Surfar nu: 461 www.apg29.nu


Vad globalism är

Kommentar av LeifA 

Vad globalismen är

Globalism är helt enkelt en attack på allt som har med en nations identitet att göra, och EU är dess huvudorganisation - åtminstone politiskt. 

Många har inte riktigt klart för sig vad termen globalism egentligen står för. Så här är det: 

Man är intresserad av att krossa allt som har med den nationella identiteten att göra, eftersom denna identitet går emot den globalistiska idén om en enad värld. 

Inkrementalism sker långsamt

Att man nu går lite lugnare fram än förr om åren med alla storkrig förändrar dock inte att slutmålet är det samma. Dagens globalister når sitt mål via incrementalism, det vill säga … de inför planen … stegvis … inte för fort … utan långsamt … så långsamt … så att vi nätt … och jämt … reagerar! Inkrementalism sker … långsamt! 

Kontrollera alla

Anledningen till att man vill ha en enad värld är att det först då är möjligt att kontrollera oss alla. 

Så gott som allt ägande kommer nämligen i framtiden att fråntas de olika nationerna; och all politisk makt kommer att flyttas utomlands, åtminstone när det gäller frågor av vikt. Allt för att förhindra att vi ställer oss på tvären. 

Kineser, indier och afrikaner kommer dessutom snart att börja köpa upp våra svenska företag, vår skog, våra hus och till och med våra sjukhus och skolor — samtidigt som svenska affärsmän köper upp allt möjligt i deras länder. 

Krossar de fria europeiska hemländerna

Anledningen till att detta tillåts ske beror på att man då på ett effektivt sätt krossar de fria suveräna europeiska hemländerna, vilka är storbanksägarnas dödsfiender. 

De utomeuropeiska länderna är dock inget problem för våra ägare, eftersom man redan i praktiken äger dessa. Men om någon av dessa vasallstater trots det sticker upp, så stänger man bara av tillflödet av pengar till deras banker, något man av allt att döma gjort i Zimbabwe. 

Vi kan vidare snart gå på en anställningsintervju för ett städjobb i Stockholm och bli utfrågade av en kines på engelska. Svenskan kommer nämligen snart att spela andra fiolen till engelskan. Vi har nämligen bedragit vårt eget modersmål, och en framtida skilsmässa är därför inte omöjlig. 

Attack på en nations identitet

Det stora antal invandrare i landet bidrar dessutom till att vårt eget språk undermineras. Globalism är helt enkelt en attack på allt som har med en nations identitet att göra, och EU är dess huvudorganisation — åtminstone politiskt. 

Men vad värre är, globalismen verkar på flera plan, för vid sidan om nationernas identitet, så har man även för avsikt att attackera oss på det personliga planet. Och vad man hatar över allt annat är familjen, eftersom den är en nation i miniatyr. 

Kanske förstår vi nu lite bättre varför vi har så många ensamstående föräldrar och varför våra barn har det värre än någonsin tidigare. 

Globalism är i slutändan en attack på individen. Vi ska isoleras för att därefter förvandlas till medgörliga robotar som inte ifrågasätter våra ledares ord.


LeifA

Kommentar till artikeln Annie Lööf medlem i hemlighetsfulla Trilaterala kommissionen

Artiklar som är skrivna av andra än Apg29.nu kan ha åsikter som bloggsajten inte delar.


submit to reddit


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades onsdag 3 oktober 2018 12:39 | #globalism #nationalism | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

54 kommentarer

AnnMarie Wed, 03 Oct 2018 13:30:48 +020

Det är ju nånting som måste röjas ur vägen innan Antikrist kan träda fram.Många kristna tror ju att det är Den Helige Ande som som 'bor i oss kristna" så alltså måste de kristna bli uppryckta innan vedermödan enligt dem. Men det kan ju vara oenigheten som måste röjas bort först Då alla eller åtminstone de flesta politiska ledare är eniga för globalismen så är det fritt fram och inget motstånd mot hans framträdande.Vill minnas att det var den nu bortgångne Sven Reichmann som trodde att det kunde vara så och det tror jag också så till sist för en tid lyckas man bygga Babels torn.

.

Svara


Leif Boman Wed, 03 Oct 2018 14:20:18 +020

Svar till AnnMarie.

Också dessa tankegångar kan väl ha en viss logik, men oenigheten är ju inte någon person som de flesta översättningar säger, och kanhända originalet egentligen inte ens handlar om person utan om oenighet och enighet som Reichmann la fram som eventuellt alternativ?

Svara


Ingemar B Wed, 03 Oct 2018 16:05:41 +020

Beträffande diskussionen om vem som ”röjs ur vägen”.

Låt oss se på den koinegrekiska grundtexten, 2 Tess. 2:6-7:

καὶ νῦν τὸ κατέχον οἴδατε, εἰς τὸ ἀποκαλυφθῆναι αὐτὸν ἐν τῷ ἑαυτοῦ καιρῷ.

τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας• μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται.

Här finner vi det mycket intressanta i grundtexten:

Vers 6: τὸ κατέχον katechon Strongs 2722, här är det:

verb presens aktivt particip ackusativ NEUTRUM singular.

Vers 7: ὁ κατέχων katechon Strongs 2722, här är det:

verb presens aktivt particip nominativ MASKULINUM singular.

I svensk översättning:

6. Och nu vet ni vad DET är som fortfarande

hindrar så att han först kan

uppenbaras i sin egen tid.

7. Ty laglöshetens hemlighet är

redan verksam, men bara till dess att

HAN som nu hindrar har tagits bort.

Verserna 6 och 7 hänger ihop.

Det framgår klart och tydligt att det som hindrar eller håller tillbaka antikrist är något som kan vara BÅDE maskulinum och neutrum. Det är svårt att finna något annat än den Helige Ande. Som en del av Gudomen är DHA maskulinum, liksom Fadern och Sonen, men det koinegrekiska ordet för ”ande” är grammatiskt neutrum. Därför är det också språkligt korrekt att använda neutrum.

”röjs ur vägen” innebär att man våldför sig på grundtexten.

Innebörden av ἐκ μέσου γένηται. översätts ”out of (the) midst he might be (gone)”. γένηται. är aortistiskt subjunktiv.

Någon vill göra gällande att det är församlingen som tar med sig den Helige Ande. Det stämmer inte med texten och det är naturligtvis omöjligt att församlingen kan rycka upp sig själv. Det omvända förhållandet är mer rimligt.

Svara


Christer Åberg Wed, 03 Oct 2018 16:26:08 +020

Svar till Ingemar B.

Tack för den kommentaren! Kan det bli mycket tydligare?

Nu handlade artikeln egentligen om globalismen, men det var inte du som ledde in på sidospåret. Jag kommer publicera din kommentar som en egen artikel.

Svara


Tomas N Wed, 03 Oct 2018 16:44:35 +020

Det viktiga här är konstaterandet av globalisering. Att kunna urskilja vad dem syftar till och kopplingen till vad Bibeln säger om sluttiden.

Att fastna på exakta tolkningar och beräkningar av olika skeenden i detalj gör att man helt missar de stora dragen. Lite som skedde när Jesus kom som Messias i köttet.

Specifikationerna för deras Messias har ju ännu inte mött deras krav.

Antingen är globaliseringen en slump och neutral eller så är dem ett verk av den goda eller den onda sidan.

Detta är det intressanta och det är också här hjärtan och funderingar finns hos miljoner icketroende. Kan vi möta de där med Guds lösningar och svar eller skall vi begränsa oss till att vara skriftlärda?

Svara


Kattis Wed, 03 Oct 2018 16:52:40 +020

Hur skulle det se ut om vi pratade Engelska med våra boende på Merkurius BMSS boende . Det skulle bara inte funka! Jag jobbar på Merkurius ett grupp boende på låg nivå!

Svara


Karl Håkan Sandell Wed, 03 Oct 2018 17:44:03 +020

Det är intressant med den här Globalistiska utvecklingen vi har idag, som griper omkring sig.

Globalismen anser jag vara Vilddjuret. Det är ju samma tänk som vi mötte i det Babyloniska riket men Nebukadnessar som skulle lägga alla andra länder under sig. Och vi hade det Persiska riket och Alexander den stores rike och slutligen Romarriket.

Och idag har vi alltså Globalismen. Vi möter Vilddjuret i kapitel 13 och där har det 10 horn och det var de 10 Kolonialstaterna som behärskade världen under första hälften an 1900 talet. Och det 2 hornade vilddjuret i Upp 13:11 och framåt det var de två Supermakterna som behärskade världen under andra hälften av 1900 talet, då TV, Bilden som har rörelse och kan tala kom.

Men idag är vi i Upp 16:13 - 14

Upp 16:13 Och jag ser, från drakens [ormens] mun och från vilddjurets mun och från den falske profetens [lögnprofetens] mun, 3 ondskefulla [orena, skamliga, grymma] andar [vindar, liv, krafter] lika paddor.

Upp 16:14 För det är onda andar, som gör tecken, för att gå ut till de styrande [konungarna] på jorden och hela världen, för att samla dem till krig, på den allsmäktige Guds väldiga dag.

Här möter vi Vilddjuret tillsammans med Den Falske Profeten. Och det är ju så det är idag. De krafter som verkar i vårt land det är Globalismen och Islam, som båda försöker att ta över vårt land.

Och den första onda Anden Draken eller Ormen som det också kan översättas. Det var ju han som lurade Eva i Lustgården och Eva är en symbol på Församlingen. Och där har vi den tredje kraften idag och det är de falska lärorna som går runt i våra församlingar och gör att vi står försvarslösa mot alla angrepp.

Och det här är alltså intressant att vi har alla de här tre krafterna igång idag. Ormen som lurar våra församlingar, Vilddjuret med sin Globalism och slutligen Den Falske Profeten med Islam.

Och dessa tre bedrar alltså Jordens konungar och driver dem till strid och vilken strid jo striden om Israel. Och där är vi alltså. Och vi ser hur allt kokar ner till att hjälpa Arabsidan att förinta Israel.

Men vill vi se slutet så kan vi se det i Upp 19:20

Upp 19:20. Och vilddjuret grips och med honom den falske profeten [lögnprofeten], han som åstadkommer tecken inför honom, med vilka han bedrar dem som mottagit vilddjurets märke [prägling, kännetecken] och som dyrkar [avgudar, älskar] hans bild, de två kastas levande i eld sjön som brinner med svavel.

Jesus hjälp oss i dessa dagar. Och var oss nära!!

Karl Håkan

www.minJesus.blogspot.se

Svara


Johan Wed, 03 Oct 2018 17:58:34 +020

Yep, så är det!

Globalismen är en djävulsk attack på mänskligheten, som riktar in sig på att nedmontera all form av självständighet. Dvs personlig, familjemässig och nationell.

De vill göra oss alla till fullständigt kontrollerade slavar i deras globalistiska lyckorike. Det är ett lyckorike för enbart för eliten (~1% av 1% av mänskligheten) och för deras favoriserade medlöpare. De kommer att leva i superkapitalism. För alla oss andra (de av oss som ska tillåtas att få leva), så blir det en totalitär kommunistisk stat över hela jorden där privat ägande är förbjudet.

Det kommer finnas en enda världsreligion, en världsregering och en världspresident, om de får som de vill.

De har t o m skrivit några av sina planer i sten, på monumentet Georgia guidedtones. https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones

Enligt den ska mänskligheten hållas nere till max en halv miljard människor.

Nu tror jag inte att dessa globalister kommer att lyckas fullt ut. De är en del av Skökans (som jag personligen är övertygad om är rkk) rike.

Guds dom ska komma över henne genom Vilddjurets 10 horn, som ska bränna upp hemne i eld (Upp 17:16).

Svara


JL Wed, 03 Oct 2018 18:10:44 +020

"Globalism är helt enkelt en attack på allt som har med en nations identitet att göra, och EU är dess huvudorganisation"
Nej, där håller jag inte riktigt med dig. Globalismen( varför finns inte ordet förövrigt?) är en gammal företeelse. USA är väl den första globala staten. En stat där många nationaliteter tog över en hel kontinent.
Globalismen är egentligen idag bara ett instrument för flera grupper för att få sin agenda fram. Målet för skökan är pengar, för odjuren total makt över jorden. Nationalismen står emot globalismen och är i detta en motvikt emot det antikristna väldet.

Svara


David B Wed, 03 Oct 2018 19:18:14 +020

Människan vill bygga ett Babels torn igen.

Svara


Roger T. W. Wed, 03 Oct 2018 20:10:36 +020

Svar till Karl Håkan Sandell.

Karl Håkan, visst är globalismen vilddjuret. Det vill härska med guld, dvs pengar. Äganderätten för våra bönder är redan inskränkt med regleringar, säger en bonde. Vi dignar under skatter och får inte mycket tillbaka. Min dotter fick vänta ett år på en tandläkartid pga invandringen. I Sverige. Hon tvingades betala privat, trots att hon inte hade mycket pengar.

Vilddjuret har flera huvuden och talar med stora ord. Vilka huvuden? Jag kan bara gissa. FN, EU, NATO, vad är det för skillnad? Rom? Jag såg FN tjäna NATO i Kosovo och hörde en fransk adelsman säga att det serbiska "problemet" försvinner för att det folket dör ut. Promuslimskt, med andra ord.

Jag vet inte om en personlig antikrist är på plats, men fick nyligen veta vad en rysk präst eller munk sade när folken i Sovjet arbetade ihjäl sig utan att belönas. Han sade att 666 är en referens till Salomos tunga skatter. Folket lovade stödja hans söner om det slapp det oket. Här finns många Bibelkunniga. Kan ni reda ut det här? Hur många gånger nämns 666 i Bibeln?

Macron fångades på bild med en man som sträckte ut pekfingret och lillfingret som två horn (bilden beskars i MSM). Jag har sett två kända svenskar och en amerikansk journalist göra det tecknet. Vad betyder det? Jag blev illa berörd.

Var säker på att Herren ingriper.

Svara


Tomas N Wed, 03 Oct 2018 21:25:02 +020

Människan har en svaghet i att vi vill sätta ett ansikte och namn på saker ,men jag ror man kan ha stor nytta av att tänka i militära termer.

Om vi skall förbereda oss för fienden generellt eller med vissa ungefärliga riktlinjer så är det viktigt att göra dessa förberedelser. Det finns en fara i att låsa sig fast vid et speciellet namn eller ansikte på dessa aktörer eller fiender.

En god militär förberedelse att vara förberedd på allt och ha byggt upp sig på de oområden som hjälper. Då kan man stå emot på den onda dagen

Likaså är det en köttets svaghet att vilja veta vissa detaljer i slutscenariot ,liksom vi även önskar att bli evakuerade från svårigheterna.

Det vore bättre om vi alla förberedde oss som Davids hjältar och bli inspirerade av Lejonet från Judah ,men också med fokuset på segerkransen och driven av Guds hjärta för de förlorade och nitälskan för rättfärdighet

Svara


Leif Boman Wed, 03 Oct 2018 21:43:43 +020

Svar till Roger T. W..

Kan ni reda ut det här? Hur många gånger nämns 666 i Bibeln?

Jag tittade lite snabbt men hittade inte fler ställen än vilddjuret tal i (Joh Upp 13:18), Salomos guld som vägde 666 talenter (1 Kon 6:14) och samma i (2 Krön 9:13),

Sen har vi ett ställe till i (Esra 2:13).

Där handlar det om en skara människor, 666 st från Adonikams släkte som följde med Serubbabel och ett gäng ledare ur fångenskapen i Babel för att åter bygga upp templet.

Den enda koppling jag med detta just nu kan koppla till Vilddjurets tal, är att eventuellt detta kanske kan vara en skymt av att också Vilddjuret finns med någonstans i skaran som snart skall bygga upp templet i Jerusalem?

Jesu frid...

Svara


Mikael W Wed, 03 Oct 2018 22:18:13 +020

Globalism har pågått sedan Adam och Eva’s barn flyttade hemifrån.....vilket är en naturlig process för att undvika inavel

Svara


Leif Boman Wed, 03 Oct 2018 22:21:31 +020

Svar till Leif Boman.

En ytterligare tanke som man givetvis får ta med eller förkasta är om antalet 666 i skaran som följde med ur fångenskapen för att bygga på templet också är förebild på kanske en del av 12 i Kristi kropp som likt Judas iskariot blev vilseledd och en förklädd satans lärjunge?

Endast spekulationer, men Gud vet?

Jesu frid...

Svara


Rune Johansson Wed, 03 Oct 2018 22:23:22 +020

Svar till Johan.

Bra sammanfattning!

Svara


Mikael W Thu, 04 Oct 2018 03:12:37 +020

Svar till Johan.

Så Johan, du menar att vänsterrörelsen driver fram en kapitalistisk världsordning? Tillåt mig småle....

....och en ända världsreligion låter ju perfekt. Kristendomen är ju den klart största religionen idag, så med ytterligare lite evangelisation och mission så går det nog att peta bort övriga småreligioner.

Islam har ingen framtid .....kommer att utplånas

Svara


David Ström Thu, 04 Oct 2018 03:25:50 +020

Jag tror att värdegrunds elitens struptag på oss kommer att hårdna. Säkert går de hand i hand med globalisterna. Kristen värdgrund har nämligen kommit att bli oförenlig med grundlagen Hets mot folkgrupp som skrevs in i tystnad och samförstånd innan semestern år 2010. Inget är längre skamligt i vart fall så flyttas gränsen fram för varje år. Homosexuella och transpersoner har skydd i grundlagen och fördömande av deras livsstil och leverne enligt Guds ord kan sannolikt leda till åtal om och när en angivare känner sig kränkt i sin roll som en kränktes ombud.

Svara


Ingemar B Thu, 04 Oct 2018 10:10:15 +020

Svar till Roger T.W. och Leif Boman.

Talet 666.

Det är bra att ni är uppmärksamma.

Jag märkte detta för många år sedan, när jag började läsa Bibeln, en alarmklocka ringde…

Beträffande Adonikams släkt står det i Esra 2:13, 666, men i Neh. 7:18, 667.

Allvarligare, utifrån ett eskatologiskt perspektiv, är exemplen om Salomo och guldet.

Det är tydligt, när man läser de två exemplen, att Gud på ett särskilt sätt vill ”zooma in” detta. Han plockar bort allt annat, så att endast 666 återstår.

1 Kung. 10:14 ”Det guld som årligen kom in till Salomo vägde sexhundrasextiosex talenter, 15 utom det som kringresande handelsmän och köpmän förde in, och det som kom från alla kungarna i Arabien och från ståthållarna i landet.”

2 Krön. 9:13 ”Det guld som årligen kom in till Salomo vägde sexhundrasextiosex talenter, 14 förutom det som kringresande handelsmän och andra köpmän förde in. Också Arabiens alla kungar och ståthållarna i landet förde guld och silver till Salomo.”

Guld symboliserar i Bibeln det gudomliga. När det gudomliga blandas med antikrist (666), får vi ett avfall från Gud. Detta sker nu i allt snabbare takt.

Salomo började i ödmjukhet inför Gud, men avföll:

1 Kung 11:4 ”När Salomo blev gammal, förledde kvinnorna honom att följa andra gudar, så att hans hjärta inte förblev hängivet HERREN, sin Gud, som hans fader Davids hjärta hade varit. 5 Salomo följde efter Astarte, sidoniernas gudinna, och Milkom, ammoniternas styggelse. 6 Salomo gjorde det som var ont i HERRENS ögon och följde inte i allt efter HERREN, så som hans fader David hade gjort. 7 Salomo byggde då en offerhöjd åt Kemosh, moabiternas styggelse, på berget öster om Jerusalem och likaså en åt Molok, ammoniternas styggelse. 8 På samma sätt gjorde han för alla sina utländska kvinnor, som fick tända offereld och offra åt sina gudar. 9 HERREN blev vred på Salomo, därför att hans hjärta hade vänt sig bort från HERREN, Israels Gud, som två gånger hade visat sig för honom.”

Det är just detta som sker nu. Präster, pastorer, evangelister och kristna människor i allmänhet - deras hjärtan har vänt sig bort från HERREN.

Det lilla man läser av Guds ord manipuleras så att det blir ”politiskt korrekt”.

Vad som behövs nu är förbön för vårt land och folk.

www.youtube.com/watch?v=zSif77IVQdY

Svara


Leif Boman Thu, 04 Oct 2018 11:20:05 +020

Svar till Ingemar B.

Jo, jag la också märke till Nehemjas antal 667 + en hel del andra släkten som också angavs olika antal i Esra och Nehemja. Man kan ju fundera vidare på de olika skillnaderna och undra vad detta då kan betyda?

Det finns ju fler ställen som har liknande detta fenomen och jag är övertygad om att det finns en speciell betydelse över exakt just detta också, och över varje olik detalj angående släkttavlor och siffror i t ex Konungaböckerna och Krönikeböckerna, jag tror nämligen inte på slumpen utan Adonikams antal 666 i Esra har också en djupare betydelse även om vi inte alltid ser allt!

Men det du vidare säger håller jag absolut med om, överallt där vilddjurets baciller får fäste och man accepterar det så leder det sakta men säkert mot avfall, usch!

Jesu frid..

Svara


Mikael W Thu, 04 Oct 2018 11:50:06 +020

Jag läste också bibeln en gång. Det handlade om Nehemjas faders son, som han kallade för broder.

Jag tror talet var 327......men det kan ha varit 427.....minns inte enheten på rak arm, men det skulle ha kunnat vara shekler eller alnar

Svara


Tomas N Thu, 04 Oct 2018 13:00:29 +020

Svar till Mikael W.

Det är inte de politiska rörelsens som driver globaliseringen längst upp i hierarkin,men strax därunder. Socialism/marxism har nog aldrig helt önskat en globaliserad värld ,bara velat enaarbetarklassen och revolutionärer internationellt för att ta tillbaka och krossa kapitalisterna och den kö alternativa ordningen.

Det är den nya liberalismen som delvis drivs av pengar som är bäst på globalisering.Arbetarna tröttnar när plånboken är fylld.

Endast den yttersta eliten kan glädjas över en så tyranniska idé som världsregering och världsstat

Den högra handen vet inte vad den vänstra gör.

Världsreligionem kommer inte vara äkta kristen tro,omvändelse från synd är inte populärt bland massorna och Jesus som enda vägen är för trångsynt. Tecken och under är ovetenskapligt etc etc.

Svara


Mikael W Thu, 04 Oct 2018 15:49:00 +020

Svar till Tomas N.

Jag böjer mig alltid för bättre vetande, så då får jag väl be Johan om ursäkt för hans summering (ursäkta mig Johan....). Det lät bakvänt när jag läste den i enlighet med min ringa kunskaper ämnet. Det här var mer komplicerat än vad jag kunde tro....Sataniskt

(Däremot kommer jag fortsätta tro på en extremt enorm Kristen väckelse över hela vår planet. Jag vägrar att tro på något annat)

Svara


Roger T. W. Thu, 04 Oct 2018 17:59:25 +020

Svar till Ingemar B.

Jag tackar dig och Leif för inläggen. Kunskapen ska tillväxa och det behövs verkligen i denna tid.

Den ryske prästen vände sig mot det kommunistiska systemet där han såg utsugning. Några av oss ser den nu i väst och i tredje världen.

Jag har funderat mycket på vad Herren tänker göra och då manats att studera hans fiende. Jag blev förvånad. Det kan vara så att fienden vill ha templet byggt och då är han med på ett hörn, men jag ser honom inte. De som kallar sig judar, men inte är det. Satans synagoga, som det står i Bibeln. Ett problem för både oss och judarna.

När vi bättre ser problemen, så vet vi mer om hur Herren kommer att lösa dem och jag tror att det brådskar.

Svara


Katrina Thu, 04 Oct 2018 18:43:43 +020

Får mina tankar till Agenda 2030 (dokument, som presenterades i FN i september 2015 av bl a påven och Obama) när jag läser denna sida.

Svara


Leif Boman Thu, 04 Oct 2018 18:45:41 +020

Svar till Roger T. W..

Ja Roger!

På något sätt så kan det mycket väl vara att den laglöse redan trätt fram och finns med någonstans i kulisserna utan att vi förstår vem?

Han kanske finns med i världskorridorerna och diskuterar om hur och när templet skall resas. Han kanske är en av dem som snart också kommer med en fantastisk lösning om hur också muslimvärlden skall kunna acceptera templet. Spännande är det broder! 👌

Svara


Roger T. W. Thu, 04 Oct 2018 20:28:09 +020

Så har jag också tänkt, Leif, men jag har också undrat om vi kristna kommer att acceptera Herrens verk. Kommer Han med ett nytt budskap? Klarar vi den prövningen? Jag har flera gånger bett att jag ska kunna göra det om Han kommer i min livstid. Fienden kommer med ett förvanskat budskap och Herrens kanske inte är populärt. Ska inte vi i församlingen kunna berika oss? Är inte guldet bra? Nej, den som blir rik blir det ibland på andras bekostnad. En välutbildad nationalekonom kan förklara hur aktiehandel och valutaspekulationer egentligen fungerar. Jag vet bara lite grand. Herren lät mig göra mig egendomsfri och skuldfri och det var en gåva.

Det viktiga är att vi funderar och delar med oss. Daniels bok är förseglad, men det är inte Uppenbarelseboken. Det är meningen att vi ska förstå den. De som kan grekiska och andra språk är mycket viktiga. Jag lyckades på mitt lilla sätt förmedla den ryske prästens ord, men står okunnig inför grundtexten.

Ett sätt att försöka förstå Bibeln är att titta bakom bokstavsbetydelsen. Den gäller alltid, men den gömmer också mycket.

Paulus blev blind på vägen till Damaskus. Det kan ha skett bokstavligt, men kan också betyda att han var totalförvirrad. En teolog säger, utan stöd i Bibeln, att Paulus funderade 14 år i den arabiska öknen, innan han gick till verket. Jag vet inte.

Svara


Roger T. W. Thu, 04 Oct 2018 20:42:43 +020

Svar till Ingemar B.

"Guld symboliserar i Bibeln det gudomliga. När det gudomliga blandas med antikrist (666), får vi ett avfall från Gud. Detta sker nu i allt snabbare takt."

Ett tillägg, Ingemar. Jag tror det var Swedenborg som sade att en symbol för allmakten, 666, skulle totalt missbrukas. Talet sju är en symbol för en full tid, sade han också. Tre och ett halvt år är en ofullständig tid och det inger ju ett visst hopp. Jag kan bara berätta vad jag har hört och vet inte mycket själv.

Svara


Leif Boman Thu, 04 Oct 2018 21:11:00 +020

Svar till Roger T. W..

Det är en mycket bra inställning att du åtminstone har gjort dig skuldfri, det blir mycket svårare för de skuldsatta. Antikrist kommer ju helt klart ha kommandot över alla skuldsatta, och att vara bunden till denne blir då ingen dans på rosor! Men oavsett om vi är kvar eller ej när han har tagit fullständig kontroll så börjar det redan nu bli svårare när det antikristliga kontrollsamhället förbereder.

Jag är mycket glad att du är så Bibelintresserad, må Gud välsigna dig rikligt under din hunger, men teologer skall vi nog inte alltid ta på största allvar, de skall ofta förklara med eget förnuft och vrider ofta till mycket märkligt!

Paulus satte full fart med en gång!

Då var det strax såsom om fjäll föllo ifrån hans ögon, och han fick sin syn igen. Och han stod upp och lät döpa sig. Sedan tog han sig mat och blev därav stärkt. Därefter var han någon tid tillsammans med lärjungarna i Damaskus. Och strax begynte han i synagogorna predika om Jesus, att han var Guds Son. Och alla som hörde honom blevo uppfyllda av häpnad och sade: »Var det icke denne som i Jerusalem förgjorde dem som åkallade det namnet? Och hade han icke kommit hit, för att han skulle föra sådana människor bundna till översteprästerna?» Men Saulus uppträdde med allt större kraft och gjorde de judar som bodde i Damaskus svarslösa, i det han bevisade att Jesus var Messias.

Apostlagärningarna 9:18‭-‬22

Han började med fullt ös omedelbart, så teologen hade fel!

Svara


Erik S Fri, 05 Oct 2018 01:29:31 +020

10/12 ska FN anta nya regler för migration. "Global compact for safe orderly and regular migration"!! Inga medier rapporterar om detta-men se nu upp! Detta ställer allt vi vet om migration "på huvudet" nästan. Det innebär att svårigheter för migranter skall luckras upp och nya vägar skall införas, som underlättar migration.

Det blir i praktiken fritt fram att komma till Sverige! Alltså massinvandring av aldrig skådat slag. Sverige är ett av dom länder som skall underteckna detta. USA och Ungern bl.a har sagt blankt nej till detta och skriver inte under.

Det har ju framkommit, att Annie Lööf, är medlem i den globalistiska "Trilaterala kommissionen"-lägg nu ihop 1+1! Hon har ju uttalat sig om att 30 miljoner migranter kan komma till Sverige! Vi har både plats för dom och möjligheter att "integrera dom"!! Delar börjar nu falla på plats alltmer. Hon har vetat detta och det är en klar agenda som har med antikrist att göra-folkomflyttningar, utplånande av nationalstaterna, inga gränser, ett enda stort världsrike med en (världsregering) med en diktator. Detta är ju lättare att styra, än en massa små länder som tycker lite olika. Tala om att "manegen krattas" för att antikrist skall framträda!!

Dessa migranter skall ges "gräddfiler" till nästan allt i vårt samhälle. Håll i er nu; dom skall få hjälp med lån, låga avgifter vid överföring av pengar till hemlandet, särskilt utbildad vårdpersonal, höjda straff för brott mot migranter/invandrare (men det sägs inget om brott som dom begår mot oss svenskar!!) humanitära visum skall börja utfärdas, familjeåterförening skall underlättas kraftigt, statslösa migranter skall ges möjlighet till att stanna, häktning vid utvisning av migranter skall ifrågasättas starkt, samtidigt får dom gratis rättshjälp (eller ev. mycket låg avgift), vård skall ges med hänsyn till deras kultur, speciella program för att underlätta investering från migranter, både administrativ och rättslig hjälp skall ges för att underlätta att starta eget, censurregler kommer att införas-det skall bli förbjudet att rapportera om negativa effekter av massinvandring! Detta är precis vad många varnat för och som redan i dag tillämpas av dom stora medierna-MSM. Med andra ord-PK-regler.

Även nyhetsrapportering och annonsering skall anpassas till "en viss standard" som passar för invandrarna!! Man häpnar ju!

Staten kommer att införa en speciell kommission som skall övervaka medierna så att inget ofördelaktigt kommer fram. Bryter dom mot detta, kommer dom att straffas med "ekonomiska medel"-statligt stöd dras in t.ex. Det skall också skapas informationssystem på internet, för att underlätta för migranter att komma hit-olika vägar dom kan ta, deras förmåner och rättigheter (men inget om vilka krav som skall ställas, det är inte aktuellt) Detta var något av det nya. Vad tror ni om detta?

Ungerns utrikesminister sade "vi kommer inte skriva på detta, det är ett hot mot hela världen, eftersom det kommer inspirera miljontals migranter" slut citat.

Det antal invandrare som kommer nu och som många tycker är ganska många, är bara en rännil, mot vad som komma skall. Var beredd på det. Hur det blir om Sverige skulle få en helt annan regering, vet ingen idag. Men detta framtidsscenario skrämmer onekligen. När vi vet att redan nu, står miljoner och åter miljoner afrikaner redo att strömma in i Europa.

Ja vi går nog mot upplösningen av denna tidsålder, allt talar för det.

MVH och Shalom!

Svara


JL Fri, 05 Oct 2018 08:21:48 +020

Svar till Erik S. FN är ju redan kidnappat av islam, så islamisterna använder ju folkströmmarna för att dränka kristendomen. Sverige börjar mer och mer likna ett koncentrationsläger för kristna. Vi skall arbeta och inte föda några barn. Islamisterna sänder tusentals män, som globalisterna sätter i klasser med de kristna döttrarna. Ren utrotningsteknik och kristna hejar på ivrigt arbetande för det antikristna riket.
Dock kommer detta ta ett brutalt stopp. När ekonomin faller, och faller gör den, så blir det garanterat inbördeskrig. Så går det när man inte håller Gud för helig. Håller man dock Gud för helig, så ser framtiden dock bättre ut, tex Polen och Ungern.
Så här arbetar en kristen:
https://edition.cnn.com/videos/world/2018/10/03/peter-szijjarto-amanpour-christian.cnn/video/playlists/amanpour/
Han håller Herren Gud för helig, släpper inte in några andra gudar i land, församlingar, familjer. Han arbetar för att hålla sin familj för kristen, sin församling för kristen och sitt land för vara kristet. Han är alltså kristen. NU börjar fariséerna här inne skruva på sig och förmodligen kommer globalist leif och hans anhang påtala att han inte alls är kristen men att de är såååå kristna. Men det är exakt det han är. För han upprätthåller det första budet:
"Du skall icke hava några andra gudar jämte Herren din Gud"
Försöker man inte upprätthålla det budet, då är man inte kristen. Kristna jobbar inte för antikrist. Kristna jobbar för Herren Gud. För vår Gud är helig.

Svara


Lasse Fri, 05 Oct 2018 08:36:30 +020

Svar till JL.

Inte visste jag att Leif var globalist trodde han var kommunist ?

Svara


Tomas N Fri, 05 Oct 2018 08:50:36 +020

Svar till Erik S.

Tack Erik! Mycket bra att ta upp denna nya FN ordning som är en tydlig rikting som är destruktiv

Bra också att inte alltid måla ut och ständigt repetera sin fulla åsikt och ståndpunkter i allt.Det ger möjlighet för en öppen .lärande och fruktsam dialog.

Det är i mina ögon beklämmande hur det så ofta händer här på bloggen hur människor provoceras och provocerar(ibland ovetandes) till gamla hjulspår av områden där man har bristande kunskap eller är djupt oense.

En uppmaning denna dag är att vara lika transparent som Christer i sin livs story/uppväxt (serien Den oönskade) även i sin teologi,och världsförståelse.

En omvändelsebaserad och Jesuscentrerad livsstil och ett lärbart sinne är enda vägen som kan klara av alla fällor och snaror som finns.

Gud välsigne er alla och fortsätt vandra med sikte på slutmålet,tänk ¨på Hebr 12:1

Svara


AnnMarie Fri, 05 Oct 2018 08:59:03 +020

Svar till JL.

Bra talat JL!

En och annan farisée kommer säkert att skruva på sig flera varv!

Svara


Leif Boman Fri, 05 Oct 2018 09:32:47 +020

Svar till JL.

förmodligen kommer globalist leif och hans anhang påtala att han inte alls är kristen

Kan tyvärr inte svara på den frågan, jag anar att det var mig du menar, den globalistiske och kommunistiske antikrists anhängaren?
Kanske jag har fler namn enligt dig du så alltid trevlige och ödmjuke JL?
Jag lyssnar ju väldigt sällan på utländska tyckare utan håller mig till sverige och norden i värsta fall, det räcker så! Så om denne man är född på nytt kan jag inte säga.
Däremot kan jag önska att du själv skulle börja försöka att följa det du uppmanar andra att göra så kanske trevligheter också infinner sig hos dig en dag?
Vem är egentligen ditt första buds Herre och Gud JL, eftersom jag knappt minns om du överhuvudtaget ens någonsin har nämnt Hans namn?

Svara


Leif Boman Fri, 05 Oct 2018 09:48:46 +020

Svar till Lasse.

Ja, det var även nytt för mig Lasse, men jag är nog lite av en farisee som tycker om islam också om jag nu inte helt har missförstått JL och hans medarbetare! 🤭

Svara


JL Fri, 05 Oct 2018 11:03:44 +020

https://youtu.be/F2PiuixG0NY?t=1635
Trump talar inför FN. Ett tal som knappast kommer visas på Svensk TV. Han berömmer Polen, han pratar om socialismen hur den förstört världen. Han tittar då på Sveriges företrädare. Trump är anti globalist så det visslar om det. Framför allt, han avslutar med att hylla Gud. Gud välsigne dig Trump!
Till fariséerna säger jag samma sak som min Kung sa, samma sak säger jag till de som försvarar den andre gudens namn i kyrkor, till de som ljugit in odjuret, till dem som säger att det inte finns något Svenskt folk, till de som hjälper det antikristliga systemet till makten. Till de som så lättvindigt utrotar ett helt folk. För alla dem som saknar all ryggrad och ligger med odjuret.
Huggormsyngel!
Nej Leif, människor som försvarar det antikristliga systemet är jag inte trevlig emot. Människor som arbetar för det antikristna systemet är jag inte trevlig emot. Och hade min Kung levt på jorden idag, så hade han nog haft både det ena och det andra att säga till den andliga överheten. Den där gängen som läst bibeln fram och tillbaka och fått det till att vi skall släppa in en annan gud i vårt land. De är förövrigt skittrevliga när de bedriver sitt folkmord och förräderi.

Svara


Leif Boman Fri, 05 Oct 2018 11:18:54 +020

Svar till JL.

Ditt svar säger det mesta, bra! 🙄

Svara


Lasse Fri, 05 Oct 2018 13:39:31 +020

Svar till Leif Boman.

https://youtu.be/9sXWbHCLUFc Här får du lägga ditt liv Leif

Svara


Leif Boman Fri, 05 Oct 2018 13:55:26 +020

Svar till Lasse.

Javisst, och ha en välsignad helg😇...

Svara


Lasse Fri, 05 Oct 2018 14:09:37 +020

Svar till Leif Boman.

Detsamma Leif :) Önskar anhanget

Svara


Leif Boman Fri, 05 Oct 2018 14:25:16 +020

Svar till Lasse.

👌

Svara


Bengt Fri, 05 Oct 2018 16:07:51 +020

Jo risken är stor att det kan bli inbördeskrig

Framöver

Och både svenskar och immigranter kan.komma att dö

Många har ju redan fått nog

Men ska vi ge upp ?

Svaret är ett klart nej

Ska vi be för att muslimer i stor mängd blir

Frälsta i vårt land

Ja självklart

Det är fel att ge upp

Tänk på det

Svara


JL Fri, 05 Oct 2018 16:26:55 +020

Svar till Bengt. Bengt, om man inte håller Gud för helig, så blir resultatet detta. Vad du och ganska många andra behöver förstå, det är att människor som Leif har dragit er från Gud. Ni ber och ni läser bibeln, men det blir inte rätt. Det blir en lagisk kristendom där er Gud inte är helig. Gud är allt, han har skapat denna jord och Guds son kom till oss för att vi skulle få hjälp med denna lagiskhet. Ändå är vi nu tillbaka till på samma ruta som när Jesus kom.
Du pratar om att ge upp? Jag har inte gett upp, jag försöker få er att upprätta det första budet, att gå tillbaka till Gud. Förstår ni att ni skall vara hatade av världen? För hans namns skull. Som det är nu skakar människor på huvudet åt kristna, de behandlar ju andra gudar bättre än sin egen.
Här har ni något konkret att arbeta med. FN, som är infiltrerade till fullo av muslimska brödraskapet, har stiftat nya regler för migranter. Dessa ger migranterna bättre rättigheter än ursprungsbefolkningen. Detta är alltså en ren islamiseringsprocess, att utrota ursprungsbefolkningen:
https://samnytt.se/bekraftat-sverige-ska-skriva-under-fns-migrationsramverk-och-oppna-granserna/

Svara


Lasse Fri, 05 Oct 2018 16:43:19 +020

Svar till JL.

Hur många anhängare har Leif? Är jag en av dessa, jag håller med dig det första budet är det viktigaste, det är därför det är nr 1 Gud är Helig och i sista striden kommer Han förgöra islam pride och 🙏💖💖 all övrig ondska, inför Vår Kung Jesus ska alla knän böja sig och erkänna Honom som Herre☝💝💝

Svara


Bengt Fri, 05 Oct 2018 16:53:56 +020

Helt rätt lasse

Dessa människor kommer gråta hejdlöst när

Dom ser hur lurade dom är

Svara


Bengt Fri, 05 Oct 2018 16:55:35 +020

Bra om du inte ger upp

Svara


Leif Fri, 05 Oct 2018 17:12:22 +020

Svar till JL.

Skulle du stått på Herrens sida så hade du vetat vem som tillhör Honom och inte alls varit alls så elak mot andra kristna som du är! Aldrig någonstans var Jesus så elak som du är mot Jesu efterföljare. Du som inte ens en enda gång kunnat säga amen till Jesu Kristi befallningar om att älska sina syskon, du är fullkomligt vilseledd. Men det som är mer illa än att endast du är vilseledd JL, det är när man ser att andra som menar sig tro på Jesus och menar sig hålla Herren kär håller med en så otrevlig attityd som du har?

Det ger mig nästan kalla kårar!

Men, tyvärr har jag blivit van härinne av den ene värre än den andre genom åren, men du kan fortsätta att vara stolt JL, du tillhör kategorin de värsta härinne på många år... 😘

Svara


Bengt Fri, 05 Oct 2018 17:41:23 +020

Jag hoppas att jag inte tillhör dom som ger

Dig kalla kårar leif

Svara


Roger T. W. Fri, 05 Oct 2018 18:03:18 +020

Svar till Leif Boman.

Du har rätt, Leif. Nu har vi säkert teologer som inte ens är troende. Han kanske plockade ihop till en tes för att komma framåt, men det var inte Bibeln han hänvisade till. Kanske han hade hittat gamla apokryfer och annat. Tack att du påminde mig om Bibelordet.

Jag vill ta upp en annan sak om globalismen, detta Babels torn. Några forskare säger att klimatpaniken handlar om att skapa en världsregering. Då kan storföretag och banker göra som de vill. Forskarna säger att Brasiliens regnskog tillväxer och att öknarna krymper tack vare lite mer koldioxid. Jordens medeltemperatur har inte gått upp på flera år. Det finns inte så mycket is att havsytan kan öka med en meter. Ryssland och Skandinavien värms upp i norr, men isen är extremt tjock närmare Nordpolen. Det är tvärtemot vad medierna säger. Dessa forskare, de flesta pensionärer, får inte skriva i våra stora tidningar. Tänk på vad ni läser.

Svara


Tomas N Fri, 05 Oct 2018 18:18:43 +020

En allmän kommentar om miljön här . Alla har vi våra områden där vi blir envisa och hårdnackade. Det kan vara områden där Jesus inte fåtrt bryta igenom och hela oss helt eller så är det läror som kommer utifrån som vi har tagit till oss lite väl nära hjärtat så att det nästan blir avguderi. Ingen är dock perfekt och jag kommer nog inte själv in på topplistan vad gäller det.

Men som jag skrev tidigare så är det väldigt bra att akta sin tunga och inte lägga eld och bränsle på de dåliga eldarna som inte är rent och bygger Guds rike.

Ann- Marie skrev förut att ingen utom Sven Reichman duger att lyssna till. Då sågar man alltså alla vid fotknölarna utom en person som får ta emot persondyrkan. Nej så skall det inte vara. Uppryckande ,Israel och politiska diskussioner tenderar att bli trätor ,en ständig rundgång i diskussioner och även tendenser till avgudadyrkan.

Men jag uppskattar Leifs attityd som är ett föredöme,fast jag själv inte håller med honom i allt.

Till JL vill jag säga. Bra,du har förstått mycket av politiska problemen och du verkar vara en kraftfull och opinionsbildande person,använd gärna denna egenskap där du är verksam.

Men i övrigt så finns det mycket som gör mig bedrövad. Du har gjort ett eget evangelium. Visserligen baserat på samma grund som den rätta,men det finns mycket att säga

Det liknar ett lagiskt/katolskt evangelium som är extremt förenklat och där man med stor auktoritet skall"upprätta första budet" .Dessutom skiljer du inte på lögn och villfarelse ,vilket Gud gör. Du driver en hatisk kampanj mot etablerade frikyrkan,när den framkomliga vägen borde vara en som är mera rotad i nåd ,sanning och omvändelse.

Du saluför oblygt din värdsbild av islam/marxism som odjuret utan en tanke på ifall du leder människor rätt eller fel. Du som alltid säger samma saker med samma intensitet påverkar människor . Frågan är då om du leder människor rätt eller fel?

Den världsbild du förmedlar är problematisk för när man smalnar av all värdens ondska till två grupper så blir hatet mot dessa grupper väldigt koncentrerat.

Kan det vara så att du har kommit fram till att ditt evangelium och lärjungaskap blir en nödvändighet då andra gör fel. Minns att du skrev något om nasirer och funderingar om alla behöver vara lärjungar och hur det isåfall ser ut i verkligheten.

Jag tror överlag att kristna behöver kliva in i efterföljelsen på ett praktiskt sätt,så att det inte blir fler sådana här egna lösningar som är baserat på erfarenheter av hippie och vänsterkristna eller frikyrkopastorer som har gått för mycket utblidningar och blivit både kristna ledare och socialarbetare/politiker

Man kan inte förhandla bort nåden och kärleken ur den kristna efterföljelsen. Den måste genomsyra agerande och tänkande även när det blir tuffa tider och felspår.

Fariseer pratar vi om,men det finns flera andra sidospår också som t ex nämns i Judasbrevet. Exemplen är Nikolaiter som använde guds nåd till att leva i synd,Bileam som är ett exempel på att mot rikedom eller andra själ förhandla eller sälja Guds kraft och välsignelser till världsliga skäl,och Korah som ifrågasatte auktoritet hos ledare

Religiositet lurar på alla att lägga en snara. Lika bra att erkänna på en gång att vi riskerar att hamna där när vi med iver att tjäna Gud ibland har fel ,hör fel eller driver bort från sanningen och då blir det död religion.

Omvändelse är lättast när man får höra sanningen på lagom volym,men ser att det finns en väg att bli förlåten ävan av människor. Det är i den andan vi får verka

Trevlig helg till alla och shalom till några av er!

Svara


Leif Fri, 05 Oct 2018 19:29:04 +020

Svar till Bengt.

Du kan känna dig lugn brorsan!

Svara


Leif Fri, 05 Oct 2018 19:37:40 +020

Svar till Tomas N.

Tack Tomas, du är också ett föredöme i ditt så ofta mogna bemötande. Och jag vet mycket väl att vi har några saker där vi tänker ganska olika, men jag tycker att man ändå alltid skall visa respekt mot varandra.

Ha en trevlig helg du också!

Shalom...

Svara


Bengt-Åke Eliasson Sat, 06 Oct 2018 19:53:36 +020

https://en.wikipedia.org/wiki/Globalism

Svara


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 21, lördag 25 maj 2019 kl. 08:49

Jesus söker: Urban!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
lördag 25 maj 2019 06:34

Tacksam om ni ber för mig och min akuta tandvärk- .Har ganska nyligen varit hos tandhygienist
För 10 år sedan hade jag samma smärta - men Gud helade mig då!
bön 1v
Dessutom dyrt hos tandläkare.:)

Aktuella artiklar


Senaste kommentarer

Erik S: Kyrka ville täcka över kors under ramadan

Lillibeth: Sagan ”Kejsarens nya kläder” profetiskt?

Andy Svensson: Kriminalaren ville höra mitt vittnesbörd om hur Jesus Kristus förvandlat ungdomsgangstern

Andy Svensson: Kriminalaren ville höra mitt vittnesbörd om hur Jesus Kristus förvandlat ungdomsgangstern

Andy Svensson: Kriminalaren ville höra mitt vittnesbörd om hur Jesus Kristus förvandlat ungdomsgangstern

Andy Svensson: Kriminalaren ville höra mitt vittnesbörd om hur Jesus Kristus förvandlat ungdomsgangstern

Andy Svensson: Kriminalaren ville höra mitt vittnesbörd om hur Jesus Kristus förvandlat ungdomsgangstern

Andy Svensson: Kriminalaren ville höra mitt vittnesbörd om hur Jesus Kristus förvandlat ungdomsgangstern

Andy Svensson: Kriminalaren ville höra mitt vittnesbörd om hur Jesus Kristus förvandlat ungdomsgangstern

David: EU bestämmer över Sverige

Bengt: Kriminalaren ville höra mitt vittnesbörd om hur Jesus Kristus förvandlat ungdomsgangstern

Roger T. W.: Kriminalaren ville höra mitt vittnesbörd om hur Jesus Kristus förvandlat ungdomsgangstern

Bengt: Kriminalaren ville höra mitt vittnesbörd om hur Jesus Kristus förvandlat ungdomsgangstern

Paul: Imam förnekar Jesus död och uppståndelse i tidningen Dagen

Sigvard Svärd: Kriminalaren ville höra mitt vittnesbörd om hur Jesus Kristus förvandlat ungdomsgangstern

Leif: Kriminalaren ville höra mitt vittnesbörd om hur Jesus Kristus förvandlat ungdomsgangstern

Roger T. W.: Kriminalaren ville höra mitt vittnesbörd om hur Jesus Kristus förvandlat ungdomsgangstern

Bengt: 100 pingstpastorer välkomnar homosexuella i kyrkan

Bengt: Kriminalaren ville höra mitt vittnesbörd om hur Jesus Kristus förvandlat ungdomsgangstern

Mikael N: 100 pingstpastorer välkomnar homosexuella i kyrkan


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp