vrede är upptänd över detta självrättfärdiga högmod. Det är inte svårt att se en parallell till vår Mästares berättelse om fariséen och tullindrivaren som gick upp till Templet för att be! Det står: ”För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra berättade Jesus också denna liknelse…” (Luk 18:9-14) Jesus sa till sin tids andliga ledare: ”Tullindrivare och prostituerade ska gå före er in i Guds rike.” (Matt 21:31)

En stor del av Sveriges befolkning har börjat vakna upp och inse att kristendom är bättre för vårt land än islam och har lagt sin röst på Sverigedemokraterna trots alla förföljelser och all social stigma detta innebär idag i Sverige. I stället för att tacka Gud för denna öppning i det avkristnade Sverige, verkar Sveriges kristna ledare med Ärkebiskopen i spetsen mer angelägna om att ge islam fritt spelrum än att Sverige bevaras som ett kristet land. När allt kommer omkring är det i första hand detta som är den avgörande frågan idag i Sverige, inte invandring eller ”alla människors lika värde”. Valet står just nu mellan Sveriges frihet eller Sveriges undergång. Visst finns det saker att invända mot Sverigedemokraterna. Men vi måste se sanningen som den är idag i Sverige.

Våra grannländer i Norden, för att inte tala om USA och Israel, ser med förundran på Sveriges brist på sunt förnuft, medan svenskarna i högmod slår sig själva för bröstet i tron att de är bäst i världen och utgör hela världens moraliska ledstjärna. Den politiska korrekthetens främsta slagord om ”alla människors lika värde” används som intäkt för alltmer destruktiva och bisarra beslut. ”De påstod att de var visa, men de blev dårar.” (Rom 1:22) När ska Sverige vakna upp ur sin förvillelse och inse att man tagit fel? Kommer det att ske innan det är för sent? Kommer församlingen att vakna upp innan det är för sent?

Det är ingen överdrift att påstå att KD, som ska vara ett kristet parti, har bytt ut Guds Ord mot politisk korrekthet i de flesta frågor. Ta t ex vårt lands inställning till Israel, vilken i Guds ögon är en oerhört viktig och avgörande fråga. SD vill att Sveriges israelambassad flyttas till Jerusalem. KD vill däremot att terroristerna i Ramallah och Gaza får en egen stat först. Kristenheten i Sverige har förvandlats till ett eko i stället för att vara en röst!

Så här behöver vi därför be för Sverige detta valår

1. Be först och främst bönen Fader Vår för Sverige varje dag! Detta är en direkt befallning från vår Mästare och det viktigaste och mest avgörande vi kan göra. Guds namn har blivit vanhelgat i vårt land. Be att det blir ärat och upphöjt igen!

Så ska ni be: Vår Far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden som i himlen. Ge oss i dag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från det onda. För riket är ditt, och makten och äran i evighet. Amen.” (Matt 6:9-13)

2. Be om förlåtelse! Eftersom församlingen har nyckeln till vårt lands utveckling behöver vi be om förlåtelse för vårt misslyckande att vara ett salt och ett ljus. Vi behöver också be om förlåtelse för att landets kristenhet dömt ut Jimmy Åkesson och hans partis önskan att bevara Sverige som ett kristet land. Be om ödmjukhet och förkrosselse i Sveriges kristenhet till omvändelse och frimodighet att stå upp för Guds Ord utan kompromiss!

3. Be om omvändelse inom KD och dess ledning så att de inte åker ur riksdagen! Just nu marginaliseras sådana inom partiet som står för bibliska värderingar och Gud kan inte ge sin välsignelse till detta. Be om ödmjukhet och omvändelse!

4. Be för Jimmy Åkesson! Vi är kallade att be och tacka Gud ”för alla i ledande ställning”, inte att förbanna! Tacka Gud för Jimmy Åkessons uppmaning att be för Sverige! Be om Guds nåd, välsignelse och vishet över hans liv och det parti han leder!

5. Be att Gud avslöjar alla försök till valfusk, lögn, bedrägeri och manipulation i valet! Jag upplever en sanktion med profetian att ”Fienden äger tronen i Sverige, i media och i politiken. Sverige gör vad Satan anbefaller om.” Valrörelsen detta år har en demonisk dimension mer än i tidigare val och det kommer att innebära en andlig strid mot ondskans andemakter på en högre nivå. Guds ord säger: ”Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under. Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade.” (2 Tess 2:9-10) Regeringen har redan tillsatt olika kommissioner för att begränsa det fria ordet i Sverige inför valet, bl a under förevändningen att förhindra ”fake news” från ”alternativ media” och att ”försvara folket från psykologisk övertalning”, med hänvisning till att Ryssland försöker påverka valutgången. Hotet om fängelsestraff för journalister som kritiserar Sverige utomlands är ett sätt att skrämma journalister till att gå i regeringens ledband.

6. Be att Sverigedemokraterna blir landets största parti i valet och att Moderaterna och KD kommer att samarbeta med SD efter valet och bilda ny regering! Jag inser att detta är en kontroversiell bön idag för många kristna. Men det finns ingen alternativ väg till en praktisk, reell förändring i Sveriges marsch mot en antikristlig diktatur. Både alliansen och vänstern är delaktiga i landets nuvarande utveckling och har genom ”DÖ uppgörelsen” bundit upp sig till varandra i en odemokratisk allians.

7. Be att Sverige blir en ”fårnation” (Matt 25:31ff) – ett föregångsland i Europa att välsigna Israel och Jerusalem! ”Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig.” (1 Mos 12:3) Sverigedemokraterna vill att Sveriges israelambassad flyttas till Jerusalem om de får bestämma. Låt oss be att de får möjlighet att göra det! Det skulle ge Guds välsignelse och välbehag över vårt land.

Observera att jag inte säger i detta upprop till förbön för vårt land att Sverigedemokraterna är lösningen på Sveriges problem! Däremot talade Guds Ande till mig på morgonen den 12 januari att Sverigedemokraterna är det enda politiska alternativet idag till den utveckling som nu pågår i Sverige mot en antikristlig diktatur.

Det är bara Gud som har lösningen på Sveriges problem och församlingen har fått ansvaret att förmedla den. Om Sverigedemokraterna kommer i en ledande ställning efter valet kommer det att bromsa upp den antikristliga agendan i vårt land och ge evangeliet större frihet att förverkliga den kallelse Gud har på Sverige. Ingenting kan vara viktigare än detta. Det är detta vi ska be för!

Vi kan få se en förändring!

Jag har inte 380 pastorer och ledare bakom mig i detta upprop. Men jag hävdar att jag har himmelens Gud bakom mig och jag vädjar till alla som har öron till att höra vad Anden säger. Det allvarliga tilltalet jag fick på morgonen den 12 januari kom som en fullständig överraskning. Jag hade inte en tanke på Sverige när jag gick och la mig kvällen innan.

Gud kallade mig att be för Sverige för över 40 år sedan och jag har fortfarande inte fått se en uppfyllelse av det som han då talade till mig om. Han har talat förr till mig om att be för vårt land. Jag minns hur det ledde till Bönemötet på Sergels Torg 1 maj 1981, då Sverige stod utan regering. Jag minns tilltalet jag fick att samla bedjare till Det Stora Bönemötet i Örebro 29 april – 1 maj, 1988. Och nu har han talat till mig igen.

Det är viktigt att vi nu absolut inte går efter vad media och alla prognoser säger! Efter uppmaningen i Jeremia att be för vår stad (och land) står det: ”Ty så säger HERREN Sebaot, Israels Gud: Låt er inte luras av de profeter som finns bland er, inte heller av era spåmän, och lyssna inte till de drömmar som ni drömmer. Ty man profeterar lögn för er i mitt namn. Jag har inte sänt dem, säger HERREN.” (Jer 29:8-9) Vi får inte luras av media! Hos HERREN är makten. Låt oss be i tro!

Jag tror att om vi omvänder oss och ber är det fullt möjligt med en överraskande vändning i vårt land i valet 2018, tvärs emot alla prognoser precis som det skedde i Brexit-valet i Storbritannien och valet i USA 2016. Alla kan ta minst 7 minuter varje dag till att böja knä och åtminstone be för vårt land utifrån Fader Vår!

Många har gett upp när det gäller Sverige. Men med Gud är allting möjligt. Förutom att alla behöver börja be minst 7 minuter varje dag, ber jag om en ”Gideon-armé” av bönekrigare som överlåter sig att be tre gånger om dagen för Sverige. Gideons här bestod av 300 man, medan midjaniterna var ”talrika som sanden på havets strand.” (Dom 7:12) Men Gud gav Gideon seger. Han kan göra samma sak om igen! ”För inget hindrar Herren att ge seger genom några få lika väl som genom många.” (1 Sam 14:6) Om du vill be med mig för Sverige tre gånger om dagen fram till valet i september, så hör av dig till mig på Sverige 7:14.

Gud hör bön!

Lars Enarson


Rekommendationer:

Lars Enarson har gett en klar och tydlig trumpetsignal och upprop till Kristi kropp i Sverige! Jag vill uppmana alla som älskar Gud och som känner nöd över Sveriges framtid att ödmjukt, allvarligt och i bön betänka detta profetiska ord och uppmaningen som ges.

Det är absolut nödvändigt att Sverige ändrar kurs just nu. Regeringen måste drastiskt ändras i årets val. Det är bara Guds församling som kan åstadkomma en genomgripande förändring i landet och som håller nycklarna till att avvärja de domar som står för dörren. (2 Krön 7:14).

Med Sverige i bön,

Gary Klein,

Jerusalem


Det Sverige behöver i dag är ett bedjande folk som faller ner på sina knän och ber för vårt land. Det var bönen som räddade Sverige under krigsåren i början av 40 talet. De enda som kan rädda landet nu är bedjare med blankslitna knän från en uthållig bönekamp inför Guds ansikte!

Åke Forslin


Ladda ner böneuppropet i en pdf-fil!

--- 

OBS: Läsarmejl, artiklar och kommentarer som är skrivna av andra än mig, (Christer Åberg, grundaren till Apg29), kan ha åsikter som jag inte alltid delar. Mina artiklar är oftast osignerade.  


Skriv ut


Publicerat av Christer Åberg fredag 16 februari 2018 17:52 | Direktlänk | Nyhetsbrev | RSS


STÖD APG29.NU


250 kommentarer

OBS: Läsarmejl, artiklar, kommentarer och video som är skrivna och gjorda av andra än mig, (Christer Åberg, grundaren till Apg29), kan ha åsikter som jag inte delar.

David Ström

Svenska kyrkan tycks följa politisk korrekthet före Guds ord. De följer ledare som följer samtidens politiska värdegrund istället för att följa Guds stadgar. Gud sätter krokar i käften på vem han vill och kanske har han satt en krok i munnen på den mest förnedrade svensken i Sverige, nämligen Jimmie Åkesson. Man kan undra om den ofantliga migrationsvågen som vi såg vräka sig fram genom Europa följde Guds finger? Kommer nästa våg från Afrika följa Guds plan? Man kan undra över våldtäkterna och våldet. Har Gud ett finger med i utvecklingen? På 60-talet så stod inte våra dörr öppna för främlingar som tillber Islam. Var det ett annat kristet folk på den tiden? Tolkade de bibeln bättre eller tolkade de bibeln sämre? Jag upplever att även infödda svenskar använder nedsättande ord om kvinnor som vore helt otänkbart förr. Mångkulturen har förändrat Sverige, inte alltid till det bättre, men inte alltid till det sämre heller. I valet 2018 så får vi försöka välja det minst onda. Personligen så ser jag inte mycket av barmhärtighet i KD. Gör ni det?

Svara -   - 23/1-18 17:08 -


JL

Vad gemene man måste förstå, är att det är ett världsligt och andligt problem vi möter. Två odjur allierade i kampen emot ljuset. Båda hatar att Jesus dog på korset för oss.

Vad som hänt är helt enkelt att islam och marxismen har samma agenda. Egentligen var de redan allierade vid sjudagarskriget, så detta är inget som är historiskt nytt. En ohelig allians, i syfte att dräpa kristendomen.

Och kristna har vinglat omkring som en övergödd tamko på savannen. Och alldeles jämte den högmodiga feta kon, sitter lejonen med uppspärrade ögon och slickar sig runt munnen.

Svara -   - 23/1-18 17:32 -


JL

Sedan var ju inte sexdagarskriget sju dagar.

Svara -   - 23/1-18 17:38 -


Annelie Bäcklund

Håller fullständigt med !

Med tillägg:

> Vi behöver be för alla, som på olika sätt, kämpar för Sverige.

> Be om ett utträde ur EU.

Vill också påminna om att som förebedjare behöver vi tacka för Jesu blods beskydd för oss, våra anhöriga och våra tillhörigheter, samt ta på Guds Vapenrustning - varje dag !

Förutom bön behöver vi även fasta för Sverige !

Fastan är ett kraftigt vapen i den andliga kampen.

Att avstå från mat, kan alla friska göra, åtminstone en (1) dag / va.

HERREN är med oss i denna kamp !

Aronitiska Välsignelsen

/ Annelie

Svara -   - 23/1-18 17:54 -


Lukas

Men Världen Idag och Stefan Swärd (och hundratals pastorer) markerade hårt mot SD och sa att ingen får nekas komma hit! VI har numera vänt kappan efter vinden som många andra och låtsas som ingenting. Tänker på Stefan Gustavssons klarsynta ledare i VI 19 jan. Och det var Göran Hägglund som tog Magdalena Anderssons uträckta DÖ-hand och lotsade igenom i alliansen. Lövfen var på väg utlysa nyval. Förlåt, men så naiva kristna ledare kan vi väl inte lyssna till?! Förlåt igen, men varför erkänner de inte att de hade fel? Lövfen sa i alla fall att 'Vi har varit naiva'. När får vi höra det från kyrkliga ledare?!

Svara -   - 23/1-18 18:20 -


Mikael

Sverigedemokraterna är det enda parti som möjligtvis kan rädda kursen/eller åtminstone ändra den för detta land.Dom andra partierna tågar på som förr rakt ner i avgrunden.Det är verkligen SKRÄMMANDE att se hur handlingsförlamat våra folkvalda är inför allt som händer i Sverige nu.Ingen gör något konkret,det bara tillsätts en massa utredningar.Läs nyheterna så förstår du.Det viktigaste är dock att vi har det klart med Jesus.Att vi lever överlåtna åt honom varje dag.Många kristna har slukats av världens och djävulens begär.

Svara -   - 23/1-18 18:31 -


Sana

Jag har länge bett för det du skriver om så jag är jag känner bara att du bekräftar det jag känt mig manad att göra.

Nytt för mig är att be speciellt 3 gånger om dagen men det vill jag anamma från och med nu - liksom att då ta 7 minuter på knä.

Tack!

Svara -   - 23/1-18 18:38 -


bengt

hoppas att du har lämnat trosrörelsens

läror lars

bra det du skrivit

Svara -   - 23/1-18 18:45 -


SAS

Suck nu lämnar jag den här sidan.... Hur blind kan man vara när man gör reklam för SD. Har du Lars inte någon andlig insikt? Kanske du borde fördjupa dig mer i vad SD står för!

Svara -   - 23/1-18 19:05 -


yvonne

Tack Lars för det du skrivit! Det är just detta scenario som jag varit och är så orolig inför 2018, och ber för! 2017 var, upplevde jag, ett förspel till vad som komma skall. Vi lever verkligen i de yttersta dagarna, men ändå tror jag att Gud kan skjuta upp domen över Sverige, om vi ber ivrigt, såsom han gjorde över Sodom och Gomorra en tid, innan Han verkställde domen.

Finns det bönemöten om detta?

Svara -   - 23/1-18 19:24 -


JL

Svar till SAS.

Att sakna andlig insikt???

När odjuret dräpte Konstantinopel, så fanns det förrädare som öppnade portarna för horden så försvarsmurarna inte höll. Infiltration.

När odjuret översvämmade Sverige, så tog den kristna eliten fram pennan och framhöll att den som inte tar in odjuret innanför murarna, han var inte kristen. Och odjuret bröt murarna. Som lök på laxen ljög de att invandring inte orsakar islamisering och brott.

Personligen försökte jag övertyga Stefan Svärd att Sverige kommer brinna om man gör så. Men han bara framhöll sina lagar och konstiga argument. Detta finns på internet rakt upp och ner att läsa. Det slutade med att jag själv fick arga blickar i min egen församling.

Tycker du att det är andlig insikt? En sak är säker. Jimmy Åkersson kanske inte är troende, men han verkar åtminstone vilja ha kvar kristendomen i Sverige. Så vi får väl gå på frukten antar jag.

Svara -   - 23/1-18 20:08 -


Anna Ivar

Sant att vi behöver ropa till Gud för vårt trasiga folk och land!! Det vill jag och är jag med på.

Paulus skriver dock att vi ska vara STÄNDIGT bedjande. Att vårt land är på randen till avgrunden är helt klart. JESUS säger att vi ska gå in i "vår kammare" dvs i ett rum och stänga om oss och be i det fördolda.

Vi behöver tar uppmaningen om bön till den Högste, vår Gud och frälsarre Jesus, på största allvar!!

Svara -   - 23/1-18 20:26 -


Lars Enarson

Tack till alla er som uppskattat detta! Låt oss förena oss i bönen och förvänta stora ting.

Här är dagens uppmuntran från Ordet: "Ropa till mig, så ska jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till." Jer 33:3

Svara -   - 23/1-18 20:28 -


bengt

snart kanske politikerna ändå vaknar upp

inför detta

dom flesta svenskar vill ju inte att

sverige ska bli muslimskt ändå

Svara -   - 23/1-18 20:34 -


bengt

inte kristna heller

Svara -   - 23/1-18 20:36 -


Lars Enarson

Svar till yvonne.

I Göteborg vet jag att man har bönesamlingar för landet på tisdag kvällar jämna veckor. Det finns säkert på fler orter.

Om alla som vill vara med i den här bönen för landet hör av sig på

https://thewatchman.us7.list-manage.com/subscribe?u=d25319445b557402e5432ea00&;id=77db724331

så ska jag se till att hålla er informerade om vad som händer.

Svara -   - 23/1-18 20:55 -


Lars Enarson

Här är länken igen:

https://thewatchman.us7.list-manage.com/subscribe?u=d25319445b557402e5432ea00&;id=77db724331

Svara -   - 23/1-18 20:59 -


Niklas

Svar till Anna Ivar.

Kammaren är också våra hjärtan

Hallelujah

Svara -   - 23/1-18 21:07 -


Bertil Rosenius

Lars Enarson - ett STORT STORT TACK för detta inlägg.

Det du skriver här är som ett eko ur min egen förståelse av vad som pågår i vårt land. Du skriver:

 - ”Sverige befinner sig just nu på randen till avgrund.”

 - ”… vårt land… har nu nått en kritisk brytpunkt.”

 - ”Höstens val kan vara den sista chansen…”

Jag har nästan ordagrant fått till mig samma ”lägesbeskrivning” styckevis, mellan torsd 18 och söndagen den 21 januari!

Du skriver vidare om politiskt engagemang, vilket också jag uppmanar till. Vi behöver verka Guds vilja för vårt land på många fronter.

 - Via bön

 - Via evangelisation

 - Via ekonomiskt stöd till evangelisation

 - Via de möjligheter de flesta av oss har, att genom valdeltagande utesluta de mörka krafterna som vill bryta ner landet…

Vi kan inte, var och en enskilt, göra allt och alla skall kanske inte ägna sig åt samma sak. Men vi behöver nu på allvar be Gud visa oss sin plan för våra liv. Säkert finns många andra sätt att verka, som Gud vill visa. Men jag har fått i uppdrag att peka på den första och den sista av punkterna.

Jag har - genom åren - skrivit en hel del på min hemsida som jag nu ser ligger i linje med det du skriver och jag har två inlägg som jag gärna vill få koppla till:

Den ena berör: TISTLARNA (i våra liv) - https://www.apg29.nu/a/2eb

Den andra är: BÖR EN KRISTEN RÖSTA - https://www.apg29.nu/a/5n2

Jag länkade till inlägget ”BÖR EN KRISTEN RÖSTA” från mitt Facebookkonto, där inledde jag med följande, som jag vill upprepa här:

Jag har en stark hälsning i det inlägg jag länkar till nedan. Rubriken kan säkert för många synas ”världstillvänd”. Men låt mig genast säga och förklara med EFTERTRYCK: Jag är DJUPT medveten om den sena tid vi lever i. Jag svävar INTE ”i det blå” avs framtiden, därför uppfattar jag denna hälsning som lika mycket en PROFETISK UPPMANING som en VARNING. Sverige står inför ett betydande hot avs vår kristna frihet. Du och jag har - genom medvetet agerande - ännu rätt och kraft att påverka möjligheten för evangeliets frihet till spridning i vårt land.

Jag ger inga färdig svar avs hur Du skall rösta. Vad jag fått i uppdrag att göra med detta inlägg är att ge en hälsning om att tiden är kort och vår kamp måste föras medvetet och på flera plan. Låt oss glädja oss och värma oss vid de väckelsens eldar som flammar på olika platser i vårt land. Men låt oss var medvetna om att de brinner utsatta för djävulens kvävande attack. De hålls inte vi liv genom passivt beskådande. De hålls vi liv genom agerande - i Guds Kraft - via många fronter.

Det är intressant att vi båda - och säkert många fler - fått en hälsning att förmedla som jag tycker ligger uppseendeväckande mycket i linje med varandra.

Valet 2018 är inte bara spännande - det är avgörande!

Svara -   - 23/1-18 21:11 -


Bertil Rosenius

Ngt konstigt hände med länkarna...? Men här är de:

https://www.ikristus.se/tistlar/

https://ikristus.se/bor-en-kristen-rosta/

Svara -   - 23/1-18 21:20 -


Lukas

Svar till JL.

Dessutom hade en korsfararhär plundrat Konstantinopel innan turkarnas slutliga anfall. Väst- och östkristenheten kunde inte komma överens vilket bidrog till fallet. F ö låg östromerska riket som en buffert mot islams expansion mot Europa under många hundra år enligt Mohamed Omar på detgodasamhallet.com (rekommenderas). Vilket det kristna Europa får vara tacksamt för.

Många fick upp ögonen för tillståndet i nationen förra året enligt GP:s ledarsida. Vi får hoppas och be att vi kristna nyktrar till där vi sitter och myser med kyrkkaffet i ena handen och bullen i den andra. Kanske Stefan också kan ta till sej av samhällsutvecklingen numera... Han skriver i Världen idag men jag orkar inte med att läsa det. Annars tycker jag VI är mycket bra och rekommenderar den. Väntar bara på att VI och herr Swärd uttalar samma magiska ord som statsministern.. Och de 380 pastorerna.

Svara -   - 23/1-18 21:39 -


Jessica

Svar till Lars Enarson.

Säger bara AMEN till det du skrivit Lars. Jag har röstat på Sd två gånger tidigare, och det blir en tredje. För mig finns det inget alternativ. Jag vill att Sverige skall förbli kristet, inte islamskt. Det är tråkigt att många har tittat snett på de som har röstat på Sd.De har framställts som lite sämre kristna, eller inte kristna alls.

Svara -   - 23/1-18 22:00 -


bengt

jag läser dagen

tycker bättre om den

Svara -   - 23/1-18 22:01 -


bengt

jag vill verkligen inte heller ha ett islamskt

Sverige

det är redan för många muslimer i sverige

Svara -   - 23/1-18 22:04 -


Lukas

Svar till Lars Enarson.

Tack Lars för din artikel. Det behövs något konkret som detta. Bön för nationen tycker jag tenderar att bli så allmänt inriktad och slätstruken att man undrar om böneledarna verkligen ser samhällsutvecklingen. Som att man i sin korrekthet inte vill ge ett enda specifikt böneämne eller analys. Och att be för den politiker som uppmanat till bön står inte på kartan! Det blir: vi ber att Gud ska välsigna regering, riksdagen, familjerna, kristenheten, nationen... Vilket förstås är gott. Men det blir ingen udd - kyrkkaffe-böner helt enkelt. Tacksam om någon kan skriva något visligt om detta.

Svara -   - 23/1-18 22:46 -


Tomas N

Tack för ett viktigt budskap. Tycker det är ganska typiskt att just Håkan Juholt som blev hånad och kanske varit allmänt illa sedd som säger sanningens ord om hur det är med demokratin. Han blev ju utmanövrerad via kupp och odemokratiska metoder av det förmodligen mest odemokratiska partiet.

Ett tecken på att uppvaknande kan drabba vem som helst och att det finns ett friskt tillvaknande i detta.

Oavsett vad man tycker om SD ller mångkultur/migration så måste man väl ändå se vicket häpnadsväckande odemokratiskt tillstånd Sveriges regering/riksdag befinner sig i. Det är egentligen inte så mycket att förundra sig över ,men det är sorgligt och ett sjukdomstillstånd.

Då nya världsordningen byggs vidare och utbreder sig med överstatlighet,extrem liberalism och ett normlöst förfall bedövat av en fortgående köpkraft och konsumtion,så är Sverige bäst (eller sämst) i klassen som vanligt.

Berusade av vågen av Svenska modellens framgång,Palme eran och avsaknad av krig i flera hundra år har Sverige lurat sig att tro att man är den perfekta blandningen mellan marxism(f d Sovjet) och kapitalism(USA) . Ryggraden och karaktären är borta tyvärr särskilt bland ledarskapet och i västvärlden som har samma typ problem verkar endast Canada vara lika vilse i verkligheten.

Krypande för islam och massmigration är bara ett problem, extremfeminism och alla varianter av PK paketet finns och florerar och de "religiösa "påbuden kanaliseras av en mediakår som även den saknar motstycke i världen

Bara Gud kan hjälpa Sverige nu.Det blir ett bryskt uppvaknande för många,men bättre att vakna än bli tagen på sängen.

Maassor av bön behövs,men vad kallar Gud oss kristna och församlingar till mera än att be? Kallar inte Gud oss till att tala och skriva ur skägget och vara en slags röst mitt i allt detta. Jag vill tro att det som är Guds folk inte är statiskt och att det kan växa mera nu i svårigheterna. Kristna skall nog vara mera än bänknötare mitt i allt detta

Svara -   - 23/1-18 22:51 -


Christer Åberg

Svar till Lars Enarson.

Det verkar som länken inte är rätt. Visar en felsida.

Svara -   - 23/1-18 22:59 -


Per

Tack för en bra artikel, vi är i ett slutskede.

Den som älskar Gud röstar konservativt då Gud är den samme idag som igår och imorgon. Begrepp som utveckling och modernt missbrukas och har blivit perverterade. Sverigedemokraterna är inte perfekta men det enda partiet som vill skruva tillbaka tiden till typ 50-60-talet vilket är det som behövs om vi skall överleva.

Den ende perfekte ledaren är dock bara vår Kung, Jesus Kristus. Jesus kom snart!

Svara -   - 23/1-18 23:11 -


Solan

Svar till Lars Enarson.

Vart leder den här länken egentligen??? Verkar väldigt konstigt. Tror inte det är till den sida du menar.

Svara -   - 23/1-18 23:21 -


JL

Svar till Lukas.

During the development of the Reformation, Protestantism and Islam were considered closer to each other than they were to Catholicism: "Islam was seen as closer to Protestantism in banning images from places of worship, in not treating marriage as a sacrament and in rejecting monastic orders".[7]

https://en.wikipedia.org/wiki/Protestantism_and_Islamhttps://en.wikipedia.org/wiki/Protestantism_and_Islam

Så protestanterna krigade med muslimerna emot Katolikerna. Något för alla att lura lite på. Jesus skall ju ena folk är det tänkt.

När det gäller Stefan, så kommer han ändra sig i exakt samma sekund som det inte kostar ett smack. Så min känsla är att han kommer fortsätta gulla med globalisterna och islam.

Svara -   - 23/1-18 23:36 -


Nina😄

Svar till SAS.

Vet du vad SD står för SAS

Svara -   - 23/1-18 23:45 -


Lars Enarson

Jag återkommer angående länken.

Svara -   - 23/1-18 23:51 -


Lars Enarson

https://thewatchman.us7.list-manage.com/subscribe?u=d25319445b557402e5432ea00&;id=77db724331

Pröva ovanstående länk!

Svara -   - 23/1-18 23:59 -


Lars Enarson

Det går inte att klistra in länken. 

Gå så länge till min hemsida www.larsenarson.com

Där finns länken i slutet av uppropet. 

Svara -   - 24/1-18 00:01 -


Christer Åberg

Svar till Lars Enarson.

Här är länken: https://www.apg29.nu/a/1x0

Att klistra in så långa länkar kan bli problem, därför kan man använda knappen här under "Korta länk".

Svara -   - 24/1-18 01:18 -


Margareta Larsson

Svar till SAS.

Är du säker på att det inte är du själv som är blind? Varje dag ber jag för Jimmie Åkesson som förtalas, hånas och spottas på. Så mycket hat han får ta emot bara för att SD värnar om Sverige och vill att vårt land ska vara ett kristet land.

Svara -   - 24/1-18 01:49 -


Margareta Larsson

Svar till SAS.

Är du säker på att det inte är du själv som är blind? Varje dag ber jag för Jimmie Åkesson som förtalas, hånas och spottas på. Så mycket hat han får ta emot bara för att SD värnar om Sverige och vill att vårt land ska vara ett kristet land.

Svara -   - 24/1-18 01:50 -


Margareta Larsson

Svar till SAS.

Är du säker på att det inte är du själv som är blind? Varje dag ber jag för Jimmie Åkesson som förtalas, hånas och spottas på. Så mycket hat han får ta emot bara för att SD värnar om Sverige och vill att vårt land ska vara ett kristet land.

Svara -   - 24/1-18 01:51 -


Sara

Yeeeeeeees!!! AMEN!!

Tack! ÄNTLIGEN nån som har förstått läget och tack Gud för att du kom med detta profetiska tilltal till Lars!

Sverige står på kanten till att förevigt falla ned över stupet. Jag har förstått detta med SD och Jimmy Åkesson redan från första början då han kom in i regeringen. Skulle nästan vilja säga att DET ÄR OKRISTLIGT att inte lägga sin röst på honom i valet 2018.

Gud använder starkt den mannen. Och för att rädda Sverige behövs bön, fasta och din röst på Sverigedemokraterna 2018.

Annars kan vi alla hälsa hem...

Tack för mig och Gud välsigne dig Lars Enarson.

Svara -   - 24/1-18 03:04 -


SAS

Svar till Nina😄.

Svar min bakgrund har varit en del i högerextremism och jag ser inte att Sd gjort upp med sina demoner. Svaret för Sverige är inte Sd utan att vi kristna tar vårt kors på allvar där är svaret och inte en politisk lösning! Tyvärr ser jag massa blinda människor här som tror att SD är svaret för vårt land och inte förstår att de själva behöver omvända sig och ta korset varje dag och förneka sig själva.

Svara -   - 24/1-18 08:23 -


Gerdt Malm

Jag är av en helt annan uppfattning. Så vem som helst kan bli tilltalad från Gud och sedan propagera för vilket parti man ska rösta på?. Det är ju rena galenskapen. Så SD är rätt enligt Gud?. Varför inte bedja att de andra partierna helt ändrar inriktning!! För Gud är ingenting omöjligt skriver ni alla. Jag köper inte detta på något vis. Därmed faller för mig hela uppenbarelsen. "Mitt rike är inte av denna världen". Vem vad det som sa det månntro? Vad skulle Jesus ha gjort tror ni? Röstat på SD? Aldrig!! Han skulle ha ändrat på synsättet i alla partier och verkat för frälsning frånsett något parti. Han skulle ta hand om människan och förkastat den propaganda som har framförts här av att rösta på SD. Galenskap är vad det är att propagera för SD. Tack för ordet.

Svara -   - 24/1-18 08:26 -


SAS

Svar till Margareta Larsson.

Jag har fel på synen och behöver nya glasögon🙂. Men de andliga ögonen ser att lösningen inte är SD för Sverige utan att Guds folk tar korset på allvar och omvänder sig. Det är bra att du ber för Jimmie 🙂🙏🏼. Men jag säger det igen att SD är inte svaret för vårt land, utan det är att vi som Guds folk tar korset på allvar..

Svara -   - 24/1-18 08:27 -


Bertil Rosenius

Svar till SAS.

Efter som du skriver att du lämnar sidan blir väl detta skrivet i onödan, men jag vill ända kommentera:

Har du Lars inte någon andlig insikt? Kanske du borde fördjupa dig mer i vad SD står för!

Jag tycker din första mening, i citatet, är bedrövligt omoget! Vem är Du, att uttala dig på detta sätt?

Din andra mening belyser att det kanske ändå är Du själv som borde fördjupa dig mer i:

- Politik

- Svensk politisk historia

- Medias inrättande i PK-ledet

Avs svensk politisk historia, har de flesta partier ett mörkt förflutet.

Moderaterna - dåvarande Högern - blev tvungen att under 30-talet ta avstånd från sitt ungdomsförbund, då det hade en alltför extrem nazistisk inriktning. Moderaterna var därmed inte fria från nazister - men de städa upp en del.

Ledaren för ”präktiga” Centern - dåvarande Bondeförbundet - uppmanade öppet, och det utan åthutning, riksdagen att under kriget hålla sig rent från främmande raser - judarna,

Så kan vi säkert hitta fler lik i historiens garderob, som alla gör att många borde tiga i sin anklagan av SD.

Det räcker eg med att nämns ordet J, som judarna skulle ha sin pass stämplade med under kriget. En skam! Här bär svensk politik på en mörk historia.

Nej, jag skriver inte att jag är övertygad om att rösta på SD... Men när det ena efter den andra av de ”rumsrena” partierna rensas bort, återstår inte så många... och rösta skall jag. Att rösta ser jag som min plikt, till försvar för evangeliums frihet i vårt land.

Svara -   - 24/1-18 08:29 -


SAS

Svar till JL.

Ok vad säger Bibeln om vad ett gott träd bär för frukt kanske tid att se närmare på det JL och då ser man att SD bär inte Andens frukter🙂.

Man mår illa av att se att så många Kristna tror att SD är svaret och inte att de själva behöver omvända sig och ta korset på allvar.
Jag tackar nu härmed för min tid på Apg 29 och jag går vidare. Ser tyvärr hur den här bloggen spårat ut och flera av mina kristna vänner har lämnat den här sidan.
Guds Välsignelse önskar jag er alla och var redo Jesus kommer snart har du olja i din lampa?

Svara -   - 24/1-18 08:32 -


Margareta Larsson

Svar till SAS.

Det ena utesluter inte det andra. Jesus är vår Herre och han känner varje människas hjärta.

Svara -   - 24/1-18 08:57 -


JL

Och du menar att det är andens frukter att ljuga in fienden? Att bryta emot det första budet? Att vara kompis med världen? 380kristna kommer inte få problem med världen. Islam och marxisterna kommer skicka dem blommor när detta är över. Är det så det står i bibeln att världen skall tycka om kristna?

Och tro det eller ej, så när jag har hört Jimmy tala, så har han talat sanning. En väldigt obekväm sanning till trots. Men sanning är god frukt. De andra, och då menar jag alla de andra politikerna, har ljugit i invandringsfrågan. Inklusive ledningen för de ganska många frikyrkor.

Och nu skall alltså alla som inte tycker som dig, omvända sig? Nej så är det inte. Du och alla andra fariséer får helt enkelt lugna er med er lagiskhet och inse att det första budet och viktigaste budet är att älska Gud. Gör man det, så blir frukten till slut bra. Det blir inte världstoppen på våldtäkter skottlossningar varje vecka.

Svara -   - 24/1-18 08:58 -


BrorK

Sent ska syndaren vakna! Om någon inte uppmärksammat så råder domen redan över landet sedan en tid. Sista varningen var nog kring Wilkersons profetiska ord i början av detta årtusende.

Min personliga reflektion är att dels så är ytterst få beredda till verklig omvändelse och dels så spretar bönerna åt alla håll, vilket Lars inlägg så väl visar. Man vet helt enkelt inte vad man ska be om.

Svara -   - 24/1-18 09:15 -


Lars Enarson

Svar till SAS.

Min vän, det är exakt detta som jag också skriver i mitt upprop!! Har du inte sett det? Läs det igen!

Du har uppenbarligen missförstått hela texten.

Angående lik i garderoben så kan det också tilläggas att en av grundarna till KD var nynazist.

Men nu är det dags att be i stället för att vara på bloggen. Jag ska gå ner på knä.

Svara -   - 24/1-18 09:16 -


Bertil Rosenius

Läs gärna denna korta artikel från Sveriges kanske mest betrodda nyhetsportal.

Återigen, jag vill betona att jag inte är ngn övertygad SD:are! Men jag hatar lögn och PK-medias smutsiga svartmålande av partiet. Denna artikel rör bara ngt litet vid den smutsiga byk Sveriges politiska partier försöker kasta över SD. Vi talar om smutsiga valrörelser i andra länder - den vackra, svenska, rumsrena politiken är inte bättre.

Döm inte SD efter vad belackarna säger, bedöm dem utifrån deras uttalade mål och avsikter.

https://www.apg29.nu/a/4z5

Svara -   - 24/1-18 10:08 -


David Ström

Svar till SAS.

Du gillar nog inte källan, men det är just det som är problemet med mainstream media. De undviker att skriva sanningen ibland och undviker vissa nyheter. Till exempel när man ändrade i grundlagen alldeles inför semestern 2010. Här är en en annan nyhet som kan ballansera din kommentar. Ingen politisk ledare har väl blivit så förnedrad som Åkesson tillsammans med alla som stödjer en kontrollerad invandring. Sannerligen, ni som är godare än vi andra har fått vad ni bett om. Handgranater och våldtäkter. Dessa nyheter tar aldrig slut. Nu kommer ett muslimska politiskt parti. Det var väntat. ""http://www.varldenidag.se/nyheter/islamiskt-nytt-parti-siktar-pa-riksdagen/repqik!x5K3JcNaKWqcgs5k1RINA/

Svara -   - 24/1-18 10:28 -


Peter Hall

Svar till Lars Enarson.

Käre broder

Jag ser att du ber mycket och gärna. Jag har alltid undrat, om en rättfärdig mans böner kan åstadkomma någon skillnad. Jag har själv bara upplevt ett direkt bönesvar. Det var när jag höll en liten storskraksunge i min hand. Den var illa däran, efter att förmodligen ha blivit biten i ett av sina ben av en gädda. Jag såg mig ingen utväg för den lilla fågeln, så jag bad och befallde dess ande i Guds händer. Då somnade den in. Halleluja!

Jag är övertygad om, att du ber med rätt motiv, men om nu Gud tillåter sin motståndare att komma in i landet, då är det upp till svenska folket att avslöja och oskadliggöra honom.

Svensken i gemen är klen i tron på Gud och Jesus. När de nu inte vill veta av sanningen, så blir de inte heller uppmärksamma på lögnen. Nu går slutdomen över världen, men slutstriden skall stå vid Israels gränser, långt ifrån Sverige. Muslimer som tagit sin tillflykt hit, riskerar således inte att dragas in i "den stundande striden".

Om du med dina böner kan åstadkomma att en enda svensk inser allvaret, så är det bara att lyckönska.

Jesu frid

Svara -   - 24/1-18 10:38 -


Bertil Rosenius

Svar till David Ström.

https://www.apg29.nu/a/2s0

Svara -   - 24/1-18 10:41 -


bengt

men sen är det också en sak som bedrövar Gud mycket

trosförkunnelsen

som influerat en mycket stor del av vårt

lands kristenhet

den behöver överges och lämnas

Svara -   - 24/1-18 10:53 -


Rune Johansson

Varför detta eviga tjat om Ryssland. Är ni blinda för utvecklingen. De som idag är ondskans hantlangare är FN, Agenda 2030, RKK, EU (nu speciellt Macron), Deep Stat (speciellt CIA som driver en egen agenda fria från allt och alla), amerikanska demokratiska partiet, världens ledande centralbanker som med NIRP och ZIRP styr världen mot en total kollaps.

Förövrigt finns det idag inget svenskt parti värt att rösta på.

Svara -   - 24/1-18 11:10 -


bengt

kanske är så illa

Svara -   - 24/1-18 11:37 -


Tomas N

Svar till SAS.

Hoppas du kan se lite bortom de fel och brister som finns i SD. Mycket demoner och politiska dogmer som är den nya religionen i praktik finns i de övriga partierna.

I kölvattnet av SD s kamp vaknar folk upp och ser lögnerna. Den fastslagna risken och hypotesen att althögern skall upprepa det som skedde i Nazi Tyskland är helt orealistisk.

Istället så är det den vänsterliberala EU staten med massmigtation som avancerar sin agenda där vi kommer att bli delaktiga i vad som än USA/Nato har för militära agendor.

Allt detta i demokratins och godhetens namn.

Man borde be för SD utifrån hela situation en att Gud använder skeendena för bästa ledarskap. Partilinjen är inte av högsta intresse och Gud kan tala till de som vill lyssna och mycket står på spel.

Bevare oss för ännu instabilare ledarskap som Annie Lööf och Alice Bah.De ler och hat goda hjärtan ,men fattar farliga beslut om de får chansen

Svara -   - 24/1-18 11:42 -


Gerdt Malm

Det var det bästa jag har läst på mycket länge från dett land Sverige. Ett enormt tack Rune Johansson!!!

Svara -   - 24/1-18 11:51 -


Johan

Svar till Rune Johansson.

Kristna Värdepartiet finns! :)

Svara -   - 24/1-18 11:56 -


Bertil Rosenius

Svar till Gerdt Malm.

Jag tyckte denna kommentar var sorglig, mycket sorglig!

Det är inget fel att vara vaken över omvärlden - som Rune är - tvärt om är det viktigt, Sverige är ändå till sist en lite ankdamm i världen! Men...!

I och genom denna ankdamm har Gud gjort mycket.

Jag tror på vad Ordet säger om ändens tid. Men...!

Jag vet att Gud är störst och förmår! Och så länge det finns lyssnande troende kristna i vårt land då får väl vi göra vad vi hör Gud manar oss till. Tycker inte Du det, gör i vart fall jag det.

Låt oss verka - på alla Guds sätt - medan dagen vara! Mörkret kommer! Men ännu finns själar som behöver att Sverige förblir fritt!

Svara -   - 24/1-18 12:13 -


Rune Johansson

Svar till Johan

Skrev många kritiska spaltmetrar om KV:s politik inför valet 2014. Deras partiprogram består av en mängd glädjekalkyler och önsketänkanden, inte minst deras ekonomiska politik. Detta orkar jag inte ens diskutera ytterligare en gång.

Svara -   - 24/1-18 12:13 -


bengt

sorgligt om det är så

dom kanske kan förändra den

ekonomiska politiken

sin egen alltså

Svara -   - 24/1-18 12:35 -


Gerdt Malm

Jag vidhåller att inlägget från Rune Johansson är det bästa jag läst på länge , sedan får vissa här bli lite sorgsna och ledsna. Det är min fulla rätt att tycka så. Rune Johansson skrev rena rama sanningen i ett nötskal. Det kan inte bli enklare än så.

Svara -   - 24/1-18 12:39 -


Leif Boman

Att be för Sverige är absolut Guds vilja, men!!!

Lars, du är en Guds kämpe på många sätt men, i denna uppmaning har du dock några brister. Om Gud skulle varit den som uppmanat i detta fall så hade Han först och främst uppmanat dig till att be för den överhet vi har i Sverige idag, då skulle jag tagit detta på ett större allvar. Kristenheten är en splittrad skara som inte alls blir mer enad av politiska diskussioner utan alldeles tvärtom.

Sverige hade kunnat vara i bättre läge om vi kristna enigt hade kunnat be för landets ledarskap, dvs, Stefan Löfven och de styrande. Det säger jag utan att alls hålla med om flertalet av Stefans politiska åsikter, men Gud har i Sitt Ord sagt att det är Stefan och regeringen vi kristna enigt skulle bett för i första hand för att Gud skulle kunna välsigna, men tyvärr så förstår många inte detta!

Jesu frid....

Svara -   - 24/1-18 13:03 -


Karin

Svar till Peter Hall.

"Jag har alltid undrat, om en rättfärdig mans böner kan åstadkomma någon skillnad", skriver du! Har du då glömt denna bibelvers: "Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan". (Jak 5:16). Hur ställer du dig till den? Och en fråga till: Vad är "storskraksunge" för något?? Googlade, men hittade inget.

Svara -   - 24/1-18 13:03 -


Bertil Rosenius

Kämpa inte mot, utan med varandra!

Nu är jag ytterst allvarlig - och generell! Att betrakta sin egen kallelse som för mer än någon annans skapar sönderfall.

Att betrakta sin egen förståelse för världsläget - som den främsta kallelsen...

Att betrakta sin egen kallelse som bedjare, sångare, mötesledare... - som den främsta kallelsen...

Att betrakta en anans kunskap och förståelse som mindre värd...

Är inte Guds vilja!

Idag behövs vi se varandra, med den specifika gåva och det specifika uppdrag Herren gett oss.

Betänk detta fortsättnings vis och riv inte ner och sönder vad Gud vill säga oss. DU har en viktig uppgift - broder/syster - Amen. Men framhäv inte din uppgift genom att förringa någon anans. Då bryter du sönder Guds byggnad.

Jag hoppas att alla förstår vad jag menar utan att jag behöva vara övertydlig - men det kan jag vara.

Svara -   - 24/1-18 13:40 -


Tomas N

Den som inte röstar bidrar indirekt till den som vinner och missnöjesbudskapet når inte frsm och ger ingen effekt.

Det finns goda idéer inom många ideologier och genuina politiker i varje läger,men jag gissar att en tredjedel endast är genuina och resten korrumperade.

Marxism skulle jag säga är en falsk produkt i grunden.

Men på den borgerliga sidan har den nya liberalismen tagit över helt och genuin konservatism eller värdekonservatism är icke önskvärt.

Enda alternativet till denna nya våg där gamla vänstern och högern möts i en nyliberal enhet med demokratisk värdegrund som slagord är alt right.

Och där finns absolut brister,men jag tror det finns mycket mera gemensamt med kristen tro där.

Politik kan inte lösa allt,men det är bra om kristna finns med där och framför allt ber för ledare

Svara -   - 24/1-18 13:50 -


Rune Johansson

Denna cartoon finns i en mängd varianter, tyvärr blir resultatet det samma även om vi byter ut valet till: Alliansen, SD, Rödgröna.

www.subjectmoney.com/The Illusion of Free Choice democrats republicans.jpg

Svara -   - 24/1-18 14:47 -


Rune Johansson

Tydligen något fel på den tidigare länken

https://www.subjectmoney.com/The%20Illusion%20of%20Free%20Choice%20democrats%20republicans.jpg

Svara -   - 24/1-18 14:52 -


Johan

Nu är vi 2 som skriver under namnet "Johan" igen. Jag har förstått att du är duktig på att programmera din blogg-sajt Christer Åberg. Om du kunde fixa så att alla som skriver här får skriva under unika namn, så vore det kanon. Då slipper vi missförstånd p g a att flera använder samma namn.

(Själv har jag skrivit under namnet "Johan" i många år här, så det vore väl rimligt att nya personer med samma namn, är de som får lägga till någon bokstav)

Guds frid!

Svara -   - 24/1-18 15:13 -


Bertil Rosenius

Svar till Rune Johansson.

Skall vi resonera enl illustration kan vi lägga oss ner och dö omedelbart - inget jag tänker göra. Hur står du ut med denna bild av livet.

Jag ser Gud bakom - och framför - allt jag ser”.

Svara -   - 24/1-18 15:13 -


Leif Boman

Svar till Tomas N.

Den som inte röstar bidrar indirekt till den som vinner och missnöjesbudskapet når inte fram och ger ingen effekt.Den som inte röstar bidrar indirekt till den som vinner och missnöjesbudskapet når inte fram och ger ingen effekt.

Detta säger du och många andra, men Thomas, detta är en värdslig klyscha och är ett ganska så felaktigt tänk!

Det är dem som röstar som väljer och inte den som inte röstar, tänk nu noggrant! Om ett parti inte får några röster alls så kan ju inte de få mandat att styra. Mandat att styra får man genom röster och inte tvärtom!

Jesu frid..

Svara -   - 24/1-18 15:14 -


Kalle

Svar till SAS.

Har du funderat på vad dom andra står för? men visst, jag håller med i att det finns en fara när andliga ledare tar ställning politiskt. prästerskapet och kungahuset var av olika stammar i Israel. och av god anledning. vad som händer när kyrkan får världslig makt kan vi se i Vatikanens mörka historia.

Svara -   - 24/1-18 15:16 -


Kalle

Svar till Bertil Rosenius.

Runes bild är rimlig. världen är i den ondes våld.

Svara -   - 24/1-18 15:28 -


Rune Johansson

Svar till Bertil Rosenius

Detta är inte min bild av livet. Vad jag syftade på är valmöjligheterna i 2018 års riksdagsval som enligt min uppfattning ser ut just så. Varför skulle jag lägga mig ner och dö pga detta?.

Svara -   - 24/1-18 15:28 -


Kalle

Svar till Leif Boman.

Nej, det är ditt tänk som är bakvänt. Vi ska som kristna vara uppbärande samhällsmedborgare. Vi ska rösta precis som vi ska betala skatt. Finner du verkligen ingen vettigt alternativ, så rösta blankt för att markera ditt underkännande av samtliga partier. jag har dock svårt att köpa att man inte skulle kunna ge KvP sitt stöd om inget riksdagsparti duger.

Svara -   - 24/1-18 15:31 -


Erik S

Intressant debatt och många synpunkter i detta ämne. Enarsson har rätt, att bön för Sverige och dess ledning är riktigt. Att däremot ta partipolitisk ställning, är jag lite försiktig med. Men kan förstå, om många ser SD som en del av lösningen.

Vad som däremot är mycket märkligt, är att så många kristna röstar vänster-läs sossarna. Vi har sett under många år nu, hur sossarna har förstört vårt land, på i snart sagt alla områden. Det parti som talar minst sanning, verkar vara sossarna. Dom tar till alla medel, för att få behålla makten. Det är därför bl.a som dom går med på "massinvandring" av folk från Mena-området. Och dom är i maskopi med NWO, EU, FN, Soros och Centralbankerna. Dessa invandrare är till stora delar muslimer. Detta är att binda ris åt vår rygg.

"Socialdemokrater för tro och solidaritet" är ett exempel på det hyckleri, som sossarna sysslar med. Det har inget med tro att göra. Det är enbart för att få invandrare att rösta vänster. Läs uppgörelserna dom gjort med muslimska föreningar! Läs också Lissabon-fördraget.

Fler och fler kristna vaknar upp inför detta. När vi nu ser hur våldsvågen eskalerar brant. Våra gamla och barn rånas. Våra flickor och kvinnor kan snart inte röra sig ute ensamma med risk att bli våldtagna.

Självklart skall vi hjälpa människor i nöd. Men varför gör inte sossarna det då? Därför att det i många fall kristna och/eller judar som utsätt för dessa vidrigheter. Då är man inte intresserad. P.g.a att sossarna är ett i grunden ett gudsförnekande parti. Man har infiltrerat Svenska kyrkan, så till den grad, att det på många ställen är ett rent "skämt" det kyrkan sysslar med.

Invandringen kostar också så oerhört med pengar, så man vill helst inte tala om det. Ett litet exempel bara, en nyanländ familj med 4 barn, kan få upp till 393.600 kr/år i bidrag-SKATTEFRITT! Man baxnar! Vad får våra gamla pensionärer som slitit ett helt liv? Just våra gamla är en grupp som sossarna grundlurat gång på gång, å det grövsta. Och ändå röstar många av våra gamla församlingsmedlemmar på dom gång efter gång?

Det kanske bästa exemplet på sossarnas "hemska" politik, är deras inställning till Israel. Vi vet, att Israel är världens "nav". Det är kring detta land och folk som den profetiska klockan är inställd. Det är där allting kommer hända när världshändelserna nu börjar trappas upp mot det slutliga avgörandet. Det räcker att nämna namnet M Wallström! Då blir man bedrövad. Hon är så insyltad i s.k palestiniernas sak, att hon t.o.m har fått medalj för det. En soldat medalj som ges "för en berömvärd handling", medaljen heter "The star of Jerusalem"! Betänk det namnet! Vi skickar nästan 1 miljard till s.k palestinierna och deras korrupta regering, så att dom kan fortsätta med terror och mord på judarna.

En mycket allvarlig sak är aborterna. Politiker/regering, som anser sig ha rätt tillåta mord på ofödda barn, är en skandal, kanske utöver allt annat. Har man passerat den gränsen, då kan man göra i princip vad som helst annat. Det är en vattendelare. Det är en moralisk gräns, som får oerhörda konsekvenser, på alla andra områden i samhället. Det kanske är delvis därför-eller till stor del-vad vi nu ser ske i vårt land. Kärleken kallnar, våldsvågen sköljer över oss, knappt några straff för grova våldsbrott. Allt hänger samman och allt vi gör får konsekvenser av gott eller ont.

Avslutningsvis så självklart skall vi bedja för vårt land, regering och att Gud ändrar deras hjärtan. Wallström måste få upp sina ögon eller så får Gud flytta bort henne till ett annat jobb. Jag antar utmaningen att bedja 7 min/dag, ska försöka att bedja 3x7 också. Läget är mycket allvarligt, det måste vi kunna inse! Guds frid till dig L Enarsson.

MVH och Shalom.

Svara -   - 24/1-18 15:33 -


Tomas N

Svar till Leif Boman.

Nej,håller inte med.

Du kan alltid påverka med ditt missnöje,men bara genom att göra din röst hörd på olika sätt.

Det andra är ren matematik.Man röstar på bästa möjliga och det minst dåliga.

Ditt och andras missnöje till trots spelar ingen roll när rösterna räknas.En röst är en röst och en avstådd röst spelar bara roll o mindre sammanhang som i styrelsemöten eller typ FN

Endast om man kan mobilisera ett massivt soffliggande skulle kunna ge ett konkret resultat.

Jag kommer rösta på något som inte har rena galenskaper på sitt program,men jag bestämmer mig när det blir dags

Svara -   - 24/1-18 15:43 -


Sam G Ö

Om jag skulle bo i Sverige, vara svensk medborgare, då skulle Jimmie Åkesson få min röst i alla fall. Den som röstar gör sin medborgerliga plikt! Sedan be för Nordens länder!

Svara -   - 24/1-18 15:54 -


Bertil Rosenius

Varför rösta?

1) Därför att jag älskar min nästa. Och måste ta en ställning som jag kan motivera som bäst för denne, när jag tillfrågas om min åsikt.

2) Om jag inte röster - vad har jag få för rätt att kritisera.

Svara -   - 24/1-18 16:02 -


Bertil Rosenius

Svar till Rune Johansson.

OK jag övertolkade bilden som slutar med slakt för kossan hur hon än väljer...

Men om DU menar att bilden är en korrekt bild av valet - dvs att det kvittar hur man röstar - då menar jag att det är en lögnaktig bild som sprider missmod och förtvivlan hos många. Det är som att säga att hur du än röstar vinner NWO.

Ok i långa loppet - stämmer bilden som jag ser den, men tills det är kört fortsätter jag att kämpa!

Och jag tror ingen av oss skall/ behöver vara här när den bilden blir fullkomnad och det samhället träder i kraft i sin fullhet.

Svara -   - 24/1-18 16:14 -


Rune Johansson

Svar till Bertil Rosenius.

Visst skall jag röst, men blankt. Inte kan jag med gott samvete lägga min röst på något av alla de partier som bjuder över varandra i galenskaper. Då skulle jag inte längre kunna sova gott om natten, Har tidigare rösta på partier i riksdagsvalen cirka 12/13 ggr men nu är det stopp. Mao, det finns inte längre något parti som jag kan motivera som det bästa för min nästa,

Svara -   - 24/1-18 16:36 -


Kalle

Svar till Rune Johansson.

KvP kan du ge chansen. jag såg att du var skeptisk till deras budget, men betänk att dom inte har en chans ändå i detta val. då lägger man inte så mycket krut där. dom har vettiga värderingar och det är en bra början. får dom röster får dom en plattform att bygga ifrån och då börjar nog siffrorna bli mer seriösa också ska du se.

Svara -   - 24/1-18 16:43 -


Rune Johansson

Svar till Kalle.

Som jag tidigare svarade Johan:

Skrev många kritiska spaltmetrar om KV:s politik inför valet 2014. Deras partiprogram består av en mängd glädjekalkyler och önsketänkanden, inte minst deras ekonomiska politik. Detta orkar jag inte ens diskutera ytterligare en gång.

Svara -   - 24/1-18 16:48 -


Lukas

Kommentarerna tycker jag är berikande, också de som inte är enligt min åsikt. De får en att tänka till. Så till dem som vill lämna: Stanna gärna kvar och fortsätt uttryck er mening. Ni behövs.

SD tror jag är tillräckligt simpla för att Gud ska kunna använda dem som sitt redskap. Är svårare med dem som är fina i kanten. Gud använder ofta det som saknar anseende. Tänk på att de som byggde staten Israel inte var särskilt religiösa. De senare är ofta fast i sitt system och mindre användbara.

Svara -   - 24/1-18 16:56 -


Kalle

Svar till Rune Johansson.

Glädjekalkyl och önsketänkande är inget problem i det här skedet. Så är det väl alltid i unga partier?

Svara -   - 24/1-18 17:02 -


JL

Svar till Lukas.

När det gäller valet, så har jag ganska starka indikationer på att SD kommer att explodera i stöd. I dotterns klass så vann SD med över 50% av rösterna i ett val. Det som har varit mest påtagligt är att unga tjejer verkar fått nog.

Sedan kan ju det vara som Rune säger, att det inte spelar någon roll på vem vi röstar. Men läser man av de andra partiernas rädsla för SD, så är nog SD ett riktigt oppositionsparti till globalisterna.

Svara -   - 24/1-18 17:56 -


Leif Boman

Svar till Bertil Rosenius.

1) Därför att jag älskar min nästa. Och måste ta en ställning som jag kan motivera som bäst för denne, när jag tillfrågas om min åsikt.

Att älska sin nästa anser jag inte att man gör så bra om man väljer en blind ledare som leder nästan till gropen!

Jesu frid...

Svara -   - 24/1-18 18:23 -


Leif Boman

Svar till Kalle.

Jag kan hålla med om att det är hyfsat alternativ och även det enda möjliga med KVP ifall jag skulle ge min röst. Det stora problemet med KVP är dock att de vill satsa mina skattemedel på militären och bomber, och jag har mycket svårt som Jesu efterföljare att stödja krigsindustrin med mina pengar.

Hoppas att min åsikt respekteras såsom jag respekterar din Kalle....

Jesu frid broder...

Svara -   - 24/1-18 18:32 -


Anna Ivar

Svar till Niklas.

Jag tror också att Jesus syftade på att fariseerna var noga med att visa vilka "duktiga bedjare" de var. Då säger Jesus att vi inte ska be för att synas och verka "mer andliga" inför människor, utan vi är med Gud i ensamheten och Gud hör där också. Det viktiga är ändå det uppriktiga samtalet med Gud och att vi vet att Gud svarar när vi ber.

Svara -   - 24/1-18 19:43 -


Anna Ivar

Svar till Rune Johansson.

Har tänkt precis som du. Jag läste ngt om 2030 efter att Påven varit USA och träfffat Obama, men fick ingen klar uppfattning vad det var. Som jag förstod så beslöts att en världsbank med penninglöst samhälle skulle inrättas. Att en enda världsreligion skulle antas. Detta under åren mellan 2020-2030. Har jag rätt i det??

Svara -   - 24/1-18 20:10 -


Anna Ivar

Svar till Rune Johansson.

Har tänkt precis som du. Jag läste ngt om 2030 efter att Påven varit USA och träfffat Obama, men fick ingen klar uppfattning vad det var. Som jag förstod så beslöts att en världsbank med penninglöst samhälle skulle inrättas. Att en enda världsreligion skulle antas. Detta under åren mellan 2020-2030. Har jag rätt i det??

Svara -   - 24/1-18 20:10 -


Bertil Rosenius

Svar till Leif Boman.

Hej Leif!

När jag läser ditt urklipp kan jag tänka att det jag skrev låter "hårt". Att man kan uppfatta det som att jag uttalar ett underförstått påstående att "de som inte röstar, älskar inte sin nästa". Det ligger inte på detta plan! Men jag har alltid varit lite avig mot "mainstream" agerande, spec bland kristna.

Jag gjorde - på 70-talet - vanlig värnplikt, tvärt emot den då allmänna "vapenvägran filosofin" bland flertalet kristna grabbar. Och jag står ännu fast vid att jag nog aldrig skulle kunna stå passiv om ngn går handgripligt tillväga mot ngn svagare i samhället - militärmakt eller brottsling.

För min del, faller detta med röstandet in under samma grundsyn. Därmed dömer jag inte andra, men vill att de tänker ett varav till. Att jag skulle avstå från att rösta, ligger inte ens i min tanke. Vi har inget bra parti i Sverige att rösta på - det är min åsikt. Men då - menar jag - röstar jag på det minst dåliga för att inte det dåligaste skall få för mycket makt. Därmed - menar jag - gör jag den enda lilla nytta jag kan i detta och förminskar dumheterna, även om jag vet att jag aldrig kan utesluta dem.

Svara -   - 24/1-18 20:31 -


Leif Boman

Svar till Bertil Rosenius.

Jag förstår din inställning Bertil, jag tror t.o.m att de allra flesta kristna faktiskt resonerar exakt som du gör i denna fråga.

Jag har däremot funderat väldigt många varv kring detta, det är inte första ggn jag har sagt det jag säger om min syn på det hela. Jag ser det heller inte riktigt som mainstream utan mer som ett agerande mot syndens framfart. Visst kanske man skulle kunna rösta blankt för att visa på missnöje men, klagan är det fullt av i samhället ändå och inte heller det bär någon god frukt, därför avstår jag också med det.

Jag ser det hela såsom att varje ledare som inte är frälst är en syndare och brottsling inför Gud, och jag kan bara inte låta en brottsling få min röst till fördärv för ett helt folk, då ser jag det som att jag också är delaktig till detta fördärv. Jag kan tyvärr inte förklara det mycket tydligare. Valet är givetvis helt fritt och Gud välsigne varje väljare och icke väljare.

Bön för regering och Stefan Löfven är ändå hög prio och fortsatt Guds vilja för vårt land.

Sen får varje syster och broder gärna be för andra politiker man mer tycker om men, Guds Ord är alltid Densamme!

(Första Timoteusbrevet 2:1‭-‬3)

Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare,

Jesu frid broder...

Svara -   - 24/1-18 21:14 -


Sana

Det är tråkigt att den här uppmaningen har blivit till en debatt om SD och en inriktning som låter negativ mot våra nysvenskar när det var en maning att be för Sverige som håller på att följa den onde ner i avgrunden.

Vi kan ha åsikter om både SD och invandringen men det är "vi" svenskar som tagit de beslut som gjort att Sverige är där vi är i dag!

Det ser vi i GT att orsaken till förfallet i Israels land var bortvändelsen från Gud och att man tog in andra "gudar" och tillbad dem. Det är vi som inte värnat om vårt land utan i högmod trott att vi inte behöver Gud.

Jesus har dött för oss på ett kors och han vill oss väl - och vi ( Sverige) har vänt honom ryggen. Vi behöver ödmjuka oss och inte lägga över skulden på andra - även om en del av dessa beter sig illa.

Adam skyllde på Eva och Eva på ormen men det hjälpte inte dem att undgå sitt straff.

Svara -   - 24/1-18 23:04 -


Leif Boman

Svar till Lysell.

Du säger rätt Lysell, en rakryggad människa röstar på det han tror är rätt, och just därför avstår jag förmodligen helt för, jag tror ingen av dem som nu finns är rätt!

Där slog du huvet på spiken!

Jesu frid...

Svara -   - 24/1-18 23:07 -


Leif Boman

Sen vill jag bara tacka för denna lilla stund igen, jag skall inte göra er mer upprörda nu "systrar och bröder", ville bara röra om i den stelnade grytan något....

Jesu frid...

Svara -   - 24/1-18 23:10 -


Lars

Svar till Lars Enarson.

Jag uppskattar verkligen ditt inlägg.

Situationen i Sverige är mycket allvarlig.

Min syster som gick hem till Herren (2013) blott 47 år sade att Sverige kommer att skakas i sina grundvalar. Hon levde mycket nära Jesus och fick ibland starka profetiska tilltal.

Det du skriver ligger helt i linje med vad hon sa. Vi måste ropa till Herren att han förlåter oss och förbarmar sig över Sverige. Likt Nineves befolkning som förstod att de var på väg mot avgrunden och ropade till Gud , bör vi oxå göra.

Gud välsigne dig Lars !!

Svara -   - 24/1-18 23:21 -


Nina😄

Svar till SAS.

Nu tror jag inte att varken Lars eller någon annan pratar om att SD är världens frälsning eller svaret för Sverige

Men en sak skall du veta de är de enda partiet som står upp för Israel öppet vem åkte till Israel när Margot Wallström erkände staten Palestina

Jo Kent Ekroth fr SD han åkte dit och bad om förlåtelse för Sveriges egenmäktiga handlande om att erkänna staten Palestina

Sen så har vi inte rätt och döma dem de har avsagt sig sitt gamla liv och dömer varken du jag eller någon annan dem och säger Jo ni är sådana nej vi är inte de säger SD jo de är säger vi

Sen går de inte med i Pride tåget nog de enda partiet som inte gör det

Men håller med om att alla likaså dem (om de inte har) måste omvända sig och ta emot Jesus de bästa och enda för att få ärva Gids rike de gäller alla så är de

Be för dem istället de har lika mycket rätt som vi att få förlåtelse för de gamla livet

Jesu välsignelse 😄

Svara -   - 25/1-18 01:00 -


Lena Henricson

Ja,låt oss innerligt be för Sverige!💕 🙏💕🙏💕🙏💕

Svara -   - 25/1-18 02:57 -


Lena Henricson

Liksom vid förra valet kommer jag så gott som säkert att rösta på Kristna Värdepartiet,det enda partiet numera med verkligt kristna värderingar. Tänk om alla troende kristna röstade på det partiet,vilken välsignelse det skulle bli!!! 😊

Svara -   - 25/1-18 03:07 -


Margareta Larsson

Svar till Sana.

Ett land som vänder ryggen åt Jesus och inte omvänder sig, är förlorat.

Svara -   - 25/1-18 03:28 -


DBitcoinGolde

Svar till Margareta Larsson.

Get free Bitcoin Gold right now! bitcoin gold how to buy

Svara -   - 25/1-18 04:36 -


Gerdt Malm

Jag skulle ha sagt det igår men jag var inte säker, men nu är jag säker! Om det där är Guds Ande som talar och säger " att SD är det enda politiska alternativet" då vill inte jag vara med längre. DET DÄR VAR INTE GUDS ANDE! Ni kan kasta ut mig från bloggen eller vad ni vill, ÄR DET SÅ GUD TILLTALAR OSS KAN JAG LIKA GÄRNA FRÅGA STJÄRNORNA, men eftersom Gud har förbjudit den vägen så håller jag fast vid honom. Men han tilltalar oss aldrig med vilket politiskt parti som är bäst. DET DÄR VAR EN LÖGN OCH INTE SANNINGENS ANDE. JAG GER MIG ALDRIG PÅ DEN PUNKTEN. Tack för ordet.

Svara -   - 25/1-18 08:20 -


Sana

Jag vill lita på att Gud och därför är det viktigare för mig att be för vårt land än att debattera.

Om Gud vill använda SD så kan han göra det. Hela Bibeln är full av människor som Gud använt trots att de inte varit i människors ögon varit lämpliga.

Jag lägger till att jag inte står bakom SD men det är inte det viktiga i det här fallet. Det viktiga är att ödmjuka oss inför Gud och be för Sverige.

Svara -   - 25/1-18 08:53 -


nils

När man skummar igenom kommentarerna förvånas jag över hur Fokuset mest blivit en Politik diskussion och propaganda!!

Kommentarerna återspeglar då det Sanna,Verkliga andliga tillståndet bland oss "Troende"!
Tror du eller vi att våra böner kan nå Upp till Himlen,när våra hjärtans tankar är så långt ifrån Honom?
Nej! Gör som Lars skrev:"Nu låter jag Bloggen vara och går Ned på Knän i BÖN!!"
Våra böner måste börja med Bättring och en Omvändelse,bort från denna Världens Politik och Härskare upp till:"den som är Härskaren Över Konungarna på jorden."Upp.1
¤¤¤¤
Vi har att lära av Daniels bön i Dan.9:4-19 där han Bekänner landets synder,som sina Egna;
"Vi har syndat,Vi har icke hörsammat dina profeter,Vi måste blygas för att Vi syndat,Vi var avfälliga och hörde icke Herrens röst,Vi sökte icke blidka Herren genom att Omvända oss,Vi har syndat och varit Ogudaktiga.
Först efter syndabekännelsen börjar Daniel bedja om Herrens nåd;
Ty icke i förlitande på vad rättfärdigt vi har gjort bönfalla vi,utan i förlitande på Din stora Barmhärtighet.
Israel lyssnade Ej på guds varningar,varför det blev 70-år i fångenskap Under en Främmande Makt,och nu hörs Herren säga detsamma till Oss!!
Bröder och systrar i Herren Skyll inte på politiken när det är Vi som i Likgiltighet icke tagit vårt Andliga Ansvar för Landet,varför de Andliga murarna nu blivit Nedrivna!!
Jag ställer mig själv som medansvarig inför Herren inför det Förfall som pågår!
Omvänder vi oss Ej frivlligt NU,blir vi Tvingade till det under Hot av främmande makt!!

Svara -   - 25/1-18 09:03 -


bengt

du har nog rätt i det du skriver nils

Svara -   - 25/1-18 09:09 -


JL

Nej Gerdt,

det är inte Guds ande som säger att SD är det enda politiska alternativet. Men förnuftet säger att det är det bästa i detta läget.

Moderaterna har mammon i huvudet. Sossarna ger bort 1,5 miljarder till Hamas och utrikesministern får medalj av islamister. Så fort KD närmar sig kärnan, så rycker alltid någon ut och förklarar att flyktinginvandringen är helig, därefter tystnar kören.De andra partierna vill jag inte ens uttala mig om. Så vad skall vi göra?

Jag tror såhär. Det är nog dags att de som drar åt SD hållet startar upp församlingar, för tyvärr råder ren globalistdiktatur inom kyrkorna. Det är faktiskt inte en kristens uppgift att förändra ett stilla kristet land till ett våldtäktsland av annan religion. Det är det andra lagets uppgift. Om mina lagkamrater jobbar tillsammans med det andra laget, så kanske de borde byta sida.

Svara -   - 25/1-18 09:37 -


Peter Hall

Svar till Karin.

Hej Karin

Jag har alltid undrat, om en rättfärdig mans böner kan åstadkomma någon skillnad.

Det var mycket riktigt Jak.5:16 jag hade i åtanke, när jag ställde frågan. Nu skall vi nog inte jämställa oss med Elias, som bad en bön att det inte skulle regna, och det regnade inte på jorden under tre år och sex månader.

Hur var den mannen funtad? Vem av oss skulle vilja göra så mycket ont? Kom ihåg lärljungarna, som i förbittring över den stadens ovilja att mottaga dem, utbad sig av Jesus att tillintetgöra människorna. Men, icke så.

Nej, det var nog snarare Guds vilja, som här kom till uttryck och den kan ingen förhindra.

Elias bad åter, och då gav himmelen regn och jorden bar sin frukt

För övrigt; Storskraken är en andfågel.Hanen svart och vit, honan brun och vit. Längd ca. 65 cm. Övervintrar i södra Sverige och på isfria floder i Mellaneuropa.

Svara -   - 25/1-18 10:04 -


JL

Svar till nils.

Men Nils, nu vet ju inte jag om jag drar rätt slutsatser, men min slutsats är ju att vi inte har älskat Gud. Därför har vi lämnat han. Vi har ju inte ens brytt oss om att en annan Gud har kommit in och tagit över, istället har vi letat upp bibelord för att ursäkta avfallet.

Inse att politik kan påverka rent andligt i den värld vi lever i. Om alla kristna belastas med en straffskatt och alla muslimer får del av dem. Vilken Guds namn kommer klinga efter ett par generationer?

Jesus kom med frihet, låt inte politik ta ifrån er den friheten. Och då menar jag inte er politik, utan motståndarlagets politik. Se politik som ett redskap. Som den åker som ger er mat, som hammaren som spikar huset. Det är ingen andlig historia, det är ett praktiskt behov.

Svara -   - 25/1-18 10:06 -


Jessica

Svar till JL.

” vilken Guds namn kommer att klinga

om ett par generationer? Där ställde du hela debatten på sin spets JL! Det är det allt handlar om! Jag vill inte att mina barn och barnbarn skall leva under islams välde. Jag tror att det fortfarande finns pastorer och andra kristna ledare som inte vill se sanningen, vad gäller läget i Sverige.

Man vidhåller envist att det bara är underbart att skördefältet kommit hit.

Det är alltid underbart när en människa

tar emot Jesus och blir frälst, oavsett var man kommer ifrån. Men, inte till priset av att ett helt land ska avsäga sig det första budet.

Svara -   - 25/1-18 10:46 -


margareta

2 Krön. 7:14 ORDET ÄR LJUSET/LYKTAN

Fader vår, som är i himlarna! Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i himlen, så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen (reformatipnsbibeln)

Svara -   - 25/1-18 11:10 -


bengt

jo jag kan också vara orolig för den delvis

omedvetna islamiseringen

risken är stor att farhågorna besannas

men ändå måste det inte bli så extremt illa

trots allt

många muslimer vill inte bo i sverige

egentligen

tror att en hel del kan komma att återvända

till sina hemländer framöver om det

blir annorlunda där

och det hela kan få en vändning genom

andliga politiska och sociala skeenden

vi får inte ge upp

ska inte ge upp

Svara -   - 25/1-18 11:27 -


Lena Henricson

Svar till Nils

Håller med dig. Farligt om vi tror att enbart politiken kan bli Svariges räddning. Nej bara Gud kan!! Så vi måste ropa till Honom. 🙏

Men jag tror att anledningen till att det blev så mkt. om politik i kommentarerna (jag klarade inte av att läsa alla),var att Lars Enarsson uppmuntrade oss till att rösta på ett visst parti. 🤔

Svara -   - 25/1-18 11:34 -


margareta

Tack Lars Enarsson för påminnelsen att böja våra knän inför barmhärtighetens Fader.

Så hög som himlen är över jorden. Så väldig är Guds nåd över dem fruktar Hans namn

Svara -   - 25/1-18 11:42 -


Bertil Rosenius

Svar till Gerdt Malm.

Hej Gerdt!

Jag har fått nästan exakt samma till mig som Lars - samma andemening. I detta är jag helt överens med Lars: Sveriges framtid står inför ödesdigert ett vägskäl, i höstens val!

Men jag har inte fått i uppdrag att meddela att man skall rösta på SD - där skiljer vi oss åt. Jag uppmanar folk att röst, vi måste få bort Löven och hans gäng. Själv vacklar jag inför SD - ?!?!?! - men det blir till att rösta på det minst "skadliga" partiet av alla... och självklart skall vi be för lyhördhet inför politiskt korrekt lösning!

Jag är däremot inte så fast som du, i att Lars menar det som en profetia, att Herren sagt att vi skall rösta just på SD. Detta hoppas jag Lars kan svara på. Jag kan dock inte förkasta det Lars skriver initialt, även om han menar att det är Herren som talat allt ordagrant. Herren har också talat till mig om "stundens allvar".

Svara -   - 25/1-18 11:50 -


Rune Johansson

Svar till Gerdt Malm.

Instämmer i allt du skrev!

Svara -   - 25/1-18 11:59 -


Rune Johansson

Svar till Anna Ivar.

Jo du har i stora drag rätt. Är du intresserad kan du läsa vad jag skrev i samband med dessa händelser

http://elvorochjanne.se/old-web/profetiskt/nyheter/RUNES%20PDF/Runes_19_5_15_Vatikanen_politiseras.pdf

http://elvorochjanne.se/old-web/profetiskt/nyheter/RUNES%20PDF/Runes_24_6_15_ek_sammanbrott.pdfhttp://elvorochjanne.se/old-web/profetiskt/nyheter/RUNES%20PDF/Runes_24_6_15_ek_sammanbrott.pdf

Svara -   - 25/1-18 12:15 -


kaj

Svar till margareta.

En tanke Margareta!

har länge funderat på bönen Fader vår ? Precis som du skriver står det i (reformatipnsbibeln) inled oss icke i frestelse , nu hör man ofta utsätt oss inte för prövning . för mej så stämmer varken det ena eller andra utifrån vad Guds ordet lär oss ? Ordet frestelse och prövning heter på Grekiska (peirasmos) och kan översättas med prövning likaväl som frestelse . därför bör ju båda orden vara med .

Jag ber nu sedan en tid tillbaka: Led oss i prövningens stund , att jag inte faller i frestelse .

Gud frestar ju ingen ! Då kan han ju inte och vill inte inleda oss i någon frestelse . däremot låter han oss möta prövningar! vilket är något som gör att vi kan växa i tron.

Jak 1:13

Ingen säge, när han bliver frestad, att det är från Gud som hans frestelse kommer; ty såsom Gud icke kan frestas av något ont, så FRESTAR han icke heller någon.

1 Pet 4:12

Mina älskade, förundren eder icke över den luttringseld som är tänd bland eder, och som I till eder PRÖVNING måsten genomgå, och menen icke att därmed något förunderligt vederfares eder

Med vänlig hälsning Lennart

Svara -   - 25/1-18 12:37 -


bengt

sverige blir ju inte totalt annorlunda med

alliansen heller

varken socialismen eller kapitalismen är

egentligen lösningen för vårt land

det allvarligaste är nog just Wallström

och det hon ställt till med angående

israel

Svara -   - 25/1-18 12:40 -


nils

Svar till Lena Henricson.

Instämmer Lena att det politiska valet Ej är det rätta Motivet,då det ju gäller den andliga striden om Herraväldet,först i våra Hjärtan och i vårt Land. Mvh/nils

Svara -   - 25/1-18 12:55 -


kaj

socialisterna brukar sjunga det som är deras kampsång internationalen :

Vers 2 är texten så här .

I höjden RÄDDARN VI EJ HÄLSA

ej gudar, furstar står oss bli.

Nej, själva vilja vi oss frälsa

och samfälld skall vår räddning bli.

För att kräva ut det stulna, bröder,

och för att SLITA ANDENS BAND

vi smida medan järnet glöder

med senig arm och kraftig hand

Ja vad ska man säja? sjung denna vers ,och tro på Guds son Jesus !?

Svara -   - 25/1-18 12:58 -


JL

Current status:

http://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/

Svara -   - 25/1-18 13:05 -


Bertil Rosenius

Svar till bengt.

Hej Bengt!

De låsta blocken - Alliansen, reps. de Röd/Gröna... Det blir alltid samma sak ändå. Sedan bollar de över problem som uppstår och skyller på: "Arv från den föregående regeringen" och om det sker bra saker heter det: "Se hur snabbt vi har vänt skutan". Sverige är en politisk/ekonomisk, ankdam i händerna på dem som Rune Johansson talar om. Men vi måste kunna hantera våra interna problem - det misslyckas båda blocken med.

Jag tror inte Sverige har så många år kvar - som fritt land. Men vi måste gör vad vi kan. Vi måste ha "utrymme" att vinna människor.

Därför behövs rejält med friskt blod i landets styre nu - innan det är för sent!

Svara -   - 25/1-18 13:06 -


Bertil Rosenius

Svar till nils.

Men förstår ni inte att det ena utesluter inte det andra. Jag har skrivit om det tidigare under detta inlägg.

Vi är alla lemmar med olika uppgifter!

Det är märkligt att:

- om någon evangeliserar - då är det "andlig strid"

- om någon skänker pengar - då är det "andlig strid"

- om någon öppnar natthärbärge på kristen grund - då är det "andlig strid"

Men om någon fått i uppgift från Herren att måna om möjligheten att detta skall få fortgå fritt, då "är det ej rätt motivation"... Må inge framhålla sin "kammare" för att skryta med den, glömma inte att Gud också behöver händer och fötter att verka genom.

Vi har en justitieminister som uttalat att han vill utrota kristendomen - och säkert finns flera med honom i samma "gäng".

Utrotning och förbud lär komma! Men låt oss kämpa för att behålla friheten så länge det går. De lämmar som gör det, är inte mindre värda. Må ingen läm förhäva sig!

Svara -   - 25/1-18 13:29 -


Rune Johansson

När den ekonomiska globala kraschen slår till, för det kommer den GARANTERAT att göra, då gäller inte längre att i första hand BE för Sverige utan FÖR VÅR EGEN ÖVERLEVNAD. Att vi förhoppningsvis kan ha något slag av mat på middagsbordet. Då ryker alla privata pensionsförsäkringar och stora delar av den allmänna pensionen och vårt övriga sociala skyddsnät. Högst sannolikt kommer vi då att få se någon form av samlingsregering över blockgränserna för att försöka lösa de mest viktiga övergripande målen. Detta kanske var något ”off topic” men mycket viktigt att ha klart för sig och att det i princip kan ske i morgon, de internationella räntenivåerna har nu börjat stiga.

Svara -   - 25/1-18 13:36 -


Gerdt Malm

Svar till Rosenius. Du har en poäng där. Men jag läste om igen hans budskap att "Gud talade till honom den 12:e jan. att SD är den enda politiska alternativet"! Då baxnar jag och HELA BUDSKAPET FALLER FÖR MIG. LITE SURDEG SYRAR HELA DEGEN s.a.s. När du har fått samma budskap men ingenting om ett politiskt parti , så lyssnar jag nog mer på det.

Svara -   - 25/1-18 13:37 -


Christer Åberg

Svar till kaj.

socialisterna brukar sjunga det som är deras kampsång internationalen :

Vers 2 är texten så här .

I höjden RÄDDARN VI EJ HÄLSA

ej gudar, furstar står oss bli.

Nej, själva vilja vi oss frälsa

och samfälld skall vår räddning bli.

För att kräva ut det stulna, bröder,

och för att SLITA ANDENS BAND

vi smida medan järnet glöder

med senig arm och kraftig hand

Ja vad ska man säja? sjung denna vers ,och tro på Guds son Jesus !?

Brr, det där var verkligen en otäck sång!

Svara -   - 25/1-18 13:40 -


bengt

ja det var det

hemskt om. Morgan johansson sagt så

som väl är kan han inte lyckas med det

människor har ju trott det förr också

Svara -   - 25/1-18 14:29 -


kaj

Svar till nils.

Ja Nils tänk om jag / vi hade kommit så långt i vår tro !? Tala om evangelisation efter Guds vilja , då blir det utdelning, 100 st , blir summan 100000 nya lågt räknat !

2 Mos 20:6

men som gör nåd med tusenden, när man älskar mig och håller mina bud.

5 Mos 5:10

men som gör nåd med tusenden, när man älskar mig och håller mina bud.

Jer 32:18

du som gör nåd med tusenden och vedergäller fädernas missgärning i deras barns sköte efter dem; du store och väldige Gud, vilkens namn är HERREN Sebaot;

Svara -   - 25/1-18 14:32 -


Margareta Larsson

Svar till Gerdt Malm.

Gud säger vad han vill, till vem han vill. Det är inget vi människor har möjlighet att påverka.

Svara -   - 25/1-18 14:36 -


Bertil Rosenius

Svar till bengt.

"Jag var med när Humanisternas Christer Sturmark välkomnade Morgan Johansson som medlem. Den blivande ministern höll ett tal om att kristendomen skulle utplånas i vårt land."

Stanley Sjöbergs ord från Världen idag 12 juni 2016.

https://www.apg29.nu/a/1pl

Flera medie har rapporterat om detta.

Så lite info om politiker som aktivt söker sig bort från kyrkan:

https://www.apg29.nu/a/68n

Kanske säger det inte så mycket, men något ändå...

Svara -   - 25/1-18 14:51 -


Gerdt Malm

Det enda svar som är värt namnet till M. Larsson är det här :. Förvänta dig svar från Gud som är överraskande. Han kanske vill att du ska gå in i kommunistpartiet eller vänstern. Han kanske vill att du ska bli aktiv medlem i SD. Är du beredd? Är du villig att lyda? Gud säger vad han vill till vem han vill. Det är inget vi människor har möjlighet att påverka. Så skriver du och då får du ta konsekvensena av att få svar. Var beredd!!! Gud har säkert ett överraskande svar till dig.

Svara -   - 25/1-18 15:01 -


Kalle

Svar till Leif Boman.

Leif, vi måste ha en militär. Vi är inte i tusenårsriket än och då kan vi inte låtsas som om det vore fallet. har du problem med att bära packning åt en armé också då? det använde Jesus som exempel när han förklarade hur utgivandet vi ska vara. om någon ber dig gå en mil i hans tjänst så gå två, det är militärtjänst det gäller. romarna tvingade folk att göra så. så din hållning är inte biblisk.

Svara -   - 25/1-18 15:35 -


Kalle

Svar till Gerdt Malm.

Den där "om Gud gör si eller så, så drar jag"-inställningen är farlig. är Gud din butler? Eller är Gud din gud? om det skulle vara Gud som sa åt dig att rösta på SD, och du inte vill följa Honom längre då, är Han din Herre då?

men jag håller med om att man är ute på farlig mark när man i Guds namn säger "rösta si" eller "rösta så".

Svara -   - 25/1-18 15:42 -


Gerdt Malm

Kära Kalle. Du har visst missförstått allting.Jag visste inte att du var ute efter butlerjobbet. Du kanske skulle dra du också så blir vi två mindre på den här bloggen. Har du förstått nu då??

Svara -   - 25/1-18 15:49 -


vanessa

Svar till Kalle.

Du menar med andra ord att Jesus uppmuntrade till att delta i militärtjänst?

Svara -   - 25/1-18 15:56 -


Leif Boman

Svar till Kalle.

Dina egna tolkade ord finner jag dock ingenstans i Bibeln, och jag tänker heller inte agera krigiskt för att vi befinner oss i nutid och inte i framtiden. Du har verkligen missförstått, Jesus är densamme igår, idag och till evig tid, Han är vår förelöpare och föredöme, inte militärer!

(Hebreerbrevet 12:2)

Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.

En Kristi soldat strider inte på världens sätt brorsan, dags att tänka till!

Jesu frid...

Svara -   - 25/1-18 16:17 -


JL

Svar till kaj.

I höjden RÄDDARN VI EJ HÄLSA

Sanslöst. Fattar att islam och sossar går så bra ihop.

Svara -   - 25/1-18 16:25 -


JL

Svar till Leif Boman.

Tänk dig att en människa håller på att drunkna i en flod. Vid floden finns en affär som säljer stegar som kan rädda människan, men den är stängd. Krossar du ett fönster och bryter dig in i affären för att rädda människan i nöd?

a) Du gör det trots att du inte får göra inbrott eller ta något enligt bibeln.

b) Du sätter dig och bläddrar i bibeln efter lagstöd och kommer fram till att man inte får stjäla, därefter låter du din medmänniska dö.

Vem är egoisten i de två fallen och vem är lagbrytaren enligt bibeln?

Svar: B är lagbrytaren för b saknade kärlek.

Tror ni att David skulle skippat fighten med Goliat för att det står i bibeln att man inte får döda? Nej, David drevs av kärlek och inte av lagiskhet. Kärlek till Gud och sitt folk. Han hade hur många paragrafer som helst i bibeln att stödja sig emot för att kunna fega ur, men det gjorde han inte. Han följde Guds ande och därefter vann han seger.

Svara -   - 25/1-18 16:53 -


David Ström

Utvecklingen i Sverige ger all anledning till oro. Vi vet ju hur det gick för Libanon. Men Gud är en motkraft stor i nåd och kraft till den som älskar honom. Vi bör alltså be för vårt land och be att motståndarens inflytande hålls tillbaka. Inte för att det självrättfärdiga och goda Sverige förtjänar det utan för att Guds nåd är gudomlig. Varför inte be för Sverige fram till valet så sätter nog Gud kroken i käken på den politiker som han önskar använda. Var inte rädd, men be.

Svara -   - 25/1-18 17:06 -


BrorK

Svar till David Ström.

Ja David, det skulle absolut funkar för sextio, femtio, kanske trettio, med stor tvekan tjugo år sedan, men nu befinner vi oss redan i domen. Landet är förlorat, men många själar kan vi ändå rädda!

Svara -   - 25/1-18 17:25 -


Kalle

Svar till Gerdt Malm.

Det du skrev lät som att Gud ska anpassa sig efter dina åsikter, men jag kanske förstod fel.

Svara -   - 25/1-18 18:01 -


Kalle

Svar till vanessa.

Ja, han använde ett exempel som gick ut på att bära utrustning åt soldater.

Svara -   - 25/1-18 18:02 -


Tomas N

Mycket bra har sagts här och det är bra med reflektion som leder till ett vaket agerande efter Guds vilja-

Det jag skulle vilja tillägga i korthet är att den grunden på vilket man diskvalifecerar och demoniserar SD faktiskt inte är särskilt hållbart.

Den demokratiska värdegrunden och llas lika värde har blivit dogmatiska och religiösa begrepp som är delvis goda och t om bibliska sanningar,men man har format om och fortsätter omdefiniera dessa "sanningar" allteftersom.

Människan har lika stor tendens att vara xenofobisk som man kan vara självisk. Vi blir aldrig perfekta.men,med utbildning ,regler och med Guds hjälp kan vi respektera och älska de som är annorlunda eller inte hjälper oss som vi själva vill

Denna tidsålders värdegrund är fastslagen i humánismen och socialismens ljus och vill sätta krigsslutet vid WW2 som grund för denna sköna nya värld.

Den unisona högljudda kören som går in i döden hellre än att legitimisera SD och andra liknande partier står på en falsk grund,men den är väldigt uppbackad av starka krafter.

Jag tror vi kristna istället skall bedöma saker utan hjälp från etablissemanget.

Det finns amatörer där och en del rasister,men ett antal vill väl och gör det ingen annan vågar,d v s talar om den destruktiva samhällsutvecklingen

Jag är övertygad om att det är de andra partierna som kommer att bygga vidare på undergången och de kommer göra det i kärlekens och toleransens skull

En nation består av en väldigt massa människor som vi är kallde att älska och vittna för. Varför skall även vi göra skillnad på folk och sätta främlingar för de egna .

Svara -   - 25/1-18 18:05 -


Kalle

Svar till Leif Boman.

Den historiska kontexten är vad den är. Jesus använde ett exempel som är militärt.
Att överheten ska vara beväpnad är bibliskt. Rom 13. Det är Guds uttalade vilja, det kan man läsa där.
Du sa det själv, Jesus är samma Gud som kallade krigarkungen David "en man efter mitt hjärta".
Det betyder inte att Gud föredrar våld, men din typ pacifist är obiblisk. Kan du acceptera den Jesus som ska strida mot världens arméer? Vi ska inte verka för våld, men det här sin plats.

Svara -   - 25/1-18 18:09 -


Kalle

Svar till BrorK.

Tid för omvändelse finns fortfarande. Inget är förlorat förrän arkens dörr stängs.

Svara -   - 25/1-18 18:11 -


Kalle

Svar till Kalle.

pacifism. inte pacifist. låter som att jag kallar Leif för en typ. det var såklart inte min mening.

Svara -   - 25/1-18 18:14 -


Christer Åberg

Svar till BrorK.

.nu befinner vi oss redan i domen...

Vilken dom? Den yttersta domen har ännu inte varit och än befinner vi oss i nådatiden. Än finns det möjlighet för människor att ta emot Jesus och bli frälsta. Hade den möjligheten inte funnits hade vi alla varit förlorade!

Svara -   - 25/1-18 18:14 -


Margareta Larsson

Svar till Gerdt Malm.

Man måste lyda Gud mer än människor.

Svara -   - 25/1-18 21:54 -


Leif Boman

Svar till Kalle.

Herren har givetvis rätt att döda vem Han vill eftersom Han har all makt, men vi har inte fått rätten att döda Kalle! Du har inte fått uppgiften att kasta sten på människor såsom David och även andra under det Gamla Förbundets tid, snälla vakna och förstå att det finns en viss skillnad på GT och NT! Dessutom var Davids gärning en förebild för vår andliga strid, vi skall strida med Guds Ord som träffar dagens jättar i pannan, än en gång, vi kastar inte sten Kalle!

Svara -   - 25/1-18 22:22 -


Leif Boman

Svar till JL.

Dina alternativ är för få och dåliga JL. Vi kan dyka i och personligen i namnet Jesus rädda den drunknande utan att stjäla och begå synd!

Jesu frid...

Svara -   - 25/1-18 22:26 -


Kalle

Svar till Leif Boman.

Visst lever vi under ett annat förbund, men Gud är samma gud nu som då. Och ja, vår strid är andlig, men det betyder inte att den sortens pacifism du förespråkar är bibliskt. Vår diskussion började med ett påstående från dig som går rakt emot Rom 13. Bibeln är tydlig, staten ska vara beväpnad.

Svara -   - 25/1-18 22:27 -


Kalle

Svar till Leif Boman.

Det beror helt på förutsättningarna. Det kanske är för höga kanter för att kunna komma upp? Att försöka medvetet missförstå vad JL säger är inte ett ärligt sätt att diskutera på. Det är rätt självklart att man kan ställas i situationer där alternativen är att använda fysiskt våld eller att låta någon annan fara illa. IS framfart är ett exempel på det, med en värld som var för ovillig att agera. Eller situationen i Libyen, där kaos råder sedan USA med allierade gick in och slog ut en suverän stat, för att sedan inte ta sitt ansvar så att ett vakuum uppstod. Utan polis och militär blir det som i Libyen, totalt kaos, och människor far lilla.

Svara -   - 25/1-18 22:30 -


Leif Boman

Svar till Kalle.

Låt överheten vara beväpnad Kalle, men du skall inte ta till vapen eftersom du tillhör Kristus och förhoppningsvis inte är överhetens lärjunge!

Svara -   - 25/1-18 22:33 -


JL

Svar till Leif Boman.

Det skulle inte förvåna mig om du skulle försöka rädda Goliat med.

Svara -   - 25/1-18 22:35 -


kaj

Svar till nils.

Mycket bra Nils ! Amen !

Svara -   - 25/1-18 22:39 -


Kalle

Svar till Leif Boman.

Man blir inte överhetens lärjunge bara för att man är polis eller militär. När soldater frågade Jesus vad dom skulle göra i Lukas 3, så sa Han inte "lämna det militära". Han sa, "Våldför er inte på någon och pressa inte ut pengar från någon, utan nöj er med er lön!". Och i Rom 13 kallar Paulus den som bär svärd i statens tjänst för Guds tjänare. Det går utmärkt att vara polis eller militär om man är kristen. Men man ska inte vara en korrupt polis eller militär.

Och om vi ska låta överheten vara beväpnad, så bör du ta tillbaka tokigheterna du skrev om KvP - där du vände dig emot just det.
Men till sist vill jag också säga - Det låter gärna lite för hårt när man diskuterar i text. Vi är bröder i Kristus och jag vill dig inte ont. Av vad jag har sett dig skriva på den här sidan så finner jag dig vara en bättre kristen än många inklusive mig själv. Så om du upplever dig personligt attackerad, så menar jag det inte så. Ville bara ha det sagt. Guds frid!

Svara -   - 25/1-18 22:39 -


bengt

jag håller med dig leif

Svara -   - 25/1-18 22:40 -


Leif Boman

Svar till Kalle.

Att begå synd och ta till skadligt våld är aldrig rätt sätt att handla enligt Gud oavsett hur mycket svåra situationer ni än plockar fram. Vi agerar som Jesus gjorde, och skulle situationen bli oss svår så åkallar vi Jesu namn och hjälp. Vi behöver inte bekymra oss för situationer som förmodligen aldrig ens behöver förekomma... Sluta helst med att försöka rättfärdiggöra era egna krigiska lustar med felaktiga tolkningar av Bibelns Ord. Ja, Jesus använder Djävulens arméer som hammare för att utrota ogudaktiga människor, men det betyder inte att vi kristna skall rättfärdiggöra och ta del av Djävulens arméer!

Hoppas snart på ett avslut i denna så meningslösa och dumma diskussion...

Svara -   - 25/1-18 22:47 -


Kalle

Svar till Leif Boman.

Det är just där du har fel - Att det alltid och automatiskt är synd att ta till skadligt våld. Hade det varit så så hade Jesus sagt åt soldaterna i lukas 3 att lämna in svärdet och skölden. Nu sa han "nöj er med er sold". Sold är soldatlön. Om en troende inte kan vara soldat, varför sa han så? Det handlar inte om krigiska lustar, det handlar om vad som står i Guds ord! Men en sak ska jag ge dig, och det är att ska man vara i ett dike är det bättre att välja det dike du har valt. Hellre totalpacifist än att lusta efter våld!

Svara -   - 25/1-18 22:53 -


Kalle

Svar till JL.

Leif är inte elak. Han menar väl. Men han har övertolkat vissa passager och blundar för andra, och då kommer man lite snett.

Svara -   - 25/1-18 23:02 -


Margareta Larsson

Svar till Gerdt Malm.

Jag är redan medlem. I SD.

Svara -   - 26/1-18 02:34 -


Leif Boman

Svar till Kalle.

Kriga ni på erat sätt så krigar jag på det sätt jag har lärt mig....Jag har tränat båda stilarna under många år och vet vilken som är outstanding bröder!

Och Kalle! Det är inget dike att följa i Mästarens fotspår. Det är alltid bäst att vända andra kinden till, det vi ser och såg att Jesus gjorde är vår uppgift, endast då kan vi gå segrande fram.

Jesu frid...

Svara -   - 26/1-18 05:32 -


Leif a

Vi behöver sannerligen be för situationen i Sverige.

Förberedelse för enheten pågår för fullt i kyrkorna nu!

FÖRBUNDET FÖR KRISTEN ENHET

"FKE är en trosgemenskap mellan katoliker och medlemmar i Svenska kyrkan,

som vill bidra till förberedelsen av en återförening mellan kyrkorna enligt katolska principer för ekumeniken.

FKE finner det därvid angeläget att bevara det svenska arvet av liturgi, andlig erfarenhet, förkunnelse och själavård, där detta arv stämmer överens med katolsk tro och kan berika den återförenade kyrkan. Enligt samma principer vill FKE, så långt förbundet och dess medlemmar förmår, även främja enheten mellan alla kristna kyrkor, samfund och riktningar" (stadgarna 1 §).

FKE som är en katolsk förening har både katolska och svenskkyrkliga medlemmar och sympatisörer i hela landet. För­bundet står under överinseende av den katolske biskopen av Stockholm. Svenska kyrkans biskopsmöte har utsett en kontaktbiskop.

Svara -   - 26/1-18 06:29 -


bengt

ruskigt

Svara -   - 26/1-18 07:24 -


Gerdt Malm

Till M. Larsson. Du skriver att man måste lyda Gud mer än människor. Tänk om Gud vill att du ska nu lämna SD och gå in i vänsterpartiet. Lyder du honom då?. Knappast. Du har sådana standardsvar så nu är det inte mer värt att svara på än just detta. Du måste ju lyda Gud om Han ger dig den uppmaningen. Efter ditt förra standardsvar som gav oss : Gud svarar hur han vill och när han vill och det är inget vi människor kan göra något åt, så får du verkligen följa med Gud till vilket parti han än väljer. Var beredd säger jag, för Gud har en överraskning åt dig. Nog om detta.

Svara -   - 26/1-18 08:36 -


David Billström

Svar till Kalle.

Kalle,

som troende så lyfter vi ej vapen eller tar till våld.

Tex. Amerikas typ av "kristendom" är förvriden på den aspekten, där "troende" går ut i något slags "heligt krig eller förvar för rättvisan i guds namn" med vapen i högsta hugg. Sedan måste tex muslimer då fly för att "kristna" bombar deras land. Försök att predika evangelium för dem och lycka till. Då måste du först ta avstånd från den felaktiga så kallade "kristendomen".

Vi är non-resistant, det är Jesu väg.

Om de icke troende vill ta till vapen och våld så är det upp till dem. Överheten är där för att försöka hålla en fallen och syndfull värld i någorlunda skick. Världen är som bekant full av onda människor. Icke troende som försöker hålla andra icke troende i schack.

Vi som troende ska be för överheten men sedan syssla med det vi är kallade att göra - predika evangelium och göra barmhärtighetsgärningar. Evangelium löser rotproblemet - människans hårda hjärta.

Svara -   - 26/1-18 09:06 -


Rune Johansson

Bibelns rättesnöre: Jesus sade till dem: "Kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare.

Människors påfund: Jesus sade till dem: ”Kom och följ mig, så skall jag göra er till soldater och SD sympatisörer.

Svara -   - 26/1-18 10:32 -


Margareta Larsson

Svar till Gerdt Malm.

Varför tror du att Gud uppmanat mig att gå med i SD? Det är något jag kommit fram till alldeles på egen hand.

Svara -   - 26/1-18 10:34 -


JL

Svar till Leif Boman.

"Ja, Jesus använder Djävulens arméer som hammare för att utrota ogudaktiga människor"

Det säger lite om dig och din kärlek.

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kristna-mest-forfoljda

Svara -   - 26/1-18 10:39 -


nils

Svar till kaj.

Tack för en rätt förståelse av en denna viktiga sanning, i den av Jesu föreskrivna bönen,Fader Vår. Mvh/nils

Svara -   - 26/1-18 11:20 -


JL

Svar till David Billström.

David. Frikyrkan i Sverige är framodlad under fredstid. Kyrkan i Sverige vet inte om något annat än fred. Därför kan man lagiskt peka på punkt efter punkt i bibeln. Kristendomen i Sverige är fruktansvärt självcentrerad och inriktad på att man skall komma till himlen. Lyxkristna.

Därför kan man ju spy galla över alla andra kristna. man är ju lite bättre. Som i detta fallet kristna i USA. För de är ju inte kristna, det är bara VI som är kristna och JAG kommer till himlen. För JAG håller ju alla buden i bibeln och är fredlig. Det är MIN version av evangeliet som gäller och VI är de kristna. Därefter skall man ut och vinna människor. För vem? Jo för SIN version av evangeliet.

Vi är först och främst kallade till att älska Gud. Var med på det. Det innefattar att älska alla Jesu bröder, hur små de än är och hur konstigt de än beter sig. Älskar de Gud och bekänner Jesus som Herre så är det dina bröder.

Svara -   - 26/1-18 11:20 -


bengt

bra skrivet david Billström

och jag uppfattar leif boman som en

mycket kärleksfull människa

Svara -   - 26/1-18 11:23 -


David Billström

Svar till JL.

JL,

du talar om kristna länder, de finns inte. Åk till tex Bosnien-Hercegovina där vi bodde tidigare och se vad deras grannländer gjorde, länder som i folkmun kallas kristna.

Nej, det handlar inte om VI eller SIN eller MIN version, det handlar om Bibeln, det Nya Förbundet vi nu lever i.

En rättelse på mitt tidigare inlägg: drar inte hela Amerikas kristna över en kam. Finns självklart de som lever som non-resistant där också.

Sköt om dig

Svara -   - 26/1-18 12:00 -


Kalle

Svar till Leif Boman.

Nej, det är inte alltid bäst att förbli passiv. Om någon slår dog på den högra kinden, så här denne använt baksidan av handen. stycket handlar inte om självförsvar utan om hur man ska hantera en oförrätt.

Jag är generellt emot krig. Vi står närmre varandra än du verkar tro på den punkten. Men när man som du felapplicerar bibelord och totalt väljer att blunda för andra så hamnar man i villospår. Just detta är inte det allvarligaste sådana, men det är fortfarande något att ta på allvar.

Svara -   - 26/1-18 12:11 -


Kalle

Svar till David Billström.

David, bygg gärna det du påstår från bibeln. Det du säger om vapen är inte bibliskt. Se t ex Luk 3. Varför så Jesus åt soldaterna Ann nöja sig med sin sold snarare än att lämna ifrån sig sina vapen, om nu en hednakristen inte har att göra i statens väpnade tjänst?

Sen håller jag helt med om att USA verkligen inte agerar kristet i världspolitiken. Det är girigheten som får råda där. Och även individuella jänkare har ofta en alltför vänlig inställning till våld. Men att hävda att våld är fel i alla situationer, det finner jag inte något stöd för i bibeln. Tvärtemot är det tydligt att det är sanktionerat av Gud i under specifika förutsättningar.

Svara -   - 26/1-18 12:17 -


Kalle

Svar till David Billström.

Vad bygger du din non-resistant-idé på? samma feltolkning av bergspredikan som Leif?

Svara -   - 26/1-18 12:21 -


Margareta Larsson

Svar till Rune Johansson.

Nu lägger du ord i munnen på Jesus.

Svara -   - 26/1-18 12:31 -


Margareta Larsson

Svar till Rune Johansson.

Nu lägger du ord i munnen på Jesus.

Svara -   - 26/1-18 12:32 -


BrorK

Svar till Christer Åberg.

Ja Christer, det är ju precis det jag skrev: "Landet är förlorat, men många själar kan vi ändå rädda!"

Du undrar vilken "dom" jag talar om. Det är samma dom som du skriver om varje dag, Christer! Dvs när Jakobs barn överger Gud och drar förbannelse över landet, då faller också en dom! Det har alltså inget att göra med Jesus återkomst, utan enbart konsekvensen av vårt handlande. Problemet är att de allra flesta kristna vägrar att acceptera faktum.

Svara -   - 26/1-18 12:37 -


Leif Boman

Svar till Kalle.

Jag har aldrig sagt att man måste vara passiv Kalle, det är din tolkning av vad jag säger.

Dessutom felapplicerar jag inte de 2-3 Bibelställen du ständigt tar upp angående försvar av vapen m m. Utan vi bara tolkar det hela lite olika.....Jag har valt att följa det Jesus personligen visade under Sin jordevandringstid före olika tolkningar av diverse syskon, det är enklast så. Jesus försvarade Sig med Ordet och jag gör också det så gott jag förmår.

Han gjorde gott och botade sjuka, Han sa, sprid evangelium, det är vår uppgift, inte att delta i jordiska arméer, med undantag givetvis för dem som hamnat där av olika anledningar för att vinna själar även där!

Räcker det inte snart?

Jesu frid....

Svara -   - 26/1-18 12:43 -


Kalle

Svar till Leif Boman.

Vad finns det kvar för tolkningsutrymme Lukas 3 menar du? allt du påstår faller ju där.

Svara -   - 26/1-18 12:46 -


Rune Johansson

Svar till Margareta Larsson.

Nu blandar du allt ihop begreppen. Observera att jag skrev att det är MÄNNISKORS PÅFUND att resonera så. Inte minst märks detta i flera inlägg på tråden.

Svara -   - 26/1-18 12:52 -


Margareta Larsson

Svar till Rune Johansson.

Men du berättar vad Jesus sa till dom.

Svara -   - 26/1-18 13:05 -


David Billström

Svar till Kalle.

Kalle,

Johannes Döparen predikade omvändelsens dop och beredde vägen för Jesus.

Jesus kom med det nya förbundet.

Bergspredikan hör till "Lär dem att hålla allt det jag har befallt er" Matt. 28:20 och "var och en som hör dessa mina ord och gör efter dem" Matt. 7:24

"Var och en som överträder och inte förblir i Kristi lära, han har inte Gud. Den som förblir i Kristi lära, han har både Fadern och Sonen." 2 Joh. 9

"Lår Kristi ord rikligen bo ibland er i all visdom". Kol. 3:16

Herrens frid

Svara -   - 26/1-18 13:13 -


Bertil Rosenius

Mycket av debatten här är bra och viktig! Men kanske borde Christer öppna en annan samtalsplattform för de trådar inlägget gett upphov till - för de bra och värda att spinna vidare på!

Jag vill återföra samtalet till Lars Enarsons ingress:

”Det som sker nu i Sverige ingår i en medveten strategi att bryta ner samhället för att kunna införa antikrists diktatur.”

Så uppmanar han till bön och valdeltagande i höstens val!

Jag upprepar också vad jag själv fått till mig som en "hälsning" och som jag delat via min hemsid, facebook mm.

Sverige står inför ett ödesval och brytpunkt - i och med valet år 2018!

Svara -   - 26/1-18 13:19 -


Rune Johansson

Svar till Margareta Larsson.

Nu undrar jag om du har svårt att förstå eller inte vill förstå? Vad jag pekar på är hur flera inlägg, inklusive huvudinlägget, driver tesen om att rösta SD och några även att aktivt engagera sig militärt, alltså ett MÄNSKLIGT PÅFUND. Var i Bibeln finner du stöd för att vi skall utbilda oss i organiserat våld eller rösta SD? Därmed har jag förklarat vad jag syftade på, vill du inte förstå så är det ditt val.

Svara -   - 26/1-18 13:28 -


Gerdt Malm

Ska man skratta eller gråta? En mycket hypotetisk fråga bara till M. Larsson. Tänk om Gud via mig talar om att du ska lämna SD. Du säger ju att Gud talar vad han vill och till vem han vill och det är något vi inte kan gör något åt. Men så här blir det : Du har på egen hand valt att stanna kvar i SD. Men tänk om Gud via mig ber dig att gå ur?? Gör du det då? Visst är det roligt med lite ironi ibland. Nog om det. Vi ska in på huvudfåran och se allvaret i vilken djävulsk situation Sverige befinner sig i. Då får partipolitik ingen betydelse. Tack för ordet. Nu svarar jag inte mer.

Svara -   - 26/1-18 13:44 -


bengt

usas kristenhet har avfallit dom också

tyvärr

Svara -   - 26/1-18 13:56 -


JL

Svar till David Billström.

"du talar om kristna länder"

Nej, jag talar om lojalitet. Till Gud och alla kristna. Du vet befallningen från Kungen. Dessa mina minsta bröder. Sedan om de är katoliker, krigsskadade Amerikaner, eller förföljda kopter spelar ingen roll. Hör de till Kungen är de i mitt lag och jag skall vara lojal. För precis som jag kan hitta fel hos dem, kommer du kunna hitta fel hos mig. Om jag dömer dem, så dömer de mig. En Kung. Ett folk.

Du med flera har tagit Kungens plats. Ni säger vilka som är kristna, ni säger vilka som gör rätt tolkning. Jag säger att de är kristna, jag är kristen och du är kristen. Det är vi för att vi älskar Gud och bekänner Jesus som Herre. Låt inget världsligt få komma i mellan oss.

Svara -   - 26/1-18 14:55 -


Leif Boman

Svar till Kalle.

Det som står är att soldaterna inte skall våldföra sig på någon! Våldför sig gör man om man skjuter någon! Visst, som soldat kan du kanhända ha kvar ditt vapen men, du skall alltså inte skjuta någon vilket är att våldföra sig, det är Jesu budskap i Lukas 3:14!

Man kan som kristen vara med i den ogudaktiga arméen, men då för att göra gott, t.ex inom sjukvården och träna sig för att hjälpa skadade m.m, det behöver inte vara fel, sjukvård behövs så länge vi människor kommer att leva på denna jord, t.o.m i det kommande tusenårsriket eftersom fortfarande döden inte är väck, och syndare fortfarande kommer att befolka vår planet.

Man skulle kunna skapa ett nytt ordspråk här.....Arméer behöver sjukvårdare men sjukvårdare behöver inga arméer!

Jesu frid...

Svara -   - 26/1-18 15:16 -


Kalle

Svar till Leif Boman.

Våldföra betyder inte boken i allmänhet. det betyder att utan rätt använda våld. En soldat som använder våld i egenskap av att utföra sitt myndighetsuppdrag våldför sig inte på någon. han tjänar Gud. det står i Rom 13.

Svara -   - 26/1-18 16:09 -


Kalle

boken ska vara använda våld.

mobil...

Svara -   - 26/1-18 16:10 -


Leif Boman

Svar till Kalle.

Det står inte i Romarbrevet 13 om någon soldat Kalle, det är endast din egen tolkning! Det är din mänskliga vilja som tolkar in att det måste vara så, men, det är bättre att hålla sig till vad det egentligen står...

Jesu frid...

Svara -   - 26/1-18 17:25 -


Tomas N

Jag tycker det är bra att det finns en öppen och respektfull dialog i ämnet politik/migration/nationer Islamisering.

Jag undrar om nyckeln till förståelse ligger i att förstå rätt övergången från gamla till nya förbundet och att relatera våra nationer till Israel och deras grannar i gamla förbundet.

Som alltid så är detta ämne lite av minerad mark,men om man håller sig borta från uppenbara och mera dolda fällor så tror jag en klar förståelse finns.

När Jesus undervisade så menar jag att han både talade till judar ,men också till alla som senare skulle bli Guds folk. I gamla förbundet var striden med kött och blod och fiendernas liv skulle tas i strid . Det nya förbundet gäller Guds folk och Guds rike är inte av denna världen och finns i världen,men lever inte av den.

Hur nationer styrs finns ingen instruktion om,men eftersom ingen nation är i förbund med Gud ,så är det rimligt att lag,rätt och gränser bevaras ,så att alla har en lagom stor enhet(nation) att tillhöra för det fysiska livet.

DEt är bra att göra en reflektion över hur korsfarare,korsriddare/malteserordern och katolska kyrkan och Tyskromerska riket ;Polen och Ungern stoppade Islams erövring av Europa. Teologiskt sett så är katolska kyrkan aldrig till någon glädje,men här har man bidragit till en militär uppslutning som stoppat en invasion.

Jag kan inte se en andlig dimension i detta. Muhammeds kalifat och senare Ottomanska riket ser jag som ett erövrande imperium,där religionen inte är själva huvudmålet. De verkade inte ens intresserade av en större omvändelse utan tjänade på att ta skatt och ha undersåtar.

Gud är mest intresserad av människor och sitt eget folk. Hans rike finns mitt i allt det andra .

Ja tror en kristen får tjäna militärt i ett försvarskrig,men inte erövringskrig.

Den viktigaste frågan är dock om nationer får avvisa och motverka islamisering och det tror jag absolut. Det känns som en överandlig tolkning att Gud straffar oss ,med flyktingvågen och sänder hit folk som skall ta över Sverige och ersätta den befintliga befolkningen.

Tycker det haltar logiskt och andligt att antingen föra krig i Guds namn eller tillåta en smygande erövring i Guds namn. Man bör också bedöma nutida skeenden i ljuset(mörkret) av att nya världsordningen och världsstaten(NWO) byggs upp och utbreds

Svara -   - 26/1-18 17:41 -


Rune Johansson

Svar till Tomas N.

”Ja tror en kristen får tjäna militärt i ett försvarskrig, men inte erövringskrig.” SLUT CITAT

Hur i all sin dar tänker du nu. Här finns ju hur många tillkrånglade situationer som helst. Tar ett par exempel ur en uppsjö av ”gråzoner”.

En kristen JAS-pilot som deltog i Libyenkriget, agerade han i ett försvarskrig eller erövringskrig?

Skall en kristen syrier deltaga på Assads sida eller på den så kallade FRA-sidan?

Inte kan man hoppa in och ur ett försvar allt efter som det passar en själv.

Svara -   - 26/1-18 18:16 -


Tomas N

Svar till Rune Johansson.

@ Rune

Jag håller med om att det blir väldigt svårt att dra en sådan gräns som jag skrev om.

Men man vill nog försöka lyfta blicken och försöker se någon sorts vägledning och sanning i detta.

Som exempel i debatten så var personen bakom filmen Hacksaw ridge sjundedagsadventist som har en tendens att leva efter en fromhet som går utöver vad evangeliet säger. Den personen var verkligen en hjälte,men frågan är om alla troende som tjänat militärt och dödat i krig/tjänst diskvalificerats från Guds rike

Jag tror att nyckeln till svaret ligger i att det i GT var Guds design att erövra och ta liv öga för öga och tand för tand,medan det i Guds nya förbund nu är helt tvärsemot.

Eftersom både buden och folket förändrades genom korset och Jesu offer,så ligger skillnaden där.

Detta med nya och gamla förbundens skillnad och betydelsen av vad Jesus undervisade om är jag övertygad om och finns inom skrifterna att få uppenbarelse över,men det övriga är mera funderingar

Nationers olika tjänster och funktioner inklusive militär är menar jag varken onda eller goda,men praktiska. Det är upp till varje nation att i möjligaste mån välja goda ledare och goda diplomater för att undvika krig och människor som dödas.

Det finns även i moseböckerna en skillnad mellan mord och dråp. Eftersom de levde i en verkligheta av krig,så är budet om att inte döda refererat till mord.

Det här är nog inget man får klarhet över på en kaffekvart,men jag tror det finns vishet att hämta ifrån Mose lag här även om vi inte lever under mose lag.

Det som ligger för alla Svenskar och särskilt kristna att förstå är ju hur man skall förhålla sig till en typ av islamisering och erövring från främmande makter. Det hjälper till att även ha en åsikt/bedömning av Europas försvar och utmanövrering av islamsk militär aggression på medeltiden. Var det rättfärdigt eller ett Guds straff.

Eftersom Sverige ideoligiskt sätt horat åt både Sovjet och USA är det kanske rimligt att vi nu får en ström av migration från det land som lidit av militär aggresion från bägge imperierna (Afghanistan). Eftersom sex och droger är den synd som väst mest hängett sig åt så finns även en sådan koppling där också genom opiumhandel och en sexuell underton hos de unga män(barn??) som kommit hit.Mycket våldtäkter och sugarmoms som inte står ut med utvisningar och betett sig maktfullkomligt

Men trots dessa faktorer och sammanträffanden så är jag inte säker på att Gud handlar med Sverige som han gjorde med Israel i GT.

Ledare skall ta rimliga och resonabla beslut och skall inte bjuda ut sitt land och folk på det sättet som pågår.Men inom detta rimliga skall också finnas omsorg och hjälp till de som behöver det i världen

Svara -   - 26/1-18 19:24 -


Rune Johansson

Svar till Tomas N.

Tycker inte jag fick något konkret svar på frågan. Om vi håller oss till svenska förhållanden. I ett scenario då vi tar steget fullt in i NATO (vilket vi är på god väg att göra, speciellt med en alliansregering) skall vi som kristna då delta i ”försvar”, vilket Sverige då blir bundna till att deltaga i, som mycket väl kan gälla att stärka NWO på icke svensk mark? Skall vi i ett annat scenario som kristna deltaga i en kommande EU-arme? Nej ditt resonemang om deltagande i försvarskrig men inte erövringskrig är i praktiken helt ogenomförbart.

Svara -   - 26/1-18 20:11 -


Leif Boman

Svar till Tomas N.

Islam dör inte av vapen. Islam är av andemakter som ligger bakom, och dessa dör inte genom att man dödar en människa, de flyttar bara vidare och in i nästa öppna hjärta...Försök att förstå! Endast Ordet kan utplåna ondskans alla falska religioner, aldrig jordiska vapen....Onda andar flyttar till de själar och det land som öppnat sig. De går inte att utplåna med mänskliga vapen, och det är dem striden skall riktas mot för Sveriges överlevnad, inte mot människor ....

Jesu frid...

Svara -   - 26/1-18 20:17 -


Tomas N

Svar till Rune Johansson.

Jag har inte svaret på just den frågan. Frågan är väl fri och det var en tanke /hypotes jag lyfte ,som är baserad på moraliskt rätt eller fel.

Bra att du är mera konkret och det behövs förberedelse för det som kommer och redan är här.

Svara -   - 26/1-18 21:11 -


Tomas N

Svar till Leif Boman.

Japp,delar det mesta som du säger. Den andliga verkligheten är viktig och kunskapen om detta behöver höjas. Under detta uppvaknande får vi räkna med att man gör en del misstag. Men det är ett andligt krig som pågår i världen och som också är verksamt gällande frälsning för människor och kristen efterföljelse
Islam är en andemakt. Men militär erövringsvilja kommer även i andra skepnader än islam. Konflikten mellan väst och islam är väl iscensatt genom USA imperialistiska krig i muslimska länder och i demokratins namn. Samtidigt som väst i mångt och mycket blivit dekadent och utan livskraft. Man har blivit mogna för erövring och frågan är bara vad som skall ersätta det gamla väst eller om man skall resa sig som görs nu i central och östeuropa.
Jag delar inte det du säger att nationer öppnar sig för onda andar. Möjligen i ett större scenario som är lite evårt att greppa. Onda andar opererar i och genom personer,inte nationer.
Man kan alltid omvända sig även som nation och börja göra det rätta
Det som arkitekterna bakom konflikten i Europa använder är "rättfärdig hämnd" . Pakistanier i UK ,Maghrebaraber i Frankike och krigsdrabbade från Irak och Somalia m fl har en slags rättfärdig hämnd att utkräva emot väst. Men samtidigt är aldrig hämnd något som skall krävas,för då blir världen kaotisk. Men upprättelse på något sätt är rimli eller kompensation för lidande. Gud ser allt
Att försvara sitt land och att inte delta i ett ge bort landets resurser fritt och för intet anser jag att man har rätt att göra.
Om Gud har befallt Sverige att göra som man nu gör vore det till hjälp om några trovärdiga profetröster kunde bekräfta detta
Broder, vi försöker väl alla förstå vad som sker och bedöma allt rätt.
Det är trots allt ont ont om exempel på förebilder som visat vägen om hur man lever som överlåten andlig kristen och fortfarande är verksam i världen. Det är alltför lätt att gå för långt åt det ena eller andra hållet.
I kampen och strävandet efter förståelse för vad som händer och vad Gud vill hoppas jag att sanningen och ett hjärta för det rätta skall bli synlig för många

Svara -   - 26/1-18 22:02 -


Kalle

Svar till Leif Boman.

Nej, det är snarare du som kör efter din vilja. Rom 13 är solklart, överheten bär svärd för att det är Guds vilja. Soldater och poliser är just överhetens beväpnade manskap.

Svara -   - 26/1-18 22:29 -


Eva

Svar till David Ström.

Jag tycker att KD har flera utmärkta politiker, men är det dessa som får den främsta posterna i partiet? Nej, KD har en partiledningen som toppstyrt länge nog. Jag ger inte längre min röst till ett parti som sviker sina väljare som KD gjort. Som kristen har man ett ansvar att använda sitt förnuft.

Svara -   - 26/1-18 22:38 -


Eva

Svar till Lukas.

Spot on, Lukas.

Svara -   - 26/1-18 22:40 -


Eva

Svar till SAS.

Inget att sörja över, dvs att du lämnar den här sidan om jag får säga min mening. Är så trött på alla arroganta, faktaresistenta personer som tror sig var goda men uppriktigt sagt tänker sämre än ett höns. Som Lars Enarson säger, det är ett vettlöst högmod många kristna visar i sitt förakt (mot SD och andra kritiker av de politiker som verkar närmast som landsförrädare) och som kommer att stå oss dyrt .

Svara -   - 26/1-18 22:54 -


Eva

Svar till SAS.

Du har nog inte läst ordentligt. Lars Enarson säger inte att det är politiker som kan rädda Sverige utan Jesus, men som vi alla vet så är det avgörande för ett land vilken ledning det har och det är där Enarson liksom alla andra klartänkta ser att SD är det enda parti som står upp för kristna värderingar!

Och Gud använder politiker även om en del kristna har en sådan aversion mot SD ( förmodligen pga osunda bindningar till annat parti) att de snarast blir ännu mer sura och tvära när det är just SD som fått bli "Stenarna som ropar".

Svara -   - 26/1-18 23:08 -


Leif Boman

Svar till Tomas N.

Thomas!

Givetvis är det personer onda andar påverkar, besätter och verkar igenom, och när jag säger att de flyttar in i ett land så menar jag att Sverige som nation har vänt Jesus ryggen och därmed istället gett tillåtelse för onda religioner att välla in, yogameditationer, islam m.m. Detta för i sin tur med sig att alltmer svenskar har blivit besatta och påverkade av onda andar. Jag har personligen träffat flertalet helt vanliga Svenssons som har (guider), dvs onda onda som pratar med dem och vägleder dem.

Genom regeringar så har svenska beslutsfattare inom skola, vård och omsorg öppnat upp folkets hjärtan för onda andar att så gott som fritt härja över hela vårt land. Tv-ledning och andra mediachefer har förstås också hjälpt till. Detta bl.a för att kristenheten överhuvudtaget inte förstått att enigt be över den regering (överhet) som suttit. Man ber och önskar mest hela tiden att alla statsministrar skall bytas ut och tror att det skulle förändra situationen, men så uppmanar inte Gud att vi skall be, vi skall be för dem som fått makten, inte för dem som inte har makten att förändra, då skulle Gud verkat och välsignat på ett annat sätt!

Vi har heller inte under mina drygt 24 år som frälst ännu lärt oss att förstå Guds bud som kunnat förändra nationen?

(Joh 13:33-35) Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar."

Hade denna kärlek funnits hade större delar av befolkningen förstått att Jesus är bra för landet, då hade inte lögnens andemakter haft sådan framgång de nu har haft....

Jesu frid...

Svara -   - 26/1-18 23:12 -


Nina😄

Svar till Leif Boman.

Leif broder i Herren där är du ju längesen allt väl jul och nyår var ok

Kom ihåg dårskap för världen är vishet från Gud de vi inte tycker doftar ros eller är är som en sommar vind är inte ok och vi tycker inte att man säger så och si

Men om herren sagt så till honom varför ska vi säga men om herren sa så till dig då hade vi trott på dig och de är så de ska va istället de är så Gud säger

Broder i Herren varför säger du så

Kramar till dig du är med i vår bön de vet du broder

Nina 😜😄🤪

Svara -   - 27/1-18 01:27 -


Margareta Larsson

Svar till Rune Johansson.

Det står inte ett ord om SD i Bibeln. Och var kommer det organiserade våldet ifrån?

Svara -   - 27/1-18 02:29 -


Margareta Larsson

Svar till Gerdt Malm.

Det är mycket viktigt att rösta mot islamiseringen av Sverige. 7partiet vill att vårt land ska bli en islamsk stat med sharialagar. Vi är på väg dit om folk inte förstår faran och vägrar islam att ta makten i vårt land. Jag vill inte ha islam här. Jag vill ha Jesus.

Svara -   - 27/1-18 02:46 -


Lena Henricson

Brukar be för Sverige. Tack Lars Enarsson för uppmaningen att be för Sverige med hjälp av bönen Fader Vår. Har prövat det nu. Mycket bra förslag! Vänner testa det!

Svara -   - 27/1-18 05:10 -


Leif Boman

Svar till Nina😄.

Syster! Det är många som genom åren sagt att Herren säger si eller så, men! Då måste det alltid stämma överens med Bibelns budskap till hundra procent. Gör det inte det så är det inte Herren som talat till hundra procent.

Det kan ändå finnas Herrens tankegångar inblandat i det som förmedlats emellanåt men, då handlar det också om att det egna jaget har blandat sig i det profeterade vilket det gjort i det Lars förmedlade, och det är bra om vi kan urskilja det här.

Bibeln skall vara nummer ett i alla lägen syrran...Jag har det bara bra och skall nu gå med i en ny församling efter ett uppehåll och grubblerier....Jesus är bäst och, ni finns med i mina böner emellanåt också, kram på er, och,

Jesu underbara frid....

Svara -   - 27/1-18 06:16 -


Jessica

Svar till Margareta Larsson.

Jag kan inte annat än att hålla med dig

Margareta. Det blir SD för mig för tredje gången till hösten. Vill man ha något kvar av kristendom i landet är SD det enda alternativet. Jag röstade alltid på KD förr, men blev så besviken.

Tyvärr känns det som att det enda som

har med kristendom att göra finns i deras partinamn. Jag tycker också precis som du att den här islamiseringen måste stoppad. Vi MÅSTE tänka på hur det kan komma att bli för våra barn och barnbarn i framtiden. Visst hade det varit det bästa, som någon skrev om alla styrande i regeringen hade Jesus i sitt

hjärta. De ska vi ju be för. Men under tiden kan vi ju inte låta vårt land gå

under.

Svara -   - 27/1-18 08:00 -


bengt

skönt att du hittat en ny församling leif

Svara -   - 27/1-18 08:29 -


Leif Boman

Svar till bengt.

Tack Bengt, ja, jag har prövat ett tag nu att vara församlingslös och det är inte att rekommendera utom i yttersta nödfall..

Vi behöver alla umgås med varandra inom kristenheten, gemenskapen är en viktig ingrediens i det kristna livet. Sen finns det givetvis gränser för hur långt man kan acceptera felaktigheter inom den kristna gemenskapen och det är här jag har ändrat mig lite sista tiden....Jag har blivit lite mer tolerant mot vissa saker och därför kan jag med glatt hjärta åter gå in i en församling..

Gud välsigne er Bengt...

Svara -   - 27/1-18 09:01 -


Gerdt Malm

Jag sa att jag inte skulle svara mera, men det går ju inte att hålla tyst när det gäller M. Larssons svar som inte alls är svar. Till höger och vänster skickar du ut standardsvar som är så dumma; typ som du skrev till Rune Johansson att SD inte med ett ord finns i bibeln. Hör du inte själv vad dumt det låter och till mig svarar du inte alls. Men du ska nu få ett svar av mig som heter duga: Islam är inte ett hot mot Sverige. Hotet mot Sverige heter DE KRISTNAS DEKADENS. En sak är säker : en röst på det eller det partiet löser noll problem."stoppa islamiseringen och rösta på SD" . Det är galenskap. Lite kristendom i fickan sedan och allt är frid och fröjd. Ännu mer galenskap. Nu får det nog vara helt nog med svar från min sida. "Inte ett ord om SD i bibeln". Till sånt är det inte värt att svara på , men är det mest tokiga jag har läst. Tack för mig.

Svara -   - 27/1-18 09:23 -


bengt

Gud välsigne dig leif

vilken församling ska du gå med i ?

Svara -   - 27/1-18 09:35 -


Rune Johansson

Svar till Margareta Larsson.

Din första fråga tänker jag inte ens nedlåta mig till att svara på och om du använder sunt förnuft så borde du nog förstå att med organiserat våld menas all världens militärapparater där man utbildar människor till att mörda.

Förövrigt instämmer jag i Gerdt Malms senaste svar till dig och jag tänker inte lägga ner mer tid att svara på dessa dina dumheter.

Svara -   - 27/1-18 11:37 -


Leif Boman

Svar till bengt.

Häggenkyrkan!

Svara -   - 27/1-18 13:40 -


Nina😄

Svar till Leif Boman.

Tänk när Gud sa till israels folk ni ska vandra runt Jerikos murar i sex dagar och sex nätter och på sjunde dagen gick de sju varv runt muren och den föll dårskap för världenmen vishet från Gud

Noa bygg en ark sa herren och rädda din familj och alla dess sorter utav djuren en hona en hane kom till båten Dårskap för världen men vishet från Gud hade de en bibel de gick efter Nej herren sa åt dem han som skapat allt han som äger allt och bestämmer

Nu ska vi veta att han var är och kommer alltid att förbli han bestämmer Varför skulle inte han kunna gå till Lars som Lars säger att han gjorde

Vi måste bli lite ödmjuka i saker inte ta in allt men börja bli lite smidigare inte vara som fariséerna saduceerna och de skriftlärda ta mig rätt nu du vet ju att jag gillar dig du är ju min broder i herren 😄 de gick omkring och höll sig till de gamla trots att herren förnyade allt

Nu säger jag inte att herren förnyar allt för de gör han inte de står inget om de i guds ord inte de jag pratar om men vi ser inget utanför vi ska inte förakta allt han kan visa och göra vad han vill och använda de han känner för en pudel om han vill om inte vi vill lyssna och göra de han säger

Varför skulle inte gud kunna använda SD sen behöver de Jesus som alla andra och då menar jag alla för ingen kommer till guds rike utom genom honom vår älskade Jesus och nu finns de i riksdagen hur än vi vill eller inte punkt slut ja du fattar

Va härligt har du funnit en ny församling va underbart amen Amen broder i herren

Ja vi håller ut och ber och fostrar varandra ibland 😉 hihihi försöker iallafall tror vi 🤪🤪

Ha en välsignad dag helg och tills vi hörs

Din tok syster i herren 🤣🤣

Svara -   - 27/1-18 13:45 -


bengt

tack för svaret leif

Svara -   - 27/1-18 14:07 -


Leif Boman

Svar till Nina😄.

Noa levde över 1000 år före det att Gud gav Mose lagen, dvs den första s.a.s Bibeln. Då var det förstås inte så lätt som för oss att läsa sig till vad som var och är Guds vilja.

Josua däremot hade fått lagen via Mose, men som du menar syrran så visst kan Gud ge vägledning som inte exakt står skrivet i Bibeln, men! Han ger aldrig vägledning som går emot Sitt Eget Ord!

Enligt Guds Ord så bör vi kristna gemensamt be för Stefan Löfven och de som har regeringsmakten, så säger Guds Ord väldigt tydligt både genom berättelser i GT och i NT, och inte förbanna och tala illa om dem. De gör inte allting bra, men se t.ex på vår kristne broder David när Israels ledare Saul jagade honom och ville döda honom, vad gör David? Jo, istället för att förbanna och döda Saul när chansen fanns, så låter han Saul vara, går vidare och lägger honom endast i Herrens händer.

David visste att även om Saul betedde sig som en mördare, svinaktigt och ogudaktigt på många sätt så var det ändå Guds sak att avsätta och upphöja, inte Davids!

Visst får alla be för SD och även rösta på dem, och likadant för alla andra partier, men! Om man saknar detta med hjärtats bön för dagens överhet, som också Paulus undervisar om, dvs, Stefan med gäng, så är böner angående Sveriges situation meningslösa och kraftlösa! Detta säger jag inte det minsta av högmod utan endast för att det är så jag har förstått Guds undervisning.

Lars saknar tyvärr tonen av detta och därför tror jag att vissa delar av hans budskap om SD är mest av egen önskan....Att be fruktbart för Sverige innebär att be för den överhet som just nu tillåtits av Gud, då först kan andra böner om Sveriges väl och ve hörsammas i himmelen, inte annars.

Man kan ropa sig hes av förtvivlan inför Gud, men om man inte följer den ordning Han har stakat ut så blir allt resultatlöst.

Vi behöver väl inte diskutera detta så mycket mer, det blir bara negativt med politikdiskussioner... Gud välsigne er rikligt...

Svara -   - 27/1-18 16:53 -


bengt

mycket riktigt det du skriver leif

Svara -   - 27/1-18 19:27 -


lysell

Besvikelse är ett för svagt ord.

Hela det land som jag kallar mitt hemland har blivit moraliskt nedbrutet.

1 Tim 5:8

Men om någon icke drager försorg om sina egna, först och främst om sina närmaste, så har denne förnekat sin tro och är värre än en otrogen.

Då de som är i mogen ålder och kallar sig kristna fortsätter att tjäna mammon genom sitt dubbelspel att inte vilja röst och på det sättet svika sina skyldigheter och närmaste så finns det ingen väg ut ur detta som pågår. De som betalar skatt och pengar till Staten som i sin tur ger pengar till kyrkor, och begravningar vilka utnyttjas av troende och icke troende medverkar till moralens nedbrytande. Man inser inte att det var ett skäl till att människor lämnade Sverige vid sekelskiftet. Tragiskt men sant för många av dem var ju de mest brinnande kristna. Deras familjer finns nu i det land dit alla som lider förtryck fortfarande söker sig till.

Jag skall inte svara någon här, men hur kan man i ena ändan be för något man själv är medskapare till och sedan anklaga andra för att de vill försvara sig ? Skall vi som kristna då anklaga de ogudaktiga för felen som vi själva är medskyldiga till ? Paulus talar om vad som anstår en Kristen, och inte är det då dubbelmoral. Tala om Judar och Israeler kan man göra men inte om deras försvar.

Alltså här förs en felaktig diskussion. Det har väl inte med politik att göra som någon sade här, det har med kriminalitet att göra. Ca. 25 av valmanskåren är åsidosatt genom rävspel trots att de betalar skatt som alla andra. Svara på den frågan i stället för att döma och skylla på politik.

En kristen har lika stor rätt till ett starkt försvar, en stark poliskår, och en juristkår som vill beivra brott som följer folkviljan som alla andra. Att bidraga till landets försvar är en hedervärd uppgift vilken är starkt förankrad i Bibeln vad än de fickljumma " kristna" än säger. Om någon är intresserad så finns det starkt stöd i bibeln för dessa synpunkter. Den gyllene regeln är missbrukad i detta sammanhang.

En ostraffad och eljest ej belastad medborgare borde ha rätt att böra vapen efter utbildning i ett fritt land. Det är de kriminella som inte skall ha vapen. Dessutom borde de inte ha rösträtt under viss tid.

Adjö

Lysell

Svara -   - 27/1-18 23:49 -


Bengt Johansson

Svar till SAS.

Jaså? Vad menar du med insinuationen "vad SD står för"? Menar du att SD implicit står för något värre än andra partier? Mig veterligen är SD riksdagens enda parti som under många år kritiserat och varnat för den här destruktiva utvecklingen till följd av en flodvåg av massinvandring från muslimska länder. Nu börjar vi se ett facit av den här vansinniga politiken.

Svara -   - 28/1-18 00:13 -


Nina😄

Svar till Leif Boman.

Nej nu tar jag lite ton emot dig här med kärlek 😉😉😉

Lars saknar tonen utav vad vi har ingen rätt och döma nej Leif egen vinning vadå egen vinning tror inte att vi så kategoriskt ska säga att andra har fel och saknar tonen men vi vet och kan och har tonen

Ne vi lägger ner men du är lite hård nu Lars E är en otrolig fin Guds man och arbetar och verkar i Israel och de händer mycket omkring dem

De gäller både dig och mig inget högmod utan ödmjukhet

Ha de bra vi hörs 😄 nåt vi vet och de är verkligen sant = de är att Jesus finns fast han inte syns

Svara -   - 28/1-18 01:28 -


Leif Boman

Svar till Nina😄.

Jag tycker också att Lars gör oerhört mycket bra, och att han är en mycket fin Guds man.

Nu handlade det inte om att döma honom utan det handlade om det budskap som just här lyftes fram. Guds Ord säger att vi skall pröva det som sägs, annars kan vi luras med i fällor Nina! Det är inte att vara hård om gör det syster....Man kan inte acceptera allt bara för att Gudsmänniskor för övrigt är fantastiska, det finns massor med underbara Gudsmänniskor med olika åsikter och inom alla svenska partier. Stämmer orden som sagts inte med Guds Ord så borde man väl få säga ifrån, eller?

Jesu frid...

Svara -   - 28/1-18 08:06 -


Nina😄

Svar till Leif Boman.

Absolut får vi de 😉

Jag förstår var du menar Leif givetvis gör jag de

broder i Herren ha en välsignad dag

Svara -   - 28/1-18 11:08 -


JL

Svar till lysell.

Ja vi lever i ett konstigt land, minst sagt. Det sista jag hörde var att en kvinna blev anklagad för misshandel när hon försvara sig emot våldtäkt.

Jag tycker att du har en bra tyngd i ditt tankesätt, till skillnad till de andra som ovillkorligt vill importera en annan gud, oavsett konsekvenserna. Dessa skrämmer mig nästan mer än islam, hur skall man hantera människor som har mindre lojalitet till sina egna minsta än fiendes största? Har ingen aning.

Här kan alla läsa om "flyktinginvandring" ur islams perspektiv:

https://www.al-islam.org/immigration-and-jihad-ayatullah-murtadha-mutahhari/lecture-one

Svara -   - 28/1-18 12:33 -


Annika Björk

Svar till Lukas.

Stefan Gustavsson var en av de pastorer som skrev på Stefan Swärds dokument som markerade hårt mot SD.

Svara -   - 28/1-18 13:56 -


Annika Björk

Om man vill rösta på det parti som mest av alla står upp för en kristen värdegrund (kristendom, kärnfamiljen, abortfrågan, Israel, etc) så ska man rösta på SDhttps://bjorkbloggen.com/2015/01/17/rosta-pa-sd-for-att-fa-kristdemokratisk-politik-och-kristen-vardegrund/

Svara -   - 28/1-18 14:06 -


bengt

jag tycker att fler förföljda kristna borde få
komma till sverige

Svara -   - 28/1-18 15:42 -


bengt

eva

det var mycket elakt sagt till Sas

Svara -   - 28/1-18 15:50 -


lysell

Hej JJ

Saken är enkel

Paulus förklarade för Korintierna att han valde mellan att vara i anden eller i köttet då han skulle hjälpa dem. Eftersom det gagnade dem mest i köttet valde han det just då. Det är skillnad mellan det som drar nedåt och det som drar oss till Kristus. Om det gagnar min familj väljer jag det som gagnar dem före en otrogen. Varför skulle jag annars låsa dörren ? Det gör jag ju av omsorg. Jag tror nog Jesus Kristus håller med mig. Kan jag hjälpa någon kommer vi i ett annat läge. Vem hjälpte Svärd, Ekman, Birro, Biskopen med flera när de tog över kyrkorna som protestanterna byggt upp med hjälp av politikerna som nu majoriteten av de "kristna" stöder ? Jag läser Bibeln och tackar i första hand Jesus Kristus i anden. Sedan tänker jag på Gustav Vasa (otroende eller inte för Sveriges del), Martin Luther och alla andra som gav oss den heliga Bibeln på ett språk vi förstår. Påven bor i Italien och kan stanna där tycker jag. Israeler är duktiga människor som försvarar sitt land och sina medmänniskor med vapen. Det finns en anledning och snart får vi kanske göra det vi med. Vi kan inte motverka Guds plan, men vi kan marker att jag som troende ställer inte upp på andra saker än vad Bibeln säger. Den säger då inte att vi skall ställa vår tro under rannsakan av otroende. "Nog nu" sade Jesus till den beväpnade Petrus. Till dig JJ säger jag

GVD

lysell

Svara -   - 28/1-18 16:44 -


Jessica

Svar till bengt.

Jag förstår av dina kommentarer Bengt, att du försöker se lite ljust på

Sveriges läge. Tror det är föga troligt att det är många muslimer som vill återvända hem. Det finns ca 35.000 sk

papperslösa som inte har rätt att vara här, men som gått under jord. Det finns

en andlig agenda när det kommer till

islam.

Svara -   - 28/1-18 18:10 -


Jessica

Svar till bengt.

Jag förstår av dina kommentarer Bengt, att du försöker se lite ljust på

Sveriges läge. Tror det är föga troligt att det är många muslimer som vill återvända hem. Det finns ca 35.000 sk

papperslösa som inte har rätt att vara här, men som gått under jord. Det finns

en andlig agenda när det kommer till

islam.

Svara -   - 28/1-18 18:10 -


bengt

jo visserligen

men hemlängtan kan ändå bli stark

för många

också

Svara -   - 28/1-18 20:40 -


Klintan

Att be för Sverige och att be för landet och dess ledare känns sunt och bra. Däremot att lyfta upp SD som ett kristet parti som står för sanningen känns i mina öron väldigt naivt.

Svara -   - 3/2-18 11:38 -


bengt

nej något kristet parti är man ju inte

Svara -   - 3/2-18 13:17 -


Mick Nordström

AMEN!!!

Svara -   - 3/2-18 13:43 -


Kenth Erixon

Svar till SAS.

Skulle nog vilja påstå det motsatta om det blir som nu efter nästa val så lär det börja lukta från helvetets avgrund rent fysiskt och vi lär även känna av des heta bokstavligen så ett starkt SD är nog den enda räddningen för detta avkristnade landet precis som för USA för detta är på allvarl nu.

Svara -   - 4/2-18 19:37 -


T och E Nagel

Svar till Rune Johansson.

Det enda parti jag med gott samvete kan lägga min röst på är KV. När det gäller deras ekonomiska program, är det inte sämre än övrigas.

http://www.kristnavardepartiet.se/partiprogram

Svara -   - 26/2-18 09:54 -


Rune Johansson

Svar till T och E Nagel.

Läser man KV:s ekonomiska program kan man inte bli annat än mörkrädd. Till stora delar förespråkar programmet ett elitistiskt samhälle där den lilla människan skulle bli enormt utsatt. Nedan finns ett kortare utdrag ur programmet.

”Stora vinster finns att hämta genom att eliminera uppenbara systemfel i den ekonomiska politiken och låta hela näringslivet styras på marknadsmässiga villkor. Det innebär fri prisbildning och ett slut på statlig inblandning i form av godtyckliga straffskatter, subventioner, skattefavörer och andra styrinstrument. Kort sagt: konkurrens på lika villkor. En sådan regel om likabehandling bör inskrivas i grundlagen.

Ingen statlig inblandning i näringslivet. Näringslivet bör helt skötas i privat regi och all statlig och kommunal näringsverksamhet avvecklas - med undantag av uppgifter som på grund av sin karaktär bör eller måste skötas av ”det allmänna”, framför allt sådant som har anknytning till infrastrukturen. Statens aktier i börsnoterade företag bör avyttras och kommunerna åläggas att successivt avveckla sina hyresbostäder och kommersiella fastigheter utan koppling till kommunens egen verksamhet.” (SLUT CITAT).

Enbart i detta korta utdrag finns mängder av frågetecken och för ett solidariskt samhälle paradoxala förslag.

Inför 2014 års val talade man även om införandet av plattskatt. Om man nu släppt denna galenskap eller inte vågar föra fram iden framgår inte i programmet. Lyckligtvis så kommer inte KV genom valet 2018 att få något inflytande på svensk samhällsekonomi.

Svara -   - 26/2-18 12:15 -


Lillian

Varmt tack för "Bjorkbloggen", den kände jag inte till. Synnerligen intressant det som skrivs där "Rösta på SD för att få kristdemokratisk politik och kristen värdegrund."

Läste någonstans att J Åkesson ber till Gud. Han kan bara inte låta bli. Låt oss bedja för honom att han förstår mera av kristen tro och tar emot Jesus i sitt hjärta på allvar.

Svara -   - 26/2-18 15:31 -


Lillian

Bra skrivet Lars Enarson!!!

Svara -   - 26/2-18 15:40 -


AnnMarie

Rune Johansson

Tack för upplysningen ang KV!

Jag hade inte tänkt ge dem min röst men det är ändå bra när sånt kommer fram.

Svara -   - 26/2-18 16:10 -


Jessica

Svar till Lillian.

Det tycker jag också. Tyvärr finns det kristna som hånat honom för det. Man har avfärdat det som falskhet. Vilka är vi att avgöra det? Jag har fått uppfattningen att han är lite av en sökare. I intervjun med Sven Melander tycker jag nästan att Jimmie Åkesson har den ödmjukaste inställningen till Gud. Han är inte en personligt kristen, men han kan bli det!❤️

Svara -   - 26/2-18 17:10 -


Leif a

SD är positiva till Israel, ett bra anförande.

http://www.bjornsoder.net./anforande-vid-den-utrikespolitiska-debatten-i-riksdagen-den-14-februari-2018/

Svara -   - 26/2-18 20:00 -


Margareta

Svar till Mikael.

Jag kommer alltid be för att de kristna i partierna får mer frimodighet och vishet i sitt uppträdande att visa Guds kärlek!! Vi som är kristna är Hans avbild på jorden, vad vill Gud? Vill han utesluta eller att alla ska få del av hans välsignelser?

Tänk på nazisterna i Tyskland på 30-talet, SD är det partiet idag!! Brunt mot fina kostymer numer!!

Svara -   - 11/3-18 12:25 -


Margareta Ekman

Svar till JL.

Genom säkerhetsvakters tillåtelse gav jag Jimmy Åkesson en bibel under Jesusmanifestationen 2014 i Jönköping ...han tog emot den och vi ska fortsätta att bedja för Jimmy Åkesson att han tar emot Jesus till frälsning .. Amen ❤️..det står i bibeln att vi ska bedja för all överhet ....

Svara -   - 2/8-18 14:57 -


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?En vision om den sista frukten av kunskapens träd

Kunskapens träd

Läsarmejl av nils

Detta kan låta dystert, men detta är det starkaste Nutida Tidstecknet vi läser om i Visionen här och i Bibeln, och måste få oss att rätt kunna Tyda Tiden!

6

Läs allt!


Korsfäst, korsfäst honom!

Korset försonar människan och Gud

Läsarmejl av David B Utan tvekan kommer folkhopar att ropa: Korsfäst, korsfäst!, mot Jesu efterföljare och det Jesus står för. De kommer så förlora sitt förstånd att de inte inser att de skjuter sig själva i foten.

6

Läs allt!


70 nationer är inbjudna till invigning av altaret till det tredje templet

70 nationer är inbjudna till invigelse av altaret till det tredje templet

Av Mikael Walfridsson Den senaste nyheten som kommer från Israel, handlar om att Sanhedrin, det som i Bibeln beskrivs som ”Stora rådet”, har inbjudit 70 nationer, för att deltaga i invigningen av själva altaret som nu är klart för det tredje templet.

4

Läs allt!


Himlen TV7 intervjuar Christer Åberg

Christer är en känd bloggare bland både kristna och icke-kristna i Sverige. Han erbjuder Jesus som svar på aktuella samhälleliga och personliga problem. Programledare är Daniela Persin.

3

Läs allt!


Islam sprider ut sig med hjälp av Svenska kyrkan

Christer Åberg går igenom en del dagsaktuella nyheter. Det är ingen tvekan att vi lever i den sista tiden då man tar del av dessa nyheter.

41

Läs allt!


Insändare i Hallmedia om firandet av världens Frälsare

Av Holger Nilsson 

Insändare i Hallmedia om firandet av världens Frälsare

Allt grundas på en enda person – Jesus, världens frälsare föddes i Bethlehem.     Denna insändare har varit publicerad i några av Hallmedias tidningar.

5

Läs allt!


Domedagsmänniskor

Av Holger Nilsson 

Domedagsmänniskor

Med ovanstående uttryck skulle man kunna kalla alla dessa som tror att undergången är nära och att man tar konsekvenserna av det.

32

Läs allt!


De tre himlarna i Bibeln

De tre himlarna i Bibeln

I bibelns första vers står det i grundtexten att Gud skapade himlarna och jorden. Gud skapade alltså flera himlar.

1

Läs allt!


Bevis: Koranen skrevs före Muhammed blev född

Världens äldsta koran som finns i Birmingham har daterats till 568-645. Detta betyder att Koranen skrevs före Muhammed blev född.

8

Läs allt!


Bjud in Jesus i ditt hjärta

Ett aktuellt livebudskap med Christer Åberg. Han talar och spelar om Jesus och berättar hur man blir frälst!

3

Läs allt!


Den sista generationens vittnesbörd

Av Mikael Walfridsson

Den sista generationens vittnesbörd

Vi är den utvalda skara, som kommer att få se Gudsriket, millenniet, bli fysiskt upprättat, med Jesus sittandes på sin rättmätiga tron i Jerusalem.

19

Läs allt!


Sverige kontantfritt inom tre till fem år - Bibelns profetia uppfylls

kontantfritt

"Sverige kommer troligen bli 'kontantfritt' inom tre till fem år", sade vice riksbankschefen Cecilia Skingsley vid en bankkonferens i London.

24

Läs allt!


Under vilken lag lever du och jag?

Läsarmejl av nils 

Lagen

Rom.8:1-2, säger: "Så finnes nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty Livets andes Lag har i Kristus Jesus gjort mig Fri från Syndens och Dödens Lag."

1

Läs allt!


Jesus har kommit och skall komma igen

Advent

Vi väntar på Jesus andra ankomst, inte den första. Och den här ankomsten kommer inte att dröja så länge till. Men då Jesus kommer tillbaka till jorden kommer han ha med sig någonting som han inte hade den första gången som han kom. Vet du vad det kan vara för någonting?

2

Läs allt!


Jesus kommer - är du frälst?

Ett aktuellt livebudskap med Christer Åberg. Han talar och spelar om Jesus och berättar hur man blir frälst!

0

Läs allt!


Prenumera på Youtubekanalen Apg29.nu

Fortfarande i lager: Christer Åbergs starka bok Den längsta natten

Den längsta natten - 150 kronor

Natten till den 22 december, den natt med flest mörkertimmar 2008, genomlider Christer Åberg Den längsta natten i sitt liv, då han på ett mycket traumatiskt och oväntat sätt mister halva sin familj.

1

Läs allt!


Extra: Christer Åbergs bok fortfarande i lager

Upprop för Christer Åbergs bok Den längsta natten. Och du kan även ge ditt stöd till bloggsajten Apg29.nu.

0

Läs allt!


Dagen då Jesus visar fram sin brud

Av Mikael Walfridsson 

Dagen då Jesus visar fram sin brud

Vid avslutningen av de 7 dagarna, så kommer brudgummen att ta ut sin brud från brudkammaren och visa fram henne, nu utan slöja så alla kan se vem hans brud är. Kristus kommer på samma sätt vid slutet av vedermödan att visa fram sin brud vid hans synliga återkomst, så att alla kan se vem hans brud är.

2

Läs allt!


En gång frälst, alltid frälst?

Läsarmejl av nils

Kalvanistpstorn Pastor John Loopez fick av Herren se hur felaktig denna lära är.

52

Läs allt!


Kristna TV-kanaler i Sverige

Kristen TV i Sverige

Det finns många bra svenska kristna tv-kanaler i Sverige. Både som går på satellit, kabel och webben! Här listas alla kanaler.

3

Läs allt!


Musikfest i Advent med Lindbergarna - Del 1

Lindbergarna, Nenne Lindberg, Bosse & Anita, Thomas & Anita Granath, Rolle Pettersson, Siwert Lindberg, Martin Lindberg, Benny Jonsson, Stefan Lindberg, Lars-Uno "Bolmsö" Åkesson.

0

Läs allt!


Rysslands spel med krig som insats

Av Holger Nilsson 

Rysslands spel med krig som insats

Ryssland under Putin förnekar sig inte – vi kan räkna med nya provokationer – även i Östersjöområdet.

36

Läs allt!


Transpersoner befriade av Guds kärlek

En mycket stark dokumentär om transpersoner som har blivit befriade av Guds kärlek.

5

Läs allt!


Dagens ord

Vecka 50, tisdag 11 december 2018 kl. 03:15

Jesus söker: Daniel, Daniela!

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? - Be den här bönen:

Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som min Herre och Frälsare. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Jag ber om förlåtelse för alla mina synder. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!

Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. - Joh 3:16Jordbävning i Alaska - Jesus profetior går i uppfyllelse

Jordbävning i Alaska - Jesus profetior går i uppfyllelse

Bild: Expressen. 

Alaska har drabbats av två mycket kraftiga jordskalv. Går väl när den har utlyst katastrof beredskap. Jesus tala om stora jordbävningar skall ske. Låt oss be för då drabbade.

12

Läs allt!


Christer Åberg sjunger: Vem är Kungen i djungeln?

Måste bara ses! Christer Åberg sjunger och spelar ukulele sången: Vem är Kungen i djungeln? 

3

Läs allt!


Tommy Dahlman intervjuar Christer Åberg i Kanal 10

Tommy Dahlman intervjuar Christer Åberg i Kanal 10 om hans frus och lille sons död två dagar innan julafton för snart tio år sedan.

2

Läs allt!


Senaste kommentarer


Profetia om uppryckandet och den stora vedermödan

Raket

Bibeln profeterar om att en gång ska uppryckandet ske och de frälsta gå in i kamrarna medan vedermödan pågår på jorden.

3

Läs allt!


Jesus är inget fake news

Ett aktuellt livebudskap med Christer Åberg. Han talar och spelar om Jesus och berättar hur man blir frälst!

0

Läs allt!


Bilderbergarnas mål avslöjat av David Rockefeller

Det verkar som att Annie Lööf följde instruktioner som hon fått från Bilderbergarna då hon splittrade  Alliansen för att inte bli beroende av Sverigedemokraterna. 

38

Läs allt!


Hon är förlovad med en ljuskrona

Amanda, 34, är förlovad med sin ljuskrona

Bild: Expressen. 

Amanda Liberty är förlovad med en ljuskrona som hon ”älskar att pussas och mysa med”.

17

Läs allt!


Forskare vill prata med utomjordingar

Stjärnhimlen

Hela universum består av ett par hundra miljarder galaxer. I vår galax Vintergatan finns hundratals miljarder stjärnor. Men var är utomjordingarna då?

20

Läs allt!


Sista tidens tidslinje

En enkel illustration av Christer Åberg med en tydlig tidslinje vad som kommer att ske i den sista tiden.

14

Läs allt!


Kristna TV-kanaler i Sverige

Kristen TV i Sverige

Det finns många bra svenska kristna tv-kanaler i Sverige. Både som går på satellit, kabel och webben! Här listas alla kanaler.

3

Läs allt!


Nej till att släppa in mörkret

Läsarmejl av Sigvard Svärd 

Lampa i mörkret

I min utåtriktade tjänst för Gud därefter, har det handlat om flera allvarliga situationer där både min kropp och min själ har varit i fara. Dödshotad av nynazister för att jag stått upp för och gömt flyktingar, mycket nära gäng- och sexkriminalitetens mörker via övervakningsärenden, besvärjd och utmanad till andlig tvekamp av ockultister.

74

Läs allt!


Unika dopfilmer

Unika dopfilmer - Studio Apg29 med Christer Åberg. Christer Åberg talar om dopet och visar fantastiska dopfilmer.

2

Läs allt!


Ursäkterna kan bytas ut mot tro

Läsarmejl av David B 

Ursäkter som ofta håller människor borta från att komma till Jesus. Vad säger Bibeln?

7

Läs allt!


Flickan med kameran

Marie Åberg i Min bildtidning 1976

Jag hittade en otrolig bild på min fru när hon som barn var med i en söndagsskoltidning. Till jul är det 10 år sedan hon och vår son Joel dog. Den 27 november skulle Marie fyllt år. 

2

Läs allt!
Apg29 har tusentals bloggartiklar! Gå vidare till fler artiklar:

NÄSTA


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 54 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 34 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 17 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 12 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 10 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Sedan 23:42 2013-08-16 har det varit 457 342 943 sidvisningar på Apg29! Apg29 har just nu 17 051 bloggartiklar, 92 153 kommentarer och 60 403 bönämnen.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp