Surfar nu: 472 www.apg29.nu


Troendedöparna brändes, dränktes och halshöggs


Många är de som har lidit förföljelse, satts i fängelse och dödats som har praktiserat det bibliska troende-dopet genom nersänkning.

Dödsstraff

Lagen om spädbarnsdop fastslogs år 416. Spädbarnsdop blev nu obligatoriskt. Kejsaren Theodosius II, som regerade 408 - 450, hotade med dödsstraff för "omdöparna".

Alltså: han hotade med dödsstraff för dem som ville döpa på det bibliska och riktiga sättet.

Bara det här visar tydligt var spädbarnsdop har sin grund i någonstans. Det är inte hos Bibelns Gud. Detta kan vi vara helt säkra på!

Inget omdop

Nu kan man inte säga att troendedop är "omdop" eftersom spädbarnsdop inte är något dop alls i biblisk mening.

Obarmhärtigt förföljda

Rörelser som förnekade det katolska dopet blev obarmhärtigt förföljda. I alperna fanns valdensarna som överlevde förföljelserna.

Kyrkofadern Augustinus, som var född 354, lärde att dop var nödvändigt för frälsningen. Han sa:

”För mänskliga varelser kan återlösas endast inom kyrkan som man kan komma in i endast genom dop” och ”endast genom (spädbarns) dop kan fullständig och omedelbar rening (från synd) utföras.”

Här ersätter Augustinus dopet med Jesus och gör dopet till Frälsare. Inget dop i hela världen kan frälsa. Det är endast genom tron på Jesus Kristus som du blir frälst.

Magiskt

Dessutom gör han spädbarnsdopet som något magiskt eftersom dopet frälser oberoende av tro, då ett spädbarn inte kan tro.

Villoläraren Augustinus vördas som ett helgon inom romersk-katolska kyrkan!

Konfirmera?

För att legitimera barndopet brukar de säga att när barnet blir äldre ska han "konfirmera" - bekräfta sitt dop. Men hur kan han bekräfta något dop som inte var något dop?

Dessutom behövdes det ju ingen tro till detta dop eftersom han genom dopet redan var frälst. Vilken fruktansvärd villolära. Många är de som har gått till helvetet som har trott på sitt barndop som Frälsaren.

Ibland säger man om den som är barndöpt att han "lever i sitt dop" och på det sättet ska man acceptera hans barndop.

Men detta är ju direkt bibelstridigt. Vi ska inte leva i något dop. Varken i något barndop eller så kallat vuxendop. Vi ska leva i Jesus Kristus!

Dopfunt istället för Jesus

År 680 beslutas det i katolska Kyrkomötet i Konstantinopel att dop inte kan förrättas på annan plats än i kyrkan. Genom att barndopet nu var det vanliga så räckte det ju med en dopfunt till detta.

För att bli frälst i katolska kyrkan räcker det nu alltså en dopfunt och så har de än en gång avsatt Jesus som Frälsaren.

Katolska kyrkans frälsningslära bygger på något helt annat än på Jesus Kristus. Kontentan av katolska kyrkans undervisning är att Jesus inte kan frälsa, utan det behövs sakrament för frälsning. Spädbarnsdopet är ett sådant sakrament.

Förföljelsen mot troendedöparna

Det är dopkandidatens egen bekännelse som är avgörande. Denna övertygelse har genom århundraden kostat många troendedöpare livet och förföljelse av olika slag. Katolska kyrkan har många gånger varit ledande i förföljelsen.

Ett stort antal medlemmar i friförsamlingarna led döden för sin tro. De blev torterade, fängslade, dränkta, brända på bål eller halshuggna anklagade för kätteri.

Förföljelsen var den värsta som drabbat någon församlingsbildning sedan urkristendomens dagar.

Men stränga straff mot dem som praktiserade troendedop eller som inte döpte sina små barn stoppade dem inte.

Brändes, dränktes och halshöggs

En av de få saker som katoliker och protestanter var överens om, var förföljelsen av troendedöparna! Skillnaden var att katolikerna brände dem på bål medan protestanterna dränkte eller halshögg dem.

Döparrörelsen växte snabbt och trots den fruktansvärda förföljelsen spreds deras budskap ut över hela världen. Den snabba tillväxten sträckte sig från 1525 till ungefär år 1540.

De som blev dödade

Bolt Eberli var den förste troendedäparna (anabaptisten) som blev martyr under katolikernas förföljelse. Felix Mantz, Conrad Grebel och Georg Blaurock var tre frikyrkoledare som blev dömda till livstids fängelse.

Felix Mantz blev den förste som lutheranerna dömde till döden. Han blev dränkt. Conrad Grebel dog i pest och Georg Blaurock brändes på bål.

Balthasar Hubmaier som undervisade om troendedopet blev förföljd och sattes i tortyrfängelse och blev bränd på bål som kättare i Wien 1528 av den katolske Ferdinand.

Hubmaiers hustru dränktes för sin tro på Jesus.

Väckelseevangelisten Hans Hut fängslades, torterades och brändes på bål.

Baptismen i Sverige

För 150 år sedan försökte man utrota baptismen i Sverige med fångstkärror, tvångsdop och de sattes i fängelse på vatten och bröd.

Gå inte tillbaka

Det finns all anledning att inte gå tillbaka till barndopets villolära. Människor gav sina liv för inte så värst länge sedan för det bibliskt riktiga troendedöpet.

På grund av deras mod och offer kan vi idag döpa människor på ett bibliskt sätt.

Ska vi nu då förråda dessa människor och acceptera barndopets villolära? Nej, bort det! Låt oss istället följa Jesus och tro på honom!


Källa:


submit to reddit


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades måndag 19 november 2018 18:06 | #katolska kyrkan #barndop #omdop #villolära | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

14 kommentarer

David B Mon, 19 Nov 2018 18:21:31 +010

Viktigt det du tar upp här Christer. Många är de som gått före oss och många gånger till ett högt pris för att slå vakt om sanningen.

Låt oss fortsätta på den inslagna stigen och inte vika av ut i allsköns träskmarker av mänskliga traditioner som går emot Guds ord.

Svara


Lena Henricson Mon, 19 Nov 2018 19:34:09 +010

Härlig video och värdefullt att läsa om det pris man var beredd att betala genom att lyda JESUS helt och fullt. Ännu fler exempel hittar man i boken H. Asak Kristiansen, DÖPARMARTYRER. Finns fortfarande i en del äldre troendes hem. Att rekommendera!

Svara


Akki Mon, 19 Nov 2018 20:56:09 +010

Jag är barndöpt, jag bekänner nu Jesus Kristus som min frälsare och herre och har tagit emot Jesus personligen. Vad säger ni, ska jag döpa mig?

Svara


Christer Åberg Mon, 19 Nov 2018 23:38:32 +010

Svar till Akki.

Jag är barndöpt, jag bekänner nu Jesus Kristus som min frälsare och herre och har tagit emot Jesus personligen. Vad säger ni, ska jag döpa mig?

Bibeln säger att den som tror skall döpas. Så har du tagit emot Jesus som Herren och är frälst ska du naturligtvis bli döpt.

Svara


Roger T. W. Mon, 19 Nov 2018 23:59:12 +010

Dopet är ett dop till bättring och därför undrade Johannes varför han skulle behöva döpa Herren. Johannes har fortfarande efterföljare i Mellanöstern. De som kommer hit döper sig flera gånger och även på vintern.

Jag förstår vad som sägs om Augustinus, men det är svårt att helt avfärda honom. Hans Bekännelser är intressant läsning.

I Sverige förföljdes pietisterna för att de ville ha en kärleksrelation med Herren.

Svara


Steven Tue, 20 Nov 2018 00:15:12 +010

Någon som vet om Martin Luther förföljde eller var motståndare till Anabaptisterna (eller vuxendöpare)? Känner en vän som hävdade detta utan att kunna påvisa källa,

Svara


Christer Åberg Tue, 20 Nov 2018 00:50:43 +010

Svar till Roger T. W..

Dopet är ett dop till bättring och därför undrade Johannes varför han skulle behöva döpa Herren.

Johannes dop gäller inte idag. Idag döps människor i Herren Jesu namn. (Apg 19:4-5)

Svara


Lukas Tue, 20 Nov 2018 23:22:21 +010

Jag tror barndopet och att hela familjer döptes, t ex fångvaktaren i Filippi i Apg, ska ses som "christening" d v s ett nödvändigt avskiljande från omgivande hednisk kultur till Kristus och införlivande i kyrkans gemenskap. En bra handling och markering från föräldrarnas sida sett från barnets synvinkel. Sedan verkar det under kyrkans historia ofta varit för mycket betoning av gemenskapen på bekostnad av det individuella. Man har helt enkelt blivit passiviserad i församlingen i stället för att man uppmuntrats att nå ut. Man fostrar helt enkelt inte fram några original, som att alla sväljer kyrkkaffe och tuggar bulle i takt (obs ironi). Jag tycker vi behöver fundera på vad som produceras i församlingarna. För vi lär oss väl inte att sitta stilla länge och lyssna och inte ta några risker...? I stället vill Herren tala till oss.
I NT tycker jag man ser hur Paulus riktigt tar i och spetsar till det för att propsa på personlig tro och omvändelse. Och man får väl säga att utan honom hade vi inte haft "nåden allena" i NT. Paulus upplevdes nog som besvärlig och onödigt skarp av många dåtidens kristna. Och om inte han stått upp mot inblandningen av laggärningar i evangeliet, vad hade det blivit då?
Jag är barndöpt men döpte mej på senare år efter många års funderande. Och så här efteråt ser jag mitt barndop som ett kristnande och upptagande i kyrkan vilket var bra. Men jag behövde ett dop i tillräknelig ålder där jag gett mitt medvetna ja till Kristus. Det var för mej en kraftfull markering av vad jag ville och jag kände mej så full av vitalitet och energi i samband med det dopet!

Svara


Lukas Tue, 20 Nov 2018 23:32:51 +010

Barndopet är helt enkelt en barnvälsignelse eller kristnande och jag tänker mej att problemet uppstår när man blandar ihop de två.

Svara


Tobias Hansson Fri, 23 Nov 2018 00:47:13 +010

Svar till Steven.

Jag undrar om dopet kan utföras av vem som helst. Är det bara den troende som behöver tro eller gäller det också den som döper?

Svara


Stefan Jonasson Fri, 23 Nov 2018 10:00:42 +010

Missions befallningen 28:19 gäller alla troende :gå därför ut och gör alla folk till lärjungar.. Döp dem i FADERNS SONENS OCH DEN HELIGE ANDENS NAMN..... lär dem att hålla allt vad jag befallt er(undervisa vad bibeln säger om frälsningen) . Och jag är med er alla dagar intill tidens slut.. Vem som helst som är frälst kan döpa.. Vi är alla präster(helgare) åt GUD,.. Man bör också betänka rövaren på korset han vädjade till JESUS och kom till paradiset utan gärningar utan dopet.. En förebild på att man blir frälst genom hjärtats tro.. Genom hjärtats tro blir man rättfärdig(frälst från den yttersta domen) och genom munnens bekännelse blir man frälst dopet är en offentlig bekännelse och man anropar GUD om ett rent samvete genom KRISTI BLOD.. och begraver den gamla människan.. Ett förbund med GUD att vandra med honom genom livet... Men det är konstigt att adams naturen överlever och att man fotfarande måste kämpa med dom gamla vanorna.. En slags paradox.. Svårt att förstå...

Svara


Tobias Hansson Fri, 23 Nov 2018 13:33:02 +010

Stefan! Ja rövaren kom till paradiset. Fast jag är osäker på om han blev frälst eller kom till himlen.

Jag tror så här:

Jag har svårt att tro att nånting som sker med en av Guds utvalda sker utan hans godkännande. Är det ett sakrament måste det därför också vara av Gud. En tro, ett dop.

En tro på Gud, inte på mig själv. Ett dop av Gud, inte av mig själv eller någon annan, ett vatten helgat genom Guds ord. En Herre, en tro, ett dop (Ef4:5).

Jag blir döpt men jag döper mig inte. Den enda roll jag har när jag fått tro är att leva i tron och låta Gud fortsätta sitt verk. Är jag då inte döpt ska jag låta mig bli döpt, är jag döpt ska jag tro eftersom Jesus säger; "men den som inte tror ska bli fördömd".

Därför tror jag på Gud i mitt dop och att allt som hör till min frälsning är av Gud av nåd.

En tanke slog mig utifrån Mark 16:16. Om jag utifrån mitt barndop inte vill vuxendöpa mig så gör jag det utifrån att jag tror Gud. Blir jag då fördömd så har jag blivit fördömd i tro.

Svara


Stefan Jonasson Fri, 23 Nov 2018 14:38:21 +010

Jag har funderat på vad paradise är.. Ett dis i fjärran som hägrar.. Något som man inte kan föreställa sig.... En pastor som predikade att ordet paradiset betyder GUDS LJUVLIGHET.. den förklaringen tycker jag låter bra... GUDS LJUVLIGHET allt vad han är all godhet och kärlek i all evighet.... Det behöver inte betyda någon geografiskt plats.. Något vi aldrig har kunnat föreställa 😇 oss

Svara


Tomas N Mon, 26 Nov 2018 11:46:58 +010

Bra artikel. En rannsakande läsning om anabaptisterna ,som uppenbarligen förstod vikten av att låta döpa sig i vatten som en naturlig och viktig del av den kristna efterföljelsen.

Jag har hört de som sagt om Martin Luther /reformationen och den efterföljande protestantismen att de lyckades avlägsna mycket felaktigt som fanns inom katolska kyrkan ,men inte allt.Och hundratals år av katolska traditioner satte spår som blev kvar även efter reformationen

Jag vet inte vad teologer och kyrkohistoriker säger,men det är väl rimligt att tro att alla grenar som uppstod under 18 och 1900 talen är svaret på att den reformerade protestanntiska traditionen hade felaktigheter kvar. Bundenheten till statsmakten är nog den största bristen skulle jag säga.

Alla delar av trons viktiga bitar tenderar att bli lite fel när människor skall göra det som Gud har tänkt och religion formas av människors traditioner .

Baptiströrelsen satte stor vikt vid dopet,men saknade som flera andra rörelser andens kraft och värdesatte inte karismatik och var t o m fientliga emot den. Karismatiken har haft sin egen problematik. T ex andedopet har missförståtts också.

I korthet skulle jag sammanfatta som att vattendopet är väldigt viktigt,likaså att bli döpt och få ta emot ett större mått av den Helige ande och få ta emot andens gåvor för att kunna verka i dem.

Jag känner mig tveksam till att kalla barndopet i vatten som demoniskt. Det är snarare en tradition som bör undvikas eftersom den är obiblisk och har ingen eller liten betydelse.

Till den som funderar på att döpa sig kan inte tipset bli något annat än att göra det. Det har en verklig andlig och praktisk verkan och kräver inget annat än att man beslutat sig att följa Jesus

Svara


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 21, söndag 26 maj 2019 kl. 16:59

Jesus söker: Vilhelmina, Vilma!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
söndag 26 maj 2019 16:31

Be att min svåra värk i mage o rygg försvinner. Ska till läkare i morgon. Tack

Aktuella artiklar


Senaste kommentarer


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp