Nyhetsbrev Ny! | Är du frälst? | Bönesidan | Butik | Media | TikTok | Om | Kontakt | Sök
Apg29.Nu
Apostlagärningarna fortsätter i vår tid!
DU BEHÖVER JESUS

Gud vittnar om sin Son

Christer Åberg
2021-10-30 12:39

Bibeln säger klart och tydligt, både i Gamla och i det nya testamentet att Gud har en Son. Hela Bibeln vittnar om Sonen. Och denne Son är Jesus Kristus.  För här handlar det inte om någon personlig åsikt utan insikt i vad Bibeln verkligen säger. Och Bibeln är övertydlig, både Gamla och nya testamentet. Gud har en Son och denne Son har han sänt till världen. 

"Gud har ingen Son"

Hur ofta har vi inte hört detta från muslimskt håll! "Gud har ingen Son. "

Detta inlärda påstående har kommit upp direkt likt ett mantra så fort man har talat om att Jesus är Guds Son. Muslimer har fått med sig denna argumentationsteknik från barnsben.

Men innan du bemöter denna retoriska och dessutom teologiska lögn måste du först ta reda på vad man menar när man säger "Gud". Menar man den bibliska Guden eller någon annan?

Tror man att man talar om samma gud men i själva verket talar om två olika gudar så talar man förbi varandra.

Sanningen är den att när muslimer säger "Gud" menar de inte Bibelns Gud HERREN, som Jesus säger är Fadern, utan koranens gud Allah.

Hela Bibeln vittnar om Guds Son

Men Bibeln säger klart och tydligt, både i Gamla och i det nya testamentet att Gud har en Son. Hela Bibeln vittnar om Sonen. Och denne Son är Jesus Kristus.

Då Bibeln är tydlig med att Gud har en Son säger Koranen som har kommit flera hundra år efter Bibelns sista bok att koranens gud Allah inte har någon son.

Det är faktiskt sant att Allah inte har någon son eftersom han inte är Bibelns Gud. Dessutom finns namnet Allah inte någonstans i Bibeln.

Den muslimska trosbekännelsen avslöjar dessutom att koranens gud Allah och Bibelns Gud HERREN inte är samma gud. Trosbekännelsen skulle annars inte lyda så här:

Det finns ingen gud utom Allah...

Trosbekännelsen säger alltså att det är Allah som är gud, men Allah nämns inte alls i Bibeln. Bibelns Gud är HERREN - Fadern.  Därmed förnekar Islam Bibelns Gud.

Var i Bibeln står det att Gud har en Son?

Det är mycket intressant att det inte bara är i Nya testamentet som det står att Gud har en Son. Det var välkänt att Gud har en Son eftersom det står så på flera ställen i gamla testamentet. 

Så när Jesus trädde fram i Nya testamentet och gjorde anspråk på att vara Guds Son blev människor inte överraskade att Gud skulle ha en Son eftersom det står så tydligt om det i skrifterna, men det som en del hade svårt med var att acceptera att Jesus är denne son. 

Att de kände till att skrifterna talar om Guds son avslöjas av översteprästens fråga till Jesus:

Matt 26:63. Men Jesus teg. Då tog översteprästen till orda och sa till honom: Jag befaller dig under edsplikt inför den levande Guden, att du säger oss om du är Kristus, Guds Son .

Hade han inte vetat att skriften talar om Guds Son hade han inte ställt frågan så. Istället skulle han påstått att det finns ingenstans i skrifterna om någon Guds son. Hans fråga bevisar därmed att Gud har en son. 

Martas otroligt fina bekännelse till Jesus i Johannesevangeliet kapitel elva avslöjar också att Guds Son var ett välkänt begrepp från gamla testamentet.

Joh 11:27. Hon sa till honom: Ja, Herre, jag tror att du är Kristus, Guds Son, som skulle komma i världen .
Vad hade hon fått det ifrån att Kristus, Guds Son skulle komma i världen? Från gamla testamentet.

Apg 9:20. och han började genast predika Kristus i synagogorna, att han är Guds Son.
När apostlarna sedan gick ut i världen bevisade de med hjälp av gamla testamentets skrifter att Jesus Kristus verkligen är denne Guds son som skulle komma in världen.

Apg 17:2. Och sin vana trogen gick Paulus in till dem, och under tre sabbater talade han till dem ur Skrifterna 3 och förklarade och bevisade att Kristus måste lida och uppstå från de döda, och sa: Alltså är denne Jesus, som jag predikar för er, Kristus.

För att förstå att det verkligen var så forskade de dagligen i skrifterna. Bibelns gamla testamentliga ord var det bevis som de behövde.

Apg. 17:11. Dessa var mer vidsynta än de i Thessalonike. De tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i Skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så.

Bibelord i Gamla testamentet om Guds Son

Ps. 2:7. Jag ska förkunna om ett beslut: HERREN har sagt till mig: Du är min Son , i dag har jag fött dig.
Ps. 2:12. Ge Sonen hyllningskyss, så att han inte blir vred och ni förgås på vägen, även om hans vrede bara blossar upp lite. Välsignade är alla de som förtröstar på honom.
2 Sam 7:14. Jag skall vara hans fader, och han skall vara min son , så att jag visserligen, om han gör något illa, skall straffa honom med ris, såsom människor pläga tuktas, och med plågor, sådana som hemsöka människors barn;
Hos 11:21. När Israel var ung, fick jag honom kär, och ut ur Egypten kallade jag min son.
Ords 30:4. Vem har stigit upp till himmelen och åter farit ned? Vem har samlat vinden i sina händer? Vem har knutit in vattnet i ett kläde? Vem har fastställt jordens alla gränser? Vad heter han, och vad heter hans son – du vet ju det?

Dessa bibelord är så starka. På flera ställen i Gamla testamentets skrifter står det mycket klart och tydligt att Gud har en Son. Dessutom står det profeterat om denne Son att han ska stiga ner från himlen och träda in i världen.

Om du vill ha bevis att det här med Jesus är sant ska du läsa i gamla testamentet. Hela gamla testamentet handlar om Jesus och profeterar om honom. Och profetiorna om honom uppfylldes till punkt och pricka i nya testamentet.

Profetiorna om Guds Son uppfylls i Nya testamentet

Gamla testamentets skrifter uppfylls och förklaras i Nya testamentet. Så Nya testamentet är alltså ingen ny lära som inte finns i gamla testamentet eller som går emot vad som är skrivet. Nej det uppfylls och förklaras.

Bibelord i Nya testamentet som förklarar de Gamla testamentliga bibelorden:

Hebr. 1:5. För till vilken av änglarna har han någonsin sagt: Du är min Son , jag har i dag fött dig? Eller vidare: Jag ska vara hans Fader, och han ska vara min Son?
Hebr. 5:5. Så har inte heller Kristus förhärligat sig själv för att bli överstepräst, utan han som sa till honom: Du är min Son, jag har fött dig i dag.
Matt 2:15. och stannade där tills Herodes hade dött, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten, som sa: Ut ur Egypten har jag kallat min Son.
Joh 3:13. Och ingen har stigit upp till himlen utom han som kom ner från himlen , Människosonen, som är i himlen.
Joh 3:16. Ty så älskade Gud världen att han gav sin enfödde Son , för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.

Bibeln är tydlig

Det står på många ställen i Bibeln att Gud har en Son, men dessa bibelord som jag har citerat borde vara tillräckliga bevis att hela Bibeln är mycket tydlig med att Gud har en Son.

Det är viktigt då den kristne när han talar med muslimer och även med andra att han tydligt redogör att det är Bibelns Gud han talar om. Det är av största vikt att han hämtar all information om Gud och Jesus från Bibeln. Inte från någon annan skrift, bok eller uppenbarelse.

Insikt i Bibeln

Muslimer hämtar inte informationen från Bibeln utan från koranen. Koranen stämmer inte med Bibeln. Det rör sig alltså om en annan skrift eller uppenbarelse som går ut över bibeln som kom cirka 500 år efter att Bibeln hade blivit fullständig.

Dessutom är det av största vikt att den kristne förklarar för muslimer, eller vem det nu än är han vittnar för, att det är Bibelns ord han citerar och inte sina egna åsikter eller påståenden. Så inte han bemöts av retoriken att det är hans egen åsikt, tro eller tyckande.

Här handlar det inte om någon personlig åsikt utan insikt i vad Bibeln verkligen säger. Och Bibeln är övertydlig, både Gamla och nya testamentet. Gud har en Son och denne Son har han sänt till världen.

Född av kvinna

Gal. 4:4. Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son , född av kvinna, född under lagen.

Detta bibelord förklarar helt mästerligt att Guds Son som Gud sände blev född av kvinna.

Bibelordet bevisar därmed att Jesus är Guds Son. Annars hade det inte stått att han blev född av kvinna.

Att det står att han blev född av kvinna avslöjar jungfrufödseln. Man skrev aldrig så på den tiden att en kvinna födde. Man skrev alltid att det var mannen, vilket du kan se i Jesu släkttavla Matteus kapitel ett. 

Men här står det att Jesus blev född av kvinna vilket indikerar att han inte har en jordisk far. Detta sätt att skriva är ett mycket starkt bevis att Jesus är Guds Son eftersom han blev född av kvinna och inte av en jordisk far.

Notera att Ordet säger att Jesus var Guds Son innan han blev människa. Guds Son stiger ner från himlen, blir människa och föds av kvinna.

Gud vittnar själv om sin son

Läser du flera av de gamla testamentliga bibelorden som jag har citerat så ser du att det är Gud själv som vittnar om sin Son. Det är inte endast andra som säger att Gud har en Son utan Gud själv. 

På grund av att Gud själv säger detta borde vi rimligtvis tro på honom. Det rör sig alltså inte enbart om mänskligt vittnesbörd.

Gud själv vittnar också om sin son Jesus Kristus i Nya testamentet:

Mark. 1:11. Och en röst kom från himlen: Du är min älskade Son , i vilken jag har välbehag.
Luk. 3:22. och den Helige Ande kom ner över honom i kroppslig gestalt såsom en duva, och från himlen kom en röst som sa: Du är min älskade Son , i dig har jag välbehag.
Matt. 17:5. Medan han ännu talade, se, då överskuggades de av en lysande molnsky, och se, en röst ur skyn sa: Denne är min älskade Son , i honom har jag ett gott behag. Lyssna till honom.
Mark. 9:7. Och en molnsky kom som överskuggade dem, och ur skyn kom en röst, som sa: Denne är min älskade Son. Hör honom!
Luk. 9:35. Och ur molnskyn kom en röst, som sa: Denne är min älskade Son , hör honom!

Tro på Guds vittnesbörd om Sonen

Då Gud själv säger att Jesus är Guds Son så gör vi bäst i att tro honom. Om vi inte tror på Guds eget vittnesbörd om sin Son så gör vi honom till en lögnare.

1 Joh. 5:10. Den som tror på Guds Son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror Gud har gjort honom till en lögnare, eftersom han inte har trott det vittnesbörd som Gud har vittnat om sin Son.

Om du säger att du tror på Gud ska du också tro hans vittnesbörd om sin Son Jesus Kristus, annars tror du inte på Gud.

Jesus förklarar gamla testamentet

Vi har talat om att Bibeln säger mycket tydligt, både i gamla- och nya testamentet att Gud har en Son. Gud själv vittnar om sin Son och att denne son är Jesus. När apostlarna gick ut och predikade bevisade de med hjälp av gamla testamentets skrifter att det är Jesus som är Kristus Guds Son. Och de som fick höra budskapet om Jesus kunde själva forska och rannsaka i de gamla testamentliga skrifterna att det förhöll sig så.

Jesus själv förklarar att gamla testamentets skrifter talar om honom:

Luk 24:27. Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem det som gällde honom i alla Skrifterna.

Christer Åberg

#Undervisning #Guds Son #Herren #Bibeln #Allah #Fadern #Sonen #Skriften #Gamla testamentet #Nya testamentet

Dela:

0 kommentarer

Kommentera

Alla kommentarer modereras. Antal tecken kvar: 340

Idag är det måndagen den 17 juni 2024, vecka 25 och klockan är 00:52. Torborg och Torvald har namnsdag.


Vill du bli frälst och få evigt liv? Ta då emot Jesus genom att be högt:

Jesus, jag tar nu emot dig och bekänner att du är Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst och har fått evigt liv. Amen.


Senaste bönämnet

2024-06-16 15:06
Bed över psykisk ohälsa. Många kroppsliga symtom och svårigheter.

7 ber för bönämnet!


Senaste artiklar

Trollkarlen i Pafos avslöjad av Guds kraft

Simon Magus: Trollkarlen som försökte köpa Andens gåva

Flickan med spådomsanden

Betydelsen av Jesu dop

Bibeln är sann och Guds Ord

6 juni: Sveriges nationaldag - Gud välsigna Sverige!

Jesu ytterkläder predikar (Eller ”heliga u-svängar”)

Historien om ukulelen, stämning och köpråd

Jesus och skriften på marken: Räddad från domen

Att vända andra kinden till: Vad Jesus egentligen menade


Senaste kommentaren

Lars-goran - 15/06-24 20:42
Lycklig är den som får 👍💥❤️Guds kraft. Jag är bara en enkel människa. Bekämpa begäret och du får kraft från 💖Jesus Kristus. Välj Kärleksvägen och du blir frälst💥👍❤️öppna ditt hjärta för Herren 🙂 Bra ❤️❤️❤️

Skrevs i Trollkarlen i Pafos avslöjad av Guds kraft


Ditt stöd behövs nu!
SWISH: 072 203 63 74
BANKKONTO: 8150-5, 934 343 720-9
IBAN: SE7980000815059343437209 BIC: SWEDSESS
Att sätta in på bankkonto går alldeles utmärkt i fall du vill vara månadsgivare.
FACEBOOK TWITTER YOUTUBE TIKTOK INSTAGRAM