551 online! | Sidvisningar idag: 98 202 | Igår: 141 566 |

www.apg29.nu


Live Apg29 | Biblar | Bönesidan | Dagens ros | Date29 | Christer Åberg | Sök | Kontakt

Till de kvarlämnade


Du har blivit kvarlämnad! Du undrar vad det är som hänt!

I går kväll – eller i morse, eller senare på dagen, beroende på var du bor – inträffade en egendomlig, oväntade händelse. Runt hela världen har tusentals människor på ett mystiskt sätt försvunnit. Kanske någon i din egen familj saknas. Andra av dina vänner, som var kristna, kan man inte heller träffa på. Vart har de tagit vägen? Vad betyder detta? Vad skall ske i framtiden? Vad skall du ta dig till? 

Denna skrift är sammanställd för att ge dig förklaring och Bibelns svar på dina frågor angående framtiden. Läs den omsorgsfullt! Låt den leda dig till Guds ord, där du skall finna det enda svaret på de problem som du nu står inför. 

1. Vad har hänt? 

Det egendomliga fenomen som består i att miljoner människor helt plötsligt försvinner från jorden kallas vanligen ”uppryckandet” (församlingens bortryckande på skyar Herren Jesus till mötes), och det är något som den kristna församlingen väntat på i många, många år. 

Dessa människor som så hastigt försvunnit ur sikte är nu hemma hos Kristus i himlen där ovan. De har i hemlighet blivit hämtade av sin Herre. Deras jordiska kroppar har förvandlats till himmelska och odödliga kroppar som är avpassade för deras hemfärd genom rymderna och berett dem för inträdet i härlighetens rike. 

Vi måste först påpeka att deras ”förvandling” bevisar sannfärdigheten av den lära och undervisning som dessa kristna förkunnade för den otroände världen. De har försökt att visa att Jesus Kristus är Guds Son och världens Frälsare. De lärde att man kan bli frälst endast genom Kristi blod – att Bibelns uttalanden är sanna och ofelbara. De har sagt sina medmänniskor att Kristus skall komma tillbaka en andre gång och nödgat dem att göra sinnesändring, ångra sina synder och be Kristus om nåd och frälsning. 

Nu har dessa människor blivit uppryckta från jorden för att vara hos Kristus, och denna händelse bevisa sanningen av deras läror. De läror som förkunnas av modernister och ateister har bevisats vara falska. 

VAD SÄGER BIBELN? 

Bibeln har gett ett klart uttalande om Kristi andre tillkommelse och församlingens ”förvandling”. 

Många detaljer profetior beskriver församlingens bortryckande till Herrens möte. Jesus sa till sina lärjungar medan han ännu var kvar på jorden: 

Joh 14: 2 – 3

I min Faders hus ä många boningar, om så inte var, skulle jag nu säga er, att jag går bort för att bereda er rum. Och om jag än går bort för att bereda e rum, så skall jag dock komma igen och ta er till mig, för jag vill, att där jag är, där skall ni också vara. 

Jesus lovade sålunda att han skulle komma tillbaka en andra gång och ta till sig dem som hörde honom till. Detta hopp om Jesu andra tillkommelse har blivit kallat ”församlingens polstjärna”. 

Kristna i alla tider har sett fram emot det och längtat efter att få vara med om Kristi härliga återkomst. 

Varje författare i Nya testamentet talar om Jesu andra tillkommelse och ge ytterligare detaljer om denna händelse. 

Änglar försäkrade apostlarna att Kristus skulle komma tillbaka, för då han uppfor till himmelen och lämnade sina lärjungar, följeslagare, läser vi i Apg 1: 9 – 11. 

När han hade sagt detta, lyftes han inför deras ögon upp i höjden, och en sky tog honom bort ur deras åsyn. Och medan de skådade upp emot himmelen, under det han for upp, se, då stod hos dem två män i vita kläder.  Och dessa sa. ”Ni galileiske män, varför står ni och se upp emot himmelen? Denna Jesus, som har blivit upptagen från er till himmelen, han skall komma igen på samma sätt, som ni har sett honom fara upp till himmelen”. 

Den klaraste bibliska bilden av denna församlingens ”förvandling vid Kristi tillkommelse ges av aposteln Paulus i 1 Tess 4: 14 – 18. 

För lika visst som Jesus, såsom vi tro, har dött och har uppstått, lika visst skall också Gud genom Jesus föra dem som är avsomnade fram jämte honom. Såsom att ord från Herren säger vi er nämligen detta, att vi som lever och lämnas kvar till Herrens tillkommelse ingalunda skall komma före dem som är avsomnade. För Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först skall de i Kristus döda uppstå, sedan skall vi som då ännu leva och har lämnats kvar bli jämte dem bortrycka på skyar upp i luften, Herren till mötes, och så skall vi alltid få vara hos Herren. Så trösten nu varandra med dessa ord.

Lägg märke till att i detta inspirerade skriftställe säger aposteln att de kristna som redan dött skall uppstå först, sedan skall Guds barn som då lever ryckas bort. 

Tillsammans skall de båda grupperna möta Herren Jesus i luften, för att sedan vara hos honom för evigt. Denna händelse, som så klart är förutsagd i Skriften, har nu ägt rum. Vi kan endast glädjas över alla dem som var redo att möta Herren. Då åtnjuter nu alla den himmelska världens välsignelse. 


Hund efter uppryckandet

2. Var finns de? 

De som blivit kvarlämnade kan inte annat än undra över hur de människor har det som så hastigt och mirakulöst förvandlats och ryckts bort från denna jord. Var är de? Hur har de det? 

Dessa frågor besvaras klart och tydligt i Bibeln. Vi är mycket angelägna att inte göra något uttalande som på minsta sätt smakar gissningar eller antagande. 

 Denna skrift är skriven innan församlingens ”förvandling” ägde rum, och det är inte möjligt – inte heller önskvärt – att i detalj förutse händelser och förhållanden så som de gestaltar sig efter denna händelse. 

Det är författarens syfte att ange klara och tydliga uttalanden i Guds ord, och han ber att denna skrift skall bli till ledning för den som är kvarlämnade på jorden efter Jesu andra tillkommelse. 

MÖTESPLATSEN

Aposteln Paulus omnämner mötesplatsen för de kristna och deras Herre i 1 Tess 4:16b–17. 

Och först skall de i Kristus döda uppstå, sedan skall vi som då ännu leva och har lämnats kvar bli jämte dem bortryckas på skyar upp i luften, Herren till mötes, och så skall vi alltid få vara hos Herren. 

Var sker detta? Vi vet inte, vi bara anta, att Gud har berett en plats i skyn för detta möte. 

I samband med tankar på ”luften” är det intressant att lägga märke till Satan, djävulen, i Bibeln kallas ”fursten över luftens härsmakt” (Ef 2: 2). Även hans rike omtalas under benämningen ”ondskans andemakter i himlarymderna”. 

Av dessa och liknande ställen kan vi sluta oss till att Satan bebor den lägre lufthimlen och har gjort så under de gångna seklerna. I Upp 12: 7 – 12 läser vi om ett ”krig i himlen”, och aposteln Johannes fick en profetisk bild av kampen mellan Guds ängel Mikael och Guds härskaror mot Satan och hans änglar. Satan och hans horder blir utkastade ur himlen, som följande verser visar Upp 12: 7 – 9. 

Och en strid uppstod i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken, och draken och hans änglar stridde mot dem, men de förmådde inte mot dem, och i himmelen fanns nu inte mer någon plats för dem. Och den store draken, den gamle ormen blev nedkastad, han som kallas Djävulen och Satan och som förvillar hela världen, han blev nedkastad till jorden, och hans änglar kastades ned jämte honom. 

Vi vill inte gå utför Skriften, därför kan vi bara tillägga detta, man kan av ovanstående bibelställe sluta sig till att Gud fördrivit Satan från hans ”plats” i himlarymderna, har kastat ned honom till jorden i avsikt att bereda rum, så att Jesus Kristus och hans församling skall kunna mätas. Gud har renat och iordningställt den plats där Satan förr bodde, och detta blir mötesplatsen, där alla tidsåldrars kristna samlas i en underbar gemenskap. 

Nu är jorden på ett särskilt sätt den plats där Satan har sitt tillhåll. Du kan vara övertygad om att resultatet av Satans kommande till jorden i allt mer ökad grad kommer att ge sig tillkänna i framtiden. Något av detta skall vi behandla längre fram. 

DE KRISTNA SALIGHET OCH GLÄDJE

VAD ÄR Guds folk, som förvandlats och fått en fristad i himlarna, upptagen med just nu? Svaret finner vi i Upp 19: 7 – 9. 

Låt oss glädjas och fröjda oss och ge honom ära, för tiden är inne för Lammets bröllop, och dess brud har gjort sig redo. Och åt henne har blivit givet att kläda sig i fint linne, skinande och rent. Det fina linnet är de heligas rättfärdighet. Och han sa till mig. Skriv. Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid. Ytterligare sa han till mig. Dessa ord är sanna Guds ord. 

Jesus talade ständigt om bröllopsfesten – bröllopsmåltiden, gästabudet – och inpräntade i sina lyssnare vikten av att förbereda sig väl och göra sig redo härtill.

Denna underbara bröllopsfest i skyn har nu ägt rum. Paulus skådade fram emot den dag då Kristus skulle ta till sig sin egen brud – församlingens medlemmar i alla tidsåldrar. Dessa ord i Ef 5: 25 – 27 visar oss klart denna bild. 

Ni män älska era hustrur, såsom Kristus har älskat församlingen och utgivit sig själv för henne till att helga henne medelst vattnets bad, i kraft av ordet. För så ville han själv ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck och skrynkla och annat sådant, fastmer skulle hon vara helig och ostrafflig. 

Nu har under vår livstid det inträffat som Herrens folk i alla tider skådat fram emot – ända sedan Jesus uppfor till himmelen med löftet om sin återkomst på sina läppar. 

Fastän ofta förhånad har nu denna väntan efter Herrens återkomst gått i uppfyllelse, just så som den beskrevs i många av de kristnas hemlandssånger, t.ex. Nattens skuggor sakta vika, morgonstjärnan ljuvligt ler. Snart den sälla dagen randas, vilkens sol går aldrig ner. Herren kommer. Herren kommer, ändas skall all jordens strid, bruden siras, bröllop firas, uti evig fröjd och frid. O, vad jubel inför tronen, när de frälsta där en gång efter tidens vedermöda stämmer upp sin segersång. Dyre Jesus, håll min redo till ditt möte varje stund! Om än jord och himmel falla, fast består min sällhetsgrund. 

Bröllopshögtiden för Kristus och hans brud har kommit. Just nu pågår denna underbara högtid i himlarnas rike. Men den tanke måste givetvis sysselsätta dem som blivit kvarlämnade på jorden. 

Ja, det är ju underbart för dem som var redo, men vad skall vi ta oss till som fortfarande är kvar på jorden? Vad kommer framtiden att innebära för oss? Hur skall det gå till slut? 

TID ATT HANDLA

Svaret på dessa frågor är av den allra största betydelse för alla som blivit kvarlämnade. Ett är säkert, församlingens ”förvandling” har på ett övertygande sätt bevisat och bestyrkt Bibelns sannfärdighet och hävdat och bevisat sanningen om frälsningen genom Kristi blod. 

Om du därför har blivit karlämnad, är det förståndigaste du kan göra att helhjärtat vända dig till Bibeln för att få ledning för de mörka dagar som ligger framför dig. 

Det var på grund av uraktlåtenhet att läsa och lyda Bibeln och ta dess varningar på allvar, som du har blivit kvarlämnad – du har gått miste om församlingens hemfärd till himlarnas rike. 

Just nu är tid att handla. Det är inte värt att du dröjer. Vänd dig till Gud och till Bibeln nu – genast! 

Denna skrift har iordningställts för att hjälpa dig i ditt sökande efter Bibelns sanningar rörande dessa frågor och den väg till frälsning som Gud berett för dig. 


3. Vad kommer att hända härnäst? 

Det finns en bestämd ordningsföljd för de händelser, som skall inträffa i framtiden och som förutsagts i den Bibliska profetian – särskilt då i uppenbarelseboken. 

Bibeln visar utvecklingen i stora drag, så som den skall ske efter församlingens ”förvandling”. Emellertid anges inga detaljer, och eftersom vi är angelägna att undvika spekulativa tolkningar, skall vi strikt hålla oss till Bibelns uttalanden. 

Detaljerna kommer att framgå av händelseutvecklingen undan för undan. 

RESULTATET AV FÖRSAMLINGENS BORTRYCKANDE

Man kan förvänta att en sådan plötslig och överväldigande händelse som förvandlandet av miljoner människor och deras bortryckande från jorden har framkallat ett fruktansvärt kaos. Du som är kvarlämnad känner nu effekten av ”bortryckandet”. 

Kanske har det resulterat i många tragedier – tågkatastrofer, bil – och flygolyckor, då förarna eller piloterna helt hastigt rycktes bort. 

Läkarna försvann mitt under en viktig operation, viktiga samhällsfunktioner avstannade för att de som hade hand om dem plötsligt bara försvann. 

Utan tvivel skakades hela världens finansiella struktur, då en del ledare på nyckelposter bara försvann utan varning. 

Säkerligen har inte världen insett de människors vikt och betydelse som kallades kristna, förrän de plötsligt var borta. 

Inom alla områden kommer det att bli svårt att repa sig efter detta slag. Den personliga förlusten kan inte uppskattas. I många hem saknar man någon medlem, överallt saknar man uppriktiga kristna, och man kan inte finna dem någonstans. 

Barn som ännu inte uppnått den ålder då de är moraliska tillräkneliga har tagits bort, och förlusten känns djup och svår i deras hjärtan som är kvarlämnade. 

Endast vetskapen att de som saknas nu är hemma hos Kristus, långt borta där synd och sorg inte kan nå dem, kan mildra sorgen och saknaden efter de kära. 

VAD SOM SKALL SKE HÄDANEFTER

Kanske något av det första man kan vänta nu är en plötslig ökning av brott och synd på jorden. De kristna, som nu är borta, var ”jordens salt”. Gud verkade genom dem med sin Ande, och kraften i deras böner var en återhållande faktor ifråga om brottslighet, ondska och synd. 

När den helige Ande nu är borta från jorden (på grund av att de kristna, i vilkas hjärtan han bodde, är bortryckt), kommer ondskan i människornas hjärtan och viljor få fritt spelrum. 

En flodvåg av våld och laglöshet kommer att välla fram. Dessutom vill vi framhålla skriftstället från Uppenbarelseboken 12: 7 – 9. (Som vi redan citerat), som beskriver utkastande av djävulen från himmelen. I en följande vers heter det Upp 12: 12. 

Glädjens fördenskull, ni himlar, och ni som bor i dem. Men ve dig, du jord, och dig du hav! För djävulen har kommit ned till er i stor vrede, eftersom han vet, att hans tid är kort. 

Detta uttryck är tydligt och klart. Satan, som nu blivit utkastad från himmelen, är personligen närvarande på jorden. 

Då han inser att Gud snart kommer att göra slut på hans möjlighet att verka, eggas detta fruktansvärda väsen till desperata handlingar och en fruktansvärd verksamhet – som på kort tid kommer att beröra varje individ på jorden. 

Säkerligen kommer jordens befolkning att utsättas för ett fruktansvärt anfall av onda andar från avgrunden, och människorna kommer att bli besatta av demoniska makters inflytande. 

Vansinne och sinnessjukdomar kommer att öka och närbesläktade sjukdomar blir alltmera spridda. Spriritualism och så kallad förbindelse med de avlidna kommer att bli alltmera märkbara. 

Människor kommer att finna sig själva utanför handlingar som de aldrig gjort tidigare, för Satan och hans demoner kommer att tvinga sig på människornas själar och kroppar. 

SATANS EGENTLIGA SYFTEMÅL

Kom alltid ihåg under de fruktansvärda dagar som ligger framför att Satans underliggande avsikter är att kämpa mot Gud, att bli Gud, om detta vore möjligt!

Genom att ruinera och spoliera Guds skapelse – människan – söker han finna utlopp för sitt hat. 

Om Satan kan förmå mänskligheten till en falsk tillbedjan av sig själv, kommer han att kunna tillfredsställa sitt begär efter tillbedjan och gudomlighet. Han längtar ständigt efter att vara Gud, att vara föremål för tillbedjan. Vid ett tillfälle försökte han till och med att förleda Jesus Kristus att tillbedja sig. Som det är skrivet Matt 4: 8 – 10.

Djävulen tog Jesus med sig, upp på ett mycket högt berg, och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa till honom. Allt detta vill jag ge dig, om du faller ned och tillbeder mig. Då sa Jesus till honom. Gå bort, Satan, för det är skrivet. Herren, din Gud, skall du tillbedja, och honom allena skall du tjäna. 

När de kristna är borta, behärskar i verkligheten Satan hela denna jord, och ingen mänsklig varelse kan motstå hans onda avsikter. Denna period av Satans herravälde på jorden kommer att bli fruktansvärd, men enligt Bibeln kommer den at vara kort.

Jesus kallar denna Satans härskar tid för ”vedermödan” och beskriver den i Matt 24: 21 – 22. 

För då skall det bli en stor vedermöda, vars like inte har förekommit ifrån världens begynnelse allt intill nu, inte heller någonsin skall förekomma. Och om den tiden inte blev förkortad, så skulle intet kött bli frälst, men för de utvaldas skull skall den tiden bli förkortad. 

De som är kvarlämnade måste inse att de nu står inför en hård och fruktansvärd tid. Jesus mildrar inte intrycket härav genom överslätande ord. Han konstaterar att det kommer att bli den värsta tid som människorna någonsin i historien har upplevat. 

Under denna period kommer nästan hela den mänskliga rasen att utrotas från jorden. Lägg märke till Markus redogörelse för Jesu ord i Mark 13: 19. 

För den tiden skall bli en tid av vedermöda, så svår, att dess like inte har förekommit allt ifrån världens begynnelse, från den tid, då Gud skapade världens, intill nu, inte heller någonsin skall förekomma. 

FINNS DET NÅGOT HOPP? 

Då detta är skrivet före församlingens bortryckande, kan vi inte föreställa oss den terror och den fasa som måste gripa dem som blivit kvarlämnade i ett sådant trångmål. Denna skrift har i förväg iordningställts för att hjälpa dig att nöta de problem du nu står inför och visa dig hur du bör handla. 

Du kanske frågar. Finns det något hopp? Är jag förlorad utan möjlighet att finna frälsning? Det finns hopp! Detta faktum uppenbaras i Jesu ord i samma kapitel, Matt 24: 13. 

Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bli frälst. 

Under det att det är sant att de kristna har blivit bortryckta och att den helige Andes verksamhet i församlingen har upphört på jorden, har Gud fortfarande en öppen dörr för dem som är kvarlämnade, om de vänder sig till hans ord och är ”ståndaktiga (klänger sig fast vid Gud) intill änden”. 

Detta hopp bevisas av det faktum att en stor skara människor kommer att bli frälsta genom Lammets blod under ”vedermödan”. De finns omtalade av aposteln Johannes i Upp 7: 9 – 17. läs hela avsnittet, ur vilket vi citerar. 

Sedan fick jag se en stor skara, som ingen kunde räkna, en skara ur alla folkslag och stammar och folk och tungomål, stå inför tronen och inför Lammets, och de var klädda i vita, fotsida kläder och hade palmer i sina händer. Och de ropade med hög röst och sa. Frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen, och Lammet. Och en av de äldste tog orda och sa till mig. ”Dessa som är klädda i de vita, fotsida kläderna, vilka är de, och varifrån har de kommit? Jag svarade honom. Min herre, du själv vet det”. Då sa han till mig. Dessa är de som kommet ur den stora bedrövelsen och som har tvagit sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjäna honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen skall slå upp sitt tabernakel över dem. De skall inte mer hungra och inte mer törsta, och solens hetta skall inte träffa dem, inte heller eljest någon brännande hetta. För Lammet, som står mitt för tronen, skall vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor, och Gud skall avtorka alla tårar från deras ögon. 

Från ett hastigt studium av detta skriftställe kan vi sluta oss till att dessa människor harlidit – hunger, törst, hetta, sorg – under den förföljelsen som Satan och hans andhängare utsatt dem för. Men de ”höll ut intill änden” och blev frälsta. De som studerat den bibliska profetian kallar denna grupp av människor för ”vedermödans helgon”. De blev kvarlämnade när Herren hämtade hem sin församling, men insåg sitt misstag, och i lydnad för Bibelns ord stod de trogna sin Gud och vägrade att ge efter för djävulen, även om detta kostade dem livet. 

VÅR INNERLIGA BÖN

VI KAN ENDAST BE ATT Gud skall ge nåd och mod åt alla dem som blivit kvarlämnade och som läser denna skrift. ”Du kan bli ett av vedermödans helgon”, om du beslutar dig för att vara trogen mot Gud under vedermödan. 

Det finns ännu hopp om evig frälsning. Gud skall förläna dig styrka! Läs hans ord i Bibeln. Tro på Herren Jesus Kristus som din Frälsare! Mottag honom idag! Gör honom till Herre över ditt liv! Besluta dig för att vara trogen, även om det skulle kosta dig livet!


Ryttare

4. Vad skall nu ske? 

Får vi upprepa, då vi skriver denna broschyr, det är inte möjligt – inte heller riktigt – att förutsäga detaljerna i de händelser, som kommer att inträffa efter Jesu andra tillkommelse. Detta skulle vara spekulation och gissningar. Och det är författarens uppriktiga önskan att undvika sådan. 

Men huvuddragen i de händelser som skall komma finns angivna i Bibelns profetiska skrifter. Vi kan peka på dessa skrifter som en guide för dem som kvarlämnats på jorden för att vara med om vedermödans fruktansvärda händelser. 

HUR LÄNGE KOMMER VEDERMÖDAN ATT VARA?

Det framgår av spridda uttalanden i Bibeln att vedermödan kommer att vara ungefär sju år. Detta framgår av den tidtabell som Daniel fick sig given i sin syn om ”de sjuttio års veckorna” (sjuttio sjuor av år) i Daniel 9: 20 – 27. 

Sextionio av dessa perioder om sju år vardera (483 år) fullbordades i och med Jesu korsfästelse. Den sista eller sjuttionde veckan (sjuårsperioden) återstår ännu. Man är i allmänhet ense om att denna skall fullbordas under vedermödan. 

Vi har alltså anledning att förmoda – om det så bara kan ske på grund av att vedermödans händelser utspelas under loppet av sju år. 

MITTEN AV DENNA ÅRS VECKA

I Daniel 9: 27 lägger vi märke till uttrycket ”en halv vecka”. Vissa händelser utspelas då, som har med ”förödelsens styggelse” att göra. Jesus nämner detta i Matt 24: 15 då han använder samma uttryck. Vi skall återkomma till detta uttryck senare. 

Omnämnandet av ”en halv vecka” (eng. öv. ”Mitten av veckan”) tyder på att denna sjuårsperiod är delad i två halvor. De sista tre och ett halvt åren kallas ofta för ”den stora vedermödan” eller ”den stora bedrövelsen”, en beteckning som utmärker den på ett särskilt sätt. Flera bibelförfattare omnämner dessa tre och ett halvt år. 

I uppenbarelseboken 11: 3 sägs det vara en period om 1260 dagar, under vilken tid ”de två vittnena” för Gud skall framträda på jorden. I upp 13: 5 förlänas makt åt en personlighet som kallas ”vilddjuret” under fyrtitvå månader. 

Daniel talar om ”en tid” (ett år), ”tider” (två år) och ”en halv tid” (ett halvt år) – ett betecknande sätt för en oriental att säga ”tre och ett halvt år”. I själva verket är 1260 dagar, fyrtiotvå månader och tre och ett halvt år identiska, när man använder den judiska kalendern om 30 dagar per månad. Sålunda har vi kunnat dra några slutsatser beträffande tiden under denna års vecka. 

Hela denna period som kallas ”vedermödan” ser ut att räcka sju år. Den sista hälften eller ”den stora bedrövelsen” kommer att räcka tre och ett halvt år. Vi bör emellertid minnas Jesu ord, i Matt 24: 22. Och om den tiden inte blev förkortad, så skulle intet kött bli frälst. Detta tyder på att Gud i sin nåd kommer att förkorta vedermödan på jorden. 

EN PROFETISK VISION AV VEDERMÖDAN

I Uppenbarelseboken ges aposteln Johannes en profetisk överblick av förhållanden och händelser som skall råda på jorden under vedermödan. Synerna är inte så detaljerade, inte heller lämnas någon förklaring om hur de skall uppfyllas. 

Vi skall inte sträcka oss längre än att ange dessa profetiska bilder och lämna en kort kommentar till var och en. 

1. Ryttaren på den vita hästen (det första inseglet). 

Upp 6: 2.

Denna ryttare förefaller vara den personlighet som i Bibeln kallas ”Antikrist”, som uppstiger ur folkhavet för att bli världs diktator. 

Satan kommer att ge honom makt över hela världen för en kort tid och använda honom som sitt redskap för att fullfölja sina syften. 

2. Ryttaren på den röda hästen (det andra inseglet). 

Upp 6: 3 – 4. 

I allmänhet anser bibeltolkare att detta är kriget, ryttaren på den röda hästen bringar krig och ödeläggelse över hela jorden. 

Det är möjligt att detta hänför sig till försöken att erhålla världsherravälde och den strid som detta medför. 

Detta finns i detalj förebildat i Hes 38: e kapitel. Omstörtade av de gudlösa härarna finns förutsagt i slutet av Hes 38 och i det 39:e kapitlet. 

3. Ryttaren på den svarta hästen (det tredje inseglet). 

Upp 6: 5 – 6. 

Detta förebildar säkerligen en världsvid hungersnöd, som helt naturligt kommer att följa på ett sådant krig som finns beskrivet under det andra inseglet. 

Ryttare - Döden

4. Ryttaren på den blekgula hästen (det fjärde inseglet). Upp 6: 7 – 8. 

Pest och död följer hungersnöden och kriget. Det rådet ingen tvekan om tolkningen här, för Guds ord talar tydligt om ”döden”. 

De fruktansvärda och vidsträckta effekterna som åstadkoms av dessa ryttare visas i ett uttalande om att en fjärdedel av världens inbyggare kommer att dö under detta gissel. Upp 6: 8. Upp 6: 8 – 11. 


Antikrist

5. förföljelse och martyrskap (det femte inseglet). 

En världsvid förföljelse och martyrskap kommer att bli deras lott som vägrar att låta sig lockas in i Satans planer och som förblir fasta i sin tro på Kristus och sitt vittnesbörd för honom. Deras martyrdöd finns beskriven i Upp 20: 4. 

Och jag så de människors själar som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörd och Guds ords skull och som inte hade tillbett vilddjuret eller dess bild och inte hade tagit dess märke på sina pannor och sina händer, dessa blev nu åter levande och fick regera med Kristus i tusen år. 

Upp12 – 17. Väldiga naturkatastrofer, fruktansvärda tecken i himmelen och på jorden kommer att åtfölja Guds vrede i form av plågor över den upproriska mänskligheten. 

Dessa kommer att fortsätta under det att ”de sju trumpeterna” domar övergår jorden (Upp 8 och 9), och även under det att ”de sju inseglens plågor ingjutas (Upp 16). 

Bokstavliga plågor, värre än dem som hemsökte Egypten under Mose tid, kommer att drabba människorna på jorden. 

ANTIKRISTS KARRIÄR

Denna personlighets ankomst finns förutsagd överallt i de profetiska skrifterna. Aposteln Johannes nämner honom. 1 Joh 2: 18. 

Ni har ju hört att en antikrist skall komma. 

Aposteln Paulus kallar honom ”Laglöshetens människa”, ”fördärvets man” och frågar. 2 Tess 2: 3, 6. 

Kommer ni inte ihåg, att jag sa er detta, medan jag ännu var hos er? 

Denne Antikrist är en dominerande mänsklig gestalt under vedermödan, och kring honom kommer många av de händelser att utspelas som då skall inträffa. 

Av denna anledning skall vi anslå nästa kapitel helt och hållet åt Antikrist i våra försök att vara dem som blir kvarlämnade. Lär dig känna hans planer, så att du kan förkasta hans program och bli frälst för evigheten. 

Under det Jesus vandrade här på jorden, yttrade han en gång under stort allvar till fariséerna, som förkastade honom. Joh 5: 43. 

Jag har kommit i min Faders namn, och ni tar inte emot mig, kommer en annan i sitt eget namn, honom skulle ni nog mottaga. 

Utan tvivel syftar han här på den kommande Antikrist, vars uppträdande och program är så klart förutsagda i Bibeln. Denne djävulsinspirerade person har många namn. 

Dan. 11: 36. Daniel kallar honom ”konungen som gör vad han vill” och i Dan 7: 8. ”ett litet horn med en mun som talar stora ord” och i Sak 11: 17. Sakarja kallar honom” denne ovärdige herden” och i Dan 9: 26. 

Daniel talar också om ”den anryckande furste” och i 2 Tess 2: 3, 8, 9. Aposteln Paulus använder namnen ”Laglöshetens människa” ”fördärvets man” ”den laglöse”, ”honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under” och i 1 Joh 2: 18 Johannes kallar honom ”antikrist” och i Uppenbarelseboken benämnes han konsekvent ”vilddjuret”. 

Det finns så många detaljer i Skiften beträffande Antikrist, att det är omöjligt att uttömmande behandla dem alla i denna skrift. Studiet av Bibeln skall hjälpa dig att få kännedom om Antikrists karriär. Låt varna dig för hans makt och hans syfte! Vi kan bara peka på vissa framträdande fakta och kommentera dem – för att ge dig ledning för kommande dagar. 

SATANS REDSKAP OCH TJÄNARE

PÅ SAMMA SÄTT SOM Jesus Kristus var ”Jehovas tjänare” och kom för att fullgöra sin Faders vilja, så kommer också denne ”syndens människa” (Antikrist) att bli djävulens redskap och tjänare. 

Vi erinrar oss att Satan en gång erbjöd Kristus alla världens kungarike, om han ville falla ned och tillbe honom. (Matt 4:) Jesus vägrade och valde i stället att fullgöra sin Faders vilja och gå lidandets väg till korset. 

Men Antikrist kommer att få samma erbjudande och kommer att acceptera det. Han kommer att bli Satans ”verktyg” och ”galjonsfigur” under det sista anfallet på Gud och hans folk. 

VÄRLDSHÄRSKARE

Antikrist kommer att göras till hela världens furste under en kort tid – konung för en dag. Upp 13: 2, 4 – 8 säger. 

Och draken gav det (vilddjuret) sin makt och sin tron och gav det stor myndighet. Och de tillbad draken (Satan), därför att han hade givit vilddjuret (Antikrist) sådan myndighet, de tillbad och vilddjuret och sa. Vem är lik vilddjuret, och vem kan strida mot det? Och det fick en mun sig given, som talade stora ord och vad hädiskt var, och det fick makt att så göra under fyrtiotvå månader. Och det öppnade sin mun till att föra hädiskt tal mot Gud, till att häda hans namn och hans tabernakel och dem som bo i himmelen. Och det fick makt att föra krig mot de heliga och att övervinna dem (döda dem), och det fick makt över alla stammar och folk och tungomål och folkslag. Och alla jordens inbyggare skall tillbe det, ja, envar som inte har sitt namn från världens begynnelse skrivet i livets bok, det slaktade Lammets bok. 

Kommentarer är överflödiga beträffande detta skriftställe. Det framställer i svepande penseldrag makten och myndigheten hos denna djävulska övermänniska, den makt, som han erhåller från Satan själv. 

HAN SKALL VARA EN BEDRAGARE

Bibeln kallar denne man Antikrist och ”vilddjuret”, men han kommer inte att bli känd under detta namn bland människorna. Världen kan kalla honom ”Ledaren” eller ”Frälsaren”. 

Andra attraktiva titlar, sådana som har förlänats ledare i det flydda, kan ge honom, men ordet ”Antikrist” är en mycket betecknande benämning på honom. Prefixet ”anti” betyder här inte ”emot” utan hellre då ”i stället för” – detta leder tanken till imitation, förfalskning, efterapning, bedrägeri. 

I Upp 19: 11 finner vi Herren Jesus avbildad som kommande ut från himmelen i triumf ridande på en vit häst. Hur betecknande att Gud avbildar Antikrist under det första inseglet (Upp 6: 2,) som ridande också han på en vit häst – vilken speglar hans karakteristiska försök att imitera härlighetens Herre. 

Jesus varnar oss för falska Kristusgestalter i Matt 24: 24. 

För människor, som falskeligen säger sig vara Messias, skall uppstå, så också falska profeter, och de skall göra stora tecken och under för att om möjligt förvilla jämväl de utvalda. 

Paulus varnar för Antikrists mäktiga bedrägeri i 2 Tess 2: 9 – 12. 

honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster för att bedraga dem som går förlora, till straff därför att de inte gav kärleken till sanningen rum, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder också Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätter tro till lögnen, för att de skall bli dömda, alla dessa som inte har satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten. 

Antikrist och hans ställföreträdare, som kallas ”den falska profeten” i Upp 13, kommer att styrka sin starka villfarelse med tecken och under och kraftgärningar för att övertyga världens människor. Lägg märke till denna Bibelns beskrivning, Upp 13: 13 – 14. 

Och det gör stora tecken, så att det till och med låter eld i människors åsyn falla ned från himmelen på jorden. Och genom de tecken, som det fått makt att göra i vilddjurets åsyn, förvillar det jordens inbyggare, det förmår genom sitt tal till jordens inbyggare göra en bild åt vilddjuret ”Antikrist”, det som var sårat med svärd, men åter kom till liv. Det är inget att förundra sig över att då världen ser all denna makt och utsätts för detta bedrägeri, ”hela jorden med förundran ser efter vilddjuret” (Upp 13: 3) och att ”alla jordens inbyggare tillbedja det, ja envar som inte har sitt namn från världens begynnelse skrivet i livets bok”. (Upp 13: 8). Ta dig i akt denna bedragare, som ”oförtänkt kommer och bemäktigar sig riket genom ränker” (Dan 11: 21). Denna ulv i fårakläder som skall ”lyckas väl och få fullborda sitt uppsåt och föresätta sig stora ting”. (Dan 8: 24 – 25). 

Han är ett diaboliskt monster, ett verktyg i den gamla drakens, det är djävulens, tjänst. Han vill bli beundrad av människorna, vill bli ansedd som deras välgörare och frälsare och kanske som den som befriar dem från kommunismen – men han kommer att leda sina efterföljare till den eviga elden och det eviga fördärvets pina. 

Avvisa honom och vägra honom lydnad! Vänd dig bort från denna världsledare och diktator, Antikrist, till den levande Guden, som skall sända sin Son från himmelen – ÄNNU EN GÅNG – vid slutet av vedermödan, för att befria världen från den träldom och det fördärv som synden kastat den i. 

HAN SKALL KRÄVA GUDOMLIG TILLBEDJAN

SÅ SNART SOM DENNE ”ÖVERMÄNNISKA” KÄNNER SIG SÄKER I SADELN SOM VÄRLDSHÄRSKARE, KOMMER HAN ATT UTROPA SIG SJÄLV TILL ”Gud” och kräva och även erhållasådan tillbedjan som bara tillkommer Gud. 

De skriftställen vi redan citerat visar detta, och till dem kan vi lägga Paulus ord i 2 Tess 2: 3 – 4. 

Låt ingen bedra er, på vad sätt det vara må. För först måste avfallet ha skett och Laglöshetens människa, fördärvets man, ha trätt fram, vedersakaren, som upphäver sig över allt vad Gud heter och allt som kallas heligt, så att han tar sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud. 

Denna hädiska förmätenhet att säga sig vara gudomlig, som Antikrist visa, kallas i Daniel 12: 11 för ”förödelsens styggelse”. Detta är en term som används av Jesus i Matt 24: 15. 

När ni nu får se ”förödelsens styggelse, om vilken är talat genom profeten Daniel, stå på helig plats – den som läser detta, han ger akt därpå. 

Tillbedjan som är gudomlig varelse kommer att ägna Antikrist av majoriteten av människorna på joden. Endast de som beslutat sig för att följa Kristus och är villiga att dö för sitt vittnesbörds skull kommer att undgå denna snara och förvillelse. 

Sen en del av sitt program av påtvingad tillbedjan kommer Antikrist att sätta upp en bildstod av sig själv, liknande den gyllene bildstod som Nebukadnessar lät uppställa och som omtalas i Daniels tredje kapitel. 

Antikrists avbild eller en kopia av den måste tillbeds. Om någon vägrar, straffas han med döden. Antikrist kommer att gå ännu längre – han ger order om att alla hans efterföljare skall få ett märke på sin panna och på sin hand. Detta är ett outplånligt tecken på lydnad för hans program och att man är villig att tillbe honom. 

Ett sådan märke är noggrant beskrivet i Upp 13: 14 – 18. 

Och genom de tacken som det har fått makt att göra i vilddjurets (Antikrists) åsyn förvillar det jordens inbyggare, det förmår genom sitt tal jordens inbyggare att göra en bild åt vilddjuret, det som var sårat med svärd, men åter kom till liv. Och det fick makt att ge ande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och kunde låta döda alla som inte tillbad vilddjurets bild. Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta ge sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis, den som har förstånd han räkna ut betydelsen av vilddjurets tal, för det är en människas tal. Och dess tal är sex hundra sextiosex. 

Dessa ord är klara och tydliga, om vi tar dem bokstavlig, tolkar dem för vad de betyder på vanlig svenska. De säger oss att Antikrist kommer att göra anspråk på att vara Gud och kräva tillbedjan av jordens inbyggare. En avbild kommer att uppresas, och genom Satans tillskyndelse får den liv eller förmåga att efterlikna liv. Den har förmågan att döda sådana som vägrar att tillbe vilddjuret. 

I avsikt att åstadkomma efterrättelse för detta program kommer varje människa att märkas med ”vilddjurets märke” – som på något sätt kan utläsas som 666. Hur vida det kommer att vara just talet 666 eller något variation eller något jämförbart uttryck, kan vi inte få veta förrän anbringandet av detta märke tillkännages. 

EN FRUKTANSVÄRD VARNING

Vi besvär dem som är kvarlämnade på jorden. AKTA ER FÖR ANTIKRIST! TAG ER TILLVARA FÖR VILDDJURETS AVBILD! AKTA ER FÖR VILDDJURETS MÄRKE! Det betyder ingenting hur skicklig och duglig, hur gudomlig världshärskaren må vara och hur stor förmåga han har att utföra underverk – han är en bedragare, han är djävulens verktyg, som förleder mänskligheten och leder den till evigt fördärv. 

Vägra att lyda honom! Förkasta honom, dö hellre än att du lyder honom det allra minsta! 

Minns dessa allvarliga ord ur Uppenbarelseboken 14: 9 – 11, som berättar om det öde som drabbar dem som tar vilddjurets märke och tillbeder dess avbild. 

Och ännu en tredje ängel följde dem, denne sa med hög öst. Om någon tillbeder vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller på sin hand, så skall han få dricka av Guds vredes vin, det som är iskänkt i hans vredes kalk, obemängt, och han skall bli plågad med eld och svavel i heliga änglars och i Lammets åsyn. Och när de så plågas, uppstiger röken därav i evigheters evigheter, och de har ingen ro, varken dag eller natt, de som tillbeder vilddjuret och dess bild eller som låter märka sig med dess namn. 

O, kära läsare, som är kvarlämnad på jorden och som läser denna skrift efter församlingens ”förvandling”, jag vädjar till dig att akta på dessa klara och tydliga varningar i Guds ord. 

Bättre några få dagars hunger, törst, fängelse, tortyr, döden i Antikrists och hans efterföljares hand än en evighet i den levandes Gudens händer, när han i sin vrede fördömer dem som förkastat hans Son. 

Lid hellre några få ögonblick på jorden än att för evigt vara tvingad att uthärda de eviga plågorna i den aldrig utslocknade sjön som brinner av eld och svavel. 

Låt varna dig! Var förståndig! Vad det än må kosta nu, besluta dig för att du med Guds hjälp skall vara trogen mot Kristus och vägra ta vilddjurets märke. Låt dig inte bedras tillsammans med de andra. 

Stå upp för Jesus Kristus. Snart en dag skall du inta din plats bland den övervinnande skaran, som sjunger inför tronen. Som det står skrivet i Upp 7: 15 – 17. 

Därför står de inför Guds tron och tjäna honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen skall slå upp sitt tabernakel över dem. De skall inte mer hungra och inte mer törsta, och solens hetta skall inte träffa dem, inte heller eljest någon brännande hetta. För Lammet, som står mitt för tronen, skall vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor, och Gud skall avtorka alla tårar från deras ögon. Och de ropade med hög röst och sa. Frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen, och Lammet. 


Harmangedon

6. HUR KOMMER DET ATT SLUTA? 

Med djävulens inkarnation på världshärskartronen och med makten i en enda människas händer och Satan lös på jorden – är det inte att förundra sig över att Kristus med allvar beskrev denna period i jordens historia som ”den stora vedermödan, den stora bedrövelsen”. 

Vad skall bli slutet på denna fruktansvärda tid av hämnd och mörker? Bibeln lämnar oss inte i tvivelsmål om den slutliga utgången. Daniel säger i 7: 18. 

Men sedan skall den högste heliga undfå riket och ta det i besittning för evig tid, ja, för evigheters evigheter. 

Och i Daniels 7: 26 – 27. 

Men dom skall bliva hållen, och hans (Antikrists) välde skall tagas ifrån honom och fördärvas och förgöras i grund. Men rike och välde och storhet utöver alla riken under himmelen skall ges åt den Högstes heligas folk. Dess rike skall vara ett evigt rike, och alla väldens skall tjäna och lyda det. 

När Paulus beskriver Antikrists karaktär, säger han i 2 Tess 2: 8. 

Sedan skall den Laglöse träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse. 

Paulus uppmuntrar ytterligare Guds efterföljare med dessa ord i 2 Tess 1: 6 – 10. 

Guds rättfärdighet kräver ju, att de som vålla er lidande få lidande till vedergällning, men att vi som utstår lidanden fån hugnad tillsammans med oss, när Herren Jesus uppenbarar sig från himmelen med sin makts änglar, i lågans eld, och låter straffet drabba dem som inte är vår Herres Jesu evangelium lydiga. Dessa skall då bli straffade med evigt fördärv, bort undan Herrens ansikte och hans överväldigande härlighet, när han kommer för att förhärligas i sina heliga och visa sig underbar i alla dem som har kommit till tro, för det vittnesbörd vi har framburit till er har ni trott. Så skall ske på den dagen. 

Vi vet inte exakt hur detaljerna i Vedermödans händelser skall utspelas. Vi vill inte spekulera. Men vi följer de allmänna riktlinjer som dras upp i Bibeln och försöker ange hur händelserna kan gestalta sig och vad du kan vänta i framtiden. 

ANTAGLIGA HÄNDELSER

Vi har tidigare lagt märke till – bl.a. i de första fyra inseglen omtalade i Upp 6 – att krig kommer att bryta ut under vedermödans första tid. Detta blir möjligen ett krig mellan det ryska kommunistblocket och resten av världen. Detta kommer att sluta med ruin för Ryssland och dess allierade i norr och öster, som framgår av Hes 38 och 39. hungersnöd, pest och död inträffar sedan i en fasansfull ordningsföljd. 

Ur det virrvarr och ödeläggelse som blir resultatet kommer Antikrist att stiga upp för att åstadkomma något som påminner om fred och enlighet. Det kan hända att han kommer att nå sin maktställning genom att besegra de tilltänkta världserövrarna – så som en gång Hitler steg till maktställning genom att rädda Tyskland från kommunismen.

När en gång Antikrist har slagit sig ned på världshärskarens tron, kommer han att kasta masken och visa sin rätta natur och förklara sig själv vara Gud. Snabbt och med den övermänskliga styrka som Satan skänkt honom kommer Antikrist att tvinga alla folk att tillbe sig själv, sin avbild och låta ta sitt märke på panna eller på handen. 

De som vägrar tillbe honom och som fasthåller vid tron på Jesus och vittnesbördet för honom kommer att lida martyrdöden – halshuggas enligt Upp 20: 4. Det judiska folket som ingått förbund med Antikrist och hjälpt honom skaffa sig världsherravälde kommer att få se hans rätta karaktär och hans hat mot Gud, och många kommer att fly för sina liv till Palestinas ödemarker. Jesus beskriver det i Matt 24: 15 – 22. det finns också förutsagt i Upp 12: 13 – 17, där ”kvinnan” (Israel) flyr in i öknen, där hon beskyddas för ormen under ”en tid, tider och en halv tid” (tre och ett halvt år). 

SLAGET VID HARMAGEDON

Som ett skutgiltigt försök i sin vansinniga strävan att störta Gud och fördärva hans folk skall Satan och Antikrist slutligen samla alla sina styrkor – mänskliga och demoniska – för att kämpa mot Gud och mot Kristus. De sataniska förberedelserna för detta väldiga slag beskrivs i Upp 16: 13 – 16. 

Och ur drakens (Satans) gap och ur vilddjurets (Antikrists) gap och ur den falska profetens mun såg jag tre orena andar utgå, lika paddor. De är nämligen onda andar, som gör tecken och som gå ut till konungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag … och de församlade dem till den plats, som på hebreiska heter Harmagedon. 

Att dessa tre demoniska rekryteringsandar lyckas i sitt uppsåt visas av Upp 17: 14, för kungarna på jorden ses samarbeta med Antikrist i hans planer på att gå till strid mot de himmelska härskarorna, Upp 17: 13 – 14. 

Dessa har ett och samma sinne, och skall ge sig i strid med Lammet (Kristus), men Lammet jämte de kallade och utvalda och trogna som följer det, skall övervinna dem, för Lammet är herrarnas herre och konungarnas konung. 

Aposteln Johannes får i en profetisk syn se slaget vid Harmagedon. Detta slag är inte endast en strid mellan olika nationer. Det är inte bara en kamp mellan makterna i öst och väst (invasionen som Gog företar enlig Hes 38). Denna äger rum tidigare under vedermödan. Slaget vid Harmagedon är ett krig mellan Antikrist och Kristus. Lägg märke till beskrivningen i Upp 19: 17 – 19. 

Och jag såg en ängel stå i solen, och denne ropade med hög röst och sa till alla fåglar, som flög fram uppe i himlarymden. Kommen hit, församla er till Guds stora gästabud, för att äta kött av konungar och krigsöverstar och hjältar, kött av hästar och deras ryttare, ja, kött av alla, både fria och trälar, både små och stora. Och jag såg vilddjuret (Antikrist) och konungarna på jorden med sina härskaror samlade för att utkämpa sin strid mot honom som satt på hästen och mot hans härskara. 

Antikrist har inte samlat sina härar för att strida mot någon annan nation. Han och konungarna på jorden har samlats för att strida mot Honom som satt på hästen! Vem är denne som sitter på hästen? Se tillbaka på Upp 19: 11 – 16. 

Och jag såg himmelen öppen och fick där se en vitt häst, och mannen, som satt på den, heter ”Trofast och sannfärdig”, och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var såsom eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor och hade ett namn där skrivet, som ingen känner utom han själv. Och var klädd i en mantel, som var doppad i blod, och det namn han har fått är ”Guds ord”. Och honom följde på vita hästar de himmelska härskarorna, kläda i fint linne, vitt och rent. Och från hans mun utgick ett skarpt svärd, varmed han skulle slå folken. Och han skall syra dem med järnspira, och han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress. Och på sin mantel, över sin länd, har han detta namn skrivet. ”Konungarnas konung och herrarnas herre”. 

Viken underbar beskrivning! Detta profetiska skriftställe gör det klart att det är för att bekämpa Kristus och himlens härskaror som Satan mönstrar sina demoner och Antikrist samlar jordens arméer till strid. Detta är Harmagedon – Satans slutliga och fräckt desperata slag mot Gud och Kristus i denna tidsålder. 

KLIMAX AV SATANS MAKTKAMP

Harmagedon utgör klimax för Satans försök att tillvälla sig gudomlig makt och myndighat – hans fasta beslut att bli Gud. Det bedrägeri som kommer att leda världen till Harmagedon är ”lögnen” som Paulus varnar för i 2 Tess 2: 11 – 12. 

Därför sänder ock Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätter tro till lögnen, för att de skall bli dömda, alla dessa som inte har satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten. 

Detta är vad David beskriver i Psalm 2: 1 – 3. 

Varför larma hedningarna och tänka folken fåfänglighet? Jordens konungar resa sig upp, och furstarna rådslå med varandra mot Herren och hans Smorde. Låt oss slita sönder deras bojor och kasta deras band ifrån oss. 

Vi vet att de försök vi gjort att ange händelseförloppet under vedermödan kanske inte är så detaljerade. Vi har bara velat komma dig, kära läsare, till hjälp ifråga om händelseförloppet i stort. Men hur än de olika händelserna gestaltar sig, så kan vi vara förvissade om hur det hela kommer att sluta, för de profetiska skrifterna gör direkta uttalanden härom. 

Vi har sett hur denna mörke period i världen kommer att avslutas med en sista desperat ansträngning från Satans och hans efterföljares sida – demoner och människor – att övervinna Gud och Kristus. 

Djävulen och Antikrist kommer att leda världens och helvetets arméer till strid mot Jesus Kristus och himlens härskaror. Vanvett? Ja, en vanvettig galenskap utan like! Men samma vanvett som i begynnelsen behärskade Satan, när han sa, så som det omtalas i Jes 14: 13 – 14. 

Jag vill stiga upp till himmelen, högt ovanför Guds stjärnor vill jag ställa min tron, jag vill sätta mig på gudsförsamlingens berg längst uppe i norr. Jag vill stiga upp över molnens höjder, göra mig lik den Högste. 

Detta var Satans ursprungliga försök att bli Gud. Han har aldrig ändrat sina syften. Under de få år han har kvar kommer han att samla denna väldiga arme av människor och demoner och företa ett slutligt anfall mot Herren och Kristus. Hur kommer det att sluta? Psalm 2: 4 – 5, ger svaret. 

Han som bor i himmelen ler, HERREN bespottar dem. Då talar han till dem i sin vrede, och i sin förgrymmelse förskräcker han dem. 

VEM SEGRAR VID HARMAGEDON? 

APOSTELN Johannes beskriver i livfulla ordalag resultatet av denna titaniska drabbning, detta krig mellan tre världar – jorden och helvetet mot himlen. Vad blir djävulens öde? Hur kommer Gud att behandla denne sin bittre fiende? Även detta finns beskrivet, Upp 20: 1 – 3. 

Och jag såg en ängel komma ned från himmelen, han hade nyckel till avgrunden och hade en stor kedja i sin hand. Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och fängslade honom för tusen år och kastade honom i avgrunden och stängde igen och satte dit ett insegel över honom, på det att han inte mer skulle förvilla folken, förrän de tusen åren hade gått tillända. Därefter skall han åter komma lös för en liten tid. 

Slaget vid Harmagedon kommer att leda till slutlig ruin och upplösning av människornas och Satans herravälde på jorden. På dessa ruiner skall Guds grunda sitt rike, så som det uppenbarats för David i Psalm 2: 6– 8. 

Jag själv har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg. Jag vill förtälja om vad beslutet är, HERREN sa till mig. Du är min son, jag har i dag fött dig. Begär av mig, så skall jag ge dig hedningarna till arvedel och jordens ändar till egendom. 

Profeten Daniel tillägger flera detaljer till denna profetia. Dan 2: 44. 

Men i de konungars dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike, som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt inte skall bli överlämnad åt någon annat folk. Det skall krossa och göra en ände på alla andra riken, men själv skall de bestå evinnerligen. 

FRAMTIDEN ÄR VISS OCH SÄKER

DAGEN IDAG MÅ TILLHÖRA Satan, djävulen, men morgondagen – och alla andra därpå följande morgondagar – tillhör HERREN, vår Gud. Det råder ingen tvekan om den slutliga utgången. 

Satan kommer att fullfölja sina planer och inleda en slutlig drabbning mot Gud, men han kan inte störta den Allsmäktige. När nu de kristna har blivit förvandlade och uppryckta från jorden till himmelen, kan du vara övertygad om sanningen och pålitligheten i Bibelns utsagor. 

Du måste inse att du nu står inför den fruktansvärda finalen i detta sataniska drama av hat och besatthet. Besluta dig just nu för att du inte skall förleda dig att sluta upp på Satans sida. 

I varje omständighet och varje händelse som kommer i framtiden, kläng dig fast vid Guds ord och var trogen mot Kristus och vittnesbördet för honom. Minns att Satans vanvett kommer att få ett hastigt slut. 

Gud skall mycket snart sända sin Son till jorden i triumf och härlighet. Du måste tro på Kristus och ha mod att säga ”ja” till Honom och nej till Antikrist och djävulen. 

Du måste inse att det faktum att den kristna församlingen ”förvandlats” och bortryckts från denna jord till himmelen är ett avgörande bevis för att Bibels profetior är pålitliga och sanna. Om detta har gått i uppfyllelse – då kommer säkerligen resten också att göra det! 

Tro detta! Handla i enlighet härmed. Vadhelst du gör, intag en fast hållning ifråga om att vägra tillbedjan av Antikrist. Vägra att ta vilddjurets märke. Låt dig inte bli bedragen. Kristus kommer inte att uppenbaras på jorden. Han skall komma på himmelens skyar. 

Vem som än träder fram på jorden och föreger sig vara Kristus är en bedragare – hur många under och tecken han än gör. Jesus säger i Matt 24: 23 – 27. 

Om någon då säger till er. Se, här är Messias, eller. Där är han, så tro det inte. För människor, som falskeligen säger sig vara Messias, skall uppstå, så ock falska profeter, och de skall göra stora tecken och under för att om möjligt förvilla jämväl de utvalda. Jag har nu sagt er det förut. Därför, om man säger till er. Se, han är i öknen, så gå inte dit ut, eller. Se, han är inne i huset, så tro det inte. För såsom ljungelden, när den går ut från öster synes ända till väster, så skall Människosonens tillkommelse vara.

Det är mycket antagligt att du kommer att lida martyrdöden för din tro på Jesus Kristus. Men döden kommer att vara mycket mera välkommen och härlig än lydnad för Antikrist – en ett evigt fördärv. Jesus Kristus uppmuntran till martyrerna under det första århundradet kan du mycket väl ta till ditt eget hjärta. Upp 2: 10. 

Frukta inte för det som du skall lida. Se djävulen skall kasta somliga av er i fängelse, för att ni skall sättas på prov, och ni skall få utstå bedrövelse i tio dagar. Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets krona. 

.

Jesus och församlingens uppryckande

7. VAD SKALL JAG GÖRA? 

Det är viktigt, att vi, som nu färdigställer denna skrift före församlingens ”förvandling”, ger en detaljerad instruktion till män och kvinnor, som blir kvarlämnade vid församlingens bortryckande. 

Vi kan inte exakt förutsäga detaljerna i de händelser som inträffar under vedermödan. Vi kan inte veta vilken roll Asien och Europa kommer att spela, vilken del vårt eget land och andra länder kommer att ha i detta drama, inte veta exakt hur Antikrist skall tillvälla sig sin makt, inte hur Satan kommer att göra upp sina anfallsplaner mot Gud. 

Dessa frågor måste besvaras av historien. Vi har försökt att ange det ungefärliga förloppet i de händelser som kan inträffa under denna sista tid, då vi anser att det är mycket viktigt att de som blir kvarlämnade vet ungefär hur tiden och händelserna skall gestalta sig och att de blir varnade och även får vägledning om hur de skall handla. 

Vi har sökt att låta Bibelns profetiska avsnitt tala för sig själva så mycket som möjligt. Givetvis är vi inte felfria, utan har kanske i någon detalj tagit miste. Men låt inte detta förringa det praktiska värdet av denna lilla skrift. 

Vår bristfälliga mänskliga förståelse av Bibeln är ingen förebråelse mot eller ringaktning för Bibelordet, inte heller får det förringa värdet av kraften och giltigheten i den Bibliska profetian. 

DETTA ÄR VISST OCH SÄKERT

Så mycket är säkert. Kristus har kommit och hämtat hem sin församling, och de kristna är borta från jorden. Detta innebär att de profetior i Bibeln som rör ändens tid snart kommer att fullbordas. Dessa finns särskilt i Daniel. Jesaja, Sakarja, Matteus 24.e kapitel och Uppenbarelseboken. 

Helt säker kommer alla dessa profetior under loppet av några få år att gå i uppfyllelse satan kommer att fullfölja sina planer och inleda sitt fruktansvärda anfall mot Gud. Han kommer att söka få med sig varje människa på sin sida. Han kommer att söka vilseleda även dig – likaväl som alla andra. 

Vad kan du göra åt saken? Här följer några råd och anvisningar som kan bli dig till hjälp och ledning. 

Tro de sanningar som finns framställda i Bibeln, Guds heliga ord. Vänd dig till Bibeln och låt den bli din guide. Håll dig fast vid Ordet, tills tiden också för dig är inne att besegra ditt vittnesbörd med ditt liv. Minns att profetiorna rörande Kristi första och andra tillkommelse bokstavligen har gått i uppfyllelse, därför är det förnuftigt att anta att alla profetior om vedermödan och Harmagedon också kommer att bokstavligen uppfyllas. Tro dem. 

Bered dig genom uppriktig bön, invigning åt Kristus och en fast beslutsamhet attmöta varthelst som kommer och den förföljelse som du snart skall utsättas för. Må följande viktiga fakta stå tecknade i eldskrift i ditt inre. 

GLÖM INTE att Gud fortfarande sitter på sin tron i himmelen. Han förmår att besvara bön och skänker styrka och mod åt dem som anropar honom därom. Läs Upp 7: 10. 

GLÖM INTE att det finns kraft i Kristi blod. Där kan du finna tillflykt i tider av nöd och trångemål. Läs Upp 12: 11. 

GLÖM INTE att Antikrist kommer att träda fram och tillvälla sig makten över hela världen. Han kommer att bli ärad och dyrkad av hela mänskligheten, han kommer att tillbes som Gud, men i själ och hjärta är han en djävul. Hans enda syfte är att leda alla människor till strid mot den sanne Guden och att alla människor skall drabbas av fördömelse och hamna i helvetet. Låt honom inte bedra dig. Han kanske redan nu finns någonstans på jorden. Läs 1 Joh 2: 18. 

GLÖM INTE att Antikrist kommer att kräva tillbedjan av alla människor. Han kommer att ställa upp en avbild av sig själv och kräva att varje människa tar hans märke på sin panna eller på sin hand, och han kommer vid dödsstraff att kräva att alla ansluter sig till hans program. Läs Upp 13: 8, 15 – 17. 

GLÖM INTE att om du tar vilddjurets (Antikrists) märke och tillber hans avbild eller hyllar hans namn, kommer detta att innebära evig fördömelse. Du kommer att gå förlorad och bli skild från Gud, för alltid, utan hopp om att någonsin bli frälst. Läs Upp 14: 9 – 11. 

GLÖM INTE att Gud Allsmäktige till slut skall triumfera över Satan och Antikrist och all deras makt. Gud skall insätta sin Son Jesus Kristus på denna världens tron i makt och härlighet. Det är bättre at lida för Kristus en liten tid nu och sedan dela härligheten med honom i evighet. Var villig att mista ditt jordiska liv nu, på det att du må bli frälst för evigt. Läs Upp 14: 13,15: 2 – 4, 11: 15. 

GLÖM INTE att det kan kosta dig livet att vara trogen mot Kristus. Du kan bli halshuggen av Antikrist. Men ”salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen, över honom har den andra döden ingen makt”. Läs Upp 20: 6. 

GLÖM INTE att Upp 12: 11 är ditt nyckelord i Bibeln. Detta ord kommer att hjälpa dig över alla lidanden och prövningar som ligger framför. Upp 12: 11. Och de övervann honom i kraft av Lammets blod och i kraft av sitt vittnesbörds ord, de älskade inte så sina liv, att de drog sig undan döden. Må Gud välsigna dig och bevara dig trogen mot Herren Jesus Kristus. Vi skall möta dig i himlen, där ingen sorg och inga tårar skall finnas och där lidandet för alltid är borta. 

EFTERSKRIFT

Denna skrift har sammanställts av följande orsak. Om Jesu tillkommelse äger rum plötsligt och oväntat och i hemlighet ett stort antal av Guds folk rycks bort från jorden, kommer detta säkert att medföra stor förvirring och mycket missförstånd hos de människor som blir kvarlämnade. 

En sådan förvirring kan leda till, att de blir ett lättfångat byte för Satans och hans Antikrists mästerliga bedrägliga strategi. Skaror kommer att lockas med i den massaker som skall äga rum vid Harmagedon och har ytterligt små utsikter att kunna förstå de sanningar som Gud så klart uppenbarat i sin Bibel. 

Det är särskilt för dem som är kvarlämnade efter församlingens ”förvandling”, som denna broschyr har blivit skriven. 

Vi föreslår att varje Bibel troende kristen, som väntar Herrens Jesu tillkommelse, placerar denna skrift på platser där den senare kan påträffas – efter församlingens bortryckande av ofrälsta vänner ochanhöriga! 

Vi hoppas att de på dessa sidor skall finna tillräckliga föreskrifter och en klar framställning av den Bibliska profetian, så att de kan ledas till ett klart ställningstagande för Kristus under vedermödans tid. 

Författaren gör inte anspråk på att vara någon expert ifråga om att kunna förutsäga kommande händelser. Förutom de klara uttalanden som finns i Bibelns profetior är det endast med tveksamhet vi själva anger troliga riktlinjer för händelseutvecklingen. Ibland måste man dock göra det, eftersom ibland den antagliga utvecklingen måste förbindas med Bibelns sanningar. 

Men alltid när profetior uppfyllas, äger denna uppfyllelse rum på ett sätt som man inte hade väntat. Detta hände när Jesus kom första gången, detta var anledningen till att det judiska folket inte erkände sin Messias. Det skall inträffa även när han kommer för andre gången. 

Vi kan emellertid vara säkra på det allmänna händelseförloppet genom de klara och tydliga profetiorna i Bibeln. 

Historien kommer att fylla i detaljerna. Vi överlämnar denna skrift åt Herren Jesus Kristus till ans lov och ära och hoppas att många själar skall vinnas bland dem som blir kvarlämnade, när han hämtar hem sin församling. 

Denna skrift tillägnas min hustru, Iona Armstrong, som var den som först påpekade behovet av en dylik skrift. 

Springfield, Missouri, U.S.A. 5 april 1949 

Hart R. Armstrong


Originalets titel: TO THOSE WHO ARE LEFT. By Hart R. Armstrong. Från engelskan av Anders Wighol. Vi föreslår att varje bibel troende kristen, som väntar Jesu tillkommelse, placerar ett ex, av denna skrift på sådana platser där den senare kan påträffas – efter Församlingens bortryckande – av ofrälsta släktingar och vänner. Printed in Germany.


Skriv ut


Publicerat av Christer Åberg fredag 17 augusti 2018 21:12 | Direktlänk | Nyhetsbrev | RSS

STÖD APG29: Swisha: 070 935 66 96 • Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 • Paypal: https://www.paypal.me/apg29/


16 kommentarer

OBS: Läsarmejl, artiklar, kommentarer och video som är skrivna och gjorda av andra än mig, (Christer Åberg, grundaren till Apg29), kan ha åsikter som jag inte delar.

Niklas Jönsson

Bra skrivet! detta borde komma ut till allmänheten, så alla som inte tror på herren Jesus guds son att dom verkligen tänker igenom sin situation om var dom vill tillbringa evigheten för som det är nu så är det säkert många som inte vet hur allvarligt det är att inte vara frälst & eller som varken vet det ena eller andra för dom som kommer till paradiset eller helvetet hur får dom det sen??

Svara -   - 18/8-18 08:32 -


Karl Håkan Sandell

För dem som känner sin svaghet och fruktan inför detta budskap om en plötsligt uppryckande. Vi är ju alla människor och hur ska jag klara det här.

Så är det trösterikt att få säga att det är tron på Jesus som gör det hela. Det är han som gör det. Det finns inget annat. Det är inte så att man måste tro på uppryckandet som det verkar som somliga försöker få in i oss. Nej man kan ha en helt annan syn på hur det kommer att bli när Jesus kommer tillbaka.

Men skulle trotts detta, det här med uppryckandet äga rum på det sätt som beskrivs här så får alla som har tagit emot Jesus som sin frälsare vara med. Det finns inte olika grader av frälsning, utan alla som är frälsta, är det, och tillhör Jesus.

Karl Håkan

www.minJesus.blogspot.se

Svara -   - 18/8-18 09:10 -


Bengt

Är lite som i filmen som en tjuv om natten

Svara -   - 18/8-18 09:20 -


nils

En bra och tydlig genomgång,men den är präglad av Darbys Pre-Trib lära,där Uppryckelsen av de troende skall ske Före den stora V-mödan.

Just detta Vilseför många så de Ej är redo för det lidande och förföljelser som Jesus talar om i ex.Matt.24:8-23!
Som Matt.Mark och Luk.skriver.sker Församlandet,Uppryckelsen Efter den stora
V-mödan när sol och månen förmörkas,och Jesus uppenbarar sig.
¤¤¤
I 2Tess.1:7-8 står;"att Ni som utstår Lidande får hugnad tillsammans med oss När Herren Jesus Uppenbarar sig från Himlen med sin makts Änglar i lågande Eld....
V10."När Han kommer för att förhärligas i sina heliga och visa sig underbar i alla dem som har kommit till tro."
Detta måste då gälla Uppryckelsen som jag ser det.

Svara -   - 18/8-18 09:25 -


Kattis

Jag har delat det på min Facebook sida!

Det är lite som en Tjuv om Natten! Sedan finns det en Amerikansk dvd , som också tar upp detta lite grann! Jag hade den dvd länge, men jag kommer inte ihåg vad den hette! Den gav jag till en Seconhandbutik. Men jag tror omslaget var som att vägararna gick av på mitten, och det blev ett slukhål!

Svara -   - 18/8-18 10:08 -


Lasse

Svar till Bengt.

Left behind är en film jag sett, när allt tas ifrån oss boende mat inkomst, ja när familjen blir jagad för att dödas, så hoppas jag att vi består provet.💟

Svara -   - 18/8-18 10:32 -


Bengt

Ja det här med vilddjurets märke är det

Värsta

Om vi inte slipper den delen

Men Gud hjälper oss hur det än blir

Svara -   - 18/8-18 12:32 -


Lasse

Svar till Bengt.

Vad jag förstår är det kopplat till tillbedjan, så det missar man nog inte, den onde är vi så trötta på. Men han bryr inte ett skit om det

Svara -   - 18/8-18 13:00 -


Mikael W

Svar till Kattis.

Jag har delat det på min Facebook sida

...och hur hittar man den?

Svara -   - 18/8-18 13:02 -


Bertil Rosenius

Svar till nils.

Det finns det vi inte delar Nils, men jag tror vi delar den förståelse.

Vi måste vara redo på att möta både antikrist och lidande/förföljelse - i detta kommer Jesus att vara med oss.

Men vi skall inte vara kvar här till änden och Guds vrede - den rycks vi bort ifrån.

Så uppfattar jag Bibeln.

Svara -   - 18/8-18 13:35 -


Bertil Rosenius

Svar till Bengt.

Det är därför vi måste bli medvetna om antikrist och hans märke och ordningen för detta. Talet om chipet ser jag som en vilseledande.

Först måste antikrist komma och bli hyllad som världesledare. Först därefter kommer märket - det är ordningen. Och märket innebär att vi "säljer" oss - inte till ett banksystem - utan till personen antikrist och låter oss märkas - likt slavar - att vi tillhör antikrist.

Svara -   - 18/8-18 13:44 -


Kattis

Svar till Mikael W.

Jag har delat den här artikeln som vi kommenterar just nu , på Facebook bland mina vänner på min Facebook sida!

Svara -   - 18/8-18 13:58 -


Bengt

Tack för ditt svar bertil

Svara -   - 18/8-18 14:04 -


Mikael W

Svar till Kattis.

....och hur blir man en av dina vänner?

Svara -   - 19/8-18 16:45 -


Mikael N

"De har i hemlighet blivit hämtade av sin Herre."
En liten undran... Hur kan uppryckandet sägas ske "i hemlighet"? Med tanke på att det snarast har blivit en del av i alla fall det nordamerikanska folkmedvetandet, lär det ju inte råda något tvivel om vad som skett om ett antal miljoner människor plötsligt skulle försvinna.

Svara -   - 20/8-18 00:15 -


New-IFB-Baptist

Svar till Mikael N.

Här är den absolut bästa undervisningen jag sett om vedermödan/uppryckandet. Rekommenderas verkligen!

https://www.youtube.com/watch?v=Dvv2HPYdhMA

Svara -   - 20/8-18 00:54 -


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?IS-brud vill återvända till England och få sympati

IS brud

Shamima Begum var 15 år då hon anslöt sig till kalifatet Islamiska staten för att få föda barn åt en IS-terrorist. Hon födde två barn som vanvårdades och dog. Nu har hon fött sitt tredje barn som 19-åring och vill återvända till England.

10

Läs allt!


Den oönskade - Del 22

Christer Åbergs barndom - Den oönskade

Nu i några delar kommer jag att berätta om smärtsamma händelser som jag har haft funderingar på hur jag ska berätta dem, eller om jag över huvud taget ska berätta om dem. Men eftersom det är en viktig del av fortsättningen framåt av min berättelse så har jag valt att ta fram en del smärtsamma händelser som senare skulle visa bli livsavgörande händelser i mitt unga liv.

7

Läs allt!


Badhus börjar med chip

Chip under huden

Bild: Nya Dagbladet. 

Badhuset Kokpunkten i Västerås börjar med chip-implantat under huden mellan tummen och pekfingret.

56

Läs allt!


Nåd mitt i en Guds straffdom – Del 2

Läsarmejl av SIGVARD SVÄRD 

I den stund Adam och Eva tvingades lämna Edens lustgård på grund av sitt syndafall, då satte Herren Gud särskilt utsedda keruber ”med flammande svärd” att vakta ingången tillbaka.

0

Läs allt!


Svag men stark

Läsarmejl av DAVID BILLSTRÖM 

Gud har den styrka och hjälp som vi behöver och vår svaghet är inte ett hinder. 

0

Läs allt!


Flera barn tog emot Jesus

Läsarmejl av JÖRGEN MILTON 

Efter att jag berättat om mitt liv för barnen och sagt att Jesus ville bli deras vän, kom sju barn idag fram för förbön och ville ge sina liv till Jesus.

0

Läs allt!


Föräldrar 1 och 2 breder väg för Antikrist framträdande

Mamma pappa barn

Enligt en lagändring ska i Frankrike ska föräldrar inte längre kallas. För "mamma" och "pappa" utan "förälder 1" och "förälder 2".

110

Läs allt!


Då du tar emot Jesus föds du av Gud - Christer Åberg

Christer Åberg predikar kort i Åsljunga att man blir född av Gud då man tar emot Jesus.

2

Läs allt!


Domen över Jehovas Vittnens grundare

Läsarmejl av NILS 

Jesus Kristus visar en man domen över Jehovas Vittnens Grundare.

42

Läs allt!


ICA är klokare än församlingen

Läsarmejl av DAVID BILLSTRÖM 

27

Läs allt!


Inga andra gudar, del 2: Påven, Islam, Brödraskapets ark - Per-Arne Imsen

Per-Arne Imsen talar om nya boken "Inga andra gudar". I denna del tar Imsen upp senaste nytt där påven träffade ledare för islam och andra religioner och arbetar för att samla alla religioner i en ark likt den på Noas tid. 

5

Läs allt!


Brändes hon ihjäl efter kristet bönemöte?

Flicka mördad men inte i Indien

Jag har från flera personer fått en chockerande video sänt till mig på Messenger som visar en 16-årig flicka bli misshandlad och bränd levande till döds av en lynchmobb. 

9

Läs allt!


Avfällingen - Frank Mangs

Lyssna på den här starka predikan av evangelisten Frank Mangs. Den kan förändra ditt liv.

3

Läs allt!


Likt Adventisterna var det fel datum för Jesu återkomst som födde Jehovas Vittnen

Läsarmejl av NILS

Hur en rörelse föds avgör om dess Framtida lära blir Sanning eller Lögn! Samma stötesten som Adventisterna om Jesu återkomst datum, födde Vakttornet och Jehovas Vittnen!

16

Läs allt!


Prenumera på Youtubekanalen Apg29.nu

Inga andra gudar, del 1: Katolsk mysticism - Per-Arne Imsen

Per-Arne Imsen talar om sin bok "Inga andra gudar" i Vetlanda friförsamling. Han tar upp händelser i världen - katolska kyrkan med påven i spetsen går med snabba steg mot att göra Agenda 2030 till verklighet. En världsreligion under påven.  

95

Läs allt!


Underbar frid

Läsarmejl av David Billström 

3

Läs allt!


Den oönskade - Del 21

Den oönskade

Min fortsatta och gripande berättelse om mig som en liten oönskad pojke. 

3

Läs allt!


Kristna TV-kanaler i Sverige

Kristen TV i Sverige

Det finns många bra svenska kristna tv-kanaler i Sverige. Både som går på satellit, kabel och webben! Här listas alla kanaler.

34

Läs allt!


Christer Åberg: Det största miraklet jag varit med om

Christer Åberg berättar om det största mirakel som han har varit med om.

0

Läs allt!


Dagens ord

Vecka 08, torsdag 21 februari 2019 kl. 15:00

Jesus söker: Hilding!

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? - Be den här bönen:

Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som min Herre och Frälsare. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Jag ber om förlåtelse för alla mina synder. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!

Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. - Joh 3:16Månens baksida och jorden på samma bild

Månen och jorden

Den kinesiska satelliten Longjiang-2 har fotograferat månens baksida och jorden på en och samma bild.

83

Läs allt!


Christer Åberg sjunger: Vem är Kungen i djungeln?

Måste bara ses! Christer Åberg sjunger och spelar ukulele sången: Vem är Kungen i djungeln? 

3

Läs allt!


Senaste kommentarer


Den oönskade - Del 20

Den oönskade

Fortsättningen av den skakande berättelsen om min barndom som ett oönskat barn.

5

Läs allt!


De troendes uppryckande - Del 5

Christer Åberg intervjuar hemma hos Holger Nilsson om de troendes uppryckande. Del 5 av 10.

3

Läs allt!


Ellen Whites svar visar adventisternas villolära

Läsarmejl av NILS 

Nils listar sakligt och tydligt vad sjunde adventisternas falska profet Ellen White lärde.

43

Läs allt!


En frälsningsarmé

Läsarmejl av DAVID BILLSTRÖM 

Varje troende är kallad att ge evangelium till människor. Kön, ålder, utbildning spelar ingen roll. Du kan be, predika och tro på Gud och se underbara saker ske. Det behövs en frälsningsarmé idag och du kan utgöra en del av den.

18

Läs allt!


Internet förenar världen under Antikrists system

Internet

Av HOLGER NILSSON 

Ett elektroniskt nät kommer att omsluta jorden. Det kommer att förena hela världen under antikrists system av sluttidens Babylon. 

27

Läs allt!


Jesus avslöjar sjundedagsadventismens villfarelse

Läsarmejl av nils

Adventismen började med att en man från Baptistsamfundet, W. Miller räknade ut Jesu återkomst till oktober 1844 från Daniels profetior.

23

Läs allt!


SD-politiker skrev hatiska inlägg om muslimer och homosexuella

SD-politiker: Muslimer ska brinna i helvetet

Bild: Expressen.

Tidningen NSD skriver att SD-politikern Patrik Svanberg i Kalix kommun, har skrivit hatiska och nedsättande inlägg om muslimer, homosexuella och kvinnor på Facebook.

57

Läs allt!


Till minne av Ulla Gabay

Ulla Gabay

Bildkälla: ullagabay.com. 

Av Sigvard Svärd Tron på Gud är en betydande hjälp i livet, till ande, kropp och själ – och den tron hade Ulla Gabay.

10

Läs allt!


Nationella SD blir globalistiskt?

Nationella SD blir globalistiskt?

Bild: SVT.se. 

Sverigedemokraterna kommer inte längre att driva frågan att Sverige ska folkomrösta om att lämna EU. Är detta det första steget på att sverigedemokraterna kommer att bli globalistiskt?

77

Läs allt!


Kvinna kastade ut sitt barn

Vad är det som gör att en del kastar ut sina barn? För inte vill man väl kasta ut sitt eget barn? Eller...?

11

Läs allt!
Apg29 har tusentals bloggartiklar! Gå vidare till fler artiklar:

NÄSTA


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Sedan 23:42 2013-08-16 har det varit 469 678 722 sidvisningar på Apg29! Apg29 har just nu 17 174 bloggartiklar, 94 364 kommentarer och 62 041 bönämnen.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp