1 305 online! | Sidvisningar idag: 36 432 | Igår: 356 173 |

www.apg29.nu

Annons

Chatt Nyhetsbrev Biblar Läsarmejl Bönesidan Dagens ros Date29 Kommentarer Fråga Christer Kontakt Sök

Väktarna är avslöjade


Du är inte kallad till att vara väktare - du är kallad till att predika evangelium om Jesus Kristus och hur man blir frälst!

Jag har publicerat två artiklar som avslöjar de självutnämnda väktarna som finns på internet. Väktarna är sådana som har tagit på sig rollen att varna och avslöja för villoläror men de dömer i princip ut allt som Gud gör och har ingen som helst urskillning. 

Den ena artikeln som jag har skrivit är mycket kort. Jag trodde att jag skulle bli helt "arkebuserad" efter att ha publicerat den men många höll med mig. Den andra artikeln är lång och är skriven av David Wellstam. Den är skriven i kärlek och avslöjar väktarna totalt. 

Oväsen 

Naturligtvis har de självutnämnda väktarna reagerat starkt på det här och menar att de behövs eftersom de "inte är så många". Ja, just det: De är inte så många, men ändå härjar de runt på internet och gör massa oväsen som om de skulle vara många. Men de sitter hemma bakom dataskärmen och kritiserar och dömer ut allt och alla. 

De får människor att stanna hemma från församlingen, eftersom de inte vågar gå dit av rädsla för där att kan det ju finnas villolära, och en del "väktare" själva är församlingslösa. 

Kallade?

Några väktare har kommit med ett försvar mot artiklarna och sagt ungefär att det inte bara är en del av de kristna som är kallade till väktare. (De menar alltså att alla ska kunna hitta fel och brister på sina bröder och systrar. Jag kan inte låta bli tänka på Stasis kontroll och angiverisystem när jag skriver det här.) 

Att inte detta stämmer med Bibeln förstår vi av händelsen då Johannes följde efter Jesus och Petrus. Petrus frågade Jesus hur det blir med Johannes, men fick svaret att han inte skulle bry sig om honom utan han skulle följa Jesus. 

Vi ska inte hålla på med vad massa andra människor gör och tänker - vi ska vara sysselsatta med att följa Jesus. Att Påståendet att vi alla är kallade till väktare är grovt obiblisk och villfarelse förstår vi av Jesu missionsbefallning. 

Gå ut

Jesus sa aldrig att vi skulle gå in och vakta på varandra. Nej, han sa att vi skulle gå ut och predika evangelium för alla människor. Den som tror på detta evangelium blir frälst men den som inte tror ska bli fördömd. 

Låt oss göra det som Jesus sa och inte hitta på något annat. Dessutom blir "väktartjänsten" ett eget evangelium som inte har något som helst att göra med ett bibliskt evangelium. 

Avslöjade

Mina vänner, jag är oerhörd glad att jag publicerade dessa två artiklar. De avslöjade väktarna en gång för alla! 

Gå nu ut och vinn människor för Jesus och sluta upp med att vakta på varandra!

Det är då du är upptagen med att predika om Jesus Kristus som Herren och Frälsaren som falska läror avslöjas. Då poppar de upp till ytan och blir avslöjade rakt igenom. 

Det är därför jag kan avslöja villoläror på denna blogg, Apg29. Eftersom jag sysselsätter mig med evangelium och är Jesus-centrerad märker jag omedelbart om någon eller någonting vill skymma min Herre Jesus Kristus. 

Ingen väktarblogg

Apg29 är ingen väktarblogg, har aldrig varit det och kommer aldrig bli det. Apg29 är en evangelisationsblogg som berättar hur människor ska bli frälsta. 

Det var bara för någon dag sedan som en kvinna ringde till mig, efter att ha hittat Apg29 och undrade över hur hon skulle bli frälst.Under årens lopp har många blivit frälsta som har hittat Apg29.

Det är detta som Apg29 är till för och det är detta som du är kallad till: Att vinna människor för Jesus Kristus!


Läs också:


Skriv ut Bädda in Mejla

 
Publicerat av onsdag 7 december 2016 11:26 | #bloggväktare #väktare #evangelium #kallelsen | Direktlänk | Nyhetsbrev | RSS

APG29 NÅR TUSENTALS VARJE DAG!
Gillar du Apg29?
Swisha en peng till: 070 935 66 96


158 kommentarer

israelsdotter

De enda så kallade väktarna ha avslöjat e lögner o de som ä helt obibliskt tex holy drunkness o sånt.. sen vrider man på det som en satans spegel o får deras synder till att d vårat fel som avslöjar ondskan som inte är från Herren.

Svara -   - 7/12-16 12:05 -


israelsdotter

Matteus 10 Och han kal­la­de till sig si­na tolv lärjung­ar och gav dem makt över ore­na an­dar, till att dri­va ut dem, så ock makt att bo­ta al­la slags sjuk­do­mar och allt slags skröplig­het. Och des­sa äro de tolv apost­lar­nas namn: först Si­mon, som kal­las Petrus, och Andre­as, hans bro­der; vi­da­re Ja­kob, Se­be­deus’ son, och Jo­han­nes, hans bro­der; Fi­lippus och Bar­tolo­meus; To­mas och Mat­teus, pub­li­ka­nen; Ja­kob, Al­feus’ son, och Leb­be­us; Si­mon iv­ra­ren och Ju­das Is­ka­ri­ot, den­sam­me som förrådde ho­nom. Des­sa tolv sände Je­sus ut; och han bjöd dem och sa­de:

”Ställen ic­ke eder färd till hed­ning­ar­na, och gån ic­ke in i någon sa­ma­ri­tisk stad, ut­an gån hell­re till de förlo­ra­de fåren av Is­ra­els hus. Och där I gån fram sko­len I pre­di­ka och säga: ’Him­mel­ri­ket är nära.’ Bo­ten sju­ka, uppväcken döda, gören spetäls­ka re­na, dri­ven ut on­da an­dar. I ha­ven fått för in­tet; så gi­ven ock för in­tet. Skaf­fen eder ic­ke guld el­ler sil­ver el­ler kop­par i ed­ra bälten, ic­ke någon ränsel för eder färd, ej hel­ler dubb­la liv­klädna­der, ej hel­ler skor el­ler stav; ty ar­be­ta­ren är värd sin mat. Men när I ha­ven kom­mit in i någon stad el­ler by, så ut­fors­ken vil­ken därin­ne som är värdig, och stan­nen hos ho­nom, till dess I lämnen den or­ten. Och när I kom­men in i ett hus, så hälsen det. Om då det hu­set är värdigt, så må den frid I tillönsken det kom­ma däröver; men om det ic­ke är värdigt, då må den frid I tillönsken det vända till­ba­ka till eder. Och om man på något ställe ic­ke ta­ger emot eder och ic­ke hör på ed­ra ord, så gån ut ur det hu­set el­ler den sta­den, och skud­den stof­tet av ed­ra fötter. San­ner­li­gen säger jag eder: För So­doms och Go­mor­ras land skall det på do­mens dag bli­va drägli­ga­re än för den sta­den.

Se, jag sänder eder åstad såsom får mitt in ibland ul­var. Va­ren fördenskull klo­ka såsom or­mar och menlösa såsom du­vor. Ta­gen eder till va­ra för människor­na; ty de sko­la dra­ga eder inför dom­sto­lar, och i si­na sy­na­go­gor sko­la de giss­la eder; och I sko­len föras fram också inför landshövding­ar och ko­nung­ar, för min skull, till ett vitt­nesbörd för dem och för hed­ning­ar­na.

Men när man dra­ger eder inför rätta, gören eder då ic­ke be­kym­mer för huru el­ler vad I sko­len ta­la; ty vad I sko­len ta­la skall bli­va eder gi­vet i den stun­den. Det är ic­ke I som sko­len ta­la, ut­an det är eder Fa­ders An­de som skall ta­la i eder.

Och den ene bro­dern skall då överlämna den and­re till att dödas, ja ock fa­dern sitt barn; och barn sko­la sätta sig upp mot si­na föräld­rar och sko­la döda dem. Och I sko­len bli­va ha­ta­de av al­la, för mitt namns skull. Men den som är stånd­ak­tig in­till änden, han skall bli­va frälst. — När de nu förfölja eder i en stad, så flyn till en an­nan; och om de också där förfölja eder, så flyn till ännu en an­nan. Ty san­ner­li­gen säger jag eder: I sko­len ic­ke ha­va hun­nit ige­nom al­la Is­ra­els städer, förrän Människo­so­nen kom­mer.

Lärjung­en är ic­ke förmer än sin mästa­re, ej hel­ler är tjäna­ren förmer än sin her­re. Det må va­ra lärjung­en nog, om det går ho­nom såsom hans mästa­re, och tjäna­ren, om det går ho­nom såsom hans her­re. Om de ha­va kal­lat hus­bon­den för Be­el­se­bul, huru myc­ket mer sko­la de ic­ke så kal­la hans hus­folk! Fruk­ten alltså ic­ke för dem; ty in­tet är förbor­gat, som ic­ke skall bli­va up­pen­ba­rat, och in­tet är fördolt, som ic­ke skall bli­va känt. Vad jag säger eder i mörk­ret, det sko­len säga i lju­set, och vad I hören vis­kas i edert öra, det sko­len I pre­di­ka på ta­ken. Och fruk­ten ic­ke för dem som väl kun­na dräpa krop­pen, men ic­ke ha­va makt att dräpa själen, ut­an fruk­ten fast­mer ho­nom som har makt att förgöra både själ och kropp i Ge­hen­na. — Säljas ic­ke två spar­var för en skärv? Och ic­ke en av dem fal­ler till jor­den ut­an eder Fa­ders vil­ja. Men på eder äro till och med hu­vudhåren al­la­sam­mans räkna­de. Fruk­ten alltså ic­ke; I ären mer värda än många spar­var. Därför, var och en som bekänner mig inför människor­na, ho­nom skall ock jag kännas vid inför min Fa­der, som är i him­me­len. Men den som förne­kar mig inför människor­na, ho­nom skall ock jag förne­ka inför min Fa­der, som är i him­me­len.

I sko­len ic­ke me­na att jag har kom­mit för att sända frid på jor­den. Jag har ic­ke kom­mit för att sända frid, ut­an svärd. Ja, jag har kom­mit för att uppväcka sönd­ring, så att

’so­nen sätter sig upp mot sin fa­der och dot­tern mot sin mo­der och son­hust­run mot sin svärmo­der, och en­var får sitt eget hus­folk till fi­en­der’. Den som äls­kar fa­der el­ler mo­der mer än mig, han är mig ic­ke värdig, och den som äls­kar son el­ler dot­ter mer än mig, han är mig ic­ke värdig; och den som ic­ke ta­ger sitt kors på sig och ef­terföljer mig, han är mig ic­ke värdig. Den som fin­ner sitt liv, han skall mis­ta det, och den som mis­ter sitt liv, för min skull, han skall fin­na det. — Den som ta­ger emot eder, han ta­ger emot mig, och den som ta­ger emot mig, han ta­ger emot ho­nom som har sänt mig. Den som ta­ger emot en pro­fet, därför att det är en pro­fet, han skall få en pro­fets lön; och den som ta­ger emot en rättfärdig man, därför att det är en rättfärdig man, han skall få en rättfärdig mans lön. Och den som gi­ver en av des­sa små al­le­nast en bäga­re friskt vat­ten att dric­ka, därför att det är en lärjunge — san­ner­li­gen säger jag eder: Han skall ingalun­da gå mis­te om sin lön

Svara -   - 7/12-16 12:15 -


Martin Hallén

Vad tyst det kommer att bli på denna blogg då! ;-)

Svara -   - 7/12-16 12:51 -


israelsdotter

Väktare ha ingen annan kallat dessa förutom du o den/de som skrivit insändare om detta. Inte ens dom själva.

Svara -   - 7/12-16 12:52 -


israelsdotter

Svar till Martin Hallén.

Såhär tystar man kristna.

Svara -   - 7/12-16 12:54 -


Hans Heller

Svara -   - 7/12-16 12:55 -


Martin Hallén

Ursäkta ironin i min förra kommentar. Vad jag funderar på är alla texter på denna blogg med varning för än den ena, än den andra "irrläran".

Som jag ser det rimmar det illa med talet om att detta är en evangelisationsblogg. Men, det handlar kanske om att vi ser på evangelisation på lite olika vis?

Svara -   - 7/12-16 12:55 -


Martin Hallén

Svar till israelsdotter.

Vad menar du Israeldotter? Var det något i det jag skrev?

Svara -   - 7/12-16 12:56 -


israelsdotter

Christer .. ha du en urskiljnings förmåga? Vill du leda folk på rätt väg som den goda herden. Är detta va folk ska lyssna på som vi varnar för?? https://m.youtube.com/results?q=heidi%20baker%20&sm=3

Svara -   - 7/12-16 13:02 -


israelsdotter

Kan ej lägga upp videor korrekt men another spirit skulle d va

Svara -   - 7/12-16 13:05 -


israelsdotter

Svar till Martin Hallén.

Du skrev va tyst d kommer bli på denna blogg. Aaa de så man tystar kristna sa ja.. en syster gick för nå dag sen. Madeleine huhtalo

Svara -   - 7/12-16 13:07 -


UK 52 ,

Here we go again. denne Wellstam, fick han kanske inte naestan hela hopen av kommentatorer haer Emot sig, blev kallad Flummare, Ordbajsare .... nej, lika viktigt foer en kristen, som att Varna foer Katolisism, JV,Mormonism, Calvinism ... aer det att Varna foer nymodigheter som Trosroerelse,Emerging Church, Ny-Judaism ..... - 'Ty de maennen aer falska apostlar, oredliga arbetare, som foerskapa sig till Kristi apostlar. Och detta aer inte att undra paa. Satan sjaelv foerskapar sig ju till en ljusets aengel ; 2 Kor. 11 ; 13-14.

Svara -   - 7/12-16 13:15 -


Martin Hallén

Svar till israelsdotter.

Jag menar verkligen inte att tysta någon. Jag vill väldigt gärna samtala.

Det jag själv är trött på är det ständiga varnandet och talet om irrläror. Jag blir ledsen när det pekas finger åt, och andra sammanhang än det egna svartmålas.

Svara -   - 7/12-16 13:21 -


Hans Heller

Äntligen så avslöjas dessa såkallade väktare och det roliga är att de som kommer att opponerar sig över mitt mail är de som kallar sig väktare och aldrig har fel eller delar en annans åsikt.Man letar fel hela tiden och är aldrig nöjd. Det man också kan se är kärlekslösheten i deras åsikter och dessa avslöjar dem. Nu får vi se om någon svarar på detta och avslöjar sig själv. Bättre att vi kan ha olika åsikter men inte hela tiden hitta fel på allt eller alla. Jag vet att ingen är perfekt men det står i Guds ord att vi ska vara ödmjuka och om det behövs tillrättavisning ,så görs det i kärlek. Jesus dog för oss och hans blod helar oss och beskyddar oss.Var välsignade bröder och systrar i Jesus och se till att vara med i en församling.

Svara -   - 7/12-16 13:24 -


UK 52 ,

Svar till Martin Hallén.

'detta aer en evangelisationsblogg'. - 'MEN, MEN, MEN .. 'Om naagon kommer och predikar en Annan Jesus, aen den vi har predikat, eller om ni faar en Annan slags ande, aen den ni foerut har faatt, eller ett ANNAT slags EVANGELIUM, aen det ni foerut har mottagit, daa foerdrager ni ju saadant alltfoer vael'. ; 2 Kor. 11 ; 4 .

Svara -   - 7/12-16 13:30 -


Tomas N

Det andas lite prestige över den här debatten. Man kan vinna en stor seger mänskligt och värdigt sett absolut. Men hur ser den andliga verkligheten ut? Den väger ju mycket tyngre än allt annat. Jag tror vi har mycket att lära i Sverige och handen på hjärtat så är vi ju av olika faktorer kända för att vara naiva i Sverige. Duktiga ,intelligenta och arbetsamma,men naiva både individuellt och kollektivt. Lätt för olika idéer och rörelser att få fäste och sprida sig på gott och ont. Det som verkar ske nu är "Så att även de utvalda skulle bli förleda om möjligt" Vad säger bibeln om hur Guds folk skall agera i de lägena? Jag själv är inte 100,men känns som tystnad och kvävandet av vad anden säger är fel. Gud själv dömer oss,men är tålmodig och visar vägen om vi agerar i nåd sanning och kärlek.

Världsligt och mänskligt sett vinner Apologeter debatten i kärlekens namn,men de bibliska argumenten som används känns lite påklistrade och krystade.

Allt som görs i Jesu namn och för hans skull görs gemensamt och det finns ett ansvar som ligger för oss alla. Det är alltså ett andligt krig vi befinner oss i like it or not. Vi sätter inte reglerna,men gör mest nytta genom att försöka agera klokt. Sprida evangelium är det vi skall göra. Men det dyker upp annat också som inte kan ignoreras God bless!

Svara -   - 7/12-16 13:37 -


israelsdotter

Svar till Martin Hallén.

Matrin ja mena inget personligt mot dig utan allmänt på denna blogg

Svara -   - 7/12-16 13:44 -


Martin Hallén

Svar till UK 52 , .

Vem är vi att avgöra vad som är "en annan Jesus".

Jag tror att vi inte ska vara alltför njugga mot vår omgivning bara för att språket eller tonen är en annan än vi är vana vid, till exempel. Till och med läran kan var lite annorlunda än den jag bekänner mig till.

Sedan finns det så klart grunder som vi inte ska rucka på. Men därutöver vill jag tillåta mig och andra en stor variation i uttryck och åsikter.

Svara -   - 7/12-16 13:51 -


UK 52 ,

Svar till Martin Hallén.

Vem avgoer ? Skriften Allena.

Svara -   - 7/12-16 13:59 -


Kalle

Rom 16:17-18 då?

Och är ett inte judasbrevet till stor del ett väktarbrev?

Svara -   - 7/12-16 14:07 -


AnnMarie

Kalle

Paulus varnar en hel del i sina brev också! Likaså profeterna i GT!

Svara -   - 7/12-16 14:26 -


I Paint

Dåå är de bara apg29 som styr själv då

Svara -   - 7/12-16 14:49 -


Ingemo Jonsäll

Om igen så sorgligt att sin och många andras Biblar inte innehåller GT, eller vissa verser i NT. Ni borde köpa er hela Biblar där alla verserna finns med.

Även Paulus varnade för när en del gick utanför den sunda läran, men han kunde ju hela Bibeln bra, utantill faktiskt, och på den tiden bestod den ju av GT, det som de flesta tydligen inte läser.

Och hur ni får ihop er lära, med många frälsta som vandrar fram på en bred väg, med vad Jesus säger; att trång är den port, och smal den väg som leder till livet, och få är det som finner den. Och vid den port och bred den väg som leder till fördärvet och många är det som går fram på den. Det går helt utanför min fattningsförmåga. Men jag gissar, att det är en av de verser som saknas i era Biblar.

En annan som saknas är - att vi inte ska gå i ok med, ytterligare en annan är, - Vad har ett Guds tempel (alltså oss) med avgudar att göra? Gå ut ifrån dem, skilj er ifrån dem, Kom inte vid vad orent är. - Ni ska vara heliga, ty Jag är Helig., saknas också tydligen. - Att behöva arbeta på sin frälsning, är ytterligare en som fått stryka på foten.

För den är ju jobbig, och då vill man inte ha den. Nej idag räcker det att bli frälst, sedan är man automatiskt räddad. Vi behöver slänga ut allt som Paulus skrivit. I soptunnan med det, precis som man redan gjort med GT, som man inte läser, för man inte gitter, orkar, det är för tråkigt, och man förstår det inte.

Glöm att Gud kallat folk in i andra tjänster än herdar, lärare och evangelister. Bort med profeterna, de existerar inte längre, det var ju GT, gamla förbundet. När vi ändå är igång, varför skulle Gud bry sig om att varna sitt folk idag, NEJ, det gjorde han bara i GT.

Varför ens tro på Gud, när man plockar bort så mycket av Hans ord? Glöm bort Bibelverser som varnar, för att kristna i sista tiden - ska ställas inför en villfarelse som ska se så rätt ut, och låta så rätt och åtföljas av tecken och under, att om möjligt även de utvalda ska bli vilseledda. - ett avfall från den sunda läran ska ske, innan den laglösa träder fram. - många ska bli ljumma som församlingen Laodicea. - att Jesus varnade fyra gånger för villfarelser och att bli bedragna, men bara en för naturkatastrofernas ökande.

När ska ni inse att allt Guds ord är till för oss, och att Gud idag upprättar väktare, som han gjorde i fordom, när fara förelåg, eller att han insätter människor i profetisk tjänst, för att det nu behövs, mer än det gjort på många år.

Antingen är Gud samma Gud idag igår och i evighet, eller så är han det inte. Vi kan inte välja vilka delar vi vill ha i skriften, och sudda ut resten.

Gud har aldrig förr sänt konstiga fiskar in i församlingen för att ställa till oreda. Vad har väl oordning med Ordningens Gud att göra?

Profeterna i GT varnade, de var väktare på muren.

På dina murar Jerusalem, har Jag ställt väktare; varken dag eller natt får de tystna. Jes 62: 6

Du människobarn, jag har satt dig till en väktare för Israels hus, för att du å mina vägar ska varna dem, när du hör ett ord ifrån mig. Hes 3:17 (- 21)

Jag vill stiga upp på min vaktpost och ställa mig på muren; jag vill speja för att se, vad han ska tala genom mig och vilket svar på mitt klagomål jag ska få att frambära. Habb 2:1

Så sa Herren, Ställ er vid vägarna och se till och fråga efter forntidens stigar, fråga vilken väg som är den goda vägen, och vandra på den, så ska ni finna ro för era själar; Men de svarade Vi vill inte vandra på den. Och när jag satte väktare över er och sa; Akta på basunernas ljud, svarade de; Vi vill inte akta därpå. Hör därför ni hednafok och märk du menighet, vad som sker bland dem. Ja hör du jord; Se jag ska låta olycka komma över detta folk, som en frukt av deras anslag, eftersom de inte vill akta på mina ord. Jer 6:16-19

Väktarna här är allesammans blinda, de har inget förstånd, de är allesammans stumma hundar, som inte kan skälla; de ligger och drömmer och vill gärna slumra. Men de hundarna är glupska och kan ej bli mätta. Ja såna människor är herdar, dessa som inte kan förstå! De vill allesamman vandra sin egen väg, var och en söker sin egen vinning, så många de är. Jes 56:10-11

Men idag säger man att GT inte längre gäller, Gud sätter inte in folk i den funktionen längre. Är inte längre all skriften till för oss? Ska vi nu slänga ut GT, och bara rätta oss efter NT? Hur stämmer det in med Paulus uppräkning av tjänster som Gud kallar och sätter in sitt folk i?

Och Han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare. Ty Han ville göra de heliga skickliga till att utföra sitt tjänarevärv, att uppbygga Kristi kropp. Ef 4:11

Är någon satt att förmana, så akta han på sin plikt att göra så Rom 12:8

Gud har i församlingen först och främst satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare några till att utgöra kraftgärningar, ytterligare några till att ha helbrägdagörelsens gåvor eller att taga sin an de hjälplösa eller till att vara styresmän eller till att på olika sätt tala tungomål.

Svara -   - 7/12-16 15:50 -


Johan

Det är profetens roll att vara väktare, och en riktig väktare (dv s profet) sitter inte och skriver ner människor och sammanhang, som han inte ens har besökt, från bakom en skärm på internet. Det lovar jag!

Svara -   - 7/12-16 16:04 -


Thomas

Svar till Ingemo Jonsäll.

Så bra skrivet!! Håller med!

Dagens underhållskristendom handlar endast om att locka massor och må bra och få synda i lugn och ro. Man kör med 4-5 verser från de apostoliska skrifterna och kanske 2-3 från lagen och sen tar man resten från världen.

Svara -   - 7/12-16 16:15 -


Emiratus

Alla är dumma i Canada!

varför?

Can-nada

Svara -   - 7/12-16 16:17 -


Elisabeth Ragnarsson

Fantastiskt bra artiklar. Tack för att du har delat dem Christer!

Svara -   - 7/12-16 16:26 -


israelsdotter

Svar till Emiratus.

Hahah pekar o petar.. gissa var toronto rörelsen e från. Canada!

Svara -   - 7/12-16 16:26 -


israelsdotter

Svar till Ingemo Jonsäll.

Tack ingemo... ja börjar tröttna på skrika in i en vägg men va ska man göra?

Svara -   - 7/12-16 16:33 -


Emiratus

För alla er som läser här om Väktare, Sunda läror och Profeter m.m....och tycker att allt låter så komplicerat, så kom ihåg vad Jesus Kristus sa till sina lärjungar:

"Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in” Mark 10:13-16

och

”Om ni inte omvänder er och blir som barnen, kommer ni aldrig in i himmelriket” Matt 18:3

Det här betyder, ungefär, att vi ska närma oss Gud som ett barn dvs med ett barns hjärta, med en enkel tro, och be enkla böner.

Det är självklart bra om vi läser bibeln, men det är inte viktigt att förstå allt.

Jesus sa till en synderska: ”Dina synder är förlåtna" ”Din tro har räddat dig” Lukas 7: 48-50

Svara -   - 7/12-16 16:52 -


S

Svar till Emiratus.

vi ska närma oss Gud som ett barn dvs med ett barns hjärta, med en enkel tro, och be enkla böner.

Kort och gott, vi ska bli Naiva!

Svara -   - 7/12-16 17:04 -


israelsdotter

Svar till S.

Nej s vi ska inte bli naiva. Vi ska inte lyssna på vad som helst..vi ska lyssna på Jesus o inte onda andars läror.. dvs en annan Jesus.. minns ej var Ja läste om d i bibeln.. vänta lite.. för min dotter peka fram d åt mig för nå vecka sen när ja satt o läste bibeln i köket.men vänta Ska kolla va d va.

Svara -   - 7/12-16 17:31 -


israelsdotter

Svar till S.

A andra korinthierbrevet 11

Svara -   - 7/12-16 17:42 -


UK 52 ,

Svar till S.

pratar man numera om Storken till barnen? eller aer det pang paa roedbetan direkt, saa att RFSU kommer till dukat bord paa dagis?

Svara -   - 7/12-16 17:43 -


israelsdotter

Svar till UK 52 , .

Ja blir så arg!!!!!

Svara -   - 7/12-16 17:46 -


israelsdotter

Svar till israelsdotter.

Svara -   - 7/12-16 19:27 -


Emiratus

Svar till israelsdotter.

Haluan halata sinua Israelsdotter

Svara -   - 7/12-16 20:44 -


Emiratus

Någon som kan ge definition för (en biblisk) väktare?

Svara -   - 7/12-16 20:46 -


Mimmi

Svar till Johan.

Amen

Svara -   - 7/12-16 21:12 -


Mimmi

Amen, bra skrivet

Svara -   - 7/12-16 21:13 -


JL

"De får människor att stanna hemma från församlingen, eftersom de inte vågar gå dit av rädsla för där att kan det ju finnas villolära"

Eller så kan det vara så att människor skyller på dessa avarter för både det ena och det andra.

Jesus får avgöra.

Svara -   - 7/12-16 21:30 -


Thomas

Borde inte alla dessa falska självutnämnda nätprofeter avslöjas istället?

Svara -   - 7/12-16 23:11 -


kärleksfin

jättebra christer!

skönt att höra att du skriver detta.

Svara -   - 8/12-16 00:25 -


kärleksfin

jag har förvånats över hur vissa väktare kan skriva som de gör. förstår de inte att det är en stor grej att hänga ut och fördöma kristna bröder på nätet så som de gör.

jag tror att det i vissa fall kan finnas psykiska problem eller autism som ligger bakom.

Svara -   - 8/12-16 00:31 -


Jonatan

Svar till Aron Dahlberg.

Bra skrivet......synd bara att christer inte lyssnar

Svara -   - 8/12-16 01:19 -


S

Svar till Aron Dahlberg.

Du "avslöjar" de självutnämnda väktarna som avslöjar villoläror på nätet, genom att själv avslöja deras "villolära" på nätet och därmed avslöja dig själv...

Äntligen någon som tänker till på denna sida!! Det finns hopp!

Svara -   - 8/12-16 05:59 -


UK 52 ,

Svar till Aron Dahlberg.

JARETEG aer ett av Faa Ljus, som lyser i en dyster, Flummig svensk vildmark av s.k.'kristna'. att han blir en Nagel i oegat paa Maanga Darbyister, Ny-Judaister, Framgaangsteologer ..... saeger sig sjaelvt.

Svara -   - 8/12-16 06:13 -


Bertil Rosenius

Svar till S.

Vi är många som "tänket" på (och om) denna sida! Men tyvärr blir vi, som Aron, raderade. Det är just så det fungerar i en sekt. Tydligen är den sekteristiska filosofin gällande också här. Jag har slutat räkna kommentarer jag fått radera, som inte "stryker med hårs".

Tack Aron för ditt inlägg. När jag läste det tidigt i morse fick du den 59:de tumme upp markeringen av mig.

Svara -   - 8/12-16 07:37 -


UK 52 ,

JARETEG aer ingen Proffskristen. han har sin inkomst genom IT paa universitet. han aer Obunden till naagon slags roerelse, riktning inom kristenheten. han drivs endast av Kaerlek till Sanningen, daerav hans gedigna och avsloejande granskningar av olika slags mer eller mindre skumma trosinriktningar.

Svara -   - 8/12-16 07:49 -


Tomas N

Det finns mycket anklagelser i den här diskussionen och en del av dem är inte så trevliga. Kärnpunkten åtminstone för mig och förmodligen för andra som tänker åt samma håll är ju inte en anlagelse till människor. Men övertygelsen om en annan andes förekomst och utbredande är vad det handlar om. bibelfokus.se som nämmnts kan jag bara hålla med om har sammanfattat allt väldigt bra.Hoppas folk läser det och tar det till sig. Förhoppningsvis lär vi oss mera om hur de olika tjänstegåvorna fungerar och hur troende blir kallade till olika uppgifter i dessa tider. T e x så ser jag ganska enkelt på varför Andrew Strom talar ut och skriver böcker då han sett mycket där han var verksam. Kärlek till människor och sanningen helt enkelt.

Guds folk och församling måste vara ljus och salt i den här världen och är kallade att bära sitt kors och följa mästaren väg. Vi får be och arbeta för uthållighet och tillväxt av sunda församlingar och grupper som sätter ordet högt och som finns bland människor och når ut så att Gud blir ära. Allt det här andra störande surret och olika hinder får vi lägga åt sidan och framför allt be om Guds kraft och vilja . Han vill ju inte att vi skall gå förlorade

Svara -   - 8/12-16 08:38 -


Bertil Rosenius

Människan måste bli frälst. Därefter måste hon - efter bästa förmåga - responsra på Jesu lära. När vi alla inser detta. Borde vi inse att vi har fullt upp med oss själva.

Påvar, väcktare och revolutionära legender borde undslippa vår pajkastning, tills vi själva ser allt klarare. Och då, kanske våra pajer faller platt till marken – likt fariséerna stenar.

Svara -   - 8/12-16 08:45 -


AnnMarie

Jag missade Aron Dahlbergs inlägg.

Kan någon berätta vad som var så "fel" med det så det raderades? (I korthet)

Svara -   - 8/12-16 08:51 -


AnnMarie

Matteus 7:5

Bjälken och grandet/flisan.

Vem har vad mån tro?

Vem vill ha bjälken kvar för att peta i grandet/flisan?

Vad tror ni?

Svara -   - 8/12-16 09:02 -


I Paint

Svar till Ingemo Jonsäll.

Det finns bara Den Heliga Anden !

Svara -   - 8/12-16 09:36 -


Emiratus

Jag ställer frågan igen: Vad är definitionen på en dylik (biblisk) väktare?

Svara -   - 8/12-16 10:37 -


israelsdotter

Svar till Emiratus.

Läs va ingemo skrev

Svara -   - 8/12-16 10:40 -


Bertil Rosenius

Svar till AnnMarie.

I korthet:

"Man skall inte kasta sten, när man själv sitter i glashus!"

Aron trampade på en ömmande tå.

Konsekvensen: "RADERING!", avslöjar därmed avslöjaren...

Svara -   - 8/12-16 11:07 -


UK 52 ,

Svar till Emiratus.

'Maanga finns som ...foera faafaengligt tal och bedraga maenniskors sinnen ... Paa saadana boer man tysta munnen, ty de foervilla hela hus genom att foer slem vinnings skull foerkunna otillboerliga laeror .... du skall daerfoer straengt tillraettavisa dem, saa att de bliva sunda i tron ....och icke akta paa vad som paabjudes av maenniskor, som vaenda sig fraan sanningen'. ; Tit. 1 ; 10-14

Svara -   - 8/12-16 11:11 -


AnnMarie

Tack Bertil!

Jag hittar inte mitt inlägg från i går kväll där jag skrev om harmlösa julbockar lucior och tomtar så det är väl också raderat? (Jag skrev att villoläror är farligare än detta)

Svara -   - 8/12-16 11:20 -


UK 52 ,

Svar till Emiratus.

'Predika Ordet ... i tid och otid, bestraffa, TILLRAETTAVISA, foermana ... med undervisning....Ty den tid kommer (aer haer IDAG), daa de icke laengre skola foerdraga den sunda laeran, utan efter sina egna begaerelser skola samla aat sig laerare Hoptals,alltefter som det kliar dem i oeronen'. - 'Men onda maenniskor och bedragare skola gaa allt laengre i ondska ; de skola foervilla andra och sjaelva bli foervillade. Men FOERBLIV du vid det som du har laert ...och du kaenner fraan barndom de Heliga Skrifter, som kan ge dig vishet, saa att du blir fraelst genom den tro du har i Kristus Jesus'. ; 2 Tim ; 3

Svara -   - 8/12-16 11:28 -


Martin Hallén

Svar till UK 52 , .

"Vem avgoer ? Skriften Allena."

Vem avgör hur skriften ska förstås?

Svara -   - 8/12-16 11:32 -


UK 52 ,

Svar till Martin Hallén.

dn Helige Anden. endast Andedoepta kan vara laerare.

Svara -   - 8/12-16 11:40 -


Tomas N

Jag tror det handlar om att förstå hur Gud använder sitt folk i nya förbundet. Det är inte helt lätt. Kanske luras man också till att vila i Guds suveränitet och missar varför olika krafter är verksamma och hur vi skall agera. Många önskar nog att Gud skall sända profeter och andra enligt Gamla förbundet,men så är det ju inte nu. Nya förbundet är bättre (Hebr 1) Men det är uppenbart att de som kan hela bibeln känner Gud så mycket bättre. Kanske några behöver förstå nåden lite mera. Men tyvärr blir många lurade och i dessa tider främst p g a kärlek vilket ju är det främsta bud. Go figurer. Ormen är listig och listiga än människan. Dra sig närmare Jesus och bli kvar där är det enda hopp vi har

Svara -   - 8/12-16 11:50 -


israelsdotter

Svar till AnnMarie.

För att kommentera på apg29 gäller dessa regler!

Du ska visa respekt för Gud Du ska visa respekt för människor Du får inte sprida villoläror Du får inte sprida antisemitism och rasism Du får inte ha som agenda att skriva emot allt som skrivs Du får inte komma med påhopp, förlöjligande, kränkningar, lögner och hot Du ska hålla god netikett och Sveriges Lag Du får inte svära Du måste hålla dig till ämnet i artikeln Du får inte klaga på att kommentarer blir raderade

Svara -   - 8/12-16 11:52 -


UK 52 ,

Svar till Martin Hallén.

det aer mycket, mycket den kristne inte vet eller foerstaar, Men i alla viktiga, fraelsningsavgoerande fraagor, saa talar de andedoepta, Guds Foersamling, endraektigt med en och samma mun.

Svara -   - 8/12-16 11:53 -


S

Svar till UK 52 , .

endast Andedoepta kan vara laerare.

Och hur ska vi avgöra vilka som är andedöpta?

Du ser inget problem alls med ditt resonemang?

Svara -   - 8/12-16 11:55 -


israelsdotter

Svar till S.

Därför d e så viktigt med urskiljnings förmåga..

Svara -   - 8/12-16 11:56 -


israelsdotter

Svar till S.

Men d som använder d bli mobbade för o va blogg väktare o falsk

Svara -   - 8/12-16 12:00 -


Kristen man

Men här förekommer antisemetism. Som den där Tomas rent rasistiska inlägg.Och ni är alla tysta

Svara -   - 8/12-16 12:07 -


AnnMarie

Israeldotter

"för att kommentera på apg29 gäller dessa regler!................."

Får vi inte ifrågasätta något här behövs ju inga kommentarer alls.

Det blir ju bara ja,amen halleluja!

Svara -   - 8/12-16 12:21 -


israelsdotter

Svar till AnnMarie.

Jaa om man skulle hålla med allt jaaa.. :-)

Svara -   - 8/12-16 12:23 -


AnnMarie

UK 52

"Endast andedöpta kan vara lärare"

Jag är övertygad om att väktarna som Christer har "avslöjat" är andedöpta!

Svara -   - 8/12-16 12:27 -


israelsdotter

Svar till AnnMarie.

Shhh syster.. nu går du emot artickeln..

Svara -   - 8/12-16 12:28 -


AnnMarie

Israelldotter

Näe syster jag går inte emot artikeln, det handlar ju om "avslöjade väktare"!!

Svara -   - 8/12-16 12:32 -


israelsdotter

Svar till AnnMarie.

Enligt christer saknar dessa väktare urrskiljningsförmåga o han avslöjar d som e falskt så.. joo stora syster du går emot hans artickel o ja med....

Svara -   - 8/12-16 12:35 -


AnnMarie

Israeldotter

Ja vi går kanske emot Christer men inte emot Gud! Väktarna saknar inte urskiljningsförmåga! I varje fall inte : Berndt Isaksson Lennart Jareteg Elvor och Janne Sven Reichman Han är inte så aktiv på bloggarna men en man värd att lyssna på,kan varmt rekommenderas!)

Svara -   - 8/12-16 13:06 -


UK 52 ,

Svar till S.

vi kan endast avgoera det, kaenna igen en broder, om vi sjaelva aer andedoepta

Svara -   - 8/12-16 13:07 -


Emirtus

Svar till Kristen man.

Käre Kristen man,

Du skriver: "Men här förekommer antisemetism"

Jag frågar: Någons specifik folkgrupp som du anser har blivit påhoppad här?

Semiter eller semitiska folk härrör från Bibeln och betecknade ursprungligen folk nämnda i 1:a Moseboken 10:21–31 som ättlingar till Noas son Sem:

- De västsemitiska folken består av araméer, fenicier, hebréer, kanaanéer och araber

- De östsemitiska folken består av akkader, amoriter, assyrier, babylonier också kallade kaldéer

- De sydsemitiska folken består av amharer och Tigréer

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Semiter

Svara -   - 8/12-16 13:30 -


kärleksfin

Svar till AnnMarie.

bernt och lennart har hamnat rejält snett om du frågar mig. massor av det som wellstam skrivit passar ju in på dem.

de andra har jag inte koll på.

Svara -   - 8/12-16 13:32 -


kärleksfin

Svar till Emiratus.

finns ingen tjänst som heter väktare i nt.

det ligger väl under aposteln att ha översyn över felaktigheter i sin/sina församlingar.

sedan finns gåvan att skilja mellan andar som innebär att Anden talar eller visar tydligt till den som funderar i den gåvan. inte att man gör urskiljning med sitt egen intellekt.

Svara -   - 8/12-16 13:39 -


kärleksfin

Svar till Emirtus.

begreppet antisemitism används numera endast mot judar.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Antisemitism

Svara -   - 8/12-16 13:41 -


Emiratus

Svar till Emiratus.

Hej på mig själv,

Jag frågade: Vad är definitionen på en dylik (biblisk) väktare?

Jag svarar mig själv, att definitionen, baserat på Ingemo Jonsälls´ kommentarer, skulle kunna se ut såhär:

Kristen, som av Herren, satts i profetisk tjänst och som varnar andra kristna för villfarelser som leder till avfall från den sunda läran och i förlängningen en risk för ljumhet

Svara -   - 8/12-16 13:56 -


UK 52 ,

Svar till S.

'Nej, vi tala Guds hemliga visdom ...och som ingen av denna tidsaalders maektige har kaent ....vi tala .. 'vad ingen maenniskas hjaerta har kunnat taenka, vad Gud har berett aat dem som aelska honom. Ty foer oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande....vi har inte faatt vaerldens ande, utan den Ande, som aer av Gud, foer att vi skola veta, vad som har blivit oss skaenkt av Gud....Men en 'sjaelisk' maenniska tager inte emot, vad som hoer Guds Ande till. Det aer henne en DAARSKAP, och hon kan icke foerstaa det, ty det maaste utgrundas paa ett andligt saett'. ; 1 Kor. 2 ; 7 - 14

Svara -   - 8/12-16 14:00 -


Martin Hallén

Svar till UK 52 , .

"dn Helige Anden. endast Andedoepta kan vara laerare."

Sant. Men vem avgör vem som är andedöpt. Eller ska verkligen någon göra det? Det kanske vi ska lämna till Gud. Vilket jag tror.

Svara -   - 8/12-16 14:11 -


Roine Öberg

Alla är kallade till väktare ! Och att avslöja Satans aktiviteter ! Jesus är den vi ska följa ,och han skräder inte orden när det kommer till framgångsteologi t.e.x som när han tillrättavisar Petrus den förste (framgångsteologen)

Så som Jesus när Satan försökte fresta honom genom Petrus!

Matteus 16 :22 Då tog Petrus honom avsides och begynte ivrigt motsäga honom och sade: »Bevare dig Gud, Herre! Ingalunda får detta vederfaras dig.» 23 Men han vände sig om och sade till Petrus: »Gå bort, Satan, och stå mig icke i vägen; du är för mig en stötesten, ty dina tankar är icke Guds tankar, utan människotankar

1 Petrus 5:8 Var på er vakt och tänk klart. Akta er för djävulen, er fiende, som stryker omkring som ett rytande lejon bland er och letar efter någon att sluka.

Frid!

Svara -   - 8/12-16 14:12 -


israelsdotter

Svar till Martin Hallén.

Just d man märker om man själv e andedöpt . Så som uk skrev att vi alla andedöpta ha samma ande o tunga.

Svara -   - 8/12-16 14:14 -


israelsdotter

Svar till Martin Hallén.

Just d man märker om man själv e andedöpt . Så som uk skrev att vi alla andedöpta ha samma ande o tunga.

Svara -   - 8/12-16 14:14 -


UK 52 ,

Svar till Martin Hallén.

ja, det aer endast Gud (och den fraelste sjaelv, vars ande vittnar med Guds Ande, att han aer ett Guds barn), som fullt Vet vem som aer Andedoept, men likvael kaenner sig en hop Andedoepta saasom syskon naer de kommer samman. detta kan ibland kanske senare ifraagasaettas beroende av vissa personers uttalanden och ageranden.

Svara -   - 8/12-16 14:27 -


UK 52 ,

Svar till Martin Hallén.

gloem aldrig att det aer en strid till det bittra slutet vi har att kaempa foer att bevara tron och inte utslaecka Anden. ibland stapplar vi eller faller och det gaeller daa att snabbt komma paa foetter igen

Svara -   - 8/12-16 14:42 -


Norrländskan

Har läst lite angående "väktardebatten". Undrar bara varför du Christer verkar så arg!? Jag tror det finns en viss risk att man blir för ivrig och för fokuserad på villoläror/-lärare och det står i Ordet att den som älskar sanningen inte blir vilseförd. Så vad vi behöver i dagens kyrkor är det som är sant och inte falskt.

Men vi som varit med länge ser avfallet lättare än dem som är unga som t ex David Wellstam som är lite över 30 år. Någon undrar om han läst GT, den frågan är berättigad. Dem 30-åringar jag känner är inte alls intresserad av kunskap från GT förutom Psaltaren förstås, ofattbart!

Min bön är att Gud sänder en väckelse över svensk kristenhet, att de som förblindats blir séende. Var och en som blir kristen behöver en andlig far eller mor men hur mycket av dessa finns idag, jag menar dem som älskar sanningen. Och dessutom, de unga är för stressade och de äldre, ja dem blir tröttare och tröttare. Gud förbarma Dig över svensk kristenhet är min bön.

Svara -   - 8/12-16 15:01 -


AnmMarie

kärleksfull

Jag tror snarare att det är W ellära som hamnat snett!

Svara -   - 8/12-16 15:13 -


BrorK

Är egentligen inte alla som inte tycker som vi (läs väktare) också rasister?

Svara -   - 8/12-16 15:26 -


kärleksfin

Svar till AnmMarie.

skulle berndt och lennart ha rätt i allt de säger så har typ 95% av alla kristna i hela världen hamnat rejält snett.

Svara -   - 8/12-16 15:26 -


kärleksfin

Svar till AnmMarie.

skulle berndt och lennart ha rätt i allt de säger så har typ 95% av alla kristna i hela världen hamnat rejält snett.

Svara -   - 8/12-16 15:26 -


Kristen man

Vore det inte bättre om ni alla vore ute på gator och torg och predika evangelium. Här sitter ni och kacklar som höns och pekar finger på andra. Ni ber om väckelse men endå sitter ni kvar på era stolar och värmer kyrkbänkorna. Jesus sa klarr och tydligt:Att det är bättre att hänga en kvarnsten runt halsen och slänga ut i havets botten. Tänk er vilken hemsk sak kommer drabba den som kommer med villoläror. Sluta peka finger. Men vakna du ur din dvala och vinn människor till Guds rike

Svara -   - 8/12-16 15:29 -


Martin Hallén

Svar till UK 52 , .

" ibland stapplar vi eller faller och det gaeller daa att snabbt komma paa foetter igen"

Då sträcker jag ut handen mot min Far och Han reser mig upp.

Tron är en gåva.

Ja det är en strid men vi behöver inte fäkta och slåss mot allt och alla i denna värld som inte tror som jag själv. Gud strider för oss.

Svara -   - 8/12-16 16:05 -


S

Svar till Kristen man.

Tänk er vilken hemsk sak kommer drabba den som kommer med villoläror.

Kanske bättre att avstå helt då, man vill ju inte råka lura någon pga att man kanske fått fel ande i sig.

Svara -   - 8/12-16 16:05 -


Emiratus

Är Påven också en väktare? Han menar att människor har en tendens till sjukdomen koprofagi

Källa: http://omni.se/paven-falska-nyheter-som-att-ata-avforing/a/z2XBv?source=aftonbladet#xtor=AD-500-[omni]-[tf_utrikesbox_1404]-[integration]-[aftonbladet]-[startsidan]-[26002]

Svara -   - 8/12-16 17:27 -


UK 52 ,

Svar till Emiratus.

Paaven aer, om makt finns , liksom IS, en Slaktare av oliktaenkare.

Svara -   - 8/12-16 17:59 -


AnmMarie

kärleksfin

"Skulle Berndt och Lennart ha rätt i det de säger så skulle typ 95%av alla kristna hamnat rejält snett"

Kanske det,många ska ju avfalla sista tiden. Jesus undrade ju tom om Han skulle finna någon tro då Han kommer tillbaka!

Svara -   - 8/12-16 18:22 -


kärleksfin

Svar till AnmMarie.

jag delar inte uppfattningen att många ska avfalla i sista tiden.

hur många har inte tagit emot Jesus senaste 1-200 åren? den världsvida pingströrelsen, afrika, kina, sydkorea, väckelse i sverige och usa på 1800-talet,

denna video har väl sina brister, men den säger en del. https://www.youtube.com/watch?v=BJ0dZhHccfU

hela israel ska bli frälst i yttersta tiden står det i romarbrevet. en stor skara som ingen kan räkna kommer bli frälsta under vedermödan står det i uppenbarelseboken.

jesus ord "ska jag finna någon tro" är i en liknelse som handlar om uthållig bön. så det kan menas att många inte kommer ha tro på uthållig bön.

Svara -   - 8/12-16 18:38 -


BrorK

Svar till kärleksfin.

Men om Israel utropar Jesaja: Om än Israels barn vore talrika som havets sand, skall bara en rest bli frälst. Ty snabbt och slutgiltigt skall Herren hålla räkenskap på jorden. Jesaja har också förutsagt: Om Herren Sebaot inte hade lämnat kvar några efterkommande åt oss, då hade vi blivit som Sodom, då hade vi blivit som Gomorra.

Svara -   - 8/12-16 18:45 -


Jörgen Milton

Bra att detta tas upp tycker många gånger att dessa väktarbloggar spårar ur fullständigt.

Svara -   - 8/12-16 20:57 -


niklas aronsson

Svar till Kristen man.

och var gör du själv då????

Svara -   - 8/12-16 21:58 -


kärleksfin

Svar till BrorK.

Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet så att ni inte har för höga tankar om er själva: förhärdelse har drabbat en del av Israel , och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel ska bli frälst, som det står skrivet: Från Sion ska Frälsaren komma och ta bort ogudaktighet från Jakob /rom 11:25

tolkar jag som att vid en viss tidpunkt släpper judarnas hårda hjärtan och "hela" israel blir frälst. de 144000 evangelisterna/utsända under vedermödan ska också komma från israels 10 stammar, står det.

av alla judar som levt genom tiderna kommer det ju vara vara en liten del (rest) som kommer till himlen tyvärr.

Svara -   - 8/12-16 22:57 -


Emiratus

Svar till UK 52 , .

Hej UK 52

Känner du någon som drabbats av koprofagi??

Svara -   - 8/12-16 23:12 -


Emiratus

Svar till kärleksfin.

Du skriver: "av alla judar som levt genom tiderna kommer det ju vara vara en liten del (rest) som kommer till himlen tyvärr"

....och tyvärr för dig, så tror jag att du har helt fel

Svara -   - 8/12-16 23:17 -


kärleksfin

Svar till Emiratus.

ja hehe, jag hoppas många har valt och väljer Jesus och himlen, men vad jag har läst och hört så har judarna varit väldigt anti-Jesus de senaste 2000 åren. men desto fler följde Gud i gamla förbundet kanske.

Svara -   - 9/12-16 00:11 -


kärleksfin

tänkte mest på judarna efter Jesus.

Svara -   - 9/12-16 00:12 -


UK 52 ,

Svar till Emiratus.

a j a b a j a

Svara -   - 9/12-16 06:11 -


UK 52 ,

Svar till Emiratus.

nej, Emiratus. daeremot maanga 'hundar', som aatervaent till sina egna spyor.

Svara -   - 9/12-16 06:55 -


AnnMarie

kärleksfin

Ja visst blir många frälsta idag,men många avfaller också och det behöver ju inte nödvändigtvis syfta på dem som blivit frälsta,troligen inte.

För övrigt är jag tveksam till att "den sista tiden" syftar på så lång tid som de senaste 1-200 åren.

"Hela Israel ska bli frälst i yttersta tiden" Ja det är så sant (inte bara en liten rest eller kvarleva som många tror)

Svara -   - 9/12-16 09:55 -


UK 52 ,

Svar till AnnMarie.

'Hela Israel skall bli fraelst i yttersta tiden'. - Hela Israel skall bli Slaktat av Gog, UTOM den maerkta kvarleva som blir raeddad av Jesus vid hans ankomst. (144 tusen ?)

Svara -   - 9/12-16 10:04 -


AnnMarie

UK 52

Så det är denna lilla skara av 144 tusen judar som är så fantastiskt med judarnas frälsning eller??

Svara -   - 9/12-16 10:21 -


UK 52 ,

Svar till AnnMarie.

det finns nog maanga judaister som, likt David hade Abrahams TRO, och daermed Tillraeknades raettfaerdighet.

Svara -   - 9/12-16 11:47 -


Martin Hallén

Svar till UK 52 , .

"Paaven aer, om makt finns , liksom IS, en Slaktare av oliktaenkare."

Detta uttalande får du allt ta och vederlägga eller ta tillbaka.

Du får ursäkta mig med jag ser kommentaren som oförskämd.

Svara -   - 9/12-16 12:21 -


UK 52 ,

Svar till Martin Hallén.

laes Historia

Svara -   - 9/12-16 12:39 -


Emiratus

Svar till Martin Hallén.

Martin, Jag tror UK 52 tänker på de folkmord som Spanska staten uträttade under t.ex. korstågen och inkvisitionen. De spanjorer som utförd morden var ju katoliker, men fick order av Spanska kungen.......kanske så UK 52 tänkte.....men det är nog bättre UK 52 svarar och inte jag....så läs inte det här

Svara -   - 9/12-16 12:44 -


Martin Hallén

Svar till UK 52 , .

Jo jag läser och har läst mycket historia också kyrkohistoria.

Ja, det har begåtts övergrepp under våra kyrkors historia. Katolska kyrkan och andra. Det kan vi inte friskrivas ifrån. Men, det diskvalificerar oss inte från att följa Gud helhjärtat i dag och i framtiden.

Vad tidigare påvar gjort eller underlåtit att göra kan inte ,och får inte, hindra dagens påve att verka för Guds rike idag och i framtiden.

Detta gäller lika mycket våra andra kyrkliga familjer, stora som små.

Svara -   - 9/12-16 13:10 -


Emiratus

Svar till Martin Hallén.

Käre Martin,

"Men, det diskvalificerar oss inte från att följa Gud helhjärtat i dag och i framtiden"

Det är exakt så vi måste tänka !

Svara -   - 9/12-16 15:18 -


UK 52 ,

Svar till Emiratus.

att foelja Gud och att foelja Vatikanen aer vitt skiljda saker.

Svara -   - 9/12-16 16:35 -


UK 52 ,

Svar till Martin Hallén.

Googla : catholic church crimes.

Svara -   - 9/12-16 16:53 -


Emiratus

Svar till UK 52 , .

Absolut! Kanske det är Påven själv som lider av koprofagi?

Svara -   - 9/12-16 16:54 -


Martin Hallén

Svar till UK 52 , .

Vad menar du med det?

Svara -   - 9/12-16 17:00 -


Martin Hallén

Svar till UK 52 , .

Ja det har jag gjort. Många myter som blandas där. Jag läser hellre kyrkohistoria i böcker.

Svara -   - 9/12-16 17:01 -


UK 52 ,

Svar till Martin Hallén.

50-68 millions killed by Inquistion ; Timeline of Bloody history of Pappal Rome ; Catholics killed true christians .................

Svara -   - 9/12-16 17:03 -


Martin Hallén

Svar till UK 52 , .

"att foelja Gud och att foelja Vatikanen aer vitt skiljda saker." Vad menar du med det min vän?

Svara -   - 9/12-16 17:03 -


Emiratus

Svar till Martin Hallén.

Martin,

Har du läst något av det som finns här?:

http://www.apg29.nu/index.php?tags=p%E5ven

Svara -   - 9/12-16 17:25 -


Martin Hallén

Svar till Emiratus.

Ja, visst har jag det. Men jag vill gärna, om du vill, korta samtala med dig för att förstå vad du menar med: "att foelja Gud och att foelja Vatikanen aer vitt skiljda saker.".

Allt gott

Svara -   - 9/12-16 17:43 -


Emiratus

Svar till Martin Hallén.

Käre Martin,

Blanda inte ihop mig med UK 52 nu.....:)

...men vi kan väl enas om att vi, om vi är kristna, ska följa Jesus Kristus (Gud/Helig Ande).....

Svara -   - 9/12-16 18:10 -


UK 52 ,

Svar till Martin Hallén.

har du helt nyligen vaent dig till kristendomen? ju laengre man varit kristen, desto mer hatisk blir man till Skoekan i Rom.

Svara -   - 9/12-16 18:24 -


Martin Hallén

Svar till UK 52 , .

Jag älskat Jesus i fyrtio åtta år nu. Vandrat med honom tillsammans med syskon genom livet.

Hatisk? Nej det har jag inte blivit. Det är svårt att bli det med Jesus vid sin sida.

Svara -   - 9/12-16 18:29 -


Martin Hallén

Svar till Emiratus.

Absolut, det kan vi vara helt eniga om! :-)

Svara -   - 9/12-16 18:31 -


Emiratus

Svar till Martin Hallén.

Martin,

Om man anser att Påven/Påvendömet gör mer skada än nytta så kanske man kan luta sig mot Psaltaren 97:10

"I som älsken HERREN, haten det onda. Han bevarar sina frommas själar, ur de ogudaktigas hand räddar han dem"

....men det beror naturligtvis på vilken syn man har på Påven/Påvendömet, om det är av godo eller ondo. Jag tror UK 52 väljer det sistnämnda

Svara -   - 9/12-16 18:55 -


UK 52 ,

Svar till Martin Hallén.

en kristen skall Aelska Sanningen, HATA Loegnen. Loegnaren, Vatikanen, klaedd i faaraklaeder, kommer bara foer att stjaela, Slakta och skoevla.

Svara -   - 9/12-16 19:34 -


Kristen man

Emeratus Finns ingen kyrka som dödat så mycket väckelse kristna eller judar som den katolska kyrkan gjort. Läs Upperbarelse boken kapitel 18. Vad Gud säger om katolska kyrkan. Bibeln är ingen bok man läser med huvudet det är den heliga anden som öppnar ordet..

Svara -   - 9/12-16 19:49 -


Kristen man

Svar till UK 52 , .

Bra sagt. Proften Jesaja säger Emeratus:Ve den som gör det sura sött eller det söta surt..

Svara -   - 9/12-16 19:51 -


Martin Hallén

Svar till UK 52 , .

Ok UK52, där går vår slutsatser åt olika håll.

Min 48 åriga vandring med Jesus har fått mig att förstå att också de av Gud älskade människor som ingår i Katolska kyrkan (inklusive präster och påven) tillhör Guds folk.

När jag steg för steg,utifrån min svenskkyrkliga och frikyrkliga bakgrund, har lärt känna lekfolk, diakoner, präster i detta sammanhang, utan att själv konvertera, har jag fått förstå att det jag trott varit fel. Mina fördomar har kommit på skam.

Jag kan bara rekommendera att lära känna människor. Möta dem. Fråga. Lyssna. Läsa deras litteratur.

Det hjälper. Allt kanske jag inte håller med om. Men jag kommer att förstå.

Och hata mindre. Eller inte alls.

Det går att älska dem som jag inte fullt ut håller med.

Gud själv gör det.

Svara -   - 9/12-16 23:36 -


Emiratus

Svar till Kristen man.

Kristen man,

De katolska spanska soldaterna som dödade indianer i Sydamerika (tillsammans med de sjukdomar de spred utan att förstå varför) tjänade Spanska staten. De lydde order, precis som en soldat skall göra. De order de följde var utfärdade av Spanska kungen och inte från Påven.

Jag står inte bakom de villoläror som Påven är högsta hönset för, och jag är ingen Katolik, men rätt ska vara rätt.

Hur många Protestanter hade Karl XII med sig när han var ute i fält och dödade en och annan civilperson?

Man kan inte tänka så här? Det leder bara till fruktlösa diskussioner.

Svara -   - 9/12-16 23:42 -


Emiratus

Svar till Martin Hallén.

Jag har träffat väldigt många Katoliker som är starkt troende kristna (främst Filipiner), men om Påven är kristen vill jag låta vara osagt.

Jag känner inte Påven och jag litar inte på den mannen.

Flera av orsakerna finner du i tidigare artiklar här på apg29 (bl.a. hur han hälsar med djävulstecknet, kysser koranen, upp och nedvänt kors, varnar folk för att be direkt till Gud, ber till döda människor som t.ex Maria, kallar sig själv för Fader och Jesu ställföreträdare på jorden, nattvardsfirandet osv). Det blir lite för många "fel" för att jag ska lita på honom, men rättar han till flera av bristerna och öppet med sin mun erkänner Jesus som sin Herre, och blir den enkla tjänare en kristen bör vara, så kan jag alltid ändra min uppfattning.

Svara -   - 9/12-16 23:54 -


Martin Hallén

Svar till Emiratus.

Jag kan förstå din tveksamhet utifrån det du skriver.

Min övertygelse om att också påven är kristen grundar sig på att jag läst det hans skriver och lyssnat på det han säger.

Du får ursäkta mig, men jag litar mer på att lyssna och läsa direkt än utan filter (som Apg29).

Svara -   - 10/12-16 00:04 -


Emiratus

Svar till Martin Hallén.

Martin,

Det är bra!

Ha en trevlig helg

Svara -   - 10/12-16 01:39 -


gandalf

väktarbloggarna är pulveriserade! halleluja! :D

Svara -   - 10/12-16 02:15 -


UK 52 ,

Svar till Martin Hallén.

tack Martin. du faar mig att kaenna mig som en daare som, likt don Quiote, strider mot vaederkvarnar.jag borde haalla truten och helt aegna mig aat boen och fasta. du aer nog prototypen foer svensken, som foerlitar sig paa maenniskor, paa korrupta politruker och kyrkoledare med alla sina Fagra tal och vael etablerade och godkaenda av korrupt P-K media.

Svara -   - 10/12-16 07:24 -


UK 52 ,

Svar till Martin Hallén.

men maaste kanske inte en sann kristen bli en Daare foer Kristi skull? han goer ju knappast tillvaron laett och bekvaem foer sig i denna vaerld. ja, han goer sig oftast Omoejlig i de flesta sammanhang. Oeverallt moets han av foerakt, haan, spott och spe. Daerfoer maaste han 'gaa UT, utanfoer laegret foer att dela Kristi smaelek'.

Svara -   - 10/12-16 07:47 -


UK 52 ,

Svar till Martin Hallén.

har inte Gud tagit den kristne UT UR vaerlden? han lever i vaerlden, men inte AV vaerlden.

Svara -   - 10/12-16 07:52 -


UK 52 ,

Svar till Martin Hallén.

'den som aelskar denna vaerlden har INTE Guds kaerlek i sig'.

Svara -   - 10/12-16 07:55 -


israelsdotter

Svar till UK 52 , .

Min bror!!!! < 3 slåss mot väderkvarnar.. ja står vid din sida tills sista väderkvarnen tas ner!!!

Svara -   - 10/12-16 10:01 -


Kristen man

Svar till Emiratus.

Vad tror du dom tänkte de som vart nördad av katolska kyrkan alla hundra åren.Tror knappast nån skulle köpa ditt prat dom som dödades..Vilket ko skitsnack..

Svara -   - 10/12-16 10:19 -


Emiratus

Svar till Kristen man.

Kristen man,

Ja, jag kan självklart ha helt fel, men den katolske prästen Bartolomé de Las Casas´ gärningar ger mig i all fall lite stöd för det jag antyder. Denne katolske präst försökte försvara indianernas rättigheter i Karibien mot de spanska conquistadorerna (ledd av spanska staten)

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C3%A9_de_Las_Casas

Svara -   - 10/12-16 10:54 -


Israelsdotter

https://www.youtube.com/watch?v=AsLtZd0pJG8 nåt alla måste se o börja tänka efter lite..

Svara -   - 10/12-16 11:07 -


S

Svar till Israelsdotter.

Gode tid!! Man blir ju generad av att tillhöra samma art som dessa.

Svara -   - 10/12-16 12:27 -


AnnMarie

Israeldotter och ni andra

Fruktansvärt! Är det sånt där som inte ska varnas för??

Djävulen skrattar nog gott åt alla lättlurade tokiga "kristna".

Jag tror faktiskt de skulle ha uppfört sig sundare efter en flaska vin(missförstå mig inte nu)än att låta sig styras av demoner!!

Svara -   - 10/12-16 12:38 -


israelsdotter

Svar till S.

De just detta vi varnar om .. ja blir jätte ledsen för deras skull.. sånt här ser man i pingst församlingarna att man faller o skrattar o d ser d som helt bibliskt.. men inte gjorde Jesus o hans lärjungar sånt här. De botade folk. Folk kommer t kyrkan om o om igen för att få dessa rus om fall o skratt med mera...de säger att de e heliga anden. Men det är de inte.

Svara -   - 10/12-16 12:43 -


Martin Hallén

Svar till UK 52 , .

UK52, nu har du i flera kommentarer tillskrivit mig saker som jag inte känner igen hos mig själv.

Jag lever i världen precis som du. Jag älskar Jesus. Han bor i mitt hjärta. Guds kärlek bor i mig, precis som i dig.

Däremot älskar jag denna värld i den andra meningen - skapelsen - precis som Gud själv gör. Se på alla fantastiska människor omkring oss som kämpar för att få livet att fungera. De kanske inte känner Jesus än, men vi måste älska dem så att de får en chans att möta Honom.

Du skriver: "du aer nog prototypen foer svensken, som foerlitar sig paa maenniskor, paa korrupta politruker och kyrkoledare med alla sina Fagra tal och vael etablerade och godkaenda av korrupt P-K media."

Hur kan du säga så? Du känner mig inte ännu. Jag förlitar mig verkligen inte mer på politiker eller kyrkoledare än på vår Frälsare Jesus Kristus.

Du skriver att du känner dig som en dåre som slåss mot väderkvarnar. Ja om din avsikt med vårt samtal är att få mig att ändra åsikt kan det nog kännas så. Men om det är som för mig att jag försöker lyssna och förstå hur du tänker blir det annorlunda.

Så älskade UK52; låt oss fortsätta samtal och visa varandra respekt. Vi delar inte alla åsikter. Men vi har samme Frälsare och Far. Det är stort!

Svara -   - 10/12-16 13:04 -


israelsdotter

Svar till AnnMarie.

De just d han gör. Får kristna att skämma ut sig.. tänk va dessa som inte ha nån tro tänker om d skulle se det här..d skulle ju tro att alla kristna e sjuka i huvudet. De va Jesus gjorde va inte alls sånt här. Detta är onda andar. Som Jesus drev ut!!!!

Svara -   - 10/12-16 13:11 -


AnnMarie

Israeldotter

Ja visst är det en skam för kristenheten då människor beter sig så där!

Svara -   - 10/12-16 13:37 -


israelsdotter

1. På tredje dagen var ett bröllop i Kana i Galileen, och Jesu moder var där. 2. Också Jesus och hans lärjungar blevo bjudna till bröllopet. 3. Och vinet begynte taga slut. Då sade Jesu moder till honom: »De hava intet vin.» 4. Jesus svarade henne: »Låt mig vara, moder; min stund är ännu icke kommen.» 5. Hans moder sade då till tjänarna: »Vadhelst han säger till eder, det skolen I göra.» 6. Nu stodo där sex stenkrukor, sådana som judarna hade för sina reningar; de rymde två eller tre bat-mått var. 7. Jesus sade till dem: »Fyllen krukorna med vatten.» Och de fyllde dem ända till brädden. 8. Sedan sade han till dem: »Ösen nu upp och bären till övertjänaren.» Och de gjorde så. 9. Och övertjänaren smakade på vattnet, som nu hade blivit vin; och han visste icke varifrån det hade kommit, vilket däremot tjänarna visste, de som hade öst upp vattnet. Då kallade övertjänaren på brudgummen. 10. och sade till honom: »Man brukar eljest alltid sätta fram det goda vinet, och sedan, när gästerna hava fått för mycket, det som är sämre. Du har gömt det goda vinet ända tills nu.» 11. Detta var det första tecknet som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade så sin härlighet; och hans lärjungar trodde på honom.

12. Därefter begav han sig ned till Kapernaum med sin moder och sina bröder och sina lärjungar; och där stannade de några få dagar. 13. Judarnas påsk var nu nära, och Jesus begav sig då upp till Jerusalem. 14. Och när han fick i helgedomen se huru där sutto män som sålde fäkreatur och får och duvor, och huru växlare sutto där. 15. Då gjorde han sig ett gissel av tåg och drev dem alla ut ur helgedomen, med får och fäkreatur, och slog ut växlarnas penningar och stötte omkull deras bord. 16. Och till duvomånglarna sade han: »Tagen bort detta härifrån; gören icke min Faders hus till ett marknadshus.» 17. Hans lärjungar kommo då ihåg att det var skrivet: »Nitälskan för ditt hus skall förtära mig.» 18. Då togo judarna till orda och sade till honom: »Vad för tecken låter du oss se, eftersom du gör på detta sätt?» 19. Jesus svarade och sade till dem: »Bryten ned detta tempel, så skall jag inom tre dagar låta det uppstå igen.» 20. Då sade judarna: »I fyrtiosex år har man byggt på detta tempel, och du skulle låta det uppstå igen inom tre dagar?» 21. Men det var om sin kropps tempel han talade. 22. Sedan, när han hade uppstått från de döda, kommo hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta; och de trodde då skriften och det ord som Jesus hade sagt. 23. Medan han nu var i Jerusalem, under påsken, vid högtiden, kommo många till tro på hans namn, när de sågo de tecken som han gjorde. 24. Men själv betrodde sig Jesus icke åt dem, eftersom han kände alla 25. och icke behövde någon annans vittnesbörd om människorna; ty av sig själv visste han vad i människan var.

Svara -   - 11/12-16 12:13 -


Din kommentar

NYTT! Ditt namn och mejladress måste godkännas innan kommentaren publiceras. Efter godkännande måste du alltid ha samma namn och mejl nästa gång du postar en kommentar, annars godkänns inte kommentaren.


Kom ihåg mig?Förförelse och förvirring nu nere på bebisnivå

Av Holger Nilsson 

Förförelse och förvirring nu nere på bebisnivå.

Holger Nilssons debattartikel i Aftonbladet 23 november 2017. 

Nu är det verkligen hög tid att säga ifrån! Jag tänker på en bok som lanserades helt nyligen. Den är skriven av Susanne Pelger, lektor vid Lunds universitet.

36

Läs allt!


De utvalda

De utvalda - judarna.

Jesus talar om att änglarna ska samla hans utvalda då han kommer tillbaka, men vilka är hans utvalda?

10

Läs allt!


Icas julkalender med hijab

ICAs julkalender med hijab.

Bild: Icas julkalender. 

Ica har gjort en julkalender där bland annat en kvinna med hijab som sitter runt ett julbord.

17

Läs allt!


Gud kallas inte »han» i Svenska kyrkans nya handbok

Gud ska inte längre kallas han.

Bild: Fria Tider. 

Gud som »han» och »Herre» har strukits i Svenska kyrkans nya handbok. Därmed har Svenska kyrkan förnekat frälsningen i Jesus Kristus och hindrar då människor från att bli frälsta!

34

Läs allt!


Theo och hans vänner - Barnprogram på Himlen TV7

Följ med i den nya animerade serien på Himlen TV7! Tillsammans med Theo tas vi med in i Bibelteatern i skolådan och lär oss mer om Gud och Hans värld. Dessutom får vi följa med på roliga äventyr med mössen Luther och Benny.

0

Läs allt!


Avfall eller uppryckelse?

Av Mikael Walfridsson 

Avfall eller uppryckelse?

Vad menar egentligen Paulus när han undervisar om en bestämd händelse som ska ske precis före vedermödan? Och är ordet avfall en förfalskning från katolska kyrkan i sitt motstånd mot reformationen?

22

Läs allt!
Äntligen advent

Läsarmejl av Ulrik Petersson 

Jesus kommer snart tillbaka.

Det finns flera advent, eller flera steg i Jesus ankomst.

4

Läs allt!


Dagens ord

Vecka 47, lördag 25 november 2017 kl. 02:48

Jesus söker: Katarina, Katja!

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? - Be den här bönen:

Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som min Herre och Frälsare. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Jag ber om förlåtelse för alla mina synder. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!

Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. - Joh 3:16


Kungen Kommer - Himlen TV7

Hur kan vi förbereda oss inför Jesu återkomst som Kung? Hur ser vårt framtidshopp ut? Kom med och be att Guds församling vakar med olja i sina lampor!

46

Läs allt!


Senaste kommentarer


De andliga nådegåvorna - Gösta Karlsson

Pastor Gösta Karlsson talar om Andens nådegåvor i ett nu några år gammalt klipp - men ständigt aktuellt!

1

Läs allt!


Perfekt julklapp: Christer Åbergs starka bok Den längsta natten

Julklapp: Christer Åbergs starka bok Den längsta natten.

100 kr! En sann berättelse om ofattbara förluster och om att vinna allt. Passa bra som julklapp!

1

Läs allt!


AktuelltApg29 har tusentals bloggartiklar! Gå vidare till fler artiklar:

NÄSTA


Artiklar Kommentarer Bönesidan Fråga Christer Kontakt | Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 53 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 33 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 16 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 11 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 9 år om han hade levt idag. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

1 305 online! | Sidvisningar idag: 36 432 | Igår: 356 173 |

MediaCreeper

Besök också Apg29 på:

Facebook | Twitter | Youtube | Vimeo | Instagram | Gab

TA EMOT JESUS!

↑ Upp