Surfar nu: 665 www.apg29.nu


Världsevangelisten Peter Ljunggren kommenterar svensk domsprofetia

Den svensk kanadensiska världsevangelisten Peter Ljunggren kommenterar en spridd domsprofetia i Sverige och ställer den retoriska frågan om Gud verkligen talar så.

Peter Ljunggren är en svensk kanadensisk världsevangelist som har stora missionskampanjer runt om i världen. Hundra tusentals böcker har delats ut till de som har blivit frälsta i hans kampanjer. 


Du kan läsa mer om profetian här:

Peter Ljunggrens facebooksida: 

Hemsida:


submit to reddit


Vill du bli frälst?

Ja

Nej


Publicerades tisdag 31 juli 2018 09:54 | #peter ljunggren #profetia #sverige | Permalänk | Kopiera länk | Mejla

117 kommentarer

LARZ GUSTAFSSON Tue, 31 Jul 2018 11:22:03 +020

Varför skulle det INTE komma en dom över Sverige? Sverige har vid flerfaldiga tillfällen accepterat lagstiftning som strider mot Guds Ord. Vidare har man gått emot Israel.

På sådd kommer skörd.

Svara


LARZ GUSTAFSSON Tue, 31 Jul 2018 11:23:27 +020

En del vill bara höra det som kliar i öronen.

Svara


nils Tue, 31 Jul 2018 11:47:32 +020

Saknar man Guds Fruktan i sitt liv, går man emot de Sanningar som Jesus talade om.
En sanning som allt mer intagit och skadat Jesu församling är alla skillsmässor ofta följdt med omgiften,om vilket Guds ord sade att de skall Ej ärva Guds rike!
¤¤¤
Varför Dömde Gud hela Världen på Noas tid?
Varför Dömde Gud Sodom och Gomorra?
Varför sade Jesus att det skall ske på Liknande sätt inför Hans ankomst,att Han då kommer att Döma Världen,om nu Allt är bara Nåd?
Nådesförkunnelsen Måste paras med Sanningen om Syndens allvar och konsekvens!
Varför talade Jesus Mer om förtappelsen,Gehenna och där masken aldrig dör,än Han talade om Himmelens salighet?
¤¤¤
"Utan Helgelse får Ingen se Herren," en sanning som väl sällan förkunnas idag!!
Om allt är bara Nåd,varför talade Jesus om Den Trånga porten, som Inte Alla ens Kan Komma igenom,följd av den smala Vägen vi sällan talar om.
Allt är ju bara Nådi vår falska Lyckoförkunnelse av Idag,som blivit det Dike vi hamnat i som jag som en åldrig Pingstvän i mer än 50 år ser det.
Slutar med de ord min moder sade;"Det är genom Nöden man kommer In i nåden!"

Svara


Sam G Ö Tue, 31 Jul 2018 11:47:38 +020

Svar till LARZ GUSTAFSSON.

Du har så rätt Larz. Gud talar på många sätt. För länge länge sedan kom det en bok ut som hette "DOM över Sverige". Den blev också ifrågasatt. Man måste se till själv var man står.

Svara


Sam G Ö Tue, 31 Jul 2018 11:53:11 +020

Svar till nils.

Så sant Nils! Tack! Efter sådd kommer skörd, det är viktigt vad vi sår här i tiden!

Svara


Alf Tue, 31 Jul 2018 12:16:19 +020

Nä, så talade inte 1800-talets väckelsepredikanter, men dem talade inte heller till ett Sverige som ser ut som det gör idag. Gud kan bli arg, bara läs Bibeln så förstår man det, men det är kanske där det brister.

Så här talade Jesus t.ex i Matteus 24:48-51:

"48 Men om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: Min herre dröjer, 49 och han börjar slå de andra tjänarna och äter och dricker med dem som är druckna, 50 då skall hans herre komma en dag när tjänaren inte väntar honom och i en stund han inte känner till 51 och hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland hycklare. Där skall man gråta och skära tänder."

Johannes 6:60

"60 Många av hans lärjungar som hörde det sade: "Det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra det?" 60 Många av hans lärjungar som hörde det sade: "Det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra det?"

Det är sorgligt att man har skapat sig en Gudsbild som är så verklighetsfrånvänd, obiblisk och som inte känner någon vrede över synden.

David Wilkersons profetia avslogs också som för hård. Vad mer kan Gud göra? David WIlkerson läste bl.a från följande text i Amos 2:11-16:

11. Bland era söner väckte jag upp profeter, bland era unga män nasirer. Är det inte så, ni Israels barn? säger Herren. 12 Men ni gav nasirerna vin att dricka, och profeterna befallde ni: Profetera inte! 13 Se, jag skall pressa ner er så som en vagn pressar ner när den är fullastad med kärvar. 14 Då skall inte den snabbe finna någon tillflyktsort, den starke inte ha någon nytta av sin kraft och hjälten inte kunna rädda sitt liv. 15 Då kan bågskytten inte hålla stånd, den snabbfotade inte komma undan och ryttaren inte rädda sitt liv. 16 Den modigaste bland hjältarna skall på den dagen fly undan naken, säger Herren.

Att förkasta Herrens Ord är en mycket allvarlig affär. Men tydligen så håller man hårt i synden, jag undrar hur det står till med Peters äktenskap och om han verkligen har gjort upp med detta. Som man lever så predikar man också...

Enda vägen till väckelse är omvändelse, förändrade hjärtan, men när den lyser med sin frånvaro så är allt vi får döda möten som resulterar i lite ytliga förändringar på sin topp. Kvittar hur många strålkastare eller hur hög musiken är eller hur känd predikant man har i talarstolen.

Det är Gud som väntar på oss inte vi som väntar på Gud.

Svara


Västgöten Tue, 31 Jul 2018 12:27:32 +020

Tror man på Välsignelser ska man också tro på Förbannelser.

Guds Ord står fast - även det som är skrivet i Gamla Testamentet.

Sverige har vikit av från Gud. Vi har kollektivt lämnat Gud och hans förmaningar.

”Och HERREN skall göra dig till huvud och icke till svans, du skall alltid ligga över och aldrig ligga under, om du hör HERRENS, din Guds, bud, som jag i dag giver dig, för att du skall hålla och göra efter dem, och om du icke viker av, vare sig till höger eller till vänster, från något av alla de bud som jag i dag giver eder, så att du följer efter andra gudar och tjänar dem. Men om du icke hör HERRENS, din Guds, röst och icke håller alla hans bud och stadgar, som jag i dag giver dig, och gör efter dem, så skola alla dessa förbannelser komma över dig och träffa dig: Förbannad skall du vara i staden, och förbannad skall du vara på marken. Förbannad skall din korg vara, och förbannat ditt baktråg. Förbannad skall ditt livs frukt vara, och din marks frukt, dina fäkreaturs avföda och din småboskaps avel. Förbannad skall du vara vid din ingång, och förbannad skall du vara vid din utgång. HERREN skall sända över dig förbannelse, förvirring och näpst, vad det än må vara som du företager dig, till dess du förgöres och med hast förgås, för ditt onda väsendes skull, då du nu har övergivit mig. HERREN skall låta dig bliva ansatt av pest, till dess han har utrotat dig ur det land dit du nu kommer, för att taga det i besittning. HERREN skall slå dig med tärande sjukdom, feber och hetta, med brand och med svärd, med sot och rost; och av sådant skall du förföljas, till dess du förgås. Och himmelen över ditt huvud skall vara såsom koppar, och jorden under dig skall vara såsom järn. Damm och stoft skall vara det regn HERREN giver åt ditt land; från himmelen skall det komma ned över dig, till dess du förgöres. HERREN skall låta dig bliva slagen av dina fiender; på en väg skall du draga ut mot dem, men på sju vägar skall du fly för dem; och du skall bliva en varnagel för alla riken på jorden. Och dina dödas kroppar skola bliva mat åt alla himmelens fåglar och åt markens djur, och ingen skall skrämma bort dem. HERREN skall slå dig med Egyptens bulnader och med bölder, med skabb och skorv, så att du icke skall kunna botas. HERREN skall slå dig med vanvett och blindhet och sinnesförvirring. Du skall famla mitt på ljusa dagen, såsom en blind famlar i mörkret, och du skall icke lyckas finna vägen; förtryck allenast och plundring skall du utstå i all din tid, och ingen skall frälsa dig. Du skall trolova dig med en kvinna, men en annan man skall sova hos henne; du skall bygga ett hus, men icke få bo däri; du skall plantera en vingård, men icke få skörda dess frukt. Din oxe skall slaktas inför dina ögon, men du skall icke få äta av den; din åsna skall i din åsyn rövas ifrån dig och icke givas tillbaka åt dig; dina får skola komma i dina fienders våld, och ingen skall hjälpa dig. Dina söner och döttrar skola komma i främmande folks våld, och dina ögon skola se det och försmäkta av längtan efter dem beständigt, men du skall icke förmå göra något därvid. Frukten av din mark och av allt ditt arbete skall förtäras av ett folk som du icke känner; förtryck allenast och övervåld skall du lida i all din tid. Och du skall bliva vanvettig av de ting du skall se för dina ögon. HERREN skall slå dig med svåra bulnader på knän och ben, ja, ifrån fotbladet ända till hjässan, så att du icke skall kunna botas. HERREN skall föra dig och den konung som du sätter över dig bort till ett folk som varken du eller dina fäder hava känt, och där skall du få tjäna andra gudar, gudar av trä och sten. Och du skall bliva ett föremål för häpnad, ett ordspråk och en visa bland alla de folk till vilka HERREN skall föra dig. Mycken säd skall du föra ut på åkern, men litet skall du inbärga, ty gräshoppor skola förtära den. Vingårdar skall du plantera och skall arbeta i dem, men intet vin skall du få att dricka och intet att lägga i förvar, ty maskar skola äta upp allt. Olivplanteringar skall du hava överallt inom ditt land, men med oljan skall du icke få smörja din kropp, ty oliverna skola falla av. Söner och döttrar skall du föda, men du skall icke få behålla dem, ty de skola draga bort i fångenskap. Alla dina träd och din marks frukt skall ohyra taga i besittning. Främlingen som bor hos dig skall höja sig över dig, allt mer och mer, men du skall stiga ned, allt djupare och djupare. Han skall giva lån åt dig, och du skall icke giva lån åt honom. Han skall bliva huvudet, och du skall bliva svansen. Alla dessa förbannelser skola komma över dig och förfölja dig och träffa dig, till dess du förgöres, därför att du icke hörde HERRENS, din Guds, röst och icke höll de bud och stadgar som han har givit dig. De skola komma över dig såsom tecken och under, och över dina efterkommande till evig tid. Eftersom du icke tjänade HERREN, din Gud, med glädje och hjärtans lust, medan du hade överflöd på allt, skall du få tjäna fiender som HERREN skall sända mot dig, under hunger och törst och nakenhet och brist på allt; och han skall lägga ett järnok på din hals, till dess han har förgjort dig. HERREN skall skicka över dig ett folk fjärran ifrån, ifrån jordens ända. likt örnen i sin flykt, ett folk vars språk du icke förstår, ett folk med grym uppsyn, utan försyn för de gamla och utan misskund med de unga. Det skall äta upp frukten av din boskap och frukten av din mark, till dess du förgöres, ty det skall icke lämna kvar åt dig vare sig säd eller vin eller olja, icke dina fäkreaturs avföda eller dina fårs avel, till dess det har gjort slut på dig. Och det skall tränga dig i alla dina portar, till dess dina höga och fasta murar, som du förtröstade på, falla i hela ditt land. Ja, det skall tränga dig i alla dina portar över hela ditt land, det land som HERREN, din Gud, har givit dig. Och då skall du nödgas äta din egen livsfrukt, köttet av dina söner och döttrar, dem som HERREN, din Gud, har givit dig. I sådan nöd och sådant trångmål skall din fiende försätta dig. En man hos dig, som levde i veklighet och stor yppighet, skall då så missunnsamt se på sin broder och på hustrun i sin famn och på de barn han ännu har kvar, att han icke skall vilja åt någon av dem dela med sig av sina barns kött, ty han äter det själv, eftersom han icke har något annat kvar. I sådan nöd och sådant trångmål skall din fiende försätta dig i alla dina portar. En kvinna hos dig, som levde i veklighet och yppighet, i sådan yppighet och veklighet, att hon icke ens försökte sätta sin fot på jorden, hon skall då så missunnsamt se på mannen i sin famn och på sin son och sin dotter, att hon missunnar dem efterbörden som kommer fram ur hennes liv, och barnen som hon föder; ty då hon nu lider brist på allt annat, skall hon själv i hemlighet äta detta. I sådan nöd och sådant trångmål skall din fiende försätta dig i dina portar. Om du icke håller alla denna lags ord, som äro skrivna i denna bok, och gör efter dem, så att du fruktar detta härliga och fruktansvärda namn »HERREN, din Gud», så skall HERREN sända underliga plågor över dig och dina efterkommande, stora och långvariga plågor, svåra och långvariga krankheter. Han skall låta komma över dig alla Egyptens sjukdomar, som du fruktar för, och de skola ansätta dig. Och allahanda andra krankheter och plågor, om vilka icke är skrivet i denna lagbok, skall HERREN ock låta gå över dig, till dess du förgöres. Och allenast en ringa hop skall bliva kvar av eder, i stället för att I förut haven varit talrika såsom stjärnorna på himmelen; så skall det gå dig, därför att du icke hörde HERRENS. din Guds, röst. Och det skall ske, att likasom HERREN förut fröjdade sig över eder när han fick göra eder gott och föröka eder, så skall HERREN nu fröjda sig över eder, när han utrotar och förgör eder. Och I skolen ryckas bort ur det land dit du nu kommer, för att taga det i besittning. Och HERREN skall förströ dig bland alla folk, ifrån jordens ena ända till den andra, och där skall du tjäna andra gudar, som varken du eller dina fäder hava känt, gudar av trä och sten. Och bland de folken skall du icke få någon ro eller någon vila för din fot; HERREN skall där giva dig ett bävande hjärta och förtvinande ögon och en försmäktande själ. Och ditt liv skall synas dig likasom hänga på ett hår; du skall känna fruktan både natt och dag och icke vara säker för ditt liv. Om morgonen skall du säga: »Ack att det vore afton!», och om aftonen skall du säga: »Ack att det vore morgon!» Sådan fruktan skall du känna i ditt hjärta, och sådana ting skall du se för dina ögon. Och HERREN skall föra dig tillbaka till Egypten på skepp, på den väg om vilken jag sade dig: »Du skall icke se den mer.» Och där skolen I nödgas bjuda ut eder till salu åt edra fiender, till trälar och trälinnor; men ingen skall finnas, som vill köpa.”

‭‭5 Mosebok‬ ‭28:13-68‬ ‭SVEN‬‬

Jämför denna Förbannelse med norska damens vision som Emanuel Minos berättade om:

- främlingar ska komma till Sverige

- de ska komma i massor

- det ska bli otryggt på gator och torg

- det ska inte predikas om bot och bättring, utom om framgångsteologi

- vi ska fördrivas från Sverige

Svara


Bengt Tue, 31 Jul 2018 12:46:08 +020

Viktigt och bra det ni skrev alf och östgöten

Svara


PT Tue, 31 Jul 2018 13:18:43 +020

Bra Peter!!

Det här borde alla så kallade självutnämnda profeter verkligen lyssna på och ta till sig!

Svara


Bengt Tue, 31 Jul 2018 13:37:43 +020

Men är inte Peter ljunggren själv en

Självutnämnd profet

Svara


Tom Tue, 31 Jul 2018 14:27:26 +020

Inte sett filmen men.

Skörden är mogen. Skördetiden har börjat, lien går globalt över hela planeten. Gud trimmar bara lite i kanterna än så länge

Under herrens vredesdag är jesusföljarna förhoppningsvis uppryckta men fram till dess kommer jesusföljarna vara kvar

Såna tider som 1945-2000 där allt gick upp och blev bättre kommer icke igen(jo när jesus kommit tillbaks)

Alla länder drabbas

Svara


Tom Tue, 31 Jul 2018 14:36:35 +020

Behövs mer svavelosande profetiska predikningar. Timmen är sen

Mer predikningar om synd, nåd och straff.

Mindre lyckokristendom!

Ta på dig vedsäcken, strö aska på huvudet ,gärna bildligt men absolut i anden

Svara


Bengt Tue, 31 Jul 2018 14:42:58 +020

Håller med dig tom

Det är för mycket bekvämlighetsteologi

Svara


Lotta Tue, 31 Jul 2018 15:30:22 +020

Dessa kommentarer gläder mitt hjärta. Vi är många som tror att domen över Sverige redan börjat med torkan och den extrema värmen. Måttet är rågat för synden i vårt land. Dessutom är många kristna sovande. Vi får hjälpa varandra att hålla oss vakna. Läser man hela Bibeln är det solklart att Gud straffar ett land som vänder sig mot Israel och dessutom utövar otukt som går över alla gränser. Dessutom har över 1 miljon barn mist livet genom abort. Gud kan inte hålla tillbaka domen hur länge som helst.

Lotta

Svara


Lena Henricson Tue, 31 Jul 2018 15:36:42 +020

Gud älskar syndaren men inte synden. Han avskyr synden i Sverige som växt sig som stora berg och ljumheten hos oss kristna. Tror ändå att Han ser med goda ögon på när det finns en längtan bland oss. Kanske trots allt Gud tillåtit torkan och allt den fört med sig,för att vi ska börja ropa till Gud inte "bara" om regn utan också om väckelse och förnyelse. Så att Han inte ska behöva tillåta värre saker att drabba oss. Låt oss fortsätta be om detta och om beskydd för vårt land! 🙏 🇸🇪

Svara


Lena Henricson Tue, 31 Jul 2018 15:39:59 +020

Ja Lotta

Håller med dig. Vi skrev tydligen samtidigt.

Svara


Torbjörn S Larsson Tue, 31 Jul 2018 15:56:32 +020

Jag har inte hört profetian eller så. Men lärt mig något av livet och Gamla testamentet plus gamla postillor ( predikningar )

1. Det är ofta första tecknet på förhärdelse då man helt dömer ut profetia.

2. På 50- och 60- talet kom ofta profetior om att Gud skonade Sverige pga. Vi hade stöttat och sänt ut så många missionärer. ( på den tiden ägnade sig fortfarande missionärer åt att sprida evangelium.) På 80- talet kom enstaka profetior att Gud skonade Sverige för att vi skänkte så mycket till fattiga länder. Så varför skulle det vara så löjligt med bedjande?

3 NT talar tydligt att det är upp till var och en att bedöma profetia. Inte lämna över till välbeställda proffstyckare. Avgör själv med Bibeln och ditt inre vittnesbörd...

4 Tycker nog att Billy Graham var inne på ett annat spår och annan ödmjukhet då han sa om sitt eget land: " Gud måste snart be Sodom och Gomorra om ursäkt för att inte straffdomen kommit över USA".

Svara


Katrina Tue, 31 Jul 2018 15:57:23 +020

Svar till Lena Henricson.

Nej , det är inte bara torka utan vad blir följderna av det, basmat blir dyrare mm

tänk på oljekris som fanns i Sverige på 70-talen då fick man ransoneringslagen för bensinköp.

Det sägs att sent vaknar syndaren men bättre sent än aldrig.

Så fall på knän och beskydd för vårt land!

🙏

Svara


Johan Tue, 31 Jul 2018 16:22:25 +020

Ja jag kommer att säga emot Peter Ljunggren!

Jag menar att det är hypernåd som talar genom honom och precis som Waldenström som vägrade att se att Gud är vred också på människor, och att det är rättfärdigt, så verkar PL ha samma felaktiga gudsbild. Det är därför Han inte kan acceptera att profetian han bemöter, skulle kunna vara en profetia från Gud, tror jag.

Gud är samme Gud igår och idag och i evighet. Denna Gud sände Jona till Nineve med en domspredikan.

”Och Jona gick en dagsresa in i staden och predikade och sade: "Om fyrtio dagar skall Nineve bli ödelagt."”

‭‭Jona‬ ‭3:4‬

Har Gud förändrats? Nej, Gud är, som sagt, densamme också idag! Sedan var det förvisso Guds hjärta att Nineve skulle omvända sig och bli räddade, vilket de också gjorde, så att Han slapp att sända domen över dem. Men om de inte hade omvänt sig, så hade domen kommit! Se hur det gick för Sodom och Gomorra!

I NT kan vi se hur det gick för städerna som inte tog emot Jesus:

”"Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! Ty om de kraftgärningar som har utförts hos er hade blivit gjorda i Tyrus och Sidon, skulle de för länge sedan ha omvänt sig i säck och aska. Jag säger er: För Tyrus och Sidon skall det på domens dag bli lindrigare än för er. Och du, Kapernaum, skall du kanske upphöjas till himlen? Nej, ner i helvetet skall du fara. Ty om de kraftgärningar som har utförts i dig hade gjorts i Sodom, skulle det ha stått ännu i dag. Men jag säger er: För Sodoms land skall det på domens dag vara lindrigare än för dig."”

‭‭Matt 11:21-24‬

Ingen av städerna Korasin, Betsaida eller Kapernaum existerar idag. De är alla ruinstäder som har fått sina domar (om än inte sina slutliga domar)! Av vem då? Jo, av Jesus Kristus själv!

Tror ni fortfarande att inte Gud skulle kunna döma Sverige idag?

I breven till de 7 församlingarna kan vi se mer om vem Gud är och hur Han handlar och dömer, när det gäller oss kristna.

Till församlingen i Efesus:

”Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, skall jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats.

‭‭Upp 2:4-5‬ ‭

Till Pergamus:

”Så har också du sådana som på samma sätt håller sig till nikolaiternas lära. Omvänd dig därför! Annars kommer jag snart över dig och strider mot dem med min muns svärd.”

‭‭Upp‬ ‭2:15-16‬ ‭

Till Tyatira:

”Men det har jag emot dig att du låter kvinnan Isebel hållas, hon som säger sig vara profetissa och undervisar och förleder mina tjänare att bedriva otukt och äta kött från avgudaoffer. Jag har gett henne tid att omvända sig, men hon vill inte omvända sig från sin otukt. Se, jag lägger henne på sjukbädden, och de som bedriver otukt med henne skall komma i stor nöd, om de inte omvänder sig från hennes gärningar. Jag skall döda hennes barn, och alla församlingarna skall inse att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar. Och jag skall vedergälla var och en av er efter hans gärningar.”

‭‭Upp‬ ‭2:20-23‬ ‭

Till församlingen i Sardes:

”Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört, och håll fast vid det och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken skall jag komma som en tjuv, och du skall inte veta vilken stund jag kommer över dig.”

‭‭Upp ‭3:3‬ ‭

Till Laodicea:

”Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun.”

‭‭Upp‬ ‭3:16‬

Jag säger inte att profetian, om dom över Sverige, är korrekt. Men, vi ska inte förakta profetior samt pröva allt och behålla det goda (1 Tess 5:21). Det goda när det gäller profetior, handlar om att det verkligen ska vara ett budskap som är ifrån Gud. Hittills har jag inte sett någon trovärdig vederläggning av profetian i fråga, grundat på vad Bibeln lär om Gifs domar.

Sverige kan sägas ha förbannat Israel, bl a i o m erkännandet av icke-staten Palestina. Det är en andlig lag, att den som förbannar Israel också själv blir förbannad (1 Mos 27:29)!

Vidare: Den som inte känner till att Gud är vred (2 Mos 15:6-7; 32:10; 5 Mos 6:15; 2 Krön 24:18; Ps 78:31; Joh 3:36; Rom 2:5; Rom 12:19; Kol 3:6; Heb 3:11; Upp 6:16; Upp 15:1 etc. etc.) och rättfärdigt så, har ännu inte lärt känna Honom. Gud är kärlek! Samtidigt är Han är också, som sagt, vred och en förtärande eld.

Ty när dina domar drabbar jorden, lär sig världens invånare rättfärdighet.

‭‭Jes 26:9‬ ‭

Tror ni Gud har upphört med detta sätt att genom sina domar, lära världens invånare rättfärdighet?

Det tror inte jag m t p vad som står skrivet i både GT och i NT!

Svara


Torbjörn S Larsson Tue, 31 Jul 2018 17:23:11 +020

Svar till Johan.

Det är bra och viktigt det du skriver, men du har totalt fel om Waldenström. Du får läsa honom själv och inte bara höra vad mesiga pastorer säger om honom. Läs hans översättning av NT med kommentarer tre gånger. Läs hans biografi och andra böcker av honom. Och kom sen och snacka skit om honom...

Svara


Eva Tue, 31 Jul 2018 17:38:15 +020

En gång fick jag en sådan enorm syndanöd för en underlåtenhetssynd mot min demenssjuka förälder som bodde på annan ort och som jag, inte medvetet men pga vardagsstress, ekonomisk brist och fel fokus hälsade på alltför sällan.
När jag en gång hälsade på och såg hur sjukdomen förvärrats fick jag en fruktansvärd känsla av skuld och förtappelse, jag upplevde en sådan sorg och ånger över att jag inte prioriterat min åldrande förälder och hälsat på oftare.Den skuldbörda jag kände var enorm, mer än jag kunde bära. Jag skulle få leva resten av mitt liv ned vetskapen om mitt oavsiktliga men lika fullt svåra svek. Jag grät otröstlig, min skuld skulle jag ju aldrig i evighet kunna gottgöra.
Efter kvalfyllda timmar i rummet på drmensboendet satte jag på en cd som jag tagit med, det var Peter Ljunggren som predikade om vad Jesus Kristus gjort för oss på korset. Saker jag som kristen hört många gånger, men den timmens undervisning räddade mig! Fördömelsen och skuldbördan fick jag lämna till Jesus Kristus som visste om allt och redan betalat priset även för min synd!
Jag var lika förkrossad och ångerfull för att jag missat att göra de besök som skulle lyst upp min älskade förälders besök, men den hemska fördömelsen och känslan av att aldrig någonsin kunna få förlåtelse förbyttes i en djup och ödmjuk tacksamhet i vad Jesus gjort för mig på korset. Jag vill i evighet få tacka Honom, min frälsare och Herre!
Kommer så länge jag lever också att vara tacksam för Peter Ljunggrens budskap på den CD:n.
Har efter min upplevelse också kunnat uppmuntra andra med föräldrar som blivit sjuka, dementa etc att verkligen ta tillfället i akt att återgälda något av den kärlek vi är skyldiga de föräldrar som, om än bristfälliga ibland, trots allt gett oss i form av omsorg när vi var barn.
Jag tror att Peter Ljunggren har helt rätt i att rikta sökarljuset mot Jesus Kristus och predika Hans oerhörda kärlek till oss som kan öppna människohjärtan!
Med detta sagt tror jag ändå inte att det är fel att predika om synd, behovet av omvändelse och att Guds dom väntar.
I Jakobs brev ( Jak 5:9) står det: "Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Domaren står utanför dörren."
Och sist:
"Mina bröder, om en av er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka, då ska ni veta: den som återför en syndare från hans villovägar räddar hans liv undan döden och gör att många synder blir förlåtna."
Det gäller oss alla, också Peter Ljunggren och Birger Skoglund. Kanske de båda två har ämnat göra detta, kanske de båda liksom resten av oss har rätt i mycket men fel i en del. Jag är oerhört tacksam för Peter Ljunggrens predikan som löste mig ur plågan av skuld och fördömelse, men jag är också tacksam över profeter som gråter för vårt land och jag tror att Gud har oändlig nåd men också en dom som väntar när vi inte omvänder oss.

Svara


Johan Tue, 31 Jul 2018 17:42:03 +020

Svar till Torbjörn S Larsson .

Kom sedan och snacka skit om honom...

Jag snackar inte skit om någon! Här kan du läsa vad han själv har skrivit. Han vill inte se att Gud skulle vara vred över syndaren själv!

https://hagevi.wordpress.com/2013/12/07/waldenstroms-forsoningslara/

Svara


Leif Tue, 31 Jul 2018 19:32:57 +020

Svar till Eva.

Mycket fint skrivet Eva!

Jag tycker mycket bra om både Peter och Birger. Båda två är fantastiska Jesu kämpar på olika håll här i världen, och bägges fina predikningar har jag också i verkligheten (live) lyssnat till. Birger profeterade även personligen korrekt över mig på ett av de möten jag var på, men jag har någon gång också hört lite mänskligt önsketänkande som lyser igenom det profetiska..Jag har själv också hört honom mycket ödmjukt erkänna att han inte alltid är helt hundra på att allt är från Gud, utan var och en får pröva vad som sagts. Han säger att ofta är det mycket svårt att urskilja Herrens röst och sin egen, och vem har inte den kampen dagligen? Åtminstone har jag det! Men Birger väljer ofta att tala ut för att inte det som är Herrens Ord skall tigas ner....

Jag förstår inställningen och hoppas att fler förstår!

Jag håller också med Peter i en del här, och det är just dessa tendenser som jag berättat om, som också lyser igenom något denna gång, det är det som Peter reagerat över!

Dock är jag ändå övertygad om att Herrens Ande ändå har manat Birger till det allra mesta i det han sa...

Vi måste nog inte alltid peta i varje liten detalj och mena oss vara väktare på muren, då får vi nog förkasta allt och alla människor... Jag är inte riktigt säker på att Peter denna gång borde sagt riktigt allt det han sa, det hade nog låtit något annorlunda om han personligen känt Birger...

Men, båda är fantastiska bröder!

Jesu frid...

Svara


Erik S Tue, 31 Jul 2018 19:58:33 +020

Här är nog den gode Peter L. ute på lite tunn is. Det finns 2 sidor av Gud (ja egentligen finns det väl oräkneligt antal) han är kärlek, han är full av nåd och han förstår precis din och min situation. Och vi får komma som vi är. Det kvittar vad vi bär på-nåden räcker till. Men sen har en del, fastnat i liberalteologin-som Peter här verkar ha gjort-att vi duger som vi är! Nej,nej det gör vi inte. Vi får komma som vi är, men sen måste en förvandling ske, vi kan inte fortsätta på samma sätt som tidigare. Det är skillnad på dessa saker.

Den andra sidan av Gud är, att han kan vara tuff, mycket tuff och inte tolererar han synd och hån av sitt ord hur mycket och länge som helst. Visst kan Gud straffa-det är bara att läsa Bibeln, både GT och NT, så ser man det glasklart. Men han gör det inte av illvilja, utan för att försöka få människan på rätt väg igen. Och ibland blir det hårda tag.

Gud är rättfärdig och vi måste också sträva efter att bli samma. Varningen till Sverige av Birger Skoglund känns riktig och rätt. Vi befinner oss i ett mycket allvarligt läge och sker ingen ändring nu (kanske valet i september är sista chansen) så kommer landet att kastas in i kaos och våld och sen ren diktatur. Våran rätt att ha möten och evangelisera kommer att försvinna, vi kommer utsättas för myndigheternas kontroll i allt. Kyrkor och lokaler kommer att konfiskeras o.s.v. Och invällningen av muslimer kommer fortsätta och deras krav blir alltmer högljudda. Och 7-klövern applåderar detta.

Hur läger egentligen är i Sverige, är nog inte Peter L riktigt klar över. Han skall vara försiktigt och inte fördöma Skoglunds profetia rakt över, som han gör. Allt skall dock prövas inför ordet.

Ha en fin kväll-MVH

Svara


Eva Svensk Tue, 31 Jul 2018 20:32:53 +020

Undrar hur P Ljunggren reagerar när profetsionrna i Uppenbarselseboken kommer.?Vilka jag för min del tror har. börjat.Det står att en tredje del av världen ska brännas upp bl.a Men jag vet också att vår Gud är god men att världen är i den ondes våld.Domen gäller inte bara Sverige utan hela världen men här talar vi om vårt lands synd.Så Gud älskar Peter L lika mycket som han älskar oss andra för han har inte anseende till personen tack och lov.

Svara


Leif Tue, 31 Jul 2018 20:36:20 +020

Svar till Erik S.

Hur läger egentligen är i Sverige, är nog inte Peter L riktigt klar över.

Jag tycker nog att många fler kristna inte alls är på det klara med Sveriges andliga läge!

Man tror att några politiker kan förändra läget?

Man tror att det är islam och invandringen av muslimer som är det stora problemet?

Man har inte höjt sina röster något nämnvärt under alla år när svenska folket har öppnat upp för olika onda andars uppdukade smörgåsbord utan istället frossat med?

Allt möjligt har vällt in genom t.ex evolutionsteorin, hinduismens och buddhismens new age och yogakulturer, detta har intagit både skolor, vården och arbetsplatser över hela nationen under flera decennier och man har bara flutit med.

Man har inte höjt så mycket röster mot den tillbedjan av våldsfilmer och idrottsdyrkan som hela folket tycks älska, t.o.m stora delar av kristenheten dyrkar också nuförtiden allt detta skräp och sitter blint jublande och tuggar popcorn medan skarorna förbereds för undergång.

Helt plötsligt när islam kommer som "ett brev på posten" som en skörd av det man sått under alla år, då vaknar man helt plötsligt och tror att lösningen bara genom SD är att slänga ut islam så blir allt bra igen, hmmm?

Jag säger då det...Perspektivet är inte det allra bästa tycker jag...

Svara


Bengt Tue, 31 Jul 2018 20:56:46 +020

Men idrott i sig är inte fel

Svara


Bengt Tue, 31 Jul 2018 21:06:00 +020

Vi vet ju inte hur mycket förföljelse det blir

Framöver i Sverige

Men det lär bli hårdare i alla fall

Svara


Stefan Jonasson Tue, 31 Jul 2018 21:34:54 +020

Jag hörde Peter ljunggren på arken för några år sen han predikade om den förlorade sonen om det bortsprungna 🐑 fåret och det förlorade myntet. Dom predikningarna styrkte mig i min tro så att jag kunde gå vidare och tro på GUDS NÅD I JESUS KRISTUS jag höll på att rehabilitera mig från mångårigt och gravt narkotika missbruk genom stöd av LP STIFTELSEN det bar mig genom den vintern och budskapet 🌿 växte genom att jag studerade bibeln genom nådens ögon på JESUS det har gått några år nu och jag har lyssnat mycket på you tube undervisning från olika teologiska inriktningar bla CREDO OCH RAVI ZACKARIAS med flera men dom hårda lagiska förkunnarna får mig att vackla i mitt hopp även vissa kommentarer i apg 29 just nu går jag igenom en prövning min tro vacklar och mitt hjärta 💕 fördömer mig den onde skickar också sinna brinnande pilar på mig och säger är du verkligen frälst av nåd är. Det inte också av gärningar. Jag vet att jag har en törntagg i mitt kött mitt liv som narkoman har givit mig men för livet som jag måste leva med men när jag tror på JESUS han säger din synd är försonad res dig upp och gå på vägen du tillhör mig för evigt kan jag vandra i tro RÄTTFÄRDIGHETENS PANSAR är inte den rättfärdighet jag ka uppbringa utan det ÄR JESUS KRISTI RÄTTFÄRDIGHET HANS OFFER PÅ GOLGAT HANS FULLKOMLIGA OCH HELIGA LIV TILLRÄKNAS DEN SOM TROR OCH VANDRAR I LJUSET.

Svara


Leif Tue, 31 Jul 2018 21:37:53 +020

Svar till Bengt.

Men idrott i sig är inte fel

Det är inte marijuana och flera sorters knark, vin och mycket annat heller, men jag sa tillbedjan och dyrkan, som att upphöja idrottsstjärnor och filmstjärnor till skyarna!

Det kan liknas vid onda andars smörgåsbord som t.o.m vi kristna ofta frossar av pga ovishet och okänsliga i Anden. Det finns mycket annat också såsom tips och lotterier som är uppdukade onda andars bord men som många inte förstår, utan ofta tar del av. Detta visar endast på en otro som inte tror på att Gud förser utan man tar istället del av alla möjliga djävulens erbjudanden...

Svara


Leif Tue, 31 Jul 2018 22:11:42 +020

Svar till Stefan Jonasson .

Härligt Stefan, att du fick möta Jesus och bli Hans och ett Guds barn.

En sak bör vi ändå hela tiden minnas, och det är att den som inte prövas växer heller inte så mycket i mognad.

Jag gillar sången "Ovan där". Där börjar en av verserna med, "Prövningar vi möta få som vi ofta ej förstå".

Det här är inget negativt om man tar det på rätt sätt, men det gäller att ta t ex alla brinnande pilar som du nämnde på rätt sätt, och gå igenom detta med Guds Ord som vägledning, då växer man som kristen och prövningen har endast hjälpt och slipat dig till en allt starkare Kristi lärjunge.

Jag har själv missbrukat en del och vet vad det var för ondskefulla gifter man levde av och var bunden av, men Jesus löste mig. Givetvis har brinnande pilar också kommit emot mig, och speciellt när man känt sig misslyckad, ensam och oförstådd av alla möjliga. Då passar den onde på med lögnens alla slags knep, med speciellt just de frestelser han känner till som skulle kunna få oss på fall.

Under sådana stunder så är det alltid bra att minnas Jesu Ord, dessa t.ex har hjälpt mig i många situationer;

(Joh 10:28‭-‬29)

Jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade, och ingen ska rycka dem ur min hand. Min Far som gett mig dem är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min Fars hand.

Även om vi i vår svaghet emellanåt råkar falla för en del frestelser så minns också det Paulus sa;

(Rom 8:1) Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.

Gud låter aldrig den som valt Jesus Kristus att gå förlorad om man själv inte vill förstås, då finns förstås en möjlighet, men då måste man verkligen säga nej till Herren av hela sitt hjärta, då kan Han inte hålla dig under sitt beskydd längre. Den som blivit Hans kan ingen rycka bort har Han tydligt lovat i sitt Ord. Den rättfärdige kan vackla och falla många ggr, men Gud har lovat att Han alltid reser oss upp igen, om vi vill förstås!

Det heter trons goda kamp just för att det är en god kamp som slipar oss allt starkare och starkare, men då behöver vi förstås också ägna oss mycket åt Honom, Jesus, Bibeln, bön och kristet umgänge.

Jesu rikliga frid till dig min broder...

Svara


Lasse Tue, 31 Jul 2018 22:14:19 +020

Svar till Leif.

Binära optioner,derrivater, mini future, warranter, är nog inte det bästa heller att hålla på med, man blir så stressad hela dagen! Ha en fin kväll Leif 🙏

Svara


Leif Tue, 31 Jul 2018 22:27:06 +020

Svara


Katrina Tue, 31 Jul 2018 22:29:48 +020

Gewinne und Kapital

Svara


Leif Tue, 31 Jul 2018 22:30:20 +020

Svar till Lasse.

Vet inte vart första kommentaren tog vägen, men, inte riktigt bra med allt det du nämner, nej, icke sa Nicke!

Ha det så gott det bara går 👌

Svara


Per Wed, 01 Aug 2018 00:00:07 +020

Med tanke på hur synden både utbreder sig och eskalerar i styrka, har jag svårt att tro att Gud inte till slut finner måttet rågat och börjar ingripa högst påtagligt, såväl i Sverige som för Världen i övrigt. Bara idag såg jag två helt horribla styggelser i nyheterna.

"Åtta män hade tidelag med get – djuret dog"

https://www.apg29.nu/a/51p

I Sverige har detta varit tillåtet under lång tid, och liberala rörelser vill tillåta detta igen:

https://www.apg29.nu/a/3kr

"The Secret History of Leviticus" - En teolog väckte nyligen opinion i New York Times om att Moseboken i Bibeln har skrivits om flera gånger, och att den nu bortglömda versionen från början faktiskt skulle ha glorifierat homosex, tidelag och incest!

https://www.apg29.nu/a/5ot

Värre hädelse får man leta efter, man ger sig på allt, till och med Ordet!

Svara


David Ström Wed, 01 Aug 2018 03:54:57 +020

Guds nåd är var morgon ny. Men vi ska komma ihåg att Gud är oss lika i ett avseende. När någon som vi älskar vänder oss ryggen så känner vi starka känslor. Gud har varit mycket upprörd. Det kan man förstå när man läser gamla testamentet. Men han vill komma tillrätta med oss och låta vattenbäckar tränga fram. Var det möjligt för svensken att omfamna Islam på 50- 60 talet? Eller är det möjligt därför att så många lever utan en tro på Jesus och syndernas förlåtelse? Jag är personligen inte förtjust i tidens värdegrund. Vi lever i en tid då man daltar med kriminella och kränker offren. Vi har domar som är motbjudande enda upp i Hovrätten. Hur har det kunnat bli så här? Hur barmhärtiga ska vi vara? Någon skrev ju att vi borde jämföra oss med Bangladesh. Så många människor borde vi kunna ta emot. Jag känner personligen ingen sådan önskan. Har inget emot att vi är ett förhållandevis glest befolkat land med svenska värderingar. Barmhärtig mot vår nästa är en sak. Men statens uppgift är faktiskt att ha en migrationspolitik där flödet av främlingar är hanterbart.

Svara


Maritha Wed, 01 Aug 2018 05:33:40 +020

Peter nämnde förra året på Arkens konferens,om oss svenskar vara åsiktsfolket.Tycker denna kommentar ang Birgers profetia också kan verka som Peters åsikt,, vilken stor förvirring som startats nu när man vädrar sin åsikt som det här ang sin medbroder och en Herrens tjänare

Tänk om vi strider mot Gud själv när vi har åsikter att säga,att skulle Gud väl säga så,skulle Jesus göra så, jo det sa ju ormen också till Eva, skulle väl Gud ha sagt

Vi behöver be om andeurskiljningens gåva.

Guds frid till er och be inför valet i september,Guds vilja

Svara


Inge Wed, 01 Aug 2018 05:46:07 +020

Svar till Leif.

Tack både Leif och Eva.

En tendens jag sett så ofta är att predikanter som tidigare varit till välsignelse och ledda av Gud, kan efter ett uttalande eller felaktiga livsval de gjort helt förkastas, och då ifrågasätts även det som tidigare varit helt rätt. Personer kan till ock med tappa tron då de ser att en viss förebild har svikit. Gud använder de som är villiga ofta ofullkomliga redskap.

Även jag har blivit välsignad av både Peter och Birger men det betyder inte att jag tror de har rätt i allt. Även jag har upplevt tveksamheter hos Peter och Birger men det betyder inte att jag måste förkasta allt de tidigare sagt eller gjort.

Det är vår uppgift att pröva allt. Jag kanske känner att ett visst budskap kan jag lämna, detta gäller inte mej, kan för en annan bli till räddning, kanske det uppfattades allt för hårt idag men blev ändå till hjälp senare i livet.

Jag önskar Guds rika välsignelse och ledning över både Peter och Birger.

Svara


EB Wed, 01 Aug 2018 05:51:28 +020

Svar till Leif.

Jag tror inte att de flesta förenklar så mycket som du skriver. Blir lite nyfiken, hur har du klarat dig? Hur har du reagerat när det gäller film och idrottsdyrkan mm, har du hållit dig ren från allt själv? Har du stått upp som väktare på muren och t ex varnat för sexuell omoral, abort mm? Och vad tycker du att man ska göra åt situationen nu? Många kristna är ju enligt vad man läser i kristen media snarare benägna att liksom den starkt vänstervridna mediaeliten och övriga riksdagspartier vända bort bilden från verkligheten och istället se SD som roten till det onda.

Kanske blir det bra om man kastar ut SD och röstar på partier som är antirasister och snälla mot invandraren som så många kristna predikanter befaller oss? Då behöver vi inte oroa oss för nazistiska rötter och rasistiska svenskar utan får lita på att de folkvalda partier (vilkas röster godkänts, alltså minus SD) som får styra skutan Sverige gör det lika bra som under de senaste fyra åren. Tänk vad bra vi haft det och vad roligt att vi är så generösa, att det blir en del samhällskollapser på olika områden och x antal som får sätta livet till samt några gruppvåldtäkter i veckan och att vi infödda svenskar går med stormsteg mot att bli ett minoritetsfolk i vårt eget land (ursäkta; före detta egna land) är kanske inte så farligt pris att betala för att få känna sig riktigt snäll å go å präktigt kristlig? För detta är ju OCKSÅ en enkel lösning...

Och så slipper man löpa gatlopp i statsmedierna och den kristna pressen och dömas ut från predikostolarna, ständigt påmind om att man är rasist fascist nazist främlingsfientlig och dum i det huvud man fort nog kan mista!!

Svara


nils Wed, 01 Aug 2018 07:23:35 +020

Vill glädja oss alla med detta gudsord,angående Väckelsen det nu handlar om.
"Ty jag är och eljest ingen,en Gud vilkens like Ej finnes;Jag som i förväg föekunnar vad komma skall,och långt förut vad ännu ejnhar skett;Jag som säger;
"Mitt rådslut skall gå i fullbordan,och Allt vad Jag Vill,det gör Jag!" Jes.46:9-10.
Här är det Gud som Bestämt det som skall ske,oavsett våra tankar och försök att förstå!
¤¤¤
Redan 25 Juli 1961 fick den då kände evangelisten Tommy Hicks se den kommande och sista andens utgjutelse 2 ggr.följd av Uppryckelsen och Vredesdomen därefter!
Han såg Jesus Kristus,och Han räckte fram sin hand till en efter en,efter en.
Och när Han räckte fram handen över all Världens nationer och all Världens mäniskor,verkade detta flytande ljus flyta från Hans händer In I dem,och en mäktig smörjelse kom över dem,och de började gå framåt i herrens namn!
Jag betraktade Kristus medan Han fortsatte räcka fram sin hand;Men det blev en Tragedi!
¤¤¤
Många Vägrade ta emot Guds smörjelse och kallelse när Han räckte fram handen.
Jag såg män och kvinnor som jag kände,som jag tänkte självklart skulle ta emot Guds kallelse.
Men när Han räckte fram sin hand till en och åter en,böjde de bara sina huvuden och backade undan.
Och varenda en av dem som verkade böja sig ner och backa undan,verkade gå in i mörker.Mörkret såg ut att Svälja dem överallt!
¤¤¤
Här ser vi att denna sista Väckelse är Guds plan och Vilja,att ge mänskligheten en Sista chans och kallelse innan Vredesdomen kommer.
Och bara de som Vill mottaga Guds smörjelse får dem,bara de i Anden fattiga,de törstiga och hungriga blir Väckelseredskapen i sista Väckelsen.
Må vi pröva vårt innersta inför detta allvarliga budskap inför Väckelsen som kommer!

Svara


nils Wed, 01 Aug 2018 07:23:35 +020

Vill glädja oss alla med detta gudsord,angående Väckelsen det nu handlar om.
"Ty jag är och eljest ingen,en Gud vilkens like Ej finnes;Jag som i förväg föekunnar vad komma skall,och långt förut vad ännu ejnhar skett;Jag som säger;
"Mitt rådslut skall gå i fullbordan,och Allt vad Jag Vill,det gör Jag!" Jes.46:9-10.
Här är det Gud som Bestämt det som skall ske,oavsett våra tankar och försök att förstå!
¤¤¤
Redan 25 Juli 1961 fick den då kände evangelisten Tommy Hicks se den kommande och sista andens utgjutelse 2 ggr.följd av Uppryckelsen och Vredesdomen därefter!
Han såg Jesus Kristus,och Han räckte fram sin hand till en efter en,efter en.
Och när Han räckte fram handen över all Världens nationer och all Världens mäniskor,verkade detta flytande ljus flyta från Hans händer In I dem,och en mäktig smörjelse kom över dem,och de började gå framåt i herrens namn!
Jag betraktade Kristus medan Han fortsatte räcka fram sin hand;Men det blev en Tragedi!
¤¤¤
Många Vägrade ta emot Guds smörjelse och kallelse när Han räckte fram handen.
Jag såg män och kvinnor som jag kände,som jag tänkte självklart skulle ta emot Guds kallelse.
Men när Han räckte fram sin hand till en och åter en,böjde de bara sina huvuden och backade undan.
Och varenda en av dem som verkade böja sig ner och backa undan,verkade gå in i mörker.Mörkret såg ut att Svälja dem överallt!
¤¤¤
Här ser vi att denna sista Väckelse är Guds plan och Vilja,att ge mänskligheten en Sista chans och kallelse innan Vredesdomen kommer.
Och bara de som Vill mottaga Guds smörjelse får dem,bara de i Anden fattiga,de törstiga och hungriga blir Väckelseredskapen i sista Väckelsen.
Må vi pröva vårt innersta inför detta allvarliga budskap inför Väckelsen som kommer!

Svara


Leif Wed, 01 Aug 2018 07:26:55 +020

Svar till EB.

Blir lite nyfiken, hur har du klarat dig? Hur har du reagerat när det gäller film och idrottsdyrkan mm, har du hållit dig ren från allt själv? Har du stått upp som väktare på muren och t ex varnat för sexuell omoral, abort mm? Och vad tycker du att man ska göra åt situationen nu?

Jag har klarat mig ypperligt bra kan jag berätta, Jesus är fortfarande, efter ca 24 år sedan som Han fick flytta in i mig, det allra bästa jag vet.

Påhittade filmer är avskyvärt i mina ögon och det tittar jag inte alls på. Någon gång har det tyvärr inte gått att undvika eftersom tv;n finns i var och varannat hem.

Idrott däremot tittar jag på ibland, jag idrottade väldigt mycket som ung före drogernas inträde, så det sitter kvar, och jag kan köttsligt fortfarande tycka att det är spännande, men jag dyrkar inga stjärnor längre utan tvärtom, och jag har absolut inget måste över att sitta och titta, idag gör det inte så mycket om Sverige förlorar i någon sport eftersom jag lättare gläds med motståndarna. Målet är dock alltmer avståndstagande mot den överdrivet välbetalda idrottsvärlden.

Jag har varnat lite här och där för omoral och ogudaktighet, ja, och hur vi gör nu framöver är att försöka stötta varandra inom kristenheten till att stå emot det onda trycket som är.

Det gör vi inte genom att strida om politiker och mycket annat trams, utan.

1. Först och främst, älska Herren Jesus Kristus och varandra.

(1 Joh 4:19‭-‬21) Vi älskar därför att han först har älskat oss. Om någon säger att han älskar Gud men hatar sin broder, så är han en lögnare. Den som inte älskar sin broder, som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta bud har vi från honom: att den som älskar Gud också ska älska sin broder.

2. Vi behöver uppmuntra varandra till gemenskap och gemensamma bönesamlingar där inte diktatur råder utan ordning efter Andens frihet.

(Heb 10:25) Och låt oss inte överge våra sammankomster, så som några brukar göra, utan i stället uppmuntra varandra, och det så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.

Ja, vi behöver verkligen uppmuntra varandra mitt i denna förvirringens tid, mycket mer än att skälla, tiden är kort! Uppmana och uppmuntra till att personligen söka Herren dagligen före allt annat som vill stjäla vår koncentration och uppmärksamhet. Vi behöver alla låta oss fyllas av Anden och sträva efter Jesuslikhet så mycket som möjligt, vilket i sin tur betyder att verkligen meditera över vad som menas med att ta våra kors på oss...

Lite så mitt syskon.

Jesu välsignelser över din dag...

Svara


Bengt Wed, 01 Aug 2018 07:31:22 +020

Jag tror inte att lotterier och tips behöver

Vara fel. I sig

Men det får inte ta över och bli för mycket

Av det

Svara


BirgittaB Wed, 01 Aug 2018 09:10:45 +020

Till Peter Ljunggren!

Flytta inte en gammal gränssten som dina fäder har rest.

Ordspråksboken 22:28

Svara


Leif Wed, 01 Aug 2018 09:14:42 +020

Svar till Bengt.

Jag tror inte att lotterier och tips behöver

Vara fel. I sig

Jag fick mycket tidigt sedan jag blev frälst tydliga instruktioner om hur detta försvagar Guds folk, dels förhindrar det Gud från att välsigna sitt folk i stunder då Han skulle vilja ge men inte kan just pga att Hans barn har vänt sig till andra källor. I klarspråk så handlar det om avgudadyrkan även om vi inte riktigt kan förstå det...

Alltså, jag upprepar!

Gud vill välsigna sina barn men får inte när barnen vänt sig till andra!

Svara


Bengt Wed, 01 Aug 2018 09:28:40 +020

Jag är ändå tveksam till detta

Men de är allvarligt också när kristna

Förkunnare och sångare blir som idoler

Svara


Kattis Wed, 01 Aug 2018 09:30:53 +020

Jag har sett videon. Vi får pröva allt! Den som lever får se!

Svara


Kattis Wed, 01 Aug 2018 09:37:05 +020

Läs 1 Tess 5:20- 21.

Svara


HansOlof Wed, 01 Aug 2018 09:59:24 +020

Hur kan Peter Y vara så säker på att Skoglunds profetsia inte är från Gud

Mycket tråkigt att P Y sätter sig som dommare över B S

Svara


Janne Wed, 01 Aug 2018 10:07:43 +020

Svar till Lotta.

Gud har inte kommit för att döma världen, utan världen ska bli frälst genom honom,,

Joh 3: 16-17

Svara


Lars-Göran Rönnberg Wed, 01 Aug 2018 10:17:22 +020

En bibelvers från Nya Testamentet - aposteln Petrus 1.a brev kapitel 5 vers 5:

"Gud står emot de högmodiga men de ödmjuka giver Han nåd".

Detta gäller alla enskilda individer, men också länder (inkl. Sverige). Jesus uttalade "verop" både över de högmodiga fariseérna och vissa städer, men gav den ödmjuka synderskan nåd. Ninevi skulle blivit straffat om det inte ödmjukat sig, men i Sodom skrattade man högmodigt åt Lot.

Svara


Lasse Wed, 01 Aug 2018 10:18:45 +020

Svar till Leif.

Psaltaren 18 vers2 visar ju att det du sa var rätt, såg en spelmissbrukare som varnade för allt spel, själv var han fri från det nu men spelet hade gjort så mycket skada både ekonomiskt och relationsmässigt,

Svara


Bengt Wed, 01 Aug 2018 10:31:35 +020

Jo hursomhelst får vi alla vara försiktiga

Med detta

Vi får inte bli slav under något

Svara


Lasse Wed, 01 Aug 2018 10:38:44 +020

Svar till Bengt.

En binär option är en hävstångsprodukt som löper alltifrån några sekunder till månader ju kortare tid ju mer övervikt, all tid går åt att bevaka och oron att förlora det man satsat

Svara


Tomas N Wed, 01 Aug 2018 10:46:22 +020

Det här uttalandet från Peter Ljunggren är inte så lätt att döma i vad som är Guds röst och vilja

Jag lutar åt att ta med mig och ge akt på att Peter förmedlar utifrån sin evangelisttjänst i världen att tänka på vilket evangelium vi förmedlar och hur.

Kanske finns en tendens att påverkas av leva för mycket i GT och identifiera sig med Israel i GT ,profetior och sluttiden. Oavsett hur mycket av det som vi faktiskt behöver och som hjälper oss så tror jag vi behöver i denna tid leva mycket mera med ettevangelisthjärta och förmedla hoppet kärleken och förlåtelse.

Jag tror faktiskt Peter ser något som många andra missar i just detta. Och det är inte löst i en handvändning eftersom många äldre kämpar i tron inte har så mycket praktisk möjlighet att leva nära evangelisation. Inte heller skall vi känna ett tvång att arbeta för frälsning och att stå för vishet är de äldres uppgift i kristi kropp

Mycket av dom och omvämdelse är inspirerat ur gamla förbundets tid och förutsättningar och jag tror vi behöver förstå skillnaden på ett större sätt än vad som görs idag.Att vara rotad i GT ger ett djup och karaktär,men risken finns att bli alltför formad av GT,s lagiskhet och det förbundets förutsättningar. Likaså ger ofta avsaknad av djup från GT en okunskap om helighet och allvar,så bägge behövs i rätt balans

Jag tolkar det som att Peter vill påminna oss om vilket evangelium vi förmedlar och att vi behöver se över detta. Jag skulle nog ändå säga att Birgers profetia till stora delar är från Gud och att Peter i sin tur missar detta.

Det är mina funderingar. Jag lyssnar med respekt på både Peter och Birger liksom alla Guds tjänare,men alltid med andens ledning och dömer på frukten så gott jag kan.

Svara


Mikael N Wed, 01 Aug 2018 11:12:41 +020

Gud har talat till oss genom gamla testamentets profeter och nya testamentets apostlar. Vi bör inte lägga till något till denna uppenbarelse. Följaktligen bör vi vara skeptiska till alla moderna "profeter" som menar sig komma med "uppenbarelser" från Gud. Man måste fråga sig, hur kan vi veta att deras budskap verkligen är från Gud?

Svara


Margot Wed, 01 Aug 2018 11:35:45 +020

Svar till Maritha. Ja, detta är just min åsikt också. Vill påminna om Gal.5:13 ff
Guds män har skilt sig åt även på Paulus tid. Barnabas och Paulus t.ex.
Låt Guds profeter få tala annars mår de inte bra. Att inte få tala ut vad Gud vill säga är en tung börda att bära!

Svara


Lasse Wed, 01 Aug 2018 11:44:38 +020

Svar till Katrina.

Den som har mest pengar när han dör vinner, är ju ett uttryck, vad är vinsten? Ha det gott Katrina 😊

Svara


Lenny Wed, 01 Aug 2018 12:40:54 +020

Svar till Kattis.

Kära Kattis!

Som slut replik skulle jag vilja lägga till Hela Tess.5 men framför allt. Då över allt som yttrats här så är det viktigt, att som du pekar på här! Att hålla anden levande, Släck inte denna

Svara


Leif Wed, 01 Aug 2018 13:35:20 +020

Svar till Bengt.

Herren har ju sagt att Han vill ge oss allt det vi behöver, eller hur? Och Han har sagt att kom till mig med alla dina bördor, visst!

(Fil 4:19) Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt ni behöver.

Eller;

(Matt 6:33) Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också.

Om vi då istället vänder oss till ett spelbolag och tillber dem, vilket man mycket väl kan säga att man gör när man vädjar till spelbolag om att förse oss med det vi behöver eller önskar. Då har vi ju vårt förtroende hos dem istället för hos Gud, vi tillber dem istället för Gud, Gud Fader kommer inte i första hand längre hur vi än försöker att vrida till det!

Om vi trodde på Guds Ord och löften så skulle vi inte chansa bort det vi en gång fått, och som kunde satsas på bättre saker.

Nej, det jag nu säger kanske svider något men så är det med lite salt i såren. De som spelar och förväntar sig tur saknar helt enkelt tro på Gud!

Jesu frid...

Svara


Bengt Wed, 01 Aug 2018 14:19:16 +020

Men ibland kan tydligen Gud säga till

Någon att köpa en lott

Gud kan ju verka på olika sätt

Svara


Leif Wed, 01 Aug 2018 14:33:31 +020

Svar till Bengt.

Ja, det är mycket möjligt att det kan varit så i några unika fall, men nu handlar det inte om riktigt det. Förmodligen kan vi heller inte gå omkring och spotta på jord och göra kletiga degar som vi går runt och smetar på blinda lite överallt var vi nu än ser dem bara för att Jesus gjorde något liknande engång.

Någon gång kanske det är rätt men inte skall vi göra just det till en vana. Mose skulle ju heller inte slå två gånger på klippan, då blev också det fel.

Nej, att ha en sådan vana att hoppas på spelbolag och turen är endast en avgudadyrkan och otro på Gud! Sen leder det ju till missbruk i många fall såsom med sprit och drogbegär och vi kristna borde även vara föredömen för människor på det området, att lära människor att tron på Gud förser oss med allt vi behöver...

Svara


Katrina Wed, 01 Aug 2018 14:38:58 +020

Svar till Lasse.

Ja, en tanke, man kan inte ta sin vinst med sig när man dör, fast arvingarna kan ha nytta av det. Ha en god dag!

😊

Svara


Bengt Wed, 01 Aug 2018 14:39:20 +020

Vi ska hursomhelst vara vaksamma

Allt är nog inte alltid så svartvitt

Det mesta kan bli avgudadyrkan

Många gånger även inom församlingens

Och kyrkans värld också

Pastorer har tyvärr blivit dyrkade och kan

Bli det

Likaså kristna sångare

Och församlingar i sig

Vi får se upp

Svara


Bengt Wed, 01 Aug 2018 14:42:49 +020

Vi är olika som människor

Något kanske är en fara att leda till avguda

Dyrkan för en person

Men inte för en.annan

Det kan ligga en fara i att kategorisera för

Mycket

Men tack ändå för omsorgen

Svara


Lasse Wed, 01 Aug 2018 14:54:43 +020

Svar till Katrina.

Bra svar 💖

Svara


Leif Wed, 01 Aug 2018 15:00:49 +020

Svar till Bengt.

Ja, varsågod, men det handlar om att Gud vill välsigna många mycket mer än Han får, det är endast det jag vill säga, det handlar inte alls om att peka finger och så! Utan Gud vill gott men får inte, jag tycker det är ledsamt, hoppas att det kan förstås på ett rätt sätt.

Svara


Stefan Jonasson Wed, 01 Aug 2018 16:25:26 +020

Det är ett väldigt tjatande och skuldbeläggande av dom som misslyckats med. Sina äktenskap den som själv inte gått igenom en förkrossande skilsmässa borde inte yttra sig så dogmatiskt det är bara den individen själv inför GUD som vet vad som hänt. det står i 1kor 7 om den otroende vill skilja sig så får det ske ty GUD har kallat oss till att leva i frid. Det finns sjukliga och skadliga relationer i en del äktenskap förtryck psykisk och fysisk misshandel det är verklligheten inte nån religiös rosaskimmrande fantasi värld BLI INTE NÅGON MÄNNISKAS SLAV GUD HAR KALLAT OSS TILL ATT LEVA I FRID GUD ÄR MED OSS SOM TROR I VILKEN HOPPLÖS OCH OMÖJLIGT SITUATION VI ÄN GÅR IGENOM snälla sluta anklaga dom som har skilt sig vi har en som anklagar oss dag och natt och vad han vill är är inte okänt för oss FÖRLÅT OCH TRÖSTA VARANDRA ISTÄLLET.

Svara


Lars Enarson Wed, 01 Aug 2018 16:35:21 +020

Jag har ett enda ord till Peter Ljunggren som verkar ärligt bedragen men väldigt nära den oförlåtliga synden att häda den helige Ande:

”Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!” Matt 7:22-23

En framgångsrikevangelisttjänst garanterar således inte att man får godkänt av Herren.

Både Birger Skoglund och Peter Ljunggren kan inte ha rätt. PP Waldenströms lära som Ljunggren hänvisar till var en villolära. Waldenströms efterföljare uppmuntrar idag sina medlemmar att marschera i Pride tågen. Av frukten känner man trädet.

Svara


Bengt Wed, 01 Aug 2018 16:35:34 +020

Viktigt och riktigt det du skriver stefan

Svara


Lasse Wed, 01 Aug 2018 16:45:23 +020

Svar till Stefan Jonasson .

Tack Stefan, så många som vet hur allt ska vara men aldrig varit i situationen, det är ju fler situationer som åsiktsbärana dyker upp i allt gott önskar jag dig Stefan 🙏 Lasse

Svara


Stefan Jonasson Wed, 01 Aug 2018 17:03:27 +020

Det är också ett stort problem att man slänger omkring sig synden mot DEN HELIGE ANDEN som att den gäller dom troende. Och det kan skapa svår ångest hos dom troende som är svaga och kämpar med sin synda natur. Det finns många telogiska tolkningar bland världens troende en tolkning som jag tror på är att den synden är att med full insikt förkasta KRISTI FÖRSONINGS OFFER och förtrampa JESU BLOD och stå emot GUD trots uppenbarelsen från DEN HELIGE ANDEN under hela sitt liv och för härda sitt hjärta då finns ingen förlåtelse bara väntan på dome och glöden av en eld 🔥 SOM SKA FÖRTÄRA MOTSTÅNDARNA det finns dom som säger att homo sexualitet inte är synd och att det är fritt att göra vad dom vill kan ej bli förlåtna man måste bekänna sin synd för att bli försonad med GUD JESUS HAR FRÄLST OCH FORTSÄTTER FRÄLSA ALLA SYNDARE OAVSETT VAD DOM GJORT. den som är frälst kan inte förbanna KRISTUS och begå den oförlåtliga synden.

Svara


vanessa Wed, 01 Aug 2018 17:32:08 +020

Svar till Bengt. Har tänkt på precis det du skriver om bengt!
Har sett så många affischer, broschyrer och inbjudningar till predikningar där det är en stor bild på predikanten, lika stort står hans namn skrivet med en kyrklig titel framför. Jag får rysningar av det och drar paralleller till rockstjärnor. Tycker snarare att det borde vara predikan och inte affischnamn som ska dra människor!

Svara


Leif Wed, 01 Aug 2018 17:42:58 +020

Svar till vanessa.

Tycker snarare att det borde vara predikan och inte affischnamn som ska dra människor!

Jag håller också med, och har ibland känt hur väldigt fel det här kan vara. Samtidigt kan man nog heller inte här dra en gräns och säga att det alltid måste vara fel...

Svara


Bengt Wed, 01 Aug 2018 18:00:50 +020

Men alla i f d missionsförbundet har inte

Anammat waldenströms försoningslära

Jdsläran är nog ännu värre villolära

Svara


Lars-Göran Rönnberg Wed, 01 Aug 2018 19:33:32 +020

Jag läste nyligen vad gäller vår väckelsehistoria:

Den första generationen förvärvade. Nästa generation ärvde och nästföljande (= vår generation) fördärvar.

Må Gud hjälpa oss!

Svara


Bertil Rosenius Wed, 01 Aug 2018 19:39:26 +020

Svar till Leif.

Tycker du sammanfattar denna tragiska strid bra.

Jag har respekt både för Peter och Birger. Men upplever ibland att Peters ”Gud är kärlek” blir för kravlöst, liksom Birgers ”Så säger Herren” blir lite väl bombastiskt och snudd på manipulerande.

Strider likt detta gagnar inte evangelium. Låt oss vara vaksamma över att satan vill splittra och inte inlåta oss att bli redskap i detta.

Svara


Leif Wed, 01 Aug 2018 20:12:47 +020

Svar till Bertil Rosenius.

Tack Bertil!

Ja, vi behöver verkligen vara vaksamma och försiktiga med dömanden av varandra. Satan vill hela tiden splittring eftersom det försvagar det verk Gud har tänkt igenom oss.

(Joh 11:51‭-‬52) Detta sade han inte av sig själv, utan som överstepräst det året profeterade han att Jesus skulle dö för folket, och inte bara för folket utan också för att samla och förena Guds skingrade barn.

Låt oss verkligen alla tänka på när vi strider inbördes och tar avstånd syskon hit och dit på att Jesus dog för att samla och förena Guds skingrade barn.

Vi borde nog följa mer i Hans fotspår vad gäller att förena..

Svara


Kjell Wed, 01 Aug 2018 21:11:31 +020

Jag har grannar här i närheten som ej är troende, skulle jag (borde) gå in till någon och berätta om vad jag har upplevt i min tro på Jesus Kristus och att omvändelse och frälsning gäller alla även dom. För mig fullständigt omöjligt att då i detta läge tala till dom om synd, avfall, omoral en dekadans som vilar tungt över Sverige. Jag skulle naturligtvis fokuserat till 100% på Jesus Kristus som kan förvandla och befria en människa fullständigt. Men jag själv som gammal troende har begreppen synden, nåden, domen och att Gud är en Helig Gud som aldrig förändras helt levande och klart för mig, och det vore mig fjärran att kritisera och fördöma Birger Skoglunds budskap. Istället tror jag att detta budskap måste väcka kristenheten till omvändelse, överlåtelse och helighet. Den Helige Anden manar och överbevisar om synd, rättfärdighet och dom, skörden är stor, t o m stenarna ropar: Tiden är kort!

Svara


Calle Wed, 01 Aug 2018 21:21:38 +020

Tror det hade varit mera visligt om Peter tagit upp sin osäkerhet inför Birgers syn på tu man hand med honom. Peter utspel mot en annan evangeli förkunnare tror jag inte gagnar den kristna saken i stort, världen har sina ögon på oss och tycker att vi låter splittrade. Kanske Peter och Birger både hade kunna undanröja missförstånd osv om de möts och bett över saken, kanske de hade kommit fram till att de inte egentligen har så olika syn på det som Birger upplevt. Guds Ande vill ju ha försoning!

Svara


BirgittaB Wed, 01 Aug 2018 23:05:13 +020

Svar till Lars Enarson.

Tack Lars Enarson för din klarsyn - inte bara när det gäller PL

Svara


nils Thu, 02 Aug 2018 07:53:10 +020

Varför utelämnas det Viktigaste i denna profetia som vä Allal bör Fröjdas Över?
Herrens hoppingivande Hälsning,om en Väckelse som skall spridas som en Präriebrand från norr till söder,från öster till väster.
En nådatid som skall giva Sverige,nu med ryktet att världens mest sekulariserade land,
och där Herren nu skall ändra dess namn till det Upprättade landet.
¤¤¤
Det är ju Just denna Hoppets hälsning som Herren Nu vill Lyfta Fram till Sveriges Uppgivna Troende!!
Jesus Vill och Skall komma med en Besökelsetid utöver Världen,en mäktig sista Kallelse innan Församlingens tid avslutas med Uppryckelsen och Guds Vredesdom.
Joel 2:25 var det ord Herren gav Tommy Hicks när han fick sin vision 1961!
Glöm ej att Israels brist på TRO,var det som fördröjde intåget i Kaanan i 40 år!

Svara


Bengt Thu, 02 Aug 2018 08:14:15 +020

Men detta tangerar väl katter rain

Svara


Bengt Thu, 02 Aug 2018 08:29:31 +020

ska vara med l

Svara


Bertil Rosenius Thu, 02 Aug 2018 09:20:44 +020

Svar till nils.

Nils, detta var en väldigt bra kommentar! Varför luras vi att inte se allt? Jag citerar ordagrant vad Världen idag skriver och som Birger godkännt för publicering.

”I dag vill jag ge dig ett nytt erbjudande av nåd. I dag vill jag ge dig en härlighet, en väckelsens präriebrand från norr till söder, från öster till väster. Jag vill ge Sverige ett nytt namn: Du skall inte heta världens mest sekulariserade land, du ska kallas det upprättade landet.”

Detta är också budskapet som Birger menar att Gud gett honom att förkunna.

Tack Nils för denna nyfokusering!

Svara


Maritha Thu, 02 Aug 2018 13:38:28 +020

Tack Niels.att du fick fram detta absoluta,när Gud får slutordet så är det alltid upprättelse och möjligheter(om vi vänder om hjälp till Honom) Han kan/vill/måste förklara tillståndet, så vi kan se vårt tillstånd,(eländiga tillstånd) men återigen men,Gud är barmhärtig och nådefull mot oss om vi söker hans ansikte och omvänder oss

Det finns hopp bara i HONOM för Sverige.

All profetia måste prövas och det händer som oftast att det inte alltid passar oss att höra sanningen.Men om mitt folk ödmjukare sig och omvänder sig från sina onda vägar ska jag höra dem..2Krön 7:13,14

Svara


Maritha Thu, 02 Aug 2018 13:38:34 +020

Tack Niels.att du fick fram detta absoluta,när Gud får slutordet så är det alltid upprättelse och möjligheter(om vi vänder om hjälp till Honom) Han kan/vill/måste förklara tillståndet, så vi kan se vårt tillstånd,(eländiga tillstånd) men återigen men,Gud är barmhärtig och nådefull mot oss om vi söker hans ansikte och omvänder oss

Det finns hopp bara i HONOM för Sverige.

All profetia måste prövas och det händer som oftast att det inte alltid passar oss att höra sanningen.Men om mitt folk ödmjukare sig och omvänder sig från sina onda vägar ska jag höra dem..2Krön 7:13,14

Svara


EB Thu, 02 Aug 2018 14:59:57 +020

Svar till Bengt.

Helt rätt. Ta t ex Carola H som är en artist som ofta spelar (kanske förledd av PR-experter?) ut grova signaler på sexighet på ett anmärkningsvärt sätt vad vet jag med åtsmitande klänningar i slinkigt materiel. Är det ok i kyrkans värld?

Det är bara att googla på hennes namn och Bilder om någon tvivlar.

Flera kvinnliga artister o programledare har slitsade kjolar, djupa urringningar och pushup så barmen sväller över och närapå ramlar ur. Och kolla hur även kvinnliga pastorer och lovsångare börjar gå åt samma håll.

Det är de själva som vill stå i centrum. Inte den de predikar om. Detta är avfallet direkt enligt min åsikt. En styggelse för Herren.

Svara


Jessica Thu, 02 Aug 2018 16:48:11 +020

Svar till EB.

Carola är nog inte förledd av några PR-experter. Hon har sjungit på PRIDE Stockholm. Finns att beskåda på youtube- Cirkus Schlager och Carola. En hemsk video som inte lämpar sig att visa här. Nästan nakna karlar i små skinnskynken som slår med piskor. Efter deras uppträde sjunger Carola.

I ett annat klipp efter detta säger hon att det inte var en dag för tidigt att uppträda där.

Hon har också uppträtt på Gayklubben Wonk i Malmö.Det handlar inte om att evangelisera. Det är inga andliga sånger hon sjunger.Jag är förvånad över att så många kristna tar fram henne som ett verkligt föredöme.

Man kan inte som kristen leva med ena benet i världen. Det håller inte i längden.

Svara


Leif Thu, 02 Aug 2018 16:57:17 +020

Svar till Jessica.

Jag håller med både EB och Jessica.

Det är för det första förskräckligt med all kroppsfixering som t.o.m Carola och andra kristna idag lurats in i. Och mycket förskräckligt att hon också jamsat med i de perversas tåg😱

Svara


Bengt Thu, 02 Aug 2018 18:03:42 +020

Och även delvis bott sambo med en vad jag

Vet inte avgjord kristen man

Det var ändå annorlunda i början av.hennes

Karriär

Svara


Leif Thu, 02 Aug 2018 18:21:44 +020

Svar till Bengt.

Ja, kändisskapet har tyvärr förblindat Carola. Hoppas att hon hittar tillbaks och inte går förlorad...

Svara


Lena Henricson Thu, 02 Aug 2018 18:22:24 +020

Gode Gud,hjälp Carola! Att hon får och vill vara den Gud har ämnat henne till! 🙏

Svara


Bengt Thu, 02 Aug 2018 18:39:12 +020

Hon måste ju inte hitta någon ny karl

Nu har hon ju din adoptivdotter att ta hand

Om också

Hon klarar sig utan en ny man

Svara


Bengt Thu, 02 Aug 2018 18:40:17 +020

Det får vi verkligen hoppas leif

Svara


Bengt Thu, 02 Aug 2018 18:40:21 +020

Det får vi verkligen hoppas leif

Svara


Jessica Thu, 02 Aug 2018 20:26:05 +020

Svar till Lena Henricson.

Det finns nog ingen som bestämmer över henne. Hon skulle kunnat använda sin gåva att sjunga bara för att förhärliga Gud, om hon hade velat. Men att ”bara” sjunga om Jesus genererar ingen förmögenhet i kronor. Man blir inte heller upphöjd av alla när man väljer att sjunga endast om Honom.

Svara


Tess Thu, 02 Aug 2018 20:38:00 +020

Svar till Maritha.

Profetior ska prövas, varför inte pröva offentligt om de ges offentligt?

Svara


Stefan Jonasson Thu, 02 Aug 2018 21:27:46 +020

Först hackar ni på Peter sen ger ni er på Carola vad är det ni är ute efter antyda att Carola skulle gå förlorad det låter inte som att det kommer från GUD det finns en bibel vers som talar om VEM ÄR DU SOM DÖMER EN ANNANS TJÄNARE DET ANGÅR BARA HANS EGEN HERRE OM HAN STÅR ELLER FALLER. eller VEM ÄR DU SOM DÖMER EN ANNAN I OCH MED ATT DU DÖMER EN ANNAN DÖMER DU DIG SJÄLV. vi måste behärska oss lite grann. Det är förståeligt att man tar anstöt av allt homofileri som man får uppkört i sitt ansikte dom nöjer sig inte med att det är tillåtet. Dom kräver att alla ska hylla deras livstil och att kyrkan ska underordna sig deras tolkning av det som är rätt och fel. Låt er inte provoceras för mycket vila i att GUD har allt under kontroll. jag kommer ihåg Aril edvardsen norska predikanten NÄR MÄNNISKOR ARGUMENTERAR ATT DOM KAN GÖRA VAD DOM VILL OCH SÄGER ATT DET ÄR DOM SOM BESTÄMMER VAD SOM ÄR RÄTT OCH FEL. SÄG DÅ TILL DOM OKEJ KÖR ERT EGET RACE SKYLL ER SJÄLV. det är väl det som är original synden högmodet att säga till sin skapare det är jag som bestämmer vad som är rätt och fel. JESUS ÄLSKAR OCH VILL FRÄLSA ALLA SYNDARE VI GICK ALLA VILSE SÅSOM FÅR 🐑 MEN HERREN LÄT ALLAS VÅR MISSGÄRNING DRABBA HONOM tänk på att varje homosexuella människa inte är en grupp UTAN EN INDIVID SOM ÄR SKAPAD AV GUD MED KÄNSLOR OCH EGNA LIVS ÖDEN lite respekt för varje människa som individ. Okej måste sluta nu börjar känna mig lite som en dryg besserwisser förlåt ha överseende med mig ÅSIKTSFRIHET.

Svara


Leif Thu, 02 Aug 2018 21:48:44 +020

Svar till Stefan Jonasson .

Ja, lite lugnare Stefan vore nog bra. Jag sa bara att jag hade en bön och önskan inför Gud att hon inte går förlorad!

Vad är felet i en sån önskan?

Svara


Bengt Thu, 02 Aug 2018 22:04:03 +020

Jo Gud kan och vill bestämma över henne

Som en god far

Svara


Stefan Jonasson Thu, 02 Aug 2018 22:07:46 +020

Jag reagerar bara på att många har en liten error i sin doktrin att en pånyttfödd människa kan gå förlorad jag förstår att du inte menar det som antydan. Jag vet att det är ett kontroversiellt ämne som är omdebatterade men det är min personliga övertygelse. Jag tror att alla som tror har en personlig kallelse från GUD med speciell nåd. Se bara på HOSEA GUD sa åt honom att göra konstiga saker. Jag hoppas JESUS kommer snart så vi slipper allt krångel och spekulerade. Hela världen 🌏 håller ju på att bli galen 🤪 må vi alla bli ett i KRISTUS och växa upp till vår uppgift.

Svara


Bengt Thu, 02 Aug 2018 22:50:32 +020

Men det är ju inte fel att vi ber för varann

Svara


Jessica Thu, 02 Aug 2018 22:56:11 +020

Svar till Bengt.

Nu menade jag människor Bengt. Jag tror ingen bestämmer vad Carola ska sjunga längre, mer än hon själv.

Svara


Stefan Jonasson Thu, 02 Aug 2018 23:00:50 +020

Jag vill be be också för mig ibland blir det kämpigt att försöka förstå alla teologiska inriktning det finns så många olika samfund alla håller på sina föregångares doktriner och petiga tolkningar av ordet tur att bibeln finns så att man kan vara trygg i vad JESUS sagt och gjort.

Svara


Stefan Jonasson Thu, 02 Aug 2018 23:07:23 +020

Det känns lite konstigt ibland att hålla på att kommunicera på nätet jag måste nog lugna ner mig ha överseende med mig NÅD OCH FRID.

Svara


Kerstin Svederfeldt Thu, 02 Aug 2018 23:26:16 +020

Svar till Lars Enarson.

Tack broder! Har känt detsamma och är glad över att du också säger detta.Lyssnade till Peters predikningar nyligen på arken och jag blev förvånad när han raljerade över människor som ber och fastar men upphöjde ett fyllo som visste allt och sjöng Pärleporten.Jag har alltid älskat att bedja och arbetat som missionär i många år och tillhört Herren sen barnsben.Men jag känner inte igen mej i denna förkunnelse som verkar göra Vägen bredare än vad Ordet säger!

Svara


Leif Fri, 03 Aug 2018 05:17:06 +020

Svar till Stefan Jonasson .

Ja Stefan, det blir inte riktigt detsamma att kommunicera över nätet som i det naturliga, det finns både fördelar och nackdelar med det här som man helst behöver förstå.

Fördelar kan ju vara att den som normalt sett har svårt att formulera sig här i lugn och ro kan formulera sig, och alla kanske inte får chansen i vardagen då kan man tycka till här.

Men sen blir det ofta väldigt okänsligt när man inte vet vem man pratar med, det blir feltolkningar vilket jag har märkt väldigt ofta, och det är svårt att få stopp på eller komma till rätta med när väl det onda hjulet satt igång att snurra. Ibland tolkas tonen som hård fast det inte alls är menat så och tvärtom.

Mwn många blir ändå kaxigare i tonen när man kan gömma sig och skriva utan att ange sitt namn, det är i många fall också en nackdel. Sen förstår jag givetvis att några pga familjeskäl m.m. kan ha skäl att dölja identiteten, men överlag menar jag.

Ja, det är "tur" att Bibeln finns så att vi själva kan se efter. Den regeln bör vi hålla oss till, att själv läsa så vi verkligen vet vad som står skrivet. Det är många som diskuterar, käbblar emot och tycker hejvilt emellanåt utan att ens veta vad Bibeln säger, man säger saker för att man känner hit och dit på olika vis, och man har hört si och så, och det kan bli mycket jobbigt.

Ha det gott broder, och Jesu frid..

Svara


benny Fri, 03 Aug 2018 11:46:31 +020

Hej.

Jag tror ett problem vi har i svensk kristenhet är att inte våga ifrågasätta och pröva allt som Paulus talar om, två eller tre profeter ska tala och de andra ska pröva vad som sägs, vi ska pröva, ifrågasätta andarna om dom kommer från Gud eller inte, vi ska pröva allt och behålla det goda.

Varför denna kultur av att inte få pröva och ifrågasätta vad som sägs är märkligt.

Detta har fortgått i Guds församlingar oavsett sammanhang så länge jag minns.

Trosrörelsen fick inte heller ifrågasättas och nästan inga vågade av religiös rädsla för påföljder.

Om nu Gud har “utplånat världens synd” varför åberopa det gamla förbundets konsekvenser i det nya nådesförbundet?

Vi har ju ett glädjens budskap att förmedla, vi är sändebud från himlen och har ett försoningens ämbete.

Jag dömer ingen men jag förstår att vi tycker det var häftigt när Guds dom föll över Sodom och Gomorra, när murarna rasade runt Jeriko med Joshua i spetsen eller när David fällde Goliat i det gamla förbundet, och visst vore det intressant att bjuda upp balsprofeterna upp på berget och se Guds eld falla till dom över landets synd och avfällighet.

Vi har ett uppdrag, ett frälsningsuppdrag, låt oss inte tappa focus när det är Guds godhet som leder människor till omvändelse.

Världen går mot sitt slut, krigslarm och rykten om krig ska komma, se då till att ni inte förlorar besinningen, födsloverkarna kommer men mitt i allt detta ska evangelium predikas till ett vittnesbörd för alla folk.

Vårt focus är på jesu tillkommelse, han står för dörren, låt oss gå ut gemensamt som ett folk och bärga skörden istället för att mobilisera kraft och energi på någon som vågar ifrågasätta oss, om vi inte känner oss träffad låt det då bara rinna av.

Vi behöver förmanas och korrigeras så länge vi lever och det heter idag.

Tack Peter!

Svara


Jessica Sat, 04 Aug 2018 09:36:58 +020

Svar till Bengt. Du skriver Bengt, att Gud kan och vill bestämma över Carola som en god far.
Gud har gett varje människa en fri vilja. Han tvingar oss inte till något.
Är man med på Pride och sjunger, gör man det av fri vilja. På Carolas Facebooksida har hon för någon dag sedan lagt ut en hälsning till alla på Pride. Där finns bilder från ett evenemang i fjol där hon deltog med liv och lust. Hon kör bla någon vattenskoter, och ler ikapp med Jonas Gardell. Facebooksidan är offentlig. Man behöver alltså inte vara med på Facebook för att ta del av det.

Svara


Bengt Sat, 04 Aug 2018 10:57:24 +020

Jo du har rätt i det

Jag skrev tokigt

Svara


Bengt Sat, 04 Aug 2018 10:58:53 +020

Bra det du skrev om att inte kritisera trosrörelsen Benny

Svara


Stefan Jonasson Sat, 04 Aug 2018 12:17:28 +020

Jag hittade en bibel vers som talar om hur JESUS tillrättavisa två lärjungar LUKAS 9:55 dom hade varit i en stad som vägrade lyssna på budskapet lärjungarna var säkert arga och besvikna på innevånarnas tjurskallighet och dom refererade gamla testamentet för JESUS och ville att GUD skulle sända eld 🔥 över staden MEN JESUS TILLRÄTTAVISADE DOM NI VET INTE VILKEN ANDES BARN NI ÄR MÄNNISKO SONEN HAR INTE KOMMIT FÖR ATT FÖRDÄRVA SJÄLAR UTAN FÖR ATT RÄDDA. det är väl ganska tänkvärt när man blir 😡 arg på den envisa tjurskallighet som finns i Sverige vi som tror på JESUS måste nog tänka till två gånger när vi frossar i vår önskan att GUD ska straffa alla ogudaktiga GUD HAR NOG EN FRÄLSNING PLAN SOM KOMMER ATT 😲 FÖRVÅNA OSS ALLA.

Svara


Karin Mon, 06 Aug 2018 17:12:01 +020

Svar till Janne.

"Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom."

Men vi får inte glömma av resten av Bibeln...och Uppenbarelseboken

Svara


Tomas N Tue, 07 Aug 2018 08:35:55 +020

Svar till benny.

Tack,för ett bra inlägg Benny!

Peter Ljunggren har svarat på sin youtubekanal och jag tycker det är tänkvärda saker han säger.

Jag håller mig fortfarande till att det i nya förbundets tid kan vara så att man kan gå med Gud och bli använd av profetians tjänst,men ändå gå fel och höra/förstå felaktigt i de områden där man har brister eller har anammat avvikande teologi.Det är svårt att göra någon annan bedömning och det manar oss till att söka mera kunskap och uppenbarelse och lägga bort felaktigheter som leder oss bort från sanningen.

Det är därför jag menar att både Peter och Birger Skoglund har rätt delvis. Vädret,konflikterna och allt annat som sker ser jag som en varning för hela världen att söka Guds ansikte nu.

Jag skulle säga att det kristi församling behöver mest är radikal omvändelsförkunnelse baserat på nya testamentet som också fokuserar på de otroligt goda nyheterna som finns i evangeliet och att det finns en skörd att bärga in för Guds rike

Rötter och djup i gamla förbundet är jättebra,men så ofta smyger sig in det gamla förbundets mindset,där allt men behövde göra var att omvända sig och alltså inget utbredande av Guds rike,för man tillhörde en lite skara utvalda att vara Guds folk.

Även domen och hårdheten och annat oandligt kommer ofta med när man iklär sig gamla förbundets profet och väktartjänst. Allt som görs idag måste göras i ljuset av det nya förbundet ,nåden och lärjungakallelsen.

En sak som Peter förmedlar även om han inte säger det alltid med ord är att i kölvattnet av själavinnande ,evangelisation och konkret arbete för Guds rike är det lättare att bedöma och uttala sig om andliga saker. Det behöver vi ta med oss att var och ens åsikter bekräftas också delvis genom erfarenheter och gärningar och inte endast med ord eller åsikter även om det inte skall föraktas

Svara


Tord Ivarsson Wed, 13 Mar 2019 17:39:32 +010

Ett halvår senare kommenterar jag Peter Ljunggrens allegori med grannen som Gud tappat tålamodet med.

Peter vill alltså inte se att varningarna kommit till Guds Folk i landet, inte till syndarna. Det är de troende som ansvaret för om Gud kan vända situationen för Sverige.

När jag ser i Peters ögon i videon, ser jag (tyvärr) mörker och en man i ett underläge. Jag skulle önska att få se en frälst, befriad och glittrande person, utan prestige-anspråk. Jag sörjer den mannen.

Svara


Din kommentar

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


Kom ihåg mig?


Prenumera på Youtubekanalen:

Vecka 21, torsdag 23 maj 2019 kl. 00:51

Jesus söker: Desideria, Desiree!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?
» Ja!


Senaste bönämnet på Bönesidan
onsdag 22 maj 2019 21:25

Bed för min fru som är vikarie att hon får jobb,hade hur mycket jobb som helst tidigare,var omtyckt på arbetsplatsen,har inte haft jobb där på ca 3 mån.Bed att herren gör under där så hon får jobb.

Aktuella artiklar


Senaste kommentarer


STÖD APG29! Bankkonto: 8169-5,303 725 382-4 | Swish: 070 935 66 96 | Paypal: https://www.paypal.me/apg29

Christer Åberg och dottern Desiré.

Denna bloggsajt är skapad och drivs av evangelisten Christer Åberg, 55 år gammal. Christer Åberg blev frälst då han tog emot Jesus som sin Herre för 35 år sedan. Bloggsajten Apg29 har funnits på nätet sedan 2001, alltså 18 år i år. Christer Åberg är en änkeman sedan 2008. Han har en dotter på 13 år, Desiré, som brukar kallas för "Dessan", och en son i himlen, Joel, som skulle ha varit 11 år om han hade levt idag. Allt detta finns att läsa om i boken Den längsta natten. Christer Åberg drivs av att förkunna om Jesus och hur man blir frälst. Det är därför som denna bloggsajt finns till.

Varsågod! Du får kopiera mina artiklar och publicera på din egen blogg eller hemsida om du länkar till sidan du har hämtat det!

MediaCreeper

Apg29 använder cookies. Cookies är en liten fil som lagras i din dator. Detta går att stänga av i din webbläsare.

TA EMOT JESUS!

↑ Upp